Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

00:39 - 23/08/2020

Η ψαλίδα που μάς αφήνει διχασμένους, γιατί δέν ενωνούμαστε;…. Τί μασκοφόρος τί μισθοφόρος;…. 4 βίντεο

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Η ψαλίδα που μάς αφήνει διχασμένους, γιατί δέν ενωνούμαστε;…. Τί μασκοφόρος τί μισθοφόρος;…. 4 βίντεο

Σχεδόν όλα τά έθνη έχασαν τήν συνοχή τούς….. Έχασαν τήν ενότητα τούς….

Πώς προέκυψε αυτόν;…..

Μέ τήν ελευθερία τής γνώμης, τήν ελευθερία τής άποψης, τήν ελευθερία τής αντίληψης…. Αυτά είναι καλά αλλά είναι καί κακά καί ξέρετε πότε είναι κακά;…. Όταν η γνώμη, η άποψη, η αντίληψη λειτουργούν όπως τά ηλεκτρόνια τά οποία εκτροχιάζονται από τά άτομα…

Όταν οί γνώμες, οί απόψεις, οί αντιλήψεις, δημιουργούν κράτη έν κράτει, έθνη έν έθνει…. ήθη καί έθιμα έν ήθει καί εθίμω….

Όταν η αλήθεια διχάζεται…. άν είναι δυνατόν, δηλαδή όταν η αλήθεια ψάχνεται καί δέν είναι βεβαία….

Όταν η προσωπική πεποίθηση, η προσωπική ιδιοτέλεια υπερβαίνουν τής αλληλεγγύης καί αυτόν συμβαίνει όταν ό εγωισμός καί η ανάγκη τής επιβίωσης μαζύν μέ τήν απληστία καί τήν απληστεία τής αυτοδυνάμωσης υπερβαίνουν τήν επιθυμία τής ανοικτής αγάπης….

Δέν ενωνούμαστε διότι η ψαλίδα τής διαφοράς….., τής οικονομικής, τής ταξικής, τής θεσμικής, τής προνομιούχας διαφοράς δημιουργεί επί μέρους αδικίες ανά μεταξών τών ανθρώπων οπού προεντάσσονται είς τό σύνολον τού έθνους…..

Πώς ισχυεί αυτόν;…. Κανείς δέν λαμβάνει πρωτοβουλία προσχώρησης εναντίον τού εθνικού εχθρού διότι δέν αγαπάει τό έθνος, είτε επειδή τό έθνος τόν αδίκησε από μισθούς μέχρι θέσεις….., από αναγνώριση μέχρι δίκαιη καταξίωση, έως από ιδιοτέλεια μέχρι σήψη κάθε ενάρετης ανθρωπιστικής συνταυτότητας είς τό ψυχικόν τού είναι…..

Όταν ό πατριώτης παλεύει ό ιδιοτελής πλουτίζει επάνω είς τήν ράχην τού καθ’ όσον ό φρουρός πατριώτης προσέχει τά έρημα….. καί ό ιδιοτελής δέν μοιράζεται ούτε ψίχουλα μαζύν τού καί εί δυνατόν θά πωλούσε καί τήν ψυχήν τού πατριώτη άν είχε οικονομικόν συμφέρον, τέτοιον είναι τό πνεύμα τού ακράτητου εμπορίου…..

Από τήν αλλη ό ιδιοτελής δέν γνωρίζει άλλη οδόν παρά τήν δυναμική οδόν τού προσωπικού τού κέρδους…..

Κανείς δέν εξεσηκώνεται εάν δέν πληρωθεί…..

Πρέπει νά πληρώσεις τούς ανθρώπους διά νά πολεμήσουν διά τά δικαιώματα τούς καί πρέπει νά τούς πληρώσεις διά νά πολεμήσουν εναντίον τών δικαιωμάτων τούς….. Δηλαδή, διά τού ελεύθερου πνεύματος τής οικονομικής αναπτύξεως οί ανθρώποι έχουν μεταμορφωθεί σέ αυτόματα μηχανικά όντα μισθοφορίας….. Αυτόν προέκυψε από τήν ώρα όπου τά ιδεώδη τής οσιότητος αντικαταστήθηκαν από τά ιδεώδη τής επιβίωσης καί δή τής χρηματικής ισχυρότητος….

Ένας παραδείγματος χάριν, ένας εφοπλιστής πλήρωνε τούς ανθρώπους νά μήν φορούν προσωπεία, νά μήν δεχθούν τά εμβόλια, νά μήν υπακούουν είς τούς εχθρούς διά μέσω τής κρατικής μηχανής καί συνάμα νά δολοφονήσουν ή απομακρύνουν τούς εχθρούς θά τό διέπρατταν. Εάν πλήρωνε τούς ίδιους διά νά πράξουν τά αντίστροφα, θά έπρατταν τά αντίστροφα καί σέ κάθε περίπτωση θά ευδικαιολογούσαν τήν απόφαση τούς ώς τήν πλέον δικαία!…. Ταδ’ έφη μισθοφόρος…. Τί μισθοφόρος τί μασκοφόρος; Τό ίδιον προσωπείον άγνοιας φορούν!….

Οί πλείστοι ανθρώποι δέν δύνονται νά επιβιώσουν μόνοι τούς αλλά καί όσοι δύνανται προτιμούν τό πρότυπον τής κοινωνικής επιβίωσης τής σύγρχονης πόλης, εξάρτησης, πειθαρχίας…..

Η ΝΤΠ αποτελεί μία κλίκα η οποία εφέχεται από συνοχή αντίληψης σέ θρησκευτικά, κοινωνικά, εθνικά, πολιτικά καί ηθικά/ανήθικα ιδεώδη καί συνάμα κατέχει τό χρήμα….

Όταν έχεις τό χρήμα τότε τά άλλα εισίν πανεύκολα…. Όστις κέρδισε τό χρήμα ήδη χρίστηκε πρωταθλητής καί μόνον μέ πραξικοπηματική επανάσταση κλέβεται ή παρακλέβεται η κατάκτηση τού πρωταθλήματος….

Σ’ έναν έθνος αδικημένων οί αδικημένοι δέν πολεμούν διά τούς αδικούντες καί οί αδικούντες δέν πολεμούν διά τούς αδικημένους.

Οί μέν πρώτοι εισίν απηυδησμένοι οί δεύτεροι αναίσθητοι…

Η συνοχή επέρχεται όταν η ψαλίδα τής διαφοράς τών προνομίων εξουδετερώνεται καί όλοι εισίν ίσοι πρός όλους…. Συνάμα όταν οί εσσωτερικές καί πνευματικές διαφορές καί αντιλήψεις υποβιβάζονται, υποβαθμίζονται, εξεθωριάζουν….. Τότε καί μόνον!…. Όταν όλοι κινδυνεύουν καί δέν υπάρχει κανένας νά εξαγοράσει τούς ήμισυ ή όλους μέ επί μέρους ιδεολογίες, ψευδοδικαιολογίες, κλίκες καί τά λοιπά συναφή….

Όταν ό δίκαιος ανέχεται τόν άδικον νά τόν διοικεί τότε γίνεται συνένοχος είς τήν αδικία…. Καί άν δοκιμάσει νά επιτεθεί είς τόν άδικον οί συμφεροντολόγοι, αφελείς, οξύνοιοι φίλοι τού άδικου θά τόν παρεμποδίσουν καί θά τόν κατηγορήσουν ώς άδικον….. Τότε έναν έθνος χάνεται δέν υπάρχει λόγος τής ύπαρξης τού….

Καταστρέφωντας τούς χρηστούς τινός έθνους ξέρανες τίς ρίζες τούς δένδρού….

Κατάφεραν νά υποδιαιρέσουν όλα τά σύνολα, όλα τά έθνη σέ υποσύνολα, σέ υποέθνη….. Η ασθένεια αυτή είναι η πραγματική πανδημία, η παρακμή τών εθνών προελαύνει τό έδαφος τής νίκης σέ όσους έχουν συνοχή….

Διαίρει, κατάστρεφε, εξασθένιζε, πανδήμιζε καί βασίλευε….

Τά ψευδοέθνη πνέουν τά λοίσθια….

Ηγέτης είναι εκείνος ός λαμβάνει τήν ήττα καί τήν μετατρέπει σέ νίκη ακόμη καί άν τό έθνος τού αρρωστημένον πιά, διαφωνεί…..

Όλοι οί μεγάλοι ηγέτες, στρατηλάτες, μεταρρυθμιστές διά πυρός καί σιδήρου τών εθνών, είχαν εφαρμόσει μέ πλήρη αποφασιστικότητα αυτή τήν τακτική δυσαρεστώντας μέχρι καί τό 95% τού συνόλου τού έθνους τούς μέ τίς πρακτικές εφαρμογές τούς…. Ήταν αυτοί όπου όλοι μισούσαν καί αυτοί όπου όλων αυτών οί απογόνοι κομπάζουν επειδή τούς έχουν στυλοβάτες τής Ιστορίας τούς….

Καί όποτε εμφανίζονται αυτοί μέ τόν ετσιθελισμόν σώζουν ή καταστρέφουν…. αναλόγως τών προθέσεων τούς…. Η πολυγνωμία είναι έναν αυτοκίνητον τό οποίον θέλει νά τρέξει σέ 60 δρόμους ταυτοχρόνως…. Μαντέψετε σέ ποίον από τούς 60 έν τέλει θά τρέξει;…. Ή σέ κανέναν ή σ’ έκείνον οπού θά τού επιβληθεί μέ κωφά ώτα ό τιμονιέρης καί εφ’ όσον δέν τόν πετάξουν έξω μέ τίς κλωτσιές ή δέν τόν σκοτώσουν καθ’ οδόν μέ συχνόν φαινόμενον ταυτόχρονη βίαιη σύγκρουση τού αυτοκινήτου τού έθνους η οποία φέρει τόν όλεθρον τής χαζής συμφοράς….. Καί τότε αρχίζουν νά γράφονται τά άν καί άν καί άν όχι καί έπρεπε ναί καί έπρεπε όχι….

Η αρχαία ελληνική γραμματεία μάς προειδοποιεί ότι ό μεγαλύτερος λόγος καταστροφής τών έμπειρων αεροπόρων/πιλόττων εδάφους τής φόρμουλας 1 τινός έθνους δέν είναι άλλη από τήν ζηλοφθονία…. Έναν έθνος ευ+προοδεύει όταν οί ψυχές τού δαμάσουν διά τής αρετής τής αγαθότητος τίς αυτοψυχές τούς….

Τά έθνη εγκλωβίστικαν είς τήν πολυδιαφωνία, αυτή είναι η περιβόητη τούς δημοκρατία, ήτοι η ψευδοδημοκρατία τού πολυδιχασμού, τής προσωπικής εμπάθειας καί τής θεοποίησης τής αγνοιοποιήσεως…., αντί τής αγνοποιήσεως…..

Λοιπόν, θά τό πούμε, εφαρμόζουμε αντινεοταξίτικον αποϋπνωτικόν υποσυνειδητοϋποσυναισθηματικόν συμβολισμόν…. Δημιουργούμε κ’ εμείς συμβολισμόν άμα θέλουμε όχι μόνον αυτοί. Ακούστε τά 4 βίντεο καί παρακολουθείστε μέ προσοχήν μέ τήν εξής σειρά: α) money Pink Floyd β) money money Abba γ) money for nothing Dire Straits καί δ) Βασιλικός θά γίνω…. Ηπειρώτικον Άγιασμαν…. Καλή υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη αφυπνιστική μύηση…. Όσοι καταλάβουν…. απ’ αυτά….. θά καταλάβουν…..

Δές κι’ αυτόν: https://katohika.gr/autognosia/ta-mystika-tis-melissas-oi-kirithres-omoies-me-ta-mikrosomatidia-ta-mystika-tis-peithinias-koinoktimosynis-epi-avoulis-vasileias/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σας Ενδιαφερουν:

Σε 7 εβδομάδες τα τεχνητά ερυθρά κύτταρα σας απαλλάσσουν από τον διαβήτη, μειώνουν το επίπεδο σακχά...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Απελευθέρωση από τη γυναικομαστία: Gynetrex μπορεί να βοηθήσει
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Βρέθηκε το γονίδιο, που είναι υπεύθυνο για την ανικανότητα – τώρα μπορεί να θεραπευθεί
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η Ελλάδα έχει αριθμό ρεκόρ αντρών με προβλήματα ισχύος! Καινοτόμες μέθοδοι θεραπείας για ανικανότητα...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ειμαι σε πολυ καλο δρομο ...για να "βαψω" μια πανοπλια ..!
STRANGER-VOICE
Μπορείτε να θεραπεύσετε την ψωρίαση!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Υποφέρετε από χρόνιες παθήσεις; Ξεφορτωθείτε τα παράσιτα!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: 8 χρόνια βασανιστηρίων και μια θαυματουργή σωτηρία
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εχετε αναρωτηθει ποτε γιατι καποια ατομα ειναι πολυ πιο δημοφιλεις με το αντιθετο φυλλο;
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μέθοδος για τη θεραπεία των κιρσών χωρίς χειρουργική επέμβαση και λαϊκές θεραπείες
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Applying discount code. Please wait...
Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*