21:34 - 03/07/2020

Γλωσσολογική Μυστική Ερμηνεία τού Δωδεκάθεου. Η σημασία…. Θά εκπλαγείτε! μέρος 1 (έξη πρώτοι θεοί)

 

Γλωσσολογική Μυστική Ερμηνεία τού Δωδεκάθεου. Η σημασία…. Θά εκπλαγείτε! μέρος 1 (έξη πρώτοι θεοί)

Γεννήτωρ τών θεών καί τών τιτάνων ό Ουρανός. Έχυσε τό σπέρμα τού επί τής γής (ύλης) καί γεννήθηκαν τά ήδη. Κατά συνέπεια, όλοι οί θεοί τού συμπεριλαμβανομένου τού Δωδεκάθεου γεννήθηκαν από τόν Έναν Ουρανόν (Η Θρησκεία διότι Ό Πατήρ μάς είναι Ό Αρχαιότερος, Εντιμότερος καί Άκτιστος Πρόγονος μάς….. μυστικοί συνειρμοί συχνοτήτων…..). Εξού καί Ό Χριστός είπε: Πάτερ ημών ό έν τοίς Ουρανοίς…. Ό Απόλυτος Θεός καί Μοναδικός μέ ταχύτητα Άπειρη…..

Δίας. Από τό ρήμα διώ (τό λένε ακόμη στήν Κύπρο) = δίνω, προσφέρω, διαδίδω, διασπείρω…. Λέγεται καί Ζεύς διότι ζεύει αλλά συνάμα διαχωρίζει, εξού καί όστις διά = δίει = δίδει διαμοιράζει, μοιράζει, διασπείρει……καλά, κακά, ουδέτερα, ανάμεικτα, όπως προλέγει ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος……

Ήρα. Σκοτεινόν όνομαν. Αντιστραμμένον είναι τό όνομα Άρη…… Μέ άλφα ήτοι Άρα (αρούρα = γή, η θέα τής είναι η κατάρα = κατ’ άρα = κάτω άρα = κάτω ροή = αροή = αρωγή = άρω+γή = άρω+άγω = άρω+υπ’ άγω = υπάγω = υπάω = πάω κατάντησε….. Συνεπώς τό ζεύγος Δία/Ηρας ό μέν διασπείρει καί τό θηλέν είναι η ροπή καί ροή σέ αστροφυσικά νοήματα….. Λεγώταν καί Ηραία = η+ραία = η+ροή….. Επειδή ήταν Πιστή σύζυγος υπόδειγμα ώς τήν σήμερον, αφού ποτέ δέν απάτησε τόν Δία έστω καί άν εκείνος τό έκανε κατά κόρον…. τό όνομα τής είναι τής ίδιας ρίζας μέ τήν λέξην ήρων = ήρωας = Ηρας+ώς/έως = τό φώς τής Ήρας, δηλαδή τού έντιμου ανθρώπου τής οικογενειακής ζωής καί τής Πατρίδας.

Ποσειδώνας. Πόσει+δούναι = αυτός οπού μάς δίδει πόση, τό ύδωρ, τό υγρόν…. εξεκάθαρη ονομασία….. Συμβολίζει καί τά σκοτεινά ανεξιχνίαστα πνευματικά επίπεδα, γνώσεις, τεχνολογίες, συνστηματοποιίες (αλγόριθμους) είς τά Μαθηματικά…..

Δήμητρα. Εδώ θά διασκεδάσουμε….. Η θεότητα τής γεωργίας….. μέ τήν θυγατέρα τής Περσεφόνη (θά τήν εξηγήσουμε άλλη φορά). Σύνθεση τής λέξης δή+μήτρα, εμπεριέχει τήν λέξη μήτρα…. επειδή είναι η μήτρα τής Γής….. η μάνα γή….. εντούτοις, άν αντικαταστήσουμε τό δέλτα μέ τό γάμμα έχουμε τήν λέξη Γήμητρα = γή+μήτρα = η μήτρα τής γής….. προφανώς σέ κάποιες πόλεις χρησιμοποιήτο τό δέλτα καί σέ κάποιες τό γάμμα….. Ποίον χρησιμοποιήθηκε πρώτον; Θά έλεγα αμφότερα…. Διότι τό δή = εί+δή = τά είδη αλλά τό αρχικόν τού δήμος = δή+εμού = τά είδη ημών, εξού καί Δημιουργία = δή+έργον δηλαδή δημιουργία είναι τόν έργον τών δή/δήμων = τών ειδών….. Η Γήμητρα είναι Δήμητρα = η Δημιουργία τού υλικού κόσμου, Γή είς τήν Παλαιά Διαθήκη εννοεί τόν υλικόν κόσμον….. Κατά συνέπεια, ό Άγιος Γεώργιος καί ό Άγιος Δημήτριος έχουν καταβολή ώς ονόματα από τήν ίδια σημασία καί ρίζα ώς ονόματα….. Τά δημητριακά είναι γημητριακά δηλαδή οί κόνδυλοι οπού φυτρώνουν από τήν γή…. καί είναι είδη = δήμοι…..

Εστία. Θυγατέρα τού Κρόνου καί τής Ρέας, τέθηκε επικεφαλής όλων τών μεγάλων θεοτήτων…. συμβολίζει τήν οικιακή προστασία, τό απαραβίαστον τής οικογενειακής οικίας καί είναι ιερά…. Αντικαθιστώντας τό έψιλον μέ τό άλφα έχουμε Αστία = από τό αστός = πόλος = πολιτισμός = η Εστία/Αστία είναι η αρχή τού πολιτισμού. Είς τήν ελληνική οί φθόγγοι «στ», «σσ», «ττ» καί «τσ» ήτοι π.χ. θάλασσα/θάλαττα, φαρέτρα/φαρέττα, καρέτσα/καρέττα = καρότσα κ.ο.κ….. Συνεπώς, αστός = αττός = άσσος = άτσος. Η Αττική = Αστική επειδή ήταν ενδεχομένως βάσει καί αρχαίων στοιχείων τό πρώτον συνειδητοποιημένον αστύν τής ανθρωπότητος, εξού καί είναι τό λίκνον τής δημοκρατίας (δήμων κράτος, δήμοι ήσαν οί φυλές, 10 είς τήν Αττική, φυλή = δήμος = είδος = μέ ειδικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)…… Άσσος σημαίνει πρώτος….. επειδή ό αστός είναι ό πρώτος πολιτισμένος άνθρωπος μέ τό νόημα τής αυτοσυνείδητης καί αυτοσυναίσθητης επίγνωσης….. Οί Αθηναίοι = Αττικαίοι = Ασσιαίοι ήταν οί πρωτοπόροι…… Απ’ αυτά φαίνεται ότι η λέξη Ασσύριοι καί Χετταίοι είναι ασσικής/αττικής καταγωγής…… Η λέξη ασσύριος κυριολεξιστί σημαίνει πρώτος είς τό μαλλί, διότι άσσος = πρώτος καί ύριον σημαίνει μαλλί, τρίχα….., άσσος+ύριον…. Η λέξη Χετταίος = χ+ετταίος = χ+ατταίος = αττικός…. Ό φθόγγος χί τοποθετείται συχνάκις όταν εκβαρβαρίζεται μία λέξη εξού η Ιστορία = Χ+ιστορία, η υπόθεσις (Hypothesis) = χ+αϋπόθεσις, ό Ηρακλής (Hercules) = Χ+έρκουλης κ.ο.κ….. Εστία/Αστία επίσης είναι τό μανδρίν τής πυροφλόγησης, τό τζάκι, τό καμίνιον (καυσιμίνιον) εξού καί ελληνοκυπριαστί νισκιά….. Εδώ δηλώνεται ότι ό άνθρωπος έγινε πολιτισμένος καί σταμάτησε νά είναι περιφερώμενος νομάς όταν ανακάλυψε τήν φωτιά….. καί είχε μόνιμη εστία φωτιάς….. όπου έγινε τό σπίτι τού.

Ήφαιστος. Πανεύκολον….. αντιστρέφωντας τό ήτα μέ τό πρώτον άλφα έχουμε τήν λέξη Άφαιστος….. = αφή+εστία…. δηλαδή άναμα φωτιάς είς τήν εστία πυρός…. εκεί εξελίχθηκε σταδιακώς καί η επεξεργασία τροφίμων, ψήσιμο, βράσιμο, μεταλλουργία κ.α….. Όπως λέμε πότε ήθελα καί πότε έθελα έτσι λέμε καί Άφαιστος ή Ήφαιστος…. Η λέξη «έτσι» όπως είπαμε διά τούς 4 φθόγγους ανωτέρω είς τήν λέξη Εστία περί όμοιας σημασίας ελληνιστί άν αντιστραφεί τό «ταύ» μέ τό «σ» μάς κάνει «εστί»…..

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (8)

 1. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 07/04/2020 @ 1:21 ΠΜ

  ΗΡΑ = ΑΗΡ = ΑΡΗ(Σ) ο υιός της, η θεά Ήρα αντιπροσωπεύει τον αέρα, σύμφωνα με τον Παρμενίδη, όπως και κάθε θεός αναλογεί σε ιδιότητα η κατάσταση. Εάν λάβουμε την σχέση ΔΙΟΣ – ΗΡΑΣ = ΔΙΟΡΑΣΗΣ, παίρνουμε την διόραση, αλλά και αν αντικαταστήσουμε επίσης την Ήρα με τον Άρη, τότε λαμβάνουμε πάλι ΔΙΟΣ ΑΡΗΣ = ΔΙΟΡΑΣΗΣ, η σχέση πατέρα – συζύγου – υιού, ως τριάδα γεννά την διόραση, η οποία είναι απαραίτητη τόσο στον πόλεμο της ΤΡΟΙΑΣ = Ο ΤΡΙΑ του θεού Άρη, αλλά και στον πόλεμο του Δία εναντίον των Τιτάνων – Γιγάντων, αλλά και της Ήρας, εναντίον του Ηρακλή, ο οποίος όμως ως υιός του Διός και ετεροθαλής αδερφός του Άρη την υπερκερνά, ώστε να πετύχει τους άθλους του. Η Ήρα ως το παρασιτικό ζιζάνιο του σίτου, όπου θα χωριστεί η ήρα από το στάρι, το υγιές από το επιβλαβές, θα καταβάλει τον άνθρωπο κατά την διάρκεια της ζωής του εκ του αήρ = ήρα, αέρος που αναπνέει, οδηγώντας τον στο γήρας και τον φυσικό θάνατο εφ’ όσον για κάθε αναπνοή φτάνουμε πιο κοντά σε αυτόν εκ της οξειδώσεως του οξυγόνου, ενώ αντιθέτως ο Ηρακλής = Αήρ + κλης + ζ(=7), όπου το ή(τα) = 8 αφορά τον ήλιο – άπειρο, και το ζ(ήτα) την ζεύξη, τον ζεύ ως θερμότητα, και τους 7 πλανήτες, όπου θα μας δώσει το εν δελφοίς ΕΙ και στη τελική την Αηρ κλείς, την κλείδα του αέρος, η οποία οδηγεί στον αιθήρ δια την κατανίκηση της Ήρας και της μοίρας του θανάτου, ώστε να ανέλθει κανείς εις τον Όλυμπο όπως ο Ηρακλής. Ο Δίας ως Αιθήρ, και η η Ήρα ως Αήρ συνυπάρχουν ως ζεύγος στην ατμόσφαιρα της γης, όχι όμως στο διάστημα του Διός – Αιθέρος, όπου επέρχεται ο δια +χωρισμός, ο μεν ως ανώτερος άφθαρτος αέρας -αιθήρ, και η μεν ως ο κατώτερος νοσηρός αέρας σύμφωνα με τους Πυθαγόριους. εἰσὶν δὲ τοιοῦτοι, ὅταν Ἀπόλλωνος ὕμνον λέγοντες ἥλιον αὐτὸν εἶναι φάσκωμεν καὶ περὶ Ἥρας ὅτι ἀήρ, καὶ Ζεὺς τὸ θερμόν· Αυτοί είναι τέτοιοι όπως όταν λέμε, μιλώντας για τον ύμνο στον Απόλλωνα, ότι αυτός είναι ο ήλιος, και μιλάμε για την φύση του ηλίου, και όπως όταν λέμε για την Ήρα ότι είναι ο αέρας, και για τον Ζήνα ότι είναι η θερμότητα.
  ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 7:37 ΜΜ

   Είναι βέβαιον ότι η αρχαία θρησκεία περισσότερον αναφερώταν είς τήν αστροφυσική άν όχι απολύτως καί αναλόγως τών ζεύξεων, τρεύξεων, τετρεύξεων κ.ο.κ.. άλλαζαν καί οί ιδιότητες τού κάθε σύνθετου στοιχείου/θεού ήτοι ταχύτητος ουσίας. Δέν υπάρχει νόημα είς τήν αρχαιοελληνική θρησκεία άνευ αστροφυσικής, εντούτοις, πρέπει νά εξετάζουμε τά πάντα καί νά τά συγκρίνουμε μέ σημερινά δεδομένα, μέ άλλες αρχαίες ιστορίες, μύθους καί μέ τούς φιλοσόφους τής αρχαιότητος οπού αναφέρωνταν είς τήν αστροφυσική χωρίς τήν απόλυτη ή καμμία εμπλοκή τών ονομάτων τών θεών, τού δωδεκάθεου καί άλλων.

   • ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 07/06/2020 @ 1:03 ΜΜ

    Τα πάντα διασυνδέονται αναμεταξύ τους σφαιρικά, όπως και η ουράνια μηχανική με τον άνθρωπο και τις λειτουργίες του, οι θέσεις και οι σχέσεις άστρων , πλανητών και ζωδιακού στον χώρο και τον χρόνο, όπως αφορούν επίσης τα ενεργά γεωμετρικά σχήματα, δισδιάστατα και τρισδιάστατα στερεά που διαγράφονται εκ της ουράνιας μηχανικής, και καθορίζουν πράγματα και καταστάσεις στον χώρο και τον χρόνο. Όπως μας παραπέμπει για παράδειγμα η εμφάνιση του πλανήτη Άρη σε συγκεκριμένα ζωδιακά σημεία, με το πορφυρό χρώμα, εν σχέση με την κόκκινη απόχρωση του αίματος, τον περιεχόμενο σίδηρο (σιδηρούν γένος – οξείδωση – σκουριά – θνητότητα – φθαρτότητα) σε αυτό, και την ερύθρωση του δέρματος κατά την θυμοειδή – πολεμική προπαρασκευή, και την αύξηση των παλμών της καρδιάς, η οποία προκαλεί την πίεση στο κυκλοφορικό σύστημα και άλλα πολλά. Εάν αφαιρέσουμε από τις 687 μέρες μιας πλήρους περιστροφής του πλανήτη Άρη γύρω από τον ήλιο για ένα δικό του έτος, σε σχέση με τις 365 μέρες της γης, παίρνουμε 322, ο αριθμός 322 συναριθμικά μας δίδει 322 = ΑΡΜΟΝΙΑΝ = 322 = ΣΑΡΚΑ = 322 = ΑΡΚΑΣ = 322 = ΚΑΡΑΣ = 322 = ΔΗΛΙΟΣ = 322 = ΘΗΡΕΣ = 7 =Ζ(ΕΥΞΗ). Συνδέοντας κανείς την κόρη του Άρη και της Αφροδίτης Αρμονία , με την εντός ημών επιτευχθείσα αρμονία (= ορμά ίνα = αρμό ίνα = όραμα ιν = όναρ μαι(α) = άρμα ίνο ( ο = 70 = 69 + 1 = α) = άρμα + ίνα + Αθηνά = 69, η αστρική ίνα – χρυσή κλωστή, η οποία θα υφανθεί αρμονικά από την θεά της σοφίας και της υφαντικής τέχνης Αθηνά, η οποία θα συνθέσει το υφαντό – σώμα της αθανασίας), αναμεταξύ των δύο πλανητών, τόσο εντός του πλανήτη της Γαίας, αλλά και εντός της ανθρώπινης σάρκας, με το αίμα τους αδένες και τις ορμόνες = Αρμόνες + 69 = Αθηνά = Αρμός εν + 69 = Αθηνά = Ορμόνες, όπου εκ της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας, γνωρίζουμε την πύλη – θύρα του Βορρά, διότι δύο είναι οι ΘΗΡΕΣ, κατά τον Όμηρο, ως το σημείο ενσαρκώσεως και επανενσαρκώσεως των ψυχών, παραπεμπωντάς μας στην μεταμορφωθείσα από την ΗΡΑ = ΑΡΗ = ΑΗΡ( = πρωτη αναπνοή του βρέφους) Καλλιστώ σε αρκούδα, τους αστερισμούς της μεγάλης και της μικρής Άρκτου, όπου μεταφορικά η Καλλιστώ, άρκτος – αρκούδα γέννησε τον Αρκά – Αρκάς = Σάρκα = Κάρας, ενσαρκωμένο άνθρωπο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή – γεννέθλια ημερομηνία του ευρισκόμενου σε συγκεκριμένο ζωδιακού οίκο, του ΔΗΛΙΟΥ – Ήλιου Απόλλωνος, εν συνδέσει με όσα θα συλλάβει η ανθρώπινη κεφαλή – σοφία κατά την διάρκεια του βίου κτλ. Εάν στην λέξη ΣΑΡΚΑ προσθέσουμε το γράμμα Δ(έλτα) = 4, το οποίο γεωμετρικά αναπαριστά τόσο το τρίγωνο και την τετρακτύ, αλλά και το στοιχείο του πυρός -ηλίου – Απόλλωνος ως στερεό στο τρισδιάστατο επίπεδο, και το τέταρτο στοιχείο, γνωρίζοντας ότι το πέμπτο – αιθήρ αναπαρίσταται από το γράμμα Έ(ψιλον) = 5 (Πεντάγωνο), όπου ΣΑΡΚΑΣ + Δ = ΚΑΡΔΙΑΣ = ΚΑΡΑ ΔΙ(Α)Σ = ΔΙΑ ΣΑΡΚΑ η καρδιά ως η σάρκα – κεφαλή όπου εδράζεται ο Δίας, από την οποία θα γεννηθεί η Αθηνα, κάνοντας τις διασυνδέσεις Διός – Σάρκας – Απολλωνίου φωτός στην καρδιά, Άρεως, Αφροδίτης με το σώμα του ανθρώπου τις ορμόνες, άστρων , πλανητών, ζωδιακού κτλ. Πολυδιάστατη κωδικοποιημένη σύνθεση γνώσης σφαιρικά, η οποία αφορά τον άνθρωπο και την θέση του στην δημιουργία, μέσα απο επιτιδευμένες ονοματοδοσίες Θεών και ηρώων, ως εσκεμμένες συνθέσεις οι οποίες αφορούν στην αποκωδικοποίηση και την πραγμάτωση της συγκεκαλυμμένης γνώσης θέωσης του ανθρώπου, απευθυνόμενη σε λίγους και εκλεκτούς, νοητούς και ενάρετους.

 2. ΛΟΙΠΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ…

  ΑΡΧΙΖΟΥΝΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ
  Ο ΚΑΙ ΤΟ
  Ι ΠΟΥ ΝΑΙ ΤΟ Ο ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90ΜΟΙΡΕΣ ΙΤΕ ΔΕΞΙΑ ΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡα στον Καθετο αξωνα του που το χωριζει νοητα σε 2 ημισφαιρία (| |)
  Αν το Ο το στρεψουμε επισης 9ο μοιρες δεξια η αριστερα στον οριζοντιο αξωνα τοτε εχουμρ παδαγωγο μονο την παύλα —

  Αν ενώσουμε τα 2 Ο ΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ Κ ΕΜΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΙΦΗ ΤΟΥΕ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ + = ΚΕ = ΣΥΝ…
  Αν το συμβολο + το περιστρέψετε εχουμε το Χ επι κλπ κλπ

  Παμε λοιπον

  ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΣΗ ΛΕΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ
  Ο

  Η αρχη βεβαι ειναι πολυ πιο πισω πριν το στίγμα/τελια αποκτησει κινηση στο γραμμικό χωρο..

  Εστω λοιπον οτι αφήνουμε πισω το πως έγινε το Ο, για αλλά ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΕΡΑ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΚΑ…Κ ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ Ο
  Πριν αυτο αποκτησει την τελια στο κεντρο, που φεν ειναι τελια, αλλα Ο σε προβολη γεωνετρικου στερεου με κλιση 90 στον καθετο αξωνα κ γινει Θ
  Κ αρχίσουμε μα μπλέκουμε Γραμμικη Α με Β με Γ κ Δωρικη κλπ κππ κ οττι διασταση θέλουμε..
  Γιατι επι της ουσιας ολα μεταφραζονται σε ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΕΡΕΑΓΕΩΜΕΤΡΙΞΑ ΣΧΗΝΑΤΑ ΤΟΥ Ο ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ……

  Κ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΩ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
  ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ Ο
  ΩΣ ΕΝΑ ΣΠ Ο ΡΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, Η ΕΝΑ ΩΑΡΙΟ ΠΡΟ ΓΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ…

  Ο ΛΟΙΠΟΝ
  ΑΝ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ ΟΡΘΙΟΣ, ΔΛΔ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΕΥΡΙΣΚΌΜΕΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ Π Ο ΔΙΑ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΓΗ ΩΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΛΕΜΕ ΠΟΔΑ Κ ΟΧΙ ΠΟΓΑ..χμμμμμ

  Γα κ Δα ΛΟΙΠΌΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΗ/Ε ΔΑ ΦΟΣ χμμμ φιατι οχι ΕΓΑΦΟΣ???
  Ναι αλλα ΑΔΗΣ ΕΙΝΑ7 Ο ΚΑΤΒ ΚΟΣΜΟΣ..
  ΟΚ…
  ΑΝ ΤΟΤΕ ΓΑ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ
  ΓΑΙΑ=ΓΗ
  ΤΟΤΕ ΔΑ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΛΟΓΙΚΑ ΟΤ7 ΥΠΑΡΧΕΙ….
  ΔΑΙΑ=ΔΗ=
  Κ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΩ ΕΙΚΟΝΑ

  ΦΑΝΤΆΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ Κ ΑΒΑΡΕΣ..
  ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΧΩΡΟ / ΔΩΜΑΤΊΟ ΜΕ ΙΣΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ, ΔΛΔ ΚΥΒΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ Κ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΥΤΟ ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ Κ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΚΥΒΟ ΣΑΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΔΩΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ… Κ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΛΟΥΒΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑ ΑΙΩΡΕΊΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟ Κ ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ/ΝΤΙΖΕΣ/ΚΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΟΡΥΦΉ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ Κ ΤΕΝΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΚΟΡΥΦΗ ΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΚΥΒΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ ΑΥΤΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ 3ΠΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΎ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΚΥΒΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΟΥ Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΒΑΡΟΥΣ ΔΩΜΑΤΊΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΊΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΊΡΑΜΑ…

  ΟΚ!!!
  ΤΙ ΕΝΝΟΕΊΣ ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΨΑ…
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ..

  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ Κ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΗΓΑΊΝΟΥΝ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ Κ ΝΑ ΒΑΣΑΝΊΖΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΟ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΠΟΘ ΑΙΩΡΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ?

  Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΛΟΝΕ Κ ΡΟ ΣΒΑΡΤΖΕΝΕΙΚΕΡ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΤΑΝΚΕΡ ΜΕΣΑ ΠΛΩΤΗ Κ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΆ ΗΤΑΝ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ?

  ΑΑααααα θυμάσαι βλέπω…

  ΑΑααααα ΜΠΡΑΒΟ
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΩΣ…

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ…

  Στον ΚΥΒΟ ΚΕΛΙ ΛΟΙΠΟΝ αυτο επικρατΟΥΝ ΑΒΑΡΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
  Κ ΞΑΦΝΙΚΆ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΓΥΆΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΤΟ ΚΥΒΟ ΣΕ ΙΣΑ ΜΕΡΗ ..ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΙΣΑ ΥΠΟΚΥΒΑΚΙΑ..

  ΜΕΤΡΑ ΞΑΝΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ…ΛΑΘΟΣ ΣΚΕΦΤΕΣΕ

  ΣΚΕΨΟΥ ΚΥΒΟ ΡΟΥΜΠΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

  Ααααα τα χω μπερδεψει… κ δεν καταλαβαίνεις…
  Καλα Τοτε να στο πω ΖΟΥΜΙ..

  ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΕΥΘΕΙα ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ Κ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΛΙΒΑΔΙ Η ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΟΥΡΑΝΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΕ ? ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ???

  Ααααααα
  Αναλογα λες…
  Σωστα.. ΓΑΙΤΙ
  Την ΑΠΕΡΑΝΤη θάλασσα την βλεπεις
  Κ απο στερια κ μεσα απο καραβι κ απο αεροπλανο …
  ΑΛΛΑ.. Κ ΩΣ ΔΥΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
  Κ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΥΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ ΕΙΝΑΙ ΝΥΨΤΑ Κ ΔΕ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΔΙΧΝΕΙ ΕΥΘΕΙΑ Ο ΦΑΚΟΣ ΣΟΥ… ΤΟΤΕ ΠΟΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΕ??

  ΟΥΠΣ ΠΑΚΕΤΟ

  ΚΥΒΟΣ ΕΧΕΙ 6 ΠΛΕΥΡΕΣ
  Α Β Γ Δ Ε Ζ
  Ναι αλλα έχει τις 2πλασιες Αν τον δεις μεσα εξω
  ΝΑΙ ΑΛΛΑ Κ Η ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΧΕΙ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ Κ ΑΥΤΗ..
  ΟΥΠΣ….
  ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ, ΔΛΔ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΟΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ,,, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΠΑΤΉΣΕΙΣ ΑΜΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΔΡΟΜΑΚΙ ΕΥΘΙΑ… Κ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ Κ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ…
  2 ΠΟΛΙΚΌΤΗΤΕΣ

  ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ Ο?,
  ΜΕ ΤΗΝ ΓΑ Κ ΤΗ ΔΑ??,

  ΤΑ ΠΑΝΤΑ…
  Γ ΠΛΕΥΡΑ ΕΝΤΟΣ ΜΕ Α ΕΚΤΟΣ
  + Δ ΕΝΤΟΣ ΜΕ Α ΚΕΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΤΟ Γ ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΚΟΡΥΦΗ

  ΤΙ ΕΝΝΟΕΊΣ
  “ΜΑ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΤΩΡΑ ΡΕ ΦΙΛΕ…. ”
  “ΤΙ ΣΧΕΣΗ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Κ Η ΣΤΕΡΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ ΤΗΝ ΓΗ!!!”

  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΆΛΟΓΑ

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟ
  ΑΚΟΥΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ

 3. ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 7:29 ΜΜ

  Πολύ ωραίον! Ομολογουμένως δέν τό έπειασα τελείως επειδή πρέπει νά τό βάλω σέ χαρτί, νομίζω κάθ’ ένας έτσι θά έκανε. Δεύτερον, έχω περιπατήσει αυτές τίς σκέψεις όχι ακριβώς αλλά παρόμοια. Τρίτον έχει στοιχεία τής Θεωρίας μού περί Τετραπιθανότητος. Τέταρτον, κάθε άνθρωπος ός λέγει κάτι βαθύ έστω καί κάνει λάθος (δέν ισχυρίζομαι ότι κάνεις λάθος) ή έναν μικρόν λάθος, ένας άλλος πιθανόν νά τό ανακαλύψει καί δώσει τήν σωστή ερμηνεία αλλά ό πρώτος έδωσε τό ερέθισμα, τό έναυσμα, πρέπει νά τούς εκτιμούμε αυτούς τούς ανθρώπους ιδιαιτέρως όταν είναι καλοπροαίρετοι. Διότι η κακοπροαιρεσία όταν λέγει αλήθεια ανοίγει αρνητική ενέργεια καί οί πλείστοι θά ιδούν άλλα έξ’ όσων έπρεπε νά ιδούν. Πέμπτον, εκείνον όπου μ’ αιφνιδίασε ευχάριστα είς τό τέλος διά τά γράμματα…. Έχει ανευρεθεί έναν λευκόχρους χαλίκι είς τήν Αγία Νάπα σέ μέγεθος λόφου τού μυαλιώνα/αντίχειρα ήτοι τό έσχατον άκρον μέ τό νύχι καί μ’ έναν περίεργον σχηματισμόν σχηματίζει όλα τά ελληνικά γράμματα. Ευρέθηκε σέ υπερπρωτόγονον οικισμόν όπως αυτόν τών Πετραλώνων καί τών Ζωνιανών καί ελπίζω κάποτε νά τό κάνω άρθρον. Παρακάλεσα έναν φίλον νά μού υπερτονίσει μέ μαύρον χρώμα κάθε γράμμα, έκανε κάποια αλλά ένεκα υποχρεώσεων καί έλλειψης χρόνου καθυστερεί, ελπίζω νά τό κάνει τό συντομότερον, θά τόν πιέσω. Η Γραφή αυτή είναι τουλάχιστον 35,000 ετών αλλά αυτά Θεού θέλωντος καί πολεμικού καιρού επιτρέπωντος θά τά αναλύσουμε είς τό άρθρον. Ευχαριστώ!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 7:30 ΜΜ

   Ερμή ίσως χρειαστώ περισσότερες επεξηγήσεις όταν καί άν μελετήσω ενδελεχώς αυτά οπού λές καί μέ συνάρτηση μέ τό χαλίκι οπού αναφέρω ανωτέρω καί σέ τοιαύτη περίπτωση, ό,τι εσύ θά ειπείς θά αναφέρω τό όνομα σού, τιμής ένεκεν καί όχι σφετερισμός.

   • ΠΑΝΟΓΕΡΙΜΟΥ

    Η ΓΝΩΣΗ κτητε δε σφετεριζετε….ουτε χαρίζετε..
    Δεν ηταν ποτε δικια μου
    Δεν ειναι κτημα μου.
    Η γνωση ειναι το μηλο της έριδος
    Που χωρισε στα δυο, δλδ στα 3
    Κυρικειο
    Οφυς= office = Σοφία
    Μ κ η Σοφία κρυβει σκοτεινά
    Αν με σοφια κ αγαπη τα θωρείς
    Τοτε η τυχη κ η δική ειναι με το ΜΕΡΟΣ σου…
    ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΧΡΑΖΕΣΕ Κ ΔΕΝ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣΕ
    Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΥΔΙΜΗ ΑΔΕΡΦΟΥΛΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ,, ΜΑΖΙ Κ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟ Κ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Κ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ Κ Κ Κ Κ Κ

    ΠΑΝΟ ΓΕΡΙΜΟΥ
    ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΉΣΟΥΜΕ

 4. ΠΑΝΟΓΕΡΙΜΟΥ
  ΕΣΕΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

  Zello app
  Mobile

  Χρήστης

  |\/|-|<

  Search for channel

  ○=●=(▪︎)=(@)=|=□=■=(+)=(×)=(-)=Θ=Ε3=8=&=

  κανάλι από Zello
  https://zello.page/v4wBHTVNnx1uD5Rf9

  Ο κωδικός ειναι η ωρα 2 φορες που η γη καθε ημερα αρμονιζετε

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh