Με την εξαφάνιση του μεγέθους εμφανίζεται το άπειρον άλειπτον μέγεθος. Ο αριθμός δεν είναι ποσότητα, η ποσότητα δεν είναι αριθμός….

Με την εξαφάνιση του μεγέθους εμφανίζεται το άπειρον άλειπτον μέγεθος. Ο αριθμός δεν είναι ποσότητα, η ποσότητα δεν είναι αριθμός…. Σε συνέχεια του άρθρου στο τέλος. Το μέγεθος είναι μία απόσταση , δηλαδή , από μέχρι έναν άλλον σημείον , μία στάση από μέχρι έναν άλλον σημείον , αυτός είναι ο Ορισμός της Απόστασης ! … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με την εξαφάνιση του μεγέθους εμφανίζεται το άπειρον άλειπτον μέγεθος. Ο αριθμός δεν είναι ποσότητα, η ποσότητα δεν είναι αριθμός…..