Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΥ ΡΕΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ… «ΒΡΕΧΕΙ» ΔΟΛΑΡΙΑ