14:29 - 13/08/2021

Δέν είσαι μόνον αυτό που τρώγεις, γίνεσαι αυτό που τρώγεις… Αντάλλαξαν τές συχνότητες τροφής… Τά πτηνά… Ανταλλαγή Ενέργειας Μέρος 12

Δέν είσαι μόνον αυτό που τρώγεις, γίνεσαι αυτό που τρώγεις… Αντάλλαξαν τές συχνότητες τροφής… Τά πτηνά… Ανταλλαγή Ενέργειας Μέρος 12

Ασπούμε ότι είσαι ωμοκρεατοφάγος…. Γίνεσαι ανεξάρτητος, θηρίον, ξεροκέφαλος, ελευθέρας βουλήσεως, ένας έχεις μάστρον ή θηριοδαμαστή κινδυνεύει από τές ορέξεις σού…

Όταν ήσουν Πρωτόγονος έτρωγες ωμά καί καρπούς, βότανα, βολβούς, ρίζες, φύλλα… τά πάντα ωμά… Ύστερα έψησες… Αφού έψησες σκότωσες τά μικρόβια αλλά απώλαισες καί τά προαντισώματα είς τά μικρόβια… Αργότερα όχι μόνον δέν έτρωγες μικρόβια από ωμά κρέατα αλλά καταστήθηκαν βλαβερά διά τόν οργανισμόν σού, διότι ό οργανισμός εκσυγχρονίσθηκε δηλαδή αυτοεκσυγχρονίσθηκε μέ τά καινούργια δεδομένα… Δέν χρειαζόταν Πρόληψη διά τά μικρόβια από τήν ωμοκρεατοφαγία αλλά διά τά μικρόβια από τήν ψητοκρεατοφαγία… Συνάμα επιδόθηκε η ευκαιρία είς τήν Επιστημονική Κοινότητα τού οργανισμού διά Πρόληψη καί Παραγωγή Πρωτεϊνων καί άλλων ιχνοστοιχείων διά τήν εξέλιξη σού, τού σώματος, τού νού, τού πνεύματος, τής ψυχής….

Η εξέλιξη προϋποθέτει άφεση προγενέστερων νοοτροπιών, σωματιδιοδομών, αντισωμάτων, ιχνοστοιχείων…. Πάντοτε αφήνεις κάτι, κρατείς κάτι καί εξελίσσεις κάτι νεόφερτον καί πρωτόγνωρον ή σέ σωματίδια ή σέ συνθέσεις διαφόρων ουσιών, τάδ’ έφη εξέλιξη…. Ταυτοχρόνως η εξέλιξη είναι προσαρμογή σέ παλαιά ή καινούργια δεδομένα, στόχους, διοράσεις, συχνότητες… Η εξέλιξη είναι ό εθισμός τής χρήσιμης ματαιότητος….

Δέν γίνεται επίτευξη εξέλιξης δίχως μερική έστω Μετάλλαξη… Οί ουσίες τών τροφών μεταλλάσσοντε, η πρωτεϊνη σέ άλλη πρωτεϊνη ή σέ υδατάνθρακα, ό υδατάνθρακας σέ άλλον υδατάνθραξ ή σέ πρωτεϊνη… καί ούτω καθεξής… Μετάλλαξη είναι η Μηχανή τής Τροποποίησης μέσω τής Ηλεκτρονικής ή καί Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικής Χυμείας τής Βιολογίας… Όταν γίνεται Μετάλλαξη αποθαίνει κάτι καί συνταυτόχρονα γεννάται κάτι τίς άλλον, αυτόν ισχύει καί μέ τόν θάνατον τού σώματος…., ενός καρπού ή ό,τιδήποτε άλλου παρόμοιου… ήτοι ύλης… Όταν σέ μεταλλάσσω σέ κάνω κάτι τό οποίον δέν είσαι αυτόν οπού ήσουν, έχεις αποθαίνει αυτόν οπού ήσουν καί είσαι κάτι τίς άλλον καί μετά… ήτοι μετά+αλλαγή… δηλοί η Αλλαγή τού Μετά… Έναν Μετασώμα, μία Μεταψυχή…. ή έναν Μετασώμα Πλαστικού Αυτομαστισμού άνευ ψυχής…

Μέσα από τήν εξέλιξη ό άνθρωπος άλλαξε τήν διατροφή τού. Σέ κάθε βαθμίδα εξέλιξης προάλλαζε η διατροφή τού… Τά θεραπευτικά καί μυστήρια εκστατικά βότανα, ώς τά δηλητήρια υπό εφαρμογή ίασης, ήταν κάποτε η καθημερινή διατροφή τού ανθρώπου μαζύν μέ διάφορα κρέατα, αρχικώς ωμά αργότερα ψημένα…

Όλ’ αυτά σού πρόσφεραν μία αξιοπρεπή αυτάρκεια, ψυχαυτάρκεια καί αξιοπρέπεια. Ύστερα ήρθε η Μεταδιατροφή, μία μαζική βιομηχανοποίηση καί συνσκευασοποίηση τής τροφής, καμωμένη μέ συντηρητικά καί μέ ορμόνες ή άλλες ουσίες ξένες από τές πρωτόγονες φυσικές ουσίες… Αυτή η αποδοχή σέ άλλαξε ήτοι σέ Μετάλλαξε κατά πολύ… Αντάλλαξες τήν Πρωτόγονη καί Ημιπρωτόγονη σέ μεγάλον βαθμόν μέ τήν Μεταλλαγμένη Βιομηχανοχυμικοδιατροφή… Ώστε η διατροφή σού όσον εξελίσσεσαι νά γίνεται ολοένα αναμεικτότερη μέ βάση τήν Λογική τής Τετραπιθανότητος: α) Ωμή β) Ψητή γ) Ουδέτερη καί δ) Ανάμεικτη… Καί ποία είναι η ουδέτερη διατροφή; Μπορούμε νά υποθέσουμε ότι είναι αυτή η οποία είναι ψημένη ήτοι μή άγουρη σέ δένδρα καί από τόν ήλιον αλίπαστα ή μέ άλλες μεθόδους… Όμως υπάρχει καί η ανάμεικτη διατροφή Εξέλιξης ήτοι: α) Πρωτόγονη β) Ημιπρωτόγονη γ) Βιομηχανική καί δ) Ανάμεικτη…. Όσον εξελίσσεται η Βιομηχανική γίνεται περισσότερον Μεταλλαγμένη καί η ίδια η παραγωγή, φροντίδα καί διατροφή τών Ημιπρωτόγονων καί Πρωτόγονων τροφών συνεχώς εμπεριέχει βιομηχανοποιημένα καί μεταλλακτικώς τροποποιημένα συνστατικά… Ώστε η ανάμεικτη διατροφή μάς νά γίνεται ολοένα Μεταλλαγμένη καί μόνον κατ’ εμφάνιση καί ιδέα νά είναι Ανάμεικτη από τά τρία πρώτα «αγνά» στάδια Πρωτόγονης, Ημιπρωτόγονης καί Βιομηχανικής Διατροφής…

Δηλαδή αρχίσαμε από τό πρωτόγονον τής φύσης καί φτάσαμε είς τό πλήρες τροποποιημένον από τήν επιστήμη καί ερωτώ πώς είναι δυνατόν αυτό νά μήν σ’ άλλάξει μέσα σού; Καί εάν είς τό πρωτόγονον υπάρχει ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, τί θά υπάρχει όταν πλέον η διατροφή μάς θά είναι Γενετικώς Τροποποιημένη Παραδιατροφή;…. Δέν θά έχουμε κατά μεγάλον ή απόλυτον βαθμόν καμμία σχέση μέ αυτόν οπού αναγνωρίζουμε ότι είμαστε τώρα καί είς τούς αιώνες τού παρελθόντος… Δέν θά μάς συγκινεί ό,τι μάς συγκινεί τώρα καί η Ιστορία τής Συγκίνησης διά τήν Ιστορία τού τί συνέβηκε είς τούς προηγούμενους αιώνες… Δέν γνωρίζω εάν μπορείς νά τό εμπεδώσεις, αλλά αυτόν ήδη διεξάγεται μέ τήν σταδιακή αργή μετάλλαξη τών ιών μέσω καινών Ηλεκτρομαγνητοβαρυτητοραδιοκυμάτων είτε λέγοντε 5G είτε είναι αυτόν καί πολλά άλλα αδέλφια τού… μαζύν… Η παραμικρή τροποποίηση σέ ό,τιδήποτε επιφέρει τήν παραμικρή μετάλλαξη, αλλά «φασούλι φασούλι γεμίζει τό σακούλι»…. Ό Μυρμηγκολέωντας κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ήτοι ό μύρμηγκας ός εάν δέν τόν προσέξεις θά γίνει λέων νοσείας, ή σέ αντίστροφες περιπτώσεις λέων θεραπείας, προσευχής, ψυχοσωτηρίας…

Δέν μπορείς νά είσαι ό ίδιος όταν αλλάζεις τήν διατροφή σού καί δέν είσαι ό ίδιος όταν σού ανακοινώνουν ότι θά τροποποιήσουν γενετικώς τήν τροφή σού καί δέν τά σπάζεις όλα, δέν τά κάνεις όλα λίμπα καρφιά γυαλιά από Αγανάκτηση καί Επιβολή Δύναμης, επειδή ποσώς σ’ εγνοίαζει, έχεις άλλα έργα νά επιτελέσεις καί δή εκείνον οπού επέβαλαν είς τήν ύπνωση σού: «ό χρόνος είναι χρήμα»… Έναν μεγάλον ψεύδος, διότι ό χρόνος είναι ευκαιρία νά σώσεις τήν ψυχή σού καί νά εξασφαλίσεις έναν καλύτερον μέλλον διά τές καινούργιες γενεές. Αλλά επειδή τά λαμβάνεις όλα ιδιωτικά, τό μέλλον αφορά εσένα καί τήν οικογένεια σού καί άφησες τές άλλες οικογένειες είς τό έλεος τής Τροποποιημένης Διατροφής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποδοχής Κακοπαράξεων Φόρων, Δανεισμών, Αγροτοκαταδιώξεων καί όλων τών άλλων όσων αποδέχθηκες τά προηγούμενα έτη ούτως ώστε νά είσαι έτοιμος τώρα νά Μεταλλαχθείς ψυχικώς καί σωματικώς αρχιριζικώς!!!!

Τόσα έτη παρακολουθούσα τήν παθητική παράδοση σού, σέ έμαθαν ότι νά αγωνίζεσαι διά τό συμφέρον τής κοινότητας, ήτοι τών άλλων χωρίς μισθόν είναι εντροπή, βλακεία, ρεζιλίκι καί χάσιμον χρόνου (χρήματος)… Έτρεξες πολύ αλλά σύντομα τελειώνει καί τό χρήμα… Έχασες τόν χρόνον είς τό χρήμα καί άφησε τό Μέλλον σ’ αυτούς οίτινες προσχεδίασαν νά χάσεις τά πάντα συμπεριλαμβανομένου τού «ιερού» χρήματος σού… Σύντομα θά τό νοιώσεις είς τό πετσί σού…

Διατί όμως έφτασες ώς εδώ;… Έχασες εκείνη τήν αγριότητα τής ωραιότητος… Εκείνη τήν ανεξαρτησία τής υποσυναίσθητης διόρασης ότι η Μετάλλαξη δέν είναι η θεά καί θέα τής Πανάκειας αλλά τό αντίστροφον… Εμπιστεύτηκες τήν Μετάλλαξη πρώτη φορά όταν τά βιομηχανοποιημένα φάρμακα καί η εξέλιξη τής θεραπείας καί τής χειρουργικής σού χάριζαν ίαση μέ ευκολία, ή νόμιζες ότι ήταν μεγαλύτερη ευκολία από τόν πρωτόγονον ιατρόν… Σέ έκαναν νά ενθουσιαστείς μέ κάτι οπού αργότερα θά άδραζε τήν ευκαιρία νά σού πάρει κυριολεκτικώς ζωή τέ καί ψυχή…

Σ’ έμαθαν νά εκπαιδεύεσαι ολοένα καί ολιγότερα επειδή κάποιοι άλλοι εξειδικεύοντε καλύτερα από εσένα, ό καθένας είς τό επάγγελμα τού… Συνάμα καί νά ήθελες, κανόνισαν νά μήν έχεις χρόνον νά εξειδικευτείς σέ πολλά, μέσω εργασίας, φόρων, υποχρεώσεων σέ κυβερνήσεις καί ιδιωτικές ανάγκες, έθιμα καί παραέθιμα διαφόρων κοινωνιών… Ώστε από Πολυεπιστήμονας νά γίνεις Μονοεπιστήμονας καί σ’ αυτόν λειψός διότι καί τήν Μία Επιστήμη τήν διαχώρισαν σέ χαώδης υποδιαίρεση υποκλάδων… Συνάμα αντιλαμβάνεσαι τόν κόσμον μέσω τών γνώσεων σού υπό τό προίσμα τής καθημερινής προπαγάνδας κατακερματισμού τής γνώσης καί τής αυτογνωριμίας τών διαφόρων τυπικών καί άτυπων κυβερνήσεων καί διακυβερνήσεων…

Είμαι από τούς ανθρώπους ός δοκίμασα διατροφή από διάφορα άγρια πτηνά… Κατά τήν γνώμη μού είναι η ευγεστικότερη διατροφή μέ πολλά προσόντα διάνοιξης τής ανεξάρτητης σκέψης…. καί σέ συνδοιασμόν μέ τούς ιχθύες εμπεδώνουν τήν καλύτερη διαντίληψη ή εξέλιξη τής, σέ σύνθεση μέ τά έμφυτα γονίδια καί τά επίκτητα βιβλία, πρακτικές, διηγήματα, παρατηρήσεις, γνώσεις… Μπορεί νά σού φαίνεται άτοπο καί αστείο αυτό οπού σού λέγω αλλά δέν είναι… Πρώτον, τρώγωντας πτηνά καί δή άγρια διαφόρων ειδών καί σημαντικότερον τά μικρά, είναι ώς νά τρώγεις ανδρόχρωμα δίχως νά λαμβάνεις ανδρόχρωμα εγκληματικώς… Λαμβάνεις τά πλεονεκτήματα τού αίματος… όπως καί από άλλα κρεατικά στεριάς καί θάλασσας…

Κάποτε είπα είς τόν εαυτόν μού ότι εάν ταξείδευσα σέ όλες τές χώρες καί θά είχα τήν ευχέρεια νά κάνω κάτι συγκεκριμμένον σ’ όλες, θά ήταν νά δοκιμάσω τουλάχιστον οπτά όλα τά πτηνά τού κόσμου… Δέν θά έλεγα όχι καί διά τούς ιχθείς….

Αυτή είναι η μία οπτική τής Πρωτόγονης Διατροφής μέ πολλές προεκτάσεις κρεατοφαγίας. Η άλλη είναι η Νηστεία τής Ενέργειας από αγνά φυσικά συνστατικά κυρίως σέ ωμοφαγία καί η Νηστεία τής Ταπείνωσης καί τής Ψυχοκάθαρσης…

Η Νηστεία είναι τό Αντιόπλον τής Εξέλιξης καί τής Μετάλλαξης, μέσω τής γελάεις μέ τές βλάβες τής Εξέλιξης καί τής Μετάλλαξης τές οποίες οί εθισμένοι καί επηρεασμένοι θεωρούν ωφέλειες!… Η Νηστεία Προξενεί τήν Διαφάνεια τής Διαντίληψης…, ήτοι σέ κάνει ό,τι καί άν κοιττάζεις νά τό βλέπεις από μέσα, πρός τά μέσα καί μέσα καί τό κυριότερον από μέσα πρός τά έξωθεν… Κανείς δέν μπορεί νά Κρίνει καλύτερα τόν Κόσμον ορθότερα από τόν Νηστευτή, όχι τόν διαιτούντα παρανηστεία σωματικής ανάπλασης ή ευμορφίας καί κάθαρσης από οξύνες υπό τό προίσμα τής υλιστικής φρόνησης….

Τί είναι η Νηστεία; Η πυρίτιδα τής Προσευχής… Τί είναι η Προσευχή; Η κάννη τής Πίστης!… Τί είναι η Πίστη; Η σκανδάλη τής Μετάνοιας! Τί είναι η Μετάνοια; Η σφαίρα καί η προέκταση τής σφαίρας ώς τόν στόχον τής ένωσης καί ευστοχίας τής πυροβολήσεως… Ποίος είναι ό στόχος τής Πυροβολήσεως; Η Αγάπη! Ποίον είναι τό Θήραμα Διατροφής τής Πυροβολήσεως τής Αγάπης; Τό Δίκαιον! Καί όταν τρώγεις Δίκαιον γίνεσαι καί Μεταλλάσσεσαι σέ Δίκαιον!…

Εάν θέλεις νά νοιώσεις τήν αγνότητα ήτοι τήν γνησιότητα τής Ανεξαρτησίας τρώγε πτηνά. Εάν θέλεις νά νοιώσεις τήν αγνότητα ήτοι τήν γνησιότητα τής Σοφίας τρώγε ιχθείς. Εάν θέλεις νά αγιάσεις δηλαδή νά είναι όλα σ’ εσένα αδιαφανή, δεδιακεκριμένα καί ν’ αγιάσεις τρώγε Νηστεία… Διατί όμως;….

Διότι η ανθρώπινη υπόσταση δύναται νά επεξεργαστεί καθημερινώς συγκεκριμμένον βαθμόν Συχνοτήτων… Όσον ολιγότερες υλικές καί υλόφρονες Συχνότητες τρώγεις τόσον περισσότερον χώρον δι’ Άϋλες Συχνότητες αφήνεις… Αλλά σ’ αυτές συμπεριλαμβάνοντε καί Κακές ή Ανάμεικτες ή Ουδέτερες εκτός από Καλές Συχνότητες τού Μεσοδιαστήματος ήτοι τού Πολυπροίσματος Συχνοτήτων ανάμεσα σέ Ύλη καί Αϋλία σέ διάφορες αναμείξεις αυτών τών δύο… Πώς επιτυγχάνεται η σωστή Νηστεία;…
Όσον Ταπεινότερη είναι η Νηστεία τόσον ολιγότερη τροφή διατίθεται διά τήν υλική, υλόφρονη καί Μεσοδιαστημική Υπερηφάνεια… Κατά κάποιον Παράξενον Λόγον ός δέν είναι παράδοξος αλλά Ακτινοδεσμομηχανικής Ανάρτησης Συνειρμικής Συνάρτησης…, οί τροφές συνδέοντε μέ διαφόρων ποιοτήτων καί τύπων πνεύματα… Συνάμα εάν η τροφή οπού τρώγεις είναι από ζώα ή φυτά μέ καλά πνεύματα… ή ταπεινές συνταγές, τότε φέρνουν καί τό ανάλογον αποτέλεσμα… Δέν μπορείς νά νηστεύεις μέ κοκαϊνη, καλύτερα νά τρώς ημιωμόν κρέας παρά κοκαϊνη εάν θέλεις νά προσεγγίσεις τό Άγιον!…
Καθημερινώς γίνεσαι αυτόν οπού τρώς, διότι τό σώμα είναι ένας κήπος καί ό,τι φυτεύεις αυτά τά πνεύματα καλείς σέ δείπνον…. Ό,τι περιχύνεις μέσα σού αυτά τά αντίστοιχα πνεύματα καλείς νά σκηνώσουν μέσα σού… Αλλά δέν αρκεί αυτόν… Εάν νηστεύεις αλλά παράλληλα τρέφεις τό πνεύμα σού μέ πνεύματα αλλόκοτα τότε εξαπατείσαι οικτρά… καί συνδοιαστικά μέ άμορφες πολύπλοκες πλεκτάνες…
Ίσως σκεφθείτε ότι δέν σάς τά λέγω κατανοητά ή καί ότι δέν είναι σωστά… βλέπεις; Τό παρατήρησα….

Δέν μπορείς νά φέρεις αποτελέσματα μέ τήν νηστεία κάνωντας παράλληλα, συνάμα καί ταυτόχρονα υπερήφανες στάσεις, από τές στάσεις ζωής έως τές στάσεις πνευματικής ιδεολογίας καί ώς τές στάσεις σώματος…. Όλοι γνωρίζουμε τήν ούτω καλούμενη Επιστήμη τής Γλώσσας τού Σώματος… Εάν εσύ νηστεύεις λές ή δέν λές αγαθά λόγια αλλά τό σώμα έχει στάση καύλας, τότε τίποτε δέν επέτυχες αλλά χειρότερα έκανες τά πράγματα… Διότι η στάση καύλας προδίδει ασέβεια, υποκρισίας, άγνοια, αδιακρισία, ανοησία, πνευματική τύφλα, κενότητα καί ματαιότητα καί συνάμα πρόθεση εξαπάτησης καί αυτεξαπάτησης υπό τά φίλτρα τής μαγείας τής σωματικής καί υλοφρονοπνευματικής γοητείας….

Εάν νηστεύεις καί συνάμα προσεύχεσαι σέ στάσεις σώματος υπερηφάνειας… αυτοεξαπατείσαι… καί εξαπατείσαι από κακά μυθικά πνεύματα μέ προφάσεις αγαθοτυφίας…

Δέν μπορείς νά νηστεύεις καί νά γυμνάζεσαι καί νά νομίζεις ότι θ’ αγιάσεις. Η γυμναστική εκκρίνει Ανηστευτικές Ορμόνες χωρίς κάν νά τό γνωρίζεις, οί οποίες σέ ναρκώνουν ευχάριστα… Η Νηστεία έχει σκοπόν νά ξεράνει εξάρσεις ορμόνων είτε απευθείας από τήν διατροφή είτε από τήν Διατροφή καί τήν Γλώσσα τού Σώματος τής Γυμναστικής!… Όσον περισσότερον υψηλόφρονη υπερήφανη, εξορμονικής έκκρισης, καυλωτική είναι η γυμναστική τόσον περισσότερον ενώνεσαι μέ τόν θεόν τού σώματος νομιζόμενος ότι ενώνεσαι μέ Τόν Θεόν Τού Πνεύματος!…

Αφού ό σκοπός τής Νηστείας δι’ Αγιότητα όχι διά Ευμορφία είναι η Στεγνοποίηση τού Σώματος όσον περισσότερον διά νά εισέλθει εντός τής ψυχής περισσότερη ταπεινοσύνη ευλογίας καί Αγιότητος… Όσον θέλεις νήστευε εάν γυμνάζεσαι μέ καυλωτικές στάσεις καί μέ λυγίσεις οπού εκκρίνουν καυλωτικές ή ναρκωτικές, χαλαρωτικές, εκστατικές ημιπαραισθητικές ή υποπαραισθητικές ορμόνες μέ σκοπόν τήν ωραία αίσθηση καί περιποίηση τού σώματος μέ σκοπόν μία ευχαρίστηση καί ηδονή, κρυμμένη σ’ άλλα απατηλά νοήματα ή μή, τόσον περισσότερον απομακρύνεσαι από τήν Αυτοφυή Αγιότητα Τού Πνεύματος….

Συνεπώς, δέν αγιάζεις μέ τήν νηστεία τής γιόγκα, ούτε μέ τήν νηστεία τού μάγου, ούτε μέ τήν νηστεία τής κάθαρσης από οξύνες τού σώματος μέ αυτόν καθεαυτόν σκοπόν τήν ωφέλεια τού σώματος, αλλά μέ τήν Νηστεία τού Χριστιανού Μοναχού…

Η Γλώσσα τού Σώματος οπού πολλοί τήν διαλαλούν αλλά δέν τήν γνωρίζουν, δέν δείχνει μόνον ποίες είναι οί προθέσεις έναντι τών άλλων ή τό θυμικόν ανά στιγμές, αλλά καί τήν Προαίρεση τού ανθρώπου, τής ψυχής, τού σώματος, τού πνεύματος… Εάν τό σώμα έχει πορνική στάση καί αναδεικνύει τά ερωτικά καυλικά ερεθίσματα καί πλεονεκτήματα τού καί είτε τό κάνει από μόνον τού είτε γίνεται αυτοσκοπώς, τότε τί ωφελεί η Νηστεία;… Εάν τό σώμα λαμβάνει στάση υπερήφανου λωτού ποία γνώση έχει νόημα, ποία πληροφορία, ποία έκσταση;…. Οί ξετσίππωτοι Ρωμαίοι ή αυτός οπού τό είπε έβαλαν ομματυάλια σέ γιογκιστές καί άλλους: «Η γυναίκα τού Καίσαρος δέν πρέπει νά είναι μόνον τιμία αλλά καί νά φαίνεται τιμία»….

Ήτοι, τό σώμα δέν πρέπει νά είναι μόνον αγνόν αλλά καί νά φαίνεται αγνόν καί όχι πορνικόν…. Διότι εάν μέ τήν Νηστεία νομίζεις ότι αγνοποίησες τό σώμα αλλά η στάση τού σώματος είναι λάγνα, συρμική, ηδονική, καυλωτική πρός αλλήλους, τότε η Νηστεία Μολύνθηκε ή μάλλον τό σώμα μολύνθηκε διότι μπορεί νά νηστεύεις σέ Συχνότητες από τροφές αλλά δέν Νηστεύεις σέ Συχνότητες από διερωτικές εκκρίσεις οργασμικού υπόβαθρού!!!!… Εξού καί εάν νηστεύεις αλλά δέν νηστεύεις σέ βλασφημία ποία η ωφέλεια;… Εάν νηστεύεις αλλά δέν νηστεύεις σέ στάσεις καί αισθήσεις καύλας καί υπερηφάνειας τί νηστεία κάνεις; Τίποτε….Καμμία…

Νηστεία σημαίνει Νηστικός, ήτοι νά παραμείνεις Νηστικός από πάσα Συνειρμική Συνάρτηση Συχνοτήτων Κραδασμικών Δονήσεων Αμαρτιών… Τό νά νηστεύεις αλλά νά είσαι φιλόλαγνος, λυκνιστός φιλήδονος καί αιθσησιακός επιδειξίας, είναι ώς νά κάνεις υγειινή διατροφή αλλά νά Κοιμάσαι μέ 5G αγκαλιά…!

Καλύτερα νήστευσε εί δυνατόν σ’ όλα τ’ άλλα καί άφησε τήν νηστεία τροφής έσχατη… Η κάθε μία Νηστεία υποβοηθάει τόν ερχομόν τής άλλης, εφόσον είναι Νηστεία Αγιότητος ήτοι μέ σκοπόν τής Αγιοσύνη…

Η Αγία Νηστεία αρχίζει από τήν σεμνότητα τής στάσης τού σώματος καί τών ενδυμάτων… Εάν μία γυναίκα μέ τά νάζια τής ανάβει πυρές, πώς Νηστεύει έν Αγιοσύνει; Μέ τό νά είναι χορτοφάγος επί ματαίω καί αυτοεμπαιγμώ;… χαχαΧΑΧΑ!

Εάν κάνεις νηστεία μέ σκοπόν νά βοηθήσεις τό σώμα καί όχι τήν ψυχή, αδιαφορώντας ή μή πιστεύωντας τήν ψυχή, είσαι χειρότερος από εκείνον οπού δέν νηστεύει αλλά ανησυχεί μέσα τού κρυφά διά τήν ψυχή….

Ό διάβολος πρωτίστως υποβάθμισε τήν Νηστεία Αγιότητος καί ύστερα εξύψωσε τήν νηστεία σώματος… Η πρώτη ωφελεί αμφότερα, η δεύτερη βλάπτει τήν ψυχή καί ωφελεί τό σώμα ή βλάπτει αμφότερα… (έν τέλει αξίζει εάν ωφελεί ψυχήν). Εάν νηστεύεις επειδή λυπάσαι τά ζώα, είναι καλόν, αλλά είσαι ανόητος, επειδή δέν λυπάσαι τές ψυχές όσον τά σώματα, δέν πιστεύεις τές ψυχές όσον τά σώματα… τά οποία όσον καί άν προστατεύσεις ό προορισμός τούς είναι τό αιώνιον χώμα… Ό διάβολος θέλει ό,τι κάνεις νά τό κάνεις διά χάριν τού ή διά χάριν τού κενού τό οποίον πάλαι είναι διά χάριν τού, καί ποτέ δία χάριν Τού Θεού οπού Προσυνταυτοχρόνως είναι διά χάριν καί τής έν λόγω ευλαβούσης ψυχός… Ομοίως καί είς την νηστεία, τήν προσευχή, τήν ψευδοθρησκεία ή σωματοενεργειοθρησκεία, σέ κάνει νά νηστεύεσαι, προσεύχεσαι, μετανοείς, διά χάριν τού…. Διότι σέ κάνει νά μήν μετανοείς δία τές αμαρτίες τής ψυχής αλλά διά τές αμαρτίες οπού έβλαψαν ή δήθεν έβλαψαν τό σώμα…

Ό σεμνότυφος είναι ό χειρότερος ή όμοιος μέ τόν άσεμνος… καί ό σεμνός ό ανώτερος Νηστευτής!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*