Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

15:28 - 19/07/2022

Ας τό δούμε καί αλλιώς, γιατί γιατί νά θέλουν νά μάς πακιστανοποιήσουν;….

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ας τό δούμε καί αλλιώς, γιατί γιατί νά θέλουν νά μάς πακιστανοποιήσουν;….

Πρέπει νά ρίχνουμε ματιές καί έξω από τά δικά μάς καθιερωμένα γιά νά βρίσκουμε τήν αλήθεια ή γιά νά τήν επιβεβαιώνουμε καί νά λαμβάνουμε πολύτιμες λεπτομέρειες, πληροφορίες, αλήθειες καί επαληθεύσεις…
Γεγονός 1: τό 1% κατέχει σχεδόν όλη τήν ισχύ παντός είδους Πεπράξεων-[Πανπεπράξεων] καί όλη τή γνώση άνευ ηθικών αναστολών γνώση.

Γεγονός 2: Αυτόν τό 1% ελέγχει τό 4% άμεσα, μέ μηχανισμούς, μέ χρήμα, μέ έλεγχον τών δρόμων ματαιδοξίας, θέσεων παντός είδους πολιτικής, οικονομίας, διακρατικών καί διεθνών σχέσεων, σρατηγικής, οπλοκατασκευής καί τώρα καθοδόν τροφοκατασκευής, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, μεταφορικών μέσων, εγγράφων ταυτότητας και ταυτοποιήσεως, νόμων, άρα τέ ηθελημένως ή μή τό 4% γίνεται σύσσωμον μέ τό 1%.

Γεγονός 3: Αυτόν τό 5% ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τίς ζωές τού λοιπού 95%. Έναν 5% από τό 95% έχει ελεύθερον μυαλόν καί καρδία καί θέλει νά αντιστρέψει τά πράγματα, νά μετατρέψει τό 90% εναντίον τού 5%, αλλά χωρίς νά είναι σέ όλα ενωμένον αυτόν τό αντιστασιακόν 5% καί σέ πολλές περιπτώσεις αντίθετον καί εχθρικόν σέ διάφορα υποσοστά.

Γεγονός 4: τό 90% είναι προέκταση βούλησης τού 1% + 4% καί συνεχώς κατακτάται περισσότερον η βούληση τού μέ στρατηγικές κοινωνικές καί θρησκευτικές επιχειρήσεις προπαγάνδας καί διαχείρισης από τό 1% + 4%. Κατά συνέπεια, διά νά μετατραπεί τό 90% ολικώς καί καθοριστικώς πρέπει νά ανατραπεί τό όλον σύνστημα τού 1% + 4%, νά έρθη η ζούγκλα, η αναρχία, η αυθαιρεσία καί βεβαίως η πτώση τής υπερτεχνολογίας καί τότε ό,τι προκύψει όπως τόν καιρόν τών μύθων καί τών τεράτων ήτοι μία πρωτόγονη καί αναπρωτόγνωρη καί άνευ παγκόσμιας κρατικής διακρατικής διεθνής νομοθεσίας, άλλως πώς δέν γίνεται καί σέ τέτοια πρωτόγονη ή ημιπρωτόγονη επαναφορά τό 1% + 4% ίσως έχει λύσεις ή έστω λύσεις προστασίας τού καί επανακυριαρχίας τού είς τό μέτρον τό δυνατόν καί διά τόν χρόνον όπου χρειάζεται δι’ αυτόν…

Τελευταίως παρακολουθώ μαγνητοφωνήσεις από τίς δράσεις τών Μωαμεθανών, τά πιστεύω τούς, τό τί νομίζουν δι’ ημάς τούς Χριστιανούς, τήν “φιλοσοφία” τούς….

Επιβεβαίωσα ακόμη μία φορά ότι οί Μωαμεθανοί είναι Μονοφυσίτες αιρετικοί Χριστιανοί. Τό Ισλάμ είναι ό Μονοφυσιτισμός μέ πρόσθεση “προφήτη” άλλου πέραν Τού Χριστού καί έτσι ανεξαρτητοποιείται. Εάν δέν παρουσίαζε τόν Μωάμεθ, τότε οί Πατέρες τής Εκκλησίας θά σύντριβαν έκ νέου τόν Μονοφυσιτισμόν, άν καί πολλοί Χριστιανοί είναι εμπαθώς ή απαθώς Μονοφυσίτες, ότι δηλαδή Ό Χριστός είναι μόνον άνθρωπος.
Τό Ισλάμ φάσκει καί αντιφάσκει διότι ενώ μνημονεύει Τόν Χριστόν καί Τήν Παναγία είς τό Κοράνι καί ενώ τήν αποδέχεται διά Παρθένα δέν τήν αποδέχεται ώς νύμφη Θεού καί όλα αυτά έχουν νά κάνουν καί μέ τήν αδυναμία τών Μωαμεθανών νά συνειδητοποιήσουν τί σημαίνει Ό Θεός είναι Τριαδικός, κάτι τό οποίον δέν νοούν ή δέν αποδέχονται ακόμη καί Χριστιανοί, Εβραίοι καί άλλες θρησκείες… Δέν μπορούν να εννοήσουν ότι όντως διαφέρει νά είναι Ένας Θεός Τριαδικός αλλά όχι τρείς Θεοί ήτοι Τρισθεός….

But once the Sacred Months have passed, kill the polytheists-[idolers-unbielivers] who violated their treaties˺ wherever you find them,1 capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay alms-tax, then set them free. Indeed, Allah is All-Forgiving, Most Merciful. Σούρα-[Σειρά 9 που ενσφαλμένα ή εσκεμμένα γράφεται Σειρά 5 είς τόν ιστότοπον όπου έψαξα, παντού μία σύγχυση, όπως θά δείτε είς τό βίτεο πιο κάτω η Σειρά 5 αναφέρεται στό Ευαγγέλιον-Καινή Διαθήκη καί ότι τό Κοράνιον είναι υπό αυτής]-Ισλάμ.

Αλλά μόλις περάσουν οι Ιεροί Μήνες, σκοτώστε τους πολυθεϊστές-[ειδωλολάτρες-άπιστους] που παραβίασαν τις συνθήκες τους˺ όπου τους βρείτε,1 αιχμαλωτίστε τους, πολιορκήστε τους και περιμένετε τους με κάθε τρόπο. Αν όμως μετανοήσουν, κάνουν προσευχές και πληρώσουν ελεημοσύνη, τότε αφήστε τους ελεύθερους. Πράγματι, ο Αλλάχ είναι Παντοσυχωρητικός, Πολυεύσπλαχνος.

Εδάφιον-Σουρά-Σειρά 1 (5)
Yusuf Ali Say: “O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and the revelation that has come to you from the Lord”. It is the revelation tha cometh to thee from thy Lord, that increasheth in most of them their obstinate rebelion and blaspemy. But sorrow thou not over (these) people without Faith. Μετάφραση:

“Ω Λαοί του Βιβλίου! δεν έχετε κανένα έδαφος να σταθείτε αν δεν σταθείτε σταθεροί στον Νόμο, το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη που σας ήρθε από τον Κύριο”. Είναι η αποκάλυψη που έρχεται σε σένα από τον Κύριό σου, που αυξάνει στους περισσότερους από αυτούς την επίμονη ανταρσία και βλασφημία τους. Αλλά μη λυπάσαι για (αυτούς τους) ανθρώπους χωρίς πίστη.

Οί Μωαμεθανοί είναι πολλοί αλλά είναι συγχυσμένοι καί μέ απορίες καί προσωπικές γνώμες όπως σέ κάθε θρησκεία, ιδεολογία, επιχείρηση, συνστράτευση, μήν νομίσετε ότι αυτόν ισχύει μόνον μ’ εμάς καί τό έχω αναλύσει ούκ ολίγες φορές. Παρόλα ταύτα οί Μωαμεθανοί παραμένουν αφοσιωμένοι ή αυτοϋποχωρούν διά τίς προσωπικές τούς γνώμες όπου δέν σημαίνει ότι είναι πάντοτε ενσφαλμένες ή σωστές, όπως γίνεται σέ κάθε θρησκεία, ιδεολογία, επιχείρηση, συνστράτευση καί υπάρχουν διχασμοί σέ αυτούς, αλλά εμείς δέν τό γνωρίζουμε επειδή δέν τό ερευνούμε καί επειδή δέν έχουμε χρόνον….

Τό Κοράνι είναι σαφές ότι τά Χριστιανικά Ευαγγέλια συμπεριλαμβανομένης τής Αποκάλυψης είναι αυτά όπου είναι υπεράνω, πρίν από τό Κοράνι καί ό δρόμος πρός τήν ψυχοσωτηρία….

Εάν μελετήσετε σέ βίντεο διάφορους Μωαμεθανούς ιθύνοντες ομιλητές καί αξιωματούχους προσπαθούν νά υποβιβάσουν ή καί νά τήν απορρίπτουν ώς ψευδεπίγραφη καί ότι άλλος άχετος Ιωάννης έγραψε τήν Αποκάλυψη-[όπως λένε καί οί ραββίνοι καί διάφοροι πράκτορες τών σατανικών δυνάμεων σπέρνουν τήν άποψη αυτή κλειδί ψυχοσωτηρίας ή ψυχαπώλειας σέ απλούς Μωαμεθανούς, Εβραίους, Χριστιανούς καί αλλόθρησκους] διότι αντιλήφθηκαν ότι σέ προέκταση η [απο]δοχή τής είναι [απο]δοχή ότι Ό Χριστός δέν είναι άνθρωπος προφήτης αλλά Υιός Θεού καί άνθρωπος ή καί Υιός Θεού μέσα σέ ζωντανή σάρκα μέ ανθρώπινη μορφή…

Η συναγωγή τού σατανά επανέφερε τόν Μονοφυτισμόν μέ τήν χρήση ιδρυτού θρησκείας μετά Χριστόν συμπεριλαμβάνοντας τά Ευαγγέλια ώς αποδεκτά καί μέ αντιφάσεις διά μέσω τού Κορανίου, ούτως ώστε ό Μονοφυτισμός ώς μόνον άνθρωπος Ό Χριστός νά είναι ανεξάρτητη θρησκεία-αίρεση από τόν Χριστιανισμόν μέ τείχος τόν “προφήτη” Μωάμεθ όπου καί νά ήθελε δέν θά προλάβαινε σέ χρόνον μηδέν καί σέ σχετική νεαρή ηλικία νά συγγράψει τό Κοράνιον, ούτως ώστε νά αποχριστιανοποιηθεί τεράστιος αριθμός Χριστιανών καί νά αυξάνεται μέ ραγδαίους ρυθμούς λόγω τής πολυγαμικότητος τών ανδρών καί έτσι νά μήν φτάσει ό Χριστιανισμός νά κατακτήσει όλον τόν κόσμον κάτι τό οποίον δέν ήθελαν οί Εβραίοι.

Αυτή ήταν η μέση λύση η οποία οδηγεί είς τήν Χριστιανική Ανατροπή καί είς τήν νίκη τού θηριού 666 καί εξηγούμε διατί….

α) Οί Εβραίοι απορρίπτουν Τόν Χριστόν ώς Υιόν Θεού καί ανθρώπου μαζύν ήτοι Θεάνθρωπον καί Τόν απορρίπτουν καί ώς προφύτη, εξού καί τούς είπε μήν πιστεύσετε σ’ εμένα πιστεύσετε είς τά λόγια μού, αφού είχαν υποψίες β) Οί Χριστιανοί πιστεύουν είς Τόν Θεάνθρωπον γ) οί Μωαμεθανοί-Μάρτυρες Ιεχωβά καί άλλοι καί έν μέρει κατά βούληση Μασόνοι πιστεύουν Τόν Χριστόν ώς προφήτη άνθρωπον δ) τό ανάμεικτον αυτών τών τριών ώς Τετραπιθανότητα σέ σχέση μέ τό τί πιστεύεται ότι είναι Ό Χριστός από τούς ανθρώπους-[ένας καλός άνθρωπος ός πιστεύει είς τά λόγια Τού Χριστού ώς προφήτη θά σωθεί όπως καί ένας όπου πιστεύει Τόν Χριστόν ώς Θεάνθρωπον καί ακόμη καί εάν είς τούς έσχατους καιρούς μόνον, δέν έχει άλλη αρετή παρά τήν Πίστη, όπως Ό Ίδιος Ό Χριστός δήλωσε. Τό κλειδί είναι ό,τι καί νά πιστεύει είς τούς έσχατους καιρούς νά μήν [απο]δεχθεί τά χαράγματα…

Ανωτέρω είς τά α), β), γ) καί δ) βλέπουμε τήν σήψη τών ανθρώπων όπου διαχειρίζονταν τήν θρησκεία περί Αληθινού Θεού, τήν μή αντίληψη τούς ότι είναι Τριαδικός ενώ είς τήν Γένεση αναφέρεται τό άς κάνουμε άνθρωπον καί όχι άς κάνω άνθρωπον ήτοι έναν Πρόσωπον Θεού, μετά τήν έλευση Τού Υιού έν σαρκί καί τήν ευ+ακμή τής Αλήθειας καί μετά τήν διχόνοια διά τού Μωαμεθανισμού καί τήν παρακμή τής Αλήθειας διά τήν Θεάνθρωπη Υπόσταση Τού Ιησού Χριστού, αλλά παράλληλα έν μέρει είς τό Κοράνι μία ηθική ανδροκρατίας όπως είς τήν Παλαιά Διαθήκη καί όλους τούς π.Χ. λαούς μέ τά χαρέμια τών πλουσίων βασιλέων καί ηγεμόνων.
Είς τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών δέν γίνεται καμμία αναφορά είς τούς Μωαμεθανούς. Δέν τό βρίσκεται ύποπτα παράξενον; Αναφέρονται σέ σφαγή τών ειδωλολατρικών ανατολίτικων λαών καί οίκτον σέ Χριστιανούς, δι’ όσους γλυτώσουν, επειδή έχουν τήν ίδια παράδοση, αλλά όχι είς τούς Μωαμεθανούς, διότι αυτοί τούς έφτειαξαν καί θά εξηγήσουμε διατί ενώ ήδη εξηγήσαμε πώς… Πρέπει νά ειπούμε όμως ότι οί σοφοί τών πρωτοκόλλων ενώ δηλώνουν σφαγή τών πολυθεϊστών είναι πολυθεϊστομορφιστές τού σατανά, ταύτισαν τόν θεόν τούς διάβολον μέ εκατοντάδες θεούς καί αυτόν είναι παραγγελία καί αποκάλυψη από τόν σατανά, όπως ευθαρσώς δηλώνεται είς τόν 33ον βαθμόν μασονίας ότι ό θεός είναι ό σατανάς ός έκαμε όλες τίς θρησκείες πλήν τού Χριστιανισμού! Εδώ βλέπουμε ότι οί σιωνιστές συναγωγιστές τού σατανά είς τίς συναθροίσεις τούς είς τά ανώτερα κλιμάκια καί έξ’ αρχής σταδιακώς παραπροσηλυτίζουν τούς ανυποψίαστους Εβραίους μέ τόν πολυθεομορφικόν θεόν-[σατανά τούς έν αποκαλύψει αργότερα]… καί τόν βλασφημοταυτίζουν μέ τήν θρησκεία καί τίς εντολές τού Μωϋσή διά νά τούς εξεγελάσουν….

Προσέξετε Γιατί τούς ευνοεί ό Μωαμεθανισμός τόν οποίον έφτειαξαν. α) Οί Μουσουλμάνοι πιστεύουν γιά άνθρωπον προφήτη Τόν Χριστόν ός θά επανέλθει! β) Οί Εβραίοι καρτερούν Μεσσία γ) οί Χριστιανοί καρτερούν τόν Αντιμμεσία πρίν τήν Δευτέρα Παρουσία Τού Θεάνθρωπου Χριστού δ) άλλες θρησκείες περιμένουν Μεσσία αλλά όχι Θεάνθρωπον.

Συνεπώς, όλοι εκτός τών Χριστιανών περιμένουν άνθρωπον Μεσσία καί οί μέν Μωαμεθανοί Τόν Χριστόν άνθρωπον-προφήτη, οί δέ Εβραίοι Τόν Χριστόν άνθρωπον-Μεσσία ός δέν ξανά ήρθε. Οί δέ διεφθαρμένοι Χριστιανοί όπως καί από άλλες θρησκείες δέν πιστεύουν σέ Χριστόν Θεάνθρωπον ή Τόν πιστεύουν επίσης μόνον άνθρωπον ή δέν πιστεύουν δεδηλωμένα ή ουσιαστικώς σέ Θεόν ή δέν θ’ αντέξουν καί δέν έχουν πρόθεση αντοχής έναντι τού παγκόσμιου συνστήματος καί έτσι όλοι ευθυγραμμίζονται μέ έναν φτειαχτόν “Μεσσία” που διά τούς Μωαμεθανούς θά είναι ό άνθρωπος Χριστός σέ επαναφορά, διά τούς Εβραίους ο πρώτη φορά ερχόμενος Χριστός ή έστω ό επαναρχόμενος Χριστός άνθρωπος όπως καί διά πολλούς Χριστιανούς καί απομονώνονται οί Πιστοί Χριστιανοί είς Τόν Θεάνθρωπον Χριστόν μέ καταδιώξεις….

Ό αγώνας αξιωματούχων τού Ισλάμ εναντίον τών Ευαγγελίων καί τής Αποκάλυψης, συνεπάγεται απόρριψη τής σατανικής υπόστασης τού 666 καί έτσι όλοι γίνονται έναν, μαζύν καί μέ τούς ούτως ή άλλως αδιάφορους θρησκευτικώς καί άθεους! Δέν είναι τυχαία άλλωστε η γραφή 6666 στίχων είς τό Ισλάμ, δηλώνει τήν προέκταση τών Εβραίων σατανιστών μέ διάφορες αναμείξεις ώστε νά αποδεκτούν τό 666, ήτοι αναμείξεις Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, Κορανίου, απορρίψεις καί μεταπροσθέσεις, όπως καί στούς Εβραίους μέ διάφορα βιβλία τούς καί νεοθεωρίες τούς έως τήν πάγια πολυθεϊκή καί παγανιστική λατρεία υποσυνείδητως ή συνειδητώς όπως άλλωστε καί σέ Έλληνες καί σέ όλες τίς άλλες εθνικότητες… [7Χ6=42+24=66 = 6 ώς Εβραίοι καί 6 ώς Ισλάμ = δύο αδελφές θρησκείες]…

Η πολιτική τού σατανά είναι νά ικανοποιήσει τούς πάντες αναλόγως τών πεποιθήσεων τής θρησκείας τού ώστε ν’ αναγνωρίσει τόν Μεσσία είς τόν υιόν τού Αντίχριστον καί όχι είς Τόν Θεάνθρωπον Χριστόν Αυτόν Καθ’ Εαυτόν!… Έτσι οί Μωαμεθανοί θά λένε αυτός είναι ό Χριστός άνθρωπος προφήτης καί τόν πίστευσαν καί οί Εβραίοι άρα τέ γιατί νά ανησυχούμε; Τούς φώτεισε ό Θεός. Οί Εβραίοι θά λένε όλα καλά αφού οί Μωαμεθανοί αναγνωρίζουν γιά Μεσσία τούς τόν Μεσσία μάς καί παραγνωρίζουμε ότι νομίζουν ότι είναι Ό Χριστός καί ήρθε γιά δεύτερη φορά καί οί πλανεμένοι, αθεοκεντρικοί Χριστιανοί θά λένε έναν από τά δύο όπως καί από άλλες φυλές θά συνταυτίσουν τόν σωτήρα μέ τό ίδιον θηριώδες πρόσωπον μέ τήν προβιά-μαλλούρα αρνίου ενώ θά είναι τό ψευδαρνίον!… Θά ευθυγραμμιστούν όλοι μέ τόν μέν ή δέ ή άλλον τρόπον είς τό θέλημα καί τήν προεπιλογή τού σατανά…. Ενώ οί αρνητές-αρνίου θά καταδιώκονται καί εξοντώνονται…. επειδή θά αρνηθούν διά Μεσσία τόν αρχιπλάνον!… [6000 στίχοι γιά τό καί πρός τό 666 = 6666]….

Οί Μωαμεθανοί ερωτούν τούς αδαείς καί ανεδαφικούς Χριστιανούς είς τού δρόμους τού Λονδίνου σέ ζωντανές συνεντεύξεις: Είναι Ό Χριστός Θεός ή σταλμένος από Τόν Θεόν; Μία ερώτηση παγίδα καί αποφάσισα νά τούς απαντήσω μέ τήν δική τούς λογικής, μέ βίντεο καί μέ άρθρα μέσα από τά Κατοχικά Νέα…

Παναγιώτης Δίας

Σας Ενδιαφερουν:

Σε 7 εβδομάδες τα τεχνητά ερυθρά κύτταρα σας απαλλάσσουν από τον διαβήτη, μειώνουν το επίπεδο σακχά...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Καμία γλώσσα δεν είναι πλέον "ξένη" χάρη σε αυτή την έξυπνη ιαπωνική καινοτομία
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μύκητας νυχιών: τι κίνδυνους ενπεριεχει η ασθένεια και πώς να την ξεφορτωθείς
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Νικηστε τον Διαβητη με Φυσικα Μεσα
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Knee Bandage - Επιδεσμος γονατου-αγκωνα , μειωστε τον πονο και την αποθεραπεια του τραυματος!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κορίτσια, βοηθήστε με, είμαι διαγνωσμένη με διαβήτη. Πώς κάνετε την θεραπεία;
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τα θηλώματα είναι μια απειλή για τη ζωή
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η ιστορία μου για τη αντιμετώπιση της ψωρίασης
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η Ελλάδα έχει αριθμό ρεκόρ αντρών με προβλήματα ισχύος! Καινοτόμες μέθοδοι θεραπείας για ανικανότητα...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Αυτή η επαναστατική εφεύρεση είναι πιθανότατα η πιο αποτελεσματική θερμάστρα που θα δείτε ποτέ.
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑΕπιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*