in

The MacDona’lds Style ii ….. ….. …..

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

The MacDona’lds Style ii ….. ….. …..

Τό Mac Dona’lds Style i ή Η τέχνη τών Εβραίων η τέχνη Διασποράς. Τό μετέπειται McDonalds Style!…. είναι τό αντίθετον όπου έκαμε ό Μέγας Αλέξανδρος…. Εδώ τό άρθρον: https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/i-techni-ton-evraion-i-techni-diasporas-to-metepeita-mcdonadls-restaurant-style/ Διαβάστε τό διά νά καταλάβετε αυτό τό άρθρον….

Πήρε όλους τούς σπουδαίους Έλληνες απ’ όλες τίς τέχνες, τίς επιστήμες, τίς αντιλήψεις, τίς σοφίες καί τούς πήρε είς τήν διασπορά μαζύ τού!… Πέθανε καί οί κληρονόμοι τού δίχασαν ακόμη περισσότερον τήν διασπορά καί σταδιακώς καταπέσαμε…. Χάθηκε η συνοχή, η ενωσοσυνσπείρωση, η σύνοψις….

Πτώχυνε η Ελλάδα από τούς σπουδαίους οπού μετανάστευσαν είς τή διασπορά καί χάθηκε η συνέχιση τής μεταλαμπάδευσης τού ιδιαίτερου καί γενικού πνεύματος τούς. Εδώ τό άρθρον όπως τό δημοσίευσα τότες: https://katohika.gr/ellada/o-aleksandros-katastrepse-tin-ellada-athela-tou-kai-ena-elliniko-paradokso-metanastefse-tous-sofous-mazyn-tou/ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

6 Comments

Leave a Reply
 1. Πανο μελέτησε καλά το κείμενο αυτό ειδικά τα κόκκινα γράμματα ξανα και ξανα emmanouilpapas.blogspot.com/2011/10/blog-post_07.html πιστεύω να σου διαλυθούν οι αυταπάτες που θρεφεις.

 2. Τήν έχω αναγνώσει πρό πολλού. Οί Εβραίοι είναι πανέξυπνοι, όταν θέλουν νά σέ διαλύσουν δέν δυστάζουν νά σού ειπούν ή νά πράξουν ο,τιδήποτε….. Ακόμη καί ψεύδη. Δέν είναι τυχαίον ότι είς τά Πρωτόκολλα τής Σιών γράφουν ότι οί ίδιοι προώθησαν τήν ιδέα τού Αντισημιτισμού καί εξηγούν διατί. Σού συνστήνω νά αναγνώσει τρείς φορές πίσωταλλου τά Πρωτόκολλα…. Καί θά καταλάβεις πολύ περισσότερα….
  Δεύτερον, Ό Χριστός ήρθε σέ πλήρη αντίθεση μέ τούς Εβραίους αυτόν είναι γεγονός, κάποιοι δέν τό πιστεύουν δικαίωμα τούς, πιστεύωντας ότι ήταν κόλπον. Δικαίωμα τούς αλλά κατά τή γνώμη μού ώς Χριστιανός θά έχουν νά πληρώσουν. Εάν Ό Χριστός δέν είναι Θεάνθρωπος τότε δέν θά πληρώσουν, αλλά δέν θά πληρώσουν σέ κρίματα εναντίον αυτών τών σοφών λόγων;
  Τρίτον, δέν έχω αυταπάτες, γνωρίζω τί έγινε. Όπως γνωρίζω π.χ. ότι Εβραίοι καί Πολυθεϊστές συνεργάζοντο διά νά καταστρατηγήσουν τόν Χριστιανόν. Π.χ. ό Ιουλιανός ό Παραβάτης δέν ήταν πολυθεϊστής, αντιπαθούσε τήν αρχαία ελληνική γραμματεία όσον καί Τόν Χριστιανισμόν αλλά συνεργάστηκε μέ τούς Πολυθεϊστές διά νά κτυπήσει τόν Χριστιανισμόν. Σέ αρχαίον βιβλίον οπού ίσως κάνω άρθρον παρουσιάζονται στοιχεία ότι ό Ιουλιανός ό Παραβάτης ήταν Φιλοεβραίος ίσως καί Εβραίος…..
  Τέταρτον, τίποτε κατ’ ουσίαν δέν μάς άλλαξαν οί Εβραίοι, οί Έλληνες ήσαν πάντοτε θρήσκοι καί πάντοτε έψαχναν τήν ηθική τής δικαιοσύνης καί τή δικαιοσύνη τής ηθικής. Είς τήν αρχαιότητα υπήρχαν πάντοτε πολλά ρεύματα περισσότερα απ’ όσα τώρα θρησκευτικώς. Οί φιλοσόφοι τής ηθικής αναπτύσσουν λόγον όμοιον ή παρόμοιον μέ Τού Χριστού καί πολλοί καταριούνται τούς αρχαίους θεούς, όπως συμβαίνει είς τίς τραγωδίες. Οί αρχαίοι φιλοσόφοι ήταν γενικώς έναν ρεύμα τό οποίον αντιτίθετο σέ λαϊκές δοξασίες.
  Πέμπτον, ό Ηρόδοτος αναφέρει ότι ό Πολυθεϊσμός ήρθε έν Ελλάδι μετά από κατάκτηση τής Ελλάδος από τούς Φοίνικες έτος 1519 π.Χ…. Τί υπήρχε πρίν; Συνεπώς βάσει τού Ηρόδοτου τό Δωδεκάθεον είναι αναμορφωτισμός τής πολυθεϊστικής αιγυπτιακής θρησκείας.
  Δι’ έναν καί μοναδικόν Θεόν αναφέρονται διάφοροι αρχαίοι φιλοσόφοι. Τό ότι τό έναν είναι τό πάν καί τό πάν είναι έναν είναι γεγονός, τό ότι τό άπειρον είναι έναν καί ενωμένον καί ομόηθον είναι γεγονός. Απ’ εκεί καί πέρα ό καθείς πιστεύει ότι θέλει. Δέν είμαι φιλοεβραίος είμαι Χριστιανός καί αυτόν δέν θά τό αλλάξω ποτέ. Πατέρα μού έχω Τόν Θεόν, από τή λέξη Πατέρας προέρχεται η λέξη πατρίδα διά τή φτειαχτή καί θνητή πατρίδα καί διά τόν φτειαχτό καί θνητό βιολογικόν πατέρα τού καθενός….

 3. Νεμέσικε, τήν επιστολή αυτή είχα κάνει άρθρον παλαιότερα είς τά ιστολόγια μού, δέν κρύβω αυτά τά πράγματα αλλά τά φανερώνω. Ίσως είναι καλή ιδέα νά γίνει άρθρον αυτή η στιχομυθία…
  Καί θά σού ειπώ καί κάτι άλλον οπού μάλλον δέν θά πιστεύσεις, εντούτοις τό ομολογώ καί ό,τι θέλει νά ειπεί ό καθένας. Μού έχουν τύχει πολλά θαύματα, τό πρώτον 7 ετών από τόν Άγιον Επιφάνιον σέ δύσκολη ασθένεια μετά πάμπολλα άλλα. Όστις είναι είς τήν θέση μού θά ήταν ό μεγαλύτερος αχάριστος νά αρνηθεί Τόν Χριστόν διότι δέχθηκε τή χάριν τού, οί άλλοι δέν έχουν αποδείξεις, καί ίσως έχουν καί ελαφρυντικά, εγώ όχι, εντούτοις, μακάριος όποιος δέν είδε καί πίστευσε…..

 4. Κάτι άλλον, κάποια ρεύματα Ελλήνων πίστευαν καί σέ θεούς από άλλες χώρες, εξού καί τά ιερά τής Ίσιδος είς τήν Ελλάδα όπως είς τήν Δήλον, εκεί υπήρχε οικουμενισμός, ακόμη καί συναγωγές. Η Αφορδίτη βάσει κάποιων αποδείξεων ήρθε από τήν Συρία Αίγυπτον, δέν εκφρέω άποψη τώρα εδώ. Η τραγωδία Βάκχαις τού Ευριπίδη παρουσιάζει τόν Διόνυσον ώς θεό που έβαλε τή μάνα νά σφάξει τόν υιόν τής Πενθέα υπό τήν επήρρεια παραισθησιογόνων μανιταριών. Έπιναν αίμα όπως αυτοί τώρα μέ τό ανδροχρώμιον…. Οί αρχαίοι Έλληνες δέν συμφωνούσαν όλοι είς τούς θεούς, απλά δέν τούς έλεγαν διαβόλους, κάποιους θεούς τούς απεχθάντοντο αναλόγως θρησκευτικού ρεύματος καί κάποιους τούς αγαπούσα. Π.χ. όσοι ήθελαν τήν Αθηνά δέν ήθελαν τόν Άρη καί άλλα πολλά…..

 5. ‘Εξ’ άλλου τά δύο αυτά άρθρα μέ τό μακντόναλτς χωρίς νά αφήνω αιχμές είς τήν εταιρεία αυτή, λένε πολλά πάρα πολλά….
  Αγαπάμε τήν Ελλάδα σ’ όλη τήν Ιστορία τής, έχω/έχουμε είς τά χέρια μάς στοιχεία μία ομάδα. πέτρα μέ αρχαιοελληνικά γράμματα 35,000 έτων τό ολιγότερον που βρέθηκε σέ ανασκαφές παλαιολιθικής εποχής…..Ό καθηγητής από τήν Ελλάδα δέν ήθελε νά προχωρήσει…. ξέρεις γιατί; ….. Στή Κύπρο είναι αυτή, ίσως μία ημέρα τή παρουσιάσω… Δέν έπρεπε νά δημοσιευτούν άλλα διότι κατάρριπτε πολλές άλλες υποθέσεις….. εντός καί εκτός ήτοι εντός καί εκτός Ελληνικής Ιστορίας…. Τά στοιχεία επίσης που έχει ό ερασιτέχνης Σάββας Παπαδόπουλος καταρρίπτουν τά πάντα. Π.χ. τό φαινόμενον ότι τά κυπριακά εκθέματα σ’ όλον τόν κόσμον σέ μουσεία είναι υπερπολλαπλάσια από τά ελληνικά από άλλους ελληνικούς τόπους, δέν τό λέγω γιά νά τιμήσω τήν ιδιαίτερη πατρίδα μού, δέν είναι αυτόν οπού εννοώ καί δέν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά κάτι άλλον συμβαίνει…. πρός τό παρόν αυτά. Μέ τό τελευταίον η Γραμμική Α΄ ξεκίνησε από τήν Κύπρον ήτοι η πρώτη ελληνική γραφή, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία…. εξού καί η πέτρα που σού έλεγαν…. Πολλές φορές υποσχέθηκα πράγματα καί όταν βρήκα τόν χρόνον τά έκαμα σέ άρθρα…. Θαρσή θαρρώ καί αυτή η στιγμή, μέ βοήθησαν συνάμα σ’ αυτές τίς έρευνες “σιωπηλοί” φίλοι έξ’ Ελλάδος….

 6. Εάν Ό Χριστός δέν είναι Θεάνθρωπος….ΑΜΦΙΒΑΛΕΙΣ; ΘΑ ΡΟΛΑΡΕΙ Η ΡΟΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ…ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.

  ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σάμπως γυρίζουν τά πράγματα, προσοχή όμως τώρα μήν μάς τήν έχουν στημένη ανάποδα. Η Αμερική τσαντίστηκε!

Ραγδαίες εξελίξεις, πάμε γιά 2 φρεγάτες Φρέμ δανεικές μέχρι νά κατασκευαστούν οί δικές μάς! Αυτό ανακόπτει τόν πόλεμο ή εξασφαλίζει περαιτέρω τή νίκη! ΒΙΝΤΕΟ