Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

01:37 - 10/07/2020

Αποκάλυψη! Η Δυσλεξία, Δυσπροφορία δημιούργησε τήν Πολυγλωσσία από τήν Ελληνική Γλώσσα! Ενώ διάφορα Γράμματα προφέρωνταν διαφορετικώς από χωριό σέ χωριό!….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

 

Η πρωτόγονη καπνοσύριγξ τής δυσπροφοράς καί δυσλεξίας….. τροφή δι’ έρευνα!!!!

Αποκάλυψη! Η Δυσλεξία, Δυσπροφορία δημιούργησε τήν Πολυγλωσσία από τήν Ελληνική Γλώσσα! Ενώ διάφορα Γράμματα προφέρωνταν διαφορετικώς από χωριό σέ χωριό!….

Είς τό άρθρον: https://katohika.gr/autognosia/i-elliniki-katagogi-ton-evropaikon-lekseon-archizoume-me-tin-leksi-oinos-pos-apo-ton-oino-kataliksame-sto-whisky-skotia-irlandia/#comment-549668

Ένας αναγνώστης έγραψε τά εξής: «Γοίνου και όχι Βίνου στην πανάρχαια Αρειμάνεια – Βλαχική , την αρχαιότερη διάλεκτο της ελληνικής!»

Καί η απάντηση μού ήταν η εξής: «Είτε γοίνου, είτε βοίνου, είτε οίνου, από τήν Ελλάδα άρχισε. Επ’ ευκαιρίας θά γράψω έναν άρθρον οπού τό έχω καιρόν είς τά υπόψιν, από τήν δυσλεξία διαιρέθηκαν οί διαλέκτοι καί γλώσσες από τήν Ελληνική Γλώττα…. Τό γράφω τώρα!»…..

Από έρευνες οπού έχουν γίνει συγκεκριμμένα γράμματα ανά περίοδον ή διαχρονικώς μεγάλου διαστήματος προφέρωνταν μέ διαφορετικόν σύμφωνον/φθόγγον, επίσης καί τά φωνήεντα….

Αυτά άλλαζαν από περιοχή σέ περιοχή αλλά καί από χωρίον σέ χωρίον όπως δείχνει ιδιαιτέρως ελληνοκυπριακή έρευνα….

Π.χ. δύο διπλανά χωρία εκδήλωσαν π.χ. τό γάμμα ώς βάμμα καί τό άλλο δάμμα καί τό ίδιον ίσχυε σέ δύο άλλα χωρία μακρυά από τά πρώτα δύο, δηλαδή πάλαι τό έναν νά λέγει τό γάμμα βάμμα καί τό άλλο νά τό λέγει δάμμα…. Ένα παράδειγμα έδωκα….

Π.χ. τούς Βρύγες τούς έλεγαν καί Φρύγες καί Γρύβες….

Αυτά ισχύουν καί τήν σήμερον, παρότι εσχάτως επειδή όλοι γίναμε αρχοντοχωριάτες καί δή εξελιγμένοι σέ πόλεις καί χωριά αλλάξαμε κάποιες εκφράσεις….

Π.χ. είς τόν δήμον Δερύνειας Κύπρου οί Δερυνειώτες έλεγαν τούς εαυτούς τούς Γέρυνειωτες καί Γερύνεια…. Όταν ήθελαν νά ειπούν θά σέ δέρω έλεγαν καί λέγουν σέ ολιγότερον βαθμόν έν συγκρίσει μέ πρίν 20 έτη, θά σέ γέρω….

Είς τό χωρίον Λιοπέτρι, μερικά χιλιόμετρα πειό πέρα τό φορτηγόν τό έλεγαν καί λέγουν πολλοί χορτηγόν, χορτηκόν… εξού καί η διακωμωδιστική ατάκα: «χίλη μού χιλώ τά χείλη σού = φίλη μού φιλώ τά χείλη σού»…. Τό γλείφω είς τό Λιοπέτρι αιφνίς άρχισε νά τό λέγει γκλείφω…. (καί τού έδωσαν τό παρατσούκλι Γκλείφης, τίς άλλες λέξεις τίς ωμιλούσε κανονικώς) είχε αλλάξει η αντίληψη τού εγκεφάλου τού περί λεξολογίας, ίδε παράκατω…. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά!….

Διά κάποιους λόγους έξ’ ανέκαθεν η δυσλεξία καί η αρνησολεξία = αρνησογραμμεία (δηλαδή ή άρνηση τού εγκεφάλου νά προφέρει συγκεκριμμένα σύμφωνα, φθόγγους, φωνήεντα) καθιέρωσε λέξεις μέ καινούργια προφορά, ύστερα συχνάκις επέρχετο δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κ.ο.κ…, αλλαγή τής ήδη εκάστοτε προηγούμενης παραφθαρμένης λέξης καί γενίκευση τού φαινομένου αντίληψης τής λεξολογίας, ούτως ώστε νά προκύπτουν καινούργιες λέξεις. Καί άν αυτοί οπού έκαμαν καί παρέλαβαν παραφθαρμένες λέξεις πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κ.ο.κ. παραφθοράς, αυξάνονταν καί πληθύνονταν τότε η γλώσσα τούς επιβλήθηκε σέ αυτούς όπου η γλώσσα τούς ήταν η Καθαρή = Ελληνική ή ολιγότερον παραφθαρμένη. Π.χ. η ρωμαϊκή, καί τώρα η αγγλική, τού φρονίμου ολίγα καί καταλάβει δέν χρειάζεται νά κάνω πλήρην ανάλυσιν….

Ένας άλλος παράγοντας είναι η δυσλεξία καί η ανικανότητα προφοράς συγκεκριμμένων φθόγγων/συμφώνων…. Μπορεί νά πείς σ’ έναν Κινέζο νά σού πεί: «δά» καί σού λέγει: «α» ή «γά» ή «λά» ή «γιά» ή γιού ά!» καί ούτω καθεξής….

Πές σ’ εάν Άγγλο ή Γάλλο νά σού πεί: «δρέ»….. τό τί θά σού πεί δέν λέγεται, συνεπώς όταν ήθελε νά πεί δρέπανος είπε κατί άλλον καί έμεινε καί ύστερα άλλαξε ανά χωρία καί ύστερα μετανάστευσε η έκφραση καί ύστερα κάποιοι τό κράτησαν καί έν τέλει κάποιον απ’ αυτά επικράτησε….

Υπάρχουν λέξεις που λέγονται από τόν λάρυγγα, λέξεις που λέγονται από τά χείλη, λέξεις που λέγονται από τόν ουρανίσκο καί λέξεις από τό φύσημα, νά ακόμη μία Τετραπιθανότητα γιά νά μήν τήν εξεχνάμε!!!!

Υπάρχουν ανθρώποι δηλαδή λαοί οπού από αμνημόνευτων χρόνων δέν μπορούσαν ή περιφρόνησαν ή από κάποιον στοματικόν καί ψυχολογικόν ή επιβιωτικόν μειονέκτημα σταμάτησαν ή δέν έλεγαν ποτέ λέξεις από μία ή περισσότερες από τίς τέσσερεις ανωτέρω συνομοταξίες…., καί ύστερα έφτειξαν ολόκληρη γλώσσα χωρίς τίς συγκεκριμμένες συνομοταξίες. Εδώ κάνουμε αποκάλυψη άν τό καταλάβατε!

Αυτοί οί άνθρωποι διά τής μετανάστευσης εάν μάθουν διά τής επίκτητης/διδακτής οδού μάθουν λέξεις μέ συνομοταξία εκφοράς τών λέξεων, τότε αρχίζουν θά χρησιμοποιούν φθόγγους καί σύμφωνα αλλά καί φωνές = τρόπους προφοράς τών φωνήεντων που δέν έκαναν είς τήν μητρική γλώσσα τούς ή τήν μητρική γλώσσα τού ενός ή αμφοτέρων τών γονέων τούς….

Η Δυσπροφορία δημιούργησε τίς χιλιάδες γλώσσες, ίσως από κάποιον συγκλονισμόν οί κτίστες τού Πύργου τής Βαβέλ…. Δυσπροφόρησαν όλοι διαφορετικώς, τροφή δι’ έρευνα….!!!!!

Μέ τήν ίδια λογική σέ όποια χώρα γεννηθείς τήν προπαγάνδα τής Ιστορίας, θρησκείας, φιλοσοφίας, ηθικών αρχών, τιμής, αντίληψης τού σωστού καί λάθους, ποιοτικού καί μή ποιοτικού θά μάθουν δηλαδή: «μέ όποιον δάσκαλο θά κάτσεις τέτοια γράμματα θά μάθεις»…. Χωρίς νά σημαίνει ότι αυτές οί σχολές δέν έχουν μέσα τούς τήν αλήθεια ή κάποια όλη ή τήν περισσότερη αλήθεια…. Υπάρχουν συγκεκριμμένοι μεθόδοι έρευνας οπού αποκλείεται νά μήν σού εξεδιαλύνουν τήν αλήθεια (μεγάλη Ιστορία, ίσως δέν αντέχεται νά τήν κάνουμε άρθρον, τουλάχιστον από κάποιους)…..

Τό νά είναι ό σκοπός σού η ελευθερία ό σκοπός σού είναι έναν τίποτε, τό νά είναι ό σκοπός σού η αλήθεια ό σκοπός σού είναι τό πάν…. Η ελευθερία τού καθενός είναι τόσον ποιοτική όσον είναι αληθινή….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ



Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. ΓραικοImmortal 07/11/2020 @ 12:59 ΠΜ

    Σσσερετισματα που τη λεμεσο φιλτατε

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*