Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

22:21 - 20/03/2023

Πλήρης επιβεβαίωση των προβλέψεων μου από τους εχθρούς μασονιαρίας, ηλεκτρονικό χρήμα CBDCs και Πατροκοσμάς: θα σας πάρουν την στάκτη….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Πλήρης επιβεβαίωση των προβλέψεων μου από τους εχθρούς μασονιαρίας, ηλεκτρονικό χρήμα CBDCs και Πατροκοσμάς: θα σας πάρουν την στάκτη [καταπολέμηση του CO2 εκ της Πράσινης-Μωαμεθανικής Ειρήνης, ε θυμήθου και I PET GOAT III] από το τζάκι. Παρέλαση πραγμάτωσης προφυτειών….

Εις το τέλος του άρθρου αναγιγνώσκετε έναν άρθρον που επαληθεύει τις προβλέψεις μου δεκαετιών.

Τελικός σκοπός τους επαναλαμβάνουμε είναι να σε κάνουν όσον το δυνατόν ψηφιακόν. Εάν δεν μπορέσουν να σε κάνουν ψηφιακόν ή πλήρως ψηφιακόν κάνουν το χρήμα σου ψηφιακόν που σημαίνει ότι δεν έχεις χρήμα και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις χρήμα χωρίς την έγκριση τους κυριολεκτικά αλά καύλα και αλά πούτσα τους!

Ήτοι αυθαίρετα και όπως τους αρέσει, συμφέρει και όπως θέλουν να σε καταντήσουν εν τέλει δηλοί είτε νεκρόν είτε κυριολεκτικώς υπόδουλον, μεταλλαγμένον ευνούχον, δαιμονισμένον χωρίς δυνατότητα, δικαίωμα και ελευθερία αντίρρησης και απόρριψης εν δυνάμει ωμή σου ή εν δυνάμει νόμου.

Κακά τα ψεύδη αυτή είναι η αλήθεια, ήτοι πλήρη εξουσία σημαίνει πλήρη κόλλαση και δη από ανθρώπους που το υπερτονίζουν η θρησκεία τους δεν έχει καμμία σχέση με τις εντολές Του Χριστού ή οιεσδήποτε άλλες εντολές άλλης θρησκείας, φιλοσοφίας, Κοινού Δικαίου αλληλοσεβασμού, νόμου, ιδεολογίας υπό οποιονδήποτε γνωστόν πλαίσιον πολιτικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεοντολογίας, δικαιώματος και ελευθερίας, ήτοι ολοκληρωτικόν φιλόκακον καθεστώς! Πάρτο χαπάρι.

Η διαπραγμάτευση και οι μετριόφρονες ή όσεσδήποτε υποχωρήσεις τους με φρένα οποιαδήποτε είναι μέχρις ότου λάβουν ανά χείρας πλήρην εξουσίαν σε όλα συμπεριλαμβανομένης και της οντικής ύπαρξης σου, μην έχεις αυταπάτες, μην είσαι αφελής, μην είσαι ρωμαντικός οποιασδήποτε υπόσχεσης από ιδεολογία που ούτως ή άλλως χωρίς την δυνατότητα ωμής βίας ή και ωμής δύναμης που είναι η μοναδική προανατρεπτική δύναμη της ιδικής τους ωμής βίας και ωμής δύναμης δεν δυστάζουν να σε καταστρέψουν ολοσχερώς όσον δεν δύνησαι νυν να εννοήσεις και την ποσότητα της αηδούς φρίκης. Όλη η διπλωμματία-παγαποτιά τους, όλες οι ψευδοκαλές πράξεις τους είναι στάκτη εις τους οφθαλμούς σου διά να προανακόπτουν οιανδήποτε προφύλαξη, άμυνα, αντίδραση, πρόληψη, αντοχή και ικανότητα εκ μέρους σου….

Όταν ήμουν μαθητής της 1ης Λυκείου [από το λύκος, ήτοι αυτός όπου είναι αφυπνισμένος και βλέπει βαθειά εις το σκοτάδι, μεταφορικώς βλέπει και με το ρήμα οίδα-γνωρίζω ήτοι με νουν και ο Αριστοτέλης κάλεσε την Σχολήν του Λύκειον και μιμητικώς όπως πάντοτε με τύφον και αλαζονείαν οι μασόνοι καλούν τα παιδιά τους Λυκόπουλλα, αν ήξευραν την παραπλάνηση!] μία απερίγραπτη ώθηση εσωτερική και εξωτερική με ενθάρρυνε, παρακινούσε και έσπρωχνε αδιαλείπτως να αναγνώσω την Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγοντας μου: τίποτε από όσα μαθαίνεις δεν θα σε ωφελήσουν όσον αυτόν και τίποτε από αυτά δεν θα σε ωφελήσουν εάν δεν γνωρίζεις αυτόν.

Πήρα την Καινή Διαθήκη και θυσιάζοντας τα καλαμπούρια του 20λεπτού διαλείμματος ανάγνωσα μυστικά μόνος μου την Αποκάλυψη εντός της Τάξης, τελευταίον θρανίον εις την μέση σειρά από τες τρεις. Τότε με περιέλουσε μία μύηση, βεβαίως δεν ήξευρα τα πάντα αλλά ήταν ωσάν να τα ήξευρα διότι γνώριζα το αποτέλεσμα, τους ανθρώπους, τους αλαζόνες τυφικούς ισχυροκράτες ζάμπλουτους, το νόημα της θρησκείας μου, τον σκοπόν της ύπαρξης μου και τον άγιον σκοπόν προ+προορισμού καθενός ανθρώπου.

Η σφραγίδα εκείνης της ημέρας με σημάδευσε με χάραγμα ανεξίτυλον και είθε να μην το προδώσω ποτέ ως ανάξιος και ανάντεχος. Έκτοτε ερευνούσα και κήρυσσα μεταξύ γνωστών και φίλων, με συμμετοχή των άλλων και με όλα τα σφάλματα μου και τα αισχρά διότι ασχολούμουν με διάφορα άλλα όπως πολλοί άλλοι, αλλά η σφραγίδα της Αποκάλυψης ήταν και είναι εντονότερη.

Τότες δεν υπήρχε διαδίκτυον και ως έφηβος δεν μπορούσα να φανταστώ ηλεκτρονικόν χάραγμα, αν και σας έγραψα προσφάτως ότι δεν αποκλείεται το χάραγμα να είναι μηχανικόν δίχως ηλεκτρονική συμμετοχή, αλλά να αναγνωρίζεται ηλεκτρονικώς και βεβαίως να συνοδεύεται από ηλεκτρονικά συνεργαλεία όπως μικροψήγμα, αναγνώριση φωνής, παλαμοαναγνώριση, δακτυλοαποτυπωματική αναγνώριση, οφθαλμοϊριδοαναγνώριση και όλα αυτά ηλεκτρονικώς εκ του σύνεγγυς και εξ’ αποστάσεως.

Βάσει όλων αυτών δεν μπορώ να δεκτώ και θαρρώ ούτε άγιος και Ο Τριαδικός Θεός και παν σώφρων ειλικρινής εν δικαίω άνθρωπος ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην κατανοεί τα κατωτέρω λόγια της Αποκάλυψης:

Αποκ. 13,15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Αποκ. 13,16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

Τουλάχιστον το εδάφιον 13,17 είναι αδιανόητον ακόμη άνθρωπος με ανεπτυγμένη νοημοσύνη και μη καθυστερημένη νοημοσύνη και μη ζωϊκή νοημοσύνη να αρνείται ότι δεν το κατανοεί και εάν αυτόν καλείται εδάφιον τότε αυτός που ισχυρίζεται ότι δεν το κατανοεί είναι ανεδαφικός με ανεδαφικόν, ψευδή, παγαπότικον, ιαντικόν, πεισματικόν μίσους και εγωϊσμού ισχυρισμόν! Και εάν αυτός ο άνθρωπος έχει αναπτυγμένη νοημοσύνη, δεν είναι καθυστερημένος και διαθέτει ανώτερη νοημοσύνη από την ζωϊκή και φυτική όπως παραθέτω πριν τότε ισχύει δι’ αυτόν το τέταρτον της εν λόγω Τετραπιθανότητος: είναι δαιμονισμένος ή και αρρωστημένος με φιλικακία και μίσος προς Τον Χριστόν και τον Ιωάννην τον Θεολόγον επειδή δεν του αρέσουν και δεν ενστερνίζεται εις το σύνολον την διδασκαλία Του Ιησού Χριστού και πολιτεύεται αντί να φιλαληθεί, και εις την πολίτευση του αυτήν αρνείται έστω και μία αλήθεια εκ Χριστού και διά να το επιτύχει τούτον αρνείται το ολοφάνερον αυτόν εδάφιον και όσα άλλα παραθέτω ανωτέρω.

Πρώτα μας λέγει εις το ακόλουθον εδάφιον 13,16 ότι εδόθη πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου διά να λαλήσει και ποιήσει-πράξει. Το πνεύμα αυτόν είναι το ίδιον που μας εμπεριέχει εμάς ως ζωντανές οντότητες, ήτοι ηλεκτρισμός δηλαδή η τριάδα Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού [πάντοτε όλοι οι νόμοι της Φύσης είναι τριαδικοί, το εξήγησα με πολλά παραδείγματα εις το παρελθόν και ισχύει το ό,τι υπάρχει άνω υπάρχει και κάτω ως αντίγραφον όπως με σωστότητα όρισε ο Ερμής ο Τρις+Μέγιστος, ο άνθρωπος όπου είναι η αρχαιότερη Μαρτυρία ότι Ο Θεός είναι Τρισμέγιστος-Τριαδικός-Τρισδιάστατος-Τρισάπειρος-Τρισαθάνατος-Τρισάλειπτος κ.ο.κ.]. Το ρεύμα Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού δύναται να σκοτώσει εκ του σύνεγγκης και εξ’ αποστάσεως τηλέμαχα και βεβαίως ως μορφή ηλεκτρονικών ήτοι Ηλεκτρομαγνητοβαρυτονικώς!!!!

Η εικόνα του θηρίου γίνεται να είναι είναι κάτι μεμονωμένον ή έναν δίκτυον ρεύματος, όπως τα διαδίκτυα που τώρα εξελίσσονται σε υπερδιαδίκτυα, άρα τε ήδη υπάρχει. Ούτως ή άλλως και η εγκαθίδρυση σχετικών εικόνων ανά τόπους πάλαι με το αυτόν ρεύμαν θα λειτουργεί.

Συνεπώς το εδάφιον τούτον προρρήθηκε, προειδοποίησε και ήδη ισχύει! Ώδε προσθέτω και το εξής, τουλάχιστον πριν δεκαπέντε έτη ανάγνωσα την εφεύρεση ενός Έλληνα επιχειρηματία νομίζω εις την Μασαχουσέττη ή Νέα Υερσέυ ότι έχει την έδρα του και οποίος ανάφερε ότι έχει καταφέρει να κατασκευάσει ξύλινη οθόνη ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργεί με αύρα και η οποία εξοικονομεί ενέργεια, είναι αβλαβής εις τους οφθαλμούς και άλλα πλεονεκτήματα.

Ο ίδιος εις την συνέντευξη του υποσχέθηκε ότι είναι η οθόνη του μέλλοντος και ότι ήδη υπόγραψε σχετικές συμβάσεις αγοράς της ευρεσυτεχνίας και παραγωγής της από την εταιρεία του με συγκεκριμένες εταιρείες που του ανάφεραν ότι θα την χρησιμοποιήσουν εις το μέλλον. Ανάμενα ότι αυτή η εφεύρεση θα εισέρχετο εις την αγορά την μέχρι στιγμής αλλά δεν έγινε.

Διερωτούμαι και θέτω και εσάς το ερώτημα: εάν παρουσιάσουν αυτήν την εφεύρεση ως εικόνα ξύλινη του θηρίου το οποίον θα λαλεί και θα ποιεί δεν θα κάνει πολλούς να ειπούν: να το θαύμα, δεν κάνει μόνον Ο Χριστός θαύματα, αλλά αυτός [το θηρίον ή ο,τιδήποτε είναι αυτόν] κάνει θαύματα διά της εικόνας του ενώπιον όλων και δίχως προεξαιρέσεις και προεπιλογές σε συγκεκριμένους ανθρώπους, συνεπώς είμαστε όλοι μάρτυρες των θαυμάτων του. Συνάμα υπερτονίζω ότι η Αποκάλυψη προειδοποιεί ότι τα θαύματα του θηρίου θα είναι με την προσυναρωγή ή και δράση μηχανών που θα εξαπατούν τους ανθρώπους ότι είναι αυτόβουλες αυτοδύναμες ενέργειες του θηρίου…. Τροφή διά προφύλαξη από πλάνη, αποπλάνηση, απάτη, εξαπάτηση, κάθε μία από τις έννοιες αυτές έχει την ιδιαίτερη σημασία της.

Εις το ακόλουθον εδάφιον 17,13 μας προομολογεί ότι κανείς δεν θα δύναται αγοράσει και πωλείσαι δίχως την έγκριση του θηρίου που αναφέρει εις το εδάφιον 16,13 και ήδη αυτόν ισχύει εν μέρει και με το ούτω καλούμενον ηλεκτρονικόν χρήμαν άμα επικρατήσει παντού και είναι το μοναδικόν χρήμαν συναλλαγής είναι πέραν από αυτονόητον ότι θα ισχύει αυτόν όπου αναφέρεται εις το εδάφιον 16,13 και είναι γελοίον, σατανικόν και φιλόκακον έως βλάσφημον και ασελγές να ισχυρίζεται τις ότι δεν το κατανοεί ή και να το ψευδοδικαιολογεί, ιδιαιτέρως εάν είτε είναι Χριστιανός είτε όχι, έχει ασχοληθεί, αναγνώσει και είναι εις γνώσιν του οι προφυτείες αυτές και γενικώς οι αρχαίοι αυτοί ισχυρισμοί, συνεπώς, όσον και να αρνείται δεν θα δύναται να το κάνει η συνείδηση του ενώπιον Του Κριτού και οπωσδήποτε δεν δύναται να πείσει με τα ψεύδη του αυτά Την Αλήθεια και Τον Θεόν.

Ύστερα εις το εδάφιον 13,18 καταληκτικώς γίνεται η υπέρβαση της προφυτικής Μαρτυρίας ότι το θηρίον, το όνομα του, η υπόσταση του έχει σχέση ή και χρησιμοποιείται ψευδής σχέση με τον αριθμόν χξς = 666, ούτως ώστε και ο πλέον Άπιστος Άγιος Θωμά να μην έχει ερείσματα αμφισβήτησης και ο πλέον αρνητής ότι δεν προειδοποιήθηκε να μην έχει καμμία αμφιβολία ότι ούτως μέλλει γενέσθαι! Κατά συνέπεια, η άρνηση και [από]δοχή ή κατάφαση εις την Μαρτυρία υπέρ ή εναντίον Χριστού Αρνίου ή θηρίου να είναι πασιφανής και πανδίκαιη και να μην τίθεται ουδεμία υποψία ή λεπτομέρεια κωλύματος και αμφισβήτησης. Ο Θεός ώδε προνόησε οι ιδικοί Του να φανούν περίτρανως και οι μη ιδικοί του να φανούν περίτρανως, ήτοι άνευ οιωνδήποτε σκιών αλλά υπό το φως το άπειρον με άπειρη Μαρτυρία άνευ προαμφιβολίας!

Το να προσπαθήσει κάποιος να λησμονήσει ή να προσποιηθεί ότι δεν αντιλήφθηκε τούτα επιβαρύνει την θέση του και αυτοκαταδικάζεται όχι από τις ψευδαισθήσεις του τόσον αλλά από τις ψευδοσυνειδητοεπιλογές του ! Η ελληνοκυπριακή παροιμία μας διδάσκει: το γινάτι βγαζ’ αμμάτι ! Και τα ανωτέρω εδάφια της Αποκάλυψη και άλλα βεβαίως είναι τόσον πασιφανή που θα χρησιμοποιήσω μία βωμολοχική ρήση που λέμε εις την Κύπρον διά κάτι που είναι ολοφάνερον, τραντακτή ευκαρία, προαδιαμφισβήτητον: εν πουττίν ξιουρισμένον = είναι μουνίν ξυρισμένον – έτοιμον εις το πιάτον διά έρωταν !

Αφού τα είδατε αυτά, προσθέτουμε ότι:

Ο διάβολος είναι έξυπνος. Τι να κάνει το σώμα σου; Αφού δεν έχει καμμία αξία επειδή θα γίνει χώμα. Άρα τε, εκείνον που θέλει είναι κάτι πειο διαχρονικόν δηλαδή εκτός χρόνου και χρονικών περιθωρίων ληξιπρόθεσμον και αυτόν είναι η ψυχή σου….

Ο διάβολος σε απειλεί ότι θα πάρει το σώμα σου διά να σε κάνει υπό του εκβιασμού να πάρεις ενσφαλμένες αποφάσεις και να του δώσεις την ψυχήν διά να σώσεις το σώμα. Όπως είπε ένας άγιος: οι ανθρώποι πληρώνουν με χρυσόν να αγοράσουν τενεκέν….

Ο διάβολος γνωρίζει ότι η επένδυση σε σώμα είναι επένδυση σε χώμα και ούτως ή άλλως δεν ωφελείται από το χώμα ούτε δύναται να το αναπλάσει και ούτως ή άλλως ουδέν δύναται το χώμα να του δώσει.

Γνωρίζει ότι διά να κάνει διαπραγμάτευση με Τον Θεόν πρέπει να έχει οπαδούς-κοπαδούς να τους χρησιμοποιήσει ως ψήφους διά να απαιτήσει ανεξάρτητον κράτος εις το Σύμπαν Απείρου, τούτον σας το είπα από πολύ παλαιότερα και προσφάτως παρακολουθώντας κάποιες συνεντεύξεις Ιλλουμινάντων προς «έκπληξιν» μου το υπαινίχθηκαν.

Ο διάβολος έχει την σκοτεινή ελπίδα ή σκοτοπίδα καθότι ελ σημαίνει Θεός, φως, λευκόν, ή σκοτεινή ελπίδα ότι Ο Θεός θα εξεγελαστεί υπό της δικαιοσύνης Του να παραχωρήσει κράτος ή και κράτος εν κράτει εις Την Απειρότητα Αλειπτότητα Του Θεού, παρότι συνάμα δεν έχει ψευδαισθήσεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιον και ότι κάτι τέτοιον είναι δίκαιον.

Η νοσηρότητα αυτή διά κάτι που δεν έχεις ψευδαισθήσεις αλλά συνάμα ελπίζεις καλείται είς την αρχαιοελληνική μας Γλώττα τύφος! Είναι ένας πυρετός απληστίας, θελήσεως και επιθυμίας εκτός του πραγματοποιήσιμου που συνοδεύεται με έντονη εν γνώσει αρρωστημένη πεποίθηση ότι ίσως ισχύει ή ίσως ισχύσει ή ίσως καταφέρει τους άλλους ή τα γεγονότα ή την τύχην προς την ανεδαφική πόθηση.

Εξού και τα εκκλησιαστικά κείμενα καλούνται εδάφια ήτοι ίστανται εδάφους πραγματικότητος και αλήθειας ενώ οι αυταπάτες ή οι πεποιθήσεις, εμμονές, πεισμωνές, αθένειες τύφου και οίησης να είναι πραγματικόν το μη πραγματικόν και αληθινόν το μη αληθινόν είναι άνευ εδάφους ήτοι μη εδάφια ήτοι ανεδάφια ανεδαφικά! Δηλοί όχι μόνον ή όχι ψευδαισθήσεις αλλά επίμονες ψευδοποθήσεις εν γνώσει του αρρωστημένου και εθισμένου αλαζόνα και υπερόπτη φιλόκακου ψευδοποθητή!

Συνάμα ο διάβολος δεν θέλει να νικήσει το σώμα σας διότι αυτόν και να το νικήσει και όποτε το νικάει το νικάει μέχρι τέλους της ζωής του και ύστερα δεν έχει καμμία εξουσία επάνω του και καμμία καταδίκη ή ωφέλεια δεν επέρχεται εις το σώμα ύστερα από τον θάνατον του. Θέλει να νικήσει την ψυχήν σου η οποία είναι αιώνια και η καταδίκη της και εξουσία του επ’ αυτής και της καταδίκης εκ Θεού είναι όση και η ζωή της ψυχής ήτοι αιώνια διαχρονική μεταχρονική ήτοι διαχρονική μετά το τέλος του χρόνου αυτής ή και του χρόνου ζωής του σώματος όπου ήταν συμπτυγμένη μαζύν του….

Ήτοι ο καυγάς είναι διά να πάρει το σώμα, σου δίδει χρυσόν από το χώμα, εξουσία από τα άλλα χώματα-ανθρώπους, κέρδη διά το σώμα, ήτοι ωφέλειες περιορισμένης εμβέλειας, ουσίας και χρόνου διά να κερδίσει την αιώνια απώλεια της ωφέλειας της ψυχής σου.

Το σώμα δεν δύναται να το σώσει κανένας, είναι άσωτον και προάσωτον από κάθε έννοια, δύνασαι με τον νουν σου να το αντιληφθείς αυτόν που χιλιάδες σοφοί είναι μώροι διότι δεν το αντιλήφθηκαν ή φαίνεται να μην το αντιλήφθηκαν ή προσποιούνται ότι δεν το αντιλήφθηκαν. Ποίος έσωσε το σώμα; Ποίον σώμαν έσωσε σώμαν;

Η μοναδική περίπτωση να σωθεί το σώμαν είναι να μεταμορφωθεί σε άϋλον και τούτον είναι αδύνατον να γίνει παρά σώματος αλλά μόνον το άϋλον να μετατρέψει το σώμαν σε άϋλον και όταν λέγω άϋλον δεν εννοώ την ενέργεια με σωματίδια και κυματίδια αλλά κάτι πέραν τούτου ήτοι χωρίς σωματοειδή σωματίδια αλλά από μία ουσία που καλείται καθαρόν πνεύμα και ψυχή εκτός ύλης και που το χαρακτηριστικόν τους μεταξύ άλλων και που μπορούμε ευκόλως να νοήσουμε είναι η λεπτότητα ύπαρξης και η ταχύτητα η οποία όσον αυξάνει τόσον απωλαίνει μάζαν!

Το πνεύμα άμα θέλει μεταμορφώνεται σε ύλη αναλόγως ισχύος του πνεύματος αυτού και εξουσίας περί τούτου εκ Θεού, αλλά κανένα σώμα δεν δύναται να γίνει πνεύμα εάν το πνεύμα και δη Το Πνεύμα της Αληθείας Ο Παράκλητος δεν το θελήσει.

Επειδή δεν γνωρίζεις τι είσαι ή επειδή είναι δυσδιάκριτον και επειδή το ζωντανόν σώμα πονάει, φοβάται και χρειάζεται τροφήν και τερπνότητα διά να επιβιώνει και χαροποιεί, ο διάβολος σε πιέζει και καταπιέζει ούτως ώστε διά των αισθήσεων και του στενού σωματοκεντρικοποιημένου μέρους του νου να προφυλάσσεις το σώμαν υπέρτερα της ψυχής ή και να αγνοείς, λησμονείς και αμφισβητείς ότι έχεις ψυχήν ή να αγνοείς με αντίθετες πεποιθήσεις ότι δύναται να κλαπεί, καταδικαστεί, χαθεί η ψυχή.

Ένας θυμόσοφος σοφιστής από οπουδήποτε είς τον κόσμον μπορούσε να σου ειπεί και να θαυμάσεις: πώς θα χάσεις κάτι που δεν εξεύρεις ότι έχεις;

Θα αντιληφθείς ότι το έχασες όταν το γυρεύσεις και δεν το έχεις πιά. Πότε; Όταν αναστηθεί το αυρόσωμα ή αστικόν ή λεπτόν σώμαν εις τον αέρα και θα γυρεύσει την ψυχήν του και τότε θα του απαγορεύεται να την έχει, τότε θα αντιληφθεί τι είχε και το έχασε και κατάλαβε εκ των υστέρων και όταν είναι πια αργά τι είχε και το έχασε και δεν ήξευρε ότι το είχε ή αμφισβητούσε ότι το είχε ή και αμφισβητούσε ότι ήταν δυνατόν να το χάσει άπαξ διαπαντός και αμετάκλητως μακάρι ου και μη κακόν τέτοιον διά τον καθέναν μηδενός ανεξαιρέτου!

Είσαι σε μία επιβίωση και έχεις ανά χείρας μέλι αλλά δεν γνωρίζεις τι είναι και ο διάβολος σε απειλεί ότι εάν δεν του δώσεις το μέλι δεν θα σου δώσει το μαρούλι. Το μέλι αντέχει αιώνες, το μαρούλι μερικές ημέρες, θα ανταλλάξεις το προσωρινόν με το διαχρονικόν;

Τι σας είπα διά το ηλεκτρονικόν χρήμα μεταξύ χιλιάδων αναφορών:

Ότι τα κρυπτονομίσματα έγιναν διά να μυήσουν τους αφελείς εις το ηλεκτρονικόν χρήμαν και να τους εθίσουν σε αυτήν την γρήγορην μορφήν χρήματος διά να αρωγήσει εις την γρήγορη αναντίσταση απώλειας ψυχής και συνάμα ότι είναι έναν άλλον χρηματιστήριον, τζόγον με πολλά θύματα δι’ απώλειας χρημάτων και τεραστίων περιουσιών.

Ότι μόλις φέρουν οι ιδιοκτήτες των κρυπτονομισμάτων το κυβερνητικόν ή και υπερκυβερνητικόν ηλεκτρονικόν χρήμαν θα καταργήσουν, καταπτώσουν, εξαφανίσουν και μεταφέρουν τα δήθεν χρήματα από το μεν εις το δε. Ήδη ανακοινώθηκε ότι κάποια κρυπτονομίσματα δεν θα δεχθούν μετά από κάποιον περιθώριον εξαργυρώσεις σε απτόν χρήμαν.

Ότι θα έρθη υπερκυβερνητικόν ηλεκτρονικόν χρήμαν έλεγα και επίμενα, ήρθε, ήταν ευκόλως νοούμενον και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άλλα ή ενώσει αυτά ή κάποια από αυτά ή άμα την ευρεία διάδωση του θα καταρρακώσει αυτά, συγχωνεύσει αυτά, προκαταστρέψει αυτά, γίνεται!

Ότι οι Τράπεζες είναι όπισθεν των κρυπτονομισμάτων, θυμάμαι κάποιοι να είχαν πιστεύσει εις την αφελήν προπαγάνδα ότι μη Τραπεζούχοι είχαν τα κρυπτονομίσματα και εις την ερώτηση μου ποίοι είναι τόσον ισχυροί ώστε να κάνουν καινούργιον χρήμαν και δη ηλεκτρονικόν ψευδοχρήμα με το γελοίον όνομαν κρυπτονόμισμα εκτός των Τραπεζιτών; Ουδείς απάντησε και οι γελοίες δικαιολογίες ότι υπάρχει μία αντικλίκα με επικεφαλής τον Τράμπα-τράμπα είναι εμφανής της κακόμοιρης αφέλειας τους.

Συνάμα ερώτησα: και δεν θα αντιδρούσαν οι Τραπεζούχοι; Δεν θα το προήξευραν αφού έχουν κατασκόπους παντού και οι κυβερνήσεις εισίν δορυφόροι τους και το έσχατον δεν θα κάμουν και αυτές κρυπτονόμισμα; Ακόμη και εάν υποθετικά και ειπωθετικά υπάρχει μία άλλη κλίκα αντικλίκα, πρώτον δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα της, δεύτερον διατί να μην είναι όμοια κίνητρα με των Τραπεζούχων και τρίτον πώς είναι δυνατόν να νικήσεις τους Τραπεζούχους εις το πεδίον τους και τον οίκον τους ήτοι το χρήμαν;

Εις το πεδίον τους προσυμπεριλαμβάνεται δηλαδή πριν καν αποκτήσουν την επόμενη τεράστια μάζα χρήματος ψηφίζουν διά των δέσμιων δορυφόρων κυβερνήσεων τους τα κατάλληλα νομικά μέτρα που θα τους επιτρέψουν να κλεψοδημιουργήσουν αθέμιτον και ανήθικον χρήμαν ως ψευδοφυσιολογικόν και νομιμόφρονον, συνεπώς από ποία τρύπα δύναται μία κλίκα να καταργήσει αυτήν την ταυτότητα εάν δεν είναι η ίδια η κλίκα των Τραπεζούχων με δεύτερη εμφάνιση ως δεύτερη και αντίθετη κλίκα διά να φέρει σύγχυση και συγχώνευση πεποιθήσεων των μάζων των ανθρώπων ώστε διά της εξαπάτησης, απάτης, πλάνης, αποπλάνησης και πολυδιχασμού συν των καταχρεώσεων και πτωχοποιήσεων να μην δύναται να ενωθεί διά να νικήσει τα εν λόγω προκεκλικωμένα-προκεκυκλοποιητικά θερηά!

Ακόμη και εάν ο οποιοσδήποτε ισχυριστεί ότι τα λόγια της Αποκάλυψης είναι υπερβολές, μυθοπλασίες, εκτός πραγματικότητας, αναλήθειες, ψεύδη, μαλακίες, δεν έχει κανένα έρεισμα να ισχυριστεί τα ίδια διά τα συγκεκριμένα εδάφια που παραθέτω ανωτέρω [και άλλα και όλα] διότι ως να αρνείται την ύπαρξη, του τηλέγραφου, του ασύρματου τηλέγραφου, της τηλεοράσεως, του ραδιοφώνου, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών μηχανισμών, των ηλεκτρονικών όπλων.

Μόλις λοιπόν, μας τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχουν αυτά τότε αυταπόδεικτα και άμεσα μας τεκμηριώνει ή και να δεκτούμε ότι δεν υφίσταται το ηλεκτρονικόν χρήμαν, τα μικροψήγματα, το χάραγμα, η δυνατότητα ελέγχου με το ηλεκτρονικόν όπλον του υπερδιαδικτύου της Κέρνης-Σέρνης που τρέχει έναν εκατομμύριον φορές περισσότερον από το νυν δεύτερης γενεάς διαδίκτυον και ότι αυτόν το υπερδιαδίκτυον με την σφοδρότητα της ταχύτητος του δεν προξενεί βραχυκύκλωμα και μονιμομακροκύκλωμα πλοκαρίσματος της ενέργειας και αχρηστοποίησης ή και φυτοποίησης των λοβών όπως εις τους λοβοτομημένους ώστε ο άνθρωπος να καθίσταται φυτόν ή φωτοειδές ή φυτοασυνείδητον και φυτοασυναίσθητος ή και ζόμπυ-ζωόβιος-φυτόβιος ή και τηλεχειριαζόμενον αχρηστευμένον ανθρωποειδές ή άνθρωπος σε αναστολή και υποστολή και παραστολή Φυσικότητος του. Ο άνθρωπος αυτός θα είναι ένας φυτοειδές όπως με έναν μικροκύκλωμα με εντολές γίνεται να διατάσσεται το φυτόν ή με λόγια ύπνωσης ενώπιον του φυτού, ήτοι σκέττη μαγεία και πλήρης έλεγχος φυσικής βούλησης και φυσικής θηλέσεως της Αυτοφυσικότητος του.

Αφού ήρθεν ο πρόδρομος του ηλεκτρονικού χρήματος το κρυπτονόμισμα με διάφορες εστίες, μετά ήρθε το ενιαίον ηλεκτρονικόν νόμισμαν ή και χρήμαν που είναι το προαναγγελόμενον από τους κοπαδούς του Live Life Claim που ως όνομα και απαίτηση δεν είναι κακόν αλλά που ελέγχεται και εγκαταστάθηκε από πράκτορες του Αντίχριστου κατεστημένου διά να εξαπατήσει τους ανθρώπους ότι το ιδανικόν χρήμαν είναι το υπερηλεκτρονικόν. Οι έννοιες υπερηλεκτρονικόν και υπεδιαδίκτυον είναι αυτές που χρησιμοποιώ προσφάτως διά να καταδείξω το τι θα συμβεί σύντομα εις τον μέλλον και εάν τώρα δεν σας κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση, συντόμως θα σας κάνουν και θα χρησιμοποιούνται ευρέως με αυτές ή με παρόμοιες λέξεις σε νόημαν.

Το δε Live Life Claim αναγραμματιστί είναι το Evil File Claim ήτοι αποτύπωση της πλήρους εξαπάτησης από το πηγαιμόν εις την Ιθάκη της Λύτρωσης της απαίτησης Να Ζήσεις Ανεξάρτητος από Τράπεζες και Θηρία Ζωήν, το ίδιον αίτημαν σε υπεξεσφαλίζει να εδραιωθείς εντός του φακελώματος του κακού, και όπως είπαμε οι λέξεις και οι αριθμοί με συνσχέτιση τινή πάντοτε λέγουν αλήθεια εξού και οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν: γλώσσα λανθάνουσα λέγει την αλήθεια, εις τις γλώσσες οι λέξεις και οι αριθμοί! Ακόμη και το  αναγραμματισμένον Claim = Calmi = Calm I = I Calm = Evil File I Calm = I Calm Evil File…. Το δε Calmi εάν το ψάξουμε σε διάφορες γλώσσες κάτι θα έχει να μας ειπεί ίσως και το ίδιον το νόημαν Calm που μεταξύ άλλων σημαίνει υποκύπτω, σκύβω, συναινένω εις την θέληση του ισχυρότερου και τις απαιτήσεις του ισχυρότερου εκείνου που με εκβιάζει. Ή ταν ή επί τας , ή κάνε την υπέρβαση ψυχοσωτηρίας ή νεκρός επί της ασπίδος που δεν χρησιμοποίησες αλλά έριψες επ’ εδάφι…. Διότι τα ανέδαφα επ’ εδάφι πίπτουν και φαείνονται !

Σε αμέτρητα βιβλία είδα πόαμπολλα ανυπόστατα, ψεύδη, παραπλανήματα, αλλά σε περιπτώσεις υπήρχε έστω μία αλήθεια ή αφετηρία διά αλήθεια ή παραδοχή ή αισχρή εξωφρενική εξοργιστική αναλήθεια που μπορούσε να συνιστήσει αφορμή βιβλίων προαποκατάστασης, αποκατάστασης και μεταποκατάστασης της αλήθειας, τούτον γαρ διότι τα βιβλία δεν πρέπει να αναγνώθονται μόνον ως ενιαία σύνολα αλλά και ενιαία και ως διάφορα πολλά αποσπάσματα ούτως ώστε τα μάγια τους να μην σε εξαπατούν βάσει του Ορισμού της Εξαπάτησης: α] μέρος αλήθεια β] μέρος ψεύδους γ] παραπληροφόριση ή παραπλάνηση και δ] το ανάμεικτον αυτών της Τετραπιθανότητος ήτοι η λέξη εξ ής ηρχίσαμεν: η εξαπάτηση, ταδ’ έφη η πονηρή έννοια ουροβόρος όφις….

Όσον διά την ενοχοποίηση του άνθρακα-CO2 διά να προψευδοαληθοφανοεξυπηρετήσουν την εξαπάτηση τους ο Μέγας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε: θα έρθη ώρα που θα σας πάρουν και τις στάκτες από τα τζάκια, να οι επτά συνσχετισμένες συνυφασμένες ερμηνείες:

1] Δεν θα έχεις ξύλα. Χωρίς ξύλα δεν θα έχεις στάκτη, ήτοι απαγόρευση χρήσης και διάχρησης ξύλων διά ζέσταμα, ψήσιμον και χρήση της στάκτης διά αλουσίβα-λουσίβα, φύλαξη προϊόντων, θεραπείες σε πληγές και άλλα.

2] Θα συνάγουν την στάκτη επειδή είναι άνθραξ και επειδή θα απαγορεύεται η κατοχή άνθραξ διά τον οποίον θα λένε ότι επεξεργάζονται και θα το κάνουν διά οργανοειδείς ανωμαλοζωοποιήσεις όπως σύνθετα όντα με διάφορα ζώα και φυτά όπως προφυτεύει η Παλαιά Διαθήκη.

3] Θα απογορεύεται να έχεις εις την κατοχήν σου οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, όπως εις την φυλακήν-ειρκτήν και χειρότερα, συμπεριλαμβανομένης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθότι ούτοι παράγωσι άνθρακα- CO2. Το δε τζάκι μεταφορικώς και κυριολεκτικώς είναι οθόνη και το πύρ εικόνα, χωρίς οθόνη και εικόνα άνθραξ ουκ παραγώμενος.

4] Ο άνθραξ και όσα τον έχουν και παράγουν όπως τα ξύλα είναι χρήμαν και περιουσία, δεν θα έχεις περιουσία, εξού και CO2 = See Zero Too = είδε είσαι μηδενικόν επίσης & See Zero Two είδε μηδενικά (00) δύο ήτοι ψυχή τε και σώματι…. Συνάμα Ci/Si Zero Too = ναι/ τω όντι/ ει μηδέν επίσης συ & Ci/Si Zero Two = ναι/τω όντι/ει μηδέν (μηδενικά) αμφότερα = ψυχή τε και σώματι….

5] Δεν θα έχεις τον φυσικόν άνθραξ γονιοδομής αλλά τον μεταλλαγμένον.

6] Μέγας Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: θα σας πάρουν και την στάκτη από το τζάκι, καταπολέμηση του CO2-στάκτη-άνθρακας εκ της Πράσινης-Μωαμεθανικής Ειρήνης, ε θυμήθου και I PET GOAT III. Η άλλη προφυτεία του Πατροκοσμά είναι ότι θα βάλουν φόρον εις τις όρνιθες ήτοι ελεύθερα πετούμενα πτηνά π.χ. απαγόρευση συκαλείων-αμπελοπουλειών-συκοφαών-συκοφαούδιων [εις την Κέρκυρα] και άλλων πτηνών θήρας και οικόσιτων, αφού θα πρέπει να τρώτε μεταλλαγμένα μη κρεάτα που να φαίνονται κρέατα! Και φόρον εις τα παράθυρα, αυτόν όπως σας είπα είναι ήδη παλαιός νόμος εις την Αγγλίαν. Τώρα μάλλον θα σου βάζουν φόρον επειδή θα είναι πολυτέλεια όταν θα σε κατακλείσουν σπίτι όπως πειραματίσθηκαν εις τον κορωνοϊοδράκοντα ή και συνάμα κάτι πολύ χείριστον. Το μη βέλτιστον χείριστον…. 

7] Ο Προμηθέας Δεσμώτης έδωκεν εις τους ανθρώπους το πυρ και το φως και ο Δίας με διαταγήν διάταξε τους δαίμονες Κράτος, Βία και Ζήλος να αλυσοδέσουν τον Προμηθέα εις τον Καύκασον, σε περιοχή δηλαδή που πάντοτε ζούσαν οι εφ’ ημερών Δεσμώτες μας με ηλεκτρονικά, μηχανικά και άλλα δεσμά ήτοι περιοχήν των Χαζζάρω = Χασσάρων = Χασάρων = αυτών όπου έχουν σκοπόν να αυτοχάνουν και χάνουν ψυχές προς πάσαν κατεύθυνση. Εάν δεν είναι προΦυτεία αυτή τότε τι είναι; Και προχωράει ο Αισχύλος ότι ο Προμηθεύς προφύτης ή Προμυθεύς ήτοι πριν από τους μύθους, λέγει ότι θα γεννηθεί Ο Υιός Του Θεού από Παρθένα Θυγατέρα την Ιώ όπου Ιώ σημαίνει Ιερά καθότι αι ρίζαι ιώ, ιά, ιέ, υί, ιή εισίν ρίζαι διά το Ιερόν που αναλόγως πόλεως και εποχής λέγονταν και εντεύθεν υιοθετήσαμεν όλας ήτοι: Ιατρός, Ιάσων, Ιησούς Ιαχά [Πατέρας Θεός το Τετραγράμματον  Ι Α Χ Α σε παραφθορά Ιαχωβά], Ιέραξ, Ιερός = Τάχυστος εξού και το ταχύτερον ζώον είναι ο ιέραξ=γεράκι, ίαση, ίωση εκ του ίοση ήτοι εκ του ιός και ιός και Υιός, υιός και Ιουδαίος = εξ’ αρχής Υιουδαίος, έως και ιχώρ ιώχωρ, ίηχωρ, ιυχώρ, ιαχή, ιχώ, ηχώ, ηαχώ, ιαχώ, Ιαχά/Ιαχή διότι Ο Πατήρ πάντοτε εμφανίζεται ως αύδη/φωνή.

. Ο Προμηθέας ή Προμυθέας όπως προφητεία ή προφυτεία ήτοι προ φυτεία και προ μυθέας και επειδή εις την αρχαιότητα λέξεις με ήτα αντικαταστάθηκαν με ύψιλον και λέξεις με ύψιλον αντικαταστάθηκαν με ήτα όπως και σε άλλες περιπτώσεις με άλλα φωνήεντα σε διάφορες εποχές της Ελληνόγλωττας έκτοτε έως σήμερα, είναι πατέρας του Δευκαλίων, πατέρας του ο Τίτανας Ιάπετος που συνφράζουν πολλοί με τον Ιάφεθ [ο μικρότερος υιός του Νώε, να η έμμεση και άμεση σύνδεση Δευκαλίων με Νώε ή Εών ή Νέω έστω και αντίστροφα], και Ωκεανίδα Κλυμένη ή Ασία [ζούσε εις την Ασία], αδέλφια Τίτανες Άλτας, Επιμηθέας, Μένοιτος. Γυναίκα Πρόνοια, Κελαινώ, Αξιοθέα και Κλυμένη.

. Ο Προμηθέας τιμωρρείται από Χασαρίτες όπως τους έλεγαν τους Χασάρους/Χαζζάρους εις την χώραν τους ήτοι Καύκασον.

. Η λέξη καύκασος σημαίνει άγονα πετρώδη εδάφη εξού και αυτά εις την ελληνοκυπριακή διάλεκτον σώζονται ως καυκάλες και το εξωτερικόν μέρος του ελληνικού άρτου καλείται καυκάλιν επειδή είναι σκληρόν.

. Από τους Καυκάσιους η λέξη καυκάς εις την ελληνική κυπριακή διάλεκτον που εις την νέα Ελληνική καλείται καυγάς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η διάλεκτος ή ούτω καλούμενη διάλεκτος είναι αρχαιότερη και σωστότερη και όχι η εξελισσόμενη, όπως λέμε κλώνος και όχι κλαδί, ή όπως παλαί ποτέ καλείτο ο ιχθύς θύννος και όχι τόνος ή τούνα. Συνάμα η λέξη καύκα εις την ελληνοκυπριακή διάλεκτον σημαίνει παλλακίδα, φιλενάδα δι’ έρωταν ανδρός, ερωμένη και τούτον διότι ήταν συνήθεια των καυκάσιων φυλών και των καυγατζήδων ήτοι καυκατζιήων να έχουν ερωμένες ανεξάρτητα εάν είναι νυμφευμένοι ή ουχί.

. Η Γεωργία του Καυκάσου έχει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την περιοχή του Καυκάσου ήτοι των καυκατζήδων Χασάρων και έναν μέρος η Αρμενία που ίδρυσε ο Αργοναύτης υιός του ηγεμόνα της Θεσαλλίας Ζεύξιππου Άρμενος. Το ότι άμεσα και έμμεσα από διάφορες Ιστορίες συνδέονται ο Νώε ή Αιών ή Εών ή Δευκαλίων με τους Κατακλυσμούς τους και την προσάραξη της Κιβωτού Νώε/Δευκαλίων εις την Αρμενία κατά την Ιστορία και με τον Ιάπετον/Ιάφεθ και τον Προμηθέα ος γνώριζε από τον πατέρα του μάλλον το πυρ κάτι μας λέγει !

. Οι Χασάροι Κράτος, Βίας, Ζήλος και Δίας, έδεσαν τον Προμηθέα εις την Χασαρία-Καύκασον ήτοι εις τα χώματα τους. Εκεί υπάρχει ο μύθος-Ιστορία αλλαγής ζωής και ρόλων διαφόρων ανδρών Ανατολής και Δύσης με αλλαγή θέση ο καθείς εις την οικογένεια του άλλου, ώστε οι Χασάροι να διεισδύσουν σε όλες τις χώρες έκτοτες και με μυστικά νευσίματα αλληλοαναγνώρισης των έστω και μετά από δεκαετίες. Συνάμα εκεί υπάρχει μία στενή γέρφυρα όπου συναντάεις τον διάβολον και αφού ορκισθείς υποταγήν σε αυτόν σου πραγματοποιεί τα όνειρα και σου προσφέρει δύναμη, προστασία και ισχύν με αντάλλαγμα την ψυχήν.

. Εις την Χασαρία έγινε η εκστρατεία των Αργοναυτών διά το Χρυσόμαλλον Δέρας ή και διά χρυσόν βάσει ερευνών διαφόρων μελετητών. Πάντως γνωρίζουμε από Μαρτυρίες Γεωργιανών ότι οι Έλληνες έρχονταν δι’ εύρεση χρυσίου εκεί….

. Ο Προμηθέας τιμωρρείται επειδή προσφέρει φως και πυρ. Τιμωρρείται εις την Χασαρία-Καύκασον, εκεί που είναι χώρα ανθρώπων φιλίνικων και φίλαρχων = καυκάς και Βίας, Κράτος και Ζήλος μαζύν με Δία. Οι Χασάροι την σήμερον είναι η νέα τάξη πραγμάτων οι οποίοι αφαιρούν το φώς ή δικαιώματα ή ελευθερίες ή ψυχές των ανθρώπων. Αναλογιστείτε όλα αυτά!

Θέλετε και το έσχατον στοιχείον της γενικότερης εξαπάτησης; Οι χώρες του BRICS;

BRICS is an acronym that started as BRIC in 2001, coined by Jim O’Neill (a Goldman Sachs economist) for Brazil, China, India, and Russia. Later in 2010, South Africa was added to become BRICS. Goldman Sachs claimed that the global economy will be dominated by the four BRIC economies by 2050.

Ποίες χώρες πρωτοσυμμετέχουν εις το ηλεκτρονικόν χασαροεβραιοαμερικάνικον νόμισμαν;

Αυτά από το άρθρον κάτω:

Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις θα μπορούν να έχουν τη δύναμη να εμποδίσουν τον πολίτη να αγοράσει το οτιδήποτε χωρίς την άδειά τους. Θα μπορούν επίσης να παρακολουθούν οτιδήποτε αγοράζει κανείς και από πού το αγοράζει. Αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Ψηφιακών Νομισμάτων των Κεντρικών Τραπεζών (Central Bank Digital Currencies, CBDC).

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τι είναι τα CBDCs, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν βλαπτικά για τους πολίτες και πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωσή τους.

Ήδη σε εφαρμογή

Τα CBDCs είναι ήδη σε εφαρμογή σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Τον Νοέμβριο του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Fed (η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) εισήγαγε πιλοτικά το δικό της CBDC για μία δοκιμαστική περίοδο 12 εβδομάδων, έχοντας την υποστήριξη μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η MasterCard, η Citibank, η HSBC και η Wells Fargo.

Στις 26 Οκτωβρίου 2022, ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Sigrid Kaag, ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Global Action Group, εισήγαγε νέα νομοθεσία στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, βάσει της οποίας οι τράπεζες θα παρακολουθούν όλες τις συναλλαγές άνω των 100€. Μέχρι τώρα, μόνο συναλλαγές άνω των 10.000€ έμπαιναν στο στόχαστρο των τραπεζικών αρχών.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Ατλαντικού Συμβουλίου (Atlantic Council tracker), τα CBDCs έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε 11 χώρες παγκοσμίως, ενώ 114 χώρες βρίσκονται σε κάποιο στάδιο υλοποίησής τους [ποίες; Κάνετε μία ερευνούλα να ιδού-με και άλλες εκπλήξεις!!!!]. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα, η Αυστραλία, η Ινδία, ο Καναδάς και η Βραζιλία, χώρες που αντιστοιχούν περίπου στο 95% του ΑΕΠ παγκοσμίως. (BRICS is an acronym that started as BRIC in 2001, coined by Jim O’Neill (a Goldman Sachs economist) for Brazil, ChinaIndia, and Russia. Later in 2010, South Africa was added to become BRICS. Goldman Sachs claimed that the global economy will be dominated by the four BRIC economies by 2050).

Τι δεν καταλάβεεεε;;;;;

Πώς είναι δυνατόν η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία να ευρίσκονται εις το Ενθαρρυντικόν BRICS; Νυμφεύονται την Ρωσσία αλλά έχουν καύκον/ερωμένον τον Χασάρον-Εβραίον-Σατανοδυτικοαμερικανοευρωπαίον και σία;…. Κάτι βρωμάει; Πού βρωμάει;….  Ποίος σας έλεγε πρώτος σε ανύποπτον χρόνον να μην εμπιστεύεστε Κίνα, Ινδία και Βραζιλία! Δεν γίνεται να είσαι και BRICS και CBDCs! Ή μας κοροϊδεύουν όλοι , ή συμπιέζεται, καταπιέζεται και διώκεται η Ρωσσία όπως τεκμήριον γάρ ο στημένος Ζελενσκοχασαροβραιός πόλεμος εις την Ουκρανία εναντίον Ρωσσίας !

Βλέπουμε τρεις ολοφάνερους προδότες ! Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, όχι καλέ ο Λαουτσίκουδος αλλά η σατανοσιωνο-μασον-αρια-ατλαντική Λαοπροδοσία και Διεθνοτραπεζοκρατία !!!!!

Άρα τε , ή αντιδρά εν τέλει υπεσφόδρα η Ρωσσία και άγωμεν εις πόλεμον 1,5 λεπτού υπερβομβών και σία βομβών καμπόσα έτη και μετά ίσως επέρχεται και η παγκόσμια διδασκαλία της Αγίας Γραφής δι’ Εξαδάκτυλου Έλληνα ή άγωμεν εις πτώσιν Ρωσσίας άθελα της έστω προστάτιδος των Λαών και άγωμεν εις χάλασμα των τούβλων BRIC[K]S παντός είδους αμύνης και επικράτηση των  CBDCs χαραγμάτων, ήτοι με διάλειμμα 36 ετών βάσει προφυτείας ή άνευ διαλείμματος, όλα παίζονται σας το είπα, ότι είναι όλα ανακατωμένα και θολά έως εσχάτης καθοριστικής στιγμής, εσείς τον Λόγον Ύπαρξης σας Χριστόν και ψυχήν λέγει ο Μέγας Άγιος και Φιλόψυχος Κοσμάς ο Αιτωλός !

[Άλλοι λένε 36 έτη άλλοι 35 και μέσον 35,5 ήτοι 36+35=71, 36+35,5=71,5 = 715=13, ναι αλλά το 715 είναι πολύ κοντά εις το 717 που περί αυτού έγινε αναφορά ήτοι σε μήνες σε αναλογία, σε έτη…. Εν πάση περιπτώση μην σας επηρεάσει τούτον σε όλα τ’ άλλα που είπαμε…. Διότι μεταξύ άλλων εις τον Δανιήλ αναφέρονται διά τα έτη Αντίχριστου ημέραι 1260 αλλού 1290 και εν τέλει μακάριος όστις αντέξει 1335-1260 που αναφέρει και ο Ιωάννης εις την Αποκάλυψη = 75 ημέραι ή δύο και ήμισυ μήναι, μπορείτε να ιδείτε τους ίδιους αριθμούς να παίζουν, αλλά δεν θα το προχωρήσω τουλάχιστον προς το παρόν, μεγάλον το άρθρον αυτόν, όπως παίζουν και τα ονόματα αντίστροφα Ιάφεθ-Ιάπετος, Νώ-Δευκαλίων ανωτέρω. Μπορείτε να το προχωρείσετε εσείς κάποιοι είσαστε ικανοί]

Και έναν έσχατον διά την γλώσσα λανθάσουσα-ομοίουσα-συνομοιωτική λέγει την αλήθεια. Εις την ελληνοκυπριακή διάλεκτον το κόβει λέγεται κόφκει και ο Καύκασος ή Κάφκασος [και στον καυκάν-καυγάν το μαχαίρι και η δράση κόφκει] κόβει με τείχος την Ασία. Μην λησμονάτε και τον εβραίον Κάφκαν, τι έκοψε αυτός;

Ψηφιακό νόμισμα: Η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας

https://www.youtube.com/watch?v=m_5tj4le14I

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. ονομαζω τον Ζελενσκυ χαζαρο και χαζαρος τι σημαινει ? – σατανιστης. ΤΑδε εφη Μορφου.

 2. το χαραγμα εχει επελθει, ειναι το εμβολιο , τσιπαρουν το κοσμο με τα εμβολια, ακομα και τα παλια – επικαιροποιημενα πλεον εμβολια γριπης και Η1Ν1 εχουν τσιπ ,

  ολοι οσοι εχουν κανει τα εμβολια τα τελευταια 15 χρονια ειναι χαραγμενοι

  δειτε το τσιπ τσεκερ στα βιντεο

  https://www.bitchute.com/channel/JnNtuSuZSyNM/

 3. επιπλεον με τους bricks δεν νομιζω να γινει τιποτα , π.χ. στην βραζιλια παραποιησαν τις εκλογες μεσω των ηλεκτρονικων δεδομενων και υποτιθετε εκλεχθηκε ο λουλα, ενω πεταξαν τον μπολσοναρου ( να πουμε οτι ο μπολσοναρου ηταν κατα των ψευδοεμβολιασμων

 4. 1-σε περίπτωση που σου ξέφυγε.. “παγκόσμιας τάξης και της πολυπολικότητας», είπε ακόμα ο Πούτιν.” Επισης ο ρωσος λεει οτι ζηλεύει την αναπτυξη της κίνας.. ε;ε;ε; αγοροπωλουν οπλα/χτυπουν +κεκριμενα και ξαναοικοδομουν.. μαλλον λεγεται μπιζνα επι της γης.

  katohika.gr/diethni/o-poutin-einai-filos-eipe-o-si-apo-ti-moscha-zilevoume-tin-anaptyksi-tis-kinas-apantise-o-poutin/
  +
  economist.com/middle-east-and-africa/how-chinese-firms-have-dominated-african-infrastructure/21807721

 5. 2- Οσο για τον Κοσμά τον Αιτωλό: “Να φυλάγετε τα δέντρα και τα δάση, όπως τα παιδιά σας. Το κάθε δέντρο θα σώσει κι έναν άνθρωπο.” εδω ίσως κολλάει το 5/6G..τζι..γη.. θα κάνει τζιζ;;
  βεβαια ακουστικά και ηλεξη je.sus ειναι το ίδιο με το ge.sus..
  Αλλο το μόνο Χριστός..

 6. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 03/21/2023 @ 10:48 ΠΜ

  Θαρθεί καιρός, που θα σας πουν να βουλωθείτε με τη βούλα του Σατανά. Να μη βουλωθείτε. Αν βουλωθείτε και στου βοδιού το κέρατο να κρυφθείτε θα σας βρουν …; ( προφανώς εννοεί το χάραγμα τού Αντίχριστου 666 )

  Το σώμα σας μπορεί να το πάρουν. Την ψυχή, μόνο αν την δώσετε εσείς, τότε θα την πάρουν….

 7. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 03/21/2023 @ 10:51 ΠΜ

  Καλημέρα με υγεία….σε όλους/-ες … «Όσο ο κόσμος ξεφεύγει από το Θεό, τόσο θα περάσει πολλά κακά»

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*