ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αν η δύναμη της Επίφυσης στον άνθρωπο του παρέχει την ικανότητα να δημιουργεί το κάθε τι, τότε προς τι η χρήση μιας τεχνικής – υποκατάστατο όπως είναι η τεχνολογία;
 
Τά τρία τμήματα στα οποία χωρίζετε το σώμα μας, όπως αναφέραμε και στην αρχή του βιβλίου, είναι στο κεφάλι μέ τον εγκέφαλο, στο στήθος με την καρδιά , και στο υποκάτω του διαφράγματος χώρο, το στομάχι, την κοιλιά και τά γεννητικά όργανα. Το πρώτο πού αντιστοιχεί στο νοητικό , στον συμπαντικό χώρο είναι το επίπεδο υπεράνω τού Σείριου τόν Όλυμπο.
Από εκεί έρχεται το Απολλώνιο Πνεύμα , μεταδιδόμενο σαν ηλεκτρικό σπινθήρας του Διός. Έκφρασή του είναι ό Λόγος.
Το δεύτερο, είναι αυτό πού αντιστοιχεί στον Σείριο καί σχετίζεται με το ψυχικό. Σε αυτόν λειτουργεί ή Διονυσιακή συναισθηματική διέγερση , πού σαν μαγνητικό πεδίο μορφοποιεί τον κόσμο . Γιαυτό και έχει χαρακτηρισθεί και ως ό παρέχων τά σπέρματα των όντων. Έκφρασή του είναι ή Αγάπη.
Το τρίτο είναι ο χώρος μας, το ηλιακό μας σύστημα και ο πλανήτης μας πού δίδει το σωματικό. Είναι ό περιοριστικός χώρος με την έννοια της μορφής, πού τον εκφράζουν και τον συντηρούν τά στοιχεία της ύλης.
Στο νοητικό επίπεδο, η σκέψη και ή νόησης είναι Πνευματική ενέργεια. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε την Ψυχική ενέργεια, είναι αυτή πού σε όλες σχεδόν τις γνωστές θρησκείες από αρχαιοτάτων χρόνων, θα δούμε ότι επιδιώκεται η απόκτησή της από το κακό. Τον Σατανά. Μεγάλο θέμα. Όσο για την τρίτη , την σωματική, αφορά την ενέργεια πού σχετίζεται με το νευρικό και μυϊκό σύστημα. Και οί τρείς ενέργειες συνθέτουν την Ζωή.
Πάνω σε αυτές τις γνώσεις του Σύμπαντος εργάσθηκαν οί Άτλαντες και δημιούργησαν το δικό τους «τεχνητό», ψεύτικο άνθρωπο. Ήταν οί πρώτοι «Μάγοι» θα λέγαμε, πού γνώριζαν πώς να χειρίζονται τις δυνάμεις της ζωής. Στο πλανητικό μας σύστημα, εισέβαλε η έννοια «Γνωρίζω», μέσω των θεών , πού σχετίζεται με την Επίφυση, ενώ επικρατούσε ή έννοια «Βλέπω» της Υπόφυσης, των όντων του χώρου μας. Δηλαδή, ενώ εδώ επικρατούσε ή αρχή πού διέπει το βασίλειο των ορυκτών, το βασίλειο των φυτών και το βασίλειο των ζώων, δημιουργείται ένα νέο βασίλειο, αυτό του ανθρώπου, όπου όλα τά υπόλοιπα μπαίνουν υπό τον έλεγχό του. Ο έλεγχος γίνετε με την χρήση των ενεργειών του χώρου μέσω του κινητικού κέντρου το οποίο αντιγράφει στο υλικό επίπεδο την ψυχοπνευματική ενέργεια. Δηλαδή, αν ο Ζήσης και ό Καλάϊς όσο διέθεταν θεϊκό σπέρμα έχτιζαν τά τείχη με την χρήση της μουσικής χρησιμοποιώντας το Ελεύθερο Πεδίο Δημιουργίας, το πλαστό γένος χρειαζόταν την μυϊκή και νευρική ενέργεια για να κάνει το ίδιο. Οί Άτλαντες , πού είχαν την γνώση, μετά την μίξη τους με τις κόρες των ανθρώπων, έχασαν την θεϊκότητά τους και συγχρόνως και την ικανότητά τους, οπότε την αντικατέστησαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Σήμερα, διεισδύοντας ακόμα πιο βαθιά στα μυστικά της ζωής , βλέπουμε τους επιστήμονες να παραδέχονται πώς «…ή μηχανική ερμηνεία της Φύσης καταρρέει …γιατί έχουμε να κάνουμε με οντότητες και φαινόμενα μάλλον, πού παραπέμπουν σε νοητικές παρά σε μηχανικές διεργασίες.» Μέσα από την ίδια σκέψη , βλέπουμε να ξεπηδάει και ή αρχή τών «Μορφογενετικών πεδίων».
Κάποτε, εδώ στην Γή είχε αναπτυχθεί σε μια περιοχή του πλανήτη μας , μια πολιτεία πού λεγότανε Ατλαντίδα. Ένα μικρό αντίγραφο τού Σειριακού πολιτισμού. Στον χώρο εκείνον ανέπτυξαν όλη την τεχνολογία , αντίγραφο των κοσμικών νόμων του επιπέδου στο οποίο ανήκει το ηλιακό μας σύστημα. Μέσα από την πύλη της Στύγας , ηλιακά πλοία δημιουργήματα τεχνολογίας των Ατλάντων, πετούσαν από την Γή στον Σείριο και από τον Σείριο στην Γή. Οί άνθρωποι του Χάλκινου γένους , του Προμηθεϊκού, άρχισαν να πληθαίνουν , έκαναν αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας πού τους δόθηκε, και μαζί με τους Άτλαντες άνοιξαν πόλεμο με τους Ολύμπιους για κατάκτηση του Σείριου. Τότε ό Δίας αποφάσισε να αφανίσει το ασεβές αυτό γένος στέλνοντας τους Ήρωες. Η Στύγα έκλεισε δια παντώς και το ενεργειακό εωσφορικό επονομαζόμενο στοιχείο εγκλωβίσθηκε στα έγκατα της Γής μαζί με τους Άτλαντες. Από όλες τις παραλλαγές των μύθων πού διασώζονται πάνω στην γή ανάμεσα στους λαούς, για την εποχή εκείνη του κατακλυσμού και της καταστροφής των ανθρώπων , εκτός από τις μνήμες των Ελλήνων πού διατηρούνται από τον Ησίοδο και τον Απολλόδωρο για τους υπόγειους Άτλαντες, υπάρχει και ό Περσικός μύθος πού λέει πώς ό Γίμα μαζί με χιλιάδες άλλα ζευγάρια ανθρώπων αλλά και ζώων , μπήκαν σε μια υπόγεια βάση με τρία πατώματα και πολλούς διαδρόμους, όπού εκεί υπήρχαν όλα τά μέσα για την συντήρησή τους όσο καιρό χρειαζόντουσαν πρίν κοπάσει το κακό πού ταλάνιζε την επιφάνεια του πλανήτη για να επανέλθουν . Το πόσους κινδύνους μπορεί να κρύβει το γεγονός να γίνονται κάτοχοι των γνώσεων άτομα πού είναι απροετοίμαστα ψυχοπνευματικά, το έχει αποδείξει και ή σημερινή κατάσταση πού επικρατεί στον κόσμο μας.
Μπορούμε δηλαδή να φαντασθούμε τά τέρατα πού κάνουν την εμφάνισή τους βγαίνοντας από το κουτί της Πανδώρας τού σημερινού πολιτισμού μας πού έχει βασισθεί στα τότε πρότυπα, μέσα από την Ατλάντια τεχνολογία. Ένα παράδειγμα είναι και αυτό πού αφορά τον καιρικό έλεγχο και την καταστροφή του όζοντος, τα προστατευτικό στρώμα της ατμόσφαιρας, πού έχει διατρυπηθεί σε επικίνδυνο βαθμό, με την χρήση του συστήματος HΑΑRP που είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου, βομβαρδίζοντας την ατμόσφαιρα, με ακτίνες υψηλής συχνότητας , δημιουργούν κλιματολογικές αλλαγές. Τέτοιου είδους τεχνολογία, ήταν γνωστή από τις αρχές του περασμένου αιώνα, που μάλιστα, ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της γνώσης μέσω της οποίας είχε κάνει ατελείωτους πειραματισμούς, ήταν και ο Νικολά Τέσλα.


Ο Τέσλα είχε πειραματισθεί με τον ιονισμό της ατμόσφαιρας , που παρατήρησε πώς άλλαζε όταν φορτιζόταν με μετάδοση ραδιοκυμάτων στο φάσμα χαμηλής συχνότητας των 10 έως 80 Hertz. Με την μεταβολή δε της συχνότητας , μπορούσε να προκαλέσει θετικό ή αρνητικό ιονισμό. Όταν δηλαδή φορτίζεται θετικά ο ιονισμός της ατμόσφαιρας, έχουμε το αίσθημα της κούρασης και την ανάγκη ύπνου, ενώ όταν είναι αρνητικός ο ιονισμός είμαστε ενεργητικοί. Η χρήση αυτής της γνώσης , που επηρεάζει όλα τα σώματα πάνω στον πλανήτη, γίνεται βέβαια ένα όπλο στα χέρια τους και για τον έλεγχο του ανθρώπου, αφού είναι γνωστό πώς ο εγκέφαλος ηλεκτρίζετε κατά τρόπο πού δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες καταστάσεις γιατί απορυθμίζετε. Ο Τέσλα , χρησιμοποιούσε με προχωρημένες γνώσεις τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, που χρησίμευσαν και στην ιατρική της εποχής, όπως συσκευές που ενίσχυαν το αιθερικό πεδίο και συγχρόνως έδιναν υγεία και μακροημέρευση . Σε παραπάνω αναφορά μας για τον Τέσλα, είχαμε πεί για την σχέση του με το πεδίο γνώσεων στο οποίο είχε πρόσβαση ο ίδιος , όμως , ενώ πίστευε πώς όλοι οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό , αργότερα αναθεώρησε τις απόψεις του , αφού κατάλαβε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας ήταν ανέτοιμο ή ανέντιμο να έχει αυτήν την χάρη, που όταν σκέφθηκε να δημιουργήσει κάποια μηχανή πρόσβασης σε αυτό , όχι μόνο δεν την ολοκλήρωσε , αλλά ακόμα και πολλές άλλες που σχετίζοντο με την ελεύθερη ενέργεια τις κατέστρεψε.
Ο επηρεασμός των σωμάτων από εξωτερικούς παράγοντες έχει άμεση επίδραση στα συναισθήματα. Τά συναισθήματα πού συνδέονται με τον ψυχικό παράγοντα, μεταβάλουν το μαγνητικό πεδίο του σώματος, και κατ’ αντιστοιχία επηρεάζουν το νοητικό μέσω της μη συγκέντρωσης της προσοχής . Το νοητικό με μια επιστρεφόμενη δύναμη επηρεάζει το σωματικό. Από αυτά όλα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και μια χαοτική κατάσταση. Έτσι μέσω των συναισθημάτων αναπτύσσεται μιά άλογη και ασυνείδητη επιθυμία πού έρχεται σε σύγκρουση με την θέληση . Η θέληση αποδυναμώνετε εξ αιτίας του συνασπισμού συναισθήματος και επιθυμίας πού δημιουργούν μια νέα αόρατη οντότητα ή οποία επιδιώκει την υλοποίησή της. Στο σημείο αυτό ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο και όργανο κατευθυνόμενης θέλησης χάνοντας την δύναμή του ελέγχου του εαυτού του . Όσο μάλιστα περισσότερη υποσυνείδητη αντίσταση φέρνει κάποιος σε αυτό πού του συμβαίνει αλλά δεν το κατανοεί για να το ελέγξει , τόσο πιο ευάλωτος γίνετε στην υπόθεση να αναπτύξει ακόμα και κάποια ασθένεια.
Το σύστημα μετάδοση ραδιοκυμάτων στο φάσμα χαμηλής συχνότητας των 10 έως 80 Hertz. χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για τον έλεγχο του καιρού, κάνοντας χρήση συσκευών μετάδοσης Tesla. Τα ραδιοκύματα που στέλνονται με τα θετικά φορτισμένα ιόντα παραμένουν στην περιοχή της ατμόσφαιρας που λέγεται ζώνες Van Allen . Οι ζώνες αυτές με το μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, αποτελούν το αδιαπέραστο τείχος του πλανήτη μας. Βρίσκονται σαν θανατηφόρες περιοχές της ατμόσφαιρας, και φθάνουν έως την εξώσφαιρα. Οι ζώνες – φύλακες, δημιουργήθηκαν ,κατά την μακρινή εκείνη εποχή των γεγονότων του κλεισίματος της Στύγας, και αποτελούν ένα είδος ελέγχου και απαγόρευσης εξόδου από τον πλανήτη. Είναι δε τόσο επικίνδυνες, πού υπάρχει ή υποψία να μην έχουν γίνει ποτέ επανδρωμένα διαστημικά προγράμματα , ή αν έγιναν κάποια πειραματικά να είχαν ολέθρια αποτελέσματα. Το ότι μπορεί να είναι όντως επίτηδες τοποθετημένες εκεί, μπορούμε να το υποψιασθούμε και από το απόσπασμα της «Γένεσης» πού λέει ότι , με την αποπομπή των πρωτοπλαστών από τον Παράδεισο , στην γή πού ρίχθηκαν, ό Θεός έβαλε έναν άγγελο με «περιστρεφόμενη φλεγόμενη ρομφαία» να τους φυλάει. Πιθανών να υποκρύπτονται πίσω από αυτήν την ρομφαία οί Ζώνες αυτές.

Με την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας πού έχει προωθηθεί από τούς άτλαντες και χρησιμοποιείται από τά άλογα πιόνια τους, επιδιώκεται σύν τις άλλοις και ή επίτευξη δημιουργίας μιάς νέας Στύγας. Έτσι μπορούμε να υποψιασθούμε τι μπορεί να προκάλεσε την τρύπα στο όζον της ατμόσφαιρας. Το ποια είναι τά αποτελέσματα αυτού του δεδομένου θα μπορούσαμε να τά φαντασθούμε αν συγκρίνουμε την ατμόσφαιρα της γής με την αύρα των οργανισμών. Δηλαδή οί ασθένειες πού μπορεί να προκαλέσει ή επιβολή εξαρτήσεως συναισθηματικών επιθυμιών , οφείλεται στην ευαισθητοποίηση της αύρας τού ατόμου πού υπόκειται σε αυτή την διάθεση , με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ρήγματα και τρύπες πού γίνονται πύλες εισόδου άλλων αστρικών όντων . Αυτά επιδιώκουν μέσω του αίματος του σώματος πού έχουν καταλάβει να πάρουν ύπαρξη και οντότητα οπότε δημιουργείται η ασθένεια.
Η τεχνολογία έχει άμεση επίδραση στο περιβάλλον, στα φυτά τά ζώα και τον άνθρωπο. Με την γνώση αυτή, υπήρξε από τον φιλοσοφικό κόσμο της αρχαίας Ελλάδος πολύ μεγάλη διαμάχη για την μη χρήση της. Για αυτό κατακρίθηκε και ό Αισχύλος πού έβαλε στο θέατρο μηχανές. Γιατί όπως και ό Σωκράτης κατέκρινε την εφεύρεση των γραμμάτων πού έδινε την δυνατότητα διατήρησης της ιστορίας και των γεγονότων, αλλά από την άλλη αποδυνάμωνε την μνήμη, κάτι πού βλέπουμε και σήμερα με την χρήση της αριθμομηχανής πού μας έχει κάνει να ξεχάσουμε τις πράξεις των υπολογισμών. έτσι και ή μηχανική της τεχνολογίας έχει αντικαταστήσει την επαφή και την γνώση των φυσικών δυνάμεων και συγχρόνως έχει απογυμνώσει τον άνθρωπο καί τις ικανότητές του. Ως αποτέλεσμα έχει, την ρομποτοποίησή μας . Ο φιλόσοφος βασιζόταν στην αφύπνιση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, οι οποίες ‘όχι μόνο δεν αφυπνίζονται ποτέ με την χρήση των τεχνικών μέσων, αλλά απονεκρώνονται και τελείως .
Οί Έλληνες από τόν Σείριο, ερχόντουσαν μέσω τής «πύλης» τής Στύγας στήν Γή, όχι με τεχνολογία με την έννοια των μεταλλικών ιπτάμενων δίσκων πού κινούνται με την χρήση κάποιας ενέργειας . Η Στύγα, ετυμολογικά έχει τήν έννοια τών υδάτων. Από τό Ύω= βρέχω, ρίχνω βροχή, υγραίνω, καί από αυτό Υγρασία, Υετός= βροχή , ή Ύγρα= ‘η θάλασσα. Κατά τήν Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διαχώρισε τά ουράνια από τά γήινα ύδατα. Εξ’ αφορμής αυτού θά αναρωτιόμαστε φυσικά, υπάρχουν καί ουράνια ύδατα;. Σίγουρα μέ τήν γήινη έννοια τού υγρού στοιχείου προφανώς όχι. Γιατί καί ή βροχή ακόμα αφορά γήινο στοιχείο. Όμως μέ τήν έννοια τών Υδρογόνων τών άστρων, τών ήλιων, σίγουρα ναί. Τό στοιχείο τού Υδρογόνου αποτελεί τό πρώτο στόν Περιοδικό πίνακα ταξινόμησης τών στοιχείων μέ ένα ηλεκτρόνιο. Τά υδρογόνα εισέρχονται βαθιά μέσα στήν γή καί ενώνονται μέ τό οξυγόνο της δημιουργώντας τό νερό . Υπόγεια ποτάμια έρχονται στήν επιφάνεια καί αναβλύζουν μέσα από τά βράχια καί γίνονται οί πηγές. Από τό νερό εξαρτάται όλος ό κύκλος τής ζωής τού πλανήτη. Επειδή όταν λέμε ζωή εννοούμε την ενέργεια της κίνησης πού είναι ή ψυχή , τότε ή ψυχή είναι η αντιπρόσωπος της ζωικής αρχής. Και στην ψυχή αντιστοιχεί το στοιχείο του «νερού». Το «νερό» αυτό προέρχεται από την συμπύκνωση του ηλιακού ανέμου, και μέσα σε αυτή την αρχαία γνώση κινείται το πνεύμα του Πλάτωνα όταν λέει ότι μετά τον θάνατο κάθε ψυχή επιστρέφει στο άστρο από ΄το οποίο προήρθε. Άρα, η Στύγα σάν πύλη πέρασμα , ήταν ή διαμέσων τών πόλων τής γής πέρασμα τών ιόντων τών άστρων καί δή τού Σείριου πού χρησιμοποιούσαν γιά τό διαστρικό τους ταξίδι. Ταξίδευαν δηλαδή μέ τήν χρήση τών ουράνιων υδάτων καί είχαν πύλη εξόδου τους στήν επιφάνεια τής Γής , μέσα από τά νερά τού Ατλαντικού. Εκεί πού ό Ποσειδώνας έφτιαξε τήν Ατλαντίδα.
Τήν Στύγα χρησιμοποιούσαν και οι Άτλαντες οι οποίοι έγιναν οι αίτιοι μέ τόν υβριστικό τρόπο χρήσης της να μείνει τό όνομα της μέ τήν αρνητική έννοια τού Στύξ = στυγέω = μισώ , αποφεύγω, βδελύσσομαι, αποστρέφομαι , καί από αυτό τό στύγημα = μίσημα. Τό στύγημα συνδέεται μέ τό στικτό DNA τών υβριδικών ανθρώπων πού δημιούργησαν οι Άτλαντες. Αυτοί δηλαδή πού σέ όλη τους την ζωή αναπτύσσονται από το ένστικτο και δεν αποκτούν ποτέ χαρακτήρα. Κάτι δηλαδή πού διέπει όσους έχουν ουράνιο σπέρμα.
Τελχίνες, Γοργόνες, Νύμφες, ανήκουν όλα στα αμφίβια όντα της μυθολογικής εποχής άμεσα συνδεδεμένα με τους Άτλαντες . Ο Τρίτωνας και ο Οάννας ήταν κάποια από αυτά τα όντα που τους προσέδιδαν μεγάλες ικανότητες και γνώσεις. Ο Τρίτων, που ήταν παιδί της Αμφιτρίτης και του Ποσειδώνα, λέγετε πώς ήξερε πολλά και είχε σχέση με τους θεούς. Ομοιάζει με τον Οάννα, άλλος μυθολογικός άνθρωπος- όν, άνθρωπος- ψάρι που έδρασε στην Μεσοποταμία και έδωσε πολλές γνώσεις στους ανθρώπους εκείνων των περιοχών και πού χαρακτηρίζεται ως Ερμής. Παρομοίως , ανθρώπους ψάρια θεωρούσαν και τους Άτλαντες Τελχίνες. Ήταν και αυτοί αμφίβια όντα που ζούσαν στο νερό, και πού επεξεργάζοντο τά μέταλλα με τά ύδατα της Στύγας, αλλά καί πολλές εφευρέσεις πού θεωρούντο επικίνδυνες και μολυσματικές. Η επεξεργασία των μετάλλων σε συνδυασμό με τά νερά της Στυγός μας παραπέμπει στα εργαστήρια του Ηφαίστου , παιδιά του οποίου θεωρούνται και οί Κάβειροι , πού κατασκεύαζε ανθρώπινα ρομπότ. Πιθανών αφορούν είδος ανθρωποειδών όπως την Πανδώρα πού έκανε δώρο στον Επιμηθέα.
Τά όντα αυτά της εποχής εκείνης , με τις παράξενες μορφές, μοιάζουν με τους ύποπτους Γκρίζους και τους υπόγειους Δέρος. Οί Τελχίνες πού ηχητικά το όνομά τους μας δονεί σαν την λέξη Τεχνίτες από τους οποίους προήρθαν οι Τέκτονες , είχαν στην κατοχή τους τεχνολογία όπως αυτή πού αναφέραμε πιο πάνω για τους Δέρος και τις διαβολομηχανές τους. Χρησιμοποιούν την υποχθόνια ενέργεια πού εγκλωβίστηκε στο κέντρο της Γής μετά το κλείσιμο της Στύγας ή οποία αναφέρεται κωδικοποιημένη με το όνομα Ταύρος. Οι μύθοι πού σχετίζονται με ταύρους και αγελάδες, να ξέρετε πώς έχουν σχέση με την υπογήϊνη ενέργεια. Οι ταύροι με την έντονη υπόγεια και οι αγελάδες με την ήπια επίγεια. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσοι και ποιοι είχαν σχέση με τους υπογήϊνους μέσα από τις μυθολογικές αναφορές. Ο Μίνωας π.χ. για να πάρει την βασιλεία στην Κρήτη ζήτησε να του φανερώσει ό Ποσειδώνας έναν ταύρο μέσα από την θάλασσα . Ενώ ό Δαναός, πήρε την βασιλεία στο Άργος σκοτώνοντας έναν επικίνδυνο ταύρο πού λυμαινόταν την χώρα. Ο λαβύρινθος, κατασκευή τού ατλαντικής γενιάς Δαίδαλου , ήταν υπόγειο εργαστήριο όπου κατέληγαν οί 7 νέοι και 7 νέες αθηναίοι πού αποτελούσαν τόν φόρο στον Μίνωα πού οι μυστικές παραδόσεις γνώσεων που διατηρούν στις τεκτονικές στοές , μιλούν για την εμφάνιση της πρώτης Δυναστείας στην Αίγυπτο που ίδρυσε ο Μανού ή Μενά, το 5000 π.Χ. Το όνομα Μανού ή Μενά , στον οποίου αποδίδουν την πρώτη δυναστεία , ήταν ένας Μίνωας. Με το όνομα αυτό διατέλεσαν και άλλοι βασιλείς , οι οποίοι πιθανών να ήταν οί υπό την καθοδήγηση των Ατλάντων , και να υπάκουαν στις υπόγειες διαταγές τους. Εκεί έκαναν τά πειράματά τους πάνω στο ευγενικό γένος με το θεϊκό σπέρμα, γιατί δεν διαλέγοντο στην τύχη, αφού ό Θησέας πού πήγε εκεί σταλμένος με ειδική αποστολή, αναγκάστηκε να αποδείξει στον Μίνωα ότι ήταν γιός θεού για να γίνει δεκτός. Ο Λαβύρινθος μας θυμίζει τα μυστικά εργαστήρια της Αρέας 21 που βρίσκονται κάτω από την έρημο της Νεβάδα και που είναι είκοσι πατώματα κτισμένα υπογείως, έχουν δε εξιτάρει την φαντασία πολλών ερευνητών. Μεταξύ των άλλων, είναι και σχεδόν βέβαιοι πώς υπάρχει πλήρη επαφή και συνεργασία με τους υπογήϊνους κατοίκους τους και γνωρίζουν και συνεργάζονται με τους Γκρίζους – Δέρος. 

Οι διαχειριστές του katohika.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής σχολίων που περιέχουν υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Απαγορεύεται η δημοσίευση συκοφαντικών ή υβριστικών σχολίων.Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων μηνυμάτων θα ακολουθεί διαγραφή

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading...