17:29 - 21/06/2021

Άρχισαν οί επαληθεύσεις… ένωσις όλων μέ τόν Αντίχριστον… οί Έλληνες Αρχαιοδαιμονιστές ειδωλολάτρες οργιάζουν μέ αγάπη πρός τό θηρίον 6666

Άρχισαν οί επαληθεύσεις… ένωσις όλων μέ τόν Αντίχριστον… οί Έλληνες Αρχαιοδαιμονιστές ειδωλολάτρες οργιάζουν μέ αγάπη πρός τό θηρίον 6666

Άρχισαν οί επαληθεύσεις… ένωσις όλων μέ τόν Αντίχριστον…

Παλαιότερα σάς είπα ότι όλοι θά ενωθούν εναντίον Τού Χριστού καί τών Χριστιανών… Θά τό είπα εκατοντάκις τουλάχιστον…

Διάβασα έναν άρθρον αρχαιολάτρου μέ άρες μάρες κουκουμάρες γιά τόν 666 καί τόν 999…

Είδα στοιχεία που ανάφερα στό παρελθόν, τά οποία αλλάζουν πρός τό «συμφέρον» τούς…

Λίγο κόπια πέηστ = κόπια/αντιγραφή μεταφορά… γιά ισότοπα γιά τούς άνθρακες 12, 7 καί άλλους…

Λίγο γιά τές εξάρες ήτοι τρείς εξάρες στά τυχεροπαίγνια τού διαβόλου στήν αρχαιότητα…

Λίγο Πυθαγόρα, Πλάτωνα, καί άλλους…

Γιά τά 6 ουδετερόνια, 6 ηλεκτρόνια καί 6 πρωτόνια τού άνθρακα 12… = 666…

Λατρεία τού Ήλιου καί τού Σείριου… Ότι ό Ήλιος μετατρέπει τόν άνθρακα 12 σέ άνθρακα 7 ήτοι 6 ηλεκτρόνια, 6 πρωτόνια καί έναν ουδετερόνιον ήτοι 661… καί κουκουμάρες γιά μεταλλαγή τής Συνειήδησης τού ανθρώπου από τόν Ήλιον, αλλά πουθενά δέν είδα γιά Ηθική! Ποία είναι η Ηθική τούς; Καί άν είναι όποια είναι νά συγκριθεί μέ αυτήν Τού Χριστού νά δούμε τέλος πάντων ποία είναι η Δικαιότερη δηλαδή η Δίκαιη!…

Η φώτειση τούς θά έρθει μέ τό άν είναι Ηθικοί αλλά άν είναι συναριθμημένοι μέ αριθμούς, διαλογισμούς, κύβους τού Μέτατρον, λωτούς τής Ενδίας, δηλαδή η φώτειση γι’ αυτούς ή μάλλον η άνωση τούς σέ Παράδεισον που μέχρι πρόσφατως δέν είχαν αλλά αιφνίς απόκτησαν δέν εξαρτάται από τό έν πράξει δίκαιον τού ανθρώπου αλλά μέ τούς μαγικούς αριθμούς! Ό,τι πιστεύουν οί μυστικιστές Εβραίοι καμπαλιστές, Ινδουιστές, διαλογιστές, σοφιστές, άρες μάρες κουκουμάρες! Οί θεοί τούς δέν κρίνουν μέ τό δίκαιον αλλά μέ τεχνάσματα αριθμών… χαχαχαχα! Καί δέν λέγω ότι οί αριθμοί δέν αποκαλύπτουν Πράγματα, Αποκαλύπτουν καί Παραποκαλύπτουν αλλά Μωρέ δέν Σώζουν!….

Εκείνο που σώζει είναι η Πίστη, η Αγάπη, τό Δίκαιον καί όχι η γνώση τών αριθμιτικών ιδιοτροπιών καί μυστικών… Αυτά ΕΜΕΙΣ ώς Χριστιανοί τά χρησιμοποιούμε όχι γιά νά ΜΑΣ σώζουν ΜΏΡΟΙ αλλά γιά νά επιβεβαιώσουμε, μαντέψουμε, προφυτεύσουμε, προχυτεύσουμε γεγονότα, επαληθεύσεις, συνδοιασμούς μέ Τήν Αριθμοσοφία Τού Θεού, καθότι τ’ Όνομα Τού ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΙΤΙΚΟΝ ΗΤΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ!!!! Άρα παίζει ρόλο καί η Αποκάλυψη είναι γιομάτη μέ τέτοιους αλλά καί σέ όλη τήν Αγία Γραφή καί αλλού, αλλά επαναλμβάνω δέν σώζουν αυτοί… Αυτοί αποκαλύπτουν πράγματα γιά εκείνους που μπορούν νά τά βλέπουν, συνδοιάσουν… Δέν σέ παίρνει στόν άλλο ωκεανό η μοιρογνωσία, αυτήν τήν χρησιμοποιείς γιά νά πάς μέ τό πλοίο, κατάλαβες;…

Έξ’ άλλου κατ’ επανάληψιν είπα πώς ό αδαέστερος άνθρωπος περί γνώσεως που είναι όμως ταπεινότατος, καλοσυνάτος, πράος καί δή Ηθικοπρεπέστατος, θά σωθεί αμέσως, ενώ ό Γνωστικός που είναι βρώμικος καί περιμένει φώτα νά τόν λούσουν μέ πύρ, ύδωρ, χούς καί αήρ, ήτοι νά σωθεί διά τής γνώσεως ή μάλλον τής μερικής πιθικίσιας αμφιεπιγνώσεως τής άπειρης γνώσης που υπάρχει, θά χαθεί μέσα στήν μωροβλακεία τού… Άν ήταν ό γνωστικότερος δηλαδή όποιος έχει περισσότερες ξερές γνώσεις νά σώζεται, τότε τό δίκαιον θά ήταν η κατώτερη γνώση, χαχαχα, μπορείς νά συνειδητοποιήσεις αυτόν που σού είπα;…

Δέν σέ σώζει η περισσή ξερή γνώση αλλά τό περισσόν δίκαιον ήτοι η περισσή γνώση εφαρμογής σέ σκέψη καί σέ δράση τού δικαίου, χάννε ψευδογνωστικιστή τού Σείριου Α΄καί τών άρων μάρων κουκουμάρων… Άν είναι όπως τά λές τότε πρώτοι θά σωθούν οί Αστροφυσικοί, Μαθηματικοί, Φυσικοί, έστω καί άν κάνουν συνάμα εμβόλια εξόντωσης τής ανθρωπότητος, επειδή θά έχουν καί «δίκαιον» έξ’ άλλου, ήτοι αφού είναι γνωστικότεροι τάχα ό,τι εφαρμόσουν είναι δίκαιον καί καλόν, χαχαχαχα!… Μά τί δαιμονοεγωισμός κυκλοφορεί…

Βεβαίως, ό συγγραφέας τού άρθρου δέν παραλείπει νά κάνει μνεία είς τόν Εωσφόρο… τό 666 τού Αντίχριστου, ώς αριθμός ανθρώπου ήτοι τού άνθρακα = σώματος = madticks… χαχαχαχα!…

Συμφωνεί μέ όλους καί μέ όλα μασσωνοπρεπέστερα αλλά διαφωνεί μέ Τόν Χριστόν καί λέγει πώς φοβάται ό Χριστιανός τήν Εωσφορική Ελλάδα… χαχαχα!…

Συνάμα, λές καί στήν Αρχαία Ελλάδα είχαν μία γνώμη καί όχι εκατομμύρια καί οί Τραγικοί Ποιητές καί Μυθολόγοι δέν αναφέρονται σέ τύψη, ερινύα, ενοχή, τιμωρρία, νέμεση, από Τόν Θεόν ή Τό Θείον ή τούς θεούς, όχι όλους, τούς ηθικούς ασπούμε γιά τίς αδικές τούς… Δηλαδή αυτή η ψύχωση νά σώζει ό Ήλιος καί ό διαλογισμός καί μασσωνισμός καί ό καμβακαμπαλισμός είναι μία σύγχρονη ψευδοθεώρηση, σκόπιμη, που παρουσιάζεται στούς αδαείς, ασεβείς, αμόρφωτους καί παραμορφωμένους ώς αρχαία ελληνική ιδέα… καί η οποία συμπίπτει μέ τό γνωστικιστικόν Ισλάμ, τό εβραϊκόν καμμππαλλιστάν, τό διαλογιστικόν ινδουιστικόν μετρεγαιστάν καί άλλα όλα, εκτός από Τόν Χριστιανισμόν, ακριβώς ότι λέγεται στόν 33ον βαθμόν τού μασσωνιστάν… καί μού λές εσύ γιά Ελλαβάρα Ελλαβόρα που θά κάνει τά μηχανοθαύματα τού ό Αντίχριστος όπως προαναγγέλλονται στό In Shadow A Secret Odyssey που θά σ’ ανεβοκατεβάζουν από τά ορμονικά ουράνια στά ορμονικά τάρταρα μέσω τών διαχυμικών εξάρσεων τών εμβολιασμών στά τσάκρα καί άλλα κέντρα… γιά νά νομίζεις πώς έγινες θεός ήρωας υπεράνδρας superman catwoman…

Σού τό έλεγα δεκαετίες ότι θά σμίξουν όλοι ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ επειδή όλων οί ταγοί είναι ΑΡΧΙΜΑΣΣΩΝΟΙ σύν οί ΑΡΧΙΜΑΣΣΩΝΟΙ που βάζουν καί μέσα στήν Εκκλησία καί θά λέγουν χαίρε χαίρε Αντίχριστε όπως σέ προειδοποιεί η Αποκάλυψη…

Αυτοί περιμένουν τήν ψυχοσωτηρία μέσω φαντασιοπληξίας μέ τό όνομα φώτειση, ενώ η ψυχοσωτηρία είναι θέμα Κρίσεως τών Πράξεων καί Σκέψεων σού μέ Γνώμονα καί Μοιρογμωμόνιο όχι τού χτίστη αλλά Τού Δικαίου!!!! Χαχαχα!…

Αυτό περιμένουν ανάληψη στόν ουρανό μέ αριθμούς καί αιφνιδιαστικές φαντασιοπληκτικές δέν ξέρουν ούτε αυτοί ούτε ΕΜΕΙΣ μέ φωτείσεις τί, άν τές ήξεραν θά τές έλεγαν καί άν τές έλεγαν θά ήταν φωτεισμένοι, ενώ ΕΜΕΙΣ μέ τήν παραδοχή τής ασημαντότητος ΜΑΣ, τής αναξιότητας ΜΑΣ, τής αίσθησης τής αμαρτωλότητος καί Μετάνοια ΜΑΣ, Τής Συνειδητής Επίγνωσης ΜΑΣ ότι είμαστε Αφώτειστοι καί Ανάξιοι που ζητάμε τήν Σωτηρία τής ψυχής όχι τής φώτεισης, διότι φώτειση γιά ΕΜΑΣ είναι η επίγνωση τής αναξιότητος καί αμαρτωλότητος ΜΑΣ καί ό,τι ΜΑΣ δώσει Ό Θεός όχι ώς φώτειση λεπτομέρειας επιστήμης αλλά ώς Αγαλλίαση Ενσωσμένης Ψυχής καλοσωριζόμενο…

Λοιπόν, όλοι συμφωνούν ότι ΕΜΕΙΣ είμαστε οί σκάρτοι καί αυτοί οί φωτεινοί, όλοι Μασσώνεψαν καί μισούν Τούς Χριστιανούς όπως ορίζει ό όρκος στόν 33ον τρισκατάρατον βαθμόν τούς!

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά καί ού λατρεύσω κτίσματα αλλά Τόν Κτίστην καί συγχώρεση ζητώ εάν ελάτρευσα είς τήν νεότητα μού ή αργότερα κτίσματα!

Όσοι λατρεύουν κτίσματα από Τόν Κτίστην Φώς, Σωτηρίαν καί Δώρα δέν θά λάβουν… Τά κτίσματα εισίν αναλώσιμα καί τά όντα που λατρεύουν κτίσματα άξια δ’ έκαστην τιμωρρία (τί μωρία) βλασφημίας καί ανωμαλίας…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

  1. ΠΑΝΌ ΓΕΡΙΜΟΥ ο πατήρ Σάββας Αχιλλεως έλεγε ότι ο κακός θα πιάσει τον κόσμο από 3 σημεία. Την κοιλιά το χρήμα και τις μετακινήσεις. Σημεία τα οποία εάν δεν έχεις την σφραγίδα του δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Με το χρήμα τα κατάφερε με τα ταξίδια όπως βλέπουμε θα τα καταφέρει να μην μπορεί να μετακινητθει ο κόσμος και βεβαίως έρχεται και η σειρά της τροφής.

  2. Ο μεσσιας των εβραιων ειναι ο καθε πολιτικος της Ελλαδος που εκανε στους Ελληνες ολα αυτα που θα παθενανε αν δεν τον ψηφηζανε…

    https://www.facebook.com/groups/601694366920532/permalink/1195840767505886/

  3. ΠάνοςΓέριμου 06/22/2021 @ 1:20 ΠΜ

    Συμφωνώ μέ όλους σάς, αλλά στέκω είς τά λόγια τού πατήρ Σάββα Αχιλλέως!… Κίνηση μάτ… γίνετε αυταρκείς…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh