Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
08:50 - 20/01/2022

-10+10=0… Πότε δέν είναι 0;… Υπερφωτοδεσμομηχανική / Απειροφωτοδεσμομηχανική….

-10+10=0… Πότε δέν είναι 0;… Υπερφωτοδεσμομηχανική / Απειροφωτοδεσμομηχανική….

Η εξίσωση είναι σωστή -10+10=0. Συμφωνούν όλοι οί Μαθηματικοί εκτός από κάποιους Φωτοδεσμομηχανικούς/Κβαντομηχανικούς;…

Η εξίσωση είναι σωστή αλλά δέν είναι πάσσωστη, πασσωστική, πάνσωστη, πανσωστική!… Δέν διασώζει όλη τήν αλήθεια, αλλά τόση αλήθεια ώστε νά σέ εξαπατάει. Αυτόν που κάποιοι τό λένε κβαντική γραμματική, ό υποφαινόμενος τό έλεγε αναρχισμός τής σκέψης, τής ευφυίας καί τής αντίληψης.

Η λέξη αναρχία είναι μυστήρια καί από μόνη τής φωτοδεσμομηχανική, όμοια μέ τό παράδοξον τής Κβάντας διότι είναι καί δέν είναι αυτόν οπού είναι καί δέν είναι. Αυτός είναι Νόμος!

Τέτοιες λέξεις βεβαίως υπάρχουν πολλές άλλες είς τά Ελληνικά, τ’ Άλλα Ελληνικά, τά Μυστικά Ελληνικά!…

Κανείς δέν γνωρίζει καί κανένας δέν μπορεί νά αποδείξει εάν η λέξη αναρχία, προέρχεται από τίς προθέσεις άνα ή άνευ + αρχή, ήτοι ανά αρχώ ή άνευ αρχής! Η αλήθεια είναι μία ότι προέρχεται έξ’΄αμφοτέρων, αυτή είναι η μοναδική απάντηση αλήθειας!…

Μέ όποια μορφή καί εάν τήν θεωρήσεις τό νόημα είναι όμοιον είς άπειρη προέκταση μέ αμφότερες τίς έννοιες τού όρου «άπειρη προέκταση» ψάξε αντιλήφθου τές!…

Άνευ αρχής είναι ό,τι δέν έχει αρχή άρα τέ ούτε καί τέλος ή σέ θνητά δημιουργήματα ασπούμε ότι καί όποιος δέν έχει συγκεκριμμένες αρχές πέραν τών φυσικών πρώτων αναγκών τής ζωώδης ή φυτώδης διαβίωσης…

Ανά αρχής είναι ό,τι συνεχώς αλλάζει αρχή καί αφετηρία, συνπίεση καί σύνπτωση. Αυτός ή αυτόν  οπού αλλάζει διαρκώς!

Καί τί άλλαζει διαρκώς αυτόν οπού σταθερώς δέν έχει αρχή ήτοι διέπεται από άνευ αρχής! Καί τί διέπεται από άνευ αρχής; Αυτόν οπού συνεχώς ανά αρχεί! Λύσαμε τό πρόβλημα καί μαζύν τό συμπρόβλημα τού Παράδοξου τής Κβάντας, πέραν τών όσων άλλων εξηγήσαμε, πώς τό ηλεκτρόνιον είναι πότε σωματίδιον = υποσωματίδιον καί πότε κυματίδιον = υποκυματίδιον, ομοίως καί αντιστοίχως μέ τό υποσυνείδητον ώς υποσωματίδιον ήτοι σώμα καί τό υποσυναίσθητον ώς υποκυματίδιον ήτοι αύρα, ενέργεια, φώς…

Πήγες σχολείον καί σού έμαθαν ότι +10-10=0. Σού τό έμαθαν ώς μοναδική αλήθεια τού ήτοι ψιττακιστικώς = παπαγαλία! Απ’ εδώ εξηγείται διατί τόσοι σπουδαίοι επιστήμονες, επιτυχημμένοι, πανέξυπνοι εμβολιάστηκαν! Επειδή τούς έμαθαν ότι αυτόν είναι τό τάδε ή άλλον αυτόν καί ποτέ όλον αυτόν τό αυτόν; Κατάλαβες;

Τούς έμαθαν ότι κορωνοϊός = ιός = ασθένεια = εμβολιασμός καί τά λοιπά ευτράπελα δικτατορικά διά βίας έμμεσης ή άμεσης επιβολής!…

Θά αποδείξουμε ότι υπάρχουν φανταστικά μαθηματικά καί ότι αυτά κρύβουν τά πραγματικά καί δή τά αληθινά μαθηματικά.

Λοιπόν +10-10=0 = σωστόν αλλά όχι τό μοναδικόν σωστόν! Καί όταν σ’ έναν άπειρον σωστών υιοθετούμε έναν απ’ αυτά ώς μοναδικόν σωστόν είναι τραγική φαντασία που σκοτώνει καί κρύβει τήν αλήθεια, κατά φαντασία μαθηματική τών ανθρώπων!…

Τό γεγονός είναι άλλον καί ποτέ τό φανταστικόν φάντασμα που εκκρύβει τήν αλήθεια ή μέρος τής αλήθειας, προωθώντας τήν ημιμάθεια που είναι ώς γνωστόν χείριστη τής αμάθειας, καί τούς βλέπεις αυτούς συνήθως νά χλευάζουν τήν Θρησκεία επειδή δέν τήν γνωρίζουν υιοιθετώντας μία ατραπόν φήμης ή άποψης περί αυτής!…

+10-10=0…

Εάν ερωτήσεις διατί είναι μηδέν (0) δέν θά λάβεις απάντηση ή θά γελάσουν ή θά απορήσουν; Μετά ερωτάς διατί συμφωνήθηκε νά είναι μηδέν (0) καί θά λάβεις από μέρους τούς πτυχίον άγνοιας, βλακείας, εκκεντρικότητος ίσως, ειρωνικής αναίδειας, δίπλωμμα αδαότητος! Σωστά;…

Τό φαντάστηκαν ότι είναι μηδέν! Ή ό,τι είναι πάντοτε μηδέν!…

Υπάρχει μία διαμάχη ή μία κινηματογραφική ταινεία. Ό Γιάννης καί ό Δημήτρης μαλλώνουν. Ακούς τήν Ιστορία καί λές πταίει ό Γιάννης. Μετά ακούεις ακόμη έναν μέρος τής Ιστορίας που έγινε πρίν από τήν προηγούμενη Ιστορία ή τό προηγούμενος μέρος τής όλης Ιστορίας καί λές ά τότε πταίει οπωσδήποτε ό Δημήτρης. Μετά ακούς έναν μέρος τής όλης Ιστορίας που έγινε μετά από κάθε ιστορία που άκουσες καί λέγεις ά τότε πταίνε αμφότεροι, βλέπεις όλη τήν ταινεία ή ακούς όλη τήν Ιστορία καί λές, τότε δέν πταίει κανένας, ούτε ό Γιάννης ούτε ό Δημήτρης αλλά πταίει ό Αντώνης ή δέν γνωρίζουμε ποίος πταίει! Κάθε φορά που ακούς έναν μέρος τής συνεχούς ροής τής Ιστορίας πταίει άλλος ή πταίει καί άλλος καί ούτω καθεξής!…

Αλλά εάν αυτή η Ιστορία είναι μία ταινεία κινηματογράφου, έναν βιβλίον, μία αφήγηση, μία διήγηση, μία υποψία, ένας υπολογισμός, ένας μύθος, έναν παράδειγμα καί ούτω καθεξής καί γνωρίσεις έναν μέρος απ’ αυτήν επειδή πρόλαβες, επειδή δέν είναι καταγραμμένη όλη καί πώς νά καταγραφεί όλη, επειδή είσαι κομματικός ή προκατελλημμένος, επειδή δέν είσαι αντικειμενικός, επειδή δέν είσαι ευφυής, επειδή δέν έχεις τίς σωστές αρχές, επειδή δέν είναι διαθέσιμη καί επειδή γνώρισες διάφορα ασυνεχή καί συνεχή στιγμυότυπα σχυματίζεις/σχηματίζεις μία συγκεκριμμένη εικόνα ώς καλλιτεχνική «μαλακία», έτσι δέν είναι; Καί άλλος μέ άλλα ερεθίσματα απ’ όλ’ αυτά σχυματίζει άλλες εικόνες καί ούτω καθεξής καί διαφωνείτε, ασχέτως αυτού δέν σημαίνει ότι έχουν όλοι άδικον ή δίκαιον είς τήν γενικότερη γνωμάτευση!…

Εντούτοις, αυτή εξοργιστική ή συναρπαστική οργιαστική φωτοδεσμομηχανική που περιέγραψα ανωτέρω, δέν ομοιάζει μέ τό στιγμυότυπον +10-10=0; Δέν κατάλαβες ακόμη;…

Εσύ είς τούς αριθμούς +10 καί -10 βλέπεις μόνον έναν ασυνείδητον καί ασυναίσθητον υπόβαθρον καί αυτόν είναι τό κακόν τού ρομπότ!…

Τό υπόβαθρον που βλέπεις είναι τό μηδέν (0)…

Δηλαδή, διά νά είναι τό +10-10 μηδέν = 0, πρέπει τό +10-10 νά αρχίζουν από τό υπόβαθρον 0!

Εάν όμως αρχίζουν από τό υπόβαθρον 1000, τότε +10-10=1000! Ώστε τό 1000 έγινε 1010 καί ύστερα ξανά 1000!…

Εάν αρχίζουν μέ υπόβαθρον 4 τότε +10-10=4!…

Αυτή είναι η προέκταση τής Ιστορίας, νά γνωρίζεις τό υπόβαθρον που είναι καί προηγούμενον καί καθορίζει τό επόμενον καί μεθεπόμενον!…

Αυτή η Αρχή, Αξίωση, Αλήθεια, Θέσις, ισχύει είς όλες τίς εύκολες καί πολυπλοκότερες μαθηματικές εξισώσεις καί ατραπούς όλων τών Μαθηματικών συμπεριλαμβανομένης τής Φωτοδεσμομηχανικής καί Υπερφωτοδεσμομηχανικής ή καί Υπερκβαντομηχανικής καί αυτή η Αξίωση που δείξαμε ανωτέρω είναι η πρωταρχική τής αρχής που μπορεί τό binary διαδυκόν σύνστημα που όπως αποδείξαμε σ’ άλλα άρθρα είναι τριαδικόν σέ υπερπολυάριθμον έως καί άπειρον!…

Εάν δέν γνωρίζεις τήν προηγούμενη ή υποβαθρική αλήθεια δέν μπορείς νά γνωρίζεις μέ ακρίβειαν τής επόμενη ή οία άλλη μετέπειτα αλήθεια, εξίσωση, αξίωση, αποτέλεσμα, στροφή, πραγματικότητα…

Μέ αυτόν αποδεικνύουμε ότι η δεύτερη αρχή τής Υπερδεσμομηχανικής, είναι ότι η αλήθεια καί τό αποτέλεσμα είναι φανταστικά εάν δέν γνωρίζουμε τά προηγούμενα υπόβαθρα.

Η τρίτη αρχή είναι ότι πάσα εξίσωση μέ πάν αποτέλεσμα μπορεί νά είναι σωστόν φανταστικώς, εάν θέσουμε ή αξιώσουμε ώς προηγούμενον ή υπόβαθρον τό μαθηματικόν πλαίσιον που θά συμφωνούσε μέ τό αποτέλεσμα τής αξίωσης ή εξίσωσης…

Η τέταρτη αρχή είναι ότι πάν αποτέλεσμα οίας εξίσωσης είναι σωστόν, εάν καί εφόσον τό υπόβαθρον είναι ανάλογον! Θέλεις νά σού τό ειπώ μαθηματικώς ή σωστότερως Θρησκευτοηθικοδικαιοδικαστικώς;

Ασπούμε ότι κάποιος καταδικάστηκε από τόν δικαστή, η απόφαση τού μπορεί νά είναι φανταστική, επειδή φαντάστηκε τό υπόβαθρον που τού άρεσε, βόλευε, μάντεψε!

Καί ασπούμε ότι κάποιος μετά θάνατον καταδικάστηκε από Τήν Αλήθεια δηλαδή Τόν Θεόν. Η απόφαση τού δέν είναι φανταστικού υπόβαθρου επειδή ώς Άπειρος γνωρίζει όλα τά υπόβαθρα, επόμενα, μεθεπόμενα καί τέλη, συνεπώς η Κρίση Τού είναι Δίκαιη επειδή είναι Αληθινή καί είναι Αληθινή επειδή είναι Ακριβής!…

Η απόφαση τού δικαστή είναι φανταστική διότι δέν γνωρίζει όλα τά υπόβαθρα, επόμενα, μεθεπόμενα καί αποτελέσματα. Η απόφαση Τού Θεού είναι γεγονός ή γεγονότα επειδή γνωρίζει όλα τά υπόβαθρα, επόμενα, μεθεπόμενα καί αποτελέσματα. Όποιος καί εάν είναι Ό Θεός είναι Αυτός οπού τά γνωρίζει όλα καί μέ βεβαιότητα Κάποιος, Κάποια, Κάτι, τά γνωρίζει όλα καί τά μυαλά τού είναι τά Ακασικά/Αχασικά Αρχεία!… Υπερφωτοδεσμομηχανική /διαίρεση μέ τήν Υπεραπειροφωτοδεσμομηχανική σημαίνει ότι έχουμε καί υποδεκαδικές συνθέσεις όλων αυτών που αναφέραμε… Διαιρείς τήν Υπερκβάντα μέ τήν Απειροκβάντα, διαλογίστου τό σέ όσα είπαμε…

Προσέξετε ότι οί 4 Αρχές τής Υπερδεσμομηχανικής είναι η Τετραπιθανότητα…

Μήπως νομίζετε ότι δέν υπάρχουν φανταστικά μαθηματικά μέ αμφότερες τίς έννοιες τού όρου «φανταστικά» όπως είναι φανταστικόν = πολύ ωραίον ή είναι φανταστικόν = χωρίς υπόβαθρον γεγονότος, αλήθειας καί πραγματικότητος…

Τότε διατί +8-(-3)+5=16 καί όχι 10;…

Διότι κατά φαντασίαν μαθηματική συμφωνήθηκε ότι δύο πλήν εντός καί εκτός παρενθέσεως = +…. Συμφωνήθηκε ότι εντός παρενθέσεων, Χί = Χ καί άνω αστερίσκος = * = πολλαπλασιασμός!…

Είναι καί γαμώ ό,τι συμφωνήθηκε είς τά οικονομικά εξαπατικά μαθηματικά που ό χασάπης που βαστάει καί τό κρέας καί τό κόκκαλον καί τό μαχαίρι κόβει καί ράβει, δηλαδή, ό μαθηματικός γίνεται κρεοκόπτης (ανθρώπων καί όχι μόνον, από ζώα έως φυτά καί πράγματα καί έως Θεόν επιχειρών μέ βλασφημία) διά νά μπορέσει επί τέλους νά είναι ράπτης, πανράπτης/παρράπτης, βασιλέας σκαρτάνθρωπος ράπτης που κόβει καί ράβει όλα είς τά μέτρα τού μέ τρόπον ώστε νά φαίνεται κατά φαντασία καί ψευδοπραγματικότητα ότι εξυπηρετεί τά μέτρα τού καθενός σάς, έν τέλει αυτός είναι ό διάβολος, κατάλαβε τό αγαπάει νά καταστρέφει καί εξομοιοποιεί τίς ψυχές μέ τήν ψυχή τού, διότι ήταν ό πρώτος καταστροφέας καί συνάμα αυτοκαταστροφέας ψυχής, σ’ αντίθεση μέ Τόν Χριστόν που ήταν ό πρώτος Αναστημένος, Συναναστημένος καί Αυτοαναστημένος ώς Έναν από Τά Τρία Πρόσωπα Τής Αγίας Τριάδος. Αναστήθηκε καί Αυτοαναστήθηκε πρίν προλάβει νά τό καταλάβει Ό Πατέρας που τό ήξευρε ότι θ’ Αναστηθεί. Πρίν τό απορρίψετε, συγκρατηθείτε, πέρα από τήν Υπερφωτοδεσμομηχανική Ζή Η Απειροϋπερφωτοδεσμομηχανική = Απειροκβαντομηχανική!…

Ξανά είς τήν εξίσωση +8-(-3)+5=16 καί όχι 10;…

Εκτός τού ότι οίον από αυτά τά δύο πιθανά αποτελέσματα ή οίον άλλον εξαρτάται από τό υπόβαθρον ή από τά διάφορα κατά σειρά υπόβαθρα ή εναλλασσόμενα καί παρεμβαίνοντα πρίν ή μετά από κάθε ψηφίον ή μάλλον σχήμα/σχύμα μαθηματικόν (π.χ. περιλαμβανομένων τών +, -, (, ), *, /, καί ούτω απειροκαθεξής σέ σημειωμένα καί συμφωνημένα ψηφία καί όσα δέν συμφωνήθηκαν ακόμη ή ποτέ), πνέουν καί άλλες παραμέτροι!…

Όπως αποδείξαμε η πράξη/εξίσωση +8-(-3)+5=16  είναι φανταστική επειδή συμφωνήθηκε νά γίνει, είναι καί φαντάζει πραγματικόν καί αληθινόν ότι τά δύο πλήν (-), έναν εκτός καί έναν εντός παρενθέσεων = +, αλλά αυτόν δέν αποκλείει τό γεγονός ή τό μή γεγονός, όπως θέλετε αποδόσετε τό ή καί χωρίς τήν λέξη γεγονός, ότι κάπου κάπως ισχύει είς τήν Φύση, τήν Δημιουργία, τά Άπειρα Μαθηματικά, τά Άπειρα Θαύματα!…

Δηλαδή αυτόν οπού συμφωνήθηκε ώς φανταστικόν κάπου κάπως είναι αληθινόν καί γεγονός καί αυτόν που είναι γεγονός κάπου κάπως είναι φανταστικόν καί ανυπόστατον! Δέν είναι ό ορισμός αυτός η τραντακτότερη λύση τού υπεραινίγματος τού Παράδοξου τής Κβάντας;… Καί δέν υπεραποδεικνύει μέ τήν σειρά τού τήν Ζωντανότητα τής Υπερκβάντας καί αυτή μέ τήν σειρά τής Τήν Αγέννητη Άκτιστη Υπερζωντανότητα τής Υπεραπειροκβάντας;…

Σάς υποσχέθηκα ότι μπορούμε νά διεισδύσουμε σέ βαθύτερα ύψη, προσφάτως.

Διάβασε τό 33 φορές.

Μετά διάβασε τό 33 φορές από τό τέλος πρός τήν αρχήν.

Ύστερα διάβασε τό 33 φορές από τήν αρχήν ώς τήν μέση καί από τό τέλος ώς τήν μέση.

Έπειτα διάβασε τό 33 φορές από τό τέλος πρός τήν μέση καί από τήν αρχήν πρός τήν μέση.

Καί συνειδητοποίησε τό Διαλογισμόν τού 132.

Ύστερα από τήν μέση πρός τά άνω καί από τήν μέση πρός τά κάτω. Από τήν μέση πρός τά κάτω καί από τήν μέση πρός τά άνω. Από τήν αρχήν πρός τήν μέση καί από τήν μέση πρός τήν αρχήν. Από τήν μέση πρός τό τέλος καί από τό τέλος πρός τήν μέση… κ.ο.κ.

Αλλά εδώ συναισθάνθου τήν Διόραση 198…

Τυχαία ατυχαία 132+198=330… Μήπως λείπουν 3;…

Τό δεύτερον ήμισυ τού Τίτλου τού Άρθρου τό κατάλαβες; Ότι όσα είπαμε μπορούμε νά τά διασυλλογιστούμε σέ διαδυκούς/διαδικούς; Καί αυτόν εντάξει κατανοητόν, ποία είναι η κατανόηση διαδικού; Αφού δέν τήν κατανοείς πώς κατανοείς ότι δέν είναι δυνατή η Δυνατότητα τής Αναστάσεως; Εξού καί ό αριθμός είναι 330 ή 3 3 0 καί όχι 3 3 3 ή 333… χαχαχαχα!… Αυτόν τό 3 που λείπει δέν λείπει υπολοίπεται καί είναι αυτόν οπού νομίζεις ότι λείπει καί δι’ αυτόν σού λείπει έναν ή περισσότερα ή άπειρα υπόβαθρα…

Πώς θά κατανοήσεις ότι ενώ γνωρίζεις κάποια πράγματα, ή κάποια υπόβαθρα, ότι θά έπρεπε νά μήν υπολείπονται άπειρα αλλά έστω άπειρα πλήν όσα γνωρίζεις!

Λοιπόν, εάν είδες τρία άστρα ή πολλά άστρα ή χίλια άστρα ή τρισεκατομμύρια άστρα τί σταματάει από τό νά υπάρχουν άπειρα άλλα άστρα;…. χαχαχα!…

Καί εάν είδες άπειρα άστρα τί σταματάει νά υπάρχουν άλλα άπειρα άστρα;

Τό πρώτον παράδειγμα μέ τά άστρα είναι η Υπερφωτοδεσμομηχανική, τό δεύτερον παράδειγμα είναι η Απειροϋπερφωτοδεσμομηχανική, ήτοι δέν παίζεται, δέν λογαριάζεται, δέν κατανοείτε πλήρως μέ τίποτε, όσον καί εάν τήν γνωρίζεις!…

Λοιπόν η εξίσωση είναι: «πόσα άστρα είδες; Όσα είδες. Πόσα άστρα υπάρχουν; όσα υπάρχουν! Πόσα άστρα μπορούν νά υπάρξουν; Όσα μπορούν νά υπάρξουν! Καί πόσα άστρα δή καί τώ όντι μπορούν νά υπάρξουν; Απάντηση ή καί δεύτερη υποβοηθητική επιπρόσθετη ερώτηση: «ποίον είναι τό όριον;». Μαθηματικώς ποίον είναι τό μαθηματικόν όριον;…

Φίλη μού φίλε μού, ποίον είναι τό όριον πέρα από κάθε όριον ή μέ όλα τά όρια ώς έναν συνόριον;… Φαντάζομαι τό γεγονός, γέγονε η φαντασία = τό Ανόριον!!!!

Τό λές καί άπειρον, τό λές καί άμετρον, τό λές καί αμέγεθον, καί αόριστον, καί απεριόριστον, καί άκτιστον, καί αγέννητον, καί αναρίθμητον…, τό λές και Αθάνατον… Φαντασία ή Γεγονός; Ποία η διαφορά;…

Καλό διάστημα νά έχετε…

Εξέχασες νά τό ειπείς Άναρχον, Συνάναρχον καί Αγίω Πνεύματι…

Καλό διάστημα νά έχετε…

Όλες αυτές οί λέξεις αρχίζουν από ά! Αλλά ποίον ά; Τό ά ή άλφα στερητικόν εκείνον που στερεί τό όριον, τό ά τό ανόριστον!

Τί είναι τό ανόριστον; Αυτόν που δέν μπορεί νά οριστεί ήτοι άνευ ορισμού καί συνάμα ανά ορισμού, δηλαδή αυτόν που ορίζεται μέ τό νά ξ+ανά ορίζεται χωρίς/άνευ νά ορίζεται!… Καί τί σημαίνει αυτόν καί τί είναι αυτόν ώς ορισμός; Απάντηση; άνευ ορισμού, ανά ορισμού, άνευ αρχής ανά αρχής, συνδοιάστε τά 4 αυτά όσες σειρές καί χιαστί αναπροσαρμογές…

Ποίος είναι ό ορισμός Τού Θεού; Ό Ανορισμός: εχγέχ ασέρ εχγέχ….

Όταν ό Μωϋσής ερώτησε Τόν Θεόν ποίος είσαι; Πήρε τήν απάντηση:

εχγέχ ασέρ εχγέχ = είμαι αυτός που είμαι ή θά είμαι αυτός που θά είμαι… Ό δεύτερος ορισμός είναι ό επικρατέστερος ώς ερμηνεία. Καί τί σημαίνει;…

Πρώτον: είμαι αυτός που είμαι. Δεύτερον: θά είμαι αυτός που θά είμαι όταν θά ξανά έρθω, ενσαρκωθώ. Τρίτον: θά είμαι αυτός που θά είμαι, σημαίνει ότι κάθε φορά αλλάζω = αναρχικός, ανόριστος! Θά είμαι αυτός που θά είμαι δέν σημαίνει ότι είς τό μέλλον μπορεί νά μήν ζώ ή νά είμαι αλλά ότι θά είμαι αυτός που θά είμαι. Δηλώνει άγνοια; Από θνητή άποψη διά κάποιον που δέν γνωρίζει τό μέλλον πολλές φορές ναί. Διά Τόν Θεόν θά είμαι αυτός που θά είμαι, λέγει ότι θά είναι καί γνωρίζει ότι θά είναι καί ποίος θά είναι ενώ ό Μωϋσής αδυνατεί νά γνωρίζει! Οί 72 μεταφραστές ραββίνοι απόδοσαν τόν άνορον όρον πλατωνικώς:  «γώ εμι ν». Τό Ών σημαίνει Είναι σέ Διάρκεια!

Είναι ελληνική η έννοια εχγέχ ασέρ εχγέχ;  Ό Ιουδαίος Ιώσηπος Γιαχούντα είς τό γλωσσολογικόν βιβλίον τού Hebrew is Greek αποδεικνύει πέρα ώς πέρα ότι τά εβραϊκά είναι ελληνικά.

 Σπάζωντας τήν φράση  εχγέχ ασέρ εχγέχ σέ εχ γεχ ασέρ εχ γεχ μπορούμε νά «μανστέψουμε ότι οί λέξεις εχ γεχ σημαίνουν εγώ είμαι, άλλωστε μία άλλη γλώσσα που προέρχεται από τά ελληνικά η γερμανικά λέγει τό είμαι ή εγώ μέ τόν όρον ίχ = ich που εμφανέστατα είναι παραφθορά τού εγώ/εκώ = ego = eg = eγg = εγgh = ech ήτοι καί ναί γερμανιστί γech = ich γech/γεχ = ich γεχ = εγώ ναί = αλλά τό ναί είς τήν αρχαία ελληνική γλώσσα καλείται καί γέ!!!! Εξού καί οί Άγγλοι λένε ye, yes, yea = εγώ ναί ασέρ εγώ ναί…

Τό εγώ έγινε έχ καί τό γέ έγινε γέχ ήτοι μέ καταλήξεις χί καί τό εγώ = εκώ εγχώ έχ. Τώρα τί σημαίνει ασέρ; Κάπως δύσκολον…

Μία ερμηνεία είναι η λέξη σειρά ήτοι εγώ ναί η σειρά που είμαι ήτοι εγώ γέ/ναί σειρά εγώ γέ/ναί = εγώ γέ αρχή/ασέρ εγώ ναί = ήτοι εγώ είμαι η αρχή = Ό Ών!

Λοιπόν, Ιωάν Σταματάκου Λεξικόν σελίς 183 Ασανά = Ασάναι, Ασαναιοίς Αθήνη, Αθηνά, Αθηναίος. Αυτοί όμως είναι οί Αττικαίοι = Αστικαίοι = Αστοί = Αττοί = Ατσοί καί Ατσίδες που είναι οί πρώτοι Αστοί, βάλε καί Αστάνα καί Ασσύριοι. Αττός = Αστός = Ασσός = Άσσος = ό πρώτος καί ατσός. Ήτοι όπου «σσ», «ττ», «στ» καί τσ» ίδιον νόημα λέξης π.χ. θάλασσα = θάλαττα. Αττάς = πατέρας = ασσάς = ό πρώτος τής οικογένειας καί πρώτος ώς άσσος καί ό πρώτος αστός ώς λέξη μετά. Ασσανά = Αστανά/Αστάνα = Ατσανά = Αττανά = Μητρίδα τού Πολιτισμού τών Αστών. Κατά συνέπεια ασέρ = ατέρ = δίχως άνευ = εγώ γε άνευ εγώ γε = εγώ ναί δίχως εγώ ναί = εγώ είμαι χωρίς εγώ ναί καί εγώ είμαι χωρίς εμένα τίποτε καί εγώ είμαι δίχως εγώ νά είμαι, δηλαδή δέν είμαι κάτι συγκεκριμμένον.

Αφού μπορούμε βάσει αυτών τό ασέρ νά τό κάνουμε ατέρ μέ έναν πί γίνεται πατέρ = πάτερ… Πάτερ ή Πατέρ ημών έν τοίς ουρανοίς = Παάτερ, διότι η ρίζα πά μάς κάνει τά πάς, πάσα, πάν = ς, σα, ν… Ήτοι εγώ γε πάσερ/πάτερ εγώ γε = εγώ ναί πάτερ εγώ ναί = εγώ είμαι ό πατέρας εγώ είμαι = εγώ είμαι πατέρας εγώ είμαι διαβάσετε αντιστρόφως όλες αυτές τίς φράσεις μεταφράσεις…

Συνάνα διά τό ασέρ = εσέρ = εσέχω, εσθυέω, εισέχω, εισηθέω. Έσθαι. Εσθέω = είμαι ενδεδυμένος, Ιωάν Σταματάκου σελίς 395. Έχ γέχ ασέρ/εσέρ εχ γέχ = εγώ γέ ενδεδυμένος εγώ γέ = εγώ ναί ενδεδυμένος εγώ ναί = εγώ είμαι ενδεδυμένος τόν εαυτόν μού…

Καλό διάστημα νά έχετε…  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (2)

 1. ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ν. 01/20/2022 @ 11:51 ΜΜ

  Στους ουρανούς, μαθαίνω, σημαίνει βλέπω.
  Στην Γη, σημαίνει θυμάμαι.

  Χαίρε Πάνο.
  Στέκομαι σε αυτό που αναφέρεις στον τίτλο:
  (Υ)περφωτοδεσμομηχανικη
  (Α)πειροφωτοδεσμομηχανικη
  Με απλά λόγια .. Γαϊτανάκι!
  Ένα απο τα ήθη και έθιμα μας.
  Α.Υ..ΑΡΧΙΑΝ ΥΓΙΝ Ή ΆΡΜΑ ΥΠΕΡΊΩΝ.

  ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΑΠΌ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΑ.

 2. ΠάνοςΓέριμου 01/22/2022 @ 11:03 ΠΜ

  Γεώργιε, ΑΥ = αύ+ρα = αύ+ροή… Ενδελεχής ροή από Τήν Άπειρη Τριαδική Θεότητα…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*