Κεντρικη STRANGER-VOICE Όσοι δεν έχουν «μάτια» είναι ανόητο να μιλούν για όσα «βλέπουν»!