Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

23:01 - 25/02/2022

Διά νά ελευθερωθείς Θεραπεύθου δούλε… Σέ δουλεύουν οί πολιτικοί που σέ υποδουλώνουν!…

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Διά νά ελευθερωθείς Θεραπεύθου δούλε… Σέ δουλεύουν οί πολιτικοί που σέ υποδουλώνουν!…

Δέν δύνησαι νά ελευθερωθείς εάν δέν δύνησαι νά συνειδητοποιήσεις σ’ όλες τίς παραμέτρους ότι είσαι δούλος κυριολεκτικώς. Δέν δύνησαι νά συναισθανθείς όλες τίς παραμέτρους τής δουλείας εάν δέν γνωστοποιήσεις είς τόν ευατόν σού τί είναι ελευθερία καί ποίες οί διαφορές τής από τήν αυθαιρεσία καί τήν αντίστροφη δουλεία!…

Αντίστροφη δουλεία είναι νά εξαρτηθείς από ο,τιδήποτε δέν είναι ηθική καί αρετή. Η μορφίνη, τά πάθη, ό σατανισμός, η λατρεία τής κακίας σέ οία μορφή δέν είναι ελευθερίες, αλλά αντίστροφες δουλείες καί προέκταση τής αυθαιρεσίας. Διατί;…

Διότι ό ελεύθερος άνθρωπος δέν έχει ανάγκη ούτε τίς κανονικές εμφανείς δουλείες, ούτε ανάγκη τές εξαρτήσεις, ουσίες, υπερβολές, διά νά νοιώθεις ωραία καί ωραίος!…

Η ισορροπία είναι νά μήν ικανοποιείσαι από τήν οία κανονική εξευτελιστική ή υποεξευτελιστική δουλεία, ούτε νά χρειάζεσαι τήν αυθαιρεσία διά νά ικανοποιηθείς, οπού εάν δέν τήν έχεις ή δέν τήν τηρείς νοιώθεις δυσαρεστημένος!…

Η δυστυχία μπορεί νά είναι προϊόν επιλογής νά βαστάξεις τήν αξιοπρέπεια σού ήτοι τήν ελευθερία σού ή άμεσα τήν ελευθερία σού. Ομοίως καί η δυσαρέστηση. Τό κριτήριον είναι διά ποίον λόγον είσαι δυστυχισμένος καί δυσαρεστημένος, περί ηθικής καί αρετής ή περί κακίας καί αυθαίρετης δουλικής εξάρτησης…

Τό νά περνάεις φίνα/ωραία τηρώντας τήν αδικία δέν είναι ελευθερία αλλά εξάρτηση, δουλεία είς τήν ηδονή πρότιμησης σού!… Ήτοι, εκείνος οπού υποδουλώνει άλλους είναι δέσμιος τής ιδιοτελούς κακίας τού. Η ανάγκη νά πράξεις τό κακόν διά χάριν τής ωραιοπέρασης σού είναι τεκμηρίωση δουλείας!… Ό ψυχικοκεντρικός άνθρωπος ουδέποτε δέν υποδουλώνει τήν ψυχή είς τά πάθη, ούτε άλλους ανθρώπους διά νά ικανοποιείται η εξάρτηση τού από τά οία πάθη, κενοδοξίες, φιλοδοξίες, ματαιοδοξίες, κακοδοξίες…

Κατωτέρω θά αναγνώσετε έναν κείμενον υπαρκτής ωμής παραδεκτής δουλείας, όπως εκείνη οπού υπήρχε είς τήν Αρχαία Αθήνα καί η οποία υπήρχε καί σ’ άλλα μέρη τής υφηλίου.

Η μορφή δουλείας αυτή η οποία είναι διά παράνομου άνομου ψευδονόμου τού Ναυτικού Δικαίου ομηρεία, Ομολογοποιεί τούς ανθρώπους εσαεί μέ ασαφείς όρους οπού σκοπόν έχουν νά διατηρούν τήν διαιώνιση τής δουλείας…

Η ίδια δουλεία ισχύει σέ όλες τίς χώρες αλλά αναλόγως τού μορφωτικού επιπέδου, τής κοινωνικής καί επιστημονικής εξελίξεως. Ήτοι οί υποδουλώτες κρίνουν τήν ευφυία, τήν δυναμική καί τίς δυνατότητες κάθε χώρας, περιοχής, Ηπείρου, καί αναλόγως εφαρμόζουν ιδιοτυπία δουλείας τέτοια ώστε οί δούλοι νά μήν αντιλαμβάνονται τήν δουλεία τούς. Είναι ωσάν νά λέμε κρίνεις τά χαρακτηριστικά, τίς δυνάμεις καί τήν ευφυία τού ζώου καί αναλόγως εφαρμόζεις τίς ανάλογες παγίδες ώστε νά τό συλλάβεις!…

Είς τήν «καλύτερη» τών περιπτώσεων ό δούλος δουλεύει ή εργάζεται καί αφού αμοιφθεί φορολογείται καί αφού φορολογηθεί πειράζεται μέ διαφημίσεις παντός είδους σπατάλης τού χρήματος τού καί τών ελευθεριών μή εξάρτησης τού από πάθη. Ώστε στιγμιαίος είναι συνεχώς ημιελεύθερος καί συνεχώς υποδουλωμένος σέ υποχρεώσεις καί ματαιόδοξα κοσμικά πρέπει…

Είς τόν δούλον μίας εξελιγμένης κοινωνίας παραχωρείται ημιελευθερία ώστε νά παράγει, ανακαλύπτει, εφευρίσκει καί ευχαριστείται, αλλά ό τελικός σκοπός είναι η πλήρης τεχνητή πτωχοποίηση τού καί εξαφάνιση τού όποτε ή εάν κριθεί περιττός, επικύνδινος ανεπυθήματος. Κυριότερος λόγος καταδίωξης τού όσον καί άν σάς φαίνεται παράξενον είναι η θρησκευτική τού κατάρτιση. Ό θεός τής δουλείας δέν επιθυμεί τήν ελευθερία, τήν ελεύθερη δράση, τήν ελεύθερη διδασκαλία, τήν ελεύθερη ευτυχία τού φιλελεύθερου ανθρώπου. Η λέξη φιλελεύθερος παραποιήθηκε όπως καί άλλες, π.χ. όπως η λέξη παιδόφιλος ός είναι ό φίλος τού παιδιού, ό γονέας, ό ηθικός, ό αγαθός καί ωραιοποίησε ψυχολογικώς τήν πραγματική έννοια τού παιδοβιαστή!… Ό φιλελεύθερος δέν είναι εκείνος ρέπει πρός τίς οίες εξαρτήσεις, πάθη, ασέλγειες, αλλά όπως αναλύσαμε προηγουμένως ό ισορροπημένος, ός δέν σκλαβώνεται από πάθη καί δέν προδίδει τήν αξιοπρέπεια τού ώς δίκαιον όν διά χάριν τής ωραιοπέρασης!…

Προσέξετε τό κείμενον κατωτέρω περί Ομολογοποιημένης Δουλείας είς τούς εργάτες οπού ίδια εφαρμόζεται από τίς τράπεζες έναντι τών δανειοληπτών μέ απάτες, αίτινες ίσως αναλύσουμε σ’ άλλον άρθρον καί μία μαλακή ναί μαλακή διότι υπάρχουν καί αισχρότερες με΄ανθρωποθυσίες, ουροποσίες, κτηνοβασίες, βλασφημολογίες πέραν πάσης φαντασίας, τελετή σατανά τής αντίστροφης εκφοράς τής δουλείας. Πληρώνεις τόν σατανά μέ τήν ψυχή σού καί σού προσφέρει μία υστερία καί οργίαση πνευματική καί σωματικής ηλεκτρισμοστρήνας τήν οποία τό θύμα καί αυτοθύμα εκλαμβάνει ώς ελευθερία, ενώ είναι εξάρτηση ψυχοπνευματικής υπερκάτάπτωσης!… Όπως θά συνειδητοποιήσετε, είς τό στόχαστρον είναι Η Θρησκεία Τού Ιησού Χριστού όπως αναφέρεται είς τόν 33ον βαθμόν σατανοποίησης είς τήν μαζ+οναρία… Είς τόν 33ον βαθμόν μαζόνου αντιόντος μή όντος ό σατανάς δηλώνει ότι είναι ό θεός καί ότι ανέχεται έστω κάπως οία θρησκεία εκτός από Τόν Ιησού Χριστόν! είναι σαφής καί έν μέρει λέγει εμμέσως τήν αλήθεια έστω μία φορά, χαχαχα. Δηλώνει ευθαρσώς ποίον μισεί καί μέ φθόνον ανταγωνίζεται!… Είναι διότι είς τήν Θρησκεία Τού Ιησού δέν έχει καμμία μετοχή κανενός έστω μικροσκοπικού ποσοστού. Η Θεία Κοινωνία δέν είναι εταιρεία τού, ούτε δύναται ν’ αντέξει τήν δύναμη τής διότι δέν δύναται ν’ αντέξει τό δίκαιον καί τήν αλήθεια!…

Αυτούσιον αγγλιστί καί μετάφραση:

Debt bondage, also known as debt slavery, bonded labour, or peonage, is the pledge of a person’s services as security for the repayment for a debt or other obligation, where the terms of the repayment are not clearly or reasonably stated, and the person who is holding the debt thus has some control over the laborer. Freedom is assumed on debt repayment.[1] The services required to repay the debt may be undefined, and the services’ duration may be undefined, thus allowing the person supposedly owed the debt to demand services indefinitely.[2] Debt bondage can be passed on from generation to generation.[2]

Currently, debt bondage is the most common method of enslavement with an estimated 8.1 million people bonded to labour illegally as cited by the International Labour Organization in 2005.[3] Debt bondage has been described by the United Nations as a form of “modern day slavery” and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery seeks to abolish the practice.[2][4][5]

The practice is still prevalent primarily in South Asia and Sub-Saharan Africa, although most countries in these regions are parties to the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery. It is estimated that 84 to 88% of the bonded labourers in the world are in South Asia.[4][6] Lack of prosecution or insufficient punishment of this crime are the leading causes of the practice as it exists at this scale today.[6][7]

Η δουλεία χρέους, γνωστή και ως δουλεία χρέους, δεσμευμένη εργασία ή παιωνία, είναι η δέσμευση των υπηρεσιών ενός ατόμου ως εγγύηση για την αποπληρωμή ενός χρέους ή άλλης υποχρέωσης, όπου οι όροι της αποπληρωμής δεν δηλώνονται σαφώς ή εύλογα και το άτομο που κατέχει το χρέος έχει έτσι κάποιο έλεγχο στον εργάτη. Η ελευθερία θεωρείται ως προϋπόθεση για την αποπληρωμή του χρέους.[1] Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποπληρωμή του χρέους μπορεί να είναι απροσδιόριστες και η διάρκεια των υπηρεσιών μπορεί να είναι απροσδιόριστη, επιτρέποντας έτσι στο άτομο που υποτίθεται ότι οφείλει το χρέος να ζητά υπηρεσίες επ’ αόριστον.[2] Η δουλεία του χρέους μπορεί να μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά.[2]

 

Επί του παρόντος, η δουλεία του χρέους είναι η πιο κοινή μέθοδος υποδούλωσης με περίπου 8,1 εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται παράνομα, όπως αναφέρθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 2005.[3] Η δουλεία του χρέους έχει περιγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως μια μορφή «σύγχρονης δουλείας» και η Συμπληρωματική Σύμβαση για την Κατάργηση της Σκλαβιάς επιδιώκει να καταργήσει την πρακτική.[2][4][5]

 

Η πρακτική εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη κυρίως στη Νότια Ασία και την Υποσαχάρια Αφρική, αν και οι περισσότερες χώρες σε αυτές τις περιοχές είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμπληρωματική Σύμβαση για την Κατάργηση της Δουλείας. Υπολογίζεται ότι το 84 έως 88% των δεσμευμένων εργατών στον κόσμο βρίσκονται στη Νότια Ασία.[4][6] Η έλλειψη δίωξης ή η ανεπαρκής τιμωρία αυτού του εγκλήματος είναι οι κύριες αιτίες της πρακτικής όπως υπάρχει σε αυτήν την κλίμακα σήμερα.[6][7]

 

Κείμενον σατανικής υπερβλάσφημης τελετής έν αρρωστημένη υπερέπαρση:

https://www.pdf-archive.com/2018/12/16/the-black-mass-by-ona/?

«ΑΡΠΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»! Το μήνυμα σε όλες τις κυβερνήσεις, «φουντώνει» η ΘΥΕΛΛΑ

(Είς τήν μαύρη κολλασμένη τελετή τούς που τό αναφέρουν ότι είναι τής κόλλασης ώστε νά έχει επίγνωση ό κάθε συμμετέχων καί όταν θά Κριθεί νά μήν έχει δικαιολογία!)…

Κύριος Ιησούς Χριστόν ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 02/26/2022 @ 9:14 ΠΜ

  Εβρ. 13,3 μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.

  Εβρ. 13,3 Να ενθυμήσθε τους φυλακισμένους, σαν να είσθε και σεις δεμένοι μαζή των εις την φυλακήν. Να ενθυμήσθε επίσης και αυτούς που ταλαιπωρούνται και βασανίζονται σωματικώς, διότι και σεις έχετε σώμα φθαρτόν και πιθανόν να πάθετε τις ίδιες ταλαιπωρίες.

 2. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 02/26/2022 @ 9:14 ΠΜ

  Εβρ. 13,5 Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·

  Εβρ. 13,5 Η διάθεσις της ψυχής σας και η όλη σας συμπεριφορά να είναι απηλλαγμένη από κάθε τάσιν φιλαργυρίας, αρκούμενοι και ευχαριστούμενοι εις εκείνα, που εκάστοτε έχετε. Να εμπιστεύεσθε δε τον εαυτόν σας στον Θεόν, διότι αυτός είπε· “δεν θα σε αφήσω ποτέ και δεν θα σε εγκαταλείψω”.

 3. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 02/26/2022 @ 9:15 ΠΜ

  Εβρ. 13,7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.

  Εβρ. 13,7 Να ενθυμήσθε πάντοτε τους πνευματικούς σας ηγέτας και προεστούς, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον λόγον του Θεού. Να φέρνετε στον νουν σας και να μελετάτε με ευλάβειαν το κατά Θεόν τέλος του βίου και της εναρέτου συμπεριφοράς των και να μιμήσθε την πίστιν.

 4. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 02/26/2022 @ 9:16 ΠΜ

  Εβρ. 13,9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες.

  Εβρ. 13,9 και μη αφίνετε τον εαυτόν σας να παρασύρεται και να παραπλανάται από λογιών-λογιών διδασκαλίας, ξένας και διαφορετικάς από την διδασκαλίαν του Χριστού. Διότι είναι καλόν, οικοδομητικόν και ασφαλές, να στερεώνεται η καρδία εις την ορθήν διδασκαλίαν με την χάριν του Κυρίου και όχι εις τας ψευδοδιδασκαλίας των

 5. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 02/26/2022 @ 9:29 ΠΜ
 6. ΠάνοςΓέριμου 02/26/2022 @ 11:32 ΜΜ

  Χρήστο εύγε, Ό Θεός μαζύν σού!…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*