in

Τό αντεστραμμένον 11 τών πύργων Τράμπ Κωνσταντινούπολης.Τό πανάρχαιο μυστικό τών δίδυμων πύργων τού 12 μ.Χ. αιώνα τής Βολώνιας Asinelli & Garisenda Η πονηρή «προφυτεία» Νοστράδαμου γιά τόν Τρούμπα.

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Τό αντεστραμμένον 11 τών πύργων Τράμπ Κωνσταντινούπολης. Τό πανάρχαιο μυστικό τών δίδυμων πύργων τού 12 μ.Χ. αιώνα τής Βολώνιας Asinelli & Garisenda  Η πονηρή «προφυτεία» Νοστράδαμου γιά τόν Τρούμπα.

Τό αντεστραμμένον 11 τού Τράμπα! Οί δίδυμοι πύργοι τού είς τήν Κωνσταντινούπολη καί η πονηρή «προφυτεία» τού Νόστρα Αδάμου! Πότε κτίσθηκαν καί τί θά παικτεί;…

Διά τήν Ιστορία υπάρχουν δίδυμοι πύργοι 6 δίδυμοι πύργοι τουλάχιστον, αυτοί οπού κατεδιαφίστηκαν είς τήν Νέα Υόρκη, αυτοί τού Τράμπα έν Κωνσταντινοπόλει (Συνιστασιούπολις, αφού κών = κόν = con = σύν+ίσταται, μέ Τόν Χριστόν, τυχαίος αλγόριθμος μπασμένος ανεπαίσθητα από Τόν Θεόν, όχι νά πιστεύετε μόνον είς τά μαγικά μαθηματικών τών σιωνιστών!) καί δίδυμοι πύργοι είς τήν Βολώνια/Μπολόνια τής Ιταλίας. H Βολώνια από τόν 12ον μ.Χ. αιώνα ήταν γεμάτη πύργους, μία μικρή Προνέα Πρόϋόρκη, όταν ψάξετε όλα έχουν παρελθόν όλα προδένουν….

Τούς δίδυμους πύργούς τής Βολώνιας έκτισαν οί δύο «μαφιόζικες» οικογένειες Asinelli καί Garisenda. Ό πρώτος είναι μικρότερος από τόν δεύτερον αλλά δέν ήταν πάντοτε τόσον μικρός όσον τούδε διατηρείται… Υποτίθεται ότι είχαν ανταγωνισμός, αλλά ήταν «φιλικός» καί «εχθρικός» όσον καί σημερινές φαμίλιες τής μάφια…. Αυτόν οπού κληροδοτήθηκε ώς Μαφία καί σάς γοήτευσε σχεδόν όλους προϋπήρχε μέ διάφορα ονόματα καί οικονομικά βουντού τά οποία υπέκλεψαν οί Ιουδαίοι καί τά αξιοποίησαν είς τό μέγιστον…

M.A.F.I.A. σημαίνει Mothers And Fothers Italian Association!… Αυτή η έμφυτη καί κατόπιν επίκτητη ήτις έγινε έμφυτη ψυχονοοτροπία κληρονομήθηκε πρίν από τή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τήν εποχήν τών Ετρούσκων καί πρίν από τήν εποχήν τής Σπάρτης μέ τήν Μητριαρχία τής… Δέν είναι τυχαίον οπού οί Ιταλοί έχουν ιδιαίτερη αδυναμία είς τίς μητέρες τούς καί όσον ηθικές καί άν είναι ή φαίνονται αυτές καί όσον έκπτωτοι οί ίδιοι επιδεικνύουν μία απαράμιλλη «αδυναμία» αγάπης πρός τήν mama mia!…. mama only mia!… Αυτά ίσχυαν πολύ καί είς τήν δυναμική μάμα μοναδική μία Σπάρτη!

Οί πύργοι Asinelli & Garisenda ή Asinelli $ Garisenda ή Asinelli % Garisenda κτίσθηκαν μεταξύ τής περιόδου 11091119 μ.Χ….!….

Θά σού εξηγήσω ανάποδα, από τό τέλος καί τά μή εμφανή… πρός τά πασιφανή….

1109 = 11! 1119 = 12! 11+12 = 23! Αριθμός κάρτας τών Ιλλουμινάντων! Μεταξύ τών αριθμών 1109 καί 1119 μεσολαβεί μία δεκαετία = 10! 23+10 = 24 = 6!

Αλλά 23+10 = 33, ό μαγικός «τούς» αριθμός, τά 33 σκαλοπάτια πρός τόν ναόν τού Σολομώντα, 33 βαθμοί μασσωνίας. Αλλά ό αριθμός αυτός τώ όντι έχει Θεϊκόν Συμβολισμόν εξού καί Ό Χριστός ήταν επί γής εντός πραγματικότητος καί όχι εικονικοακουστικής ψευδοπραγματικότητος = mattrix = mad trikcs διά 33 έτη, εδώ είναι μία απόδειξη ότι δέν ζούμε σέ ψευδοπραγματικότητα αλλά εύπραγματικότητα ύλης, όχι βέβαια αϋλίας…

Καί συνεχίζουμε τό 33 = 6…

Ανωτέρω ανακαλύψαμε τούς αριθμούς 11 = 66 βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς αφού 1 σημαίνει 6 σ’ αυτήν τήν γραμματοσειρά, όπως παρουσιάζεται είς τό θηριώδες ενεργειακόν ποτόν τού ήτοι τό monster, είδε τήν φωτογραφία. 66 + 6 οπού προκύπτει από τό 33 = 666… επίσης τό 23 = 5 = ό έκτος κατά σειράν αριθμός αρχίζοντας από τό μηδέν… Τίς τελευταίες ημέρες σάς παρουσίασα πολλά στοιχεία μέ βάσει αυτήν τήν κρυπτογραφισμένη λατρευτική παρασυμβολική παραϊερουργία τών Ιουδαίων Σιωνιστών, όλα συμπτώσεις = σύν+πτώσεις από τό πουθενά;… Δικαίωμα σού νά αποφασίσεις ό,τι θέλεις… τό 666 μέ ακόμη έναν εξάριον = 6666 = όσοι οί στίχοι τού ιουδαιοποιημένου Κορανίου….

Επειδή έγιναν πολλά εκεί είς τήν Βολώνια όπως καί αλλού είς τήν Ιταλία, κάποιοι είπαν ότι η οικογένεια Asinelli αναφέρεται σέ αρχεία πρώτη φορά τό έτος 1185 μ.Χ., «σιγά τά ωά» καί διατί νά αναφέρεται από πρίν; Ίσως έκρυβε κάτι, ίσως άλλαξε ονοματεπώνυμον, ίσως νά εξαφάνισε τά αρχεία, αλλά τό ότι αμφισβητείται μέ γνώμονα τά αρχεία καί όχι τήν μανία περί αφηγήσεως τών Ιταλών από γενεά σέ γενεά (τούς έζησα) είναι τό υποπτότερον!

Ό 11 σημαίνει δίδυμοι πύργοι καί οί δίδυμοι πύργοι σημαίνουν 11 = 66 = SS.. Θυμάστε τούς SS τού Χίτλερ;… = 66 = 11 = World War SS = II = 11 = 66…. TYXAIA! TYXAIA ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ…

1185 = 15 = 6, ακόμη μία σύν πτώση! Σημείωση εδώ οπού παίζουν μέ τό 5 = έκτος αριθμός ή 6 ώς 6, τούς βολεύει αφάνταστα επειδή ό 6 είναι ό έβδομος αριθμός = εύ+δομός αριθμός καί κάλλιστα τό 555 = 666 καί τό 777 = 888 καί τό 999 = 000!…. ή έναν 000 = 1 000 = 1000 άλλως πώς μέ τήν κλασσική σημασία καί τήν μυστική!

Τυχαία 1185-1119 = 66! Καί κατ’ επέκταση = 12 = 3! Τυχαία 1185-1109 = 76 = 13 = 4 κατ’ επέκταση… Τυχαία 3+4 = 7 = ό εύδομος αριθμός… Εντάξει, κάποτε δέν βγαίνουν όλα επειδή άμα βγούν τά ήμισυ δέν μπορούν νά βγούν όπως θέλουν τά υπόλοιπα μαθηματικά, εντούτοις, εδώ τούς βγαίνουν όλα… βάσει τού 5,6,7… όπως προεξηγήσαμε…

66 = 11 = δίδυμοι πύργοι βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς, τών δίδυμων πύργουν τού Τράμπα είς τήν Κωνσταντινούπολη όπου πολλοί πιστεύουν ότι ό Ιουδαίος γαμβρός τού Jared Kushner είναι ό Αντίχριστος καί τών δίδυμων πύργων τής Νέας Υόρκης…

Τρίμούρτι ήτοι η ελληνική Τριμούτρι = Τριμούτρη  = SSS = 111 = 666…. Λέγεται καί Τρίσκελον…. 666 είπαμε σ’ άλλα άρθρα είναι ιερός αριθμός καί τόν σφετερίζεται ό Sat ανάς….

Λέγεται ότι ό Kushner είναι από περίεργη εβραϊκή οικογένεια καί είναι ομορφούλης. Οί ψίθυροι διά τό πρόσωπον τού δέν απέχουν πολύ από τήν πραγματικότητα εάν αναλογιστούμε ότι τό όνομα τού Kushner Cashner = cash+ner είναι γραμματοπαραλλαγή καί σημαίνει ό ταμίας ή κυριολεκτικώς ό Αρχιταμίας καί δή κκασλής όπως λένε έν Κύπρω, ό ρευστοποιητής ό έχων τό μετρητόν χρήμαν, ό έχων τό χρήμαν τό παραλής, ό λεφτάς μέ τήν απόλυτη έννοια δηλαδή αυτός οπού έχει όλα τά λεφτά, δέν θά ήταν παράξενον νά θέλει έναν χάραγμα σ’ εμάς επί μετώπου ή δεξιάς χείρας διά νά εξυπηρετούμαστε μέ τά «ιδικά τού αποκλειστικώς λεφτά» ήτοι τά ηλεκτρονικά λεφτά, αφού ό Αντίχριστος θά έχει αποκλειστικώς είς τήν κατοχήν τού τά λεπτά. Καί τυχαία η λέξη λεπτόν σημαίνει ψήγμα, αυτόν οπού αγγλιστί έγινε chip καί ύστερα microchip καί ό υποφαινόμενος επαναμετάφρασε είς τήν αρχική γλώσσα ήτοι τήν ελληνική ώς μικροψήγμα…

Κάθε δυάδα δίδυμων πύργων = 66 Χ 3 = 666666 = 111111. Είς τήν κάρτα Ιλλουμινάντων 18,5 λεπτά χάσμα οπού παρουσιάσαμε προσφάτως ανακαλύψαμε τό 1110 χ 2 =2220, υπάρχει μία θεωρία διά τό 222 καί τούς Εβραίους ότι ό αριθμός τής αρχής, ενώ χ 3 = 666…. Αρχίζωντας από τό μηδέν ό 2 είναι ό τρίτος αριθμός… ήτοι 333 = 9! Αυτά είναι παρκβαντικά μαθηματικά…

Τρίμούρτι ήτοι η ελληνική Τριμούτρι = Τριμούτρη  = SSS = 111 = 666…. Λέγεται καί Τρίσκελον…. 666 είπαμε σ’ άλλα άρθρα είναι ιερός αριθμός καί τόν σφετερίζεται ό Sat ανάς….

Τώρα νά εξηγήσουμε τά πασιφανή καί νά σκεφθούμε όλοι μαζύν εάν συνάδουν μέ αυτά οπού μόλις επεξηγήσαμε…

Οί δίδυμοι πύργοι τής Βολώνας άρχισαν νά κτίζονται τό έτος 1109 μ.Χ., ναί αλλά άν ό αριθμός 9 είναι ό δέκατος γίνεται καί 1110 = ό αριθμός τής κάρτας 18,5 λεπτά χάσμα… 1110 = 111 = 666 = SSS…. όπως εξηγήσαμε σέ σημερίνον άρθρον: https://katohika.gr/sinomosia/ean-to-iran-ktypisei-to-azerpaistan-tote-kleidonei-o-word-war-111-666-sss-eis-ti-evraiki-grammatosimeiologia-kai-ksekleidonei-i-karta-illouminanti-afti/, διαβάστε τό οπωσδήποτε κάνει καλόν είς τήν ενίσχυση τής αντίστασης, τής ευφυίας, τής ψυχής καί τής πίστης…. τήν οποία όλοι χρειαζόμαστεν προσεχώς ίσως καί υπερπροσεχώς!!!!….

Έγραψα αυτόν 1109 = 2210 καί ήμουν έτοιμος νά γράψω κάτι τό οποίον ξέχασα, διότι ξεχνώ πολύ καί τακτικά ανά δευτερόλεπτα καί μέσα από τήν ξεχασιά ξεπετάγονται μαθηματικά καί συνδοιασμοί τόσοι που δέν προλαβαίνω καί μέ κάνουν νά πλήττω καί νά ανιαρώ αλλά είμαι εθεισμένος σ’ αυτούς καί συνάμα τούς αγαπώ επειδή γνωρίζω ότι κάνουν καλόν είς τούς ανθρώπους καί από αγάπη παρουσιάσω κάποια απ’ όλα αυτά… καί όσα θυμηθώ ή αναθυμηθώ….

Ό Sατανάς…. = SSS = 111 = 666….

Αυτό που ξέχασα καί θά έγραφα αλλά έγραψα πρωτίστως τούς κατωτέρω αριθμούς αλλά είδα ότι συνάδει μέ αυτόν που ξέχασα καί ήταν αυτόν: «κάπου εδώ κρύβεται καί η ημερομηνία τού World War III = 111 = 666 = SSS… = Τρισουροβόρος Όφις, πού τόν είδ’ αυτόν καί ξέχασα, βοηθήστε λίγον….

Καί προκέκυψε τό 1109 = 2210, πώς προέκυψε; Αφού τό 1 είναι ό δεύτερος αριθμός καί ό 9 ό δέκατος τότε = 2210 αλλά επειδή ό 0 είναι ό πρώτος αριθμός τότε 2211 = 6. Τώρα άν έγινε συνάμα κάτι πρίν από 2211 ή 2210 έτη, δέν τό αμφιβάλλω άμα τό ψάξω μπορεί νά εκπλαγούμε όλοι…

Ό Sατανάς…. = SSS = 111 = 666….

Εάν τό μηδέν δέν τό μετρούν τότε έχουμε 2210 αναγραμματιστί μάς κάνει 2021 μ.Χ.! Ίδωμεν, τό δείχνουν καί άλλοι παραμέτροι όπως τό τρίτωμα διά τούς Έλληνικούς Μεγάλους Πολέμους 1821 μ.Χ. καί 1921 μ.Χ….

Τυχαία είχαμε πόλεμον τό 1919 = 20 = 2, αλλά καί αναγραμματιστί 1199 ή 9911, οί δύο αριθμοί οπού παίζουν από τίς 11/09/2001 = 14 = 5 = έκτος αριθμός… Προσέξετε καί τό άλλον, έτσι τά μετράνε αυτοί 11 = 66! 09 = αναποδογυρισμός τού 6 καί 2001 = 3 ή τυχαία, τότε έχουμε τήν παραημερομηνία 66/06/03 = 21 = κατ’ επέκταση 2021; Επίσης εάν μετρήσεις όλα αυτά ήτοι 66+06+03+21 = 96 = 15 = 6… Αλλά 66+6 ήτοι τά σημαντικότερα = 72! Τά έχουμε γράψει διά τά 72 Κλειδιά τού Σολομώντα, σάς είπα τίς προάλλες τούς έσπασα τούς κωδικούς έχω καί ισχυρότερες αποδείξεις. Είς τά διαταύτα… όμως…

Πάμε ξανά συγκεκριμμένα σ’ αυτόν 66/06/03 = 666/3 = 666 = World War III = World War 3! Ή κωδικώς 60/06/03!… ή αφού 6 = 1 τότε 11/06/03 ή II/0I/03 ή II/0I/0C… κάπως έτσι ανάκατα παίζει η γάτα μέ τό «ποντίκι», γάτα κάποτε είσαι εσύ καί εγώ όμως είς τό «ποντίκι» = μάους τού Η/Υ…..

Πάμε στά πασιφανή…

Οί πύργοι Asinelli & Garisenda οικοδομήθηκα είς τό μεταξύ τών 1109 – 1119 μ.Χ…

10/09 έπεσαν οί άλλοι πύργοι τής Νέας Υόρκης, μά τί «ωραία» σύν πτώση! Διά τήν διδυμοπυργόπτωση…

Εδώ οί πύργοι Asinelli καί Garisenda μέ τόν έναν ημιχαλασμένον, ίσως κάτι συμβολίζει καί αυτόν όπως 1,5 λεπτόν….

Αυτές τίς ημέρες παίζεται συνεχώς τό 11, τό βλέπουμε είς τού πύργους τής Μπολώνιας, τό βλέπουμε είς τούς πύργους τής Νέας Υόρκης αφού έπεσαν μία τέτοια ημερομηνία καί συνάμα οί πύργοι ώς Ιώτα = ΙΙ = 11! Τό βλέπουμε είς τούς πύργους τού Τράμπα είς τήν Συνιστούπολη = Κωνσταντινούπολη καί εάν φτάσατε ώς εδώ, τότε θά μπορείτε νά καταλάβετε είς τό προσεχές επεισόδιον τί μάς λέγουν τά ανάποδα εντεκάρια = 11 = 66 = SS, τού πεθερού τού Κασλιή = Κκασιέρ…

Εδώ που τά λέμε ό Αντίχριστος θά έχει παιδιά;… νά σάς λέγω λίγα καί νά καταλαβαίνετε πολλά…

Θά τό ψάξω κι’ άλλον μέ τούς Τραμπα Πύργους… αλλά αυτό οπού έχω πρωτίστως νά σάς πώ, δέν θέλει άλλον ψάξιμον…

Ό Νοστράδαμος είπε ότι θά γελάσει τού Βυζαντίου ό Τρούμπας, τρούμπα τόν λέγει καί κωλοτρούμπα όχι τράμπα, προσέξετε τό αυτόν, όλα δένουν ό[πως πάνε… Ποίον είναι τό Βυζάντιον τώρα, η περιοχή οπού πήρε τό όνομα τής από τόν έποικον Έλληνα Βύζαντα ή η Ελλάδα ή αμφότεροι;…. Ποίον θά γελάσει ό Τρούμπας, ποίον ή ποίους θά τρουμπώσει όπως είς τήν Τρούμπα τού παλαιού έκλυτου ρεμπέττικου καί μεταρεμπέττικου Πειραιά; Εκεί οπού πουττανογ@μούσε ό έκτος, ό έβδομος αμερικανικός στόλος;….

Θά σέ δώ στό επόμενο επεισόδιον…. Άν τά θυμηθ’ όλα… Θά προσπαθήσω… Πάντα ξεχνώ κάτι νά σού πώ, λόγω φόρτου/ξεφόρτου…. απόσπασης καί τρέχα….

Σύνεχεια από τά προηγούμενα άρθρα εδώ: https://katohika.gr/sinomosia/ean-to-iran-ktypisei-to-azerpaistan-tote-kleidonei-o-word-war-111-666-sss-eis-ti-evraiki-grammatosimeiologia-kai-ksekleidonei-i-karta-illouminanti-afti/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

18 points
Upvote Downvote

7 Comments

Leave a Reply
 1. Εμεις σα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ 2020 μ.Χ … οκ;
  ΑΥΤΑ ΤΑ *ΠΑΤΙΜΕΝΑ ΣΚΑΤΑ* ΣΕ ΤΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΖΟΥΝΕ;

 2. Ότι να ναι είσαι τις χρονολογίες τις προσθετεις όπως σου καυλώσει.. και γενικά το χεις κάψει.. Βγες να πάρεις λίγο αέρα. Δε βλέπεις; Δε τραβάει , κάνε διάλειμμα

 3. Τίς χρονολογίες τίς βάζουν όπως τούς καυλώσει, σέ σημεία αναφοράς τού σατανά τούς καί σημαντικών δι’ αυτούς γεγονότων… Ουσιαστικά κανείς δέν ξέρει πότε ξεκίνησαν οί ημερομηνίες χαχαχα. Αυτούς τούς παίζει ό σατανάς παιχνίδια μέ τόν νούν τούς, αλλά οί αριθμοί έχουν νόημα, χωρίς νά σημαίνει ότι ισχύουν πάντοτε όπως τούς λέει ό σατανάς νά τίς βάζουν. Ό Θεός αλλάζει τά πάντα καί δέν ισχύουν οί αριθμοί τούς σέ κατάσταση Αϋλίας. Όπως οί άλλοι που φωνάζουν γιά τό παλειόν ημερολόγιον, χωρίς νά σημαίνει ότι είναι σωστόν που τ’ αλλάξαμε διότι χάνουμε εδώ από καποιες μετρήσεις καί ενέργειες., αλλά αυτόν άμα έχουμε ταπείνωση, μετάνοια, καλοσύνη, πίστη, αγάπη πρός αλλήλους καί δή Τόν Θεόν., όλα τά τερτίπια τών αριθμών εξαφανίζονται, αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω… τό είχα ξεχάσει ήθελα νά τό κάνω άρθρον αυτόν…

 4. ΠΕΦΤΕΙΣ ΑΡΚΕΤΑ ΚΟΝΤΑ!!!ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
  ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΙΔΙΟΣ?ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ,ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Τ Ο ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ.
  ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ,ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.
  ΙΣΧΝ

 5. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΧΕΙ ΙΔΕΟΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥΣ ( ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΘΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ, ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΒΓΕΙ), Ο “ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ” ΤΟΥ 11 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟ”ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ‘Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΗΘΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ.
  Μια δυαδα πυργων, ‘η και δυαδες μεγαλων αγαλματινων φ’υλακων και υπολοιποι συμβολισμοι εμπεριεχουν μια ολοτητα. Ο εσωτερισμος του 11 ειναι γνωστος συμβολισμος, περιστυλιων, σκακι, κτλ, παντου υπαρχει.
  11 = πυργοι (αριθμητικο οριο και ισσοροποια ‘η χαος μεταξυ περιττων και αρτιων αριθμων) και κελτικη τρισκελικη σβαστικα, τρισκελιδα.
  Οταν εξεταζεις το ολον μαζι με ολους τους συμβολισμους και αριθμους και τους προσθετεις ‘η τους αφαιρεις οπως θελεις βρισκεις ο,τι θελεις να βρεις, ειδικα εαν κατι παλιοτερα συνδυαστικα ηταν συνηθες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σπίρτζης: Βεβαίως και στηρίζουμε τις καταλήψεις

Σε αυτο το αρθρο πρεπει να δωσεις μεγαλη προσοχη !!!