Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Δρούγος: Θερμό επεισόδιο εντός του 2017