13:09 - 05/06/2021

Η τέχνη, η επιδημία, τό σύνδρομον τής σήψης. Η μεταλλαγμένη δημοκρατία. Σ’ έναν λεπτόν θά σού αποδείξω ότι είσαι ήδη αρκετά μεταλλαγμένος καί η θεραπεία… Μέρος 1

Η τέχνη, η επιδημία, τό σύνδρομον τής σήψης. Η μεταλλαγμένη δημοκρατία. Σ’ έναν λεπτόν θά σού αποδείξω ότι είσαι ήδη αρκετά μεταλλαγμένος καί η θεραπεία… Μέρος 1

Σ’ έναν χωριό υπήρχε ένας κλέπτης. Όλοι απέφευγαν νά νυμφεύσουν τά παιδιά τούς μέ τά παιδιά τού, αλλά συνάμα απέφευγαν νά τά νυμφεύσουν μ’ έναν πτωχό καί παράλυτο, έτσι ό κλέπτης συμπεθέρεψε μέ τόν πτωχό παράλυτο… Μετά έγιναν δύο οί κλέπτες, τό ίδιον μοτίβο αποφυγής. Αλλά έν τέλει έγιναν πολλοί οί κλέπτες καί οί έντιμοι δέν είχαν άλλη επιλογή ελλείψει νύμφων καί γαμβρών, ούτως ώστε νά παραγκωνίσουν τές προκαταλήψεις τούς καί νά συμπεθερέψουν μέ τούς κλέπτες, ώστε έν τέλει κάθε οικογένεια μετά από καιρό νά φέρει μέσα τής αίμα κλεπτών…

Σ’ έναν άλλο χωριό υπήρχε μία πουττάνα, όλοι απέφευγαν νά συμπεθερέψουν μαζύν τής, αλλά απέφευγαν νά συμπεθερέψουν καί μ’ έναν τρελλό, ώστε η πουττάνα καί ό τρελλός νά συμπεθερέψουν. Κατόπιν η φυλή τούς μεγάλωσε καί ελλείψει νύμφων καί γαμβρών, οί ερωτικώς έντιμοι αναγκάστηκαν νά συμπεθερέψουν μέ τές γενεές τής πουττάνας καί τού τρελλού, παρότι γνώριζαν τί όργια έκαναν οί μητέρες τών νυμφών καί τών γαμβρών στά χωράφια, στούς κήπους, στά όρη στά σπίτια… Επειδή συμπεθέρεψαν μέ δαύτους απέφευγαν νά κρίνουν πλέον τίς πουττάνες καί τούς τρελλούς, όχι από αγάπη καί ταπεινοφροσύνη, αλλά επειδή ό ιμάντας τής παλαιάς υδραντλητικής μηχανής δι’ όσους γνωρίζετε έπειανε καί τούς ίδιους καί τά παιδιά καί τά εγγόνια τούς…

Είς έτερον χωριόν παραθαλάσσιον περιηγητικόν απέφευγαν νά συμπεθερέψουν μέ γόνους μεικτών γάμων από άλλες χώρες, έν τέλει αυτοί πλήθαιναν τόσον, ώστε οί Φιλοκαθαρόαιμοι νά υποκύψουν καί νά συμπεθερέψουν μέ τούς μέ τούς νόθους καί νά παύσουν νά απεχθάνονται αυτούς, αλλά συνάμα ν’ αλλάξουν από λόγους δήθεν όχι συμφέροντος καί ιδιοτέλειας τές ιδέες τών περί Πατριωτισμού καί Ευκαθαροαιμίας, αρχίζοντας νά λέγουν πώς όλοι οί ανθρώποι έχουν ψυχή καί είναι άνθρωποι όπως εμάς καί νά λησμονήσουν ακόμη ότι συμπεθέρεψαν μέ φυλές οπού οί πρόσφατοι προγόνοι τούς σκότωναν τούς πρόσφατους προγόνους τών συγχωριανών…

Σέ μία κοινωνία αλλόκοτη μοχθηρή αθεολάγνα όλοι οί νέοι τού χωριού πούστεψαν. Οί επηρεαστές έπεισαν τούς νεαρούς ότι είναι μαγκιά καί τόλμη τό ππουστλίκκιν καί τό εφάρμοσαν κατά κόρον. Μή έχοντας άλλη επιλογή οί άλλοτε έντιμοι καί Φιλότιμοι συγχωριανοί αναγκάστηκαν νά υπανδρεύσουν τάς θυγατέρας τών μέ κίναιδους διότι η άλλη επιλογή ήταν νά τές αφήσουν γεροντοκόρες…
Αυτές οί τέσσερεις κοινωνίες μεγάλωσαν καί έσμιξαν δημιουργώντας μία Σύνθετη Συμμεταλλαγμένη Παγκοινωνία!… Μέ τήν σειρά τής ξέχασε καί δέν διδάχθηκε ποτέ τί είναι τιμή καί ώς έκ τούτου δέν γνώριζε ότι ήδη είναι μεταλλαγμένη καί δή συμμεταλλαγμένη, ώστε νά θεωρεί τό μεταλλαγμένον φυσικόν καί ηθικόν καί τό αμετάλλακτον, πρωτόγονον καί εξαρχικόν ηθικόν ώς μεταλλαγμένον, τρελλόν, παρανοϊκόν, παράξενον, περίεργον, αλλόκοτον…

Μετά αυτή η Παγκοινωνία ανάπτυξε πολλές τέχνες, επάρσεις, οιήσεις, ιδέες, ιδεολογίες, θεότητες, θρησκείες, παραθρησκείες, εκτροπές, διαστροφές, καί κάποιοι είχαν τίς επιφυλάξεις τούς αλλά συνέβη εκείνον οπού συνέβηκε είς τές πρώτες τέσσερεις μικρές χωρικές κοινωνίες, ήτοι ελλείψει επιλογής προσαρμόζωνταν καί συνθηκολογούσαν σέ γάμους μέ παρακατιανούς, αλλόκοτους, παττάληδες/φιλόκακους καί ώς έκ τούτου η Παγκοινωνία έγινε έτι χειρότερη σέ πανδιαστροφές παρά καί μακρυά από τήν Ηθική, η οποία λησμόνησε τί ήταν πρίν απ’ όλες τές ιδέες…

Μετά ήρθε κάποιος Μέγας Παράξενος καί τούς άλλαξε τά φώτα γυρίζοντας τούς είς τές πρωτόγονες Έντιμες Αξίες, αλλά η αλλαγή καί οπισθοδρόμιση αυτή δέν έσβυσε όλη τήν Μετασυμμεταλλαγή ούτε έπεισε τούς πάντες. Κατόπιν, κάποιοι χαλάρωσαν καί παραχαλάρωσαν τά πράγματα καί επανάφερουν τό πανδαιμόνιον τής ανωτέρω περιγεγραμμένης Συμμεταλλαγής…

Μόλις σχεδόν όλοι λησμόνησαν καί μετάλλαξαν ή παράλλαξαν ή διδάχθηκαν μεταλλαγμένες καί παραλλαγμένες τού Μέγα Παράξενου, υποτροπίσαν άρον άρον είς έτι μεγαλυτέρα Υπερμετασυμμεταλλαγή καί μέσα σ’ αυτόν τόν πολυκυκεώνα τού Κυτίου τής ανάρμοστης χαοτικής δαιμονικής ασυνάρτητης Πανδώρας φύρδην μίγδην εξώλης καί προώλης Παγκοινωνίας ενεμφανίσθηκε είς τό προσκήνιον η διαφήμιση τού μετάνθρωπου, τού υπάνθρωπου μετάνθρωπου, τού υπομετάνθρωπου, τού αλλάνθρωπου, τού παράνθρωπου καί συνοπτικώς τού Υποπαραλλοϋπερματαιοψευδομετάνθρωπισμού!!!!….

Είς τήν αρχή αντέδρασαν αρκετοί αλλά η πλειψηφία δέχθηκε τήν τακτική συνδρομή τών κυκεώνων εμβολίων καί ψηφιακών ηλεκτρονικοβιολογικών συνδέσμων μέ τούς κυκεώνες εντός ανθρώπινης σαρκός καί ψυχής… Τό νήμα αυτόν συνεχίστηκε καί πλήθυναν τόσον πολύ, ώστε οί Αμετάλλακτοι Τεχνογονιδιακώς Υπερμετασυμμεταλλαγμένοι από ιδέες, θρησκείες, παραθρησκείες, ιδεολογίες, διαστροφές, αναγκάστηκαν νά συμπεθερέψουν μέ τούς Γονιδιοσυμμεταλλαγμένους καί έν τέλει εξαφανίσθηκε τό είδος τών μή Γονιδιοσυμμεταλλαγμένων!!!!….

Ό Θερισμός τού Σατανά άρχισε από πολύ παλαιά μεταλλάσσωντας βήμα τώ βημάτι τούς ανθρώπους ώσπου τούς έκαμε αναγνώριστους καί αυτοαναγνώριστους, ώστε όταν ιδεί ό υποπαραλλοϋπερματαιοψευδομετάνθρωπος τού 2060 μ.Χ. τά κινηματογραφικά στιγμυότυπα τού 20ου μ.Χ. αιώνα νά μήν πιστεύει είς τούς οφθαλμούς τού καί νά λέγει δέν είναι δυνατόν, αυτοί δέν είναι οί προγόνοι μού, όπως εσείς τώρα δέν γνωρίζετε τίς Αξίες καί τές Αρχές τών Προγόνων σάς….
Η πρώτη μεταλλαγή ήταν η πτώση τού ανθρώπου από τήν αγιότητα είς τήν χωματότητα όπως ήσαν καί άλλοι ήδη χωμάτινοι βάσει τής στιχομυθίας Θεού καί Κάϊν είς τήν Γένεση… Μετά ήρθε έτερη καί έτερη καί έτερη… Καί γνωρίζεται πώς έρχεται η επόμενη γενεά πτώση καί συνάμα υπερυποβίβασης σέ χαμηλότερα ανθρώπινα βαθμολογικά σκαλοπάτια; Μέ τήν εξέλιξη! Όσον εξελίσσεσαι πίπτεις καί διαπίπτεις Ηθικώς!

Η Εξέλιξη Προεξυπονοεί Μεταλλαγή καί η Μεταλλαγή Προεξυπονοεί Εξέλιξη… Δηλαδή έκαστη δέν γίνεται άνευ τής άλλης, συμπορεύονται ανεξιτύλως…

Διά νά λέμε τήν Αλήθεια δέν είναι πάσα Εξέλιξη καί Μεταλλαγή Ομοία ή καί Κακή αλλά μία ανόμοια Τετράς Τετραπιθανότητος: α) Κακή Εξέλιξη Κακή Μεταλλαγή β) Καλή Εξέλιξη Καλή Μεταλλαγή γ) Ουδέτερη Εξέλιξη Ουδέτερη Μεταλλαγή καί δ) Ανάμεικτη Εξέλιξη Ανάμεικτη Μεταλλαγή…

Αυτές όμως οί τέσσερεις δυάδες συνδοιάζονται μέ δεκαέξη τρόπους έκαστη λέξη μέ τές άλλες ήτοι οί λέξεις Εξέλιξης καί Μεταλλαγής ήτοι τριανταδύο τρόπους ώστε νά ΜΑΣ συνάπτουν 16 Τετραπιθανότητες… Τώρα εάν αυτές τίς 32 εκφάνσεις τές βάλετε κατά σειρά μέ όλες τές δυνατές πιθανότητες έχετε 108 επιλογές ώς συνδοιαμοί εξισωτικών γονιδιακών καί αλληλοσυνσχετικών αλληλοεπηρεασμών καί αυτές τές 108 επιλογές τές πολλαπλασιάσετε μέ τούς τέσσερεις Πόλους ενέργειας (κατά σειράν Μηχανική μετατρέπεται σέ Κινητική μετατρέπεται σέ Δυναμική μετατρέπεται σέ Ηλεκτρική ήτοι Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανική ή καί Φωτοδεσμομηχανική ή Κβαντομηχανική Ενέργεια, τί νομίζατε ότι είναι η κβάντα; Αυτά τά 4 στάδια…, τώρα τά πραγματικά στάδια π.χ. 186 ή 185,15 μέτρα, οί 365 υποτίθεται ή όντως ημέρες τού έτους καί οί 360ο μοίρες τού κύκλου κινούνται πέριξ τού 18 καί του 36 καί Χ 2 σύν/πλήν τού 72, υποτίθεται ότι κατανοείς περισσότερα απ’ όσα εξηγώ…) είναι 432 επιλογές καί εάν αυτοί οί 108 επιλογές πολλαπλασιαστούν μέ τούς έξη μηχανικούς Νόμους ισούνται μέ 648 επιλογές, αριθμός στρατηγικός, εννοείται ότι θυμάστε όσα γράψαμε δι’ αυτόν. συνάμα οί Νόμοι τού Νεύτωνα όπως αποκαλούνται πρέπει νά θυμάσαι ότι σού παρουσιάσα παλαιότερα είς τά Κατοχικά Νέα ότι είναι μία Εξαπιθανότητα ήτοι 108Χ6=648+432=1080!!!! Καί 648Χ432=279,936 ενεργειακά στίγματα…
Σ’ ενεργειακόν επίπεδον η Εξέλιξη είναι ό Θετικός Πόλος Εκκίνησης καί η Μεταλλαγή ό Αρνητικός Πόλος Κατάληξης ό οποίος δύναται νά λειτουργήσει καί αντίστροφα καί είς αμφότερες περιπτώσεις νά λειτουργίσουν πότε θετικώς καί πότε αρνητικώς οί δύο Πόλοι ήτοι 4 Συνδοιασμοί…

Όπως υπάρχει ό Πόλος Εξέλιξης καί ό Πόλος κατάληξης, ομοίως συμβαίνει καί είς τόν Πολιτισμόν τής Πόλης έστω καί εάν είναι χωρική ομάδα, αλλά όσον μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων καί όσον μεγαλύτερη χαώδης πολυσύνδεση μεταξύ τών καί τών ιδεών τών τόσον μεγαλύτερη χαώδης ασυναρτησία είς τήν «ηθική» καί τά «ήθη» ή ήθη τής πόλεως… Π.χ. όπως συμβαίνει είς τόν τρέχον χρόνον διά τών μέσων μαζικής δικτύωσης…

Όσον μεγαλύτερη βροχή πληροφοριών σπέρνεται τόσον περισσότερον χάνεται η αληθινή, πραγματική καί δύσκολη γνώση, διότι οί άνθρωποι τείνουν νά σπαταλούν περισσότερον χρόνον είς τήν εύκολη «γνώση» η οποία δέν είναι γνώση αλλά ψευδογνώση, παραπληροφόρηση καί επιφανειακή βλακεία καί χασοπροσήλωση… Νά διατί είς τήν τρέχουσα περίοδον οί πλείστοι δέν έχουν ιδέα τί λένε οί μεγάλοι επιστήμονες διά τόν κορωνοϊόν καί τά εμβόλια, επειδή είναι προσηλωμένοι είς τόν εφοδιασμόν ψευδογνωσίας από τά θηριώδη μέσα μαζικής εξαπάτησης, εφύπνωσης, εξάρτησης, εξαθλίωσης, εξευτελισμού, εξαναγκασμού, ώστε αντί νά τά λέγουμε ΜΜΕ νά τά λέμε ΜΜΕΕΕΕΕΕ ή ΜΜ6Ε ή 2Μ6Ε = 25 αριθμολογικώς ή 26 (2Μ7Ε ή ΜΜΕΕΕΕΕΕΕ) εάν βάλουμε καί τό «ενημέρωσης» χαχαχα…. = 7 ή 8… αναλόγως….

Επιστρέφουμε είς τήν Συμεταλλαγή… Απ’ όσα είδες άν τά λογάριασες σωστά, έκτοτε η ανθρωπότητα οδηγείται καί αυτοδηγείται είς τήν αυτοκαταστροφή. Ό Σατανάς έν ριπή οφθαλμού έδειξε είς Τόν Χριστόν ότι τού ανήκουν όλα τά βασίλεια τού κόσμου ήτοι όλες οί εξουσίες καί έκτοτε τά δαιμόνια καί η κακοδαιμονία τών ανθρώπων οδηγούν τήν ανθρωπότητα είς τήν Μεταδιάπλαση τών ανθρώπων, δηλαδή είς τό κατόρθωμα μία ανθρώπινη ψυχή νά αλλοιωθεί καί νά μήν είναι ψυχή ή μάλλον νά είναι τελεσίδικως απωλεσμένη ψυχή είς τά βάραθρα τής Κόλλασης…

Τί νά σημαίνει άραγε ό όρος έσχατοι καιροί; Ότι θά είναι η εποχή οπού θά γίνει χαλασμός κόσμου από έναν κασσιδιάρη όπως προείπε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός. Τό τί σημαίνει κασσιδιάρης τό αναλύσαμε σέ άλλα άρθρα, αλλά θυμίζω ότι εκτός από φαλακρός σημαίνει καί αυτός ός φοράει κάσκα, στέφανον, κορώνα, όπως ό λευκός ιππέας τού λευκού ίππου τού κεφ. 6 τής Αποκάλυψης. Ό Χαλασμός Κόσμου ήρθε καί κάποιοι απ’ εσάς ακόμη ψάχνεστε… Εσείς οπού βασιζόσασταν σέ άλλων ειδών βιβλία τί επαληθεύσατε; Εμείς οί πατώντες είς τές βυζακόπετρες υπεράνω τού ορμητικού ποταμού μέ τά ονόματα προφυτείες, βλέπουμε τώρα νά επαληθεύονται όσα εσείς χλευάζατε… Βλέπουμε τούς κόπους τής Πίστης ΜΑΣ νά εξαργυρώνονται….

Είς τό Μέρος 2 θά αναφερθούμε είς τά 64 χέρια…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (5)

  1. Γεράσιμος Μηνάς 06/05/2021 @ 2:54 ΜΜ

    Ευτυχώς που υπάρχει το Κατοχικά νέα / γιατί το makeleio gr έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται από την αλήθεια και να νοθεύει το περιεχόμενο του με ειδήσεις για celebrity κάθε ύψους και υπο-βάθους, με συμβουλές αστρολογίας και οτιδήποτε άλλο καθιστά δημοφιλές ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο.

  2. ΠάνοςΓέριμου 06/06/2021 @ 1:38 ΠΜ

    Πραύω παιδιά…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh