Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
09:59 - 04/08/2022

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2…

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά Άξιον Εστίν 980, 982, 2026, 2032, & 2034 μ.Χ..  pikka lund mark 666… Συναυλία μέρος 2…

Στό προηγούμενον μέρος 1 αναφέραμε μεταξύ άλλων καί Θεωριών, ότι ό Αρχάγγελος Γαβριήλ… Τήν Ιστορία αυτή άκουσα παλαιότερα, επανήλθε είς τήν αντίληψιν μού όταν πρίν τρία βράδυα ακούωντας Αγιορείτικους Βυζαντινούς Ύμνους, ακολούθησε διήγηση τής…

Μεταξύ άλλων πρόσεξα μέ έμφαση τά εξής, τό Θαύμα έγινε τό σωτήριον έτος 980 μ.Χ. ενώ κατά τόν Άγιον Νικόδημον τόν Αγιορείτη κατά τό σωτήριον έτος 982 μ.Χ. όπου ήταν ημέρα Κυριακή, ώστε νά εστιάζει σέ συμβολισμόν καί κυριολεκτισμόν ημέρας, ημερομηνίας…

Είς τήν αντίληψιν μού αστραπιαίως περιήλθεν ό αριθμός 960 διά τούς λόγους όπου ανάφερα πολλάκις σέ άρθρα… Διατί 980 καί όχι 960; Κρύβεται κάποια μυστική Οικονομία Θεού;… διερωτήθηκα…

Καί η συνέχεια…

980+33=1013, πού κολλάει τό 13 λέγω; Τό 33 είναι τά έτη Τού Χριστού επί γής ώς Θεάνθρωπος. Βάζω ακόμη έναν έτος εντός τής νυδής Τής Παναγίας ήτοι 33+1=34+980=1014, αναγραμματιστί είναι ό αριθμός 1104, ήτοι ό αριθμός τών ών πετάλλων τών ενεργειακών κέντρων τού ανθρώπου, τών καμωμένων από Τόν Τριαδικόν Θεόν. Είς τό μέρος 1 τό οποίον πρέπει νά αναγνώσετε οπωσδήποτε διά νά δέσουν όλα γίνεται μία αποκαλυπτικότητα διά τόν αριθμόν 112, 121, 211 δύο φορές τόν καθένα διότι υπάρχουν δύο πρόσωπα τού 1 καί έναν πρόσωπον τού 2, όσοι αναγνώσετε θά μάθετε μία τεράστια αποκάλυψη διά τήν προϋποαντιστοιχούσα σύνθεση τού Ύδατος H₂O=Υ₂O… καί τήν σχέση τού μέ τό 888 καί τόν Κύβον, σημειώνω ότι τό Οξυγόνον είναι τό 8ον στοιχείον τού Περιοδικού Πίνακα Χημείας μέ 8 πρωτόνια, 8 ουδετερόνια καί 8 ηλεκτρόνια καί τό στοιχείον αυτόν είναι τό πρωταρχικόν Στοιχείον τής ζωής, ό καλύτερος μάς τό πολύ ν’ αντέξει μερικά λεπτά δίχως τού!…

Σημειώνω ότι τά 1104 πέταλλα τών αιθερικών κέντρων διαιρεμένα μέ τόν Κύβον-24 = 46 = ό αριθμός τών Χρωματοσωμάτων μάς, θέμα τό οποίον ανέλυσα σέ άλλα άρθρα, προσφάτως καί παλαιοτέρως… Τό δέ 1014/24-Κύβος = 42,25 καί αντιστρόφως 1014/46=22,043478….

1014Χ2=2028 μ.Χ. ήτοι τό έτος όπου ανάφερε ό σατανάς Σβάμπ ότι όλοι οί ανθρώποι θά έχουν εμβολιαστεί καί θά έχουν μικροψήγματα-μικροκυκλώματα-σφραγίσματα-χαράγματα είς τό σώμα ή έστω θά είναι όλα ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομένου τού χρήματος, ήτοι χωρίς μετρητόν ρευστόν χρήμαν…

Εάν υποθέσουμε ότι τό Θαύμα τώ όντι έγινε τό 982 μ.Χ. + 34 = 1016Χ2=2032 μ.Χ., έτος διά τό οποίον τά κινητά μάς τηλεφώνα θά ενσωματωθούν είς τά σώματα μάς όπως μάς ενηερώνει μέ ευχαρίστηση ό Νεοεποχίτης σατανιστής Φινλανδός διευθυντής τής Νόκια Πέκα Λούντμαρκ. Είς τό βίδεο αναφέρει πέριξ-γύρω είς τό 2030 μ.Χ. ενώ σέ άλλα δηλώσεις αναφέρει συγκεκριμμένως τό έτος 2032 μ.Χ…. Σ’ έναν Παγκόσμιον Συνέδριον Οικονομίας Αγάπης θά συνζητούσαν διά τήν επιβίωση όλων τών ανθρώπων καί τήν Πίστην είς Τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν σεβασμόν τής ελευθερίας τού ανθρώπου σέ θρησκεία καί είς τό νά μήν χρησιμοποιεί διά θρησκευτικούς ή άλλους λόγους ηλεκτρονικόν χρήμαν εάν δέν τό θέλει. Εδώ συνζητάνε διά εξόντωση ψυχών καί σωμάτων καί βεβαίως όταν έρθη ό Αντίχριστος θά αλλάξει τό τροπάριον διορθώνοντας τά σφάλαματα καί τά κακά τών ανθρωποδαιμονίων τού, μέ “αγάπη” επιβίωση όλων αλλά χαραγμένους μέ ηλεκτρονική ταυτότητα, χρήμα, τράπεζα σε Quantum Financial System 6G ώστε νά ελέγχουν ψυχή τέ καί σώματι ανθρώπων καί τήν θέληση τούς καί τήν εκπομπή τών ασελγότερων καί βλασφημότερων ύβρεων διά Τόν Τριαδικόν Θεόν, Τόν Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν, Τήν Παναγία, τούς Αγίους καί τούς Αγγέλους, όπως κάνει ένας δαιμονισμένος σέ σχόλια…
Πρέπει νά αναφέρω ότι σέ παλαιότερα άρθρα πρίν από δύο καί πλέον έτη ανάφερα ότι σέ συζήτηση όπου έκανα μέ φίλον, μέσω συνδοιασμών αριθμολογίας-αριθμοσοφίας καί άλλων γεγονότων καί δεδομένων ό Γ΄ΠΠ θά γίνει γύρω ή καί συγκεκριμμένως τό έτος 2032 μ.Χ. χωρίς νά είμαστε βέβαιοι. Συνάμα επισήμανα σέ άρθρα ότι ό Αρμαγεδδών αναφέρεται είς τό κεφ. 17 τής Αποκάλυψης Ιησού Χριστού είς Ιωάννην Θεολόγον ενώ τό χάραγμα είς τό 13 κεφ. καί τούτον σημαίνει εάν η ροή τής Αποκάλυψης είναι μέ τήν σειρά κεφαλαίων ότι τό χάραγμα θά προηγηθεί τού Γ΄ΠΠ καί όχι τό αντίστροφον, έστω καί εάν η διαφορά χρόνου από τό μέν είς τό δέ γεγονός είναι μερικές ημέρες ή καί ολιγότερος χρόνος!

980+34=1014 καί 982+34=1016

Ήτοι 34 έτη από τήν Σύλληψη Τής Παναγίας μάς διά μηνύματος Αρχαγγέλου Γαβριήλ + 980 = 1014! Τί είπε κατά τόν Ευαγγελισμόν-[εύ+αγγέλω = τά αγαθά-καλά μαντάτα-μηνύματα λέγω. Η λέξη αγγέλω = άν+γελώ = άνευ+γελώ = άνευ γέλωτα καί εξεγελάσματος = αλήθεια καί ευ άνευ γέλωτα = αγαθά άνευ γέλωτα, πλάνης καί εξεγέλωτα]:

26 Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ 27 προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 28 και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. 29 η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού, και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. 30 και είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ. 31 και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. 32 ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, 33 και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. 34 είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; 35 και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. 36 και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα 37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήμα. 38 είπεν δε Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμά σου. και απήλθεν απ’ αυτής ο άγγελος. 39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ 42 καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; 44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. 46 Καὶ εἶπε Μαριάμ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 47 καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 49 ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 51 Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 52 καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον 26-53.

Προσέξετε τί λέγει είς τόν στίχον 1,44 = 144… ήτοι η πλήρωσης τών Πιστών βάσει όσον αναφέρονται μέ τίς 144,000 είς τήν Αποκάλυψη.

Είς τόν στίχον 1,26: Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ.

Έκτον μήναν ό Ευαγγελισμός, έκτον μήναν τό Άξιον Εστίν από τόν άγγελον Γαβριήλ:

[Δηλαδή από τό Χαίρε κεχαριτωμένη Μαριάμ Ό Κύριος μετά σού & τό Ιεζεκιήλ 44,2. Το όραμα του Ιεζεκιὴλ για την κατα ανατολὰς κεκλεισμένην πύλην θεωρείται προεικόνισι της παρθενικής μήτρας, από την οποία θα περάσει μόνον ο Μεσσίας, αλλὰ η πύλη θα παραμείνει για πάντα κλειδωμένη, σαν να μην άνοιξε ποτέ. Είναι φανερὴ η σύνδεση αυτής της περιγραφής με την αειπαρθενία της Θεοτόκου Μαρίας.

« Άξιον εστίν ως αληθώς,
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών».
Είς τόν υποτακτικόν τού κελλίου….

Αφού ό Μάρτιος-[25 Μαρτίου] είναι 6ος μήνας, τότε Δεκέμβριος είναι 3ος μήνας! ή εάν λογαριάσουμε 15 μήνες τών 20 ημερών 15ος μήνας-[15=6]…

Προσέξετε τίς ημερομηνίες αυτές καί έχετε νούν ευγοργόν Πρόνοιας 3,5 έως 7 ετών Αντίχριστης υπερπανλαίλαπας-[υπερπαλλαίλαπας]:

980+34=1014 έτη μετά τήν Σύλληψη Χριστού σύν 1014 = έτος 2028 μ.Χ….

982+34 = 1016 έτη μετά τήν Σύλληψη Χριστού σύν 1016 = 2032 μ.Χ….

1014+1016=2030 μ.Χ., βλέπουμε τρείς σταθμούς σέ αυτήν τήν πορεία Δοκιμασίας από τό 2028 μ.Χ. έως τό 2032 μ.Χ…

Από 1ην Ιανουαρίου 2028 μ.Χ. έως 30 Δεκεμβρίου 2032 μ.Χ. = 5ετία, σύν 2 έτη 2034 μ.Χ., ό αριθμός 34 όλα τά έτη Ιησού Χριστού επί γής, διότι η ζωή αρχίζει μέ Τόν Ευαγγελισμόν Ενσάρκωση Υιού Θεού έν γαστρί νυδής Παρθένου Παναγίας Μυριάμ!…

Τά πρώτα 3,5 έτη από 1ην Ιανουαρίου 2028 μ.Χ. μέχρι Ιούνιον τού 2031 μ.Χ. καί τά υπερσατανοχαλεπά εάν γίνουν ωσαύτως από Ιούνιον-Ιούλιον 2031 μ.Χ. έως τό 2034 μ.Χ….

Η ημερομηνίες εμφάνισης τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ 25 Μαρτίου καί 11 Ιουνίου ίσως είναι υποκαταδεικτικές… Από 25 Μαρτίου έως 11 Ιουνίου = 79 ημέρες εάν συμπεριλάβουμε καί τήν 25ην Μαρτίου, ενώ δίχως 78, διά τόν αριθμόν 78 ασχοληθήκαμε σέ άλλον άρθρον. 79+97=176/2=88…/4=44…/8=22… Εάν έγινε ό Ευαγγελισμός είς τήν αλλαγή ημέρας τότε 80 ημέρες… Ενώ ό νύν Ιούνιος μάς ήταν 9ος μήνας τότες, κάτι ανάλογα σέ ώρες, 3ην, 6ην, 9ην καί 12ην επισυμβαίνουν Τήν Αγία Ευδομάδα-Εβδομάδα, όπως αναλύσαμε σέ παλαιότερα άρθρα… δέν είναι βεβαίως τυχαία…

Επειδή είσαστε άπιστοι καί δέν βλέπετε τά σημεία καί τέρατα τών καιρών-[Πιστοί καί άπιστοι, μέ αγάπη τό λέγω, δι’ όσους είσαστε] ερευνήστε μέ σοβαρότητα καί αυτόν:

980+982 ήτοι οί δύο ημερομηνίες όπου αναφέρονται διά τό Θαύμα τού Άξιον Εστίν είς Τώ Αγίω Όρει = 2026 μ.Χ., ενώ ανωτέρω ηύραμε τά έτη 2028, 2030, 2032 καί 2034 μ.Χ. ήτοι ημερομηνίες ανά διετία, 2+2+2=6 καί 2 έως τό 2034 μ.Χ. = 8!…

έτος 980 μ.Χ. + ημέραν 11ην + μήναν 6ον = 980+11+6=997+2-[διά τήν εκδοχήν ότι τό Θαύμαν έγινε τό έτος 982 μ.Χ.] = 999 = τό αντίστροφον τού 666! Η σημασία σκόπιμης σύγχυσης έκ Θεού διά τίς ημερομηνίες 980 μ.Χ. καί 982 μ.Χ. είναι διά νά δώσει πληροφορίες σέ σύνθεση τών, τό έχω παρατηρήσει καί σέ άλλες περιπτώσεις καί είς τίς αναφορές Τής Αγίας Ευδομάδος περί ωρών!…

1104-982=122 ιδέστε τό μέρος 1 καί προσπαθήστε μέ δύο πρόσωπα 2 καί έναν πρόσωπον 1. Συνάμα 1104-980=120=3!…

Εντάξει, σάς πρόλαβα-[ιδέστε καί μέρος 1 τού άρθρου]. Λοιπόν 122+122+221+221+212+212=1110=111 = αντιστοιχεία είς τόν πρώτον στοιχείον τής Φύσης βάσει Περιοδικού Πίνακα καί αληθείας ήτοι τό Υδρογόνον μέ 1 πρωτόνιον, 1 ουδετερόνιον, 1 ηλεκτρόνιον, όπου οί εβραίοι αντικατέστησαν αυτά τά σύμβολα ή αυτόν τό στοιχείον μέ τόν άδαμ+αντον-διαμάντι όπου έχει 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια καί 6 ηλεκτρόνια, ήτοι είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά τόν σύμβολον 1 ή Ι = 6… Κάτι άλλον συνάμα κρύβεται εδώ;… -[ιδέστε τό μέρος 1]…. Συνάμα 1110 = 111 = 3 = Αγία Τριάδα!…

Σάς φαίνεται παράδοξον; Τί σημαίνει η λέξη Ύδωρ μεταφυσικώς θεολογικώς μυστηριακώς Ελληνικώς;;;; Ύ+δώρ = Υ+δώρον = Υδώρον ή Ύδρον = Υ = χείρες σέ ανάταση καί επαπτώμενα πόδια, ήτοι στάση προσευχής καί τό Υ/υ = υ+δρία = κούπα = κο-ύ-πα, κ-ύ-πελλον, ν-υ-δήν, υ+ιός, φ-ύ-ση ή εφ-ύ-ση… = υ+ψιλόν-[όχι χαμηλόν] καί ύ+ψος, Ύψιστος = Ύψ_ιστός ή καί Ύψους Ιστός = ό άπειρος άλειπτος είς ύψος, ύ-πο, ψ-υ-χή κ.α… Ύδρο αναγραμματιστί ορδύ = χ+ορδή όπως ωρώ = χ+ώρος = ωρώ καί χωράω είς τόν οφθαλμόν τό χώρον, ύδωρ αναγραμματιστί ρώδυ, καμπ-υ-λή η οποία έχει τό σχ-ύ-μα-σχήμα υ = κάν+π-ύ-λη καί ύ+λη = αυτή όπου εδόθκε από επάνω = έξ Υψίστου Άκτιστου Τριαδικού Θεού κ.ο.κ…

Άπιστοι θέλετε καί άλλα σημεία, κέρατα καί τέρατα καιρών Αντιχρίστου;…

Ό Φιν-λανδός Φιλαντίχριστος Πέκκα Λόϋντμαρκ-Λόϋδμαρκ-[όπως Λόϋδ Τζιώρτζ πρώην Άγγλος πρωθυπουργός ός μάς κούρδισε-επέβαλε μέ προσυνεννόηση μέ τόν Ελευθέριον Μπένυ Ζέλον νά κάνουμε απόβαση είς τήν Σμύρνη διά νά επιτελεστούν οί συνθήκες αφορμές, θυμού καί οργής αλλά καί προδοσίας κατασφαγής τών Ελλήνων τής Μικράς Ασίας] μάς είπε ότι πέριξ τού 2030 μ.Χ. όλοι θά έχουν ενσωματώσει είς τό σώμα τούς τό 6G… Διά τό οποίον άπαξ τής αρχής-άφιξης τού Covid-19 = Certifi+Gate off/of Vaccination Inter,national DATA-19 σάς είπα ότι όλα περί Αντίχριστου θά συν=πλην-ρωθούν μέ τό 6G, όταν τό 5G δέν είχε παρά φανή ώς είδηση περισσότερον καί αυτόν διότι συμβολίζει τά 6 τού 666 καί 6G = SIXG = SEXG-[sex = six-εξ-έξη Λατινιστί] = SEXGOD = DOGXES = DO G X ES = DO G Excess = κάνετε τήν Θεού Υπέρβαση είτε ώς αρνητές είτε ώς Μάρτυρες Τριαδικού Θεού καί DO 6G EXCESS & Exce.ption-[exce+option = ευκαιρία εξόδου είτε από Τόν Θεόν είτε από τόν διάβολον, διότι δέν θά υφίσταται ελευθερίου ενδιάμεσου φαίου-γκρίζου επιλογής].

Pekka Lundmark = [φυλή χαρτοπαίγνιου πίκα-πίκκα] λουντμαρκ. Λουντ-Λούντα-Lound-Lounda Νορβηγιστί σημαίνει άλσος καί μάρκ-mark-[market-marketing = αγορά καί κοινοποίηση-διαφήμιση = 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ
τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς
πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς
δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ
τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν
μετώπων αὐτῶν,
13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ
πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα
τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ.
13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν
ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς
γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ
χξς’ = xxs = exexes αναγραμματιστί sexexe = σεξέξη = excess=exce-o-ption!… ]..
Mark = σημάδι, στάμπα, σφράγισμα, χάραγμα… Mark excess exception = Σημαδιού εξαίρεση υπέρβασης, ήτοι παραδόθηκες! & Marks = Mάρξ = ό άθεος Αντίχριστος εβραίος ψευδοπροφύτης ψευδοσωτήρας τών ανθρώπων τού κομμουνισμού τών κεφαλαιοκρατών τραπεζιτών εβραίων, όπως οί ροθλύκοι!… Όπως αντίστροφα ό Ευαγγελιστής Άγιος Απόστολος Μάρκος σέ σφραγίζει μέ Χριστόν Υιόν Τριαδικού Θεού!… Μάρκ = μάρκα, θά αλλάξεις μάρκα εάν δεχθείς τό μάρκ τού Αντίχριστου καί τό μαρκ+εντ+ινγκ = mark_et_ing = mark_et_in G…

Lundmark = lund mark = αλσών μαρκαρίσματα = θά είναι μαρκαρισμένοι οί άνθρωποι ώς φυτά-άλση-δένδρα-ακίνητοι σέ σπίτια φυλακισμένοι καί θά συνεννοούνται καί εργάζονται έκαστος έκ τής προσωπικής ειρκτής-φυλακής αλά Φαρ+μαν τών ζώων = far man = farman = farm+an = φαρμακωμένοι-εμβολιασμένοι μέ μαρκ-σφράγισμα-χάραγμα καί εμβόλια συχνά!… φ+άρμα… f+arma… f are ma-me!… f are ma.mon+a…

Η φυλή πίκα τού χαρτοπαίγνιου είναι έναν δένδρον μέ κορυφή πρός τά άνω μωαμεθανική καί αντίστοφη καρδία, είναι ό κέρδος τού Λιβάνου τού Σολωμόντα όπου δήθεν εννοούν καί αντιπροσωπεύουν τά λόγια τού Δαυίδ οί σατανιστοσιωνιστές!… Ό Λίβανος είναι γεμάτος άλση από κέδρους αλλά καί η Φινλανδία είναι χώρα παργωγής ξυλείας από άλση!!!!… Συνάπα πίκα = pick = διαλέγω-διαλογή, ήτοι έν καιρώ Αντιχρίστου πρέπει νά διαλέξει είτε ολότελα πρός Θεόν είτε ολότελα πρός διάβολον, δέν υπάρχει η ελευθερία μέσης λύσης ή ίσης αποστάσεως, δέν θά τό δεχθεί ό διάβολος, ούτε Ό Θεός νά είσαι καί τού Αντίχριστου μαρκαρισμένος καί ιδικός τού προσευχώμενος, δέν θά σέ βάζει υπόψιν πλέον καί peak = κορυφή-[Pekka-peak-pick-μαζεύω-πίκκα/πικκαρισμένος-πίκρης = εκδικητικός, σατανικός, κακός, μισών, αδύστακτος άνευ ηθικής αναστολής, Ό Θεός θά μαζεύσει τό θέρος τού καί ό Αντίχριστος τό αντιθέρος τού]. Συνάμα pekka-πέκκα Ελληνοκυπριαστί σημαίνει ψεκαστήρες, ιδίως ύδατος σέ ποτιστικά λάστιχα, ήτοι πεκκώνει-ψεκάζει μέ άλση μαρκαρίσματος-χαράγματος όπως σέ ξυλεία καί τό πνεύμα θά σκληρυνθεί καί ανευλιγιστείσει ωσάν ξύλον = εξ+ύλης = εξύλον = εξυλώνω… = ράβε ξύλωνε κατά τόν αιωδόν Γιάννη Ξυλούρη, ήτοι επίθετον σχετικόν μέ τό ξύλον καί τό εξυλώνω… Τό lund = καί έδαφος = λάνδη-land-lund-is+land-islund = is-olated = I.S.O.lated = ISO lated = τού Αϊσο καθυστερημένος καί είς ό καθυστερημένος-αργοπορημένος-βλάξ… καί χαχαχα is ola ted = is ola deat = είσα σέ όλα νεκρός, χαχαχα!…

mark = m+ark = my ark = η κιβωτός μού-[Αντίχριστου] ενώ αρκ σημαίνει καί άρκτος-άρκος = αρκούδα καί τό έναν από τά τρία θηρία έχει πόδας αρκούδας, αναγραμματιστί κραμ-κράμα-kram+α…. = μία κιβωτός έναν κράμαν μία άρκ-τος!…
Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης·
καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον
ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς -[171+171+117+117+711+711=1998/2=999…/3=666]
ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα
διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ
ὀνόματα βλασφημίας. 13-2 καὶ τὸ θηρίον ὃ
εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες
αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 13-3 καὶ μίαν ἐκ τῶν
κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς
θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ
ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω
τοῦ θηρίου, [πρώτα τά κέρατα, επάνω σέ αυτά οί κεφαλές καί επάνω σ’ αυτές τά διαδήματα & βλασφημίες καί αντίστροφα…  Διά τήν πράξη 1998 ή 1998 μ.Χ. κάνετε καί άλλες πράξεις μέ διάφορους σημαντικούς αριθμούς καί διά τόν οποίον αριθμόν γράψαμε πολλά άρθρα καί νά πρόκυψε πάλιν —(171+171+117+117+711+711=1998/2=999…/3=666) Λοιπόν 2032 μ.Χ.-1998 μ.Χ. = 34, θυμάστε τό 34 πρίν αλλά καί τό 2034 μ.Χ. καί τό 34 έτη επί γής Ό Χριστός έξ’ ώρας Σύλληψις Τού έν νυδήν Παναγίας, καί τήν μίμηση τού σφετεριστή διαβόλου…! Θά εμφανιστή στά 32 μέ 33 έτη τού ό Αντίχριστος;] 

Αναφέρεται η λέξη άμμον = αναγραμματιστί μάμον = μαμονάς=χρήμα ηλεκτρονικόν QFS6G!!!!…. όπου F = 6 καί S = 6 = 666QG-[666 QUE-QUEUE GOD], δέν είδατε μήπως μεταξύ άλλων τά I pet goat II & III;….

Αναγραμματιστί αντιστρεπτί η λέξη άμμον = νομμά = όχι μμά=φαγητόν, θά γίνεις νομάς καί ν+όμμα = όχι ομματός=βλέψη μέλλοντος επιβίωσης καί ενδελέχειας αναπαραγωγής;;;;….

Εντάξει άμα δέν πείθεσθε δέν πείθεσθε καί δικαίωμα σάς, αλλά θά σάς πείσουν τά γεγονότα καί εάν δέν προετοιμασθείτε μπορεί νά μήν έχετε επιλογήν καί δύναμιν νά πεισθείτε πρός τά εκεί όπου θά θέλετε !

Καί μήν λησμονείτε nokia = aikon = icon = εικονική-ειδωλολατρική-καλποψόφικη πραγματικότητα… Θά προσκυνούν τήν εικόνα-nokia = aikon = icon  τού θηρίου τής γειτονιάς πρίν τούς δοθεί έγκριση ηλεκτρονική είς τό σώμα τούς νά μετακινηθούν σ’ εργασία καί αλλού καί εφόσον τούς τό επιτρέπουν!!!1….

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ
εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν
τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ-[όλες οί σύγχρονες τρέχουσες τεχνολογίες, μετανθρωπισμός, ρομπότια, “τεχνητές” “νοημοσύνες κ.α.], ὅσοι ἐὰν μὴ
προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα
ἀποκτανθῶσι.-[Μάρτυρες Θεού ή προσκυνούντες θηρίον, άραγε θά επιβιώσουν κάποιοι έκ τών μήν προσκυνήσουσι τό θηρ+ίον-ιός = θήρ+ιος = θηρ+υιός = θηρυιός = θήρα = καταδίωξη]

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1…. 

Έλα πουλάκι μού νά δείς τά 980, 982, 2026, 2032 Κλειδοκύμβαλα Ευκλείδη, Θεού καί διαβόλου καί ανθρώπων… Η Θεωρία-Θεοχωρία τής Πολυκλίμαξ!…Πώς ΎδωρH₂O=Υ₂O = 888=Ιησούς… Συναυλία Μέρος 1….

Αδημονείτε νά μάθετε ποίοι κυριολεκτικώς έγραψαν τό Κοράνι; Κυριολεκτικώς οί άλλοι 72!…

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (41)

 1. ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΤΑΝ 08/04/2022 @ 11:37 ΠΜ

  Πέραν απο τους αριθμούς ωραιες οι διαδρομές και οι εικονες και στα 2 άρθρα.Εξαλλου η μαθηματικη προσπάθεια και ο κόπος που αφιερωθηκε για την απόδειξη της Αλήθειας φανερωνει Θέληση. Εξ ου και εδωσε στον αναγνώστη ωραίες εικονες με αποκορύφωμα τη Σκάλα του Ιακωβ. Στο σαζι ο καβαλαρης έχει και τετρα-ημιτονια. Εκει να Δεις τι γινεται

 2. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 12:26 ΜΜ

  Μία μέ υβρίζεις καί εμένα καί άλλους αναγνώστες, τόν Stranger καί τά Θεία καί μία μέ φημίζεις, σταμάτα νά μάς υβρίζεις,δέν είμαστε εναντίον σού ούτως ή άλλως, άλλοι είναι ίσως εναντίον σού καί μήν γράφεις αυτά που δέν δημοσιεύουμε, τίποτε άλλον, στάθου στό ύψος αυτόν καί μήν αρχίσεις πάλαι, μήν πληγωθείς καί δέν πρέπει νά πληγώνεσαι από καλοπροαίρετους ανθρώπους…

  • Ιωαννης Κομνηνός 08/04/2022 @ 1:30 ΜΜ

   Εαν αδυνατείς να καταλαβεις το υφος που είναι γραμμενο κάτι τοτε δε θα πει αυτόματα οτι αυτό είναι και βρισιά.. Προσεξα οτι το εσβησες. Αυτό για το δικο σου αρθρο. Εαν μεταφερεις τη γνώμη του ιδιοκτητη του site τωρα, κακως το πράττεις. Οι απόψεις καλο ειναι να περιοριζόνται επι των θεματων που αναρτονται ή δεν αναρτονται…. Εαν γίνονται Επι το τι φανταζομαστε ο αλλος οτι ειναι και δεν ειναι τότε αυτο ειναι για ΧΑΣΟΜΕΡΗΔΕΣ…Οσο προχωράς θα δεις ότι ειναι Ολοι εναντιων Ολων σε αυτο το Παιχνιδι

 3. Α -Δ.Ο.Υ. 08/04/2022 @ 1:03 ΜΜ

  ΦΊΛΕ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ .ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΧΑ ΜΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΎΣΕ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΆΛΛΩΝ ΑΝΔΡΑΝ ΚΑΙ Ο ΙΩΣΗΦ ΤΟ ΔΕΚΤΙΚΈ ΔΙΌΤΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΧΕ ΠΛΟΥΤΟΝ ΚΑ ΓΕΛΟΥΣΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΏΝ ΕΓΩ ΤΟΝ ΚΟΙΤΟΎΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΝ ΤΟΥ …ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΉΚΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ….ΈΝΙΩΣΑ ΤΌΣΟΝ ΕΝΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΊΣΤΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΛΟΝΊΖΕΤΑΙ….

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:20 ΜΜ

  Ιωάννη, έγραψες εσύ τό σχόλιον μέ τό όνομα γρακύλος; εάν ναί τότε αντιλαμβάνομαι τήν αντίδραση σού, εάν όχι τότε η αντίδραση σού δέν έχει υπόβαθρον, διότι ό γραικύλος είναι αυτός όπου καθημερινά αλλάζει ονόματα καί υβρίζει σωρηδόν όσους αναφέρομαι μέ τέτοιον εμετόν που δέν φαντάζεσαι, νά τώρα τού έσβυσα τρία από αυτά, πάντοτε είς τήν αρχή κάνει δήθεν καλά σχόλια καί ύστερα αραδιάζει σατανικά κόπρανα, συνεπώς εσύ δέν κατάλαβες τό ύφος καί τί συμβαίνει, επειδή δέν βλέπεις σχόλια που εγώ βλέπω. Δέν

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:23 ΜΜ

  μεταφέρω τήν γνώμη τού ιδιοκτήτη τού site μέ τόν οποίον έχω νά μιλήσω καί πολύν καιρόν καί δέν έχει χρόνον φαντάζομαι νά διακρίνει πάσα υπουλία τού κάθε αρρωστημένου ή τού ενός αρρωστημένου που βάλθηκε νά μάς λοιδωρεί συνεχώς επειδή ναί έχει δαιμόνιον σατανικόν μέσα τού κυριολεκτικώς! Εγώ δέν φαντάζομαι, βλέπω, κρίνω, ερευνώ!!!!…. Εσύ όμως φαντάστηκες ότι φαντάστηκα καί συνάμα δέν αντιλήφθεις τί έγραψα στό σχόλιον, θέλεις μήπως νά σού αναρτήσω τί σκατά θά γράψει ό αρρωστημένος σέ λίγα λεπτά,

  • Διαφωνω Πανο, μονο, στο οτι τοσα χρονια και σε εσενα που εισαι σταθερος στις αποψεις σου.,, Αν ηθελε να τους μπλοκαρει θα το εκανε,, το κατοχικα αφηνει ελευθερα και διχαστες ανθελληνες αρρωστους να γραφουν ασχετα αν δεν παιρνει θεση. Ξερει ομως.

   • Κατοχικά Νέα 08/05/2022 @ 3:59 ΠΜ

    Δεν κατλαβα ρε παραγκα που ειναι το θεμα που προσπαθειτε να λυσετε στα σχολια και μιλατε για την σελιδα που φιλοξενει την ελευθερη εκφραση ;Εχετε διαχειριστει ποτε σελιδα με χιλιαδες σπαμ και πονηρους που αλλαζουν 300 εμαιλ ημερα? … τελευταιο σχολιο που περναει εδω κυριοι ο λεμες που το ξεκινησε και του τα σβησαμε αν στειλουμε στον εισαγγελεα της πραξεις του θα παει δεκα χρονια μεσα ..! Οσο για το οτι ο καθενας κοτσαρει ενα νικανμε και παει να πιασει κουβεντουλα δηθεν σοβαρη περι ελευθεριας …ελεος δεν ειμαστε και χτεσινοι !

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:26 ΜΜ

  αυτά που κάθε φορά εγκρίνονται από τό site είναι τά ήπια καί θαρρώ νά πώ ότι στήν βιασύνη καί τόν πολύ φόρτον διαχείρισης καί ευθύνης τούς ξεγελάει, καί εξού αλλάζει τό δαιμόνιον αυτόν κάθε λίγο καί όνομα, τώρα μόλις τά διαβάσει αυτά θά αρχίσει νά μάς υβρίζει, ώστε πρέπει νά τόν ανεκτώ επειδή εσύ φαντάστηκες καί δέν αντιλήφθηκες τά ολοφάνερα που τού έγραψα; Εκτός καί εάν είσαι σύ που έγραψες μέ τό όνομα γραικύλος ή αυτός μέ τό όνομα ιωαννής κομνηνός είναι τό δαιμόνιον αυτόν μέ τό όνομα σού!

 7. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:28 ΜΜ

  Υποτίθεται ότι είστε έμπειροι αναγνώστες καί καλύτεροι από εμένα στήν τεχνολογία, αλλά δέν αντιλαμβάνεστε τί μπορεί νά κάνει ό πονηρός, νά τώρα εγώ ασπούμε βάζω έναν όνομα ενός αναγνώστη καί λέγω πράγματα γιά νά τόν εκθέσω, τόσον απλά, άμα κάποιος είναι αρρωστημένος είναι αρρωστημένος. Στήν τελική δέν ξέρω ποίος είσαι, δέν ξέρω εάν είσαι ό γνωστός Ιωάννης Κομνηνός ή ό αρρωστημένος που βρυκολακιάζει επειδή όσα λέγω είναι αλήθεια, αυτό τόν εκνευρίζει διότι ό τύπος αυτός μέ τούς αιγυπτιακούς θεούς

 8. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:31 ΜΜ

  καί τίς ανομαλίες τού είναι γνωστός 10 έτη καί βάλε… Μήπως θέλεις νά δείς τά σχόλια βλασφημίας που θά αναρτήσει σέ λίγο μέ άλλα ονόματα; Μήπως θέλεις νά στά στέλλω σέ ηλεκτρονικόν ταχυδρομείον νά σού “φτειάχνουν” τό κέφι;…

 9. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:32 ΜΜ

  Κάθε φορά κολακεύει δήθεν μέ καλό σχόλιο καί νομίζει τό αρρωστημένο ότι τρώγω κουτόχορτο… λόγω συμπόνοιας ανέχομαι αλλά συνάμα είμαι σέ εγγρήγορση, όπως μέ τούς “φίλους” στήν πραγματική καθημερινότητα. ΠΑΛΕΙΑ ΜΟΥ ΤΕΧΝΗ ΚΌΣΚΙΝΟΝ!!!!…

 10. ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΦΩΣ. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ. ΤΙ ΚΡΥΒΕΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΑΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ? 08/04/2022 @ 2:32 ΜΜ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΣ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΔΟΛΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΑ ΑΔΕΦΛΙΑ ΣΑΣ? ΔΙΑΧΩΡΙΣΑΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥΣ Η ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΑΖΟΧΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ?

 11. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 2:35 ΜΜ

  Εν τέλει πώς τό ξέρω αλλιώς; εψές μέ τό όνομα γραικύλος βλασφημούσε τά Θεία καί εμάς, αναγνώστες καί γράφοντες, τώρα σήμερα έδειξε “καλο” πρόσωπο μέ τό ίδιον όνομα, ποίον περιπαίζει;;;;

 12. Ιωαννης Κομνηνός 08/04/2022 @ 2:45 ΜΜ

  Καλα ρε Παναγιώτη αφού ο Γραικυλος σας βριζει συνέχεια τότε απλα επρεπε να αναρτήσεις μόνο το θετικο του σχολιο τωρα χωρίς να ασχοληθεις μαζι του και με ότι αλλο αρρωστο μπορει να σ στελνει. Σαν διαχειριστής πρεπει να χεις προσβαση στα ip adress. Βλεπεις ποιος ειναι ποιος. Μην ανησυχείς. Εγω εγραψα πιο πανω στο Γραικυλισταν. Ας τον να γελαει. Καλό θα του κάνει. Μαλλον εγω αθελα μου εισχωρησα στο δαιμονιο του ενω αυτός κοιμαται με τους θεους του

 13. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 08/04/2022 @ 2:56 ΜΜ

  ΕΔΩ ΚΑΙ 1Ο ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΦΤΑΙΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΣ ΣΥΓΚΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ KAI ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ >>> https://katohika.gr/sinomosia/i-alitheia-einai-mprosta-sta-matia-mas/

 14. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/04/2022 @ 3:58 ΜΜ

  Θεόφιλε σε όλους έχει γίνει η παρατήρηση και μην ξεχνάς ότι σου δόθηκε η ευκαιρία να φέρεις την αλήθεια σου στο πεδίο ως αρθρογράφος. Ε τι άλλο θέλεις; Μπορείς να πεις κάτι για τον άνθρωπο που μας ανέχτηκε τόσα χρόνια;

 15. Κατοχικά Νέα 08/04/2022 @ 4:16 ΜΜ

  Αν βγαλω τα σχολια σου στην φορα θα πας φυλακη , μην συνειζεις να γραφεις στην σελιδα μας εισαι κοντα στο να σε επισκεφθει το ηλεκτορονικοθυ εγκληματος εχω πανω απο 2000 σπαμ σχολια σου με απιστευτες υβρεις , βλασθημιες , ρατσισμο και μισος …ξεφορτωσου μας πριν με αναγκασεις να σ στειλω μεσα και μετα δεν θα μπορω να το παρω πισω ,

 16. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 6:46 ΜΜ

  Ευχαριστώ τόν ιδιοκτήτη τού site γιά τό σχόλιον τού, τού λόγου τό αληθές τίποτε άλλον. Ό τύπος που μάς υβρίζει είναι πολύ πιό επικύνδινος από όσον φαίνεται καί μέ ξέρετε όταν κάνω έρευνα, βάλλω άλλους νά κάνουν έρευνα σέ ηλεκτρονικά χώματα που εγώ τό παραδέχομαι πάντοτε είναι εντελώς αδαής. Ό τύπος αυτός είναι α) αρρωστημένος β) Αντίχριστος γ) Υπερμισέλληνας, είτε είσαι Χριστιανός Έλληνας είτε όχι φίλε δέν τόν ενδιαφέρει, τόν ενδιαφέρει εσύ καί εγώ νά μισούμαστε καί νά διατηρεί τό μίσος καί τόν

 17. προς Α -Δ.Ο.Υ.
  αν και καπου καπου η σιωπή ειναι χρυσός=πλούτος απο γηινο πετρωμα, που κάποιοι έτσι τον καθώρισαν..
  θα μπορουσες να δεκτεις αυτό που λέει εάν θα μπορουσε να σου πει τι εστι “πλουτος”;; επειδή και ένας τυφλος νοιώθει ότι αυτοι που έχουν όραση, ειναι όχι πλούσιοι αλλά παμπλουτοι. νοών νοειτο.

 18. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 6:49 ΜΜ

  διμασχόν μεταξύ μάς καί παρατήρησα ότι επεμβαίνει ειδικά άμα τά βρίσκουμε κάποιοι Έλληνες μεταξύ μάς μέ διαφορετικές θρησκείες ή διαφορετικές προσεγγίσεις στήν Θεολογία, Κοινωνικά θέματα, ηλεκτρονικά χαράγματα, στρατιωτικά θέματα κ.α. Ό τύπος αυτός σάς τό λέγω δίδει πληροφορίες σέ γνωστή ξένη κατασκοπευτική οργάνωση, διότι έχω καί εγώ τούς φίλους χάκκερς μού καί άλλους καί δέν τούς αρέσει πώς συνεννοούμαστε χωρίς χρήση τηλεφώνου καί άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Είναι βαλτός Αντιέλληνας,

 19. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 6:50 ΜΜ

  Αντιχριστιανός, αντιφίλος τού παιδιού καί τής επιβίωσης μάς. Ξέρω μέ ποίους συνεννοείται… Κάθε νύχτα μάς βάζει κατάρες καί κατασκοπεύει είπα καί στρατόν…

 20. Λαθος... 08/04/2022 @ 9:02 ΜΜ

  980+982=1960….και οχι 2.026

 21. Φιλοι μου συγνωμη σας ζητω αλλα θα γραψω την κουτη αποψη μου για αυτο το μισελληνα και μισανθρωπο. Αυτο το ον δεν θα σταματησει να γράφει τις κακιες του το γνωριζουμε απο τη συμπεριφορα του τόσα χρονια. Είναι η δουλεια του αυτη.Να διασπα να καθυστερει και αν καταφερει, να ταράζει τα καλά τα εργα στο πεδιο της συσπειρωσης στο Αγιο θελημα που ειναι Ενα. Στη γη, οποιος χανει δεν χανει και όποιος κερδίζει δεν κερδιζει.

 22. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 10:59 ΜΜ

  Λάθος, η υπόθεση αυτη εξελίσσεται στό 980+34=1014 καί 980+34=1016+1014=2030. Συνάμα 1014+1014=2028 καί 1016+1016=2032 ήτοι σταθμοί 2028 μ.Χ., 2030 μ.Χ., 2032 μ.Χ., εάν στήν νύστα μού απάνω έγραψα άλλους αριθμούς είναι λάθος….

 23. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 11:04 ΜΜ

  ΑΔΟΥ μού, μεγάλη ευλογημένη συζήτηση άνοιξες! Πολλοί μπορεί νά μήν αντιλαμβάνονται ότι όταν λέγω άπιστοι καί δή “κατηγορώ” διά τά κακά μάς, όταν δέν αναφέρομαι σέ συγκεκριμμένον γεγονός, συμπεριλαμβάνω τόν εαυτόν μού σέ όποιον

 24. ..Και να προσθεσω: Η προδιαθεση μας,, οσο και να θελει να την κρυψει κανεις, γρηγορα η αργα, δειχνει ποτε ειναι για καλο η για κακο. Ωρα καλη

 25. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 11:08 ΜΜ

  πρόσωπον συντακτικής καί άν γράφω. Ό Θεός σού έκαμε Θαύμα, Ό Θεός σού έδειξε πού ευρίσκεσαι ενδικαίως. Είχα έναν μικρόν μακρυνόν ταξείδι απόψε, νύσταξα, καί είπα πάω γιά ύπνον, ανοίγω λίγο καί βλέπω τό σχόλιον σού αφού πρόσεξα ότι ό δαιμονισμένος μού έστειλε περίπου 30 μηνύματα, άλλα μέ ύβρεις άλλα μέ παρακάλια, τεχνητή τού διαβόλου, νά πάει νά Εξομολογηθεί, δέν είμαι ούτε Ό Θεός ούτε αυτός όπου νομίζει ότι εξεγελάει… δέν έχει άλλη επιλογή. Λοιπόν, εξηγώ τό Θαύμα σού μέ άρθρον, διότι

 26. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2022 @ 11:09 ΜΜ

  δευτερόλπετα πρίν τό αναγνώσω ένοιωθα ότι έρχεται έναν θαύμαν… Πώς έπρεπε ν’ αντιδράσεις γλυκειά ΑΔΟΥ μού;… σέ λίγο στό άρθρον… Θεού θέλωντος!…

 27. ΠάνοςΓέριμου 08/05/2022 @ 11:20 ΠΜ
 28. ΠάνοςΓέριμου 08/05/2022 @ 12:23 ΜΜ

  Περσέα, έστειλε 60 καί πλέον μηνύματα μέ ύβρεις ανειπωτες Σέ Θεόν, εσένα, εμένα, Stranger καί ΓΙΑΤΡΟ, λέγει ότι τά έχω κάνει πλακάκια μέ τόν ΓΙΑΤΡΟ καί είμαστε μαζύν εναντίον τού. Όπου κτυπάει ό διάβολος σημαίνει ζή αλήθεια…

 29. ΠΡΟΣ Α.Α.Α.Α ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΔΈΧΤΗΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ..ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΏ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ …ΌΤΑΝ ΟΜΩΣ ΠΆΓΩΣΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΌΜΑ ΤΟΥ ΤΡΌΜΑΞΑ…ΌΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΎΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΏ ΑΠΟΛΥΤΆ ΜΑΖΊ ΣΟΥ ΓΙΑΤΊ ΈΤΣΙ ΝΙΏΘΩ ΠΑΡΌΛΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΟΥ!…

 30. ΠάνοςΓέριμου 08/05/2022 @ 10:45 ΜΜ

  Περσέα σωστά, τά λές, σέ ειδοποιώ ότι ό ΓΙΑΤΡΟΣ βρύζει όπως ό άλλος ό πολύμορφος, ίδιος είναι… κοντά 100 μηνύματα ύβρεων από αμφότερους έως τώρα…

  • ‘Γεια σου Παναγιώτη φιλε.Τωρα ειδα το σχολιο σου. Κοιταξε, πριν καποια χρονια ο γιατλος τα ιδια έγραφε. Εμενα δεν με νοιαζει το τι θέλει στη ζωη του αυτος ή και εσυ ακομα ή εγώ. με ενοχλει βεβαια που δεν εχω την ικανοτητα να γνωριζω ποιος-ποιοι ειναι αυτοι που αλλαζουν ε-μεϊλς και ονοματα. Αλλα και παλι, ουτε εμενα εμπιστευομαι.. φαντασου Παναγιωτη ποσο θελω να δινει φωτιση ο Θεός σε οποιον πραγματι ειναι λεβεντης “καρδιακος”.

   • ..Θα εχεις ακουσει οτι διχως αγωνα και δυσκολιες δεν κερδιζουμε κατι Αγιο-Ακτιστο. Ολα τα υπολοιπα ειναι -ειμαστε, πραματα..ουτε καν σκουληκια.

 31. Δεν ξέρω πως λειτουργει η σελιδα-τα σχόλια και πως βγαινουν σε εμάς τους αναγνωστες. Θα σου πω Παναγιωτη ομως, οτι οι επαφες σε οθονη διαφερουν. Εμμανουήλ

 32. Παναγιωτη φίλε, χαζη ερώτηση: Επειδη δεν ξερω πως λειτουργουν τα σχολια,, ειναι μήπως δυνατον να βγαζεις πρώτα το καθε αντίθετο υβριστικο σχόλιο αυτων των δαιμονισμενων ή μονον αυτων για να τους σιχαθει κι άλλο ο εαυτος τους και να μην τους μιλάμε όλοι οι υπολοιποι;

 33. ΠάνοςΓέριμου 08/06/2022 @ 12:02 ΜΜ

  Περσέα φίλε μού, τό σκέφθηκα νά βάλω τά σχόλια τούς, εάν τό έκαναν θά σάς έκαναν νά απαντήσετε μέ 500 σχόλια ειλικρινά, θά γινόταν μπάχαλον, δέν φαντάζεσαι τί φαντασία ύβρεως, ανωμαλίας, δαιμονίας καί ψεύδους έχουν, φιλοκακία που δέν φαντάζεσαι καί θά σέ έκπληττε, είσαι προβλεπτικός καί ήδη είδες τί συγχαμένα έγραψαν διά τής κατανόησης σού, εύγε σού, Η Παναγία μάς νά μάς φυλάει, Η Οποία κατυβρίσθηκε όπως Ό Χριστός σέ αυτά τά σχόλια, άμεσα καί έμμεσα, μιλάμε γιά βαθείς βόθρους εξεστομίσεως

 34. ΠάνοςΓέριμου 08/06/2022 @ 12:03 ΜΜ

  ψεύδους, μίσους, τρέλλας, δαιμονοπληξίας στό αποκοορύφωμα!…

 35. Καλησπερα Παναγιώτη! Στο ανθρωπινο επιπεδο ναι, θυμωνω με τις ύβρεις αυτων των ηλίθιων, ομως δεν τους εχουμε μπροστα μας να τους παμε με κλωτσιες βολτα μακρινη. Ομως οπως θα γνωριζεις ο Θεός είναι απαθης, ουτε υβριζεται ουτε θυμωνει ουτε εξευτελιζετε. Απλα εμεις είμαστε ανθρωποι και ο αρχεκακος κανει ότι μπορει για να μας ταραξει και να μας διχασει. Το καταφερνει εν μερει. Οπως το ειπες φιλε, η Παναγία μας να μας προστατεύει.!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*