12:26 - 17/09/2023

Μετὰ ποὺ θὰ καθιερωθεῖ ὁ pushτισμὸς & ἑκατομμύρια μαθητὲς δὲν θὰ ἐπικακαλοῦνται Τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, θὰ ἀναδυθεῖ ὁ Μπαφομὲθ σὺν 72 γένη ἀπὸ τάρταρον, μὴν πεῖς δὲν στὸ εἶπα. Τό [πολὺ πρὶν] 1932 μ.Χ. θὰ εἶναι ἀγνώριστον….

Διαφημίσεις

Μετὰ ποὺ θὰ καθιερωθεῖ ὁ pushτισμὸς & ἑκατομμύρια μαθητὲς δὲν θὰ ἐπικακαλοῦνται Τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι σέ πρωϊνή προσευχή, θὰ ἀναδυθεῖ ὁ Μπαφομὲθ σὺν 72 γένη ἀπὸ τάρταρον, μὴν πεῖς δὲν στὸ εἶπα. Τό [πολὺ πρὶν] 1932 μ.Χ. θὰ εἶναι ἀγνώριστον….

Ἡ δύναμη θὰ ἐπιστρέψει σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀφαιρέθηκε γιὰ νὰ περιπετειωδωθοῦν & δοκιμαστοῦν….

Θὰ γνωρίσετε ἕναν Τζιέκινξ Χὰν ὄχι ὅπως αὐτὸν ποὺ γνωρίζετε….

Ἀρχὲς καὶ ἀρχιμηνιὲς ὠδίνων ἔχομεν…. Προπόνηση γάρ, προπονηθεῖτε…..

Ἐπαναφορὰ ὑποκριτῶν γραμματέων & φαρισσαίων ἀλλὰ & ἐπαναφορὰ τῆς σιδηρᾶς ράβδου ποὺ θὰ θραύσει αὐτοὺς ὡς πηλοὺς κεράμεως…..

Προσέξετε τί σᾶς λέγω ἐσεῖς ποὺ σ’ ἐσᾶς τὰ λέγω…..

Τὰ 72 γένη καὶ ὁ ἀρχιστράτηγος τους δὲν μπορεῖ ν’ ἀνεβεῖ ἀπὸ τοὺς ἐπιταχυντὲς μιονίων, ἀδρονίων * σωματιδίων – κυματιδίων ἐὰν δὲν ὑποχωρήσει καὶ ὀλιγοστεύσει ἡ Προσευχὴ εἰς Τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὸ ἀπαίτησε καὶ οἱ ὑπηρέτες του λογῆς λογῆς τὸ διευθετοῦν μὲ σκληρὴ ἐργασία….

Κατεβαίνουν οἱ Ἄγγελοι [δὲν τοὺς βλέπετε;], ἐξέρχονται τὰ εἴδωλα ἐκ ψυχῆς καὶ καίγονται ὡς καπνὸς μαῦρος ἀπὸ καιώμενα λάστιχα/ἐλαστικά. Ἀνεβαίνουν οἱ δαίμονες μὲ σάρκα καὶ χωρὶς σάρκα [ἐκ τῆς ἀβύσσου] καὶ ἄλλοι πίπτουν ἐξ’ οὐρανοῦ, δὲν τοὺς βλέπετε; Μὰ ποὺ ζεῖτε;

Μὴν ἀνησυχεῖτε, οἱ ψευδοϊερεὶς θὰ ἐξυρισθοῦν ἐνώπιον λαοῦ τρομαγμένου…..

Θὰ βροντήξουν οἱ Ἄγγελοι, θὰ φοβᾶστε & ταυτόχρονα θὰ ἀγαλλιάζεστε οἱ εὐλογημένοι ὑπερεκστατικά, θὰ αἰσθάνεστε τοὺς τάρταρους καὶ τοὺς ὀρουνοὺς ἀγαλλιαζόμενοι, συνταυτοχρόνως, καὶ θὰ λέτε ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, καὶ θὰ κλαῖτε, θὰ τὸ ἰδεῖτε, ἀλλὰ μὴν τὸ λησμονεῖτε, θὰ τιμωρρηθεῖτε ἐὰν λησμονείσετε, ἐν τῷ μεταξὺ Προσεύχεσθε μὲ βρυχηθμυώμενη καρδία, ἐπὶ τέλους θὰ ἰδεῖτε ΥΨΩΣΙΝ ΥΠΕΡΚΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ…..

Οἱ ἄνθρωποι Τοῦ Θεοῦ εἰσὶν λυσσασμένοι μὲ ἀγανάκτηση ἐκδικητικὴ ὑπὲρ Θεοῦ Τοῦ Δικαίου…..

Οἱ ἀνθρῶποι Τοῦ Θεοῦ εἰσὶν λυσσασμένοι μὲ Εὐλογία, ὅσα χάνουν ἐπὶ γῆς ἐπὶ τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων πολλαπλασιάζονται εἰς τοὺς μισθοὺς τῶν κάθε κλάσμα δευτερολέπτου, μὴν ὀκνηρεῖτε….. !

Ὁ ὑπερκαυγᾶς Ἄγγελων & δαίμονων ἤρχισε νὰ διεξάγεται ὀργιωδῶς εἰς τὰς ψυχάς σας, ὄχι ἐκείνων ποὺ χάθηκαν ἤδη οὕτως ἢ ἄλλως, τῶν λοιπῶν, ἡ μάχη τούτη εἶναι ἡ Μεγαμαναμάχα σας !

73 δυνάμεις Ἄγγελων κατὰ 73 δυνάμεων δαιμόνων….. σὲ 37 πεδία 37 πολλαπλασιασμένων δυνάμεων….

Αὐτὸ τὸ Καλοκαίρι μέσα στὴν Θλίψη μου ἔγραψα 8 βιβλία, τὰ δύο τελεσίδικα, σύνολον 700 καὶ πέρα σελίδες, μήπως ἀκούσατε πὼς καὶ πότε ὁ Ἦχος τρέχει μὲ μεγαλύτερη ταχύτητα ἀπὸ τὸ Φῶς;…… Μὲ καθαρὴ Ἀστροφυσική, ὅπως τὴν θέλεις μὲ ἀποδείξεις Φυσικῆς καὶ Μεταφυσικῆς, καθότι ὁ Λόγος ποὺ ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι Προέκταση τῆς Φυσικῆς εἶναι ἐπειδὴ ἡ Φυσικὴ εἶναι Προέκταση τῆς Μεταφυσικῆς, ἀμφότερες ἐμπεριέχουν τὴν λέξη Φυσική….. Ἡ Φυσούμενη, ὅπως λέμε Φούτζιυ Γιάμα….

Τὰ δαιμόνια πῆραν σχήματα καὶ μορφὲς μάχης καὶ οἱ Ἄγγελοι μὲ ἀκλόνητη ψυχὴ γενναιότητας σκεπάζουν τοὺς Ἐκλεκτούς, εἴσαστε ἀπὸ αὐτούς;

Σὲ δύο ἡμέρες ἡ Οὐκρανία θὰ τελειώσει, ὁ πόλεμος μεταφέρεται , πρέπει νὰ κλείσει τὸ κεφάλαιον ἐκεῖ, νὰ συνεχιστεῖ εἰς τοὺς Καυκασάραβες…..

Τὰ νέα τῆς ἡμέρας θὰ εἶναι τόμοι βιβλίων, σὲ πρωτοσέλιδα….. σημασίας τρόμου καὶ δύναμης…..

Ἡ Παλαιὰ Ἱστορία τῆς Ἀλήθειας Γιγαντώνεται……

Τὰ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΛΗΓΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ὁ ἀμετανόητος εἶναι ἐχθρός…..

Λένε πὼς στὶς 23 Σεπτεμβρίου 2017 μ.Χ. ἐπανεμφανίσθηκε τὸ Ἄστρον της Βηθλεέμ, μὲ Συνόδους εἰς τὸν Ἀστερισμὸν τῆς Παρθένου, ποὺ τὸ συνσχέτισαν μὲ τὴν Γυναῖκα εἰς τὸ 12ὸν Κεφάλαιον Ἀποκάλυψης, εἶναι Ἡμερομηνία διὰ τὰ Τριήμερα τοῦ Γενέθλιου Τῆς Παναγίας, μὲ τὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον ἴσως ἀναφέρουμε περισσότερα σὲ προσεχὲς ἄρθρον….. Ἀλλὰ δὲν ἐφάνησαν οἱ δύο προφῆτες τοῦ 11οὺ Κεφαλαίου Ἀποκάλυψης, ἀλλὰ τὰ γεγονότα ἤρχισαν….

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ
Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
11-2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ
ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι
ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.
11-3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ
προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας
ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.
11-4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο
λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς
ἑστῶσαι. 11-5 καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει
ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος
αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν·
καὶ εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ
αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 11-6 οὗτοι ἔχουσιν
ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς
βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν,

καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων
στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν
ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.
11-7 καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν
αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον καὶ
νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.
11-8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας
τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται
πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου
καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.

11-9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν
καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν
ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα
αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα.
11-10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς
χαίρουσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται
καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ
δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
11-11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ,
πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς
αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν,
καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς
θεωροῦντας αὐτούς,

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*