09:03 - 09/05/2023

Τα Μυστικά των Τεκτόνων Χριστιανών και, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι Τέχνη, τι είναι Πεπρωμένο να Αποκαλυφθεί….

Διαφημίσεις

Τα Μυστικά των Τεκτόνων Χριστιανών και, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι Τέχνη, τι είναι Πεπρωμένο να Αποκαλυφθεί….

Όταν λέμε Τέκτονες Χριστιανοί δεν εννοούμε τους Χριστιανούς ή «Χριστιανούς» που είναι ενταγμένοι στους Τέκτονες/Μασόνους του σατανά ή της γνωστής παγκόσμιας οργάνωσης με επικεφαλείς Ιουδαίους ή δήθεν Ιουδαίους.

Τέκτονες Χριστιανούς εννοούμε κάτι διαφορετικό και εντελώς με διαφορετική προοπτική και Πίστη με τους τέκτονες του διεθνισμού και του σατανισμού.

Υπάρχει δε μία γνωστή και μυστική διαμάχη στους εν λόγω δύο διαφορετικούς πόλους Τεκτόνων. Τέκτονας στην κανονική συνήθη έννοια είναι ο πελεκάνος ή και μαραγγός και κατ’ επέκτασιν ο οικοδόμος επειδή με τα ξύλα ποιούμε οικοδομές , η ετοιμολογία εμπεριέχει τον θάνατον = κτώνω = σκοτώνω και τεκτώνω σημαίνει γεγονός το σκότωμα , όπως τε+θωρακισμένον = γεγονός θωράκισης = κτίσμα θωράκισης.

Ο Χριστός είπε ότι με την υπομονή και τες θλίψεις κτίζεις ψυχή. Το κτίσμα είναι θάνατος κάτι άλλου , κατά προέκταση με την υπομονή και τες θλίψεις , σκοτώνεις εκείνα όσα αποδομούν την ψυχή , ασπούμε τα πάθη , εμπάθειες , αμαρτίες , πλούτος , υπερηφάνεια και άλλα…. Αυτή είναι η Χριστιανική Τεκτονική , ο Πλάτων ωμίλησε διά την φιλοσοφική λίθον , την ακατέργαση ύλη να γίνει κατεργασμένη , αυτή είναι μία τεκτονική , όπως και το ξύλον γίνεται περίλαμπρον εικονοστάσιον , εικόνες , διακόσμηση κ.ο.κ…

Όλα ακολουθούν μία διακολουθία τεκτονικής , σκοτώνοντας κάτι εμφανίζεται κάτι άλλον ήτοι κτίζεται κάτι άλλον , είναι ίδια με την διαδικασία μεταμόρφωσης της ενέργειας από το έναν είδος στο άλλον που μαθαίνουμε στο σχολείον , τίποτε δεν χάνεται στην ύλη.

Η Χριστιανική Τεκτονική είναι η Διακολουθία να φτάσει η ψυχή [όχι το σώμα] στην Βασιλεία των Ουρανών και τώρα εισβαίνουμε στην μύηση….

Τι είναι η περιβόητη τεχνητή νοημοσύνη; Είναι μία ακολουθία , είναι Τέχνη ! Η Τέχνη είναι η τέχνη και δυνατότητα να παράγεις και μεταβάλλεις , και από αυτήν οι καλές τέχνες με την έννοια που έχει προσδωθεί και που δεν είναι του θέματος μας αν και έχει κάποια σχέση.

Προσέξετε τώρα για να ανεβείτε βαθμόν , σε μύηση , γιατί να ανεβούμε βαθμόν θα ερωτήσετε , όχι από ματαιότητα , στην Χριστιανή Τεκτονική Προεξαιρείται πάσα ματαιότητα , βασικά αυτός είναι ο Ευαντικειμενικός Σκοπός της ! Το άρθρον αυτόν γράφεται για τους προχωρημένους και για αυτούς που θέλουν να γίνουν περαιτέρω προχωρημένοι , και γιατί να γίνουμε προχωρημένοι ; Για να αντέξουμε να μην θαμπωθούμε από τα επικείμενα [τα οποία είναι και προκείμενα αφού προανακοινώθηκαν από προφύτες και υπήρχαν ως δυνατότητες εξ’ ανέκαθεν ως δυνατότητες μέσα στην Δημιουργία Του Τριαδικού Θεού] θαύματα = «θαύματα» της τεχνητής νοημοσύνης η οποία το τελευταίον χαρτίν και χειρότερον κολαστήριον του σατανά.

Ο άνθρωπος έκανε έκτοτε μεγαλύτερα πράγματα και θαύματα από τον ίδιον, είναι στην φύση του.

Έκανε ουρανοξύστες, διαστημόπλοια, μηχανές αυτόματες, υπολογισμούς, μαθηματικά, ιατρικά, μαγείες, επιτυχίες, όπλα πέρα από τες αντοχές του και ούτω καθεξής. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέον και καινούργιον αλλά η έκτοτε δυνατότητα μέσα στες δυνάμεις του ανθρώπου, τώρα όμως με απάτη παρουσιάζεται στους ανθρώπους από απατεώνες ανθρώπους ως κάτι νέον και καινούργιον και διαφορετικόν, έναν θαύμαν και ότι ουδέποτε οι ανθρώποι δεν επέτυχαν θαύματα, είναι ψεύδος ! Τι περαιτέρω εννοώ θα εννοήσετε στα επόμενα.

Πρώτον, όλα στηρίζονται στα Μαθηματικά, όπου υπάρχει ύλη υπάρχει γεωμετρία, όπου υπάρχει γεωμετρία υπάρχει ύλη, ο άνθρωπος είναι ύλη και γεωμετρία και χειρίζεται ύλη και γεωμετρία, εδώ είναι ο χώρος των θαυμάτων του και της πλάνης του….

Υπάρχει έναν τρίπτυχον όπως πάντοτε τριάδα, αξεδιάλυτον και μία αναμειξία, μία Τετραπιθανότητα: α] ύλη β] γεωμετρία γ] απόσταση δ] ανάμεικτον αυτών, αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε ή το μάτριξ [η μήτρα] που είναι mattricks & madtricks μέσα στην matrix [μήτρα = μάτρα = μάτραξ = μάτριξ, όπως πάντοτε από τα Ελληνικά] και η μήτρα εμπεριέχει το τρία όπως και το πήτρα ή πάτρα ή πατήρ και μητήρ και το μάτριξ = τριξ = όπως κάμαξ , θώραξ , άραξ , ή και τραξ [λέτε από αυτόν να είναι το ντράνγξ;].

Όπου υπάρχει γεω+μετρία ή γεώ+με+τρία [δηλαδή ύλομετρία ή υλο+με+τρία και εδώ επισημαίνω και το υλοτόμος που είναι το ίδιο με το ξυλοτόμος και την τεκτονική ή τέκτων = υλοτόμος, ξυλοτόμος] υπάρχει και απόσταση , η ύλη στην Τέχνη διαχωρίζεται σε αποστάσεις και από μόνη της , ενώ στο σύνολον είναι έναν από τα είδη απείρου.

Ο άνθρωπος είπαμε, δύναται να κάνει μεγαλύτερα πράγματα από τον ίδιο και θαύματα, αλλά ποίος άνθρωπος, ποία πράγματα και ποία θαύματα;

Ο υλικός άνθρωπος δύναται να κάνει μεγαλύτερα υλικά πράγματα από τον ίδιο και υλικά θαύματα, αυτή είναι η Αποκάλυψη στον ανώτερον βαθμόν Χριστιανικής Τεκτονικής.

Ο άνθρωπος είναι τρισώματος ή τρισυπόστατος: α] πυκνή σάρκα β] αυρική σάρκα ήτοι αυρόσωμα που θα αναστηθεί εις αέραν κατά Απόστολον Παύλον γ] ψυχή δ] ανάμεικτον = αυτόν που λέμε άνθρωπος όπως υφίσταται τώρα εκ φύσεως.

Ο άνθρωπος από την πλευρά του α] ήτοι της σάρκας δεν είναι ανώτερος ή δυνατότερος από τες άλλες σάρκες, ούτε μεγαλύτερης αξίας ! Εξού και τα ποιήματα του από όμοια πυκνή σάρκα είναι πολλές φορές και κατ’ επανάληψη ισχυρότερα και μεγαλύτερης αξίας από το σώμα του και εμμέσως πλην σαφώς από συμφέρον ή απτή πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι το παραδέχονται. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μεγαλύτερος ή αξιώτερος ή ισχυρότερος από έναν βουνό, έναν άστρον, έναν όπλον, έναν αυτοκίνητο [που είναι ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα ως απτότερη έννοια].

Αυτός ο άνθρωπος, ο πυκνοσαρκικός όπως κτίζει έναν πολυόροφον κτήριον μεγαλύτερον από την πλευράν του ιδίου ως πυκνοσάρκα, δύναται να κτίσει και μία νοημοσύνη μεγαλύτερη και ισχυρότερη από την πλευρά του ως πυκνοσάρκα, είναι απλόν, αλλά πρέπει να κατανοηθεί σε απέραντον βάθος διά να ακοκαλυφθεί όχι στην πυκνή σάρκα του ανθρώπου αλλά στο αυρόσωμα και την ψυχή μέσω νόησης η αλήθεια αυτή και τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται ! [όπως είπε Ο Ενσαρκωμένος Τριαδικός Θεός Ιησούς Χριστός]….

Ο άνθρωπος που έχει ξεχάσει ή δεν έχει μάθει ή έχει ξεμάθει το αυρικό σώμα και την ψυχή , θαμπώνεται από τα θαύματα εντός του πλαισίου , χώρου , τόπου κύκλου , ανακύκλωσης , θαμπώνεται και θεοποιεί συναισθητά ή ασυναίσθητα τα θαύματα της ή/και εντός της Τέχνης της πυκνής σάρκας ή και ύλης ! Όταν λέμε πυκνή ύλη εννοούμε από τα πυκνότερης μάζας έως τα αραιότερης μάζας υλικά που σε αυτήν την δεύτερη συγκαταλέγεται το φώς. Το γνωστόν φως που καίγει είναι από τες λεπτότερες μάζες της πυκνής σάρκας !

Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ή πιστεύει μόνον με κενά λόγια χωρίς την καρδιά και τον νου , ότι υφίσταται αυρόσωμα και ψυχή , τότε έχει εγκλωβιστεί στα θαύματα της πυκνής ύλης κάθε πυκνότητας και λεπτότητας αυτής ! Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα , η παγίδα που μπορεί να τον εγκλωβίσει διαπαντός σκλάβον και δούλον της πυκνής ύλης με μοιραίον πιθανόν αποτέλεσμα την απώλεια της ψυχής του , επειδή δεν την Ευεκτίμησε Ευδεόντως και με σέβας και το σέβας είναι πάντοτε υπό+θεση Ηθικής !

Εάν δεν υπήρχαν το αυρόσωμα και η ψυχή [υψηχή = υψηχεί ! ίδε και Ιαχά = Τετραγράμματον καθαρόν του ζομφομένου Ιαχωβά ή μάλλον Γιαχβέ ως παραφθορά = Ιαχή = Ηχεί και εξ’ ύψους ηχεί ο Ήχος ή Ηαχά ή Ιαχά !] ναι τότε τα ανώτερα και μοναδικά θαύματα θα ήταν αυτά της Τέχνης και κατ’ επέκτασιν της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί που δεν είναι Προγεγραμμένοι στο Βιβλίον της Ζωής, τους λείπει η Προσυνειδητοποίηση και Προσυναίσθηση των βαθμών πυκνότητος και κυριολεκτικώς του αυροσώματος και της ψυχής ή αν τα γνωρίζουν και παραδέχονται αγνοούν εξ’ αιρέσεως και πλάνης ότι αυτά διακατέχονται από ανώτερους βαθμούς Ηθικής από αυτούς που παρακολουθούμε και παρατηρούμε εις το πλαίσιον και χώρον της πυκνής μάζας , ώστε η μεν πυκνή μάζα να χρειάζεται να φάγει ή να τρώγει άλλη πυκνή μάζα επειδή από αυτές έκτοτε λαμβάνει τες πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες, ισχνοστοιχεία και έναν σωρόν άλλα προσυνστατικά ζωής της πυκνής μάζας και τώρα τα κάνουμε τεχνηεντώς εξού και αυτοί που είναι θαυμαστές και ουσιαστικά από αίρεση και πλάνη οπαδοί και κοπαδοί της πυκνής μάζας τα παρασκευάζουν και δεν χρειάζεται πια η μεν πυκνή μάζα να φάγει ζωντανή ή «ζωντανή» άλλη μάζα που μέσα της επίσης έχει αυρόσωμα και ψυχή.

Επειδή υπάρχει ο Νόμος της συνεχούς απώλειας και απορροής μάζας σε μορφή ενέργειας ή μάζας από τα σώματα ή πράγματα της πυκνής μάζας, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη ανατροφοδότησης εκ νέου με πυκνή μάζα και τα συνστατικά της ώστε να διατηρηθεί η ζωή του πυκνού σώματος της σάρκας, αυτή είναι μία χαρακτηριστική αδυναμία και ιδίωμα της σαρκός , η οποία απορροφάει ή και τροφοδοτείται με ύλη είτε σε μορφή μάζας είτε σε μορφή ενέργειας ή και ανάμεικτων αυτών και δη σε κάθε βαθμίδα και δεσμίδα λεπτότητος της πυκνότητος αυτής….

Οι Χριστιανοί Τέκτονες πάντοτε έλεγαν: το σώμα ας το κάνουν ό,τι θέλουν, την ψυχή δεν μπορούν να μας πάρουν χωρίς την θέληση μας ή/και προσοχή την ψυχή να μην μας πάρουν ! Ώδε όλον το Μυστικόν του ανώτερου βαθμού της Χριστιανικής Τεκτονικής ! Η πυκνή σάρκα είναι προκαθορισμένον ότι μία ημέρα θα χαθεί και είναι προσωρινή και αυτόν καλείται θάνατος της πυκνής μάζας ενός ανθρώπου που ουσιαστικά είναι διαχωρισμός από το αυρόσωμα και την ψυχή διότι δεν είναι Προσυμβατή η αιώνια συνύπαρξη τους ! Για να φας την σοκολάτα πρέπει να σχίσεις το περιτύλιγμα, για να αλιεύσεις το ψάρι πρέπει να φάει το δόλομα. Σκοτώνεται κάτι για να γίνει πρόσβαση σε κάτι άλλον στην πρώτη περίπτωση και θυσιάζεται κάτι για να γίνει πρόσβαση σε κάτι άλλον. Για να σώσεις την ψυχή πρέπει να πάρεις είδηση ότι η υπερβολική ή και ανώτερη ευεκτίμηση στο πυκνό σώμα είναι εμπόδιον για την ψυχοσωτηρία !

Όταν οι τεχνητές νοημοσύνες σύντομα θα κάνουν θαύματα, οι Χριστιανοί θα έχουν τον νου τους στα θαύματα που επηρεάζουν υπέρ και κατά την ψυχή ! Τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι προφυτευμένο και κατανοητόν ότι βλάπτουν την ψυχή, τα θαύματα της αιώνιας ψυχοσωτηρίας μέσω της Ηθικής Του Τριαδικού Θεού στο σύνολον τους, είναι γεγονός ότι σώζουν την ψυχήν. Να διατί τα πλούτη της πυκνής ύλης και στην πυκνή ύλη δεν ευσυγκινούν τους Χριστιανούς Τέκτονες αλλά τουναντίον τους εκνευρίζουν επειδή τους εμποδίζουν και προσκόπτουν από τα πλούτη που έχει άμεσον έως και αιώνιον συμφέρον η ψυχή !

Οι άλλοι τέκτονες θέλουν να φτάσουν στον ουρανό με τα θαύματα της πυκνής σάρκας σε κάθε λεπτότητα της , και εν πολλοίς δεν το αντιλαμβάνονται καν και το δικαιολογούν ότι δεν ισχύει , εντούτοις , αυτόν κάνουν και είθε να το αντιληφθούν προς συμφέρον των ψυχών τους , Οι άλλοι τέκτονες δεν αντιλαμβάνονται την εξαπάτηση εκ σατανά , ότι δεν μπορείς να ανεβείς στο άπειρον με την σκάλα της τέχνης και της οιασδήποτε γιγαντιαίας τεχνητής νοημοσύνης , διότι όσον σημαντική , θαυμαστή και θαυματοποιή είναι εντός των πλαισίων Λογικής της πυκνής σαρκός που αποτυχημένα και πλανητικά διά τους ίδιους και θύματα και έμμεσα παραθύματα [εκούσια και ακούσια θύματα] αυτής της πίστης που καλείται Ορθολογισμός και είναι «Ορθολογισμός» και που ο σατανάς μιμητικά αντισταθμικά όρισε σε αντίθεση και ανταγωνισμό της προϋπάρχουσας λέξης και ορισμού Ορθοδοξία [Χριστιανική] !

Έναν μαχαίρι είναι τεχνητή πράξη, προέκταση, πολιτισμός, ανώτερος από το σώμα, εξού και δύναται να το σκοτώσει, επεξεργαστεί, κόψει! Δεν χρειάζεται να προσφύγουμε ή σπεύσουμε στην υπερεξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη/ανοημοσύνη διά να καταλάβουμε πόσον αδύνατον και υποδιέστερον είναι το σώμα ήτοι η πυκνή σάρκα εν συγκρίσει με άλλες ισχυρότερες πυκνές σάρκες.

Και ο πιο βλάκας και γελοίος Χριστιανός ή/και Χριστιανός Τέκτονας με Πίστη , και αυτοί που διαφωνούν ανά μεταξύ τους και αυτούς που διαφωνώ και εγώ μεταξύ μαζύν τους [δεν είμαστε άξιοι γενικότερα ως άνθρωποι να συμφωνούμε σε όλα και όλα τα τελειότερα και ορθότερα να τα γνωρίζουμε όλοι το ίδιον και σε πάσα λεπτομέρεια σε θέματα θρησκείας και μη, είναι προδεδομένον] , έχουν έστω μία γνώση που σε αφήνει άναυδον και αφήνει άλλους Χριστιανούς και μη Χριστιανούς άναυδους σε βαθμόν θαυμασμού του. Εάν μπορείτε να το εκμαιεύσετε θα το διαπιστώσετε ακόμη και σε Συνχριστιανούς σας που διαφωνείτε ολίγον ή πολύ ή πάγια με αυτούς και κατά την στιγμήν πολλές φορές που διαφωνείτε ! Αυτόν κατά προέκταση σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος διατηρεί μία πλευρά και μία οία ποσότητα του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του με Τον Τριαδικόν Θεόν….

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει ασύλληπτα θαύματα , η νόηση της πυκνής σάρκας τινός ανθρώπου θα θαυμάζει και η νόηση του αυροσώματος και της ψυχής θα γελάει , ή μαραζώνει στην περίπτωση που ο άνθρωπος αγνοεί τες δεύτερες και εστιάζει στην πρώτη ! Αυτόν σημαίνει Τεκτονική Υποβάθμιση σε Απώλεια αυτού που υποβαθμίζεις ήτοι αυρόσωμα και ψυχή !

Πως τα γνωρίζει αυτά ο σατανάς ; Δοκίμασε να ανεβεί με την τεκτονική κλίμακα άνωσης στο άπειρον [Ή Θεόν ] και έπεσε , μόνον που το σκέφθηκε , γνωρίζει ότι όποιος ανεβαίνει χωρίς Τον Θεόν αργά ή γρήγορα πέφτει και όποιος κατεβαίνει για να εύρει Τον Θεόν ή να τον εύρει Ο Θεός αργά ή γρήγορα ευρίσκεται με Τον Θεόν και στεφανώνεται και μισθώνεται δωεράν από Τον Θεόν !

Η Βασιλεία των Ουρανών , δεν μπορεί να εκβιαστεί με το θέλημα του ανθρώπου , αλλά με ευθυγράμμιση του ανθρώπινου θελήματος με το θέλημα Του Θεού , και με αυτόν τον τρόπον εκβιάζεται , διότι άπαξ και συνευθυγραμμίζεσαι με το θέλημα Του Θεού που είναι η Ηθική [Του Θεού] , αυτή Ηθική δεν δύναται να σε αποβάλει όχι με την έννοια της αδυναμίας να το κάνει αλλά με την έννοια ότι γίνεσαι Έναν με Την Ηθική που είναι Ο Τριαδικός Θεός ! Αυτός είναι ο Άγιος άνθρωπος !

Στις ημέρες μας συμβαίνει κάτι πολύ παράδοξον , δίνεται η ευκαιρία λόγω των δυσκολιών και αναθεματισμένων προόδων , ήτοι των σκοπών των προόδων από τους δαίμονες και ανθρωποδαίμονες , να συρθείς και παρασυρθείς προς την αγιότητα , με ευκολίαν ! Διατί με ευκολίαν ενώ φαίνεται δυσκολία ;

Διότι σε εποχές ήπιες , δεν υπάρχει η ανάγκη να επιλέξεις αυστηρά το μεν ή δε στρατόπεδον , και αυτή είναι μία παγίδα , ενώ στις ημέρες των άκρων , δεν έχεις την επιλογή να είσαι σε κάποια ειρηνική ήπια μέση απόσταση , είναι ή ταν ή επί τας με την έννοια ή απ’ εκεί ή απ’ εδώ πάρτο ή άφησε το , ψωμί ή Χριστόν , ενώ μέχρις στιγμής είναι και ψωμί και Χριστός !

Την εποχή των Πρωτοχριστιανών Αγιομαρτύρων ήταν ή Αποχριστιανισμός ή θάνατος ! Την εποχή των Νεομαρτύρων ήταν ή Αποχριστιανισμός με συνταυτόχρονη μετάβαση σε Μωαμεθανοποιησμόν ή θάνατος , τώρα θα είναι η ψωμί ή Χριστός και όσοι επιλέξουν Χριστόν , κατόπιν θα διωκτούν διά να επιλέξουν ή ψωμί ή θάνατον !  

Γιατί να μην πάρεις το ψωμί; Ποίος είναι τρελλός να μην πάρει το ψωμί; Αφού είναι στην φύση [πυκνής σαρκός πλευρά ανθρώπου όμως!] να παίρνεις το ψωμί ! Τότε διατί το αρνείσαι ; Διά να μην χάσεις το Ψωμί της ψυχής που είναι Ο Χριστός !

Δηλαδή θα είναι ή ψωμί ή Ψωμί [ή Ψωμί ή αντιψωμί το μεταδιαφθείρουν ως υπόθεση πονηρής δολιότητος] ή και ή Αντίχριστον με ψωμί ή Χριστόν με Ψωμί , αλλά δεν θα σου λένε ότι Ζη Χριστός και είναι Ψωμί ήτοι Ψυχοψωμί ! (Ψυχοψωμίον = Ψυχοψωμί+Ον/Ων) !

Είπαμε , αυτά είναι διά τους προχωρημένους και αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν , στην αντοχή που θα χαρίσει το Ψυχοσωτήριον Ψυχοψωμίον ! Το πώς με την Προσευχήν και όλα όσα άλλα διδάσκει η Χριστιανική Τεκτονική/Διδασκαλία , αλλά συνειδητοποιώντας αυτά που γράψαμε ώδε αντιλαμβάνεσαι την χρησιμότητα της Χριστοδιδασκαλίας και από τυπική την κάνεις Αγιομετουσιαστική !

Με την εξαφάνιση του μεγέθους εμφανίζεται το άπειρον άλειπτον μέγεθος. Ο αριθμός δεν είναι ποσότητα, η ποσότητα δεν είναι αριθμός….

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (3)

  1. ΠάνοςΓέριμου 05/09/2023 @ 3:01 ΜΜ

    ΣΙΧΑΘΗΚΑΜΕ ΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΤΗ ΝΤΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, είναι εύκολον να κρίνεις τον καθένα χωρίς να δείχνεις τι πιστεύεις σε κάθε περίπτωση, οι προφυτείες είναι εκεί και δεν μπορείς να τες νικήσεις ! Το να μην δηλώνεις τι πιστεύεις για να φανεί εάν είναι σωστόν είναι η εκ των υστέρων κατάκριση του ψόφιου τίποτε, δεν ξέρω, διαφωνώ και λέγω ότι τα ήξερα ενώ ουδέποτε δήλωσα !

  2. ΠάνοςΓέριμου 05/09/2023 @ 3:02 ΜΜ

    Άλλωστε , διάβασες το άρθρον ; ή σχολίασεςμε βάση τον τίτλον και ίσως μερικές γραμμές στην αρχή;

  3. ΕΡΜΗΤΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ 05/09/2023 @ 6:28 ΜΜ

    Ο τεκτονισμός βασίζεται κυρίως στην Ελληνική φιλοσοφία στον Ερμητισμό στον Γνωστικισμό και στον Εβραικό μυστικισμό της Καμπάλα και είναι μία λογική συνέχεια των Αλεξανδρινών που παντρεύει την δύση με την ανατολή και τον δυτικό αποκρυφισμό με τον ανατολικό μυστικισμό μέσα στα πλαίσια μιας universal Νεοπλατωνικής προσέγγισης και είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα βασικά ανεξάρτητο από το θρήσκευμα. Από εκεί και μετά υπάρχουν και οι χριστιανοί τέκτονες και οι Ναίτες και οι Ροδόσταυροι κλπ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*