10:49 - 16/09/2023

Soul Fusion, Kitchen Fusion, Church Fusion, ALL F@ck 666 Fusion…..

Διαφημίσεις

Soul Fusion, Kitchen Fusion, Church Fusion, ALL F@ck 666 Fusion…..

Ψυχοσύντηξη [ψυχικὴ σύντηξη], Μαγειροσύντηξη [μαγειρικὴ σύντηξη], Ἐκκλησιοσύντηξη [ἐκκλησιαστικὴ σύντηξη]….

Ἀφου τὰ ἔκαναν ὅλα αὐτά, προχωρᾶμε εἰς τὴν βιολογική, ψυχική, πνευματική, σύντηξη…..

Ὅπως ὁ Σβάαμπ εἶπε φυσική, ψοφιακή/ψηφιακή, βιολογικὴ σύντηξη, ὅλα σὲ σύντηξη…..

Πυρηνικοψυχικὴ σύντηξη καὶ ἐξαφάνιση….

Θυμᾶστε ὅταν σᾶς ἔλεγα διὰ τὸ ρῆμα μάττω/μάσσω; Ὅτι ἐξ’ αὐτοῦ οἱ σημασίες μαγειρεύω, μαστουρώνω, μαστούρα, μάστρος, μάγειρος, μαέστρος, μάγος, μαγεία, μαλακία, μαλακώνω, μάλαξ, μασάω, μάσα, μασόνος/μασῶνος & check mat mad son of devil…..

Ἕνας ἀρχιεπίσκοπος καὶ μία Ἱερὰ Σύνοδος μὲ ψευδοοικουμενικὴ σύνοδο Κολυμπαρίου γεμάτη μασονικὰ σατανικὰ σύμβολα, ποὺ ἀποδέχεται τὴν pushτοπαιδαγώγηση εἰς τὰ σχολεῖα εἶναι σύντηξη, μοδάτη fusion Ἐκκλησία ἢ «Ἐκκλησία» ἢ μᾶλλον «ἱεραρχία» καθότι Ἐκκλησία εἴμαστε ἐμεῖς!

Ἕνας τράγος παπᾶς, ἕνας μοῦλος στὴν Ἱερὰ Πύλη ποὺ εἶδε κατ’ ὄναρ ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὁ ἱερεὺς καὶ ἔπεσε σὲ κατάθλιψη, καὶ εἶπε ὅτι δὲν θὰ ἔχουν οἱ ἱερεῖς τῶν ἔσχατων καιρῶν, πνευματικὰ παιδιά, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἢ δὲν ἤθελε νὰ εἰπεῖ ἢ δὲν τὸ κατανόησε πλήρως, εἶδε τους συντηγμένους/fusion papaδες!

Ἀσποῦμε γιατί ὁ ἀρχιεπίσκοπος νὰ μὴν βάψει κόκκινα μαλλιά, νὰ εἶναι κουρεμένος ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ νὰ ἔχει πουπουρίκκον λιλά; Δὲν ἔχει δικαιώματα ὁ ἄνθρωπος;

Γιατί νὰ μὴν φοράει τάγκα καὶ νὰ λικνίζεται; Ἀφοῦ ἡ σεξουαλικὴ παναμαρτωλὴ διαπαιδαγώγηση ἐπιτρέπεται καὶ εἶναι ἐπιθυμητὴ ἀπὸ μέλη τῆς «Ἱερὰς Συνόδου» γιατί νὰ μὴν εἶναι Συντηγμένη ἡ Ψευδορθόδοξη Ἐκκλησία;

Γιατί καλὲ νὰ δυσαρεστοῦμε τους Πωλειτικοὺς καὶ Ὑπερπωλειτικούς; Γιατί νὰ ἀνησυχοῦμε ποὺ στὰ ἐμβόλια ὑπῆρχαν θυσιάσματα ἀπὸ ἀνθρώπους, δὲν ἔχει δικαιώματα γιὰ ὅλους; Μὲς στοὺς ὅλους εἶναι καὶ ὁ διάβολος, ἔτσι δὲν εἶναι !

Γιατί νὰ μὴν κουρευτεῖ ὁ ἀρκιεπίσκοπος μὲ ψαλλὶν κουρᾶς κουέλλας [προβάτου] καὶ τραουλλομάσιαιρου;

Γιατί ἡ «Ἐκκλησία» τους νὰ μὴν εἶναι καὶ λίγο πισωγλεντική;….. Τυχαία προέκυψε προσφάτως ὁ ko nanos & k+onan/ονισμός, νομίζετε ὅτι ἡ ἀντίχριστη νέα τάξη πραγμάτων τὸ σχεδίασε; συνομωσιολίγε ποὺ λὲς ἀλήθειες….

Πόσο «ἀθῶα» τὰ γράφουν καὶ κρύβουν τὶς προθέσεις γιὰ ἄρση καὶ ἀπώλεια ἐξ’ ἀρχῆς τῆς πνευματικῆς ἠθικῆς καὶ ἀντίστασης, πολὺ «χριστιανικὰ» καὶ λὲς καὶ μέχρι στιγμῆς δὲν τὰ ξέραμε καὶ δὲν τὰ ἀντιμετωπίζαμε, ἀλλὰ τὸ ρεζουμὲ εἶναι νὰ προωθήσουν τὸ pushτλικκιν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐνώπιον Χριστοῦ τάχθηκε ὑπὲρ στὴν σύντηξη/fusion «ἐκκλησία» τοῦ Ἀντίχριστου….. Ὕστερα στὴν κάρτα πωλείτη ψῆφον [πλακίδιον] χάραγμα καὶ τὸ χάραγμα στὸ μέτωπο ἢ δεξὶ χέρι. Βάσει τῆς προφυτείας τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Καισαρείας Ἀρέθα πρῶτα τὸ χάραγμα θὰ δοθεῖ ὡς ψῆφος [πλακίδιον] καὶ ὕστερα γιὰ νὰ μὴν ὑποχωρήσει οὔτε ἕνας καὶ τὸ πετάξει καὶ πάρει τὰ βουνὰ θὰ τὸ βάλουν στὸ χέρι καὶ μέτωπο, ἀλλὰ μὲ τὸ πλακίδιον = ταυτότητα/κάρτα [ψῆφος ἐξοῦ καὶ ψηφιδωτὸν = πλακιδιωτόν, ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω την διαλογὴ αὐτὸ ποὺ σήμερα λέμε ψηφοφορία ἐπειδὴ τὴν ἔγραφαν σὲ πλακίδια, ἔμεινε ἡ ἀλλαγμένη σημερινὴ ἐννοια ψῆφος, καὶ εἶπε ὁ Ἅγιος Ἀρέθας ὅτι χωρὶς τὴν ψῆφο/πλακίδιο δὲν θὰ μπορεῖς νὰ κάνεις τίποτε, οὔτε νὰ ψωνίσεις οὔτε νὰ πωλήσεις, καὶ ὅστις δὲν μετανοήσει θὰ ἐκληφθεῖ ὡς χαραγμένος, τότες ὅταν τὰ εἶπε, προσέξετε δὲν ὑπῆρχαν ταυτότητες σὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἤτοι χάρτινη ἢ ξύλινη, ἄρα ἡ προφυτεία εἶναι τεραστίων σημαντικῶν διαστάσεων, ὅταν τὰ εἶπε αὐτὰ ὁ Ἐπίσκοπος Ἅγιος Ἀρέθας δὲν ὑπῆρχαν ταυτότητες γιὰ νὰ βγάλει συμπεράσματα, ἦταν τὸ 900 μ.Χ, δὲν εἶναι ὅπως ὅταν βλέπεις τα νέφη ἀπὸ νοτιοδυτικὰ καὶ λὲς θὰ βρέξει σὲ μία ὥρα, αὐτὸ εἶναι σημεῖο καιροῦ καὶ πρόβλεψη, εἶναι ὅπως ἂν κάποιος σοῦ εἰπεῖ: σὲ 4 ἔτη θὰ κάνει χαλαζοθύελλα 10 Σεπτεμβρίου 10 μέτρα, αὐτὸ δηλαδὴ ἡ πρόβλεψη μετὰ ἀπὸ 4 ἔτη εἶναι προφυτεία, ὄχι μετεωρολογικὴ πρόβλεψη βάσει φανερῶν σημείων τοῦ καιροῦ, ἀντιλαβοῦ;]….. Εἶναι χάραγμα καὶ ἡ κάρτα/ψῆφος/πλακίδιον/πλαστικὴ ταυτότητα Πωλείτη!!!!

Σύμφωνα μὲ Ἱερομόναχο ὁ τέως μακαρίτης Ἀρκιεπίσκοπος Τόμμπυς δὲ Μπὺ εἶχε πεῖ ὅτι θὰ πεθάνει καὶ νέος ἀρκιεπίσκοπος θὰ εἶναι ὁ Γεώργιος Πάφου καὶ πρόεδρος ὁ Νίκατσιος Χριστοδουλίδης, λέτε νὰ ἔκανε πρόβλεψη ἢ προφυτεία; Οἱ δικοί του τῶν δικῶν τους εἶναι, χαχαχα…..

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ / Β’ ΤΕΕΚ
Εφηβεία, εικόνα εαυτού, ψηφιακός εκφοβισμός, ψεύτικο προφίλ, ψηφιακή ταυτότητα (εικόνα εαυτού στα ψηφιακά μέσα), υγιής συνύπαρξη,  στερεότυπα, κουλτούρα κατά του ρατσισμού/ρατσιστικός λόγος, ορθή διαδικτυακή συμπεριφορά, επίλυση συγκρούσεων, υγιείς τρόποι επικοινωνίας Προσωπική ανάπτυξη: παράγοντες που επηρεάζουν τη θετική ανάπτυξη των διαστάσεων του εαυτού τους (ΜΜΕ, φιλία, οικογένεια κ.λπ.),Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά δικαιώματα: χωρίς προκατάληψη σε επίπεδο εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, Μορφές Βίας: (σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, οικονομική) – Υφιστάμενη Νομοθεσία, Εκφοβισμός, Μηδενική ανοχή στη βία και στον εκφοβισμό

 

Στ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ / Γ’ ΤΕΕΚ
Κάπνισμα/αλκοόλ, πληροφόρηση/παραπληροφόρηση, έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο, προσωπικά δεδομένα, phishing, sexting, grooming, φλερτ, ονείρωξη, αυνανισμός, έμμηνος ρύση, αλλαγές (σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές) καθώς μεγαλώνουν/εφηβεία, εσφαλμένες αντιλήψεις/αποδόμηση μύθων και αντιλήψεων γύρω από τις αλλαγές στην εφηβεία, μορφές βίας/τρόποι προστασίας, φιλία Υγιείς ρομαντικές/σεξουαλικές σχέσεις: δεξιότητες επικοινωνίας, καλού ακροατή, διαπραγμάτευσης, επίλυσης συγκρούσεων, αυτοελέγχου και αυτοσεβασμού, Δημιουργία οικογένειας, Δικαιώματα και Τρόποι προστασίας ευάλωτων ομάδων – Ηθικά Διλήμματα, Οικογενειακός Προγραμματισμός – Οικογενειακή Αγωγή

Σᾶς ἐξαπατοῦν ἢ ἀδιαφορεῖτε ἢ ἀμφότερα…..

Ὁ διάβολος εἰς τὰ ψυχικὰ μαγειρεῖα σας, ἀφυπνειστεῖτε ρεεεεε! Ἀντιστθεῖτε, πηγαίνετε εἰς τὰ σχολεῖα καὶ ἀρνηθεῖτε νὰ παρακολουθοῦν τὰ παιδιά σας τὰ pushποιητικὰ βῆμα τῷ βήμασι μὲ τὸ μαλακὸν μαθήματα, εἶναι δικαίωμα σας ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, τὴν Διακήρυξη Ἀνθρωπίων Δικαιωμάτων, ἀναγνῶστε τα, δηλῶστε μειονότητα Χριστιανοὶ ὥστε νὰ λάβετε καὶ αὐτὸν τὸ ἐπιπλέον δικαίωμα καὶ βεβαίως δικαίωμα σᾶς ἐκ Θεοῦ……

Ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ βλέπετε παπᾶδες καὶ λαϊκοὺς νὰ αὐτοαφορίζονται σωρηδόν, μὴν τοὺς ἀκολουθήσετε καὶ μὴν ἐμπιστευτεῖτε σὲ αὐτοὺς τοὺς ἑαυτούς σας, τὰ παιδιά σας, τοὺς συντρόφους σας, τοὺς συγγενεῖες σας, τοὺς φίλους σας, τοὺς συνανθρώπους σας, νὰ λάβετε στέφανον Ἀξίας Χριστοῦ….

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Γεια σας κ. Παναγιώτη. Τι Doors..τι Ελληνικό μπουζούκι..για τον έξω απο δω.. τι Τζαζ,… Απ όλα έχει Η Fusion Soul Kitchen..Ωραία φώτο ο Δωδώνης.. Κ. Παναγιώτη.. Ο Θεός μαζί μαζί μας.Πολυ δύσκολο διαγώνισμα περνούμε.. Σας χαιρετώ. Καλή Δύναμη σε όλους.

 2. Και τα μυαλά σου τα λειψά, γεια σου Φανφάρα φαφλατά

 3. ΠάνοςΓέριμου 09/21/2023 @ 10:27 ΠΜ

  TSAI, πολύ δύσκολον διαγώνισμα, τα λέγει όλα! Ο Θεός μαζύν σου!

 4. ΠάνοςΓέριμου 09/21/2023 @ 10:29 ΠΜ

  ΤΑΣΟΣ, η ζήλεια σου και ο δαίμονας σου, χαίρεσαι που έφυγαν Την Παναγία από το Λύκειον. Άντε πήγαινε να κάνεις τα όργια σου….

 5. ΠάνοςΓέριμου 09/21/2023 @ 11:54 ΠΜ

  Η P@ushτοσύνη εν φυλή συνώτζαιρη του κόσμου κανένας εν ευρέθηκεν για να την ηξιλήψει κανένας γιατί σιέπει την που τ’ άψη ο σατανάς της…..

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*