Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Διαρκής ελεγχόμενη πτώχευση από Τετάρτη…