ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ Η ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

7-Churches_of_Asia-Revelation

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Με ιδιαίτερο δέος οι Τούρκοι έκαναν γνωστό ότι εντοπίστηκε η εβδόμη εκκλησία της Αποκάλυψης της χριστιανικής Βίβλου και όπως αναφέρουν, η μεγάλη αυτή αποκάλυψη ήρθε στο φως 1520 χρόνια μετά!

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Cumhurriyet, 1520 χρόνια μετά, δηλαδή από το 494 μ. Χ. που είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή και η πόλη θάφτηκε, ήρθαν ξανά στο φως τα ερείπια της Λαοδικείας και τα θεμέλια μιας μεγάλης εκκλησίας που είναι γνωστή από την Βίβλο σαν η εβδόμη εκκλησία της αποκάλυψης.
φοτο2

φοτο3Η τοποθεσία των πολύτιμων αυτών ανακαλύψεων, απέχει 5 χιλιόμετρα από την πόλη του Denizli και όπως ανέφερε η δημαρχία της πόλης σε συνεργασία με το τοπικό πανεπιστήμιο Pamukkale Üniversitesi, οι έρευνες και οι ανασκαφές στο μέρος όπου εντοπίστηκε η Λαοδικεία και τα θεμέλια της εκκλησίας, είχαν αρχίσει εδώ και 12 χρόνια για να φτάσουν στη σημερινή εντυπωσιακή ανακάλυψη.
φοτο3
Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των ανασκαφών, καθηγητής Cela Şimsek, έχει βρεθεί η αρχαία αγορά της πόλης, τα θεμέλια της εκκλησίας και πολλές κολώνες που πρέπει να είχαν πέσει από τον μεγάλο σεισμό του 494 μ Χ . Ο Τούρκος καθηγητής τόνισε πως οι ανασκαφές θα συνεχιστούν, ενώ έκανε και αναφορά για τις προφητείες που συνδέονται με τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης.Nicoin

ΚΟΨΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΥΚΟΛΑ, με το σπρέι Nicoin..!

Το σπρέι Nicoin – ένα φυσικό προιόν ,το οποίο βοηθάει να απαλλαγείτε απο τον έθισμο στη νικοτίνη μόνο σε 3 εβδομάδες..

Χωρίς έμπλαστρα, Χωρίς βιομαγνήτες, Χωρίς φάρμακα και συμπλήρωμα διατροφής, Χωρίς βιβλία και υπνοθεραπεία!..

Βοηθάει να κόψετε τσιγάρο εύκολα, Εξαλείφει τα στερητικά συμπτώματα ,Χωρίς αύξηση του σωματικού βάρους, Ηρεμεί τα νεύρα, Εξαλειφθεί την πίσσα και την νικοτίνη από τον οργανισμό!.

ΤΙΜΗ 49,00

ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

 Powered by WebCash


Άλλη μια σημαντική χριστιανική αποκάλυψη της αγιοτόκου Μικράς Ασίας, αυτή την φορά στην νοτιοδυτική πλευρά.

Σημεία των καιρών!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

8 thoughts on “ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ Η ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

 1. filarianna says:

  1-20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
  1-20 Το μυστήριο των επτά αστέρων που είδες πάνω στο δεξί μου χέρι, και τις επτά λυχνίες τις χρυσές. Οι επτά αστέρες είναι άγγελοι (επίσκοποι) των επτά εκκλησιών, και οι λυχνίες οι επτά, είναι επτά εκκλησίες.
  Επιστολή στην εκκλησία της Λαοδίκειας
  3-14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ· 3-15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός 3-16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 3-17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, 3-18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 3-19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 3-20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ. 3-21 ῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 3-22 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
  3-14 Και στον άγγελο της εκκλησίας στη Λαοδίκεια γράψε. Αυτά λέγει ο Αμήν, ο μάρτυρας ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσης του Θεού. 3-15 Ξέρω τα έργα σου• ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Έπρεπε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. 3-16 Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε (είσαι) ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω να σε αποβάλω σαν εμετό από το στόμα μου. 3-17 Γιατί λες ότι πλούσιος είμαι και έχω πλουτίσει και από τίποτα δεν έχω ανάγκη, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. 3-18 Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από εμένα χρυσάφι που έχει πυρακτωθεί και καθαριστεί από τη φωτιά, για να πλουτίσεις, και ρούχα λευκά, για να ντυθείς και να μη φανερωθεί η ντροπή της γυμνότητάς σου, και κολλύριο, ώστε να χρίσεις τους οφθαλμούς σου, για να βλέπεις. 3-19 Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Έχε ζήλο, λοιπόν, και μετανόησε. 3-20 Ιδού, έχω σταθεί μπροστά στη θύρα και κτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, τότε θα εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. 3-21 Σ’ αυτόν που νικά θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κι εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον Πατέρα μου στο θρόνο του. 3-22 Όποιος έχει αυτί ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις εκκλησίες.

  • filarianna says:

   Η ερμηνείες που έχουν προκριθεί εώς τώρα σχετικά με τις επιστολές στις εκκλησίες, είναι δύο και έχουν σημαντική τεκμηρίωση.
   Η σημαντικότερη από τις δύο, ανάγεται στη λεγόμενη “ιστορική θεώρηση” της Αποκάλυψης, η οποία υποστηρίζει ότι η εκπλήρωση των προφητειών ξεκινάει από την ανάληψη του Κυρίου, και συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Με βάση αυτή τη θεώρηση, η εκκλησία της Εφέσσου είναι η αποστολική εκκλησία των πρώτων ετών, μέχρι περίπου το 100μΧ, η Σμύρνη είναι η εκκλησία των διωγμών της Ρώμης, κλπ.
   http://www.angelfire.com/ca6/sunnysweb/7church.jpg
   Αυτή η θεώρηση μας βρίσκει να ζούμε στις ημέρες της εκκλησίας της Λαοδίκειας με όλα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Δύσκολα μπορεί κανείς να καταρρίψει αυτήν την ερμηνεία, μιας και πράγματι υπάρχουν σημαντικότατα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση. Όπως όμως έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, πάμπολες (σχεδόν όλες) οι προφητείες για το τέλος περνάνε από το στάδιο της διπλής εκπλήρωσης. Η μία εκπλήρωση όντως μπορεί να αναχθεί στο πλαίσιο της ιστορικής θεώρησης, σε διαστήματα εκατοντάδων ετών και με ευρύτερες ερμηνείες κοινωνικών δρώμενων (Ισλάμ, Ρωμαικαθολισμός, κλπ), αλλά η δεύτερη και αμεσότερη και κύρια εκπλήρωση λαμβάνει χώρα μέσα στα έσχατα χρόνια, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πιο συγκεκριμένους αποσυμβολισμούς.
   Πράγματι λοιπόν, η ιστορική ερμηνεία των επτά επιστολών είναι μια απόλυτα τεκμηριωμένη ερμηνεία, στο πλαίσιο όμως που αναφέραμε. Αξίζει να συζητηθεί και η γενικότερη ιστορική θεώρηση των υπολοίπων σημείων της Αποκάλυψης (σφραγίδες, σάλπιγγες κλπ) μιας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και συνδέεται άμεσα με τις επιστολές. Δεν είναι όμως το ζουμί. Το ζουμί βγαίνει όταν εκκινήσουν τα έσχατα χρόνια, ο καιρός των ωδινών. Εκεί μέσα θα λάβει χώρα η συγκλονιστική εκπλήρωση των Αποκαλυπτικών δρόμενων.
   Η δεύτερη ερμηνεία σχετικά με τις επιστολές, η οποία φυσικά και να ισχύει 100% ΔΕΝ αναιρεί σε καμία περίπτωση την πρώτη ερμηνεία, είναι ότι οι επτά εκκλησίες αντιπροσωπεύουν επτά διαφορετικά είδη πιστών -εκκλησιών — στάσης προς το Θεό. Εξ ορισμού οι επιστολές απευθύνονται σε πιστούς και όχι σε απίστους, αλλά δεν έχουν όλοι οι πιστοί την ίδια στάση προς το Θεό. Έτσι μπορούμε εύκολα να βρούμε εκκλησίες οι οποίες ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά της Εφέσσου, μέχρι και της Λαοδίκειας. Κάθε τέτοια σύναξη μπορεί να εντοπίσει σε ποια εκκλησία αντιστοιχεί, να δει τα θετικά και τα αρνητικά και να ακούσει τα λόγια του Κυρίου που την αφορούν πιο συγκεκριμένα.
   Η εσχατολογική ερμηνεία που απομένει πλέον, στηρίζεται στη γενικότερη θεώρηση της λεγόμενης “μελλοντικής” ερμηνείας της Αποκάλυψης. Η θεώρηση αυτή, σε αντίθεση με την ιστορική, υποστηρίζει ότι τα γεγονότα της Αποκάλυψης εκπληρώνονται αποκλειστικά μέσα στα έσχατα χρόνια, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η έναρξη της εκπλήρωσης των προφητειών σηματοδοτείται από το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας. Μιας και τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται στο βιβλίο που ουδείς δύναται να ανοίξει, η εξέλιξη των γεγονότων δεν μπορεί να λάβει χώρα αν το βιβλίο δεν αρχίσει να ανοίγει. Ουσιαστικά, η εκκίνηση των έσχατων ετών σηματοδοτείται από το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας. Με λίγα λόγια, όταν ανοίξει η πρώτη σφραγίδα, ξεκινάμε.
   Με αυτή τη θεώρηση, όλο το κεντρικό χρονοδιάγραμμα της Αποκάλυψης οριοθετείται από την πρώτη και την έβδομη σφραγίδα. Όλα λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτή την περίοδο. Για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, η έκτη σφραγίδα κλείνει με τη φράση “ήρθε η μέρα της οργής Αυτού” και ουσιαστικά καθορίζει σχεδόν απόλυτα το τέλος. Αν η ώρα της οργής αναλύεται ακόμα περισσότερο στο κεφάλαιο 19 με την Δευτέρα Παρουσία, τότε ουσιαστικά το βασικό χρονοδιάγραμμα ανοίγει με την πρώτη σφραγίδα, και φτάνει δίπλα στο τέλος με το άνοιγμα της έκτης. Με αυτή τη θεώρηση, ΟΛΑ όσα περιγράφονται στην Αποκάλυψη, όλες οι προφητείες των έσχατων ετών, που φτάνουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στις πρώτες έξι σφραγίδες.
   Αφού λοιπόν το βασικό χρονοδιάγραμμα, ορίζεται από τις σφραγίδες, θα πρέπει και οι περίοδοι που ορίζονται από τις επιστολές να συμπεριλαμβάνονται και να ακολουθούν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ακόμα καλύτερα να το συμπληρώνουν.
   Κατά συνέπεια, αν το ρολόι αρχίζει να μετράει από το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η εκκλησία που θα βρεθεί στην είσοδο του καιρού των ωδινών είναι η Έφεσσος.
   Αν θεωρούσαμε ότι η σφραγίδα η πρώτη άνοιγε σήμερα, τι θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε για την τωρινή κατάσταση της εκκλησίας? Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια να αντισταθεί στην επίθεση από κακούς και από ψευτοαποστόλους. Μια προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από διάκριση, η οποία εξ ορισμού απαιτεί μελέτη και δοκιμή των νέων διδασκαλιών με βάση τη Θεία διδασκαλία. Επιπλέον, η λέξη έφεση, αντικατοπτρίζει αρκετά αυτό που παρατηρούμε παγκοσμίως, μια δηλαδή αυξανόμενη προσπάθεια από πολλούς και να μελετήσουν, και να καταλάβουν και να ψάξουν. Μια έφεση δηλαδή στο Θείο Λόγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δικά μας φόρα, όπου το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζονται από μια συνεχή ανάγκη για αναζήτηση και διάκριση του σκάρτου από το γνήσιο. Αυτή η διάθεση υπάρχει πράγματι γύρω μας, και πολλοί άνθρωποι ψάχνονται για να Τον γνωρίσουν καλύτερα. Και το όνομά Του κρατούνε, και με υπομονή και ακούραστα συνεχίζουν. Αλλά και τα έργα των Νικολαιτών, αυτών που προσπαθούν να νικήσουν το λαό κοιμιζοντάς τον και κάνοντάς τον να τους ακολουθεί τυφλά, μισούν. Με λίγα λόγια, η περίοδος της Εφέσσου, την ώρα που η πρώτη σφραγίδα ανοίγει, βρίσκει πολλούς σε εγρήγορση, αλλά κάπως η πρώτη αγάπη τους έχει ξεθυμάνει.
   Η επόμενη περίδος που ακολουθεί την έφεσσο, είναι αυτή της Σμύρνης.
   Το σμύρνο έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εκτός του ότι είναι παρα πολύ πικρό, είναι και ένα υλικό που σχετίζεται άμεσα με το θάνατο. Η περίοδος λοιπόν που ακολουθεί την έφεσσο, από τη στιγμή που η λυχνία κινείται, είναι μια περίοδος πίκρας και θανάτου. Χαρακτηριστικό της ο διωγμός, η θλίψη και η φτώχεια.
   Μπαίνοντας λοιπόν στα έσχατα χρόνια, μετά από μια περίοδο ελεύθερης αναζήτησης και αποτελεσματικής άμυνας, αρχίζει ο διωγμός και η πίκρα του θανάτου. Η εκκλησία περνάει από δύσκολη φάση και οι ζωές απειλούνται. Χρήζει προσοχής η τελευταία φράση. “ο νικων ου μη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου”. Άμεση συσχέτιση με την πρώτη ανάσταση. Εϊναι τυχαίο ότι εδώ έχουμε μάρτυρες?
   Αμέσως μετα την περίοδο της Σμύρνης, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν κάπως. Με τα σημερινά δεδομένα, η περίοδος της Σμύρνης θα ταίριαζε απόλυτα με την περίοδο του παγκοσμίου πολέμου και την πείνα με τις αρρώστιες που τον χαρακτηρίζουν. Όπως επίσης και από μια παθολογική απέχθεια για τον οποιοδήποτε κρατάει ακλόνητος την πίστη του. Αυτοί οι χριστιανοί σύντομα θα βαφτιστούν τρομοκράτες, και θα υποστούν όλα όσα προβλέπουν οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι. Ειδικά δε αν σκεφτούμε ότι το “χριστιανικό” μένος θα είναι κύριο συστατικό του πολέμου όπως προωθείται από τη Δύση, δεν είναι καθόλου δύσκολο να σκεφτούμε το πως όποιος μιλάει για Χριστό σαν τον μόνο Αληθινό δρόμο, θα βαφτίζεται φανατικός, φονταμενταλιστής, και άρα τρομοκράτης και επικίνδυνος.
   Θεωρώντας ότι μετά την περίοδο του πολέμου αυτού ο κόσμος θα είναι έτοιμος να περάσει στη Νέα Εποχή, είναι λογικό να επικρατεί μια διαφορετική κατάσταση. Και έτσι περνάμε στη περίοδο της Περγάμου.
   Πέργαμος σημαίνει μικτός γάμος. Και για πρώτη φορά ο Κύριος κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα μέλη της εκκλησίας. Το κύριο μέρος κρατάει το όνομά Του και την πίστη από την περίοδο της Σμύρνης. Αλλά τώρα εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι κρατούν τη διδαχή Βαλαάμ. Η διδαχή Βαλαάμ είναι ο παγανισμός όπως μπορούμε να δούμε στην ΠΔ, και προσπαθούν να σκανδαλίσουν και τους υπόλοιπους να τους ακολουθήσουν. Επίσης η διδαχή των Νικολαιτών επιστρέφει με επιτυχία. Αρχίζουν πια οι προτροπές για μετάνοια, καθώς μέλη της εκκλησίας έχουν πια στραφεί αλλού.
   Σημαντικό σημείο η αναφορά στο θρόνο του Σατανά. Προσοχή, δεν αναφέρει τον ίδιο το Σατανά, αλλά το θρόνο του. Είναι η περίοδος που μετά τον μεγάλο πόλεμο η Νέα Εποχή εγκαινιάζει τις υποδομές της. Ο θρόνος του Σατανά είναι έτοιμος, και ο παγανισμός έχει κυριαρχήσει στον κόσμο, φτάνοντας ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Όλα μπαίνουν στη θέση τους για την υποδοχή του γνωστού μας ζεύγους.
   Όσοι έχουν μείνει καθαροί μπαίνοντας στην περίοδο της Θυάτειρας (από το θύω-θυσιάζω, και ηχητικά πολύ κοντά στο θυγάτηρ), διαχωρίζονται πλέον ξεκάθαρα από τους υπολοίπους που μέχρι την πέργαμο βρίσκονταν στα πρόθυρα του μικτού γάμου. Η εκκλησία σα σύνολο έχει αντισταθεί ήδη σε πολλά, αλλά τώρα πια έχει εμφανιστεί ένας άλλος εχθρός. Εδώ πλέον έχουμε μια κατάσταση που έχουν εμφανιστεί οι ψευδοπροφήτες που ετοιμάζουν την έλευση του αντιχρίστου. Ο ερευνών νεφρούς και καρδίας κάνει πια έναν οριστικό διαχωρισμό. Αυτοί που παρασύρονταν πιο πριν προς τον παγανισμό, τώρα πλέον έχουν φτάσει να γνωρίζουν τα “βαθέα του σατανά”, και είναι απόλυτα λογικό μιας και ο ψευδοπροφήτης έχει πλέον καταφέρει να επικρατήσει η εωσφορική διδασκαλία και η Νέα Εποχή βρίσκεται κοντά στην υποδοχή του μεσσία της, αντιχρίστου. Όσοι δεν γνώρισαν τα βαθέα του σατανά, ξεχωρίζονται και το μόνο πλέον φορτίο τους είναι να κρατήσουν αυτό που έχουν. Η πρώτη αναφορά στο “μέχρι να έρθω” δείχνει ότι τα πράγματα πλέον πλησιάζουν στην έλευσή Του. Οι λοιποί, μπαίνουν πια σε περίοδο πολύ άσχημη. Μετά το κάλεσμα για μετάνοια στην πέργαμο, τώρα πια δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα λόγια. Η αναφορά είναι ξεκάθαρη. Αν δεν μετανοήσουν και μετά από τις πληγές που θα τους βρούν, θα έρθει επάνω τους “μεγάλη θλίψη”. Άλλο ένα χαρακτηριστικό σημείο για το που βρισκόμαστε χρονικά! Ο διαχωρισμός πια της αληθινής Του εκκλησίας από αυτούς που θα ακολουθήσουν το θηρίο είναι πολύ κοντά.
   Και το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει κάπου εδώ.
   Εδώ πλέον βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο του χωρισμού. Η εκκλησία συνολικά είναι νεκρή, όσοι ήταν να κρατήσουν την πίστη έχουν σχεδόν φύγει. Ο κόσμος είναι ήδη έτοιμος να δεχτεί τον αντίχριστο και η εκκλησία μόνο κατόνομα υπάρχει ακόμα. Το μόνο που έμεινε είναι κάποια “ολίγα” ονόματα, οι τελευταίοι που μένει να διαχωριστούν για να ολοκληρωθεί ο τελικός διαχωρισμός. Με την έλευση του αντιχρίστου δύο κομμάτια θα έχουν απομείνει. Η αληθινή Του εκκλησία, η οποία θα μπει στην περίοδο της Φιλαδέλφειας, και ο κόσμος μαζί με τα κατάλοιπα της ‘εκκλησίας’ που θα μπουν στην λαοδίκεια. Την Δίκη του λαού. Κάπου εδώ πλέον λαμβάνει χώρα η αποκάλυψη του υιού της απωλείας. Η ψευτοεκκλησία Του, η πλανεμένη εκκλησία που ζει μόνο κατόνομα, νομίζει ότι έρχεται ο μεσσίας της. Και καταλήγει να είναι τυφλή στη δίκη των λαών. Έτσι την βρίσκουμε στην τελική της περίοδο.
   Ούτε ζεστός ούτε ψυχρός. Χλιαρός και χαλαρός. Γιατί? Γιατί νομίζει ότι “ουδεν χρειαν εχω”. Γιατί το νομίζει αυτό? Γιατί πιστεύει ότι έφτασε η έλευση του μεσσία, και θα περάσει ζάχαρη. Ενώ στην πραγματικότητα είναι όλοι τους τυφλοί, ελεεινοί και γυμνοί. Ετοιμάζονται να προσκυνήσουν τον αντίχριστο, να τον υποδεχτούν και να δεχτούν το χάραγμα. Η φράση “αν κάποιος ακούσει”, δείχνει έμμεσα ότι κανείς δε θα ακούσει. Τα τυφλωμένα μάτια, που άλλα βλέπουν και άλλα γίνονται, δύσκολα θα ανοίξουν. Σαν τελευταία κίνηση, θα γίνουν εμετός από Αυτόν και θα απομείνουν έρμαιο στον λέοντα και τη φωτιά. Μπας και κάποιος ξυπνήσει. Μιας και όταν μπει το χάραγμα, θα είναι πλεόν πολύ αργά.
   Άφησα τελευταία την Φιλαδέλφεια, μιας και η περίοδος αυτή σχεδόν συμπίπτει, κινείται παράλληλα με τη Λαοδίκεια. Η ευλογημένη αυτή περίοδος που η αληθινή Του εκκλησία θα έχει διαχωριστεί, έτοιμη να αντισταθεί στις επιθέσεις του θηρίου και του δράκοντα.
   Και εγώ θα σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού. Η οργή είναι πια πολύ κοντά. Θύρα ανεωγμένη έχει ανοίξει στον ουρανό, για την εκκλησία που θα ομοιάσει τον Ισραήλ στην έρημο. Μαζί τους πιθανότατα θα φτάσουν και τελευταίοι το υπόλοιπο του φυσικού Ισραήλ, που μέχρι τότε αποτελούν το χειρότερο διώκτη. Αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο καιρός των εθνών, θα είναι η ώρα του φυσικού Ισραήλ να ξυπνήσει. Και όλοι μαζί πια θα περάσουν από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, μέσα στις φτερούγες του αετού του μεγάλου. Για να καταλήξουν στην Νέα Ιερουσαλήμ στεφανωμένοι από τον ίδιο το Θεό.
   Συνεπώς, συνολικά οι επιστολές, υπό την εσχατολογική θεώρηση, περιγράφουν αναλυτικά τα στάδια που θα περάσει η εκκλησία Του, από τη στιγμή που ανοίγει η πρώτη σφραγίδα μέχρι το χάραγμα, μέχρι να καθαριστεί και να ετοιμαστεί 100% για την τελική δοκιμασία. Μας δείχνουν αναλυτικά τα στάδια που θα περάσει ο κόσμος από πλευράς πνευματικής, την έλευση της πλάνης, τον τρόπο που κυριαρχεί, τη νέκρωση των κατ όνομα και το καθάρισμα των αληθινών, το ξεκαθάρισμα των κλητών από τους εκλεκτούς, μέχρι το σημείο χωρίς επιστροφή.
   Η σύνδεση των χρονικών αυτών περιόδων κυρίως με τα λεγόμενα του Κυρίου στη μικρή αποκάλυψη, είναι συγκλονιστική, αν και όχι τόσο προφανής με πρώτη ματιά.
   ΠΗΓΗ
   filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=8635&p=28776

 2. Σιμωνίδης says:

  Ρε παιδία σίγουρα είναι εκκλησία?Αυτό μοιάζει με αρχαίοελληνικό τέμενος και όχι με εκκλησία.Είδη τον 3 αιώνα είχαν αρχίσει οι βασιλικές να αναπτύσσονται.

  Θα πω και την τρολιά μου καθότι δεν ξέρω τα χριστιανικά …..αλλά ρε παιδία γιατί αυτές ειναι οι εκκλησίες της αποκάλυψης?Δηλαδή μόνο εμείς οι Μικρα ασιάτες είμασταν Χριστιανοί…τόσοι λαοί,Αρμένιοι που ήταν και οι πρώτοι χριστιανοί,Ασσύριοι,Αιγύπτιοι κοπτες κλπ ,γιατί αυτές οι εκκλησίες της μικράς ασίας!!!Σε βάζει σε σκέψεις..να ένα συνομοσιολογικό ερώτημα?όλες οι εκκλησίες είναι σε Ελληνικά “ιωνικά” χέρια-πόλεις!!

  θα το ψάξω να βγάλω άκρη διότι έχει πολύ ενδιαφέρων……γιατί αυτές?Γιατί όχι στην Ρώμη,η στην Ιταλία,στην Ελλάδα,……η ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ που θα ήταν και ποιο λογικό…..αλλά μ΄νο σε Ιωνικά Ελληνικά νερά.
  Δέστε την φωτό είναι όλες στην Ιωνία…και τώρα τα έχουν Τούρκοι!!!!!????

  • filarianna says:

   Κατά μία εκδοχή
   Επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου
   …………. Ειδεμή έρχομαι σ’ εσένα και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της……
   Κατά την ερμηνεία απο τον γέροντα Αθανάσιο Μυτιληναίο, σημαίνει «θα σε μεταθέσω». Έως το 1922 και οι 7 «λυχνίες» κινήθηκαν οριστικώς.
   Για να συνεχίσει…… η κάθε μιά επιστολή αποτείνεται προς συγκεκριμένη, ιστορικήν -υπογραμμίζω το ιστορικήν- συγκεκριμένη, ιστορικήν Εκκλησίαν.
   Είμεθα Έλληνες, και οι Εκκλησίες αυτές ήσαν σε ελληνικές πόλεις, και η Μικρά Ασία ήταν ελληνική: ταυτοχρόνως είναι και ιστορικές Εκκλησίες και ιστορικές επιστολές, με ιστορικό υπόβαθρο.
   Αλλά θα ‘λεγε κανεις: Γιατί μόνο προς αυτές τις επτά Εκκλησίες αποτείνονται οι επί μέρους επιστολές; Θα πη ο Χριστός στον Ιωάννη: «Γράψε στην Εκκλησία, στον άγγελον -στον επίσκοπο δηλαδή- στον άγγελο της Εκκλησίας των Εφεσίων: …», ή «…της Εκκλησίας της Σμύρνης: …». Γιατί; Μηπως οι λοιπές Εκκλησίες, όπως των Ιεροσολύμων, της Αντιοχείας, της Κορίνθου ή της Ρώμης, δεν ήσαν Εκκλησίες πολύ μεγάλες, πολύ σπουδαίες;… Άν θέλετε, μόνον η της Εφέσου θα μπορούσε να παραβληθή με τίς αναφερθείσες Εκκλησίες. Της Ρώμης;… Της Κορίνθου;… Της Αντιοχείας, της μεγάλης Αντιοχείας;… Μόνον η της Εφέσου Όλες οί άλλες Εκκλησίες της Μικράς Ασίας ήταν μικρές. Γιατί λοιπόν αναφέρονται οι επιστολές σ’ αυτές τις επτά, και οχι και στίς άλλες, που ήσαν εύσημες και μεγάλες;
   Διότι ο αριθμός επτά είναι σχηματικός και εκφράζει την ποικιλίαν, ταυτοχρόνως και την πληρότητα. Δηλαδή πρόκειται για ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας, το τότε και το μέχρι της συντέλειας των αιώνων -συνεπώς και το σήμερα-, που εκφράζεται με αυτούς τους επτά αντιπροσωπευτικούς τύπους των εν λόγω Εκκλησιών. Με άλλα λόγια οι επτά αυτές Εκκλησίες είναι επτά πτυχές, με επτά πραγματικότητες, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

 3. Ανώνυμος says:

  ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

  ΟΧΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΕΡΝΟΥΝ ΧΕΙΡΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ….

  ΟΧΙ.
  Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 62% + + + ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ…
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΝΩ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

  ΟΧΙ.
  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ, ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ…

  ΟΧΙ.
  ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΞΑΣ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΝΝΟΩ…
  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΕΛΟΣ.

  ΟΧΙ.
  ΟΥΤΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟ.
  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.
  ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ.
  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΑ ΘΑΦΤΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.

  ΟΧΙ.
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ..
  ΕΝΩ Ο ΛΑΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕ ΠΛΗΡΩΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΑΝΕΙΑ, ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

  ΟΧΙ.
  ΜΑΘΑΜΕ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΝΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ.
  ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.

  ΟΧΙ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.
  ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ.
  ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ.

  ΟΧΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΜΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΛΑΟ.

  ΟΧΙ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ DNA THΣ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ…
  ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ.

  ΟΧΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.
  ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΩΘΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ.
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.

  ΟΧΙ.
  ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.
  ΓΙΑ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΩΡΟ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
  ΑΡΚΕΤΑ ΣΑΣ ΑΝΕΧΤΗΚΑΜΕ.
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ….
  ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ….

  ΟΧΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΜΕ.
  ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ..
  ΜΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΔΟΞΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΕΟΤΑΞΙΚΕΣ..
  ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ…

  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ + ΙΛΑΡΙΩΝ

 4. Ανώνυμος says:

  ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

  Στο όνομα του Πατρός!
  Στο Όνομα του Θεού Ιησού Χριστού !
  Στο όνομα της Υπέρ Αγίας Θεοτόκου του Υιού του Ανθρώπου.

  Το δένδρο της ζωής των Ελλήνων φλέγεται από την φωτιά της κατάρας των εβραίων.
  Ψεύτης και αντίχριστος Πατριάρχης κυριαρχεί παράνομα στους νόμους της Αγίας του Θεού Εκκλησίας του Ιησού Χριστού.
  Η παιδοφιλία και η ομοφυλοφιλία και το Κοράνι των τούρκων είναι η άμεση παιδεία στα δημοτικά σχολεία των Ελλήνων….
  και η Ορθοδοξία πλανεμένη από Ισραηλίτες ντυμένους τα δεσποτικά διαχώρισαν το Εκκλησίασμα του Σώματος του Ιησού Χριστού σε μάζες και κόμματα…διχάζοντας τον λαό του Κυρίου και μεταμορφώνοντάς τους σε δαίμονες σκλάβους που προσκυνούν τον σατανά για βασιλιά….

  Ξυπνάτε Έλληνες Αδέλφια !
  Υιοί του Θεού εσμέν!
  μετανοείτε και Ελληνικά διδαχθείτε!
  και σώστε εσάς και τα παιδιά σας από τον αντίχριστο ζυγό του ισραήλ …και την Ελλάδα μας!

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ!
  και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ… ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ !
  ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!
  ΗΓΓΗΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

  Άγιοι Πατέρες.

 5. Αλικη says:

  Οι επτα εκκλησιες βρισκονταν στην Μ Ασια και πουθενα αλλου, και εχουν αμεση σχεση με τα επτα σημαντικα κεντρα του ανθρωπινου σωματος. Ότι αρχαιο βρεθηκε και βρεθηκαν πολλα από την εκκλησια της Περγαμου τα σηκωσαν όλα οι Γερμανοι.

 6. aristaios says:

  υπαρχει σχετικη πρφητεια του πατροκοσμα /αγνωστη στους περισσοτερους /που ειπωθηκε στο δαφνο δωριδοσ περσσοτερα δεν μπορω να πω

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *