Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ στην ΣΥΡΙΑ…..