Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2…

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2… Στό προηγούμενον μέρος 1 αναφέραμε μεταξύ άλλων καί Θεωριών, ότι ό Αρχάγγελος Γαβριήλ… Τήν Ιστορία αυτή άκουσα παλαιότερα, επανήλθε είς τήν αντίληψιν μού όταν πρίν τρία βράδυα ακούωντας Αγιορείτικους Βυζαντινούς Ύμνους, ακολούθησε διήγηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2….