11:08 - 02/01/2021

Ό κίβδηλος εμβολιασμός καί διατί τό κάνουν. Όσον σού δείχνουν ψέματα τόσον περισσότερον τό πιστεύεις…

Ό κίβδηλος εμβολιασμός καί διατί τό κάνουν. Όσον σού δείχνουν ψέματα τόσον περισσότερον τό πιστεύεις…

Διατί κάνουν κίβδηλους εμβολιασμούς, διατί σού τό δείχνουν καί δέν σού λένε διατί σού τό δείχνουν; Ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση διατί σού δείχνουν τό ψεύδος «τούς»… Καί δέν γίνεται πρώτη φορά, οί πολιτικοί σκοπίμως λένε γκάφες, τό είχα επισημάνει χιλιάδες φορές σέ σχόλια καί άρθρα καί οί περισσότεροι δέν τό πίστευαν ή έμεναν είς τά μουλλωκτά…. μετά από μικρή συνζήτηση….

Η ιστορία αυτή σέ σύγχρονη φάση αρχίζει από τό πείραμα σ’ έναν πανεπιστήμιον τής Αμερικής τήν δεκαετία τού 1960 μ.Χ.. Είχαν έξη φοιτητές οί οποίοι οί πέντε έξ’ αυτών ήσαν προσυνεννοημένοι νά απαντούν τίς οφθαλμοφανείς ενσφαλμένες απαντήσεις. Ό ένας φοιτητής είς τήν αρχήν εξωφρενίζετο ύστερα χαλάρωνε καί κατόπιν αποδεχόνταν τήν ενσφαλμένη απάντηση μέ τήν οποία συμφωνούσε καί οί καθηγητές. Εντούτοις, διατί δημοσίευσαν αυτόν τό βίδεο;… Η αλήθεια είναι ότι καί οί έξη φοιτητές τού βίδεο ήσαν προσυνεννοημένοι. Οί πέντε νά λένε ψεύδη καί ό ένας νά αντιδρά καί κατόπιν νά αποδέχεται τήν απάντηση τών πέντε ή νά προσποιείται ότι τήν αποδέχεται… Τό πείραμα αυτόν μέ κάθε βεβαιότητα έγινε καί σ’ άλλους φοιτητές οί οποίοι εξοργίστηκαν αλλά δέν τό δημοσίευσαν….

Πρώτον, αυτόν οπού θέλουν νά σού εμπεδώσουν ώς συνωμοσιολόγου, φιλοσόφου, ευφυή, λογικού ανθρώπου είναι ότι άμα όλοι τρελλαθούν πρέπει νά συναινέσεις μέ τούς τρελλούς…

Δεύτερον, υπάρχει έναν παραμύθι οπού οί υποτακτικοί ενός βασιλέα άνοιξαν έναν πηγάδι είς τήν πόλη καί όσοι ήπιαν τρελλάθηκαν, ήπιαν όλοι. Τότε έλεγαν φωνακτά ότι ό βασιλέας είναι τρελλός καί αυτός τούς είπε ότι αυτοί είναι τρελλοί, έν τέλει διά νά σώσει τήν θέση καί τό σαρκίον τού ήπιε από τό ίδιον πηγάδι καί τρελλάθηκε επίσης. Τότε όλοι φώναξαν ό βασιλέας είναι σοφός! Αυτόν τό περιστατικόν είναι πολύ σοβαρόν καί εκείνος οπού τό έγραψε ίσως γνώριζε κάτι περισσότερον, όπως αυτοί όπου έγραψαν περί βρυκολάκων, μάγισσων οπού τρώνε παιδιά, Αλίκες είς τίς χώρες τών θαυμάτων, οπού όλα εξυπονοούν τήν πόση ανδροχρώμιου. Εάν τώρα είς τήν θέση τρελλός βάλετε τήν θέση δαιμονισμένος θά καταλάβετε, ότι όστις κατέχετε από τόν διάβολον μισεί όποιον βηματίζει έστω μέ κάποιες από τίς αρετές Τού Θεού… Ό βασιλέας έν τέλει υπόκυψε είς τούς κυριολεκτικούς ή μεταφορικούς δαίμονες τού λαού τού καί αρνήθηκε τήν Αλήθεια…

Τρίτον, εκτός τών όσων λέγει ό Stranger καί άλλοι καί είναι αλήθεια, ότι θέλουν νά δημιουργήσουν διπολισμόν καί κατά τήν άποψιν μού τοπικά καί κρατικά εμφύλια αντιμαχήματα μέχρι τρέλλας, ταυτόχρονα κάτι άλλον κάνουν. Ποία είναι αυτά; Μέ βεβαιότητα ένα από αυτά είναι ότι θέλουν νά ΜΑΣ κοροϊδεύουν, τό απολαμβάνουν, πιστέψετε μέ, ηδονίζονται, καί αυτόν τό χούϊν τό έχει ό σατανάς…

Τέταρτον, ότι υπάρχει κάρτα Ιλλουμινάντων μέ τούς συνωμοσιολόγους καί χάρτης πού θά φθάσουν μέ τίς συνωμοσιολογίες τούς, χωρίς νά τόν δείχνουν όλον, είναι πολύ ανησυχητικόν. Ένας λόγος κατά τήν άποψιν μού είναι επειδή θέλουν νά βαστούν απασχολημένους τούς ευφυείς ανθρώπους ώστε νά δρούν μόνον διαδικτυακά καί όχι πρακτικά αλλά καί αντισυνωμοτικά δι’ αμύνης κατ’ ιδίαν…
Πέμπτον, από τούς συνωμοσιολόγους μαθαίνουν τί καταλάβαμε, πώς σκεπτόμαστε καί διατί τό καταλάβαμε καί μέ τά συμπεράσματα «τούς» αντιδρούν αναλόγως ή διαφοροποιούν αναλόγως τό πρόγραμμα «τούς». Συνάμα προσδίδουν τήν εντύπωση ότι υπάρχει ακόμη ή ότι υπήρχε κάποτε δημοκρατία…

Έκτον, όταν ό απατεώνας δείχνει τό ψεύδος τού ώς νά μήν συμβαίνει τίποτε μεμπτόν ήτοι παναδιάντροπα επηρεάζουν πολλούς ότι δέν είναι ψεύδος καί τούς κάνουν ηλιθιότερους από πρίν… ή βλέπουν μέ κακόν οφθαλμόν όσους κατηγορούν τούς ψεύτες καί τό ψεύδος. Αυτόν τό έχω επισημάνει μέσω τών οπαδών τών κομμάτων, οπού ό,τι αποδείξεις καί νά τούς φέρεις διά τόν αγαπημένον τούς πολιτικόν δέν τό πιστεύουν. Κάποτε έδειξα σέ κάποιον απατεωνίσκον κάποια λόγια τού Γλαύκου Κληρίδη οπού έγραψε σέ βιβλίον τού καί κατηγορούσε τόν εαυτόν τού καί ό απατεωνίσκος είπε ότι δέν ήταν λόγια τού Κληρίδη ούτε τό βιβλίον οπού επισήμως είχε τήν υπογραφήν τού… Ό έρωτας στραβώνει…. Κυριολεκτικώς τά μαγευμένα υποσυνείδητα καί υποσυνείδητα βλέπουν ό,τι τούς αρέσει…. μόνον ό,τι τούς αρέσει…

Εύδομον, όταν θά λές ότι είδες βίδεο οπού η σύριγγα λυγίζει θά σέ βγάζουν ψεύτη καί τρελλόν κάποιοι, ενώ άλλοι παρότι θά ιδούν τό βίδεο θά λένε πώς αυτόν δέν είναι απόδειξη ότι δέν εμβολιάστηκε η πολιτικός εκείνη….

Όγδοον, όταν δείχνεις τό ψεύδος προσποιούμενος ότι δέν είναι ψεύδος καί χωρίς νά ανησυχείς ότι είναι ψεύδος σέ δημόσια θέα, υπνωτίζει τούς ηλίθιους καί τούς κάνει ακόμη περισσότερον ηλίθιους…

Έννατον, όταν τό ψεύδος γίνει τού συρμού ώς αλήθεια τότε κάποιοι συνωμοσιολόγοι ίσως παραιτηθούν, υποκύψουν, υποχωρήσουν, ακολουθήσουν τό ρεύμα ώ μή γένοιτο.

Καί δέκατον καί κυριότερον, τό Ευαγγέλιον λέγει ότι οί ασεβείς θά βλέπουν, θά ακούουν, θά έχουν απτά στοιχεία αλλά δέν θά καταλαβαίνουν. Αυτά τά λέγει ό Δανιήλ, αλλά συνάμα Ό Χριστός αργότερα είπε ότι Ό Πατέρας Τού δέν αφήνει τούς ασεβείς νά καταλάβουν τήν αλήθεια διότι δέν τούς θέλει, έχει τούς λόγους Τού νά τούς συγχάθηκε. Καί συνεχίζει Ό Χριστός ότι εάν καταλάβουν Τόν Πατέρα θά Τόν παρακαλέσουν νά τούς σώσει καί δέν θά έχει άλλη επιλογή, επειδή όμως δέν θέλει νά τούς σώσει δέν τούς αφήνει νά Τόν καταλάβουν. Συνεπώς, αυτόν οπού εσύ θεωρείς ώς δεδομένον καί ευκολοκατανόητον, δι’ άλλους είναι εντελώς ακαταλαβίστικον αλλά ισχύει καί τό αντίστροφον. Εάν έχεις αποτυχίες σέ κάποια θέματα οπού όλοι οί άλλοι ευκόλως επιτυγχάνουν, σκέπτου ότι Ό Θεός μάλλον δέν θέλει νά επιτύχεις σ’ αυτά διότι θά σέ καταστρέψουν άμεσα ή έμμεσα ή θά περιορίσουν τόν ουράνιον μισθόν σού παρότι ώς καρδιογνώστης γνωρίζει ότι τόν αξίζεις….

Κατά συνέπεια, όταν σού δείχνουν τό ψεύδος «τούς» είναι συνάμα πρόνοια Τού Θεού διά νά καταλάβεις εσύ, καί συνάμα νά τό αναφέρεις αλλού, αλλά δέν σημαίνει ότι όλοι θά τό δεχθούν, εσύ τό λές καί ό,τι θέλει άς πράξει ό άλλος… Εσύ βεβαίως θλίβεσαι καί πενθείς εάν δέν δεχθεί ό άλλος ό συνάνθρωπος σού τήν αλήθεια, αλλά αυτόν τό γνωρίζει καί Ό Θεός καί εξεύρει τί συμβαίνει… δέν μπορείς καί δέν υπάρχει νόημα νά κάνεις ό,τιδήποτε άλλον έστω καί εάν μπορούσες…

Εάν αναλογιστείς ότι ήδη υπάρχει ό διπολισμός έν σχέσει μέ τό εμβόλιον καί ότι πάντοτε υφίστατο διπολισμός διατί νά σού τό δείχνουν; Γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια, μέ τήν ίδια λογική πράξη λανθάσουνα λέγει τήν αλήθεια….

Θά σού εκμυστηριευτώ κάτι. Όταν κάποιος θέλει νά μού κάνει κακόν ή νά μ’ εξαπατήσει σχεδόν πάντοτε εάν όχι πάντοτε, τό μαθαίνω από τόν ίδιον, σού φαίνεται εξωφρενικόν αλλά αληθεύει, έστω καί εάν τόν συγχωρώ. Προσεγγίζοντας τόν καθένα μέ αγαθότητα ό απατεώνας ευρίσκει τρόπον νά μού φανερώσει άμεσα ή έμμεσα ότι θέλει νά μέ βλάψει! Είναι απίστευτον, πραγματικά κάποτε πίστευα ότι ήταν τυχαίον, αλλά μού έτυχε τόσες πολλές φορές οπού πλέον γνωρίζω ότι είναι θέλημα Θεού! Μαθαίνω ότι κάποιος είναι επικύνδινος από τόν ίδιον…. Όταν χαλαρώσει μέ κάποιον δέν μπορεί παρά νά σού εκφράσει μέ ειλικρίνεια τά πιστεύω τού, τόν χαρακτήρα τού, τίς προθέσεις τού, τίς αξίες τού, αυτά γνωρίζει δι’ αυτά είναι υπερήφανος, δι’ αυτά θέλει νά σού ωμιλήσει…. Πολλές φορές μετά τό κατανοεί καί αποσύρεται ή ψυχρένεται διότι παραξενεύεται διατί σού άνοιξε τήν καρδία τού καί σού είπε τί σπουδαίος παλειάνθρωπος οπού είναι….

Τό ότι ΜΑΣ δείχνουν ψεύτικους εμβολιασμούς από προσωπικές παρόμοιες εμπειρίες μού οί οποίες γίνονται από αφέλεια αλαζονείας ήτοι τύφλωσης έκ Θεού, γνωρίζω ότι όσοι δέν εμβολιαστούν θά έχουν άσχημα εξεμπερδεύματα, θά τούς καταδιώξουν εμβολιασμένοι καί τά κράτη τά οποία θά είναι αδιάντροπα πλέον σατανικά καί τίποτε άλλον. Τό έτος 2021 μ.Χ. θά είναι τό έτος οπού θά αναθεωρήσουμε συγχυζόμενοι μέσα σέ παραξενιά διερώτησης τά πάντα καί θά ακολουθήσουν χειρότερα… Σού λέγω ότι ήδη μέ τήν επίδειξη τής φενάκης εμβολιασμού νοιώθουν ώς γάτες οπού περιπαίζουν ΕΜΑΣ τά ποντίκια… Η γάτα χαίρεται νά κοροϊδεύει τά ποντίκια… καί μετά τό παιχνίδι τής μέ τόν ποντικόν ακολουθεί η σφαγή τού ποντικού…. Τό τί δίωξη θά ΜΑΣ κάνουν θά μέ θεωρήσεις υπερβολικά υπερβολικόν εάν σού τό περίγραφα…. Έν τέλει η μοναδική ελπίδα οπού θά ΜΑΣ απομείνει είναι Ό Θεός. Δέν είναι τυχαίον οπού η αγγλική λέξη διά τήν βοή+θεια είναι η ελληνική λέξη διά τήν ελπίδα = χ+ελπίδα = χέλπ! Καί η ελπίς μία παραλλαγή τής χέλπ σέ χόππ!

Η μοναδική σού ελπίδα είναι ότι όσον περισσότερον σέ σπρώχνουν βεβαίως νά αντιστέκεσαι, νά ενημερώνεις, νά προσηλυτίζεις είς τήν αλήθεια αλλά συνάμα νά προσφεύγεις πρός Τόν Θεόν ακόμη περισσότερον….

Δέν σού είπα τό εντέκατον; Μέ αφορμή τούς ψευδοψευδοεμβολιασμούς θά επιβάλουν νόμον νά γίνεται είς τήν παρουσία τής αστυνομίας καί κοινού άλλων εμβολιασμένων….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

  1. λαθος το βλεπεται με την βελονα..αθτο που γιρμαει ειναι για να καλιφθη ι συριγγα//δειτε κανενα αλλο βιντεο που να το δειχνει καλητερα–βλεπεις τωρα την βελονα?

  2. γιωργος τιμπολης 01/02/2021 @ 2:05 ΜΜ

    εαν θα το κανει η οχι ο καθενας εχει σχηματισει γνωμη.υπαρχει και ενα ποσοστο που θα το κανει σε αντιδραση στις φωνες των συνομοσιολογων.τα ακρα . ακρα ψεκασμενος = ακρα στοκος.

  3. ΠάνοςΓέριμου 01/02/2021 @ 10:41 ΜΜ

    Ό ηλίθιος πικάρεται ακόμη καί εναντίον εκείνου οπού θέλει νά σωθεί η ψυχή τού…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh