Μιάς καί είναι τής μόδας, Ολίγα λόγια γιά τόν αριθμόν Δεκαένα καί τόν covid 119, τό προσέξατε αυτόν;…..

Μιάς καί είναι τής μόδας, Ολίγα λόγια γιά τόν αριθμόν Δεκαένα καί τόν covid 119, τό προσέξατε αυτόν;….. Ενώ μετράμε από τό έναν ουσιαστικώς τό μηδέν έως τό δέκα… Μετά λέμε έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα… καί όχι δεκαέναν, δεκαδύο, δεκατρία, δεκατέσσερα. Βεβαίως οί βλάκες θά μού ειπούν ότι οί λέξεις δεκαέναν καί δεκαδύο δέν είναι ελληνικά!… εσείς τά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μιάς καί είναι τής μόδας, Ολίγα λόγια γιά τόν αριθμόν Δεκαένα καί τόν covid 119, τό προσέξατε αυτόν;…...