Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
15:57 - 30/05/2018

ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Μια η ανθρωπιά, μια και η Ελλάδα.
Ένας ο Θεός ημών, μία και η Αγία Εκκλησία του.
Ένα το πνεύμα το Άγιον, μία και η Αλήθεια.
Και ήρθε ο καιρός αδέλφια μου… να ντύσουμε με τα χρώματα της Αγίας του Θεού Σοφίας τις καρδιές μας.
Και με την μετάνοια εις τον ύψιστο Άγιο Χριστό μας , να ξαναγίνουμε του Θεού η αγαπημένη του Ουράνια Ελλάδα.

 

 

SOCRATESNIOS

Σχόλια Αναγνωστών (155)

 1. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 5:30 ΜΜ

  Η φράση “ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου” ειπώθηκε απο τον Χριστό για τον σταυρικό του Θάνατο, (Ιωάννης 12:33) μέσω του οποίου θα δοξαστεί απο τον Πατέρα. (Οχι απ` τους έλληνες) «Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε· Πάτερ, ήλθεν η ώρα· δόξασον τον Υιόν σου, διά να σε δοξάση και ο Υιός σου.» Ιωαν 17,1.

  Από τα παραπάνω καταφαίνεται, πόσο άστοχο είναι το επιχείρημα αυτό των νεοπαγανιστών ή ελληνιστών, που θέλουν έτσι τον Ιησού μεροληπτικό προς τους Έλληνες και εκλεκτικό, οιονεί εθνικιστή.

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 05/30/2018 @ 6:10 ΜΜ

   ΓΙΑΤΡΟΣ……………………………………………….+++

   ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη. Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο. 2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα και Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια Θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού. 3. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Ο Υιός του Θεού, για τη δική μας σωτηρία, κατέβηκε από την ουράνια δόξα Του στη γη και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας, από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έγινε δηλαδή άνθρωπος όμοιος σε όλα μ’ εμάς, εκτός από την αμαρτία και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο πάνω στη γη. 4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. 5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς. Και αναστήθηκε, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, την τρίτη ημέρα από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός. 6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στον ουρανό με τη δύναμη που είχε ως Θεός, δοξάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση. Ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Του. 7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος. 8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έχει κυριότητα και εξουσία. Ζωοποιεί όλη την κτίση και εκπορεύεται από τον Πατέρα. Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί Τους. Καθοδήγησε τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα. 9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων. 10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα. 11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. 12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 6:32 ΜΜ

    Θα σου πω αμέσως που πιστεύουν οι νέοι.

    Πιστεύω εις έναν φραπέ, αφρώδη, παγοκράτορα, ρουφηχτόν εκ καλάμου σπαστής, εις στομάχους πάντων ερριμένον.
    Και εις ένα αφρόγαλα, λευκόν, πηχτόν, του καφέ συνοδό, και λιπογενές το διά τον καφέ ποιηθέντα προ πάντων καπουτσίνο.
    Milk εκ βοδός, αφρόν αληθινόν, εκ μιξερός ηλεκτρικού χτυπηθέντα, ου γεννηθέντα,
    ομοχρήσιμου του φραπέ δι ου το μάτι ορθάνοιξε.
    Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν εργασίαν φυτροθέντα εν καφεοδένδρων
    και μαζευθέντα εξ άρρενος εργάτου και αγοράσθη εξ εταιρείας και εσυσκευάσθηκε.
    Αγορασθέντα τε υπό ημών εντός μικρής σακουλίτσας ή κουτιού ή βαζακίου.
    Και ετοιμάσθη τας πρώτας ώρας κατά τας πρωινάς. Και εισέπεσε εντός ποτηριού
    και ζαχαρώθηκε εκ κουταλιάς του γλυκού.
    Και πάλιν άφρισε μετά δόξης τσίτα κάνων κοιμητούς ώστε χουζουρίου έλθη το τέλος.
    Και εις το ρεύμα το πάγιον, το χρήσιμον, το μιξεροκινόν, το εκ της δεής επαραγόμενον
    το συν ψυγείου και θηκών συνεργαζώμενο, ώστε παρασκευαζώμενο, παγακίων και υδάτων ψυχρών.
    Εις μίαν, καφετερίαν, ομαδικήν και φιλικήν φραπεδοποσίαν. Ομολογώ εν τσίμπημα εις μπισκότου εκ του μπολ.
    Προσδοκώ τασάκι καθαρόν.
    Και να είναι η ζάχαρη λιωμένη.
    Αμήν.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 6:33 ΜΜ

    Η εκκλησία του Χριστού είναι έτοιμη να σβήσει και να αποθάνει.

    Από έρευνες που έγιναν σε ό,τι αφορά τη σχέση των νέων με την εκκλησία: «Οι νεαροί έχουν την αίσθηση ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα διανύει μια έντονη περίοδο αλλαγής.Οι Εκκλησίες θα ήταν αρκετά κενές αν οι συνταξιούχοι δεν συμμετείχαν ενεργά, λένε οι νεαροί. Οι Έλληνες δεν βλέπουν κανένα λόγο γιατί θα πρέπει να σηκωθούν την Κυριακή νωρίς το πρωί για να πάνε εκκλησία, τόνισαν οι νεαροί. Ο λαός είναι τόσο εκκοσμικευμένος ώστε δεν τους ενδιαφέρει ο Χριστός και η Εκκλησία Του σκέφτεται ο Νίκος. Οι νεαροί δεν ντρέπονται να ασκήσουν αυτοκριτική. Κατά την γνώμη τους η Εκκλησία μπορεί να πάει άσχημα όταν τα παρόντα ενεργά μέλη, οι συνταξιούχοι, πεθάνουν.»

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 05/30/2018 @ 6:28 ΜΜ

   Δεν ντρέπεσαι να γράφεις συνέχεια τέτοιες ανοησίες.
   Το περιστατικό με τους Ελληνες έλαβε χώρα μετά την Ανάσταση του Λαζάρου,
   και την υποδοχή του με βάγια στην πόλη,τα οποία πληροφορήθηκαν σίγουρα οι Ελληνες και τον πλησίασαν μέσω των μαθητών του για να τον δουν και όχι στον Μυστικό δείπνο η πρίν την Σταύρωση.Οσο και να σε πονάει την φράση αυτή την είπε στους μαθητές του όταν άκουσε ότι Ελληνες επιθυμούν να τον δούν .Είναι γεγονός
   και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εθνικιστικό και να χρωματισθεί η πραγματικότητα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:10 ΜΜ

    Άσχετε Αδαή, Ιωάννης 12:20 «Ήσας δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβαινόντων διά να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή.» Η λέξη ” Έλληνες” που αναφέρονται εδώ, δεν αναφέρονται ως Έλληνες εθνοφυλετικώς, αλλά εννοούνται γενικώς οι εθνικοί ειδωλολάτρες, οιασδήποτε φυλής ή γλώσσας, όπως γίνεται χρήση της λέξης Έλληνες και σ’ άλλες περιπτώσεις (βλ. Ιωάν. 7:35 και πρβλ. Πραξ. 16, 1· 21:28· Ρωμ. 1. 14, Α’ Κορ. 1:14· Γαλ. 2:3). Ο Ιωάννης δεν μας πληροφορεί για το αν οι “Έλληνες” αυτοί άκουσαν τους λόγους των μαθητών προς τον Ιησού, αν τους δέχθηκε ο Ιησούς, κι αν άκουσαν την απάντησή του. Ο Ιησούς δεν έδωσε άμεση απάντηση, και φαίνεται να μίλησε, σαν να απευθυνόταν στον εαυτό του. (Βλ. Γ. Ρηγόπουλου, Ο Ιησούς και οι Έλληνες, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τομ. 18, 1999, 1ος-6ος, σελ. 40 επ.).

  • ΓΙΑΤΡΕ ΕΣΥ ΤΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ???? ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΝΟς ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟ ΚΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΕΚΕΙς ΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ ??? ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟΝΑ ΜΕ ΤΑλΛΟ Ε ??? ΑΣΧΕΤΕ !!!!!!!!!!!! ΚΑΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙς ΑΛΛΟΥ !!!!!! ΔΕ ΤΑ ΛΕς ΣΕ ΒΛΑΚΕς ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΙ ΕΜΕΙς ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΠΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ !!! ΠΑΨΕ ΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΣ ΑΡΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΜΕ THEORIES ΑΒΑΣΙΜΕΣ ΚΑΙ PLANES !!! ΑΥΤΑ ΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΣΑΝΣ ΕΒΡΑΙΚΗ !! ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΒΡΑΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ !!! Η ΔΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΛΕΣ Η “ΣΤΡΑΒΑ ΤΑ” ΕΜΑΘΕΣ Η ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΑ ΒΑΛΤΟΣ !!! ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ !!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:12 ΜΜ

    petris, «Η μεγάλη Εκκλησία το παραδέχεται ανοιχτά και δέχεται ως αληθινή την υποτιθέμενη κοσμογονία των Ιουδαίων. Και φυσικά, ως πρώτο άνθρωπο θεωρούν τον ίδιο που πιστεύουν οι Ιουδαίοι, και όσον αφορά στους απογόνους του ισχύει και για τους χριστιανούς η ίδια γενεαλογία. Εξιστορούν κι αυτοί τις ίδιες εχθροπραξίες μεταξύ αδελφών, την αποδημία στην Αίγυπτο και την φυγή από εκεί.» Κέλσος

    Εβραιολάτρες Αλληλούια!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:14 ΜΜ

    Αποκάλυψη 22.16 «Εγώ ο Ιησούς είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ.»

    Αποκαλυψη 19.1-6 «Καὶ μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνήν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντος· ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ…Καὶ ἐκ δευτέρου εἶπον· ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ…Καὶ ἔπεσον οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ προσεκύνησαν τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τοῦ θρόνου λέγοντες· Ἀμήν, ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ…»

    «Η εξελληνισμένη έκφραση “αλληλούια” , που προέρχεται από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να “αινέσουν τον Γιαχ” Ο όρος Γιάχ αποτελεί συντομευμένη μορφή του θεϊκού ονόματος που προσδιορίζεται από το Τετραγράμματο και αποδίδεται συνήθως Γιαχβέ ή Ιεχωβά.»

    Εβραιομαστούριδες μου αλληλούια!!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:16 ΜΜ

    Ευσέβιος της Καισαρείας.

    «Τον πτωχόν και πένητα λαόν σήκωσες από… της κοπριάς των Ελληνικών μυσαγμάτων (βδελυγμάτων) και κάθισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ισραήλ, τον όντος λαόν αυτού» Ευσέβιος Ευαγγ. Προπαρ. / Εις τους ψαλμούς / αλληλούια. ριβ΄ (23.1352.34)
    http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Eusebius%20Caesariensis_PG%2019-24/Commentaria%20in%20Psalmos.pdf σελ 493

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:18 ΜΜ

    Οι εβραιόφρονες νεοφαρισαίοι πατέρες του χριστιανισμού έθεσαν τη μαύρη διαχωριστική γραμμή, απαρνούμενοι την (ενιαία) ελληνική καταγωγή τους με το να αυτοαποκαλούνται με υπερηφάνεια «ο καινός (=νέος) Ισραήλ» Εβραιολατρες Αλληλουια!!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:19 ΜΜ

    Ο χριστιανισμός γκρέμισε το ελληνικό πνεύμα και στην θέση του έχτισε ένα αυθαίρετο με εβραικά υλικά. Οι πρόγονοι σας είναι ο Αβραάμ ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, και η κοσμογονία σας είναι η Γένεση με τον Αδάμ και την Εύα και το παραμύθι της πτώσης. Αστεία πράγματα!!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:20 ΜΜ

    Οι «ευχές», τις οποίες απευθύνει ο ορθόδοξος παπάς προς τους Έλληνες και Ελληνίδες όταν παντρεύονται.

    «Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλόγησας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλόγησας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλόγησας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ.»

    Ως γνωστόν ο Θεός που ευλόγησε όλους αυτούς ήταν ο Γιαχβέ.
    Ο Γιαχβέ μαζί σας Εβραιοέλληνες!!

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:21 ΜΜ

    Είστε απόγονοι του Αδάμ και της Ευας και κληρονομήσατε το προπατορικό αμάρτημα. Κουβαλάτε την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας ως ενα ελαττωματικό σκεύος που είστε, και η μόνη σωτηρία σας είναι ο έσχατος Αδάμ ο Γιαχβέ Ιησούς. Πάντως ψέματα σας λένε οι παπάδες. Δεν κληρονομήσατε την αμαρτία τους, αλλά την βλακεία τους την οποία ανέδειξε σε φιλοσοφία το Ιερατείο της συμφοράς.

 2. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 5:37 ΜΜ

  Η Θεότητα του Τριαδικού Θεού είναι ένα κατασκεύασμα των ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων ηγετών του Ιερατείου. Χτίστηκε τεχνηέντως με κύριο χαρακτηριστικό το τέχνασμα της τεχνητής επαλήθευσης των προφητειών της ΠΔ. Παράδειγμα Ωσηέ, 11: 1-2 Κατά Ματθαίον, 2: 15. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι προφητείες του ΔΕΝ εκπληρώθηκαν.

  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34).

  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).

  «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 05/30/2018 @ 6:12 ΜΜ

   ΓΙΑΤΡΟΣ……………………………………………….+++
   «απευθύνεται στους πνευματικά αντικαθεστωτικούς»…

   ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ, ΦΟΙΝΙΚΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ (ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ) ΕΠΟΧΗ

   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

   ΚΑΙ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

   Ερωτειδείς, επτάφωτη εβραϊκή λυχνία,
   διονυσιακά (σταφύλια) και απολλώνια (κύκνοι) σύμβολα
   από την αρχαία Ρώμη… Τι συμβαίνει;

   Μεθοδολογία. Στόχοι. Περίγραμμα.

   Ακούμε για τη δόξα των αρχαίων Ελλήνων, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν πόσο επίπονη ήταν η άνοδός τους από την αφάνεια. Η προϊστορία της χώρας (η μυθολογική εποχή) σημαδεύτηκε από ξένες επιδρομές και κατακτήσεις. Οι περισσότερες ήταν θαλάσσιες. Οι επιδρομείς μετέφεραν τεχνολογία, γνώσεις, προϊόντα, καλλιέργειες, και νέες θρησκευτικές αντιλήψεις. Σε πολλά μέρη οι Έλληνες έβλεπαν για πρώτη φορά πλοίο! Ήταν δύσκολο να αντισταθούν, τόσο από στρατηγική άποψη, αλλά και γιατί θαύμαζαν τους επιδρομείς. «…πάσης σχεδόν τέχνης ευρεταί βάρβαροι…»[1]

   Όσα έγιναν τότε, ισχύουν και τώρα… Πολλοί προσπαθούν να αποδείξουν πως όλα ήταν Ελληνικά, θεωρώντας Εθνικό Καθήκον να χαϊδεύουν τα αυτιά του κοινού. Πολλοί αρχαίοι μυθογράφοι προσπάθησαν, επίσης, να διαγράψουν την παρουσία ξένων. Ήταν όμως αδύνατο, γιατί αντίβαινε στην κοινή γνώμη.[2]

   Όσοι θέλουν να δουν το παρελθόν χωρίς ωραιοποίηση, ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν το μέλλον, θα βρουν εδώ -κυριολεκτικά- την αρχή των ανησυχιών τους.

   Τροία, Θράκη, Θήβες, Σπάρτη, Αθήνα, Σαντορίνη, Ρόδος, Θάσος, Δήλος, Δωδώνη, Δελφοί… Η επιρροή των Φοινίκων έφτασε μέχρι την Αιθιοπία και την Ινδία. Ήταν εμπορικοί αντιπρόσωποι των Αιγυπτίων και των Μεσοποτάμιων, των οποίων μετέφεραν και πολιτιστικά στοιχεία. Ο αποικισμός και το θαλάσσιο εμπόριό τους ενοποίησαν την Μεσόγειο. Στους Μύθους των λαών της κυριαρχεί η περιπλανώμενη Ιώ (=Σιών, Ίσις) που διέτρεξε τις ανατολικές ακτές της. Πρόγονοί της, κατά τους Έλληνες, οι Αργίτες, κατά τους Τρώες, οι Φοίνικες. Απόγονοί της, οι Αιγύπτιοι, Χαλδαίοι, Εβραίοι Δαν, Δαναοί, Τρώες, Ασκάνιοι, Φρύγες, Φοίνικες, Κίλικες, Κιττείμ (=Ρωμαίοι) κλπ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 6:36 ΜΜ

    Δεν είμαι Αρχαιολάτρης για να δαγκώσω το δόλωμα σου. Ο Doctor Μεγαλόσαυρος δεν πιάνεται με το αγκιστράκι σου, ούτε με τα δίχτυα σου. Θα στα ξεσκίσει και θα πας στον πάτο εσυ και η ψαρόβαρκα σου. Το αγκίστρι του Μεγαλόσαυρου είναι σαν την Αγκυρα του Τιτανικού και έτσι και το αμολύσει θα σας μαζέψει όλους και θα σας στείλει στο Δαφνί.

   • Εκεινος 05/30/2018 @ 8:18 ΜΜ

    Aπο γεννησημιου μου αρχαιολατρης και αγκαλιστης του ελληνικου μαρμαρου….ΛΟΙΠΟΝ τον αιγυπτιακο πολιτισμο οι ελληνες τον δημιουργησαν -πυραμιδες κτλ- και Φοινικες = κοκκινοι απο τις φορεσιες τις εκλεκτικες με αυτο το σπανιο κοκκινο χρωμα. Φοινικες οι κρητικοθεσσαλοι και μονο αυτοι και οχι ασιατες που τους δηλητηριαζαν το ποσιμο υδωρ ΜΙΑ ΖΩΗ ….ΝΤΑΞ ΡΕ ?

   • Ο Γιατρός σου λέει με παραδείγματα ότι η η χριστιανοσύνη προέρχεται από την θρησκεία των Εβραίων κι εσύ γράφεις άλλα αντί άλλων…

    • εσυ μεγαλε ακου τον γιατρουλη υποστιριζετον παντα γιατι αλιος δε εχει φραγκο απ την μασονικη στοα 😉

  • ΓΙΑΤΡΕ ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙ!!!
   ΩΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΥΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΔΟΞΗ ΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ.
   ΑΥΤΟ ΕΣΥ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ?ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΟΥ.
   ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑΤΡΕ,ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ,ΑΦΟΥ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΠΙΑ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:22 ΜΜ

    “Αγία Γραφή” ο σάπιος κορμός του μύθου και του ψεύδους.

    «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. 16:28)

    Εδώ οι απολογητές έχουν πάθει σύγχυση. Κάποιοι λένε οτι η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε 8 μέρες μετά στην λεγόμενη μεταμόρφωση, και κάποιοι άλλοι με την κάθοδο του Αγίου πνεύματος 80 μέρες μετά.

    Μήπως ο ερχόμενος Χριστός με την βασιλεία του εδω, είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος η ή μεταμόρφωση;
    Δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε το προηγούμενο εδάφιο (27) για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.

    «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού. » (Ματθ. 16:27)

    Κατά τ`άλλα οι απολογητές / αποδομητές καταφέρονται εναντίων των μελετητών, λέγοντας οτι αυτοί απομονώνουν εδάφια για να στηρίξουν τις κακοδοξίες τους. «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.»

    Τα λόγια του ίδιου του Ιησού αποδείχθηκαν ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και δεν το έπραξε.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:49 ΜΜ

    Οι υποσχέσεις του Χριστού που δεν εκπληρώθηκαν.

    «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. 24:34).

    Οι απολογητές / αποδομητές ισχυρίζονται οτι η λέξη “γενεά” έχει την έννοια του “γένους” των χριστιανών.
    Υπό αυτή την οπτική ο Χριστός τους διαβεβαίωσε οτι δεν θα παρέλθουν οι χριστιανοί έως ότου γίνουν όσα προφήτευσε και η δευτέρα παρουσία του. Αστεία πράγματα!!

    Στην Καινή Διαθήκη η λέξη “γενεά” προσδιορίζει τους “συγχρόνους” κάποιου, ή τα χρονικά διαστήματα 30-45 ετών (γενιά), ενώ η λέξη “γένος” χρησιμοποιείται ξεχωριστά και με αυτή τη μορφή. Είναι σαφές ότι ο Ιησούς με τη φράση “γενεά ταύτη” αναφερόταν στους συγχρόνους του και ΟΧΙ σε μια μελλοντική Γενιά. (Λουκάς 7:31 Μάρκος 8:38 Ματθαίος 23:36)

    Τα λόγια του ίδιου του Ιησού αποδείχθηκαν ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε στην γενιά των μαθητών του και δεν το έπραξε.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:59 ΜΜ

    croif 101 fm stereo «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται ΕΔΩ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο…» ΕΔΩ!! Να υποθέσουμε χαζούλη οτι δεν έχουν πεθάνει ακόμα; Πολύ απλά οι υποσχέσεις του Χριστού για την δεύτερη έλευση του δεν εκπληρώθηκαν διότι η Θεότητα του είναι ενα κατασκεύασμα.

    «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.

    • ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΓΙΑΤΡΕ!!!!ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΔΟΘΕΝ.
     ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑΤΡΕ ΣΤΟΥΡΝΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΕΥΘΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ,ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΕΘΑΝΤΟΙ.
     ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΔΩΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΣ!!!
     ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΝΕΑ ΓΙΑΤΡΕ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙ ΓΕΝΝΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ Η ΣΤΕΝΟΜΥΑΛΙΑ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ.
     ΑΥΤΟΣ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΓΙΑΤΡΕ ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΥΤΕΥΕΤΑΙ.
     ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΛΑ ΚΛΗΜΑΤΑ.ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΠΟΡΑ!!!
     ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΥΟ ΝΤΟΥΖ,ΚΑΙ ΕΛΑ ΞΑΝΑ ΠΑΛΙ,ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ.
     ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΕΣΥ ΠΟΙΟΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΛΕΕΙ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΩΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ.
     ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΦΕΙΓΒΟΛΑΝ,ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ(ΕΒΡΑΙΟΙ),ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
     ΤΗΝ ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΦΑΓΑΝΕ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΧΑΜΠΑΡΙ.ΟΣΟ ΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΞΕΡΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΝΑ ΓΕΛΑΝΕ,ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ.
     ΧΑΙΡΕ ΝΤΟΚΤΟΡ,ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ,ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΕΝ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΕΣΙ Η ΔΟΝΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΩΡΑΙΑ!!!
     BYE DOC!!!

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:14 ΠΜ

      croif, η υπόσχεση του Χριστού για την δευτέρα του έλευση (Ματθαίος 10:23, 16:28, 24:34) δόθηκε στους μαθητές του (οι οποίοι ολοι πέθαναν) και Οχι σε απέθαντους βρικόλακες.

      Εγώ δεν είπα οτι η Γενιά είναι το γένος των χριστιανών. Αυτό ισχυρίζονται οι απολογητές της ορθοδοξίας. Αρα λοιπόν αυτούς να χαρακτηρίσεις στενόμυαλους.

      Είναι σαφές ότι ο Ιησούς με τη φράση “γενεά ταύτη” (Λουκάς 7:31 Μάρκος 8:38 Ματθαίος 23:36) αναφερόταν στους συγχρόνους του και ΟΧΙ σε μια μελλοντική Γενιά ή σπόρους και αμπέλια όπως λες.

      Όποιος βιάζει την ελληνική γλώσσα μυαλό δεν έχει στο κεφάλι του. Δεν θα μας μάθεις εσυ τι σημαίνει η λέξη Γενεά.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 8:11 ΜΜ

    croif εσυ δεν ομολογείς τον Χριστό διότι ο Χριστός είναι ο ΓΙΑΧΒΕ της παλαιάς διαθήκης τον οποίο αποκαλείς ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ.
    Παραθέτω απο δικό σου σχόλιο «…ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ,ΤΟΝ ΣΑΒΑΩΘ ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ!!! croif101 3 Οκτωβρίου 2016 @ 03:13»

    • ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΓΙΑΤΡΕ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΙΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ SABAOTH!!!!
     ΠΑΠΑΛΑ ΓΙΑΤΡΕ!!!ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΠΑΛΑ?ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΣΙΑ!!!
     ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΑΥΓΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ,ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ ΝΑΟ!!!ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.
     ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑΤΡΕ.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:16 ΠΜ

      Αν κάποιος ΠΙΣΤΕΥΕΙ στην Καινή Διαθήκη,τότε θα πρέπει και να ΠΙΣΤΕΨΕΙ οτι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Α Κορινθιους 10.9 «Μηδὲ ἄς πειράζωμεν τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ, καθὼς καὶ τινὲς αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ἀπωλέσθησαν ὑπὸ τῶν ὄφεων.» Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη, ο ισραηλιτικός λαός στην έρημο γόγγυσε εναντίον του Θεού και του Μωυσή. Ο Θεός (Γιαχβέ) τότε διέταξε θανατηφόρα φίδια να δαγκώνουν τους ασεβείς Ισραηλίτες. Ετσι ο Απόστολος Παύλος γράφει στους κορίνθιους μην ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ τον ΧΡΙΣΤΟ οπως ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ και οι ισραηλίτες και απολέσθηκαν απο τα φίδια. Α κορινθιους 10.1-4 «Δὲν θέλω δὲ νὰ ἀγνοῆτε, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν ἦσαν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην…καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν…καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ποτὸν ἔπιον διότι ἔπινον ἀπὸ πνευματικῆς πέτρας ἀκολουθούσης, ἡ δὲ πέτρα ἦτο ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ» Η πνευματική πέτρα απο την οποία έπιναν οι ισραηλίτες ήταν ο Χριστός τον οποίο γνώριζαν με το όνομα Γιαχβέ.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:17 ΠΜ

      Αποκαλυψη 19.1-6 Ολα τα πλάσματα του θεού μπροστά στον θρόνο του φωνάζουν ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ. «Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θρόνου φωνή, λέγουσα· Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτὸν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι….Καὶ ἤκουσα ὡς φωνήν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνήν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνήν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων· Ἀλληλούϊα· διότι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ.»

      Τι σημαίνει η προσφώνηση ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ;
      Η εξελληνισμένη έκφραση «αλληλούια» (αρχ. «ἀλληλούϊα»), που προέρχεται από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να «αινέσουν τον Γιαχ» Ο όρος Γιάχ αποτελεί συντομευμένη μορφή του θεϊκού ονόματος που προσδιορίζεται από το Τετραγράμματο και αποδίδεται συνήθως Γιαχβέ ή Ιεχωβά.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:17 ΠΜ

      Οι απόστολοι το κατάλαβαν πολύ καλά οτι ο Γιαχβέ είναι ο Ιησούς ώστε γράφοντας τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, εφάρμοζαν στον Ιησού Χριστό διάφορα εδάφια που αναφέρονταν στον Γιαχβέ. Ένα τέτοιο χωρίο, είναι το: Ιωάννης 12/ιβ΄ 36 – 42. Εκεί, ο Ιωάννης παραθέτει από το Ησαϊας 6/ς΄ 1 – 10. Ενώ εκεί ο Ησαϊας είχε δει τη δόξα τού «Γιαχβέ τών δυνάμεων», ο Ιωάννης εξηγεί ότι στην πραγματικότητα ο Ησαϊας «είδε την δόξαν αυτού, (τού Ιησού Χριστού), και ελάλησε περί αυτού. Αλλ’ όμως και εκ τών αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ωμολόγουν, δια να μη γείνωσιν αποσυνάγωγοι.»

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:18 ΠΜ

      «Παν γόνυ» θα κάμψει στον Γιαχβέ, που όμως είναι ο Υιός!

      Διαβάζοντας το χωρίο (Ησαϊα, 45/με και στίχους 22,23) από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, βλέπουμε τα εξής: «Εγώ ειμι ο Θεός, και ουκ εστίν άλλος. Κατ’ εμαυτού ομνύω, κατ’ εμαυτού ομνύω, ή μην εξελεύσεται εκ του στόματός μου δικαιοσύνη, οι λόγοι μου ουκ αποστραφήσονται, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ και εξομολογήσεται πάσα γλώσσα τω Θεώ».Το χωρίο αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Παύλος σχεδόν αυτούσιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 14/ιδ κεφάλαιο. Διαβάζουμε τον στίχο 11. Εκεί λέει ο απόστολος Παύλος: «Πάντες γαρ, παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού. Γέγραπται γαρ: (Έχει γραφτεί): Ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Εδώ, ο απόστολος Παύλος παίρνει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ησαϊα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ομιλεί για τον εαυτό Του, και λέγει ότι «αυτόν θα τον προσκυνήσουν πάντες, και κάθε γλώσσα θα τον δοξάσει», και το εφαρμόζει αυτούσιο στον Χριστό. «Πάντες γαρ παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού», και το αιτιολογεί λέγοντας: «γέγραπται γαρ, (έχει γραφθεί), ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο απόστολος ταυτίζει τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό, και εφαρμόζει το κομμάτι που αφορά στη λατρεία του αληθινού Θεού, το εφαρμόζει όπως είναι στον Ιησού Χριστό.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 8:11 ΜΜ

    Ο croif είναι ένας απο τους μεγαλύτερους αναγνωρισμένους Λόγιους της βίβλου. Έχει αποσπάσει καλές κριτικές καθώς και ένα βραβείο Βιβλίου Public 2017. Στο βιβλίο του με θέμα «Ο διάβολος Γιαχβέ» υποστηρίζει οτι η Αγία Γραφή στο μεγαλύτερο μέρος της δεν είναι Θεόπνευστη, επισημαίνοντας οτι ο λόγος του διαβόλου Γιαχβέ, έχει επισκιάσει τον Λόγο Ιησού ΧρΕιστό διαβάλλοντας την αλήθεια. Επίσης τονίζει οτι οι χριστιανοί θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όταν διαβάζουν την Αγία Γραφή, και καλό είναι για όσους το επιχειρούν να έχουν ως οδηγό το βιβλίο «Ο διάβολος Γιαχβέ.»

    • Εσύ γιατρέ είσαι άθεος ή άθρησκος;

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:33 ΠΜ

      Άθρησκος.

     • γιατρε αφου εισαι αθρησκος τι ζητας σε αυτα τα αρθρα ??? θες να σωσεις τους ανθρωπους που πιστευουν ?? ??? απο τον κακο εβραιο θεο ??? αινταααααααααααααααααααααα

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:41 ΜΜ

      Δεν θέλω να σε σώσω απο τον Γιαχβέ αλλά να σου κάνω πλύση εγκεφάλου. Το συνιστούν 29 κατασκευαστές πλυντηρίων. Αυτοί ξέρουν. Οπως στην πλύση στομάχου βάζουμε έναν σώληνα στο στόμα του ασθενούς, ετσι και σε σένα θα χώσω μία εύκαμπτη σωλήνα (fasoplast) με διάμετρο Φ40 στην τρύπα που έχεις για στόμα, και αφού δώσω 60 ατμόσφαιρες πίεση, όλη η βλακεία που έχει συσσωρευτεί στην κράνα σου θα εξέλθει απο τ`αυτιά σου μένοντας το απόβαρο το οποίο υποτίθεται οτι είναι μυαλό.
      (χούμορ φιλαράκι μην τρελένεσαι)

 3. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 5:42 ΜΜ

  Κατάπιατε αμάσητες τις Εβραϊκές αλκοολικές φαντασιώσεις. Τον Αδάμ, την Εύα την αμαρτωλή, τους προπάτορες σας Αβραάμ Ισαάκ Ιακώβ, τον Γιαχβέ που έγινε Χριστός για να σας σώσει απο το προπατορικό αμάρτημα των προγόνων σας, τους Μύθους των Ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων με τους οποίους έντυσαν την Θεότητα του Χριστού, τις Πλαστογραφίες, και την τεχνητή επαλήθευση των προφητειών της ΠΔ στο πρόσωπο του Χριστού. Περαστικά σας και καλή χώνεψη. Ο Γιαχβέ μαζί σας!

  • ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΥΦΤΟΤΣΟΜΠΑΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛ -ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ….ΑΛΗΘΕΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ Ο ΔΙΑΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΣΕΙΡΙΟ????? ΕΠΑΙΖΕ ΤΑΒΛΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 6:44 ΜΜ

    ΟρθοΛοξία και πας της ελλάδος να ούμε.

    «Η ορθόδοξη εκκλησία αντιτάχθηκε στις πολιτισμικές και ιδεολογικές αλλαγές που επέφερε ο Διαφωτισμός και στις ριζοσπαστικές ιδέες περί εθνικής αυτοδιάθεσης και ακολούθησε πολιτική νομιμοφροσύνης στην κοσμική εξουσία του Σουλτάνου, με την δικαιολογία οτι η εξουσία του ήταν μέρος Θεικού σχεδίου. (Ιστορία της Ελλάδος από το 1800. Τεύχος Α’: Το έθνος, η πολιτεία και η κοινωνία.)

    Το ίδιο διάστημα δρούσε και ο μέγας λαοπλάνος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος προπαγάνδιζε στον αφελή λαό ότι η οθωμανική διοίκηση τέθηκε απ’το θεό στους πιστούς με σκοπό να διαφυλάξει την πίστη τους.
    (Κοσμάς ο Αιτωλός Διδαχή Ε’)

    Και γαμώ τις διδαχές δικέ μου!

    • βλαμενε παλι την ειπες !!! εσυ μια ζωη θα παιζεις νεοταξηκη μπιπ !! γιατρε του νεοταξηκου κωλοχανιου της στοας των ψοφιμιων της μασονιας

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 10:36 ΜΜ

      Αν δεν διακόψεις τον διανοητικό αυνανισμό petri τότε η μπαταρία της ψυχής σου θα αδειάσει (Empty battery of the soul) και το ραδίκι που έχεις για μυαλό, θα στίψει το νευρονικό του δίκτυο προκαλώντας σου στιγμιαία ψευδαισθήσεις, βιώνοντας τον ψευτοπαράδεισο σου. Κοινώς θα δείς τον Χριστό φαντάρο.

   • φιλε πολυ σωστος !!!!!!! χαχαχαχα

    • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:26 ΜΜ

     petris, ο κεντρικός σου διακόπτης γύρισε στο off απ` την στιγμή που εισήλθαν στο σύστημα σου οι Αλκοολικές φαντασιώσεις του χριστιανισμού. Τα οινοπνεύματα του Γιαχβέ μούδιασαν το νευρονικό σου δίκτυο και παρέλυσε η μίζα της ψυχής σου. Η Θρησκεία εξουσιάζει το μυαλό σου. Είναι το ναρκωτικό σου.

     • ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ

   • Εκεινος 05/30/2018 @ 8:25 ΜΜ

    ΕΛΛΑΝΙΕ ΝΤΕΚΛΑΝΑΣ απο τα τρικαλα εισαι ρε αθιγγανε και μιλιτσιζεις ρουστανιζοντας κοροιδευοντας ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ? Αθιγγανοτσομπανε βολεμενε μην ξαναβρισεις οτιδηποτε ελληνικο ΠΑΝΗΛΙΘΙΕ ΑΣΙΑΤΗ.

   • ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΑΔΕΛΦΕ,ΛΕΣ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΕΛΛΑΝΙΟ?
    ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΤΣΟΠΑΝΗΣ,ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΣ.
    ΕΧΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΜΜΙΑ ΡΙΖΑ ΑΝΩΘΕΝ?
    ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΠ ΤΟ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΕΙ,ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ΞΕΡΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΒΡΙΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
    ΚΟΠΡΟΣ ΝΑΙ,ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ,ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ.ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ!!!
    ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ,ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ,ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ.
    ΕΣΥ ΠΩΣ ΤΟΝ ΚΟΒΕΙΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ?

  • Τους αλλοεθνείς να δανείζεις με τόκο, τους δε ομοφύλους σου χωρίς τόκο. (Δευτερονόμιον).
   Δικός μου ο άργυρος , δικός μου και ο χρυσός λέγει ο Κύριος.
   (Δευτερονόμιον).
   ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΠ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΣΟΥ,ΤΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕΔΙΣΤΕΣ.
   ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ,ΤΣΗ ΚΛΕΨΙΑΣ,ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΥΤΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ.
   ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ,ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ.
   Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ,ΚΑΙ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ.ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΟΥ.
   ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΩΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΑΓΑΠΩ.ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΤΟΝ ΑΦΗΝΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΣΟΥ.
   ΚΑΛΗ ΧΩΝΕΨΗ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:22 ΠΜ

    croif 101 fm stereo

    Αν κάποιος ΠΙΣΤΕΥΕΙ στην Καινή Διαθήκη,τότε θα πρέπει και να ΠΙΣΤΕΨΕΙ οτι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Α Κορινθιους 10.9 «Μηδὲ ἄς πειράζωμεν τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ, καθὼς καὶ τινὲς αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ἀπωλέσθησαν ὑπὸ τῶν ὄφεων.» Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη, ο ισραηλιτικός λαός στην έρημο γόγγυσε εναντίον του Θεού και του Μωυσή. Ο Θεός (Γιαχβέ) τότε διέταξε θανατηφόρα φίδια να δαγκώνουν τους ασεβείς Ισραηλίτες. Ετσι ο Απόστολος Παύλος γράφει στους κορίνθιους μην ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ τον ΧΡΙΣΤΟ οπως ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ και οι ισραηλίτες και απολέσθηκαν απο τα φίδια. Α κορινθιους 10.1-4 «Δὲν θέλω δὲ νὰ ἀγνοῆτε, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν ἦσαν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην…καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν…καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ποτὸν ἔπιον διότι ἔπινον ἀπὸ πνευματικῆς πέτρας ἀκολουθούσης, ἡ δὲ πέτρα ἦτο ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ» Η πνευματική πέτρα απο την οποία έπιναν οι ισραηλίτες ήταν ο Χριστός τον οποίο γνώριζαν με το όνομα Γιαχβέ.

    Αποκαλυψη 19.1-6 Ολα τα πλάσματα του θεού μπροστά στον θρόνο του φωνάζουν ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ. «Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θρόνου φωνή, λέγουσα· Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτὸν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι….Καὶ ἤκουσα ὡς φωνήν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνήν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνήν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων· Ἀλληλούϊα· διότι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ.»

    Τι σημαίνει η προσφώνηση ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ;
    Η εξελληνισμένη έκφραση «αλληλούια» (αρχ. «ἀλληλούϊα»), που προέρχεται από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να «αινέσουν τον Γιαχ» Ο όρος Γιάχ αποτελεί συντομευμένη μορφή του θεϊκού ονόματος που προσδιορίζεται από το Τετραγράμματο και αποδίδεται συνήθως Γιαχβέ ή Ιεχωβά.

    • ΓΙΑΤΡΕ ΒΑΡΙΕΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ ΣΟΥ,ΑΛΛΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ.
     ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΤΕΛΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ,ΑΦΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
     ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ,ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΣΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΠΑΣΠΕΡΜΙΑ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕ,ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ,ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΦΕΡΕΙ.
     ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΗΞΕΡΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟ(ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ),ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ,ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠ ΟΛΑ ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΟ!!!ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ,ΘΑ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΟΝΟΜΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ,ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ(ΕΚΤΟΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ),ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ!!
     ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΑΡΚΟ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ,ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΑΚΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΟΥ(ΕΒΡΑΙΟΙ).
     ΗΞΕΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣ.
     ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ,ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟΣΗ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ.ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ,ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ.ΟΙ ΜΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ,ΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΕΨΑΧΝΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΟΥΝ!!
     ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΒΡΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ!!!ΑΥΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΘΕΟΝ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΓΙΑΧΒΕ.
     ΟΜΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΡΘΕ ΣΑΡΚΩΘΗΚΕ ΟΧΙ ΩΣ ΓΙΑΧΒΕ,ΑΛΛΑ ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.
     ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ,ΤΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ,ΤΑ ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΟΥ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
     ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ.
     ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΗΞΕΙ!!!ΚΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.
     ΘΕΟΙ ΕΙΣΑΤΕ,ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
     ΓΙ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΟΥ,ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.
     ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΒΕΒΑΙΑ,Μ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ,ΝΑ ΚΟΙΜΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΠΑΡΑ ΥΛΗ.
     ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΟΟΙΔΕΑΤΕΣ ΣΟΥ.
     ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ,ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ?
     ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!
     ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ?
     ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥΣ!!!ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ?
     ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ,ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ?ΕΓΩ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑ ΑΥΤΟ,ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
     ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ.

     • ΓΙΑΤΡΟΣ 06/03/2018 @ 1:31 ΠΜ

      Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης.
      Αυτό διδάσκει η Αγία Γραφή και δεν σε τιμά καθόλου το γεγονός οτι αρνείσαι αυτή την χριστιανική αλήθεια. Είσαι Χριστιανός εσύ;

      «Μηδέ ας πειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και τινές αυτών (Των Ισραηλιτών) επείρασαν και απωλέσθησαν υπό των όφεων.» (Α Κορ 10:9)

      Αριθμοί 21:6 «Και απέστειλεν ο Κύριος (Γιαχβέ) επί τον λαόν τους όφεις τους φλογερούς και εδάγκανον τον λαόν, και λαός πολύς εκ του Ισραήλ απέθανε.»

      Για τον Απ Παύλο Γιαχβέ και Ιησούς είναι ο Ιδιος Θεός. Ο Θεός ο οποίος πολιτεύτηκε με τον Λαό Ισραήλ ήταν ο Χριστός.

      Δεν γίνεται να λες οτι είσαι Χριστιανός και να διαφωνείς με τους Αποστόλους και την Αγία Γραφή σε ενα τέτοιο Θέμα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:23 ΠΜ

    Οι απόστολοι το κατάλαβαν πολύ καλά οτι ο Γιαχβέ είναι ο Ιησούς ώστε γράφοντας τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, εφάρμοζαν στον Ιησού Χριστό διάφορα εδάφια που αναφέρονταν στον Γιαχβέ. Ένα τέτοιο χωρίο, είναι το: Ιωάννης 12/ιβ΄ 36 – 42. Εκεί, ο Ιωάννης παραθέτει από το Ησαϊας 6/ς΄ 1 – 10. Ενώ εκεί ο Ησαϊας είχε δει τη δόξα τού «Γιαχβέ τών δυνάμεων», ο Ιωάννης εξηγεί ότι στην πραγματικότητα ο Ησαϊας «είδε την δόξαν αυτού, (τού Ιησού Χριστού), και ελάλησε περί αυτού. Αλλ’ όμως και εκ τών αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ωμολόγουν, δια να μη γείνωσιν αποσυνάγωγοι.»

    «Παν γόνυ» θα κάμψει στον Γιαχβέ, που όμως είναι ο Υιός!

    Διαβάζοντας το χωρίο (Ησαϊα, 45/με και στίχους 22,23) από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, βλέπουμε τα εξής: «Εγώ ειμι ο Θεός, και ουκ εστίν άλλος. Κατ’ εμαυτού ομνύω, κατ’ εμαυτού ομνύω, ή μην εξελεύσεται εκ του στόματός μου δικαιοσύνη, οι λόγοι μου ουκ αποστραφήσονται, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ και εξομολογήσεται πάσα γλώσσα τω Θεώ».Το χωρίο αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Παύλος σχεδόν αυτούσιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 14/ιδ κεφάλαιο. Διαβάζουμε τον στίχο 11. Εκεί λέει ο απόστολος Παύλος: «Πάντες γαρ, παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού. Γέγραπται γαρ: (Έχει γραφτεί): Ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Εδώ, ο απόστολος Παύλος παίρνει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ησαϊα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ομιλεί για τον εαυτό Του, και λέγει ότι «αυτόν θα τον προσκυνήσουν πάντες, και κάθε γλώσσα θα τον δοξάσει», και το εφαρμόζει αυτούσιο στον Χριστό. «Πάντες γαρ παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού», και το αιτιολογεί λέγοντας: «γέγραπται γαρ, (έχει γραφθεί), ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο απόστολος ταυτίζει τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό, και εφαρμόζει το κομμάτι που αφορά στη λατρεία του αληθινού Θεού, το εφαρμόζει όπως είναι στον Ιησού Χριστό.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:31 ΠΜ

    Croif 101 fm stereo την άκουσες στερεοφωνικά.
    Δυο διαθήκες (Παλαιά και Καινή) μεταξύ ενός Θεού (Γιαχβέ Ιησού) και ανθρώπων. Αν δεν σου αρέσει φτιάξε δική σου Αγία Γραφή και έλα να σε ξεσκίσω πάλι.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:38 ΠΜ

    Ο αιματοβαμένος Θεός (κατά τ`άλλα γλυκύτατος σύμφωνα με τον croif)

    Αποκαλυψη 19. 11 «Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἐκαλεῖτο Πιστὸς καὶ Ἀληθινός 13 καὶ ἦτο ἐνδεδυμένος ἱμάτιον βεβαμμένον μὲ αἷμα. 17 Ἔλθετε καὶ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 21 Καὶ οἱ λοιποὶ ἐφονεύθησαν μὲ τὴν ῥομφαίαν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τὴν ἐξερχομένην ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.»

    Αποκ 14 19-20 «Και έρριψεν ο άγγελος το δρεπάνι του εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της παρανομίας και έρριψε τους αμαρτωλούς σαν σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και επατήθη το πατητήρι, αυτό, που ήτο έξω από την πόλιν, και εβγήκεν αίμα, που επλημμύρισε την περιοχήν εις έκτασιν χιλίων εξακοσίων σταδίων και εις ύψος μέχρι τα χαλινάρια των ίππων.» Τίγκα στο αίμα!!

    Αποκ 15 4 «Ποιός δεν θα φοβηθή, Κυριε, και δεν θα ΔΟΞΑΣΗ το όνομά σου; 16.9 Και σαν εψήθηκαν οι άνθρωποι μέσα στο ανυπόφορον αυτό λιοπύρι, και, αντί με μετάνοιαν να ζητήσουν το έλεος του Θεού, εβλασφήμησαν το όνομα του Θεού, που έχει την δύναμιν και την εξουσίαν επάνω εις τας πληγάς αυτάς και δεν μετενόησαν, δια να τον ΔΟΞΑΣΟΥΝ.»

    Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι αυτά είναι ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΣΟΥΣ που περιγράφουν έναν Θεό ο οποίος επιδιώκει την Δόξα, και με το πρόσχημα οτι είναι Πανάγαθος και άλλες τέτοιες βλακείες θέλει να αιματοκυλίσει όσους δεν τον Πιστεύουν και δεν αποδίδουν στο όνομα του την πρέπουσα Δόξα.

   • ΚΟΚΚΙΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ 05/31/2018 @ 1:44 ΠΜ

    Croif ο πνευματικος σου σε αφηνει να κοινωνησεις η του κρατας κρυφο οτι θεωρεις Τον Θεο της Παλαιας Διαθηκης διαβολο?ρωταω καλοπροαιρετα κ θα ηθελα να εχω μια απαντηση.γενικα συμμετεχεις στην ζωη της ορθοδοξης Εκκλησιας?κ κατι ακομη.μπορεις να διακρινεις οτι για σενα ολοι οι αγιοι ειναι πλανεμενοι?πως αγιασαν αυτοι?μονο απο τα καλα τους εργα κ απο την αγαπη τους στον Χριστο κ ας λατρευαν κ τον διαβολο?αυτο δεν σημαινει αυτοματα καταργηση της Εκκλησιας κ των Μυστηριων ως σωτηριολογικη εννοια?εφοσον η Εκκλησια λατρευει κ τον διαβολο πως ειναι Σωμα Χριστου?

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:46 ΠΜ

    Ο διαστροφικός σου Θεός Γιαχβέ Ιησούς croif, και αν διαφωνείς πέταξε την Αγία σου Γραφή στα σκουπίδια και φτιάξε μια δική σου.

    Εξοδος 32:27-28. «Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἄς βάλῃ ἕκαστος τὴν ῥομφαίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὑτοῦ· καὶ διέλθετε καὶ ἐξέλθετε ἀπὸ πύλης εἰς πύλην διὰ τοῦ στρατοπέδου, καὶ ἄς θανατώσῃ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν φίλον αὑτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ. Καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκείνην τὴν ἡμέραν περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνδρες.»

    Ο ορισμός της διαστροφής.
    Ποιος Πατέρας τιμωρεί τα τέκνα του με τέτοιο τρόπο; Μόνο ένας παΤέρας πραγματικό Τέρας θα μπορούσε να συλλάβει με το μυαλό του μια τέτοια τιμωρία.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:51 ΠΜ

    Ο εκβιαστής Θεός σου Γιαχβέ Ιησούς croif, και αν διαφωνείς πέταξε την Αγία σου Γραφή στα σκουπίδια και φτιάξε μια δική σου.

    Δευτερ.28.15-63. «Εάν δεν υπακούσεις επιμελώς στην φωνή του Κυρίου του θεού σου, ο Κύριος θα φέρει πάνω σου θανατικό. θα σε χτυπήσει με πυρετό, ρίγος, ερεθισμό, μαρασμό, φλόγωση και με μαχαίρι. θα σε καταδιώκει εωσού αφανισθείς. Το πτώμα σου θα γίνει τροφή στα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης. Ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου μεγάλες και αθεράπευτες και τις ασθένειές σου κακές βαριές και αθεράπευτες. Θα φέρει πάνω σας όλες τις οδυνηρές πληγές της Αιγύπτου και θα τις κολλήσει σε σας, αλλά (θα φέρει ακόμα εναντίον σας) και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτό, και θα σας χτυπήσουν μέχρι αφανισμού! Και θέλεις φάγει τον καρπόν της κοιλίας σου, τας σάρκας των υιών σου και των θυγατέρων σου, τους οποίους έδωκεν εις σε Κύριος ο Θεός σου, εν τη πολιορκία και εν τη καταθλίψει, με την οποίαν θέλει σε καταθλίψει ο εχθρός σου»

    Οι ανυπάκουοι ήταν στοχευμένα θύματα του καλοκάγαθου Τριαδικού Θεού ο οποίος τους έπερνε στο κυνήγι εκτοξεύοντας προς αυτούς μαχαίρια, πυρετούς, αρρώστιες, και αλλεργίες μέχρι να δουν τα κυπαρίσσια ανάποδα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:53 ΠΜ

    Ο βρεφοκτόνος Θεός σου Γιαχβέ Ιησούς croif, και αν διαφωνείς πέταξε την Αγία σου Γραφή στα σκουπίδια και φτιάξε μια δική σου.

    Α Σαμουηλ 15.3 «ὕπαγε τώρα καὶ πάταξον τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐξολόθρευσον πᾶν ὅ, τι ἔχει καὶ μή φεισθῇς αὐτούς· ἀλλὰ θανάτωσον καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ παιδίον καὶ θηλάζον καὶ βοῦν καὶ πρόβατον καὶ κάμηλον καὶ ὄνον.»

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:56 ΠΜ

    Για ένα σφάλμα που έκανε ο Δαβίδ ο Γιαχβέ – Ιησούς (ο δίκαιος και γλυκύτατος Θεός) σκότωσε 70.000 αθώους ανθρώπους. (Β Σαμουηλ 24.10-25)

    Αν διαφωνείς πέταξε την Αγία Γραφή στα σκουπίδια και φτιάξε μια δική σου.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:59 ΠΜ

    Ο Θεός σου croif είναι ο ορισμός της απόλυτης διαστροφής.
    Έριξε στην αρένα 3.000 ανθρώπους, και τους εξανάγκασε να σφάξουν τους φίλους τους και τα αδέρφια τους. Για ένα σφάλμα που έκανε ο Δαβίδ σκότωσε 70.000 Αθώους ανθρώπους και 800 ζώα θυσιάστηκαν για να καταλαγιάσει ο Θυμός του. Απειλούσε διαρκώς λέγοντας οτι θα βάλει να φάνε τις σάρκες των γιων τους και των θυγατέρων τους αν δεν τον υπακούσουν. Και σαν έρθει (Αμα έρθει να με χέσεις) στην Δευτέρα παρουσία του θα πατήσει όσους δεν τον πίστεψαν στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του, και τα αίματα τους θα γεμίσουν στάδια ολόκληρα μέχρι το ύψος των αλόγων.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:13 ΠΜ

    croif οι συγγραφείς της Καινής διαθήκης γνώριζαν τον Χριστό ως ΧρΙστό και ΟΧΙ Χρ(Ε)ιστό. Παραθέτω απο δικό σου σχόλιο. «ΟΝΤΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ…croif101 19 Ιουλίου 2015 @ 13:31» Συνεπώς δεν παίζει να είσαι αγράμματος. Τι άλλαξε λοιπόν μέσα σε αυτά τα χρόνια; Μήπως έλαβες την επιφοίτηση του Αγίου πνεύματος; Μήπως έλαβες την επιφοίτηση του Νεοπαγανισμού και απο Ορθόδοξος έγινες αιρετικός;

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 05/31/2018 @ 8:35 ΠΜ

   olympia.gr/2013/02/25/%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E/

   • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 05/31/2018 @ 8:37 ΠΜ

    ΓΙΑΤΡΟΣ……………….E…………..
    ΓΙΑΤΡΟΣ……E……….
    ΓΙΑΤΡΟΣ………..E…………..

 4. ΑΞΙΟς ΙΩΑΝΝΗ ΜΑς ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗς ΑΓΑΠΗς ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΛΟΓΟς ΣΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕ ΚΑΤΕΟΥΜΕ ΠΙΑ ΕΜΕΙς ΚΙ ΔΕ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΙ ΤΟ ΕΛΕΟς ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΥ !!! ΝΤΡΟΠΗ ΜΑς !! ΛΥΠΑΜΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΙΣΑΜΕ ΣΚΥΛΙΑ ΑΠΑΘΕΣΤΑΤΑ !! ΚΤΙΝΗ ΓΙΝΗΚΑΜΕΝ !!! ΘΕΕ ΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΜΑς ΑΞΙΩΝΕΙς ΚΙ ΜΑς ΦΑΙΡΝΕΙς ΑΓΙΟΥς ΣΟΥ ΝΑ ΜΑς ΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΓΙΟ !! ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑς ΜΙΑς ΑΛΗς ΕΠΟΧΗς ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΥΠΑΡΧΕΙ !!! ΙΩΑΝΝΗ ΝΑ ΞΕΡΕΙς ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΑΖΟΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥς ΚΙ ΧΟΥΖΟΥΛΟΙ !! ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΑΧΑ ΤΑΧΑ ΕΞΥΠΝΟΙ ΤΟΥς ΔΙΟΚΟΥΝ !! ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑΣΟΥ ΣΤΟ ΦΩς ΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙς !! ΠΟΥ ΑΣΠΑΖΟΝΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟ !!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙς !!!

 5. ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΕΠΙΒΗΤΩΡ 05/30/2018 @ 6:51 ΜΜ

  HTAN ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΣΟΠΑΝΟΥΣ ΣΑΣ !!!

 6. ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΥΔ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ 05/30/2018 @ 6:56 ΜΜ
 7. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/30/2018 @ 7:19 ΜΜ

  Αληθεια λεει ο Γιατρος. Δεν υπαρχει τετοιο θεμα. Αυτο ειναι μια νεοελληνικη εφευρεση με εθνικιστικο περιεχομενο και υπαρχουν και αρκετες αναφορες για αυτο το θεμα απο απολογητες και μη εθνικιστες θεολογους που εχουν τουλαχιστον καποιο σεβασμο στην πιστη τους.

 8. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:34 ΜΜ

  Ο Γιαχβέ (ο Θεός των χριστιανών) και οι Ιουδαίοι του εναντίον των Ελλήνων.

  Ζαχαρίας 9,13 «Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού. 15 Αλλά ο Κυριος ο παντοκράτωρ, θα βοηθήση τους Ιουδαίους και θα εξοντώσουν τους εχθρούς.»

 9. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:35 ΜΜ

  Και οι πατέρες της εκκλησίας εναντίον των Ελλήνων.

  Ιωάννης Χρυσόστομος
  «Αν κοιτάξεις στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) θα δεις, τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας, όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλήκια. Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΤΟΥΣ. Εμείς όμως, δεν παραιτούμαστε από την μάχη εναντίον τους». (Υπόμνημα εις τον άγιον Ιωάννην τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν, Ομιλία Ξ’, 59.369-370) https://books.google.gr/books?id=z09JD5utn_4C&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Στην σελίδα 369- 370

 10. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:35 ΜΜ

  «Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τον περιβόητο λόγο κατά των Ελλήνων με τον οποίο δεν αρκέστηκε στο να τους αποκηρύξει ως ειδωλολάτρες αλλά κατέκρινε και χλεύασε και την σοφία τους.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 192.

 11. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:36 ΜΜ

  Ο Ιωάννης ο Νηστευτής θέσπισε 4 Κανόνες «περί μαλακίας» όπου μεταξύ άλλων κατηγορεί τους έλληνες φιλόσοφους ότι είχαν κυριευθεί από το πάθος της μαλακίας. «Ο Θεός μισώντας τόσο πολύ εκείνους τους υπερηφάνους φιλόσοφους των Ελλήνων, τους άφησε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν δια τιμωρία της ειδωλολατρείας των» Πηδαλιον σελ 567 http://www.kenef.phil.uoi.gr/pdf/14936/14936.pdf

  Μαλάκες λοιπόν οι έλληνες φιλόσοφοι.

 12. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/30/2018 @ 7:38 ΜΜ

  Αυτό που σας ορίζει μέσα στην ιστορία είναι η αγάπη που έχετε για τον Θεό των Εβραίων Γιαχβέ – Ιησού, και για τους προγόνους σας Αβραάμ Ισαάκ την μάρα την Σάρα και το κακό συναπάντημα. Όσον αφορά τους Έλληνες αυτοί ήταν ηλίθιοι και ματαίως φιλοσόφησαν. («Όλα αυτά τα λόγια της ελληνικής μωρίας, είναι παραληρήματα που προκαλούν το γέλιο. Όταν οι Έλληνες μας αντιμιλούν, είναι καλό να γελάς εις βάρος τους και να κλαις για λογαριασμό τους.» Ιωάννης ο Χρυσόστομος.) Η εβραιοεκκλησία του Χριστού πεθαίνει και η ταφόπλακα της είναι η Νεα Γενια.

 13. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/30/2018 @ 8:17 ΜΜ

  Η πηγη της εξωφθαλμης νεοελληνικης απατης περι της ειδικης αναφορας του Ιησου στους Ελληνες, που συνιστα οτι βασικα ο Ιησους ηταν φυλετιστης, ειναι ενας Ιουδαιος!!!

  http://www.oodegr.com/neopaganismos/ag.grafi/ellas_blasthma_1.htm

  Το γιατι δεν συγκεραστηκε η Ελληνικη φιλοσοφια με τον Χριστιανισμο οφειλετε σε παρα πολλους λογους, που προεκυψαν και ως αντιδραση στην αθειστικη επι της ουσιας ειδωλολατρια των αρχαιων αλλα ασφαλως εχει να κανει και με την εξουσιαστικη ατζεντα της Ρωμης, που προεβλεπε την πλυση εγκεφαλου στις μαζες και για αυτο βολεψε η Π.Δ ως η “μοναδικη αληθεια” κατι που ειναι εκτος λογικης, καθως η Ιουδαικη παραδοση βασιζετε σε προηγουμενες παραδοσεις. Αυτο που προκυπτει λοιπον ειναι οτι η Ρωμαικη εξουσια που φτανει μεχρι το Βατικανο και το Πατριαρχειο του Βοθρολομαιου ειναι ο Αντιχριστος για το πνευμα του οποιου μας μιλησε και ο Ευαγγελιστης Ιωαννης που μας ειπε μαλιστα οτι υπηρχε απο τοτε που καποιοι επιτηδιοι εισχωρησαν αναμεσα τους για τους δικους τους λογους.

  Ερχεται ο Τιμωρος του Θεου που θα τσακισω τον Αντιχριστο και θα τον δεσω με την αλυσιδα μου και θα τον κλειδωσω στην κολαση. Ο Καταστροφεας του Θεου θα διαλυσω το πνευμα του Αντιχριστου πλανου που ειναι ο men in black πατερας του ψευδους.

  Ζητω ο Εωσφορος!

  Αλληλουια!

  Ελελευ!

 14. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 05/30/2018 @ 8:42 ΜΜ

  Από το 1914 είχε ξεκινήσει στη Γερμανία ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρόβλημα των προτεσταντών στη θεολογία ήταν: γιατί η Παλαιά Διαθήκη; Στο Ρωμαιοκαθολικισμό δεν υπήρχε τέτοιος προβληματισμός. To 1933 που ανέβηκε ο Χίτλερ, αρχίζει ένας σιωπηλός αλλά και εμφανής πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού και της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη εξοβελίστηκε τότε από τους Deutsche Christen (Γερμανούς Χριστιανούς). Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ξεκίνησε από καθαρά ρατσιστικά κίνητρα, εισβάλλει σήμερα στη χώρα στην οποία ποτέ δεν είχε εισαχθεί ο ρατσισμός, δηλαδή στην Ελλάδα, και μάλιστα οι πολέμιοι της Παλαιάς Διαθήκης, άνθρωποι πολλές φορές που είναι «υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», στρέφονται προς την αρχαία ελληνική θρησκεία. Είναι η παγκοσμιοποίηση ή μήπως κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση;… Δεν ξέρω. Δεν με προβληματίζει ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, με προβληματίζουν τα κίνητρα και θεωρώ ότι είναι μία εκδήλωση μιας βαθύτερης νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται και με τα κοινά και επηρεάζουν και αυτούς που δεν έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση.

  Όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, απορρίπτει και την Καινή, διότι μία είναι η Διαθήκη. Ρήτρα, που προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης στην Εκκλησία είναι: «Προέλαβεν την Καινή η Παλαιά και ηρμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Πολλάκις είπαν ότι δύο Διαθήκαι και δύο αδερφαί και δύο παιδίσκαι τον ένα Δεσπότη δορυφορούσι. Κύριος παρά Προφήτες καταγγέλεται, Χριστός εν τη Καινή κηρύσσεται. Ου καινά τα καινά, προέλαβε γαρ τα παλαιά. Ουκ εσβέσθη τα παλαιά ηρμηνεύθη γαρ εν τη καινή». Όταν ο Κύριος κάνει την επί του Όρους ομιλία Του το μεγάλο μέρος της είναι συμπλήρωση του μωσαϊκού νόμου. Το μέρος της ομιλίας Του σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη είναι: «Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. Αμήν γαρ λέγω υμίν, ος εάν λύση μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία του Θεού». Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας της Παλαιάς Διαθήκης.

 15. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/30/2018 @ 8:54 ΜΜ

  Επισης μιας και προεκυψε αυτο το θεμα απλα να αναφερω οτι αυτο που λενε οι Ελληνοκεντρικοι αρχαιοτρολιαρηδες απατεωνες οτι και καλα εισχωρισαν Ιουδαιοι στον Χριστιανισμο και τον αλλοιωσαν ειναι ανοησιες, καθως οι Ιουδαιοι ειχαν νομο που τους επεβαλλε να εχουν γυναικες για να μπορουν να διαβαζουν τα ιερα τους κειμενα και οι αποστολοι που αλλωστε προερχονται απο αυτη την παραδοση ειχαν γυναικες.

  Αρα απο που προεκυψαν οι αγαμοι men in black που μαλιστα παρισταουν τους γαμπρους και ασκουν κοσμικη εξουσια διαστρευλώνοντας καθε Εννοια των αρχαιων Μυστηριων του Ιερου Γαμου αναφορικα και με τους Χρισμενους Βασιλεις?

  ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ!

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ MEN IN BLACK ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ?

  Μηπως λεει ειναι οι αρχαιοι Ελληνο-Ρωμαιοι παιδοφιλοι που ειχαν αλλωστε “μυηθει” στις αλλαξοκωλιες απο νεαρη ηλικια και για αυτο δεν ειχαν αναγκη τις γυναικες?

  Ειμαστε σιγουροι οτι ξερουμε τι γινεται πισω απο την κουρτινα με αυτους τους δαιμονες με τα μαυρα?

  Ειμαστε σιγουροι οτι δεν μιλαμε για ΜΑΥΡΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ και οτι πισω απο τις κουρτινες και περα ακομα και απο αυτο που μπορει να καταλαβαινουν οι ρασοφορεμενοι δεν συμβαινει κατι ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟ που θα μπορουσε να εχει σχεση με τις μυησεις της Μαυρης Ιεραρχειας?

 16. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/30/2018 @ 10:55 ΜΜ

  Επισης ο βασικος υποστηρικτης του αρχαιου Ελληνικου οινο-πνευματος παραδεχεται οτι οι μαυροφορεμενοι και διεστραμμενοι δαιμονες men in black ειναι Ελληνικης καταγωγης!

  Σιγα σιγα λοιπον εντοπιζουμε τον ΠΥΡΗΝΑ της ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ που παραγει αλλωστε τονους απο ψεματα και ανοησιες και ασφαλως ΜΑΛΑΚΙΑ στην οποιανδηποτε του μορφη και ειτε δηλαδη μιλαμε για εθνικη θρησκεια και δηλαδη την Ορθολοξια και ειτε οταν μιλαμε γιατι την νεοναζιστικη παρακρουση του “Ελληνοκεντρισμου”.

  Προφανως οι αρχαιοι παιδοφιλοι κινδυνευαν απο τους χριστιανους μετα και την αναγνωριση της νεας θρησκειας απο τον Κωστακη και μαλλον εψαχναν για καπου να κρυφτουν για να μην τους σφαξουν οχι μονο οι ηθικολογοι που κατηργησαν τον Αρχαιοελληνικο ΘΕΣΜΟ της παιδεραστιας, αλλα και απο τους δουλους που ειναι και προφανες οτι ασπαστηκαν την νεα θρησκεια, καθως η πρηγουμενη κατασταση τους αρνηθηκε ακομα και την ψυχη και ιδου τωρα το παραδοξο καθως οι διαφορες θεωριες για την ψυχη οπως και γενικα η Ελληνικη παραδοση των θεων και ακομα και οι οι βασεις της φιλοσοφιας προερχονται απο την ανατολη και οι περισσοτεροι δουλοι που ειναι και προφανες οτι ειναι οι προγονοι μας ηταν αλλοφυλοι κυριως απο την ανατολη που εγιναν σκλαβοι μετα απο πολεμους.

  Το ΛΟΓΙΚΟ λοιπον ειναι καποιος να υποθεσει οτι οι δουλοι εψαχναν τους παιδοφιλους που γαμουσαν και αυτους και τα παιδια τους και ακομα και τις γυναικες τους (οι Ρωμαιοι μαλλον που δεν ηταν τοσο “εκλεκτικοι” οπως για παραδειγμα ο παιδοφιλος Πλουταρχος που απεχθανοταν το σεξ με την γυναικα και το θεωρουσε κατι “κατωτερο”) για να τους σφαξουν και αρα ειτε που τα καταφεραν και τους εσφαξαν και επιτελεσαν με αυτο τον τροπο θειο εργο ειτε που βρηκαν καπου να κρυφτου εστω καποιοι απο αυτους και ετσι θα μπορουσε να εξγηγηθει και αυτο το “μυστηριο” με τους men in black και τους παιδοφιλους που τους βρισκουμε και στο Βατικανο κλπ και μαλιστα με ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

 17. Όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον “γιατρό” που γνωρ΄ζουν την βίβλο απ΄έξω και ανακατωτά,μην φοβάστε τιποτα.Όταν δεν θα γνωρίζει κανείς τον Λόγο τότε να ανησυχήσετε.

 18. δαίδαλος 05/31/2018 @ 12:39 ΠΜ

  Γιατρέ μήπως να κόψεις τα ληγμένα; Γιατί τόσο μένος για τον χριστιανισμό; Γράφεις και αλλού για να κατηγορήσεις το ισλάμ έτσι ή εκεί σε κόβει ο ιδρώτας; Αφού ξέρεις τόσα πολλά να σε κάνουμε προφήτη και διδάκτωρ σε κανένα πανεπιστήμιο της π@@τσας

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:31 ΠΜ

   Κοίτα δαίδαλε να σφραγίσεις το ράγισμα του κρανίου σου γιατί θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αν δεν μπορείς μόνος σου, έλα απο το Ιατρείο μου να σε λούσω με logo στιγμής και να σε σκουπίσω με εφημερίδες.

   • η απάντηση και μόνον εδώ δείχνει εξυπνάδα και ανωριμότητα παιδιού δημοτικού GIATRE

    • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 11:09 ΜΜ

     .says: έτσι απαντώ σε όσους με εμπαίζουν. Δεν βρίζω αλλά τους σατιρίζω ετσι για να γελάσουμε και λίγο.

  • δαιδαλος !!! πολυ σωστος !!!!!!!!!!!

 19. Μα τι λες ανθρωπε;;
  Ξερεις ποια ειναι η εκκληαια του Χριστου;;
  Μιλας για την εκκλησια των πεπτωκοτων του κληρου, και μην την ανακατευεις με την εκκλησια τογ Χριστου, που θα εγερθει και θα στυλωθει σε ολη την γη σε 3 μερες..

 20. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:21 ΠΜ

  croif, γιατί η ηγεσία της χριστιανικής κοινότητας του πρώτου αιώνα δίδασκε μια επικείμενη έλευση του Χριστού εντός της γενιάς τους;

  Δίδαξαν αυτό που δίδαξαν εξαιτίας του τι τους δίδαξε ο Ιησούς. Ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του ότι θα επιστρέψει στη ζωή τους. Αυτό γίνεται πολύ σαφές με μια προσεκτική ανασκόπηση αυτού που είπε στον λόγο του (Ματθαίος 24) και σε μια σειρά άλλων δηλώσεων που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34).

  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).

 21. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:32 ΠΜ

  croif, Σε μεγάλο μέρος της Καινής διαθήκης, βλέπουμε τον Παύλο που προειδοποιούσε για την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού.

  «Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα ΕΙΣ ΗΜΑΣ η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν. Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον· αλλ’ ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής. » ( Ρωμαίους 13: 11-14.)

  Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς το θέτει ο Παύλος: γιατί τώρα η σωτηρία μας είναι πλησιέστερη από ό, τι πιστεύαμε.

  Στους επόμενους στίχους βλέπουμε ότι ο Παύλος συστήνει ακόμη ότι δεν ήταν καλό ούτε να παντρεύονται!
  «Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο ΕΠΙΛΟΙΠΟΣ καιρός είναι ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να ήναι ως μη έχοντες,
  Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πως να αρέση εις τον Κύριον· ο δε νενυμφευμένος μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις την γυναίκα. » (1 Κορινθίους 7: 25-31.)

 22. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:38 ΠΜ

  croif, Ο Παύλος μιλάει ανυπόμονα περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν περίμενε με ανυπομονησία κάτι που πρόκειται να συμβεί για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, αφού θα εχει περάσει πολύς καιρός. Η χρησιμοποίηση του λόγου από τον Παύλο μας δείχνει με ανυπομονησία ότι υπήρχε προσδοκία μιας σύντομης επιστροφής του Ιησού. Ο Παύλος παρέχει περαιτέρω βεβαίωση για αυτό σε πρόσθετες δηλώσεις που έκανε στις επιστολές του προς αυτές τις δύο εκκλησίες. Το πλαίσιο δείχνει ότι ο Παύλος αναφέρει την αναμενόμενη επιστροφή του Χριστού.

  Ι Κορινθίους 7:29: «Αυτό που εννοώ, αδέρφια, είναι ότι ο χρόνος είναι σύντομος.»

  Φιλιππησίους 4: 5: «Αφήστε την ευγένειά σας να είναι εμφανής σε όλους. Ο Κύριος είναι κοντά.»

  Στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, ο Παύλος γράφει από την άποψη ότι ο χρόνος είναι σύντομος. Στην 1 Κορινθίους 7, ο Παύλος εξετάζει το ζήτημα του αν θα παντρευτεί κάποιος ή όχι. Συμβουλεύει ενάντια στο γάμο, εκτός αν κάποιος πρέπει πραγματικά να το πράξει για να αποφύγει τη σεξουαλική κακή συμπεριφορά. Συμβουλεύει κατά του γάμου «εξαιτίας της παρούσας κρίσης» (1 Κορινθίους 7:26). Στη συνέχεια, λέει ότι «ο χρόνος είναι σύντομος».

  Ο Παύλος συμβουλεύει τους Κορινθιους να διατηρήσουν το status quo και να μην προσπαθήσουν να αλλάξουν τις περιστάσεις τους από τότε που μπήκαν στην εκκλησία. Ο Παύλος έδωσε σαφώς συμβουλές με βάση την πεποίθησή του ότι πρόκειται να γίνει κάτι σπουδαίο. Είναι σημαντικό ότι ο Παύλος έδωσε αυτή τη συμβουλή πιστεύοντας πλήρως ότι ήταν υπό την ηγεσία του Πνεύματος του Θεού (στίχος 40). Ήταν το Πνεύμα του Θεού παραπλανητικό ως προς την προσδοκία του Παύλου για την Δευτέρα έλευση;

  Στην επιστολή του προς τη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος βλέπει την επιστροφή του Χριστού στο πλαίσιο μιας κρίσης που σύντομα θα έρθει. Θεωρεί αυτούς τους Χριστιανούς ότι περιμένουν να επιστρέψει ο Ιησούς και να τους σώσει από την ερχόμενη οργή.

  1 Θεσσαλονικείς 1: 8-10: «και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής. »

  1 Θεσσαλονικείς 2: 19-20: «Διότι τις η ελπίς ημών ή η χαρά ή ο στέφανος της καυχήσεως; ή ουχί και σεις έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη παρουσία αυτού; »

  Η δήλωση του Παύλου για το δόξα στους αδελφούς της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Κυρίου Ιησού όταν έρχεται είναι μια δήλωση της προσδοκίας ότι ο Ιησούς θα έρθει στο χρόνο ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζονται.

 23. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:40 ΠΜ

  croif, Ο Παύλος συνεχίζει να δείχνει το πρώτο αιώνα στο πλαίσιο των ζητημάτων στα οποία απευθύνεται, λέγοντας στους Θεσσαλονικείς όχι μόνο ότι έχουν το πνεύμα και την ψυχή τους, αλλά και ότι το σώμα τους θα κρατηθεί άψογο στην επιστροφή του Χριστού. Αν η επιστροφή του Χριστού επρόκειτο να είναι χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, η φράση να κρατηθεί το σώμα τους απρόσβλητο κατά την επιστροφή Του δεν θα είχε νόημα. Εκεί τα σώματα τα θα είχαν φθαρεί εδώ και καιρό.

  1 Θεσσαλονικείς 5:23: « Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το ΣΩΜΑ αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.»

  Ο απόστολος Ιάκωβος προκάλεσε τους αναγνώστες του να είναι υπομονετικοί επειδή ο ερχομός του Χριστού Ιησού ήταν κοντά. Αυτή η παρόρμηση δεν θα είχε νόημα σε αυτούς τους Χριστιανούς του πρώτου αιώνα, αν ο ερχομός του Χριστού επρόκειτο να έρθει χιλιάδες χρόνια στο μέλλον.

  Ιάκωβος 5: 7-8: «Να είστε υπομονετικοί λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης και μακροθυμεί δι’ αυτόν, εωσού λάβη βροχήν πρώϊμον και όψιμον· μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε.»

  Ιάκωβος 5:9: « Μη στενάζετε κατ’ αλλήλων, αδελφοί, διά να μη κατακριθήτε· ιδού, ο κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών.»

  Ο όρος «θύρα» χρησιμοποιείται μεταφορικά εδώ. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο για να τονίσει την επικείμενη προσέγγιση του Κριτή χριστού.

 24. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:42 ΠΜ

  croif, Ο Πέτρος, την ημέρα της Πεντηκοστής, συνδέει την εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος με την προφητεία του Ιωήλ. Πράξεις 2: 16-21. Αναγνωρίζει την εκδήλωση του Πνεύματος με αυτό που επρόκειτο να λάβει χώρα στις τελευταίες ημέρες. Αναγνωρίζει τον χρόνο του ως τις τελευταίες μέρες. Δείχνει επίσης ότι πρόκειται για εποχή κρίσης και έλευσης του Κυρίου. Αναφερόμενος στον Ιωήλ, ο Πέτρος χρησιμοποιεί την ίδια αποκαλυπτική γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Χριστός στην προφητεία του όπου είπε: «Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.» (Κατά Ματθαίον 24:29). Ο Ιησούς, όπως και ο Πέτρος, ταυτίζει αυτά τα γεγονότα με τη γενεά στην οποία απευθυνόταν στην εποχή του. «Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» (Κατά Ματθαίον 24:34)

 25. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:44 ΠΜ

  croif, Η Αποκάλυψη που δόθηκε στον Ιωάννη αρχίζει και τελειώνει με δηλώσεις που δείχνουν ότι τα γεγονότα που συζητήθηκαν θα γίνουν γρήγορα και ο χρόνος ήταν κοντά. Αυτά τα γεγονότα περιλάμβαναν την επιστροφή του Χριστού. Αυτή η προφητεία γράφτηκε πριν από περίπου 2000 χρόνια και απευθύνθηκε στους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν αυτό το μήνυμα σε αυτούς τους Χριστιανούς του πρώτου αιώνα αν «γρήγορα» και «κοντά» σήμαινε πράγματι κάτι μακρινό; Ας δούμε πώς χρησιμοποιούνται οι λέξεις «γρήγορα» και «κοντά» στην Αποκάλυψη.

  Αποκάλυψη 1: 1: « Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως.» («ταχέως» με ταχύτητα, γρήγορα) Μεταφ Κολιτσάρα «να πραγματοποιηθούν συντόμως»

  Αποκάλυψη 1: 3: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον.» Μετάφ Κολιτσάρα «διότι ο καιρός, που θα πραγματοποιηθούν αυτά, είναι πολύ κοντά.»

  Αποκάλυψη 22: 7: «Ιδού, έρχομαι ταχέως. Μακάριος όστις φυλάττει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.»
  Μετάφ Κολιτσάρα «έρχομαι γρήγορα. »

  Αποκάλυψη 22:10: «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς.»

  Αποκάλυψη 22:12: « Και ιδού, έρχομαι ταχέως…» Μετάφ Κολιτσάρα « Ιδού έρχομαι γρήγορα…»

  Αποκάλυψη 22:20: «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως.» Μετάφ Κολιτσάρα «Λεγει ο Χριστός, Ναι, έρχομαι γρήγορα.»

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ ο οποίος είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

  Δανιήλ 8:26: «Και η ρηθείσα όρασις περί των ημερονυκτίων είναι αληθής· συ λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι διά ημέρας πολλάς.»

  Δανιήλ 12: 9: «Και είπε, Ύπαγε, Δανιήλ· διότι οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού.»

 26. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:46 ΠΜ

  croif, Αν σου έλεγα ότι ερχόμουν για να σε δω ταχέως θα καταλάβαινες ότι σε λίγο θα έρθω να σε δω. Θα καταλάβαινες ότι η χρήση της λέξης «ταχέως» θα σήμαινε κάτι που θα συνέβαινε γρήγορα. Είναι αυτός ο τρόπος που οι άνθρωποι πριν 2000 χρόνια χρησιμοποίησαν και κατάλαβαν τη λέξη «ταχέως»; Ας ρίξουμε μια ματιά.

  1 Κορινθίους 4:19: « πλην θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση, και θέλω γνωρίσει ουχί τον λόγον των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμιν·»

  Φιλιππησίους 2:19: «Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχέως τον Τιμόθεον, διά να ευφραίνωμαι και εγώ μαθών την κατάστασίν σας·»

  1 Πέτρου 1: 13-14: «Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ΕΡΧΟΜΕΝΗΝ εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός»

  Αποκάλυψη 22:12: «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.»

  Από το πλαίσιο των προηγούμενων εδαφίων γίνεται σαφές ότι όταν οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν τη λέξη «ταχέως» στη γλώσσα τους, ήταν να γνωστοποιήσουν την ιδέα ότι αυτό που γράφουν θα συνέβαινε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν η λέξη «ταχέως» χρησιμοποιείται σε σχέση με την επιστροφή του Ιησού, δεν χάνει ξαφνικά τη συνήθη έννοια του κάτι που πρόκειται να συμβεί.

  Η λέξη σημαίνει πάντα με ταχύτητα, ταχύτητα και βιασύνη. Ο βιβλικός λόγιος Kurt Aland στα σχόλιά του στην Αποκάλυψη 22:12, λέει: «Στο αρχικό κείμενο η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται είναι “ταχέως” και δεν σημαίνει “σύντομα “, με την έννοια “κάποτε” , αλλά “τώρα, αμέσως” .

  Όπου χρησιμοποιείται αυτή η λέξη αναφορικά με τον ερχομό του Χριστού, υπάρχει κάποιος γλωσσικός λόγος για να πιστέψουμε ότι αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό από το γεγονός που θα συμβεί σύντομα στον πρώτο αιώνα; Είναι λογικό να επεκταθεί η λέξη «ταχέως» σε μια περίοδο σχεδόν 2000 ετών;

  • ΓΙΑΤΡΕ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΠΩ ΒΛΑΚΑ,ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΒΛΑΚΑ,ΑΛΛΑ ΒΛΑΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ!!!
   ΔΕΝ ΓΝΩΡΖΙΕΙΣ ΟΤΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΕΩΣ,ΟΤΙ ΕΝΝΟΕΙ,ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙΣ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΕΩΣ.
   ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΚΟΥΦΙΟΚΕΦΑΛΕ ΓΙΑΤΡΕ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ.
   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ!!!
   ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ,ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.ΕΚΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ!!!ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ.
   ΕΚΕΙ Ο ΟΙΚΤΟΣ,ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ.
   ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΓΙΑΤΡΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 06/03/2018 @ 12:57 ΠΜ

    Αποκάλυψη 22:12: «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.»

    Ο Ερχόμενος Χριστός εδώ έρχεται για να κρίνει και αυτό θα συμβεί στην δευτέρα παρουσία.

    Ματθαίος 16:27 «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.»

    Αμέσως μετά απο αυτά τα λόγια ο Χριστός υπόσχεται σε αυτούς που τον ακούν οτι κάποιοι δεν θα πεθάνουν και θα τον δούν να έρχεται.

    Ματθαίος 16:28 «Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.»

    Παρόμοια διαβάζουμε στην Αποκάλυψη.
    1.1 «Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να ΓΕΙΝΩΣΙ ΤΑΧΕΩΣ.

    22:10 «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΣ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 06/03/2018 @ 1:00 ΠΜ

    Η έννοια της λέξης “ἐγγύς”

    Η λέξη “ἐγγύς” στις διάφορες χρονικές στιγμές της, σημαίνει γενικά κοντά και μεταφράζεται έτσι σε πολλά περάσματα της Καινής Διαθήκης.

    Ματθ. 26,18: «ὁ δὲ εἶπεν· ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ· ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστι»

    Ιωάννης 7: 2-3: «ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.»

    Πράξεις 9:38: «ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες…»

    Το πλαίσιο των παραπάνω εδαφίων δείχνει πώς η λέξη “ἐγγύς” χρησιμοποιήθηκε ευρέως τον πρώτο αιώνα. Είναι προφανές ότι αυτός ο λόγος σημαίνει “κοντά” στους χριστιανούς του πρώτου αιώνα με τον ίδιο τρόπο που σημαίνει “κοντά” και σε μας σήμερα.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 06/03/2018 @ 1:05 ΠΜ

    Οσον αφορά την δευτέρα έλευση ο Χριστός υποσχέθηκε οτι αυτή θα λάμβανε χώρα στην Γενιά τους και ΟΧΙ σε μια μελλοντική.

    « Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. »

 27. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:02 ΠΜ

  croif, οι χριστιανοί του πρώτου αιώνα πίστευαν στην επικείμενη δεύτερη έλευση στην διάρκεια της Γενιάς τους σύμφωνα πάντα με τις υποσχέσεις του Χριστού. (Ματθαίος 10:23, 16:28, 24:34)

  Γιατί λοιπόν δεν εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Χριστού και διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους;

  «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.

  Η Θεότητα του Τριαδικού Θεού είναι ένα κατασκεύασμα των ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων ηγετών του Ιερατείου. Χτίστηκε τεχνηέντως με κύριο χαρακτηριστικό το τέχνασμα της τεχνητής επαλήθευσης των προφητειών της ΠΔ. Παράδειγμα (Ωσηέ, 11: 1-2 Κατά Ματθαίον, 2: 15.) Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι υποσχέσεις του ΔΕΝ εκπληρώθηκαν.

 28. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:05 ΠΜ

  croif, η τακτική της κατασκευής των προφητειών είναι απλή: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου» Γράφει λοιπόν η Βίβλος (μιλάει ο Θεός): «Από πολύ νωρίς απερρίφθη ο Ισραήλ, αλλά είναι νήπιος και εγώ τον αγάπησα κι από την Αίγυπτο μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού . Όσο όμως εγώ τους καλούσα τόσο αυτοί με απέφευγαν και στους Βααλείμ εθυσίαζαν…» (Ωσηέ, 11: 1-2).

  Κι ο πιο ηλίθιος (πλην πιστού χριστιανού) καταλαβαίνει πολύ εύκολα τι γράφεται εδώ. Ο Ματθαίος* όμως, όταν επέστρεψε το ζεύγος με τον μικρό Ιησού από την Αίγυπτο, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ «προφητεία». Έγραψε λοιπόν για την επιστροφή του ζεύγους: «…ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος “εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου”…» (Κατά Ματθαίον, 2: 15). Ετσι, δεν κατέγραψε το υποτιθέμενο γεγονός, αλλά δημιούργησε το ίδιο το γεγονός ΓΙΑ ΝΑ («ίνα») εκπληρωθεί η προφητεία.

  * Τα ευαγγέλια είναι ανώνυμα συγγράμματα.

 29. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:12 ΠΜ

  croif, Όταν η προφητεία του Χριστού για την δευτέρα παρουσία δεν εκπληρώθηκε, τότε ένας πλαστογράφος απατεώνας έγραψε την Β Πέτρου επιστολή και δήλωσε χαρακτηριστικά οτι ο Θεός ΑΝΕΒΑΛΕ την Παρουσία του λόγο της μακροθυμίας του. «Το δε γεγονός, ότι ο Κυριος αναβάλλει να έλθη ένεκα της μεγάλης αυτού μακροθυμίας..» Β Πε. 3,15 ΜεταΦ Κολιτσαρα.

  Για τους περισσότερους ειδικούς το ζήτημα της συγγραφικής ταυτότητας έχει ήδη επιλυθεί. Ο απόστολος Πέτρος δεν έγραψε αυτή την επιστολή. Η πλειοψηφία των μελετητών υιοθετεί αυτή την προοπτική χωρίς πολλή συζήτηση. «Είναι λοιπόν βέβαιο ότι η Β Πέτρου επιστολή δεν προέρχεται από τον Πέτρο και αυτό σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως» Werner Kümmel

  «Οι περισσότεροι βιβλικοί λόγιοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πέτρος δεν είναι ο συγγραφέας» https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter

  «Η Β Πέτρου επιστολή προέκυψε από κάποιον άγνωστο ιουδαιοχριστιανό που την απέδωσε στον απόστολο Πέτρο για μεγαλύτερο κύρος.» Καραβιδόπουλος, Ιωάννης (2004). «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη» σελ. 430–436.

 30. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:26 ΠΜ

  croif, Στο αρχαιότερο ευαγγέλιο αυτό του Μάρκου τα εδάφια της Νεκρανάστασης είναι προιόν Πλαστογραφίας. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά. Σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880)

  Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ 16. Απο τους αρχαιότερους κώδικες απουσιάζουν τα εδάφια 9 ως 20 που κάνουν αναφορά στην νεκρανάσταση του Χριστού. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0

  Τα πρώτα και πιο αξιόπιστα χειρόγραφα του Μάρκου τελειώνουν στο 16: 8. (Edwards 2002 , σελ. 500-01) Kαι αυτό υποστηρίζεται από δηλώσεις των πατέρων της εκκλησίας Ευσέβιο και Ιερώνυμο. ( Schröter 2010 , σελ. 279.) Η πλειοψηφία των μελετητών υπογραμμίζει ότι αυτό είναι το αρχικό τέλος. Τα εδάφια 9-20 γράφτηκαν στις αρχές του 2ου αιώνα και προστέθηκαν αργότερα τον ίδιο αιώνα. (Horsely 2007 , σελ. 91.)

  Παραθέτω απο την βιβλική αρχαιολογία. «Tο τέλος 9-20 είναι φανερά ψευδές. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι σαφή. Αυτό το τέλος δεν βρίσκεται στα πρώτα μας και πιο αξιόπιστα ελληνικά χειρόγραφα του Μάρκου.» https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/the-strange-ending-of-the-gospel-of-mark-and-why-it-makes-all-the-difference/

  Οι Westcott and Hort στο κριτικό τους κείμενο «Η Καινή Διαθήκη στην αρχική ελληνική γλώσσα» τοποθέτησαν τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) μέσα σε αγκύλες. Επίσης και τον τίτλο «Κατα Μαρκον» στην σελίδα 113. https://archive.org/stream/newtestamentinor01west#page/112/mode/2up

  Tο 1990 o Bruce Metzger συμμετείχε στην Επιτροπή Μεταφραστών για τη νέα αναθεωρημένη τυποποιημένη έκδοση (NRS). Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην NRS είναι μέσα σε αγκύλες. https://www.biblestudytools.com/nrs/mark/16.html

  Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην English Standard Version (ESV) είναι μέσα σε αγκύλες. https://www.biblestudytools.com/esv/mark/16.html

  Τα πλαστά εδάφια (Μαρκος 16.9-20) στην Common English Bible (CEB) είναι μέσα σε αγκύλες, και εκτος τούτου δηλώνει οτι είναι μεταγενέστερη προσθήκη. «Endings Added Later» https://www.biblestudytools.com/ceb/mark/16.html

  Στην New International Version (NIV) διαβάζουμε για τα εδάφια (Μαρκος 16.9-20). «Τα πρώτα χειρόγραφα και μερικοί άλλοι αρχαίοι μάρτυρες δεν έχουν τους στίχους 9-20.» https://www.biblestudytools.com/mark/16.html

  Ο Bart Denton Ehrman στο jesus interrupted περιγράφει την πρόοδο που έχουν καταφέρει οι μελετητές στην κατανόηση της Βίβλου τα τελευταία διακόσια χρόνια και τα αποτελέσματα της μελέτης τους, αποτελέσματα που είναι συχνά άγνωστα μεταξύ του πληθυσμού γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των απόψεων που βρέθηκαν στην Καινή Διαθήκη, και την ύπαρξη πλαστών βιβλίων που γράφτηκαν στα ονόματα των αποστόλων από χριστιανούς συγγραφείς που έζησαν δεκαετίες αργότερα.

 31. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:30 ΠΜ

  Η ιστορία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας πραγματικών γεγονότων και όχι εγκεφαλική δραστηριότητα που παράγει μυθικά και σκόπιμα επινοήματα. Ας δούμε μερικά απο αυτά να γελάσουμε.

  Η Αγία Αικατερίνη κατατρόπωσε 50 η 150 κατ΄ άλλους περίφημους ρήτορες. (Εδώ ακούγεται γέλιο όπως στις αμερικάνικες κωμικές σειρές.) Ως μέσο θανάτωσης χρησιμοποιήθηκε ο τροχός ο οποίος οταν πλησίασε το σώμα της Κατερίνας διαλύθηκε. Ετσι αποφάσισαν να της κόψουν το κεφάλι, και οταν συνέβει αντί για αίμα έτρεχε Γάλα (κατσικίσιο;) Στη συνέχεια το σώμα της Αγίας μεταφέρθηκε υπό πτερύγων αγγέλων στο όρος Σινά και επί αιώνες έμεινε άταφο μέχρι τον 6ο αιώνα, όπου ερημίτες μοναχοί της περιοχής μέσω οράματος ειδοποιήθηκαν και κατέβασαν από το όρος το σώμα της Αγίας.

  Παραμυθάδες χριστιανοί!

 32. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:35 ΠΜ

  Η Επιστήμη απορρίπτει την Αγία Γραφή απ` το πρώτο της κεφάλαιο.

  Στην Γένεση 1:16 διαβάζουμε οτι ο θεός έφτιαξε τον ήλιο την τέταρτη δημιουργική μέρα, μετά την δημιουργία της Γης και των δέντρων. Σύμφωνα με την επιστήμη όταν δημιουργείται ένα ηλιακό σύστημα πρώτα γίνεται η γέννηση του ηλίου και μετά τον πλανητών.

  Οι απολογητές / αποδομητές ισχυρίζονται οτι η εβραϊκή λέξη ΄΄Ασά΄΄ που χρησιμοποιείται στη Γένεση 1/α΄ 16 ως ΄΄κάνω΄΄, δεν σημαίνει ‘δημιουργία εκ τού μηδενός’, αλλά ‘διαμόρφωση’.

  Η λέξη asah (עָשָׂה) ΔΕΝ χρησιμοποιείτε στο 1:16 αλλά η λέξη ( וַיַּ֣עַשׂ ) vayáas . Παραθέτω απο Unicode/XML Westminster Leningrad Codex. 1.16. «וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים» Απο τα δεξιά προς τα αριστερά βλέπουμε πρώτα την λέξη ( וַיַּ֣עַשׂ ) έκαμεν, και μετά την λέξη «אֱלֹהִ֔ים» ελοχίμ. Και έκαμεν ο Θεός. Εδάφιο 3:21. «Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς.»
  Και στα εβραικά «וַיַּעַשׂ֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֜ים » Και έκαμε Γιαχβέ ο Θεός…

  Οι παπαρολόγοι απολογητές / αποδομητές πολύ θα ήθελαν να ξαναγράψουν την Αγία Γραφή διορθώνοντας όλα τα μελανά σημεία της, αλλά δυστυχώς οι κακόμοιροι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν, παρά μόνο τους αφελείς με τα μυαλά στα κάγκελα.

 33. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 3:43 ΠΜ

  Σχετικά με την αρχαιολογία η ισχυρότερη φωνή αυτής είπε: «Οι βιβλικές αφηγήσεις είναι πράγματι “ιστορίες”, συχνά φανταστικές και σχεδόν πάντοτε προπαγανδιστικές, που εδώ και εκεί περιέχουν κάποιες έγκυρες ιστορικές πληροφορίες. Τα πορτραίτα της Βίβλου είναι μη ρεαλιστικά και αντικρουόμενα από τα αρχαιολογικά στοιχεία.» William G. Dever

  «Η κοσμογονία της Γένεσης, είναι μια μυθολογικού τύπου αφήγηση. Ο λαός Ισραήλ ζώντας σε ένα πολυθεϊστικό και μυθολογικό περιβάλλον διαμόρφωσε, μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων την πίστη του για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Παρόλο που η βιβλος δεν μας πληροφορει για την ιστορική αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου, μας μαθαίνει τουλάχιστον πώς η Ισραηλιτική θρησκεία και η ισραηλιτική θεολογία φαντάζονταν την αρχή του σύμπαντος και του ανθρώπου» (Jean Bottero, Πρόοδος της ιστορικής έρευνας: Η Βιβλική Αρχαιότητα.)

  Οι Εβραϊκές αρλούμπες απέκτησαν Θεϊκή υπόσταση, και η αρλουμπολογία μετασχηματίστηκε σε Θεολογία. Δηλαδή η Θεολογία της Εβραϊκής Αρλούμπας.

 34. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:12 ΠΜ

  Ο Χριστιανισμός, όπως και όλες οι θρησκείες γενικότερα, δεν εμφανίστηκε από το μηδέν, αλλά θεμελίωσε τη διδασκαλία και τη μυθολογία του πάνω στις υπάρχουσες, δοκιμασμένες βάσεις των αρχαιότερων θρησκειών. Η περιοχή του σημερινού Ισραήλ, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ευνοούσε την ανταλλαγή πολιτισμικών και θρησκευτικών στοιχείων ανάμεσα σε πλήθος λαών της Ασίας και της Ευρώπης. Η Μέση Ανατολή αποτέλεσε ένα πραγματικό χωνευτήρι λαών, πολιτισμών, παραδόσεων και θρησκειών, από την οποία ξεπήδησαν όχι τυχαία, οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες.
  Η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών, ένθερμων ή μη, δεν έχει αφιερώσει ούτε πέντε λεπτά για να διερευνήσει αν υπάρχει η ελάχιστη ιστορική βάση σε όλα αυτά τα εξωφρενικά και απίθανα που αποδίδονται στο Μεσσία τους. Αρκούνται σε όσα τους έμαθαν στην τρυφερή παιδική ηλικία, όταν ήταν ανίκανοι να σκέφτονται και να κρίνουν.

 35. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:16 ΠΜ

  «Το κείμενο (των Παθών του Μαρδούκ) μας περιγράφει κυριολεκτικώς έναν παθόντα και ταφέντα και αναστάντα Μαρδούκ, όστις εθριάμβευσε του Αδου και του θανάτου». Σουμερικός και Βαβυλωνιακός Πολιτισμός Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις 1949, σελίδα 82 «Ο Μαρδούκ κρατείται αιχμάλωτος στα Δύο Ορη, όπερ σημαίνει το υποχθόνιο δικαστήριο. Εκεί υποβάλλεται σε ανάκριση. Επειτα θανατώνεται και άγεται στο όρος. Μαζί με αυτόν θανατώνεται και ένας κακούργος. Τα ιμάτια του Μαρδούκ απάγονται. Στο όρος στο οποίο βρίσκεται ο θεός φυλάγεται από στρατιώτες και είναι σκότος. Εκεί κατέρχεται η σύζυγός του (η «δέσποινα της Βαβυλωνίας») και τον αναζητεί μέχρι της θύρας του τάφου. Τέλος όμως ο θεός ανίσταται εκ του όρους και επανέρχεται εις την ζωή.»

  tablet vat 9555 φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εκτεταμένη αναφορά σε αυτό έκανε και ο Αρχαιολόγος Ακαδημαικός Σπυρίδων Μαρινάτος στο «Σουμερικός και Βαβυλωνιακός Πολιτισμός».

  Η άγνοια είναι η αιτία των κακών στους ανθρώπους. – Πλάτων

 36. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:19 ΠΜ

  Η παρθενογένεση αναφέρεται σε πολλούς μύθους στην Ελληνική μυθολογία, απαντάται επίσης στην Αιγυπτιακή και την αρχαία Ινδική μυθολογία.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Attis

  Ο Mettinger στο (2001) επιβεβαιώνει ότι πολλοί από τους θεούς των μυστηριακών θρησκειών πράγματι πεθαίνουν, κατεβαίνουν στον κάτω κόσμο, θρηνούνται και αποκαθίστανται στη ζωή. (2001: 217f.)

  Ο Διόνυσος κατηγοριοποιείται ως θεός που πεθαίνει και ανασταίνεται. (Burkert, Walter, Greek Religion , 1985 σελ. 64, 132)

  Aρκετοί μελετητές έχουν παρατηρήσει ότι μερικά από τα θεραπευτικά θαύματα του Ιησού που καταγράφονται στα συνοπτικά ευαγγέλια φέρουν ομοιότητες με ελληνικές ιστορίες θαυμάτων. ( Hill, Brennan R. (2004), Jesus, the Christ: Contemporary Perspectives pp. 67–68. Cotter, Wendy (2010), The Christ of the Miracle-Stories: Portrait Through Encounter p. 73. )

  H ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου φέρει έντονες ομοιότητες με διάφορες λαϊκές ιστορίες σε όλη την Εγγύς Ανατολή. (Kierspel, Lars (2006), The Jews and the World in the Fourth Gospel: Parallelism, Function, and Contex p. 265.)

  Σύμφωνα με τον ερευνητή της Καινής Διαθήκης EP Sanders , οι αφηγηματικές γνώσεις του Ματθαίου και του Λουκά είναι οι πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις θρύλων στα Συνοπτικά Ευαγγέλια. (Sanders, E. P. (1993), The Historical Figure of Jesus, London: Allen Lane, pp. 85–88.)

 37. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:23 ΠΜ

  Ο Rudolf Bultmann στηρίχθηκε στην απομυθοποίηση, μια προσέγγιση που ερμηνεύει τα μυθολογικά στοιχεία στην Καινή Διαθήκη. Ισχυρίστηκε ότι μόνο η πίστη στο κήρυγμα είναι απαραίτητη για τον χριστιανό και όχι συγκεκριμένα γεγονότα σχετικά με τον ιστορικό Ιησού. (Bultmann 1991 “Jesus and the Eschatological Kingdom” pp. 91–102)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann

  Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη επηρεάστηκε από τις ιδέες του Πλατωνισμού. Ο “Λόγος” που περιγράφεται στον πρόλογο του Ιωάννη είναι μια έννοια από την ελληνική φιλοσοφία που επινόησε ο Προσοκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος. (Porter, Stanley E. (2015), John, His Gospel, and Jesus: In Pursuit of the Johannine Voice pp. 102–104.)

  Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη περιέχει επίσης παραλληλισμούς με τις Βάκχες , του Ευριπίδη που πρωτοπαρουσιάστηκε το 405 π.Χ. (Stibbe, Mark W. G. (1993) The Gospel of John As Literature: An Anthology of Twentieth-Century Perspectives p. 241. )

  Αλλά το γεγονός ότι ο χριστιανισμός υιοθέτησε τα σύμβολα αυτά της παλαιάς θρησκείας είχε αποτέλεσμα να μην μπορέσει να απαλλαγεί εύκολα από τον Διόνυσο, παρ’ όλο που από πολύ νωρίς τον ενέταξε στους μεγαλύτερους πολέμιους του Ιησού. Πατέρες της Εκκλησίας και άλλοι χριστιανοί συγγραφείς αγανακτούν καθώς βλέπουν χριστιανούς μέσα στις εκκλησίες «ξεφρενιάζοντας και βακχεύοντας ωσάν τους εθνικούς πιστούς του Διονύσου» και άλλους να ιερουργούν την «αποκάλυψη του Φαλλού», ένα σύνηθες δρώμενο των διονυσιακών μυστηρίων. Αλλωστε ο Βάκχος επιζεί ακόμη και στις ημέρες μας μέσω των αποκριάτικων εθίμων και των καρναβαλικών παρελάσεων, παρά τις αντιδράσεις της επίσημης Εκκλησίας. (Μιχάλης Α. Τιβέριος καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης )

 38. Γιατρέ τελικά τι είσαι,άθεος ή άθρησκος;Άμφιβάλεις ΄στο ότι υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να είχε θεία φώτιση από κάποια ανώτερη συμπαντική δύναμη;Αμφιβάλεις ότι μπορεί να εκμεταλεύτηκαν κάποιοι αυτό το χάρισμα του Χριστού και να γράψαν τα βιβλία τους προς συμφέρον τους;Πως ξέρουμε ότι δεν προστέθηκαν πράγματα στις αυθεντικές μαρτυρίες και γραφές;
  Και κάτι τελευταίο,δεν στέκει απο την μία ο Χριστός να λέει στους μαθητές να πάνε να κυρήξουν το Λόγο Του σε όλο τον κόσμο και από την άλλη να λέει ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γινόταν στην ίδια γενιά,ποιό το νόημα;Πρώτα έπρεπε να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια και μετά θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία,για την συμπαντική δύναμη που αποκαλούμε θεό τα 2000 χρόνια τα δικά μας,είναι κλάσματα του δευτερολέπτου…

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:21 ΜΜ

   Να κηρυχθεί το ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη.

   Ο Παύλος ανοίγει την επιστολή του προς τους Ρωμαίους δηλώνοντας ότι η πίστη τους κηρύττεται σε όλο τον κόσμο (Ρωμαίους 1: 8). Όταν ο Παύλος έγραψε την επιστολή του προς τους Κολοσσαείς, έλεγε ότι το ευαγγέλιο ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο (Κολοσσαείς 1: 6) και είχε ανακηρυχθεί σε κάθε πλάσμα κάτω από τον ουρανό (Κολοσσαείς 1:23). Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε ο Απόστολος των Εθνών. Είναι αυτός που απ’ όλους τους άλλους αποστόλους κόπιασε περισσότερο για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη την οικουμένη.

   Την ημέρα της Πεντηκοστής το 31 μ.Χ., τρεις χιλιάδες μεταστράφηκαν και η ένδειξη είναι ότι πολλοί προέρχονταν από ξένες χώρες. Στις πράξεις 2: 5 φαίνεται σαφώς ότι υπήρχαν Εβραίοι που ζούσαν ή επισκέπτονταν την Ιερουσαλήμ από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Φυσικά θα ακολουθούσε ότι όσοι επισκέπτονταν την Ιερουσαλήμ θα έδιναν τα καλά νέα μαζί τους στην πατρίδα τους. Όταν ο διωγμός ήρθε ενάντια στην εκκλησία ως αποτέλεσμα του λιθοβολισμού του Στεφάνου, γράφτηκε ότι οι πιστοί διασκορπίστηκαν και κήρυξαν οπουδήποτε πήγαν (Πράξεις 8: 4). Ο Φίλιππος βαφτίζει τον Αιθίοπα αξιωματούχο ο οποίος πιθανότατα επέστρεψε στην Αφρική και πήρε μαζί του το ευαγγέλιο. Ο Πέτρος διέδωσε το ευαγγέλιο στους Εθνικούς, ξεκινώντας με τον Κορνήλιο.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:29 ΜΜ

   Οι συντάκτες της Καινής Διαθήκης δείχνουν ότι ο Χριστός χρησιμοποίησε τη λέξη γενιά, για να αναφερθεί στους ανθρώπους που απευθυνόταν εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος Γραφής που να λέει ότι ο Ιησούς χρησιμοποίησε την “γενιά” με κάποιο άλλο τρόπο στο Ματθαίο 24:34. Η προσπάθεια να γίνει αυτή η φράση του Χριστού εφαρμοστέα σε μια γενιά μελλοντική ή σε σπόρους και αμπέλια όπως είπε παραπάνω ο croif, είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποίησε αυτόν τον λόγο στις διάφορες συνομιλίες του όπως καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη.

   Στο 23ο κεφ του Ματθαίου βλέπουμε τον Ιησού να κρίνει τη γενιά των θρησκευτικών ηγετών που ασχολήθηκε εκείνη την εποχή. Μήπως ο Ιησούς ξαφνικά άλλαξε την έννοια της γενιάς λίγες ώρες αργότερα, όταν απάντησε στην ερώτηση των μαθητών του για το πότε θα καταστραφεί ο ναός και ποιό θα είναι το σημείο της επιστροφής του;

   Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν διαβάζουμε τον προφητικό του λόγο διαβάζουμε ένα αρχείο του Ιησού που απευθύνεται στους μαθητές Του. Όταν ο Χρίστος τους λέει «βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα: ” Αυτός λέει ότι αυτοί θα δουν όλα αυτά τα πράγματα, όχι άλλοι που ζουν χιλιάδες χρόνια στο μέλλον.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:30 ΜΜ

   Ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια αναφορά στην γενεά που αντιμετωπίζεται εκείνη τη στιγμή έρχεται σε αντίθεση με κάποια άλλη, βρίσκεται στην επιστολή προς τους Εβραίους.

   Εβραίους 3: 7-10: «Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω,όπου οι πατέρες σας με επείραααν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη· διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν ΕΚΕΙΝΗΝ και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου·»

   Ο Χριστός, ο οποίος επίσης μίλησε από το Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν μίλησε με όρους “εκείνης” της γενιάς. Μια τέτοια χρήση θα περιείχε μια προηγούμενη ή μελλοντική γενεά ανάλογα με το πλαίσιο. Βλέπουμε σαφώς αυτή τη χρήση στο απόσπασμα των Εβραίων που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Χριστός χρησιμοποιούσε πάντοτε τον όρο “γενεα αύτη”για τη γενιά που εξέταζε εκείνη τη στιγμή.

  • ΚΟΚΚΙΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ 05/31/2018 @ 1:33 ΜΜ

   Τασο αναρωτιεσαι εαν προστεθηκαν κ παραποιηθηκαν πραγματα απο τη Γραφη.να συμφωνησω μαζι σου.εχεις μηπως τα πρωτοτυπα?ξερεις τι ειναι αληθινο κ τι οχι?θα μπορουσε τοτε ο Ιησους να ηταν ενας απλος ανθρωπος κ απλα να προστεθηκε οτι ειναι Θεος.θα μπορουσε να μην εχει αναστηθει.μηπως Τον ειδε καποιος απο εμας?θα μπορουσε τα θαυματα να ειναι παραμυθακια για γιδοβοσκους κ ο φιλος ο Γιατρος να λεει τα πιο σωστα πραγματα εδω κ να προσπαθει να μας ανοιξει τα ματια.θα μπορουσε στην τελικη ο καλος της υποθεσης να ειναι ο διαβολος κ απλα καποιοι να διαστρεβλωσαν την αληθεια.δεν θα μπορουσε?μηπως ξερεις εσυ εαν ειπε ο Ιησους να κυρηχτει ο Λογος Του στον κοσμο?μηπως ξερεις οτι μιλησε για Δευτερα Παρουσια?τα παντα λοιπον προς αμφισβητηση.φαε λοιπον ψωμακι κ κρασακι κ πιστεψε σαν μεσαιωνικος ανθρωπος οτι τρως Σωμα κ Αιμα Θεου(φυσικα κ’γω μαζι με σενα)

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:35 ΜΜ

   Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της χρήσης της “γενεα αύτης” από τον Χριστό που συνδέεται με το κοινό που απευθυνόταν εκείνη την εποχή βρίσκεται στο Μάρκο όγδοο κεφάλαιο.

   Μάρκος 8: 34-38: «Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς…Διότι όστις αισχυνθή δι’ εμέ και διά τους λόγους μου εν τη ΓΕΝΕΑ ΤΑΥΤΗ τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αισχυνθή δι’ αυτόν, όταν έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων.»

   Σε αυτό το απόσπασμα είναι προφανές ότι ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη γενιά για να σημάνει το κοινό που απευθυνόταν εκείνη την εποχή που έκανε αυτές τις δηλώσεις. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το απόσπασμα είναι ότι ο Χριστός έκανε αυτή τη δήλωση στο πλαίσιο του ερχομού του στην δόξα του Πατέρα Του με τους αγγέλους.

   Αν στεκόμουν σε αυτό το πλήθος ακούγοντας τον Ιησού να αναφέρετε στην αμαρτωλή γενιά μου και οτι δεν θα ντραπεί για μένα όταν έρθει με την δόξα του Πατρός αυτού, δεν θα κατανοούσα οτι ο Χριστός θα ερθει μετά απο 2000 χρόνια. Θα κατανοούσα οτι ο Χριστός αναφέρθηκε σε ένα γεγονός που δεν ήταν πολύ μακριά. Όταν ο Ιησούς απευθύνθηκε στους μαθητές του στον προφητικό του λόγο είπε: « δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα.» Όλα αυτά περιλάμβαναν και την έλευση της δύναμής και της δόξας με τους αγγέλους.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:38 ΜΜ

   Ας κάνουμε έναν παραλληλισμό.

   Ας υποθέσουμε ότι ο Ιησούς ζει σήμερα στη Βόρεια Κορέα και εσείς μαζί με άλλους από τους οπαδούς του δείχνετε σε αυτόν τα όμορφα παλάτια του Kim Jong-il. Ο Ιησούς σας λέει ότι όλα θα καταστραφούν. Τον ρωτάτε πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα και ποιο θα είναι το σημάδι ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν. Σας δίνει πολλές λεπτομέρειες μιας στρατιωτικής εισβολής. Πετάει ακόμη και κάποια υπερβολή οτι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του. Τότε λέει ότι όταν δείτε όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, θα ξέρετε ότι η καταστροφή των παλατιών του Kim Jong-il είναι κοντά. Καταλήγει λέγοντας ότι αυτή η γενιά θα ζήσει για να τα δει όλα. (ΟΛΑ) Θα κατανοούσατε ότι η γενιά που ο Χριστός μιλάει είναι μια γενιά χιλιάδων ετών στο μέλλον; Θα κατανοούσατε ότι η “γενεα αύτη” είναι κάποια άλλη γενιά χιλιάδες χρόνια μετά το θάνατό σας; Θα κατανοούσατε όταν ο Χριστός σας λέει «όταν βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν» οτι δεν μιλάει πραγματικά σε σας, αλλά σε ανθρώπους που ζουν χιλιάδες χρόνια στο μέλλον;

   Είναι προφανές ότι ο Ιησούς αναφερόταν στη γενεά με την οποία συνδέονταν κατά τη χρονική στιγμή που έκανε αυτές τις δηλώσεις. Ο Ιησούς είπε ότι η γενεά στην οποία απευθυνόταν εκείνη την εποχή δεν θα περάσει μέχρι να συμβούν αυτά τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα περιελάμβαναν την έλευση του στα σύννεφα.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 1:42 ΜΜ

   Ο Χριστός Τάσο σύμφωνα με τα ευαγγέλια υποσχέθηκε οτι η δευτέρα του έλευση θα λάμβανε χώρα στην Γενιά των μαθητών του, και Οχι μετά απο μια μέρα δική του που είναι χίλια χρόνια. Τα υπόλοιπα τα εξηγώ παραπάνω.

 39. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:30 ΠΜ

  Οι χριστιανοί όλα τα πήραν από τους ειδωλολάτρες: Το 1879 ο καρδινάλιος Τζών Χένρυ Νιούμαν στο έργο του «Μελέτη για την εξέλιξη της χριστιανικής διδασκαλίας» τόμος Β΄σελ. 233 γράφει: Σχεδόν όλα γενικά αυτά που θεωρούνται ως χριστιανικές αλήθειες, βρίσκονται στις παγανιστικές Θρησκείες. Για παράδειγμα , η διδασκαλία της Τριάδος συναντάτε σε παλαιότερες θρησκείες του χριστιανισμού τόσο στην ανατολή όσο και στη δύση. …

  Το ίδιο και η τελετουργία του θειου λόγου είναι Πλατωνική, η διδασκαλία της ενσάρκωσης Ινδική, και οι άγγελοι και οι Δαίμονες ανήκουν στην Περσική παράδοση. Επίσης η σχέση αμαρτίας και σώματος είναι Γνωστική, η αγαμία του κλήρου είναι Αιγυπτιακή όπως και η ιεραρχία. Η ιδέα της νέας γέννησης είναι Κινεζική και Ελευσίνια. Η πίστη στην αρετή είναι Πυθαγόρεια και η τιμή που αποδίδεται στους νεκρούς πολυθεϊστική.

  Ο χριστιανός Τερτυλιανός παραδέχτηκε πως το χριστιανικό βάπτισμα προέρχεται από τις αρχαίες λατρείες.

  Η Χριστιανική θεολογία και πράξις κατάγονται κατά μέγα μέρος από την θρησκείαν των μυστηρίων της Ελλάδος (τα Ελευσίνια και τα Ορφικά) από τα Ελληνικά δόγματα τού θείου Υιού (Ιάκχου), πού αποθνήσκει διά την ανθρωπότητα και ανίσταται εκ νεκρών.
  Will Durant, 1885-1981, ιστορικός & φιλόσοφος.

 40. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 4:55 ΠΜ

  Ο Χριστιανισμός πήρε από την Ελλάδα την πλατωνική αντίληψη περί ψυχής, αλλά την μετέτρεψε για να ταιριάζει στην ιουδαϊκή παράδοση. Πήρε επίσης την ορφική αντίληψη περί του Άδη, που τον θεωρούσε σαν έναν ενδιάμεσο σταθμό της ψυχής μέχρι να ξαναγεννηθεί, και έβαλαν εκεί τους κοιμούμενους νεκρούς, οι οποίοι βρίσκονται σ’ ένα μεταβατικό στάδιο αναμένοντες την νεκρανάσταση. Τέλος δε, τα Ηλύσια Πεδία των αρχαίων μετατράπηκαν σε Παράδεισο και ο Χάρος αντικαταστάθηκε με τον αρχάγγελο Μιχαήλ.

  Αφού λοιπόν οι χριστιανοί έκλεψαν ιδέες απο τους αρχαίους έλληνες γύρισαν και τους χλεύασαν. Να λοιπόν τι είπε ο Χρυσόστομος για τον Πλάτωνα που μέρος της διδασκαλίας του περί ψυχής εισήχθη στον χριστιανισμό. «Πόσο κόπιασε ο Πλάτων με τους μαθητές του με το να μας συζητεί περί γραμμής και γωνίας και σημείου και περί αριθμών αρτίων και περιττών και ίσων μεταξύ τους και ανίσων και για τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα και χωρίς να ωφελήσει πολύ ή λίγο με τις συζητήσεις αυτές εγκατέλειψε έτσι τη ζωή». (Ερμηνεία εις την “Α΄ Κορινθίους επιστολήν”, Ομιλία Δ’, 61.34)

  «Πού είναι τώρα οι σοφοί των Ελλήνων με τα πυκνά τους γένια, με τους έξωμους χιτώνες τους και με τα παραφουσκωμένα λόγια; Όλη την βάρβαρη Ελλάδα ο σκηνοποιός (ο Παύλος) επέστρεψε (εκχριστιάνισε). Ας είναι ανάμεσά τους κι αυτός ο περιβόητος Πλάτων, που τρεις φορές πήγε στη Σικελία, γεμάτος επίδειξη και κομπορρημοσύνη, μα κανείς δεν του έδωσε προσοχή.» (Ερμηνεία εις την “Προς Ρωμαίους επιστολήν”, 60.407)

  Βάρβαρη η ελλάδα και οι φιλόσοφοι της. Μάλιστα! Μάλιστα!

 41. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:22 ΠΜ

  Και δεν είναι μόνο αυτό αλλά αυτή η θρησκεία επιβλήθηκε στους Έλληνες.

  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) «Η ελληνοχριστιανική διάζευξη δεν έγινε με ειρηνικό τρόπο, αλλά όπως τα γεγονότα μαρτυρούν, συχνά χρειάστηκε να περάσουν δια πυρός και σιδήρου οι προηγούμενοι πολιτισμοί και οι άνθρωποι που τους ενσάρκωναν.Το 380 μ.Χ. με το διάταγμα περί καθολικής πίστης ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α’ κηρύσσει με το ορθόδοξο δόγμα, όπως ορίστηκε από τη Σύνοδο της Νίκαιας, δεσμευτικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το Έλλην ταυτίζεται με τον ειδωλολάτρη, τον εθνικό, τον λάτρη του Δωδεκάθεου. Εξοβελίζεται και από τον λόγο και από τη γραφή. Θα είναι μια ονομασία απαγορευμένη και αποκρουστική για αρκετούς αιώνες έως την περίοδο μετά το 1204. Κάτω από τον βαρύ ίσκιο της πολεμικής αυτής από τη νέα θρησκεία, η αρχαία σκέψη ασφυκτιά. Πολλά ελληνικά βιβλία απαγορεύονται ή ρίχνονται στην πυρά. Η αρχαιογνωσία φθίνει και η μελέτη των αρχαίων κειμένων παραμελείται ή εγκαταλείπεται. Μέσα σε αυτή την αναστάτωση χάνονται ή καταστρέφονται πάμπολλα έργα της αρχαίας γραμματείας. Στην Κωνσταντινούπολη πολλοί Έλληνες διανοούμενοι, ρήτορες νομικοί, γιατροί, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται, διαπομπεύονται στους δρόμους. Τα βιβλία τους καίγονται, ενώ καταστρέφονται αγάλματα θεών και πίνακες ζωγραφικής.»

  «Η ελληνική ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία και η ιστορία καταπολεμήθηκαν απο την εκκλησία.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 194.

  «Το όνομα των ελλήνων απογυμνωμένο απο την αρχαία ένδοξη σημασία του απέκτησε αυτή του ειδωλολάτρη. Κατά συνέπεια και αυτό και ολα τα παράγωγα του οπως “ελληνικός” “ελληνισμός” ελληνίζω” “ελληνοφρονώ” για πολλούς αιώνες αποκρούστηκαν και καθυβρίστηκαν απο την νέα πίστη.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 193.

  «Ο Μαλάλας μιλώντας για την βασιλεία του Ιουστινιανού βεβαιώνει οτι έγινε μεγάλος διωγμός εναντίων των ελλήνων. Στον Θεοφάνη διαβάζουμε οτι ο Ιουστινιανός παρασύρθηκε αναιδώς προς τον ελληνισμό. Ο ίδιος ονομάζει των διωγμό κατά των ειδωλολατρών ελληνικό διωγμό.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τόμος 9 σελ 193.

  Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα.

  «Είδαμε τους όχλους (χριστιανοί) και πριν απο την έκδοση των νόμων και μετά, παραβιάζοντας τους, να επιχειρούν συχνά και χωρίς οίκτο ληστρικές επιδρομές και καταστροφές των ιερών καθώς και αρπαγές των πλουσίων αφιερωμάτων και των περιουσιών τους.Το χειρότερο μάλιστα είναι οτι οι όχλοι αυτοί (χριστιανοί) μερικές φορές σκότωσαν ορισμένους απο τους πιο επιφανείς εκπροσώπους της αρχαίας ζωής.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 187.

  «Απο τα χρόνια βέβαια του θεοδόσιου του μεγάλου και του Αρκάδιου τους ειδωλολάτρες τους καταδίωκαν ποικιλότροπα μέσω των νόμων που είχαν εκδοθεί εναντίον τους. Ωστόσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατέτρεχαν είτε οι ίδιοι είτε δίνοντας την συγκατάθεση τους για βαρβαρικές επιδρομές.» Ιστορία του ελληνικού έθνους Τομ 9 σελ 128.

 42. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/31/2018 @ 11:11 ΠΜ

  Αφηστε τα αυτα με τους ψευτοθεους. Εγω ειμαι ο Θεος ο Υψιστος Optimus Maximus Elyon Σαβαωθ Γιαχβεχβαχ Ιακχος Αλλαχ Αχμπαρ ο Αρχοντας του Συμπαντος και θα φτιαξω ενα φουρνο για να σας φουρνισω ολους. Εσεις τωρα θα πρεπε να ενωθειτε αριστεροι και δεξιοι και μαζι μαλιστα με τους ΛΟΑΤ το Υ.Σ.Ε.Ε την Χ.Α τους Χ.Ο τους Εψιλον τον ΟΕΑ τους Ισλαμιστες κλπ εναντια στην Νεα ΜΟΥ Ταξη του Εωσφορου αλλιως θα σας φαω ολους και ασε δηλαδη που αμα μαζευτειτε ολοι μαζι θα μου ειναι πιο ευκολο να σας κανω ολους μια χαψια.

 43. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/31/2018 @ 11:19 ΠΜ

  11:11! Ηρθε η Ωρα σας.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:01 ΜΜ

   Δάσκαλε Θεόφιλε ήρθε η ώρα να πεις τα δικά σου, χωρίς να βρίζεις τους αρχαίους έλληνες γιατι θα θυμώσει ο Μεγαλόσαυρος και θα σε πάρει στο κυνήγι.

 44. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/31/2018 @ 12:04 ΜΜ

  Ασφαλως μεσα απο μια ρεαλιστικη οπτικη αυτο που λεει ο τιτλος του αρθρου θα μπορουσε να ισχυει καπως ετσι: Ηρθε επιτελους η Ωρα να φουρνισω τους αλαζονες μαλακες και τους παιδοφιλους και να δοξαστω!

  Μην ξεχνατε αλλωστε οτι ο Απολλωνας (και δηλαδη ο Γιαχ/ΙΑΩ) ηταν αδιστακτος και στην Ελληνικη και στην Εβραικη του εκδοση καθως αλλωστε μιλαμε για μια συμπαντικη ενεργεια που εκφραζετε μεσα απο την ιδιομορφια των λαων και μαλιστα στυμφωνα με τον Ομηρο τιμωρησε τους τοτε Ελληνες στελνοντας τους μια ΜΑΣΤΙΓΑ.

 45. ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ… ΚΙ ΕΤΣΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ. ΑΛΛΩΣΤΕ…ΤΟ ΦΩΣ ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΦΑΙΝΕΙ.

  • ολόκληρα κατεβατά αράδες τεράστιες ατέλειωτες σκορπάει ο άνθρωπος λύσα κακια κώλυμα τρελα !! πρώτη φορα έχω δει άνθρωπο να λέει ότι δε τον νοιάζει κάποιο θέμα και όμως εκεί να πωρώνεται και να κολλάει !! να επιτίθεται να βρίζει !!! θα πληρώνεται καλά απ τα αφεντικά “του αυτος” ……………. εκτος κι αν είναι ολάκερη ομάδα ατόμων που γραφουν απανωτά κείμενα σε όμοιο στιλ κι τα σκορπάν !! δε εξηγείται αλλιώς απανωτά τόσα να γραφει κι να στέλνει !!

   • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 05/31/2018 @ 8:11 ΜΜ

    Πολύ παλιά ιστορία αυτή με τον Γιατρό (Ψυχίατρος όνομα και πράμα). Χρόνια κρατάει αυτή η κολώνια. Copy-paste είναι όλα φίλε μου. Έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια και έχουμε απαντήσει άλλες τόσες φορές.
    Γιατρέ μου, πάμε για κανά τσιπουράκι;

    • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:23 ΜΜ

     Ρωμηοσύνη νομίζετε οτι απαντάτε. Επι της ουσίας δεν έχετε να πείτε τίποτα.

    • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:31 ΜΜ

     Όσον αφορά τον χριστιανισμό έχω μεγάλο ρεπερτόριο. Απο Προφητείες, Πατέρες της εκκλησίας, Αρχαιολογία, Μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, Κώδικες της Αγίας Γραφής, Πλαστογραφίες, Πρόσβαση στους Σύγχρονους Μελετητές, Ακαδημαικές πηγές, Βιβλική Αρχαιολογία, Κριτική της βίβλου, Ιστορία, Πατρολογία, Διωγμοί Ελλήνων, μέχρι και Σάτιρα για αυτούς που με εμπαίζουν. Τα πάντα όλα για τον χριστιανισμό!!

 46. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:13 ΜΜ

  «Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας και λέγων: « Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού.» ( Ματθαίος 3: 1-3)

  Στον Μάρκο, βλέπουμε ότι ο Ιωάννης λέει: «ο χρόνος εκπληρώνεται». Έτσι, ο Ιωάννης είπε ότι ο χρόνος ήταν τώρα. Οταν ο Ιωάννης τέθηκε στη φυλακή, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, Και λέγοντας: Ο χρόνος έχει εκπληρωθεί και η βασιλεία του Θεού είναι κοντά σας : μετανοείτε και πιστεύετε το ευαγγέλιο . Μάρκος 1: 14-15

  Βλέπουμε το ίδιο σημείο στο Ματθαίο: «ο χρόνος εκπληρώνεται».
  Από εκείνη την εποχή ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει : “Μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά” . (Ματθαίος 4: 12,16-17.)

  Ο Ιησούς έδωσε επίσης οδηγίες στους μαθητές να κηρύξουν επίσης ότι η Βασιλεία είναι κοντά.
  «Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς, λέγων· Εις οδόν εθνών μη υπάγητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε· υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύττετε, λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. » ( Ματθαίος 10: 5-7.)

  Επιπλέον, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του ότι δεν θα προλάβουν να τελειώσουν το κήρυγμα στις πόλεις του Ισραήλ εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.

  Αυτή είναι μια εκπληκτική δήλωση!
  «Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του Ισραήλ, εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» (Ματθαίος 10:23)

  Ο Ιησούς δεν πρότεινε στους μαθητές ότι θα θα περάσει πολύς καιρός ώσπου να έρθει αλλά ότι θα είναι πολύ σύντομος ο χρόνος: «δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του Ισραήλ, εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.»

  • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 05/31/2018 @ 3:18 ΜΜ

   «Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του Ισραήλ, εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» (Ματθαίος 10:23) Αυτά πραγματοποιηθηκαν πέρα πάσης αμφιβολίας με την Ανασταση Του Κυρίου.,Γιατί σιωπάς και προτιμάς να γράφεις ψεύδη αντι της αληθείας?Δεν ξέρω εαν είσαι εβραίος στην καταγωγή ,με το μένος που έχεις κατά
   Του Κυρίου είσαι εβραίος στην καρδιά και στον λόγο———————–^—————————

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:00 ΜΜ

    Ο ερχόμενος Χριστός δεν είναι η ανάσταση του.

    Ματθαίος 16:27 «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.»

    Και ευθύς αμέσως τους είπε αυτό: «Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.»

    Ουδέν σχόλιο!

 47. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:21 ΜΜ

  Ο απολογητής ΕΔΩ http://www.apologitis.com/gr/ancient/Alarixos.htm εκστομίζει ψέματα λέγοντας οτι οι καταστροφές που προκάλεσαν στην ελλάδα ο Αλάριχος με τους Γότθους, δεν οφείλονταν στο χριστιανικό μίσος και στο βυζάντιο, αλλά στην τακτική τους ως επιδρομείς. Και μάλιστα χαρακτηρίζει οποιαδήποτε άλλη θέση
  επι του θέματος ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΣΤΟΧΗ.

  Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ως πηγή την Ιστορία του Ελληνικού Εθνους του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου για τον οποίο ο Πατέρας Μεταλληνός είχε πει: «Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, τον 19ο αιώνα, ο πρώτος μεγάλος ιστορικός μας. Το έργο του παραμένει πολύτιμη πηγή διότι, το λέγω γι’ αυτούς που ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Παπαρρηγόπουλος έχει ένα προσόν: δε στοχάζεται κυρίως αλλά ακολουθεί τις ιστορικές πηγές. Το έργο του είναι ανάπτυξη των ιστορικών πηγών.»

  Για να δούμε λοιπόν: Ιστορία του Ελληνικού Εθνους τομ 9 σελ 80 «Γενικά όμως το έργο του Αλάριχου διευκόλυναν η συνεννόηση του με τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς άρχοντες, και η βοήθεια που του πρόσφερε ο χριστιανικός κλήρος.»

  Συνέχεια στην σελ 76 «Γύρω στις αρχές του 396 (ο Αλάριχος) πλησίασε στις θερμοπύλες και ανήγγειλε κρυφά την άφιξη του και στον ανθύπατο Αντίοχο και στον αρχηγό της φρουράς στις θερμοπύλες ,τον Γερόντιο. Αμέσως ο Γερόντιος έφυγε με την φρουρά και άφησε τους βάρβαρους να μπούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στην ελλάδα. Καθοδηγούμενοι μάλιστα απο πλήθος ΜΟΝΑΧΟΥΣ κατέκλυσαν τις περιοχές ανάμεσα στις θερμοπύλες και στην αττική,τη λοκρίδα ,την φωκίδα και τη βοιωτία λεηλατώντας και καταστρέφοντας πόλεις και χωριά σφάζοντας τους άντρες απο την εφηβική ηλικία και πάνω και παίρνοντας μαζί τους τα παιδιά και τις γυναίκες. Η συμφορά ήταν τόσο μεγάλη ώστε ο Ζώσιμος που έδρασε 50 χρόνια αργότερα βεβαιώνει οτι τα καταστροφικά της αποτελέσματα ήταν εμφανή ακόμη και στην δική του εποχή.

  Επιπλέον ο Ευνάπιος ιστορεί οτι οι ΜΟΝΑΧΟΙ διευκόλυναν πολύ την επιδρομή του Αλάριχου αναφέροντας κατά λέξη οτι: «τις πύλες της ασέβειας τις άνοιξε εύκολα γι’ αυτόν η ασέβεια εκείνων με τα σκούρα ενδύματα». Εξαιτίας αυτών ενδεχομένως να θεωρήθηκε οτι ο Ρουφίνος, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα προδοτικά του σχέδια, επωφελήθηκε κυρίως απο την αντιπάθεια των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ κατά της ειδωλολατρίας, οι οποίοι, επειδή ήταν λίγοι στην κυρίως ελλάδα και βλέποντας μέχρι εκείνα τα χρόνια τους ειδωλολάτρες (έλληνες) να τελούν ελεύθερα τα σχετικά με τη λατρεία τους, ήταν διατεθειμένοι να ΣΥΜΜΑΧΗΣΟΥΝ με τους Γότθους για να μπορέσουν τελικά να καταφέρουν καίριο χτύπημα στους αντιπάλους τους.

  Οι Γότθοι ήταν αρειανοί αλλά χριστιανοί και κατάλληλοι να συμβάλουν στο θρίαμβο των συμμάχων τους, ιδιαίτερα με την καταστροφή των ιερών. Επομένως αν το συμπέρασμα αυτό είναι αληθινό, ο Γερόντιος, ο Αντίοχος και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος τους θεωρούσαν οτι εξυπηρετούσαν το συμφέρον της ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ τους συμπράττοντας με τον Αλάριχο. Ετσι φαίνεται δικαιολογημένη η διαγωγή τους και δεν πρόκειται για μια απλή και κοινή προδοσία. Και άλλες όμως αποδείξεις μαρτυρούν οτι την πλεονεξία του Αλάριχου στη συγκεκριμένη επιδρομή υπέθαλψαν οι συγκεκριμένες δοξασίες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή.»

  Είναι βέβαιο ότι ο Αλάριχος εκτελούσε διαταγή του Αρκαδίου υπαγορευμένη από τον Ευτρόπιο να ισοπεδώσει τους Ναούς της παλιάς θρησκείας, και να προβεί στην σφαγή των πιστών της, καθ’ υπόδειξη των πολυαρίθμων μοναχών που τον ακολουθούσαν. Αν ο Αλάριχος δεν είχε τη συγκεκριμένη διαταγή δεν θα σπαταλούσε το χρόνο του να ισοπεδώνει Ναούς, αλλά θα επιδιδόταν αποκλειστικά και μόνο στις λεηλασίες σε ότι πολύτιμο εύρισκε. Θα ήταν αφέλεια βέβαια να πιστέψει κανείς ότι οι μοναχοί με δική τους πρωτοβουλία ακολουθούσαν τον Αλάριχο, σίγουρα το έκαναν καθ’ υπόδειξη των θρησκευτικών ηγετών τους.

  Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΟΥΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.

 48. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/31/2018 @ 2:33 ΜΜ

  Εχετε υποψιν σας οτι δεν ασχολουμαι ουτε με την θρησκεια σας ουτε με τους πολεμιους της καθως αλλωστε το τελος σας ειναι κοντα. To 99% απο αυτα που λεει ο “Γιατρος” ειναι μαλακιες που ειναι αλλωστε παραγωγα τους προαιωνιου αλαζονομαλακα οπως και η Ρωμαιοπαπαδοθρησκεια σας.

  Απλα σε οτι αφορα το θεμα της γενεας τα πραγματα ειναι πολυ απλα για οσους εχουν ελαχιστη νοημοσυνη και δηλαδη ουτε για τον “γιατρο” ουτε για τους υπολοιπους που νομιζουν οτι κατι λεει και αλλωστε οι δαιμονισμενοι αρχαιοκαπηλοι αλαζονομαλακες απογονοι του αρχαιου παιδοφιλου εχουν αποδειχθει εκατομμυρια φορες απατεωνες οπως προφανως και οι προγονοι τους και αυτο που κανουν συνηθως ειναι να βρωμιζουν το συμπαν και για αυτο αλλωστε προκληθηκαν τοτε και αυτες οι αντιδρασεις και περα δηλαδη απο τις διαλλεκτικες διαμαχες των φιλοσοφων με τους Γνωστικους κλπ καθως υπηρχε μια γενικοτερη αρρωστημενη νοοτροπια και μια αρρωστημενη ΕΝΕΡΓΕΙΑ που προσδιοριστηκε και ως ΜΑΛΑΚΙΑ.

  Ασφαλως μιλαμε για την γλωσσα των μυημενων της εποχης που οταν μιλουσε για αιωνες για παραδειγμα μιλουσε για τους αστρολογικους κυκλους καθως αλλωστε ολες οι παραδοσεις ειναι επι της ουσιας τους αστροθεολογια και αμα παρουμε και σαν δεδομενο αυτο που λεει το αλλο σας μισο οτι η χριστιανικη παρδοση ειναι βασισμενη σε προηγουμενες παραδοσεις θα βγαζει περισσοτερο νοημα αυτο που λεω.

  Αφαλως δεν θα μπορουσε ουτε η νεα θρησκεια να ξεφυγει απο αυτη την πραγματικοτητα που επι της ουσιας μας μιλαει για αστροθεολογια καθως μας λεει για παραδειγμα οτι ο Ιησους ειναι ο Πρωινος Αστερας και αυτο εχει πολυ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ νοημα στην γλωσσα των μυημενων ειτε των Ελληνικων ειτε των Ιουδαικων ειτε των Αιγυπτιακων ειτε Βαβυλωνιακων μυστηριων.

  Ασφαλως οι ειδωλολατρες αρχαιοκαπηλοι και οι συγγενεις τους δεν θελουν να μαθετε οπως ουτε και οι Ρωμαιοπαπαδες και ολα τα οντα του σκοτους που προερχονται απο τον ιδιο ΠΥΡΗΝΑ της ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ και δηλαδη τον ΚΩΛΟ του Σατανα.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:21 ΜΜ

   Οταν ο Χριστός έλεγε για την “γενεὰ αὕτη” που θα ήταν παρών σε ΟΛΑ όσα είχε προφητεύσει, εννοούσε τους αστρολογικούς κύκλους; Μήπως αυτή η Γενιά είναι οι άνθρωποι της εποχής του υδροχόου; Το ξέρω οτι αυτό πιστεύεις και είναι παράλογο καθότι ξεφεύγει απο το πλαίσιο του λόγου του Χριστού. Αν εννοούσε μια μελλοντική Γενιά θα έπρεπε να λέει “γενεά εκείνη” και οχι “αύτη”.

   Ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια αναφορά στην γενεά που αντιμετωπίζεται εκείνη τη στιγμή έρχεται σε αντίθεση με κάποια άλλη, βρίσκεται στην επιστολή προς τους Εβραίους.

   Εβραίους 3: 7-10: «Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω,όπου οι πατέρες σας με επείραααν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη· διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν ΕΚΕΙΝΗΝ και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου·»

   Ο Χριστός, ο οποίος επίσης μίλησε από το Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν μίλησε με όρους «εκείνης» της γενιάς. Μια τέτοια χρήση θα περιείχε μια προηγούμενη ή μελλοντική γενεά ανάλογα με το πλαίσιο. Βλέπουμε σαφώς αυτή τη χρήση στο απόσπασμα των Εβραίων που αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Χριστός χρησιμοποιούσε πάντοτε τον όρο «γενεα αύτη» για τη γενιά που εξέταζε εκείνη τη στιγμή.

   Είναι σαφές ότι ο Ιησούς με τη φράση “γενεά ταύτη” αναφερόταν στους συγχρόνους του και ΟΧΙ σε μια μελλοντική Γενιά. (Λουκάς 7:31 Μάρκος 8:38 Ματθαίος 23:36)

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:41 ΜΜ

   Η λέξη “αιώνας” έχει ως βασικό νόημά της, ένα τμήμα του χρόνου. Μπορεί να σχετίζεται με μεγάλο χρονικό διάστημα ή με σύντομο χρονικό διάστημα. Το πλαίσιο είναι κρίσιμο για την κατανόηση της έννοιας αυτής της λέξης σε οποιοδήποτε σημείο στην Αγία Γραφή.

   Ματθαίος 13: 47-50: «…Ούτω θέλει είσθαι εν τη συντελεία του ΑΙΩΝΟΣ. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρίσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων.»

   Η συντέλεια του αιώνος θα συμβεί με την δευτέρα παρουσία και την κρίση.
   Ματθαίος 16:27: «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.»

   Και αμέσως μετά ο χριστός λέει στους ακροατές του αυτό: «28 Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού.»

   Και πάλι το πλαίσιο είναι ο πρώτος αιώνας. Οι υποσχέσεις του Χριστού αφορούσαν την γενιά των σύγχρονων του και Όχι μια μελλοντική 2000 χρόνια μετά.

   Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα!

 49. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:35 ΜΜ

  Ο ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Μισογύνικες αντιλήψεις στις Προς Εφεσίους και Κορινθίους Επιστολές. Η γυναίκα δε ως το εξαιρετικότερον από τα άλλα κτίσματα, (εκτος του Ανδρα) που έχει υπό την εξουσίαν ο άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. Πράγματι δε ο άνδρας είναι υπεροχότερος από την γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από την γυναίκα, αλλ’ η γυναίκα έγινεν από τον άνδρα. Και επί πλέον δεν εκτίσθη ο άνδρας διά να βοηθή την γυναίκα, αλλ’ η γυναίκα επλάσθη προς χάριν και βοήθειαν του ανδρός.

  Α Κορινθ 11.3,7 «3 Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. 7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός.»

  Α Τιμ 2.11-15 « Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής· εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα· και ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλ’ η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις· θέλει όμως σωθή διά της τεκνογονίας, εάν μείνωσιν εις την πίστιν και αγάπην και αγιασμόν μετά σωφροσύνης.»

  Η γυναίκα λοιπόν γίνεται απλώς μια καταραμένη βρεφομηχανή και αυτό μόνο εξ’ ανάγκης. Άραγε, όσες γυναίκες για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν θα ριφθούν στο πυρ το εξώτερο;

  «ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλ’ η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις» Α Τιμ 2.14.

  Ο Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος δηλώνει σαφώς την κατανόησή του για την κατωτερότητα της Εύας: «όλα αυτά έγιναν επειδή η γυναικα δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τα ψεύδη του ερπετού και χρησιμοποιήθηκε από τον όφι εξαιτίας της περιορισμένης κατανόησής της.»

  Η Εύα συμβολίζει την αδυναμία, τον αισθησιασμό, τον πειρασμό και την ατίμωση. Δεύτερη στην τάξη της δημιουργίας, ο σκοπός της ήταν να υπηρετεί τον Αδάμ. Ελλείψει σοφίας και φρόνησης οι ενέργειές της στον Κήπο οδήγησαν στην πτώση όλης της ανθρωπότητας. Η Εύα κατάστρεψε την ελπίδα της ανθρωπότητας για τον παράδεισο επί της γης και, χωρίς την εμφάνιση του Χριστού, την ελπίδα της αιώνιας ζωής.

 50. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 2:36 ΜΜ

  «Η θρησκεία είναι η αδυναμία του ανθρώπινου μυαλού να αντιμετωπίσει συμβάντα που δεν μπορεί να καταλάβει.» Καρλ Μαρξ

 51. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ 05/31/2018 @ 2:55 ΜΜ

  Εγω δεν κανω διακρισεις και δεν κατηγορω ποτε μονο την μια πλευρα καθως το προβλημα απο ΠΑΝΤΑ ειναι η πολωση και η συγκρουση των πολικοτητων και μεσα και εξω απο τις θρησκειες και ειναι και ΓΕΛΟΙΟ με βαση τα δεδομενα το να κατηγορει καποιος ΜΟΝΟ τους χριστιανους που μαλιστα ως οι Ρωμαιοι χριστιανοι ηταν η μετεσαρκωση της προηγουμενης καταστασης που ειχε προσεγγισει τα ορια τους εκφυλισμου και ηταν αλλωστε ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΟΓΙΚΟ αυτη η κατασταση να προκλεσει την αναλογη αντιδραση απο την αντιθετη πολικοτητα. Το ζητουμενο δεν ηταν ποτε το να επικρατησει η μια πολικοτητα εναντι της αλλης αλλα η ισορροπια και μαλιστα συμφωνα με αυτα που μας λενε τα Αιγυπτιακης προελευσης Ορφικα κειμενα ο Απολλωνας δικαζει ολα τα εθνη μεσα απο την εξισορροπηση των πολικοτητων και οχι για παραδειγμα μεσα πο την πολωση ειτε του αρσενικου (οπως ο Αλλαχ) ειτε του θηλυκου (οπως η liberal διαστροφη) στοιχειου. Δικαιωση καποιων φιλοσοφων οπως για παραδειγμα ο Πλατωνας που μαλιστα αυτοεξοριστηκε μπορει να προκυψει καθως δεν του εδινε κανενας σημασια οπως ειπε και το παραπανω quote και σε οτι αφορα δηλαδη τον Παυλο που ειχε αυτο χαρισμα να συγκινει τα πληθη. Δικαιωση της αρχαιας πραγματικοτητας εναντι του δημιουργηματος της θα ηταν διαστροφικο να προκυψει και αυτο δεν θα μπορουσε να οδηγησει πουθενα.

  Καλο κλασιμο.

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 5:44 ΜΜ

   Δάσκαλε αυτό που μπορεί να προκαλέσει αναταραχή είναι η αλήθεια, καθώς αν αυτή υπερισχύσει του ψέματος θα διαρραγούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο πολικότητες με κίνδυνο να καταρρεύσει ο δυαδικός κόσμος και να γίνουμε όλοι αγγελάκια. Για αυτό οσο εγώ σπρώχνω την αλήθεια βιάζοντας το ψέμα, εσυ πρέπει να καταβάλεις αντίστοιχη ποσότητα ψέματος ώστε να εξισορροπηθούν οι δυνάμεις ανάμεσα στους δυο πόλους. Η Σωτηρία του κόσμου βρίσκεται στα χέρια σου. Είσαι το αρνητικό στοιχείο (-) της κοσμικής μπαταρίας, και εγω το θετικό (+).
   666 vs 1254.

 52. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 05/31/2018 @ 5:27 ΜΜ

  “Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορά τῆς ἐβραιουργιᾶς, πού εἶπαν νά μᾶς σβήσουν τήν Ἁγία Πίστη, τήν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιά δέν μᾶς θέλει μέ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Καί ἐκάθησα καί ἔκλαιγα διά τά νέα παθήματα.
  Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον.Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: “Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν ἔχομεν.

  Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τά τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατού του Πάπα… Μην ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτά τά γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας νά μασκαρέψουν καί νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό ἀπό αὐτά πού καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας”.
  Καί εἶπαν οἱ ἄθρησκοι πού ἐβάλαμεν εἰς τόν σβέρκο μας νά μή μανθάνουν τά παιδιά μᾶς Χριστόν καί Παναγίαν, διότι θά μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί.
  Καί βγῆκαν ἀκόμη νά ‘ποτάξουν τήν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλήν δύναμη και την φοβοῦνται. Καί εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τούς παπάδες. Ἐμεῖς, μέ σκιάν μας τόν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σέ κάστρα, σέ ντερβένια, σέ μπογάζια καί σέ ταμπούργια. Καί αὐτός ὁ Σταυρός μᾶς ἔσωσε.
  Μᾶς ἔδωσε τήν νίκη καί ἔχασε (ὁδήγησε σέ ἥττα) τόν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στόν Σταυρό, τόν σωτήρα μας!
  Καί βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τούς ξένους καί τούς παπάδες μας, τούς ζυγίζουν ἀναντρους καί ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τούς παπάδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὄπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας σάν λεοντάρια. ΝΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΕΣ”!

 53. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 05/31/2018 @ 5:43 ΜΜ

  Το κύριο χαρακτηριστικό των απατεώνων του ψεύδους, σύμφωνα με την επιστήμη είναι ότι επαναλαμβάνουν τα όσα λένε δίνοντας υπερβολικές λεπτομέρειες. Οι ψεύτες μισούν την αλήθεια, για αυτό συχνά προσπαθούν να «γεμίσουν» τα κενά γράφοντας η μιλώντας παραπάνω από όσο χρειάζεται. Παρέχουν ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ από αυτές που είναι σχετικές με το θέμα αν και δεν τους το ζήτησε κανένας. Κάποιες φορές, όσο πιο πολλή ώρα δεν ασχοληθείς μαζί τους, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες θα συγκεντρώσουν για να υποστηρίξουν την ιστορία τους, καθώς προσπαθούν να πείσουν εσάς τους εαυτούς τους και τους άλλους για την απάτη τους. Οι ψεύτες επίσης θα επαναλαμβάνουν φράσεις ξανά και ξανά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και για να συγκεντρώσουν τις σκέψεις τους.Εαν γίνουν αντιληπτοί και αποκαλυφθούν ,δεν το βάζουν κάτω ,συνεχίζουν,ια αυτούς είναι μονόδρομος να αναποδογυρίζουν την αλήθεια γιατί όλη η ζωή τους είναι στηριγμένη στο ψέμα μέχρι την τελευταία ανάσα.
  Να κάνεις διαλογο με ψευτη?Ναι μπορεί να κάνεις προς χάρην της αληθείας,ουχι δια εκείνα
  που εχουν απαντηθεί επαρκώς.Νέα παραμύθια έχεις ?Ρίχτα…
  Εύκολα ,οιοσδήποτε έχων σώας τα φρένας λίγο ερευνήσει θα διαπιστώσει:Εάν δεν κατεβαινε ο Θεός στην γη,η γυναίκα θα παρέμενε κάτι μεταξύ ζώου φυτού και πράγματος,ο ”δούλος” γνωστό είδος ζώου,το παιδί κάτι λιγότερο από ζώο .

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 6:05 ΜΜ

   Τα μόνα παραμύθια που εκθέτω είναι τα χριστιανικά. Ο Θεός κατέβηκε στην Γη;
   Μιλάμε τώρα για τους μύθους των Ανώνυμων Αγυρτών συγγραφέων των ευαγγελίων;
   Για τις Πλαστογραφίες; Για την τεχνητή επαλήθευση των προφητειών της ΠΔ στο πρόσωπο του Χριστού;

   Ετσι λίγο για να γελάσουμε. (Ωσηέ, 11: 1-2 Κατά Ματθαίον, 2: 15)
   Περαστικά σας και καλή χώνεψη. Ο Γιαχβέ μαζί σας.

 54. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 6:18 ΜΜ

  Ετσι λίγο για να γελάσουμε με τα χάλια σας.

  Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα που είχε ο Άγιος ήταν η καθαρή προσευχή προς τον Θεό, η οποία εισακούονταν αμέσως. Έτσι ό,τι ζητούσε από τον Πανάγιο Θεό, Εκείνος του το έδινε. Οι ειδωλολατρικοί βωμοί που ευρίσκονταν στην επαρχία του Αγίου, γκρεμίζονταν αμέσως με την προσευχή του και διαλύονταν σε χώμα, οι δε δαίμονες που κατοικούσαν σε αυτούς – όπως διαβάζουμε στο συναξάριο – εξαφανίζονταν περίλυποι για τη συμφορά τους. Υπήρχε ένας ακόμη μεγάλος ειδωλολατρικός βωμός αφιερωμένος στην Άρτεμη (Σελήνη) τον οποίο θέλησε να αφανίσει. Μετά από τη φλογερή προσευχή του Αγίου, κατέπεσε ο βωμός και τα είδωλα σαν τα φύλλα του δένδρου. Οι δαίμονες που κατοικούσαν σε αυτόν φεύγοντας είπαν στον Άγιο τα εξής : «Ημείς δεν σου επταίσαμεν, και συ μας διώκεις από τον οίκο μας. Εδώ είχομεν την κατοικίαν μας πλανώντες τους ανθρώπους οι οποίοι μας ελάτρευον και τώρα που να υπάγωμεν» ; Τότε ο Άγιος λέγει προς αυτούς : «πορεύθητε εις το πυρ το εξώτερον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».ΠΗΓΗ : ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΤΕΡΗ,

  χαχαχαχαχα Μόνο που εδω εχω μια εικόνα του Αγίου που με τα χέρια του γκρεμίζει τα είδωλα.
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuJFK1jlGkrQOrQWsjtZPRKAVyGYWOji_cqKI9Oi9H6SD44tut
  Μια εικόνα χίλιες λέξεις.

 55. ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 6:23 ΜΜ

  Και δεν είναι μόνο οτι τα συναξάρια σας είναι γεμάτα Θρύλους αλλά και τα ευαγγέλια δεν πάνε πίσω.

  Σύμφωνα με τον ερευνητή της Καινής Διαθήκης EP Sanders , οι αφηγηματικές γνώσεις του Ματθαίου και του Λουκά είναι οι πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις θρύλων στα Συνοπτικά Ευαγγέλια. (Sanders, E. P. (1993), The Historical Figure of Jesus, London: Allen Lane, pp. 85–88.)

 56. are tsixlomyale giatre

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:21 ΜΜ

   NIKO τα μάτια σου είναι συνδεδεμένα με το οπτικό δίκτυο του Γιαχβέ, αποκόπτοντας σε απο την πραγματικότητα. Οι οπτικές φαντασιώσεις σου είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για ψυχές κατώτερης δόνησης. Είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας με τα μυαλά στα κάγκελα της φυλακής του Γιαχβέ. Όλος ο κόσμος σου είναι ένα ολόγραμμα και εσύ είσαι το πιόνι.

 57. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 05/31/2018 @ 7:43 ΜΜ

  Το σαλιγκάρι όταν τσουρουφλίζεται Τραγουδάει….
  Γράφει ο E. P. Sanders,: “Το ότι οι οπαδοί του Ιησού (και αργότερα ο Παύλος) είχαν τις εμπειρίες της ανάστασης είναι, κατά την κρίση μου, γεγονός αν και δεν μπορεί κανείς να πει ποια ήταν η πραγματικότητα που προκάλεσε τις εμπειρίες .”Ο Rudolph Bultmann, γνωστός ως σκεπτικός καθώς και ένας από τους πιο σημαντικούς μελετητές της Καινής Διαθήκης, γράφει: “Όλη αυτή η ιστορική σύγχρονη κριτική μπορεί να αποδεχθεί ότι οι πρώτοι μαθητές πίστεψαν την ανάσταση””.Περαστικά όχι αυπνίες…..

  • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 05/31/2018 @ 8:14 ΜΜ

   Άσχετε, δεν βαρέθηκες να απαντάς στα ίδια και τα ίδια. Κρατάτε την ενέργειά σας για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:17 ΜΜ

    Ρωμηοσύνη νομίζετε οτι απαντάτε. Επι της ουσίας δεν έχετε να πείτε τίποτα.

   • τι λες καλε ??? αυτος και η παρεα του θα παν στα σκοπια για συμπαρασταση εκει στους σκοπιανους !!

   • ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 06/01/2018 @ 12:55 ΜΜ

    Καλημέρα καλό μήνα!Οσο για τον γιατρό είναι κρίμα να χαθεί μια ψυχή,
    και από την αδιαφορία μας.Τώρα για την Μακεδονία και την Ελλάδα
    με χαρά να δώσουμε όχι μόνο την φωνή αλλά και την ζωή μας.
    Μια φορά κανείς πεθαίνει>

  • ΓΙΑΤΡΟΣ 05/31/2018 @ 10:14 ΜΜ

   Ασχετε Αδαή, ο Rudolph Bultmann σύμφωνα με τα όσα παραθέτεις λέει οτι Πίστεψαν στην Ανάσταση. Απο το πίστεψαν ως το τεκμηριώνουμε την Ανάσταση ως γεγονός απέχουμε πολύ. Παράδειγμα: «Τον οποίον (Χριστό) αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον. Α πετρου 1.8

   Ο Rudolf Bultmann στηρίχθηκε στην απομυθοποίηση, μια προσέγγιση που ερμηνεύει τα μυθολογικά στοιχεία στην Καινή Διαθήκη. (Bultmann 1991 “Jesus and the Eschatological Kingdom” pp. 91–102) Ποια νομίζεις φιλαράκι οτι είναι τα μυθολογικά στοιχεία στην Καινή Διαθήκη που χρειάστηκαν απομυθοποίηση; Ο Bultmann στο τέλος ισχυρίστηκε ότι μόνο η πίστη στο κήρυγμα είναι απαραίτητη για τον χριστιανό και όχι συγκεκριμένα γεγονότα σχετικά με τον ιστορικό Ιησού. Μπάφιασε ο άνθρωπος με τους μύθους (μη μπορώντας να προσδιορίσει την ιστορική αλήθεια) και εφόσον ήταν συγκαταβατικός με την Πίστη του, το μόνο που του απέμεινε είναι μια τυφλή Πίστη.

   Σύμφωνα με τον ερευνητή της Καινής Διαθήκης EP Sanders , οι αφηγηματικές γνώσεις του Ματθαίου και του Λουκά είναι οι πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις θρύλων στα Συνοπτικά Ευαγγέλια. (Sanders, E. P. (1993), The Historical Figure of Jesus, London: Allen Lane, pp. 85–88.)

   Ο Bart Denton Ehrman στο jesus interrupted υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των απόψεων που βρέθηκαν στην Καινή Διαθήκη, και την ύπαρξη πλαστών βιβλίων που γράφτηκαν στα ονόματα των αποστόλων από χριστιανούς συγγραφείς που έζησαν δεκαετίες αργότερα.

   Παραθέτω απο την βιβλική αρχαιολογία. «Tο τέλος 9-20 είναι φανερά ψευδές. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι σαφή. Αυτό το τέλος δεν βρίσκεται στα πρώτα μας και πιο αξιόπιστα ελληνικά χειρόγραφα του Μάρκου.» https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/the-strange-ending-of-the-gospel-of-mark-and-why-it-makes-all-the-difference/

   Μήπως ο Bart Denton Ehrman ψεύδεται;

   «Είναι λοιπόν βέβαιο ότι η Β Πέτρου επιστολή δεν προέρχεται από τον Πέτρο και αυτό σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως» Werner Kümmel

   «Η Β Πέτρου επιστολή προέκυψε από κάποιον άγνωστο ιουδαιοχριστιανό που την απέδωσε στον απόστολο Πέτρο για μεγαλύτερο κύρος.» Καραβιδόπουλος, Ιωάννης (2004). «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη» σελ. 430–436.

   «Ο πάσχων Μεσσίας, η θεότητα του Ιησού και η Τριάδα ήταν μεταγενέστερες εφευρέσεις» Bart Denton Ehrman.

   Αυτή είναι η αλήθεια και σας το απέδειξα.

 58. ΓΙΑΤΡΟΣ 06/01/2018 @ 1:29 ΠΜ

  Η Παλαιά Διαθήκη είναι απο τα λίγα παραμύθια που μας διδάσκουν οτι ο Θεός είναι ζηλόφθων, βάζοντας μάλιστα τον εαυτό του σε σύγκριση με τους ψευτοθεούς και τις στήλες των αγαλμάτων τους, και κράζοντας δυνατά οτι μόνο αυτός είναι ο αληθινός Θεός και κανείς άλλος πλην αυτού. Πάνω στην τσαντίλα του οδήγησε την σούπερ πολεμική του μηχανή τον λαό Ισραήλ, εναντίων των ανθρωπίνων βασιλείων και των Θεών τους, κατασπαράζοντας τους όλους απο μικρά παιδιά, βρέφη που θηλάζουν, μέχρι και ζώα. Απο την λύσσα του δεν γλίτωσαν ούτε και τα δέντρα, και μάλιστα μετά απο κάθε σφαγή η σούπερ πολεμική μηχανή οι Ισραηλίτες, μοίραζαν τα λάφυρα και ενα μεγάλο μέρος αυτών το πρόσφεραν στον φιλάργυρο Γιαχβέ, γιατί τους έκραζε διαρκώς λέγοντας τους οτι ολο το χρυσάφι είναι δικό του. Σε μια άλλη σφαγή οι Ισραηλίτες έφεραν πίσω στο στρατόπεδο καμιά τριανταριά χιλιάδες γυναικόπαιδα αιχμαλώτους, και μόλις το είδε αυτό ο Μωυσής έδωσε εντολή μέσω του Γιαχβέ να σφάξουν έξω απο το στρατόπεδο τα αγόρια και τις γυναίκες, και να κρατήσουν τα παρθένα κοριτσάκια για αυτούς. Εεε δεν θα μπορούσε να πάει χαμένος ενας τέτοιος θησαυρός. Και μάλιστα ολα αυτά είναι ιστορικό τεκμήριο και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για το οτι ολα έγιναν όπως μας τα περιγράφει η εβραϊκή παράδοση την στιγμή που οι Εβραίοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν πολιτισμό, κλέβοντας μάλιστα στοιχεία απο τις κοσμογονίες των άλλων λαών διότι το μυαλό τους ήταν στείρο. Όντας με ενα αίσθημα κατωτερότητας έναντι των μεγάλων πολιτισμών όπως η Αίγυπτος, οδηγήθηκαν σε αυτή και ο Θεός τους ο Γιαχβέ τιμώρησε τους Αιγύπτιους με πληγές οι οποίες αντιστοιχούσαν και σε ενα πλήγμα των Ψευτοθεών τους, κατατροπώνοντας τους και αφήνοντας τους σκυλοπνιγμένους μαζί με τα άρματα τους, τα άλογα τους, και την κακιά τους μοίρα που τα έβαλαν με την πολεμική μηχανή του Γιαχβέ. Και να μην ξεχνάμε βέβαια οτι αυτό είναι καραϊστορικά αποδεδειγμένο. Μάλιστα πολλοί πιστεύουν οτι μόνο ο Δίας έριχνε κεραυνούς, ξεχνώντας οτι ο Γιαχβέ κατακεραύνωσε τα ποίμνια των Αιγυπτίων. Εδώ σου λέει δεν μπορεί να ρίχνει κεραυνούς μόνο ο Δίας, τι κάνουμε εμείς μπρίκια κολλάμε; Αλλά το πιο διδακτικό απ` όλα είναι όταν ο Δαβίδ έκανε το λάθος και καταμέτρησε τον λαό για να δει αν υπερισχύει αριθμητικά του εχθρού. Τότε ο Θεός σκότωσε 70 χιλιάδες απο τον λαό, και όταν ο Δαβίδ του είπε γιατί σκότωσες αυτά τα αθώα πρόβατα, τότε εκείνος του έδωσε εντολή να φτιάξει ενα θυσιαστήριο όπου εκεί πάνω θυσιάστηκαν 800 ζώα μέχρι να του φύγει ο Θυμός. Σε μια άλλη περίπτωση οι Λευίτες έσφαλαν ενώπιον του Γιαχβέ και τότε αυτός τους έβαλε να σφάξουν με τα σπαθιά τους, τους φίλους τους, και τα αδέλφια τους. Εκείνη την μέρα σφάχτηκαν μεταξύ τους 3000 απο δαύτους. Μα καλά και αυτοί δεν μπορούσαν να πάρουν τα αδέρφια τους και τους φίλους τους και να φύγουν απο τον ισραήλ; Εσείς τι λέτε μπορούσαν; Σε μια άλλη περίπτωση ο Ιεφθάε θυσίασε την κόρη του και την κλαίγανε κάθε χρόνο οι φίλες της. Τι μας διδάσκει η Π Δ ; Ότι οι Θεοί των Ελλήνων ήταν Άγιοι μπροστά στον Γιαχβέ (Γιαχβέ-Ιησούς) που αιματοκύλησε ολη την ανθρωπότητα (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις των Εβραίων) για να μας αποδείξει οτι αυτός είναι ο Θεός και κανείς άλλος.

 59. ΓΙΑΤΡΟΣ 06/01/2018 @ 2:07 ΠΜ

  Στο κατά Μάρκον κεφ.Ζ στ.24-30 μένουμε άναυδοι από την αγάπη του Ιησού όταν μία γυναίκα γονατιστή του ζήτησε να βοηθήσει την κόρη της που είχε πνεύμα ακάθαρτο «η κόρη ήταν Ελληνίδα (κατά την μόρφωση και την θρησκεία) και Συροφοινίκισα στην καταγωγή και τον παρακάλεσε να βγάλει από μέσα της το δαιμόνιο. Ο δε Ιησούς της είπε: άφησε πρώτα να χορτάσουν τα τέκνα (δηλαδή ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ) διότι δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλιά (δηλαδή τους έλληνες), κι εκείνη του αποκρίθηκε: ναι Κύριε δέχομαι ότι είμαι σκυλί και τα σκυλιά κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών, μας φτάνουν τα ψιχουλά σου. Και ο Ιησούς της είπε πως για αυτόν τον λόγο που δείχνει ταπείνωση η κόρη έχει θεραπευτεί» Η ίδια περιγραφή, αυτή την φορά με μια Χαναναία γυναίκα, υπάρχει και στο κατά Ματθαίον Ιε΄ 21-28

  Τι ντροπή για το ανθρώπινο γένος να πιστεύει πως τέτοια μισαλλόδοξα και ρατσιστικά δόγματα είναι λόγια του Θεού. Τα έθνη θεωρούνται σκυλιά που πρέπει να τρώγουν από τα ψίχουλα των ιουδαίων. Ο Χριστός όχι μόνον αποκαλεί αυτές τις δύστυχες γυναίκες σκυλιά αλλά ο φιλεύσπλαχνος Κύριος θεραπεύει τις κόρες τους όταν αυτές δηλώνουν πλήρη υποταγή και ταπεινώνονται στο λαό του Ισραήλ. Ο Ιησούς αποκαλεί σκυλιά που οφείλουν να τρώνε από τα ψίχουλα των ιουδαίων και να δηλώνουν και την υποταγή τους σε αυτούς, όλα τα άλλα έθνη και ιδιαίτερα τους έχοντες ελληνική παιδεία.

  • ΚΟΚΚΙΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ 06/01/2018 @ 5:27 ΜΜ

   Καλα της ειπε διοτι πηγε γονατιστη.επρεπε να σερνετε σαν το φιδι.κ παλι θεραπευσε την κορη.ο Διας θα της τον σφυριζε παρεα με τον κατσικογαμη κ η Αθηνα θα τραβουσε βιντεο κ θα το ανεβαζε στο You Porn

  • ΓΙΑΤΡΕ ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΖΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ,ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
   ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ,Η ΣΚΙΑ,ΟΠΩΣ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΣΥ,ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ?
   ΟΣΟ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ,ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ,ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΞΑΠΑΤΕΙΝ!!!
   ΑΛΛΑ ΑΤΥΧΗΣΕΣ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ,ΕΠΕΣΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ.
   ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

   • ΓΙΑΤΡΟΣ 06/01/2018 @ 10:39 ΜΜ

    Σας απέδειξα οτι οι προφητείες του Χριστού για την δευτέρα έλευση δεν εκπληρώθηκαν. Αυτό συνέβη διότι η Θεότητα του είναι ενα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και σας έδειξα μέσα απο την Αγία σας Γραφή με ποιο τρόπο χτίστηκε η Θεότητα του. Αυτό δεν σας τιμά καθόλου.

    «Εναντίον της βλακείας ακόμα κι οι θεοί αγωνίζονται μάταια.» Σίλλερ Φ.

    Το επιβεβαιώνεις croif με την συμπεριφορά σου.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*