in

Η τέχνη τών Εβραίων η τέχνη Διασποράς. Τό μετέπειτα McDona’lds Restaurant Style!….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η τέχνη τών Εβραίων η τέχνη Διασποράς. Τό μετέπειτα McDonald’s Restaurant Style!….

Η Τέχνη τής Διασποράς έχει δύο σκέλη, τουλάχιστον τά βασικότερα….

Πρώτον, είναι η διασπορία τών κέντρων σύναξης, είσπραξης, συγκομιδής χρήματος…. Διασπορά σημαίνει διασπορά επιχειρήσεων….

Όταν είσαι μονότοπα εισπράττεις μονότοπα, όταν κάνεις διασπορά επιχειρήσεων καί ανοίγεις υποκαταστήματα τότε εισπράττεις περισσότερα επειδή έχεις είς τή διάθεση σού περισσότερους πελάτες…..

Περισσότεροι πελάτες ίσον περισσότερη εισαγωγή χρήματος….

Περισσότερη είσπραξη χρήματος σημαίνει περισσότερη δύναμη….

Περισσότερη δύναμη ίσον περισσότερη επιρροή….

Περισσότερη επιρροή ισούται μέ περισσότερους πελάτες…..

Περισσότεροι πελάτες σημαίνει ανάβαση σέ κάθε κορυφή κάθε μορφής ισχύος…..

Από αυτή τήν ισχύν προκύπτει η εξαγορά ή η καταστροφή τών ανταγωνιστών…. Ό ανταγωνιστής σέ πολλές περιπτώσεις έχει τήν επιλογή νά πωλήσει, νά καταστραφεί, νά συνεργαστεί, νά παραιτηθεί, νά ελιχθεί καί ίσως αντέξει πάρακατω…. (εδώ οπού είμαστε ώς έθνος καί θρησκεία τώρα….)…..

Περισσότερον χρήμα ισούται μέ εξαγορά οίου θά φέρει περισσότερον χρήμα καί περισσότερη εξουσία καί δή έν τέλει ομηροποίηση τής εξουσίας, καί ομηροποίηση βεβαίως τού χρήματος….

Οί δυσμενώς προσκείμενοι είς τή Ρώμη Εβραίοι εξορίστηκαν σέ δυσμενή μετάθεση ήτοι τή διασπορά… Αυτόν αναγνωρίστηκε από τούς ίδιους αργότερα ώς η μεγαλύτερη ευλογία (Πρωτόκολλα Σιών) καθότι είχαν τήν ευκαιρία νά ανοίξουν επιχειρήσεις όχι μονότοπα είς τή Παλαιστίνη αλλά σχεδόν κυριολεκτικώς παγκοσμίως είς τήν αρχή καί αργότερα τώ όντι παγκοσμίως….

Ό ανταγωνιστής τούς ήσαν οί Έλληνες εμπόροι τής διασποράς, αλλά δέν είχαν τόση δύναμη, δέν είχαν τόση συνειδητοποίηση, δέν είχαν τόση διάθεση καί δέν είχαν τόση αδύστακτη πρόθεση, ένεκα τού ότι ήσαν Χριστιανοί…. Ακόμη καί ό χλιαρός Χριστιανός είναι καλύτερος από πολλούς άλλους…..

Έπρεπε νά παραμεριστούν, ένας λόγος παραπάνω από τό γεγονός ότι τούς είμασταν μισητοί λόγω Χριστιανισμού καί Ιστορίας….

Η αρχή έγινε μέ τή Κερκόπορτα τού Ελληνοβυζαντίου…. Ακολούθησαν πολλά άλλα…. Κάποια σημαντικά όμως ήταν η τελεσίδικη διάλυση τής ισχυρής ελληνικής διασποράς μέ τήν εισαγωγή τού κομμουνισμού καί τίς μετέπειτα κατασχέσεις περιουσιών καί γενοκτονίες υπό διαφόρων προφάσεων…. Η ελληνική διασπορά ήταν ισχυρή σέ αρκετές αραβικές χώρες, τή Τουρκία, τήν Ανατολική Ευρώπη, μέ παρόμοιους τρόπους, πολέμους, νομοθετικές άδικες εξάρσεις εξερριζώθηκαν οί δυνάμεις τής…. Η Ιστορία βρίθει από παραδείγματα, απλά εδώ σάς συνοψίζω τά πώς καί τά αποτελέσματα….

Δέν είναι τυχαίον ότι μεγάλος φίλος τών Εβραίων μού είπε: «φοβόντουσαν μόνον τούς Έλληνες, αλλά πρός μεγάλην τούς έκπληξιν έν τέλει τά έκαναν μαμμούριν = μαντάρα….»….. Συνέχισε λέγωντας: «Περίμεναν από τούς Έλληνες μεγαλύτερη αντίσταση καί ευφυία, αλλά γιά διάφορους λόγους σχεδόν πάντοτε η μόνη τούς δράση ήταν η πλήρης αδράνεια καί ανευξευρία διά τό τί πρέπει νά κάμουν καί πώς νά προχωρήσουν»…..

Τό δεύτερον σκέλος Διασποράς…. είναι κατ’ ουσίαν αυτόν όπου προσυπρόγραψε τήν ελληνική αδράνεια…. Ήτοι, η διασπορά τής εθνικής συνοχής σέ διάφορα κόμματα, ομάδες, θρησκείες, διχασμούς καί ούτω καθεξής….

Η διασπορά τών επιχειρήσεων πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών, πρέπει νά χαρακτηρίζεται από αντιδιασπορά συνοχής, ενότητος, ομόνοιας, συνεχούς ανόρθωσης ηθικού έν ακμεί καί έν αλκεί…..

Διαιρείς τόν εχθρόν σού ενώνεσαι ήτοι ενωνοσυνσπειρώνεσαι εσύ…. αυτόν είναι τό μυστικόν τών δύο Σκελών Διασπορών…..

Αργότερα ένας εμπνευσμένος Τσεχοαμερικανός ό Ρέϋ Κρόκ, αφού είς τά 52 τού έτη κατάφερε νά αρπάξει τήν εταιρεία Μακντόναλτς καί αφού άνοιξε εστιατόρια σέ όλη τήν επικράτεια τών Η.Π.Α…. σέ μία συνεδρίαση μέ τό συμβούλιον τού ερώτησε τούς σύνεδρους: «and now what:?»…. Καί τώρα τί; Είχαν κάνει ήδη διασπορά είς τήν Αμερική. Τότε ένας σύμβολος τού λέγει: «We goingi to Europe!» Είς τήν Ευρώπη ερωτά ό Ρέϋ; Καί αμέσως μετά ό πανέξυπνος ερωτάει πού;….

Η απάντηση ήταν σαφής καί εύστοχη! «Πάμε στή Γερμανία». Γιατί στή Γερμανία;»…. «Επειδή εκεί υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες»…. Συνέχισε τού λέγει….. «Θά ανοίξουμε MacDonald’s Restaurant απέναντι από τό στρατόπεδον επειδή τό γνωρίζουν οί Αμερικανοί καί μαζύ μέ αυτούς θά τά εμπιστευούν καί οί Γερμανοί….»….. Όπερ καί έγινε, μετά πήγαν σ’ άλλον στρατόπεδον…. Η Ιστορία είναι γνωστή μόνον είς τήν Σελήνη έμεινε νά πάνε….. Νά θυμάστε ότι άν ανοίξει εστιατόριον κάποια φορά είς τή Σελήνη, τό πρώτον θά είναι Μακντόναλτς….

Η Δύναμη τής Διασποράς…. Νά τήν έχεις καί νά μήν τήν συνειδητοποιείς, νά τήν έχεις καί νά τήν χαραμίζεις….. Νά τήν γυρεύεις καί νά τήν έχουν πάρει άλλοι…..

Έχω κάποιες ιδέες, αλλά είναι ενωρίς, άλλωστε τώρα είμαστε είς τά χαρακώματα ένεκα εξωτερικών εχθρών καί ένεκα διχασμού ητοι διασποράς τής εθνικής συνοχής…..

United We Stand Divited We Fall = Ενωμένοι Ιστάμεθα Διαιρεμένοι Πίπτωμεν…..

Τί έκαμαν όμως έθνη σέ ανθρώπους όπου δέν ήθελαν νά πάψουν νά είναι διχασμικοί; Ή τούς εξαφάνισαν ή μέ διάφορους τρόπους τούς παρόπλισαν ή τούς ένταξαν διά τού συμφέροντος είς τόν εθνικόν συνοψισμόν ενότητος…..

Μέ αυτούς τούς τρόπους, αυτά τά κόλπα, αυτές τίς μεθόδους καί μέ τεράστια αφοσιωμένη εργασία φέρνεις τήν οιανδήποτε νέα τάξη πραγμάτων μικρή ή μεγάλη, τής γειτονιάς, τής πόλης, τής χώρας, τής ηπείρου, τής παγκοσμιοποίησης, τού οικουμενισμού!…. Έν ολίγοις σάς είπα όλη τήν παγκόσμια δράση τού Οικονομιστή!…. Ός επιβάλλει τόν Οικουμενισμόν οπού επιλέγει καί θέλει!….

Χρειάζεται ευφυία καί η ευφυία δέν είναι προτέτημα τών χαζοειρώνων, όπου απολαμβάνουν νά ειρωνεύονται τούς άλλους επειδή μέσα τούς έχουν κενά καί τό γνωρίζουν…. Η ευφυία αυτή δέν έρχεται από ανθρώπους τού φθόνου διά τούς αληθινούς ευφυείς, αλλά από ανθρώπους όπου είναι ίσοι μέ τούς ευφυείς επειδή αντιλαμβάνονται, παραδέχονται καί χρησιμοποιούν τούς ευφυείς αποτελεσματικώς….

Τούς ανθρώπους οπού ευτιμούν όχι τούς ανθρώπους οπού ατιμάζουν!…..

Ό Θεός μαζύν μάς…. Τιμάτε Τόν Θεόν…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

15 points
Upvote Downvote

3 Comments

Leave a Reply
  1. Οι εβραιοι εχουν δωσει ορκο να βοηθουν ο ενας τον αλλο και ουτε τοκο δεν βαζουν οι εβραιοι τραπεζιτες στους αλλους εβραιους.
    Οι ελληνες παλευουν μονοι τους με αντιπαλους τους ενωμενους εβραιους.
    Αν οι ελληνες βοηθουσαν ο ενας τον αλλον οι εβραιοι θα ηταν μπακαληδες της δεκαετιες του 40 αυτη ειναι η αληθεια και η πραγματηκοτητα.
    Αν καποιος διαβασει τα ταλμουδ τους θα καταλαβει αμεσως οτι λεω και γιατι η ελλαδα αιωνες ταλαιπωριεται απο την σφηγκοφωλια της θεσσαλονικης.

One Ping

  1. Pingback:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πανικός στον Νέο Κόσμο: Πυροβολισμός έξω από καφετέρια

Οι εστιάτορες βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου