Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

19:02 - 10/11/2022

Απάντηση στην ερώτηση IQEQAQ: [Εάν απαντήσεις σωστά σε αυτήν την ερώτηση, θα παραδεχθώ το IQEQAQ εάν δεν απαντηθεί σωστά ενδεχομένως να απαντήσω σε επόμενον άρθρον]

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Απάντηση στην ερώτηση IQEQAQ: [Εάν απαντήσεις σωστά σε αυτήν την ερώτηση, θα παραδεχθώ το IQEQAQ εάν δεν απαντηθεί σωστά ενδεχομένως να απαντήσω σε επόμενον άρθρον]

Η ερώτηση κατωτέρω:

[Εάν απαντήσεις σωστά σε αυτήν την ερώτηση, θα παραδεχθώ το IQEQAQ [εάν δεν απαντηθεί σωστά ενδεχομένως να απαντήσω σε επόμενον άρθρον]. Δεν φαντάζεσαι; Δεν διανοείσαι; Δεν διυπερευφυϊεσαι;….

Πόσοι με υψηλόν IQ εμβολιάστηκαν;….

Περιμένω να με εκπλήξεις ευχάριστα.]

Η απάντηση μου:

Αφού το IQ καθορίζει την εξυπνάδα, ή έστω την μεγαλύτερη διαντίληψη, τότε ανθρώποι με όμοιον IQ πήραν διαφορετικές αποφάσεις διά το εμβόλιον;…. Αυτόν σημαίνει ότι το IQ Τέστ είναι μύθος και μόνον μία πλευρά της Νόησης και συγκεκριμένα είναι μία παγίδα ότι όποιος αντιλαμβάνεται τα τεστ και τα λύει είναι ο ευφυέστερος ή εξυπνότερος ή πονηρότερος ή διαντιληπτικότερος.

Δεύτερον, υπάρχουν ανθρώποι όπου αφού έμαθαν μία φορά τα συνήθη προβλήματα βαθμολογία IQ μαθαίνουν να τα λύουν και να αντιλαμβάνοντε λόγω εκπαίδευση τις παγίδες, αλλά δεν αντιλαμβάνοντε επαρκώς όταν οι ίδιες παγίδες τοποθετούντε σε κατάσταση πολιτικής, εμβολιασμού, διπλωμματίας, διαφήμισης, προπαγάνδας, άρα τε δεν είναι όσον νομίζουν ή νομίζοντε έξυπνοι, διότι είναι ανίκανοι να αντιληφθούν ότι είναι η ίδια πονηριά ή εξυπνάδα σε άλλα μοτίβα ερώτησης ή εξαπάτησης, βεβαίως αυτόν μπορεί να το έχουμε όλοι ολίγον ή πολύ αλλά όχι εις τον βαθμόν όπου πολλοί το έχουν, ώστε να λύουν ως παπαγάλοι/ψιττάκοι μίμησης τα συγκεκριμένα καθορισμένα προβλήματα IQ, αλλά όχι σε άλλες μεταμορφώσεις [όταν αλλάζει τα ρούχα του ο Μανωλιός και τα φοράει αλλιώς, αλλά είναι ο ίδιος πονηρός]….

Σε άλλες περιπτώσεις είχα επισημάνει πώς εάν όλοι οι ευφυείς βάσει δοκιμασία/τέστ, επαγγέλματος, μόρφωσης, τω όντι είναι ανώτερης ευφυίας δεν θα ψήφιζαν διαφορετικά κόμματα και δεν θα είχαν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις. Πέραν εκείνων όπου το κάνουν ακραιφνώς από συμφέρον, αλλά και τούτον είναι δείκτης ευφυίας διότι ο ευφυής δεν θα ψήφιζε ή προτιμούσε κάτι το οποίον θα έβλαπτε τον ίδιον άμεσα ή μεταγενέστερα και τους άλλους, ώστε να προκύπτει έστω έμμεσα και ενδεικτικά ότι οι ευφυέστεροι Ανθρώποι είναι οι Ηθικοκεντρικοί κυριολεκτικώς.

Βεβαίως άλλον ευφυία και άλλον αντοχή, διότι άμα κάποιος κινδινεύει να μην επιβιώσει μπορεί να υποκύψει στο κακό, το λάθος, εκείνο που δεν προτιμάει, αλλά πέραν τούτου, βλέπουμε ανθρώπους με ίδιον IQ και χωρίς ανάγκες να έχουν διαφορετικές απόψεις. Θα μπορούσα να κάνω έναν τέστ προτιμήσεων και αντιλήψεων σε ανθρώπους με ίδιον IQ μετά από βαθμολογία ίδια και τότε θα προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα και βαθμολογίες, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρώτη φορά όπου κάνει κάποιος έναν άγνωστον τεστ νοημοσύνης είναι και ο πλέον καταδεικτός, εκτός εάν δεν καταλάβει το νόημα, συνεπώς με το δεύτερον και τρίτον τεστ φαίνεται η αλήθεια!….

Εάν κάποιος με υψηλόν IQ μία φορά από την προπαγάνδα εμβολιασμού, δεύτερη, τρίτη, τότε τι υψηλόν IQ είναι αυτόν;

Υψηλή νοημοσύνη δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι γνωρίζω πολύπλοκες μηχανές και λεπτομέρειες, υπάρχει η ψυχολογία, η νευροψυχολογία ενστίκτου/εμφύτου, η ανάλυση πληροφοριών και συμπερασμάτων μαζύν τα ασυνείδητον, υποσυνείδητον, παρασυνείδητον, συνειδητόν, ασυναίσθητον, υποσυναίσθητον, παρασυναίσθητον, συναισθητόν. Βεβαίως όλοι ολίγον ή πολύ γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλα είδη Νομοσύνης εκτός από την ψυχρή εγκεφαλική, όπως η συναισθηματική, η εμπερία και βεβαίως η Πίστη προσθέτω, με την έννοια ότι εάν αυτοτεθείς ανεπιφύλακτα σε μία πίστη [έστω και εάν αυτή ασπούμε είναι μία απιστία] χωρίς έρευνα, χωρίς γνώση, χωρίς σύνεση, χωρίς εσωτερική και εξωτερική πληροφορική σύγκριση και σύνδεση και έναν σωρόν άλλες Νοημοσύνες, τότε ο λογαριασμός θα είναι ελλιπής περισσότερον από το εάν συλλογαριαστούν περισσότερες Νοημοσύνες, γνώσεις, Ιστορίες, πληροφορίες….

Διατί τότε καθόρισαν τα τεστ Νοημοσύνης όπως αυτοί τα καθόρισαν και αναγνωρίζοντε «επισήμως»;

[α] Διότι θέλουν να μας επηρεάσουν σε επίπεδα, χώρους, θαλάμους [μαζύν] ασυνείδητον, υποσυνείδητον, παρασυνείδητον, συνειδητόν, ασυναίσθητον, υποσυναίσθητον, παρασυναίσθητον, συναισθητόν ότι Νοημοσύνη είναι αυτόν όπου άμεσα και έμμεσα με υπουλία και ασύνδετα [ψευδοασύνδετα] έχουν καθορίσει για τεστς/δοκιμασίες και πειράματα εξακρίβωσης.

[β] Να συνηθείσουμε ότι οι καθορισμοί του είναι οι σωστοί και να διαφημίζεται από γενεά σε γενεά ως οι πλέον σωστοί, ούτως ώστε, κανένας πια να μην ασχολείται να επαναεξακριβώσει, πάγιον κόλπον τους σε Ιστορία, απατεωνιές, πληροφορίες, επιστήμη, μηχανή, λογοτεχνία και όλα τα άλλα. Π.χ. επισήμανα κατ’ επανάληψη ότι υπάρχουν περιόδοι της Ιστορίας που είναι υπερσπουδαίοι αλλά έχει περάσει μέσα μας ως υποδιέστεροι, διότι αυτοί οι γνωστοί εγκληματίες εντέχνως και με διαφήμιση από τα σχολεία έως τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, έπεισαν ότι είναι άνευ μεγάλης αξίας. Σας έγραψα κατ’ επανάληψιν να ερευνούμε τον ούτω καλούμενον Μεσαίωνας, ο οποίος είναι σπουδαίος όσον η αρχαιότητα και πολύ σπουδαιότερος εάν όχι σε όλα εις τα πλείστα, βάσει συγκρίσεων εποχών και μεγεθών και ποσοτήτων εχθρών, διά το πώς επιβίωσαν οι τότε συμμάχοι μας. Μας έπεισαν ότι η χιλιοετής Ιστορία του Ελληνοβυζαντίου είναι αδιάφορης αξίας [χαχαχα], εάν είναι δυνατόν, Ιστορία 1000 ετών να είναι μικρής αξίας, συνάμα έχουν εξαφανίσει πληθώρα πληροφοριών, αλλά προσωπικά με ειδικούς συνδυασμούς έρευνας και σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερους έξαξα υπεραδιαμφισβήτητα συμπεράσματα [π.χ. αναγνώθεις 50 βίους Αγίων και από επί μέρους πληροφορίες συν των βίων αυτών και άλλες πληροφορίες από Λαογραφία, γνωστούς συγγραφείς, παρατηρήσεις, έγγραφα και άλλα, εξάγοντε πληροφορίες και τακτικές όπου δεν φανταζόμαστε, συνάμα σε αυτά συνάδει η ευφυία και εμπειρία του καθενός και οπωσδήποτε αυτές οι δύο όπως σε κάθε περίπτωση είναι υπερπολυσχιδείς και όχι μηχανικές του IQ, ώστε από τα φαγητά μίας εποχής να εξάξεις πληροφορίες διά την Νοημοσύνη ενός Λαού ή μίας περιοχής και τον επηρεασμό της Ιστορίας. Άλλωστε, λέμε ότι βλάπτει και ωφελεί το τινά φαγητό ή οι Ρωμαίοι τρελλάθηκαν και χαμήλε η Νοημοσύνη τους λόγω υδροδότησης με σωλήνες αμίαντου, αλλά αντιθέτως σκεφθείτε το, το λέγω χωρίς λεπτομέρειες, η άρδευση με σωλήνες αμίαντου δυναμώνει φυτά τα οποία ποτίζοντε εις τις ρίζες, διότι εκεί επισυμβαίνει χυμική/χημική επεξεργασία, προσάρμοση και διάχρηση από το φυτόν όπου απεναντίας το κάνει ισχυρότερον σε τινά στοιχεία όπου αργότερα θα φαγωθούν από ανθρώπους].

[γ] Εν κατακλείδι, το κυριότερον ήτοι κυριότερον χειρότερον, είναι ότι ανθρώποι όπου είναι υψηλά βαθμολογούμενοι σε IQ, EQ κ.τ.λ. όπως τα καθορίζουν «αυτοί» είναι μία διαχρονική απόπειρα να πείσουν ότι Νοημοσύνη είναι αυτά όπου βαθμολογούν «αυτοί» όπως τα βαθμολογούν «αυτοί» και είναι η διαχρονική εκπαίδευση τους για τεχνητή νοημοσύνη. Άρα γε τι πραγματικά σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη; Ένας εκβλακωμένος φαίνεται από το γεγονός ότι δεν αμφισβητεί την διάνοια του επειδή είναι υψηλόβαθμος εις τα τέστ της παγκοσμιοποίησης για το τι είναι Νοημοσύνη, έχει προαπορρίψει όλες τις άλλες άπειρες ατραπούς συνδυασμών και δρόμων Διαντίληψης και Ευφυΐας. Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει τεχνητά να σε πείσω ότι Νόηση είναι αυτόν όπου βαθμολογείται ως υψηλή Νόηση και τίποτε άλλον ή ο,τιδήποτε άλλον και ό,τι απορρίπτει ή τεκμηριώνει ότι δεν ισχύει ενώ συνάμα αποκαλύπτει την εξαπάτηση [δεν τους συμφέρει]. Τα τεστ νοημοσύνης «τους» οδηγούν την ανθρωπότητα στην μηχανική νοημοσύνη ρομπότ που επιθυμούν, προωθούν και μας διαφημίζουν ότι είναι η Νέα Εποχή, ο Μετανθρωπισμός, η Εξέλιξη, και ότι όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε άχρηστοι όπως λέγει και ο αναθεματισμένος Χαράρι. Δηλαδή, προσαρμογή και υπακοή εις τα μέτρα «τους» για να εξυπηρετεί τα «μέτρα» «τους». Προσπαθούν να επιφέρουν ακρωτηριασμόν, κολοβισμόν, περιορισμόν, συρρίκνωση, συγκεκριμενοποίηση, μηχανοκαθορισμόν της έννοιας σκέψη, ευφυΐα, πονηριά, αντίληψη, εξυπνάδα, αποτρέποντας τον Ελληνικόν Όρον Τετραπέρατος, αλήθεια τον έχετε ερευνήσει αυτόν τον Όρον, κάνετε το πρώτον βήμαν με την προανίκητη, προαδουλοπρεπέστατη, προαήττητη, προασυγκεκριμενοποίητη, προσκλάβωτη, προασύνορη Τετραπιθανότητα η οποία είναι άϋλος Νόμος, έχουν μήπως οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης την ικανότητα να παράγουν τέτοιες λέξεις από το τίποτε με νόημα και την σωστή φορά για κάθε ερώτημα; Όχι! Βεβαίως μπορούν να θέσουν σε ηλεκτρονικόν υπολογιστή όλες τις Ελληνικές Λέξεις και να παράγουν τυχαία καινούργιες λέξεις, αλλά αυτόν δεν το σκέφθηκαν «αυτοί» και η τεχνητή νοημοσύνη τους, αλλά το σφετερίστηκαν από εμάς, και δεν μπορούν οι τεχνητές νοημοσύνες να περιορίσουν την απεριόριστη δύναμη και ισχύν του Λόγου!!!!

[δ] Υπάρχουν κάποιες ατραποί απεριόριστης υπερευφυΐας 1) είναι ασφαλέστερον, ευφυέστερον, καλύτερον να μην τους εμπιστευόμαστε σε τίποτε από το να τους εμπιστευόμαστε όχι μόνον σε όλα αλλά και σε μερικά [προσέχεις όλα τα ρούχα σου διά να έχεις τα ήμισυ κάθε φορά] 2) Προτίμησε έναν ψεύδος που δεν τους εξυπηρετεί παρά μία «αλήθεια» που τους εξυπηρετεί [όντως όσον περνάει ο καιρός αρνούντε πάσα αλήθεια, είναι τρομερόν] 3) ο υπερευφυής γνωρίζει ότι υπάρχουν αντιλήψεις που ποτέ δεν αντιλήφθηκε, να διατί κάποιες θα τις αντιληφθεί αμέσως μετά και εις το μέλλον, μέσω πειραματισμών ακόμη και σε θέματα τα οποία δι’ άλλους φαίνοντε γελοία και εξεπερασμένα, έως και μώρα ή παιδικά και συνάμα μέσω εμπειριών έως υπερακρέων δι’ όσους είναι έτοιμοι βιωμάτων και έπειτα συγκρίσεων με παρατηρήσεις, έρευνες και αυτοπειραματισμούς παντός είδους, χωρίς αυτόν να σημαίνει εξευτελισμόν της Ηθικής αλλά με τρόπους ασφαλείς διά την ζωή, την ψυχική, σωματική και ηθική ακεραιότητα [άλλωστε πώς θα παραμείνει υπερευφυής;] 4) γνωρίζει ότι υπάρχει η απειροδύναμη υπερευφυΐα, αυτόν οι θρήσκοι το γνωρίζουν σε υπέρμετρον βαθμόν, έστω και εάν δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγον υποστήριξης και είναι ανίκανοι έστω και σε όλα τα άλλα, και έστω εάν αυτά τα γνωρίζουν πλήρως ή με συντριπτική πλειοψηφία ασυνείδητα, ασυναίσθητα, υποσυνείδητα, υποσυναίσθητα, παρασυνείδητα, παρασυναίσθητα και ποτέ ή ελαχίστως συνειδητά και συναισθητά 5) το να εκπαιδεύεσαι πολύ έξυπνη μηχανή και υπάκουη μηχανή χωρίς να μπορείς να αμφισβητήσεις έστω και μέσω πειρασμού τρίτου προσώπου, πνεύματος, ύλης, σημαίνει ότι δεν ζης πια ως πνεύμα, είναι νεκρόπνευμα, άλλωστε, αυτόν επιβεβαιώνεται από τα εκ των ων ουκ άνευ της Χριστιανικής Θρησκείας, εάν δεν περάσεις από θλίψεις, δοκιμασίες και πειρασμούς δεν γίνεσαι ουσιαστικός Χριστιανός και είσαι εάν είσαι Χριστιανός ένας τυπικός Χριστιανός ήτοι τεχνητή νοημοσύνη Χριστιανός.

Ο Χριστός είπε διά να κτίσεις ψυχή πρέπει να περάσεις από θλίψεις και δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένων των πειρασμών. Ποία τεχνητή νοημοσύνη = μηχανική ψευδοσκέψη μπορεί να πειραχθεί από πνεύμα; Καμμία, και δεν χρειάζεται να πειραχθεί η μηχανή, αφού είναι όπως την θέλει ο διάβολος: μηχανή και τίποτε άλλον. Ποίον είναι το νόημα της τεχνητής αγάπης; Χειρότερον από την τεχνητή νοημοσύνη, διότι προσποιείται χωρίς καν να το αναγνωρίζει κάτι το οποίον εις την Διαντίληψη του δεν δύναται να εγχωρέσει, ήτοι έννοια χειρότερη της υποκρισίας, διότι ο υποκριτής γνωρίζει ότι υποκρίνεται, μην παρασύρεστε με την προσποίηση του ότι δεν αντιλαμβάνεται την υποκρισία του, ενώ συνάμα ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την υποκρισία του άλλου και ότι και αυτός με την σειρά του αντιλαμβάνεται ότι υποκρίνεται και ότι κρύβει την συνειδητοποίηση της υποκρισίας του από άλλους και από τον ίδιον τις πλείστες των περιπτώσεων 6) το να καθορίζεις την ευφυΐα ως κάτι τετελεσμένον είναι ο ορισμός της εξυπνότερης βλακείας και της βλακότερης εξυπνάδας μαζύν.

Ο υπερευφυής εκκινάει από το εξής ερώτημα: διατί πρέπει να τα καταλαβαίνω όλα; Ο μηχανικόσκεπτος εκκινάει με την απάντηση: τα γνωρίζω όλα ή τα σημαντικότερα ή γνωρίζω αρκετά και τέτοια ώστε να είμαι διάνοια. Το IQ βλακείας είναι το τετ IQ: παύω να αμφισβητώ αυτό που ισχυρίζεται ότι μετράει την ευφυΐα μου! 7) Αναφέρθηκα αρκετές φορές εις το Σχέδιον Ανάν εις την Κύπρον όπου οι ψήφοι ήταν 2 φαινομενικά Ναι και Όχι, ενώ ήταν 4 ήτοι Ναι επειδή πίστευε κάποιος ότι είναι σωστόν, Ναι διότι τον σύμφερε, Όχι διότι πίστευε ότι ήταν σωστόν, Όχι διότι πίστευε ότι τον σύμφερε [ή δεν τον σύμφερε;] 8) Έχω αναφερθεί ότι πολλοί Ελληνικοί Μύθοι είτε φαίνοντε γελοίοι, δύστροποι, πολύπλοκοι, μυστήριοι, συγχυστικοί, είτε όχι, με το κατάλληλον κλειδί εξεκλειδώνουν τρομέρες θύρες διά τις αναγκαίες και έκτακτες ανάγκες, περιπτώσεις, μυήσεις, ενώ άλλοι βάζοντας μη κατάλληλα κλειδιά οδηγούντε σε ενσφαλμένα συμπεράσματα έως και ψυχοφθόρα μέχρι την έννοια της ψυχαπώλειας, λόγω υπερήφανης, μώρας, εγκληματικής, ψυχρολογιστικής, μηχανικής διάχρησης και επέρχεται η Νέμεσις της Τιμωρρίας η οποία συχνάκις είναι ανελέητη έως άνευ επιστροφής, ιδιαίτερα εάν η ευφυΐα δεν καταφέρει να προσρίξει τον άνθρωπον εις τα άγια ύδατα της άμεσης ταπείνωσης και μετάνοιας, διότι μετάνοια εκτός των άλλων σημαίνει επιστροφή έξω από τους μηχανισμούς της παγίδευσης, όπως θέλει να εκπαιδεύσει το τεστ IQ, EQ και άλλων.

Ευτυχώς έχω έναν φίλον νευροψυχολόγον, ψυχολόγον, υπνωτιστή χωρίς εγωκεντρισμόν τέτοιον ώστε να αρνείται τον πειραματισμόν από κοινού, ώστε να επιβεβαιώσω [και επιβεβαιώσουμε] ότι οι επιστήμες της Ψυχολογίας δεν απελευθερώνουν μόνον αλλά συνάμα εγκλωβίζουν και καταστρέφουν ακόμη και όταν απελευθερώνουν, ασπούμε η καταστροφή της Ηθικής και απεριόριστης μεγαλοευφυΐας μέσω της θεραπείας, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να ανταλλάσσεται η θεραπεία των πληγών της ψυχής με την ίδια την ψυχή. Είναι ωσάν να σου λέγει κάποιος: κύτταξε, θα σε θεραπεύσω αλλά συνάμα θα σε εγκλωβίσω ή αρρωστήσω άλλως πώς ή, η θεραπεία σημαίνει νόσον άλλην, ασπούμε ψυχοθεραπεία χωρίς ψυχοσωματικά συμπτώματα αλλά συνταυτοχρόνως απονεύρωση και νέκρωση των τύψεων, ενοχών, ανθρωπιάς, αγάπης, ηθικής, συνείδησης, συναίσθησης και ποία η διαφορά από αυτόν που ευθαρσώς μας λένε: διά να μην έχετε τύψεις συνείδησης, συναισθήματα ηθικών αναστολών, ασθένειες ψυχής και σώματος και συχοσωματικές, θα σας κάνουμε μετάνθρωπους ή και ρομπότια ή και μηχανές χωρίς συναισθήματα, ενοχές, προσευχές, επιλογές, προαιρέσεις, ελαττώματα [ελαττώματα μηχανικιστικά εννοούν που είναι το χειρότερον ελάττωμα]. Ο υπεράνθρωπος «τους» είναι ένας άνθρωπος χωρίς συμμετοχή ανθρώπου, χωρίς άνθρωπον, ένα ομοίωμα ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση τέλειας νεκρής μηχανικής μηχανής τεχνητής νοημοσύνης, μία σάρκα χωρίς ψυχή και με υποτίμηση της ψυχής [όλα τα ζωντανά όντα γεννούντε με ψυχή, το επιχείρημα «τους» είναι να μας αποψυχήσουν].

Ακόμη και εάν όλα αυτά είναι ενσφαλμένα είναι σωστότερα, διότι διατηρείται το εύρος της Υπερευφυΐας, Υπερπολυευφυΐας και Πολυυπερευφυΐας [αντιλαμβάνεσαι την διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου όρου;]. Η μηχανή, η τεχνητή μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική νοημοσύνη, σκοτώνει το μυστήριον, το μυστήριον είναι η ζωή, η ζωή είναι η έκφραση, εκφορά, εκδήλωση της ψυχής. Καλύτερα να είσαι ο χειρότερος άνθρωπος παρά να είσαι ο καλύτερος μετάνθρωπος ήτοι ψευδομετάνθρωπος. Ο πρώτος μπορεί να μετανοήσει ο δεύτερος όχι, ο πρώτος είναι η αφετηρία, εξέλιξη, μετεξέλιξη, υπερμεταπολυμετεξέλιξη του δεύτερου [το αντιλαμβάνεσαι;], ο φιλόκακος έγινε μετάνθρωπος της μηχανικής, ο αγαθός έγινε μετάνθρωπος της Αγιότητος. Και ο χειρότερος άνθρωπος με την ταπεινότητα και την μετάνοια γίνεται άγιος! Τι είναι ταπεινότητα; Η εσωτερική παραδοχή και αντίληψη έστω και μη συνειδητά και συναισθητά ότι σε είσαι το όλον και ότι το όλον [άπειρον υφίσταται και ζη], τι υπεροχότερη ευφυΐα το να αντιληφθείς ότι το ζην και το υφίσταται όλον δεν έχει όρια σε ο,τιδήποτε και δι’ ό,τιδήποτε και ότι δεν έχει ανάγκες, διότι τι μπορεί να είναι απεριόριστον και ταυτόχρονα να το εμποδίζουν οι ανάγκες; [μόνον το ψευαπεριόριστον της μηχανομετανθρωπικής, το οποίον αγνοεί ότι υπάρχει, ότι έχει ανάγκες, ότι δεν είναι απεριόριστον και ότι Ζη Το Απεριόριστον και δεν είναι το Ίδιον και ότι δεν γίνεται να είναι μικρότερον σε ο,τιδήποτε από το Υπερμεταπολυάπειρον το προ πάντων όλων των υπαρκτών αιώνων, υπάρξεων, καταστάσεων]…. 9) Υπάρχουν υπερευφυείς με τόση αντοχή όπου η αδάμαστη υπερευφυΐα τους γίνεται αμέσως “αχρηστοποιημένη” και εξορισμένη έξω από παν σύνστημα και όπου ποτέ δεν προσαρμόζοντε ή προσαρμόζοντε ελάχιστα, κάνοντας το δι’ ελάχιστον χρόνον ανανέωσης χρόνου επιβίωσης και μετά επαναστατούν κατά του συνστήματος άμεσα, εάν δεν είναι αυτοί υπερευφυΐες τότε ποίοι είναι, πώς είναι δυνατόν ο υπερευφυής να δέχεται τα πλαίσια των συνστημάτος [να τα κριτήρια διανοηθείτε τα με εκπαίδευση, παρατήρηση, βίωση, έρευνα];

Κύριος ειμοί ΒοηΘείος και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι δαίμων, δαιμονάνθρωπος και τεχνητή μηχανική νοημοσύνη και ου φοβηθήσομαι κακά. Διατηρώ την ευφυΐα μου ανεξάρτητη των περιορισμών και των δόλων.  Η Υπερευφυΐα είναι έμφυτη και διδακτή και δεν είναι μηχανική, αλλά κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Αγιότητος [ είμαι βέβαιος ότι είσαι υπερευφυής άμα σε συμφέρει, όταν δεν σε συμφέρει σημαίνει ότι δεν είσαι υπερευφυής. δηλαδή όποιος δεν επιλέγει την αγιότητα είναι λόγω κατώτερης Υπερπολυευφυΐας σε Πολυυπερευφυΐα και το αντίστροφον και όσον και να θυμώσει είναι επειδή θίκτηκε η αλήθεια όπου υποσυνείδητα και υποσυναίσθητα γνωρίζει, δεν πταίει ο Ψυχολόγος, ούτε να σε βλάπτει θέλει]

https://katohika.gr/ellada/ean-apantiseis-sosta-se-aftin-tin-erotisi-tha-paradechtho-to-iqeqaq-ean-den-apantithei-sosta-endechomenos-na-apantiso-se-epomenon-arthron/#comment-627692

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. Η Αντίδραση υπολογίζεται από τον τύπο :
  IQ/V.O.L.E.M.A
  μην το πεις όμως σε κανένα, διότι είναι Μυστικό.

 2. Δεν απαντησες την ερωτηση. Ποσοι ? Δεν περιμενα να την απαντησεις αν και θα μπορουσες να συμπερανεις απο στατιστικες.
  Κανω την ερωτηση σου με διαφορετικο τροπο. Πως παρακαμπτουμε τις ευφυιες, δεν ειναι μια οπως λεει η μενσα, ωστε να εχουμε πληρη καλυψη ? Η επαναληψη ειναι η μητερα της μαθησεως. Ξανακανω την ερωτηση με αλλο τροπο. Ποσοι τρυπημενοι ακουν ειδησεις απο tv/radio συστηματικα, ακομα και οταν δουλευουν ? Οτι φιλτρα και να εχεις η επαναληψη τα παρακαμπτει, ακους χωρις αντιδραση.

 3. Οταν σταματησεις να αντιδρας τοτε μπορει πλεον να εγγραφει οτι χρειαζεται. Εχουμε πολυ τεχνογνωσια πανω σε αυτα. Και η προπονηση και η ερευνα δεν σταματα ποτε. Αμερικανικες ειδησεις για περεταιρω. Εφτασαν στο σημειο να γραφουν προσωπικοτητες και ζωες. Παρολα αυτα τα scare τα προβαραμε 3 η 4 φορες ? Να ακουστει και το ονομα sars.

 4. Σκέφτομαι εξωπλανητικα 11/11/2022 @ 3:11 ΠΜ

  Η ψυχή του καθενός έχει πάρει τις αποφάσεις στο μακρινό παρελθόν. Από εκεί έρχεται και η ευφυία.
  Και τώρα, τον καιρό του κοσκίνισμα τις το κάθε πιόνι έχει πάρει την θέση του. Ευχαριστώ που έγραψες τις παρατηρήσεις και σκέψεις σου. Προσωπικά είναι χαρά μου που τις διάβασα. Έχω μια θεωρία που τα εξηγεί όλα αυτά αλλά δεν γράφεται και δεν αντέχεται εύκολα. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ.

 5. ΠάνοςΓέριμου 11/11/2022 @ 4:15 ΠΜ

  Ευχαριστώ και χαίρομαι όταν βλέπω υπερευφυή σχόλια, τουτέστιν η Ευθυγράμμιση συνείδηση είναι εν πλώ. Σκέπτομαι εξωπλανητικά, και άλλοι έχουμε κάτι που δεν αντέχεται να το πούμε, μπορεί και να είναι τα ίδια, αν θέλεις πες την, εννοείται αφού είναι υπερευφυής, τους άλλους τους αφήνουμε να καταλάβουν και αναβαθμιστούν.

 6. ΠάνοςΓέριμου 11/11/2022 @ 4:18 ΠΜ

  ads, Νόμισα ότι ήταν αυτονόητον και είναι, ούτε ένας, άσε που κάποιοι μετανοούν ως τα ήμισυ του δρόμου και ελάχιστοι ως το τέλος, αφού παραδέχθηκε ένας ότι τον έβλαψε το τρίτον στο μάτι, δεν του το ανάφερνα, διότι θεωρεί ότι είναι ανώτερης ευφυίας από εμένα, τώρα προβληματίζεται αλλά άντε να ξελασπώσει από τον εγωισμόν, τον υιόν του όμως τον έπεισα από καιρόν και παραδέχθηκε τα προβλήματα του πατέρα του λόγω αθείας

 7. ΠάνοςΓέριμου 11/11/2022 @ 4:19 ΠΜ

  η επανάληψη μητήρ μαθήσεως όχι μονον ευφυίας αλλά και βλακείας, είναι 4, Τετραπιθανότητα, συνεπώς εξαρτάται τι επαναλαμβάνεις

 8. ΠάνοςΓέριμου 11/11/2022 @ 4:19 ΠΜ

  dino wtf εύγε, χαχαχα

 9. Σκέφτομαι εξωπλανητικα 11/11/2022 @ 10:58 ΠΜ

  Ξέρω μέσα μου ότι τελούμε εν ομηρία. Όλο το πλανητικό σύστημα το οποίο πολιορκείται από τους Δίκαιους του ελεύθερου Σύμπαντος.
  Προφανώς ζούμε με …. θεούς μαύρους, με ομήρους με καταγωγή από διαφορετικούς πλανήτες , για αυτό και ο πύργος της Βαβέλ και με ανθρώπους σε αποστολή από τον έξω κόσμο. Και έτσι παίζουμε τους ρόλους σε αυτό το παράρτημα της κόλασης. Σαν κινούμενα σχέδια. Αυτά πολύ σχηματικά αλλά επειδή υπάρχει πληροφορία εξηγούνται όλα όσο και αν για πολλούς είναι δυσνόητα.

 10. ΠάνοςΓέριμου 11/13/2022 @ 9:51 ΜΜ

  Σκέπτομαι εξωπλανητικά, είτε υπάρχουν όντα τα οποία είναι από άλλους πλανήτες, το οποίον αμφισβητώ και συνάμα δέχομαι ότι είναι δαίμονες, διότι βάσει καταστατικού χάρτη Σύμπαντος αδύνατον να έρθουν όντα όμως εμάς από αλλού, αλλά το θέμα είναι αλλού, έχουμε την ελεύθερη βούληση να μην δεχθούμε κάτι είτε με πόνον είτε εξ’ αποστάσεως εάν δεν βάλουμε επάνω μας μασκαραλίκια της τεχνολογίας και χαράγματα, έστω και εάν θυμώσουν και μας κάνουν Μάρτυρες και Ομολογητές Χριστού, εάν δεν το είχαμε αυτόν

 11. ΠάνοςΓέριμου 11/13/2022 @ 9:52 ΜΜ

  τότε κυριολεκτικά θα ζούσαμε εις την κόλλαση…

 12. Η απαντηση μου ειναι λιγο αναμικτη.
  Ναι ,ατομα καποιου IQ ειδαν το παραλογο / επικινδυνο του πραγματος.
  Ομως θεωρω οτι το μεγαλυτερο ποσοστο αυτων που απεφυγαν το τρυπιμα, το εκαναν λογω της θρησκευτικης τους βασης/προτροπης.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*