Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

01:39 - 24/07/2020

Γεωμετρία ξένη γλώσσα νά μάθουμε. Εξεκλείδωμα Κιβωτού τού Μωυσή…. 72 ενέργειες. Πρώτη Αποκάλυψη η Βαρύτητα Ουδέτερη Ενέργεια 24/07/2020…. Β ΜΕΡΟΣ

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Τά Κλειδιά τού Μωυσή οπού κληρονόμησε από τόν Δαυίδ ό Σολομώντας. Εδώ υπάρχουν 4 Σύμφωνα ή “Σύμφωνα” τά οποία συνδοιάζοντε μέ τά ανωτέρω 72 Κλειδιά όπως Λέμε Κλειδιά Μουσικής Φωνήεντα ή “Φωνήεντα. Διότι τό Τετραγράμματον δέν είναι ούτε τά Σύμφωνα ούτε τά Φωνήεντα αλλά η Ελληνική Λέξη ΙΑΧΩ Ή ΙΑΧΗ… Καί όπως η λέξη Τετραγράμματον καί Γένεση οπού χρησιμοποίησε ό Μωυσής είναι ελληνικές καί Ωμιλούσε Ελληνικά, ομοίως καί ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ = Ι Α Χ Ω ή Ι Α Χ Η ….

Διότι Ό ΘΕΟΣ παρουσιάζετο καί παρουσιάζεται ώς ΙΑΧΗ = ΦΩΝΗ καί η λέξη Ελληνιστί σημαίνει ιά ή ιέ = η ορίζα/ρίζα διά τήν λέξη ιερόν = ιε+ρόν ή ια+ρόν… Δέν είναι τυχαίον ίσως ότι οί Παγκρατιασταί είς τήν Αρχαία Ελλάδα όταν έκαναν λαβή, επίθεση, κίνηση φώναζαν ία ία ία…. αυτήν τήν φωνή εξέλεγαν καί κατά τήν παράδοση τό Παγκράτιον συμβολικώς μαθηματικώς ίδρυσε η Παλαίστρα = από τό πάλλω = παλμός εξού καί Αθηνά Παλλάς/Παλλάδα θυγατέρα τού Απόλλων… αυτά συμβολικά δυνάμεων Θεού όχι Ό Τριαδικός Άκτιστος Θεός….

Η ΙΑΧΗ έγινε Γιαχή = Γιαχβέ…. Ό Πατήρ όταν βαπτίζετο Ό Χριστός παρουσιάστηκε ώς ΙΑΧΗ, Τώ Αγίω Πνεύματι ώς Όραση = έν είδει Περιστεράς καί Ό Υιός ώς Αφή επειδή ήταν απτός από τήν χείρ Ιωάννη Προδρόμου καί άλλων. Ακοή = Ιαχή, Όραση καί Αφή τά τρία είδη συνομωταξίας Αισθητικής Διαντίληψης, γεύση καί οσμή είναι έξ’ αφής = είδη ή υποκατηγορίες αφής, τά έχουμε αναλύσει ξανά είς τά Κατοχικά Νέα….

Γεωμετρία ξένη γλώσσα νά μάθουμε. Εξεκλείδωμα Κιβωτού τού Μωυσή…. 72 ενέργειες. Πρώτη Αποκάλυψη η Βαρύτητα Ουδέτερη Ενέργεια 24/07/2020…. Β ΜΕΡΟΣ

Συνέχεια τού Α ΜΕΡΟΥΣ: https://katohika.gr/ellada/geometria-kseni-glossa-na-mathoume-eksekleidoma-kivotou-tou-moysi-72-energeies-proti-apokalypsi-i-varytita-oudeteri-energeia-24-07-2020-a-meros/

Σέ συνάρτηση μέ τά άρθρα: https://katohika.gr/sinomosia/ksekleidosame-ta-72-kleidion-sfragidon-dithen-solomontos-ta-23-teloneia-i-pentalfa-o-kyvos-oi-960-ores-pannisteias-christou/

καί https://katohika.gr/ellada/mas-echoun-priksei-ta-ppria-me-ton-giachve-tous/

Καί τώρα τό 72…. 

Σήμερα όλως τυχαίως πρίν δημοσιευτεί είς τά Κατοχικά Νέα τό άρθρον τού Χρήστου Μάτζιαρη είχα δημοσιεύσει τό άλλον άρθρον οπού επάνω έχουμε τήν διεύθυνση. Μού συμβαίνουν τακτικώς τέτοιες συμπτώσεις ή σκέπτομαι έναν θέμα καί τό αρχίζει άλλος….

Ό 72 είναι 4 φορές ό 18….

Είς τό άρθρον αναλύσω πώς μέ τά: α) καλόν ή θετική ενέργεια β) κακόν ή αρνητική ενέργεια γ) ουδέτερον ή ουδέτερη ενέργεια καί δ) τό ανάμεικτον ή ανάμεικτη ενέργεια συνάπτονται 6 διαφορετικές συμπιθανότητες (συν+πιθανότητες ήτοι τετράδες ήτοι 24, έκ τών οποίων 6 επαναλαμβάνοντε σέ πέραν τής μίας Τετράδας/Τετραπιθανότητος, άρα τε 18 αμιγείς συνδοιασμοί….

Μετά αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν 4 συνδοιασμοί ανάμεικτων ενεργειών ήτοι: 1) αβγ 2) αβ 3) αγ 4) βγ…. Μέ περίπτωση περισσοτέρων συνδοιασμών αλλά αφήσαμε όπως γράψαμε σέ προσεχές άρθρα….

Συνεπώς έχουμε: 1. α) β) γ) καί δ) = αβγ 2. α) β) γ) καί δ) = αβ 3. α) β) γ) καί δ) = αγ  καί 4. α) β) γ) καί δ) = βγ, δηλαδή τίς 4 Τετραπιθανότητες τού ανάμεικτου μαζύν μέ τά α) β) καί γ). Καί αφού κάθε μία μάς κάνει 18 αμιγείς συνδοιασμούς = 72!…. συνδοιασμούς….

Νά τί λέγει κατά γράμμα ό Χρ. Μάτζιαρης : «Ο παλιός Μωυσής είναι αυτός ο οποίος πρώτος ανέδειξε και μετά καθιέρωσε τοναριθμό 72, αν και αυτός ήταν γνωστός στους αρχαίους από πολύ παλαιότερα. Αυτότο έκανε ως εξής. Όταν έβαλε τις πλάκες με τις δεύτερες 10 εντολές, το μάνα και τηνράβδο του Ααρών στην κιβωτό που στο επάνω μέρος υπήρχαν και υπάρχουν δύοάγγελοι με ενωμένες ψηλά τις άκρες των πτερύγων τους, έγραψε στις τέσσεριςγωνίες της κιβωτού 4 εβραϊκά σύμφωνα.

Αυτά τα σύμφωνα είναι το γνωστότετραγράμματο, με ελληνική λέξη το ονόμασαν, και υποτίθεται ότι τοτετραγράμματο είναι το όνομα του Θεού. Αλλά οι συνδυασμοί των τεσσάρων αυτώνγραμμάτων με τα φωνήεντα παράγουν 72 λέξεις, οι οποίες κάποια απ’ αυτές είναικαι το όνομα του Θεού σύμφωνα με τον Μωυσή. Προκύπτει έτσι το ερώτημα. Γιατίαπό τα 72 ονόματα του Θεού διάλεξαν το «Γιαχβέ»; Πολύ απλά, διότι αυτός ο θεόςτους αντιπροσωπεύει. Έχουν τα ίδια όνειρα και βλέψεις. «Γύρισε ο τέντζερης καιβρήκε το καπάκι» όπως λέει και ο λαός».

Κατά τήν άποψη μού δέν είναι έτσι τά πράγματα…..

Πρώτον, διατί ονόμασαν μέ ελληνικόν όνομα τό Τετραγράμματον; Δεύτερον, η λέξη ομοιάζει μέ τήν Τετραπιθανότητα καί δέν είχα υπόψιν μού τό Τετραγράμματον όταν τήν βάπτισα έτσι, διότι απλά άρχισα νηπειακώς νηπειακώς νά ερευνώ ώσπου μπορεί νά φθάσει αυτή η υπόθεση μέ τίς 4 πιθανότητες άν καί ήμουν πεπεισμένος έξ’ αρχής. Τρίτον, ό Μωυσής ονόμαστε τήν Γένεση μέ ελληνικόν όνομα, διατί; Τό πρώτον καί τρίτον μάς τεκμηριώνουν ότι ωμιλούσε ελληνικά όπως καί ό Ερμής ό Τρισμέγιστος ό υπερπανάρχαιος!…. (Διά τόν Μωυσής ισχυρίστηκα ότι τό όνομα τού θυμίζει σ’ αρσενικόν τή λέξη Μούσα = Μόϋσα = Μώυσα = Μωυσής καί ότι εμπεριέχεται η λέξη μώ, μουά = εμού +Ίσις…., τροφή διά περισυλλογή είτε τήν δέχεσθε είτε όχι, η λέξη μουά είναι η λέξη όπου κάνουν τά βρέφη, έτσι τήν γράφουμε = μού+α = εμού τροφή εννοούν ή καί μού = εμού ά = α+ρχή δηλαδή τροφή, τό άν σημαίνει μωύ ύδωρ, μήπως τό ύδωρ δέν είναι μέτρος τής συνολικής τροφής, καί αφού σύν τοίς άλλοις εμπεριέχει ιχνοστοιχεία)….

Η λέξη Μούσα είναι σύνθετη από τά Μ+ούσα = Μ+άσω = τραγουδώ, ψέλνω, λέγω, κηρύττω εξού καί η λέξη άσμα καί άσομαι ή άσω καί ασία/Ασία η χώρα τών ασμάτων ή φιλάσματων/φίλασων…. Εάν τό Μάσω γίνει Μασώ = πολτοποιώ τήν τροφή, τό μάσω = λεκτική εκφορά μέ οίον τρόπον προπεριγράφουμε είτε τό μασώ γίνοντε διά στόματος. Άρα τό όνομα Μωυσής ή Μουσής έχει σχέση μέ τό κήρυγμα, τό μάσημα = μουά καί τό ύδωρ = μώυ ή μωύ αρχαιοαιγυπτιαστί!…. Πέραν τούτού τά ισχυρά ρήματα μάσσω ή μάττω…. απ’ αυτά τό μαγεία, μαγειρεύω, μασσώνος/ματτώνος = οικοδόμος/πελεκάνος/μαραγγός, μάστρος, μαέστρος, μάζα, μάζστα, μαζική/massive κ.ο.κ….

Τά τέσσερα σύμφωνα εντός τής Κιβωτού (τετράγωνον, κύβος; = 24 δηλαδή η τετραδιάσταση τού τετραγώνου, εξού καί Τετραπιθανότητα) μήπως είναι 4 σύμβολα τών 4 αρχικών δυνάμεων ενεργειών τής Τετραπιθανότητος; Ήτοι, αυτόν οπού αποκαλώ μέ ιδικούς σύγχρονους ή παλαιούς ορισμούς, μέν, 1) δέ, ουδέτερον ανάμεικτον ή 2) θετικόν, αρνητικόν, ουδέτερον ανάμεικτον 3) μήκος, πλάτος, ύψος ανάμεικτον = κατά προσέγγιση ή κυριολεκτικώς τέταρτη διάσταση (δέν υπάρχει άλλη) δηλαδή οπού λέμε χώρος ή βάθος ή πάχος…. 4) μαγνητισμός = θετικόν, ηλεκτρισμός = αρνητικόν, γ) ουδέτερον = βαρύτητα καί ανάμεικτον = Σύμπαν! = αυτός είναι ό ορισμός τού Σύμπαντος αστροφυσικώς αλλά πρώτη φορά ορίζεται ώς ουδέτερη ενέργεια (είδος ενέργειας η βαρύτητα)….

Κάθε μία απ’ αυτές αφού τά ανάμεικτα είναι 4, μάς κάνει 18 αμιγείς συνδοιασμούς συνεπώς 18Χ4=72 δηλαδή τά 72 φωνήνετα Μυστικιστικώς εντός τής Κιβωτού μέ τά 4 Μυστικιστικά Σύμφωνα = Σύν+φωνά…. ήτοι η Τετραπιθανότητα…. Καί μήν ξεχνάμε, αποδείξαμε ότι ό Μωυσής γνώριζε τήν Γλώσσα τού Ερμή τού Τρίς Μέγιστου ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!!  Οί δύο αγγέλοι τής Κιβωτού είναι τά Χερουβείμ τά οποία ήταν αγαλματισμένα έξω από τόν Ναό τού Σολομώντα καί επέτρεψε ό Θεός νά χαλαστούν επειδή οί Ιουδαίοι αμάρτησαν, Σφίγγες ονομάζονταν Ελληνιστί…. Η συνέχεια σ’ άλλα άρθρα, Θεού θέλωντος καί πολεμικού επιτρέποντος!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σας Ενδιαφερουν:Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Απόλλων Έρως 07/24/2020 @ 8:43 ΠΜ

  Ο Μωυσης ηταν ενας Αιγυπτιος με Αιγυπτιακο ονομα και δεν υπαρχει καμια ενδειξη οτι μιλουσε Ελληνικα και ο Ερμης ο Τρισμεγιστος ηταν ενα παραγωγο του Ελληνο-Αιγυπτιακου συγκριτισμου που προεκυψε τα χρονια του Χριστου λογω και του Αλεξανδρου και συνιστα την Ελληνοποιηση της συνειδησης του Θωθ που ειναι ο Θεος της Αλχημειας.

  Ασφαλως το “Γενεση” ειναι η Ελληνικη μεταφραση του Bareshit. Αυτα ειναι τα 72 κλειδια απο την ψευδεπιγραφη Σολομωνικη που συνταχθηκε τον 17ο αιωνα και χρησιμοποιουνται για την επικληση δαιμονων και καταληγει ασφαλως στην μαυρη μαγεια και στις συμφωνιες και τα συμβολαια με δαιμονες.

  Υ.Γ Καλο θα ηταν να μην εστιαζει καποιος σε αυτες τις σφαγιδες δαιμονων.

 2. Απόλλων Έρως 07/24/2020 @ 9:03 ΠΜ

  Σε οτι αφορα το THE BLAZING STAR = 972 και δηλαδη την πεναταλφα που ειναι στην κορυφη του χριστουγενιατικου δεντρου-πυργου και συμβολιζει τον Χριστο ειναι προφανες οτι μιλαμε για τον πρωινο αστερα MORNING STAR = 888 που ειναι ενα συμβολο της Αφροδιτης/Ιναννα που σχετιζεται και με την κινηση του πλανητη Αφροδιτη και για αυτο αλλωστε μιλαμε επισης για το THE HAND OF VENUS = 972 (που αναφερθηκε συμπτωματικα στο προηγυμενου θεμα) που ειναι ασφαλως το THE HOLY GHOST = 972 με τις αποτροπαικες ιδιοτητες που εξαφανιζει την επιρροη των δαιμονων σε ολα τα επιπεδα του χριστουγενιατικου δεντρου-πυργου.

 3. Απόλλων Έρως 07/24/2020 @ 9:31 ΠΜ

  Σε οτι αφορα αυτους που θα βιαστουν να κρινουν την ασυναρτητη χαολογια απλα να πω οτι αυτο ειναι και ενα αποτελεσμα του γνωστικου κενου αρχικα της οργανωμενης θησκειας και επειτα της τεχνητης πολωσης που εσπειραν οι αρχαιοκαπηλοι ειδωλολατρες, που προσπαθουν να επιβαλουν τις εθνοθρησκευτικοψυχωσεις τους επι της μητρας, καθως επι της ουσιας και οι δυο αυτες “πραγματικοτητες” βουλιαζουν μεσα στο χαος και για αυτο ψαχνουν να φορτωσουν καπου το δικο τους δημιουργημα.

  Μεσα απο το χαος ερχεται η ταξη και μεσα απο το χαος ξεπροβαλε ο Ερμαφροδιτος πρωτογονος Ατουμ ο Δημιουργος θεος της Αιγυπτιακης παραδοσης που ειναι η βαση και το πρωτοτυπο για τον Δημιουργο θεο των Εβραιων και για αυτο αλλωστε η Ελληνικη και η Γνωστικη μνημη που ειναι ενα παραγωγο της πρωτης μας μιλαει για τον Γιο του Χαους που ειναι ο Δμιουργος ο Ερμαφροδιτος Πρωτοτοκος Ερως Φανης που ειναι αυτη η δυναμη βασικα που βαζει ταξη στο χαος και θετει σε αρμονια τα στοιχεια της φ-υσης.

  THE SON OF CHAOS = 888

 4. Απόλλων Έρως 07/24/2020 @ 10:51 ΠΜ

  Σκεψου επισης οτι εδω μεσα κυκλοφορει το πνευμα του Αντι-Διονυσου/γιατρου (δες και το αλλο θεμα σχετικα με αυτη την “συμπτωση” αναφορικα και με τα “θηρια”) που και συμφωνα και με δηλωση του στοχος του ειναι οχι μονο η δολοφονια του πνευματος του Χριστου αλλα ο τεμαχισμος του αρχετυπου Διονυσου-Οσιρι και αρα βασικα αυτη η αντι-συνειδηση ελκει αυτες τις ενεργειες, που ειναι εκφρασεις του συλλογικου ασυνειδητου.

  Αυτα τα σκουπιδια της Σολομωνικης απλα βαζουν ιδεες στους υπανθρωπους και στους απολλυμενους, που τους εφτυσε ο Χριστος για να τους θεραπευσει και πνιγηκαν μεσα στην ροχαλα του μαζι με τα ειδωλα τους. Ασφαλως η εθνοπαρανοια δεν θα μπορουσε παρα να ειναι μια εκφραση αυτων τον ενεργειων που επι της ουσιας στοχευουν στον τεμαχισμο του θεικου σπορου απο τους 72 καθοτι ολες οι παραδοσεις δεν ειναι παρα μια εκφραση των ασυνειδητων αρχετυπων δυναμεων μεσα απο το εγω του ανθρωπου και μεσα σε αυτο το πλαισιο ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ εκπορευονται και οι δαιμονικες και οι θεικες δυναμεις αναλογα και με την αλληλεπιδραση μας με τις συλλογικες σκεπτομορφες για αυτο αλλωστε και ειναι αδιεξοδη η προσπαθεια επιβολης στην μητρα και στις εκπορευσεις του αρχετυπου με βαση και τις εθνοθρησκευτικες ψυχωσεις, καθοτι στο τελος της ημερας αυτο που θα συμβει ειναι η αντιστροφη της πολικοτητας και η επιβολη του καρμικου συνεπακολουθου απο την αναποδη συμφωνα με τις δικες μας επιλογες και θα ισχυσεη ασφαλως ο Νομος του Κρονου.

 5. Απόλλων Έρως 07/24/2020 @ 7:52 ΜΜ

  Κοιταξε να σου πω την Αληθεια μιας και σε απασχολει το θεμα του Μωυση και του Χαλκινου Οφι. Περα απο την μυθολογικη διασταση του θεματος που παντα υπαρχει στις αρχαιες παραδοσεις ο Μωυσης θα μπορουσε να ειναι μια εκφραση-αβαταρας του αρχετυπου Μαρδουκ (που ειναι ασφαλως και ο Οσιρις-Asar καθως ειναι γνωστος και ως ASARi αλλα και ως ASARluhi) και δηλαδη του law giver που ειναι αυτος που λεγεται αλλωστε οτι εδωσε τον νομο στον Χαμουραβι στον κωδικα του οποιου βασιζεται και η Εβραικη παραδοση οπως ειναι ξεκαθαρο. Αυτο εδω μπορει να βοηθησει ως προς την κατανοηση της προελευσης του νομου που λεγει Οφθαλμος αντι Οφθαλμου και Οδοντα αντι Οδοντος που ειναι ξεκαθαρο οτι προερχεται απο τον νομο του Μαρδουκ και δηλαδη τον κωδικα του Χαμουραβι:

  If a man has destroyed the eye of a man of the gentleman class, they shall destroy his eye

  If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out.

  Αυτα γραφτηκαν τουλαχιστον 1000 χρονια πριν τον Μωυση και τα κειμενα που αποδιδονται σε αυτον για τους περισσοτερους ακαδημαικους ειναι γραμμενα απο πολλους και μεταγενεστερους του Μωυηση και αρα δεν γνωριζουμε τιποτα εκτος απο το αυτονοητο βασικα οτι σε καθε περιπτωση μιλαμε για τον law giver και ειναι προφανες οτι οι Εβραιοι δημιουργησαν μια δικη τους εγωκεντρικη παραδοση με βαση την μνημη του Μαρδουκ που θα μπορουσε να ειναι και ο Μωυσης αν αυτος υπηρξε και δεν ηταν απλα ενα δημιουργημα με βαση αυτη την μνημη καθως μιλαμε για τον αρχετυπο law giver που ειναι και ο τιμωρος.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*