Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 1… Αποκάλυψη Κεφ. 13… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 1… Αποκάλυψη Κεφ. 13… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες… Μπορείς νά φανταστείς σέ τί σκοτάδι θά είμασταν εάν δέν γράφετο η Αποκάλυψη; Γιά νά τό καταλάβεις αυτόν, αυτή τή στιγμή κάποιοι θεωρούν ότι δέν είναι η ώρα τού 13ου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 1… Αποκάλυψη Κεφ. 13… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες….