Ηταν Ελληνας ο Ιησους?

Ηταν Ελληνας ο Ιησους?

1) Ήταν Γαλιλαίος (Έλληνας της Παλαιστίνης) και όχι Ιουδαίος. Οι Εβραίοι Τον αποκαλούσαν περιφρονητικά Ναζωραίο και στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη «ναζωραίος» σημαίνει «ξένος, άλλου αίματος», τον αποκαλούσαν Σαμαρείτη- ονομασία των Ελλήνων της Παλαιστίνης.

2) Ο ίδιος ο Χριστός αρνήθηκε, ότι είναι Εβραίος, αμφισβητεί τον Θεό του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, αμφισβητεί, ότι είναι από τη γενιά του Δαυΐδ:

«37 …και Μωυσής εμήνυσεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάμ και τον Θεόν Ισαάκ και τον Θεόν Ιακώβ. 38 Θεός δε ουκ εστί νεκρών, αλλά ζώντων»

(Κατά Λουκάν, 20/37)

Καταλάβατε τι τους είπε ο Χριστός; Αυτούς που επικαλείστε, δηλαδή τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ- είναι Θεός των νεκρών! Τον Θεό των Εβραίων, τον Ιαχβέ (Ιεχωβά) – ο Χριστός αποκαλεί νεκρό Θεό!!! Και λέει, ότι ο όντως Θεός δεν είναι των νεκρών, αλλά των ζώντων! Εκείνη την εποχή τέτοια πράγματα δεν θα τολμούσε να ξεστομίσει ούτε ο πιο θαρραλέος Ιουδαίος, παρά μόνο εκείνοι, που ήσαν υπήκοοι της Ρώμης και δεν υπάγονταν στο ιουδαϊκό δικαστήριο, δηλαδή οι πολλοί της ιουδαϊκής διανόησης, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι.

Παρακάτω:

«44 Δαυΐδ αυτόν Κύριον καλεί και πως υιός αυτού εστίν;»

(Κατά Λουκάν, 20/ 44)

3) Ο ίδιος ο Χριστός αρνείται, ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων, και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι αρνούνται, ότι είναι συμπατριώτης τους.

Π.χ. όταν ο Πιλάτος βγήκε και ρώτησε σε τι κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο’ Και οι Εβραίοι απήντησαν, ότι αν δεν ήταν Αυτός κακούργος, δεν θα Τον παράδιδαν στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος τους προτείνει να Τον πάρουν και να Τον δικάσουν με το νόμο τους, ξέροντας πολύ καλά, ότι οι Εβραίοι είχαν το δικαίωμα να δικάζουν μόνο τους ομοφύλους τους και κανέναν άλλον. Και τι του απαντάν οι Ιουδαίοι;

– Δεν μας επιτρέπεται να σκοτώσουμε κανένα.

Ενώ ξέρουμε πολύ καλά, ότι εκείνη την εποχή οι Εβραίοι είχαν δικαίωμα να εκτελέσουν έναν άνθρωπο (με λιθοβολισμό παρακαλώ) μόνο της φυλής τους. Κανένας Έλλην, κανένας Ρωμαίος δεν είχαν φόβο Ιουδαϊκού δικαστηρίου, διότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήσαν πολίτες της Ρώμης. Όποιος πείραζε Ρωμαίο πολίτη θα είχε άσχημα ξεμπερδέματα. Όταν οι ίδιοι οι Εβραίοι λένε, ότι δεν έχουνε δικαίωμα να Τον σκοτώσουν, ομολογούν οι ίδιοι (!!!) ότι ο Χριστός ΔΕΝ είναι συμπατριώτης τους. Και όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον Χριστό:

– Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων;- ο Χριστός του απαντά: – Συ λέγεις (δεν το λέω αυτό Εγώ, αυτό το λες εσύ)

Και όταν ο Πιλάτος του λέει, ότι αυτοί σε κατηγορούν, ο Χριστός του απάντησε:

– Δεν είμαι του κόσμου τούτου, αν ήμουν, οι ιερείς δεν θα με έδεναν και δεν θα με παρέδιδαν σε σένα…

4) Πάνω από 50 φορές (!!!) στα Ευαγγέλια ο Χριστός ξεχωρίζει την εθνικότητά Του από την εθνικότητα των Εβραίων, χρησιμοποιώντας τις φράσεις: «Εγώ – εσείς, το γένος σας, οι πρόγονοί σας, οι πατέρες σας, οι προφήτες σας, ο νόμος σας, ο Θεός σας»- δείχνοντας ξεκάθαρα και στους πλέον άπιστους Θωμάδες, ότι δεν είναι Εβραίος.

Πουθενά ο Χριστός δεν λέει στα Ευαγγέλια: «εμείς, το γένος μας, οι πρόγονοί μας, ο λαός μας, οι πατέρες μας, οι προφήτες μας, ο νόμος μας, ο Θεός μας». Ενώ οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το «εμείς» κατά κόρον και παντού! Πρέπει απλά να προσέχεις την λέξη, την κάθε λέξη…

5) Οι Εβραίοι ποτέ δεν δέχτηκαν τον Χριστό, ούτε την διδασκαλία Του. Αντιθέτως- αυτοί βρήκαν τον άλλον τρόπο να Τον σκοτώσουν, διότι Αυτός δεν ήταν Εβραίος και ήταν ο μεγάλος πνευματικός κίνδυνος για την θρησκεία τους.

6) Ο Χριστός ποτέ δεν είχε φοιτήσει στα πνευματικά τους σχολεία, όπως συνηθίζονταν στους Εβραίους εκείνης της εποχής υποχρεωτικά για όλους, που προορίζονταν να γίνουν ραβίνοι.

«14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες: πως ούτως γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς; 16 απεκρίθη ουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν: Η εμή διδαχή ουκ εστίν εμή, αλλά του πέμψαντός με».

(Κατά Ιωάννην, 7/ 14-15)

7) Πέραν αυτού, ο Χριστός απαγορεύει στους μαθητές Του να λαμβάνουν τον τίτλο του ραβίνου, δηλαδή Ιουδαίου δασκάλου, λέγοντάς τους καθαρά και ξάστερα:

«10 μηδέ κληθήτε ραβίνοι, εις γαρ υμών εστίν ο διδάσκαλος, ο Χριστός.»

(Κατά Ματθαίον, 23/10)

8) Ο Χριστός δεν έκανε περιτομή, όπως ισχυρίζονται οι σχολιαστές των Ιερών Γραφών και αυτό θα αποδειχθεί αργότερα.

9) Ο Χριστός δεν είχε καταδικαστεί από το εβραϊκό δικαστήριο, αλλά από το ρωμαϊκό. Βάσει των νόμων εκείνης της εποχής στα ρωμαϊκά δικαστήρια υπάγονταν ΜΟΜΟΝ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ. Στους Εβραίους παραχωρούνταν το δικαίωμα να δικάζουν ΜΟΝΟ τους ομοφύλους τους και αυτό το γεγονός είναι γνωστό και από την επίσημη ιστορία και από τα Ευαγγέλια.

Οι Ρωμαίοι ήξεραν και καταλάβαιναν πολύ καλά τι κάνει ο Χριστός, αυτοί δεν μπορούσαν να είναι βλάκες, διότι ήλεγχαν τα πάντα λόγω εξουσίας στην περιοχή και ας το πούμε καθαρά, κατά βάθος ήσαν σύμφωνοι με την δράση του Πανδήρα Χριστού κατά των Ιουδαίων, που εκείνη την εποχή ήσαν η πιο επικίνδυνη εστία επαναστάσεων κατά της ρωμαϊκής εξουσίας. Η συμπεριφορά του Πιλάτου, που έδειξε απροθυμία να τιμωρήσει τον Χριστό, που προσπάθησε έμμεσα να δικαιολογήσει τον Χριστό (δεν βρίσκω τίποτε το μεμπτό σ’ αυτόν τον άνθρωπο, όπως δήλωνε), που προσπάθησε να γλυτώσει τον Χριστό (πρότεινε στους Ιουδαίους αντί του Χριστού να εκτελεστεί ο Βαρνάβας ο βαρυποινίτης)- αποδεικνύει την έμμεση συμμετοχή της ρωμαϊκής εξουσίας στην υπόθεση της πνευματικής απορρόφησης των Ιουδαίων.

Μόνον η απειλή νέων ανταρσιών και εξεγέρσεων, πρόκλησης πρόσθετης ανησυχίας στον Καίσαρα της Ρώμης για την έκρυθμη κατάσταση στην επαρχία της Ιουδαίας, ανάγκασε τον Πιλάτο, για το δικό του το καλό ως έπαρχου και αντιπροσώπου της Ρώμης να θυσιάσει τον Χριστό, παραδίδοντάς Τον στον θάνατο με μεγάλη εντούτοις απροθυμία. Ας θυμηθούμε τις λέξεις του ίδιου Πιλάτου πριν την εκτέλεση του Χριστού: «Εγώ νίπτω τας χείρας μου και το αίμα Του είναι πάνω σας και πάνω στους απογόνους σας». Σαν προφητεία της επερχόμενης κατάρας ακούγεται αυτό, αν το καλοσκεφτείς…

10) Ο Χριστός ποδοπατούσε τον νόμο του Σαββάτου, τα άγια των αγίων της εβραϊκής θρησκείας και του πολιτισμού, όπου απαγορεύονταν αυστηρά στους Εβραίους να κάνουν οτιδήποτε, ακόμη και να θεραπεύουν και ο Χριστός ΘΕΡΑΠΕΥΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟ. Αυτή η πράξη ήταν ένα άμεσο και συνειδητό χτύπημα κατά του ιουδαϊκού τρόπου ζωής και ας το αναγνωρίσουμε δίκαια- ήταν ανοιχτή πρόκληση προς τους Ιουδαίους από την πλευρά του Χριστού. Οι Εβραίοι εκείνης της εποχής δεν θα τολμούσαν να πράξουν τούτο, διότι οι ομόφυλοί τους θα τους είχαν λιθοβολήσει με τον νόμο μέχρι θανάτου και οι Ρωμαίοι, οι αληθινοί άρχοντες της περιοχής, αναγνώριζαν αυτό το δικαίωμα απόδοσης δικαιοσύνης μόνον μεταξύ των Ιουδαίων.

Επαναλαμβάνω και πάλι: είμαι Έλληνας, αλλά από της ανθρώπινης πλευράς καταλαβαίνω την άκρως δυσχερή και τραγική κατάσταση των Ιουδαίων εκείνης της εποχής: ρωμαϊκή κυριαρχία, περιφρόνηση των Ιουδαίων από τους Ρωμαίους και Έλληνες, που τους θεωρούσαν υποδεέστερους (στους Έλληνες κυριαρχούσε το δόγμα πας μη Έλλην βάρβαρος) και οι Ρωμαίοι, που μιμούνταν στα πάντα τους Έλληνες, φέρονταν με τον ίδιον τρόπο και θεωρούσαν στο βάθος της ψυχής τους εαυτούς τους έμμεσους απογόνους των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε, ότι μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σύμφωνα με την παράδοση, οι διασωθέντες Τρώες έφυγαν στην Ιταλία, πήγε στην Ιταλία και ο γιός του Οδυσσέα Τηλέμαχος και ίδρυσε εκεί τις ελληνικές αποικίες και την πρώτη πόλη- την Ρώμη, που έχει ελληνικό όνομα. Ρώμη στην επί λέξει μετάφραση από τα ελληνικά σημαίνει δύναμη (ρωμαλέος).

Αυτήν την παράδοση τιμούσαν φανατικά οι Ρωμαίοι, θεωρούντες τους εαυτούς τους απογόνους των Τρώων και του Τηλεμάχου – γι’ αυτό και δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τον Ελληνικό Πολιτισμό. Οι Ιουδαίοι δέχτηκαν την μεγάλη πολιτιστική επίθεση του Ελληνικού πολιτισμού και του Ελληνικού τρόπου ζωής, που τον τηρούσαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι και το μεγαλύτερο τμήμα της Ιουδαϊκής διανόησης, που ξέκοψε από την παράδοση των πατέρων της και πέρασε στην πλευρά των Ρωμαίων και Ελλήνων. Εμφανίστηκε ένας ορατός πια κίνδυνος πολιτιστικής απορρόφησης των Ιουδαίων και της εξαφάνισης τους ως εθνικής οντότητας. Στην ουσία οι Εβραίοι βρέθηκαν σε τραγικό γι’ αυτούς δίλλημα: η να εξαφανιστούν ως Έθνος η να σκοτώσουν τον Χριστό, που αντιπροσώπευε γι’ αυτούς τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αρχόμενη διαδικασία απορρόφησης των Ιουδαίων από το ανώτερο και ισχυρότερο πολιτιστικά στοιχείο- τον ελληνικό και κατ’ επέκτασιν – και το ρωμαϊκό. Ο θάνατος του Χριστού γλύτωσε τους Εβραίους από την πλήρη εξαφάνισή τους ως λαού. Ο καθένας έχει την δική του αλήθεια και την αλήθεια αυτή πρέπει τίμια να την αναγνωρίζουμε.

11) Ο Χριστός κατάγονταν από την ελληνική Γαλιλαία, από το συγκρότημα της Δεκαπόλεως- τις αποικίες των Ελλήνων στην Παλαιστίνη και αργότερα θα παρατεθεί και ο ιστορικός χάρτης των ελληνικών πόλεων της Παλαιστίνης. Και αυτές οι πόλεις υπάρχουν σε όλους τους ιστορικούς χάρτες, αλλά και στους χάρτες των Ευαγγελίων.

12) Όταν ο Χριστός δίδασκε τα πλήθη (προσέξετε – δίδασκε ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, μακριά από τους άλλους)- Αυτός δίδασκε στον Ιουδαϊκό λαό τον Ελληνικό Πολιτισμό, Τον πλησίασαν κάτι Έλληνες (κάτοικοι της Δεκαπόλεως) και θέλησαν να Του μιλήσουν. Με άλλα λόγια θέλησαν να Τον υποστηρίξουν και να Τον βοηθήσουν. Πια ήταν η αντίδραση του Χριστού; Την αντίδραση του Χριστού μας την μεταφέρουν τα ίδια τα Ευαγγέλια:

«20 Ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. 21 ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππω από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτόν, λέγοντες: Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. 22 έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τω Ιησού. 23 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

(Κατά Ιωάννην, 12/ 20-23)

Με λίγη προσοχή στις φράσεις μπορούμε να δούμε πολλά κρυμμένα πράγματα: – Φίλιππος από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας (Γαλιλαίος κι αυτός, άρα Έλληνας με φυσιολογικό ελληνικό όνομα) – Ανδρέας: πάλι ελληνικό όνομα, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος της καταγωγής του. – Δεν έχουν συμπεριληφθεί στα επίσημα Ευαγγέλια τα Ευαγγέλια μαθητών του Χριστού, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ όπως του Φιλίππου, του Ανδρέα, του Νικόδημου… γιατί άραγε;;;

Υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία, ότι ο Ιωάννης ήταν κι αυτός Έλληνας, διότι το όνομα Ιωάννης προέρχεται από το Ίων και γραμματολογικά και ετυμολογικά. Και κατά περίεργο τρόπο, αυτός ο Ιωάννης περιφέρεται στους ελληνικούς τόπους και γράφει την Αποκάλυψη του. Τα πρωτότυπα κείμενα των Ευαγγελίων είναι γραμμένα στα Ελληνικά, απ’ τα οποία έγιναν όλες οι μετέπειτα μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Ελήλυθεν λοιπόν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου! Και όντως, ο Υιός του Ανθρώπου δοξάστηκε σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο! Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί ο Χριστός αποκαλεί Τον Εαυτόν Του μια Υιό του Ανθρώπου και μια Υιό του Θεού. Οι γνώστες της Ελληνικής Φιλοσοφίας βρίσκουν την απάντηση, αν θυμηθούν την ρήση του Ηρακλείτου περί Θεού και ανθρώπου:

«Θεός τι εστί; – Αθάνατος άνθρωπος. Άνθρωπος τι εστί;- Θνητός θεός». Και ο Χριστός ως Έλληνας γνώριζε αυτά τα πράγματα και πολύ καλλίτερα μάλιστα από εμάς, τους σημερινούς Έλληνες.

13) Τους ορθόδοξους Ιουδαίους ανησυχούσε πάρα πολύ η ελληνική δραστηριότητα του Χριστού και γι’ αυτόν τον λόγο, αφού δεν είχαν το δικαίωμα να Τον εκτελέσουν ανοιχτά, γύρευαν τρόπους να Τον σκοτώσουν στα μουλωχτά και δεν Τον εύρισκαν, διότι ο Χριστός, ξέροντας πολύ καλά τι έχουν στο μυαλό τους, κρύβονταν στους συμπατριώτες Του, όπου ήταν σε ασφαλείς συνθήκες.

Ας θυμηθούμε τι λένε μεταξύ τους οι Ιουδαίοι στα Ευαγγέλια: «Που κρύβεται Αυτός; Μήπως Αυτός κρύβεται στην Ελληνική Διασπορά (στους δικούς Του) και διδάσκει τους Έλληνες (τους μυεί και τους οργανώνει); Για να σκεφτούμε λιγάκι λογικά- απλή λογική, πολύ απλή: ζεις σε μια περιοχή με δυο αντιμαχόμενα πολιτιστικά συνεχώς Έθνη, οι αλλόφυλοι σε κυνηγούν, που θα καταφύγεις για να προστατευτείς- στα χωριά των αλλοφύλων η στα χωριά των ομοφύλων σου; Η στοιχειώδης λογική έχει την εξής ιδιότητα- αυτήν μένει αναλλοίωτη στο διάβα των αιώνων… Και ο νοών – νοήτω.

14) Ο Χριστός ήταν Έλληνας της Παλαιστίνης, μιλούσε ελληνικά, είχε ελληνικό όνομα: Ιάσωνας, το γένος Του ήταν ελληνικό, η Μητέρα Του, η Θεοτόκος- ήταν Ελληνίδα, οι Έλληνες δέχτηκαν την θρησκεία του Χριστού και έγιναν οι πρώτοι και οι σημαντικότεροι αγωγοί και διδάσκαλοι του Χριστιανισμού. Οι Έλληνες έγιναν το οξυγόνο του Χριστιανισμού. Χωρίς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΒΙΩΝΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Ο Χριστιανισμός, με όπλο την Ιερά Διδασκαλία του Χριστού και τον τα πάντα εμπόδια νικών μέσον- την Ελληνική Γλώσσα- κατέκτησε όλην την χωρίς εξαίρεση Ευρώπη και την εκπολίτισε. Ο Χριστός, ο Υιός των Ελλήνων της Παλαιστίνης, ο Ιάσωνας ο Χρησμένος θεραπεύειν τους ανθρώπους- άλλαξε όλο το ρουν της ανθρώπινης Ιστορίας και ήταν ο μοναδικός Υιός του Θεού, που κατάφερε να χωρίσει την Ιστορία σε δυο εποχές- στην προ Χριστού και την μετά του Χριστού εποχή.

Και αυτό το μέγα πράγμα είχε την δύναμη να το κάνει μόνον ο Χριστός- Απόλλωνας Ηλιοφόρος, με την ασυνείδητη ιουδαϊκή συμμετοχή, που αντιστράφηκε αργότερα εναντίον τους με την μεγάλη διασπορά τους ανά τον κόσμο, με τους μαζικούς άγριους διωγμούς και τα πογκρόμ στους αιώνες, που ακολούθησαν.

Η Παγκόσμια Ιστορία, χωρισθείσα στα δύο: στην προ Χριστού και μετά Χριστού εποχή, με άμεση συμμετοχή των Ελλήνων και των Εβραίων, στην οποία ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του «καλού» και του «κακού» στην παγκόσμια σκακιέρα εκείνης της εποχής-έβαλαν την σφραγίδα και καθόρισαν την μοίρα της μετέπειτα Ιστορίας.
Πηγη: http://oysia.blogspot.gr/

Πριν μπούμε, αδέρφια και να τεκμηριώσουμε τούτο το τρομερά δύσκολο εγχείρημα για την καταγωγή του Χριστού, κάνομε μνεία τα εξής βοηθητικά αλλά σημαντικά:

α’ Η προσωνυμία Χριστός εννοεί Μεσίας. Ο απεσταλμένος από το Θεό για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, χρισμένος σωτήρας.

β’ Το όνομά του, Ιησούς, είναι παράφραση στην εβραϊκή γλώσσα του ελληνικού ονόματος Ιάσων. Άρα, το αρχικό, το πραγματικό είναι Ιάσων Χριστός.

γ’ Ο Χριστός ήταν Φιλισταίος, όπως θα ιδούμε παρακάτω. Οι Φιλισταίοι ήταν Κρήτες άποικοι. Από την αρχαία εποχή –τότες που οι πολεμοχαρείς Δωριείς κατέβηκαν στην Ελλάδα και στην Κρήτη- πολλοί Μινωίτες με αρχηγό το Φίλιστο έφυγαν από τη Φαιστό με τα πλοία τους, τράβηξαν ανατολικά και μετοίκησαν σε μια χώρα στα παράλια της Μέσης Ανατολής. Η χώρα αυτή και οι κάτοικοί της, Κρήτες και ντόπιοι, από τότε πήραν το σημερινό όνομά τους από το όνομα του Φίλιστου.

Από το Φίλιστος, η χώρα Φιλιστίνη και μετά από παράφραση Παλαιστίνη.

Από το Φιλισταίοι, μετά από παράφραση, οι κάτοικοι Παλαιστίνιοι.

Να μπούμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, την ελληνικότητα του Χριστού. Μιλάμε για την ανθρώπινη φύση του, γιατί η θεϊκή είναι δεδομένη. Ήταν υιός τού Θεού.

δ’ Ο Θεάνθρωπος Χριστός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, που εκατοικείτο εκείνη την εποχή και από Έλληνες (Αλεξανδρινούς), και από Εβραίους, αλλά και από κρητικογενείς Φιλισταίους, όπως αναλύσαμε παραπάνω. Οι Φιλισταίοι ήταν Έλληνες από την Κρήτη. Το αναφέρει αυτό ακόμη και η μυθολογία των Εβραίων, η βίβλος(Παλαιά Διαθήκη).

ε’ Το όνομα της μητέρας του Ιάσωνα-Ιησού Χριστού είναι Μαρία και είναι Μινωικό. Το αρχικό ήταν Μάϊρα, που με αναγραμματισμό γίνηκε Μαρία. Το Εβραϊκό Μάριαμ προήλθε από το Μινωικό Μάϊρα(Μαρία)

στ’ Η μητρική γλώσσα του Χριστού ήταν η ελληνική γλώσσα. Το αμερικανικό περιοδικό «Τάιμ» το είχε αποκαλύψει πολύ παλιά, όμως τα τεύχη εκείνα εξαφανιστήκανε μυστηριωδώς. Βέβαια, ο Χριστός μιλούσε και την αραμαϊκή γλώσσα της Μέσης Ανατολής(Συρία-Χαναάν), την οποία οι Εβραίοι δε γνώριζαν την εποχή του Χριστού.

Από απόκρυφο ευαγγέλιο που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες του Βατικανού, ο Χριστός είπε: «Εμέ υβρίζετε. Όμως μην υβρίζετε το Άγιον Πνεύμα. Το Άγιον Πνεύμα του Σύμπαντος εστί η Ελλάς! ήτις γεννά ανθρώπους κα’γώ ειμί ο υιός του Ανθρώπου». Εδώ, στη ρήση αυτή, ο ίδιος ο Ιησούς(Ιάσων) Χριστός αποκαλύπτει την ελληνικότητά του.

Ντοκουμέντα για

την ελληνικότητά του (Από την Καινή Διαθήκη και άλλες ενδείξεις)

• Η φιλοσοφική έκφραση και ο λόγος του Χριστού, που είναι ταυτόσημος με των αρχαίων Ελλήνων σοφών και κυρίως του Ισοκράτη. Του Χριστου, βέβαια, ο λόγος και το μήνυμα μεταφράζεται σε δυο και μοναδικές λέξεις: “Αγαπάτε αλλήλους”. Όλη η διδασκαλία του Χριστού μετουσιώνεται σ’αυτή τη μεγαλειώδη φράση!

• Το άγιο φως παρουσιάζεται μόνο στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη, σε κανέναν άλλο ιερωμένο άλλου θρησκευτικού δόγματος.

•Το Μέγα Σάββατο ακούμε τον ψαλμό του Ιωσήφ από Αριμαθαία προς τον Πιλάτο που του λέει: «Δώσε μου το σώμα του Ιησού να το ενταφιάσω, γιατί ξένος είναι και δεν έχει πού την κεφαλή κλίνει».

• Εκείνος που σήκωσε το Χριστό και από το σταυρό τον πήγε στον τάφο στο κτήμα του Αριμαθαίου ήταν Έλληνας από την Κρήτη(Φιλισταίος) και λεγότανε Νικόδημος.

• Ο θρήνος της Παναγίας (τα λεγόμενα απόκρυφα ευαγγέλια). Έκλαιγε η μάνα του Χριστού στο Γολγοθά κάτω από το σταυρό του υιού της και έλεγε: «Ώ άνομοι Ιουδαίοι, πώς σταυρώνετε έναν ξένο…!!!» Προσέξετε, αδέρφια, η Παναγία αποκαλεί το γιο της, το Χριστό «ξένο» προς τους Ιουδαίους. Δηλαδή, όχι Εβραίο.

•Ο Χριστός δεν είχε σε εκτίμηση τους Εβραίους, τους οποίους αποκαλεί λαό μισθαρό, υποκριτή, βλάσφημο και αμαρτωλό.

• Δίδει ονόματα ελληνικά στους μαθητές του (Πέτρος-από την πέτρα, Φίλιππος- από το φίλος κ.α.).

• Όταν του είπαν πως θέλουν να τον δουν κάποιοι Έλληνες, χάρηκε και είπε: «Αλήθεια σας λέγω. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο υιός του Ανθρώπου».

•Ο Χριστός διακήρυξε το οικουμενικό πνεύμα του Ελληνισμού –το θείο πνεύμα- λέγοντας: «Δεν υπάρχει Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, γιατί όλοι είμαστε αδελφοί».

Διακηρύσει και προτρέπει προς την έρευνα, δηλαδή το «αεικίνητον» των Ελλήνων, σε αντίθεση με τις εβραϊκές σοφίες: «πίστευε και μη ερεύνα». Εδώ φαίνεται πως το πνεύμα του είναι εναρμονισμένο με τη φυλετική του καταγωγή, με το ανήσυχο ερευνητικό πνεύμα των προγόνων του Ελλήνων.

• Ο Χριστός είναι πολέμιος της φιλαργυρίας. Σε αντίθεση με τους Εβραίους που η τσιγκουνιά και ο χρηματισμός είναι φυλετικό τους γνώρισμα.

•Η εμφάνιση του Χριστού. Ντυνόταν με αρχαίο ελληνικό χιτώνα, χωρίς κάλυμμα στην κεφαλή. Σε αντίθεση με την κελεμπία στο σώμα και το ντουρμπάνι στο κεφάλι των Εβραίων.

• Και το αποκορύφωμα των αποδείξεων πως ο Χριστός δεν ήταν Εβραίος αλλά Έλληνας, είναι η ίδια η ανθρώπινη μορφή του. Είχε ολοκάθαρα τα χαραχτηριστικά της φυλής των Ιαπετών, απόπου κατάγονται οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν ψηλός, ξανθός, με γαλανά μάθια, με ίσα κλασσική μύτη, με λεπτά χαραχτηριστικά. Ενώ οι Εβραίοι είναι το ακριβώς αντίθετο. Κοντοί, μελαχροινοί, με μαύρα μικρά μάθια, με γαμψές μύτες και τα χοντρά χαραχτηριστικά της σημίτικης φυλής από την οποία ποσέρνουν.

Αδέρφια Έλληνες, όπως διαπιστώσαμε ο Χριστός ήταν πέρα για πέρα Έλληνας, από τη Μινωϊκή Κρήτη. Και το ευλογημένο έθνος του Θεού είναι η πατρίδα μας. Η αγάπη και η εύνοια του Θεού προς τον ελληνισμό έχει εκδηλωθεί με τα ευαγγέλια, που γράφτηκαν σε γλώσσα ελληνική. Με τα ελληνικά σύμβολα «ΙΧΘΥΣ» =(Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ). Με το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου «Εν τούτω Νίκα». Με την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου στην Πάτμο (νησί και γλώσσα ελληνικά). Και με αμέτρητα άλλα άγια σημάδια.

Δυστυχώς και δεν είναι σε τιμή τους, οι Εβραίοι, ενώ σταυρώσανε τον Έλληνα Ιάσων-Ιησού Χριστό Σωτήρα του κόσμου βγαίνουν κι αποπάνω και σφετερίζονται τώρα για λόγους οικονομισάς και παγκόσμιας επικράτησης την καταγωγή του.

Δυστυχώς, τουλάχιστον οι Έλληνες επιστήμονες, θεολόγοι και ιεράρχες δεν εντρυφήσανε πάνω σ’αυτό το τεράστιο για τη χριστιανοσύνη και τον Ελληνισμό θέμα όσο θα έπρεπε και αφήσανε άλλους… να αλωνίζουν και οι λόγοι που το κάμανε μας βάζουν σε προβληματισμούς… Θα ήταν μεγαλοσύνη έστω και τώρα να το κάνουν και να δώσουν μια ξεκάθαρη, επίσημη απάντηση στους λαούς.

Οι απανταχού Έλληνες να είμαστε υπερήφανοι που ο Ιάσων-Ιησους Χριστός ήταν η ενσάρκωση του πνεύματος της φωτοδότρας Ελλάδας, για κείνο και η πατρίδα μας είναι η καρδιά και η σημαία του κόσμου. Και μια πάρτε παρεπάνω εμείς οι απόγονοι του Μίνωα και του Φίλιστου από τους οποίους προέρχεται η γενιά του Ιάσων-Ιησού. Και μια που είναι δικός μας, να μου επιτρέψετε να εκφραστώ, με σεβασμό βέβαια προς Εκείνον, με μια μαντινάδα.

«Ήθελα να’μουνε ληστής

στου Γολγοθά τη μ-πάντα,

για να φωνάξω του Χριστού

Αδέρφι μου, νταγιάντα!»

(Ευχαριστούμε πολύ τον εξαίρετο φίλο και μεγάλο πατριώτη και Κρητίκαρο Γιάννη Σωπασή- «ΔΑΝΑΟ»,από τα Αχελιανά Μυλοποτάμου, γόνο του ξακουστού οπλαρχηγού στο Αρκάδι Σωπή ή Κούβου που μας παραχώρησε το αρχείο του για να παρουσιάσομε τούτο το δύσκολο άρθρο).

Πηγη: ΠΗΓΗ

* Δημήτρης Κοτζάκης, τέως αστυνομικός και δάσκαλος, κονεύγει στο Ντυμπάκι, κάνει το συγγραφέα και δηλώνει ελεύθερος.

Loading...

195 thoughts on “Ηταν Ελληνας ο Ιησους?

  • Ανώνυμος says:

   ΕΣΥ ΤΙ ΕΣΥ ΕΒΡΑΙΟΤΣΟΜΠΑΝΟΣ Κ ΣΟΥ ΘΙΞΑΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ?ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ?ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕΣ?ΡΩΤΗΣΕΣ?ΠΗΓΕΣ ΚΑΠΟΥ Κ ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΤΙ?ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟ ΓΙΔΙ ΛΕΣ ΑΣ ΠΕΤΑΞΩ ΤΗΝ ΒΛΑΚΕΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΩ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ Κ ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΣ

   • Ανώνυμος says:

    Είπέ τε προς με εγώ ειμί Ιησούς ο Ναζωραίος ον συ διώκεις.» (Πράξεις 22, 8).
    "Εγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ,

    7 ἔπεσόν τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;

    8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην· τίς εἶ, Κύριε; εἶπέ τε πρός με· ἐγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. (Πραξεις Αποστολων 22,6-8).

    Εσυ,τι καταλαβαινεις;Ποιες ειναι οι αηδιες των Παγανιστων,Δωδεκαθειστων,Απολλονιων και Νεοεποχιτων;

    Ποσο πιο ξεκαθαρα μπορουνε να στο πουνε οι Αποστολοι;
    Εκτος κι αν εισαι καποιος απο τους Αποστολους,και μας το κρυβεις.Λεω τωρα…

 1. Ανώνυμος says:

  Καθολου απιθανο τουναντιον το πιθανοτερο…δυστυχως ομως απο ολα αυτα που διδαξε ΧΡΙΣΤΟΣ εμεις ειδικα οι ΕΛΛΗΝΕΣ δεν ακολουθουμε τιποτα αν τα ακολουθουσαμε και σε συνδυασμο με τα πλεονεκτηματα της πατριδας μας θα κυβερνουσαμε τον κοσμο……..

   • Ανώνυμος says:

    Aυτο που φοβαμαι ειναι οτι οι Εβραιοι που μας κυβερνανε θα μας οδηγησουν τελικα σε εμφυλιο πολεμο αντι να ενωθουμε να τους γα…σουμε και εχοντας ολα τα φοντα τελικως να κατακτησουμε τον κοσμο αγαπητε συμπατριωτη……

 2. Μπαμπης Σιμωνιδης says:

  καλή ανάλυση,ομολογώ ότι ξαφνίαστικα….όμως γιατί να είναι Έλληνας και όχι Γαλάτης,…..η Σαμνίτης,η Ουβρίος η Ιβιροκέλτες(ιταλικά φύλα)…και εξηγούμε=
  1)το 2 αιώνα μέχρι τον 1 αιωνα π.χ. πολλοί Γαλάτες απομεινάρια του Βρένου, αλλά και Σαμνίτες κ Ουβριοι νικημένοι από τους Ρωμαίους στον 2-3 Σαμνιτικό πόλεμο καθώς και Ίβηρες μετά την καταστροφή της Καρχηδόνας 146 π.χ. αλλά και της ιβηρικής πάλι από τους Ρωμαίους υπηρέτησαν στους Στρατούς των Σελευκιδών και Πτολεμαίων σαν Μισθοφόροι οι λεγόμενοι "Κάτοικοι" και τις λεγόμενες στρατιωτικές κατοικίες και αυτό γιατί οι Έλληνες λόγω των πολέμων είχανε λιγοστέψει,ο αριθμός τους ανάγετε σε εκαντοντάδες χιλιάδες.Μετά την Ρωμαική κατάκτηση της Κοίλης Συρίας κ Αιγύπτου όλοι αυτοί έγιναν Ρωμαίοι πολίτες και σχημάτισαν και Λεγεώνες μαζί με τους 'Ελληνες π.χ την Pontica την Maceonika ,καθώς και τους Ρωμαίους καταφράκτους(αποκλειστικά από Έλληνες και Γαλάτες).
  2) εντω μεταξύ με πονήρεψες που είπες …..στο ότι δεν είναι Εβραίος και μου ήρθαν αμέσως στο μυαλό οι Γαλάτες διότι υπάρχει Θεός των Κελτών Γαλατών με το όνομα Έσους http://en.wikipedia.org/wiki/Esus .
  3)Οι Γαλάτες Μάγοι Δρηίδες χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στους Ρωμαίους σαν "θαυματοποιοί-μάγοι- οι περίφημοι Γάλλοι της μικράς ασίας που λάτρευαν την Κυβέλη και τον Θεό Άττις ,δυστυχώς δεν βρήκα σε Έλληνικά http://en.wikipedia.org/wiki/Galli από εδώ βγαίνει και οι σχέση των Φρύγων με τους Κέλτες-Γαλάτες -Φράγκους!Δεν αποκλείεται ο Ιησούς να είναι Κάστα των Ελληνογαλατών Φρύγων

 3. Ανώνυμος says:

  Και βέβαια είναι έτσι ακριβώς ,συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο.

  Και μόνον ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό , αποτελεί ιστορικό γεγονός και απόδειξη ,ότι ήξεραν τι αντιπροσώπευε, αλλοιώς δεν θα τους ενδιέφερε κάν .

  Πρέπει να καταστρέψουν το dna των Ελλήνων ,γιατί είναι το ίδιο με του Ιησού Χριστού .
  Γιαυτό ξεκίνησαν απο την Ελλάδα .
  Γίνεται γενοκτονία των Ελλήνων και πνευματική τύφλωση.

  Η Ανάγκη εύχομαι να ξεκινήσει την αφύπνιση .

  Τώρα που θα γυρίσουμε στην δραχμή , αλλά με ισοτιμία μείον 1600 % ,δηλαδή το αντί-στροφο και αυτός που παίρνει σύνταξη π.χ. 500 ευρώ ,θα πάρει 500 δραχμές και η φραντζόλα θα κάνει 0,80 επί 1600 ,
  θα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση είπε '' οι δύσκολες στιγμές για τους Ελληνες τελείωσαν'' ,
  Α Ρ Α , έρχονται οι πολύ δύσκολες και αβάσταχτες στιγμές , δυστυχώς.

  Αναστασία

 4. Ανώνυμος says:

  ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΟΒΡΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ…

  ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΙΑΣΩΝ ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΝΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ [ΒΛ. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΟΒΡΙΟΙ] = Ι Α Σ Η.

  ΙΗΣΟΥΣ ΣΗΜΕΝΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΝ, ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΗΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ.
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ. ΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝ [ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ + ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΥΝΗΔΗΣΗ] ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ οβριων ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΡΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

   • Ανώνυμος says:

    Έλα ρε αδερφέ, αυτο σε πείραξε; Νομίζω ότι πρέπει να εστιαζομαστε στο νόημα των απόψεων και όχι τόσο στην ορθογραφία!
    Το σημαντικό για εμένα είναι ότι ο φίλος ψάχνεται και είναι σε πολύ καλό δρόμο!
    Άντε, και εσυ το "ΙΗΣΟΥ" πως το εγραψες δηλαδή!

    • Ανώνυμος says:

     ξερεις γιατι δεν εμαθα ορθογραφια ? ειναι που συχνα αλλαζουν την γλωσσα και την γραφη. οσο για το θαυμα μεγαλε ξερεις πιο θα ηθελα να κανει? να ενωσει ολους τους ΕΛΛΗΝ μεσα σε μια νυχτα. ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΘΑΥΜΑ οχι το να μαθω ορθογραφια
     εμαθα την πρωτη πιθικοειδη γραφη μου φτανει αυτη για να συνενοηθουμε στα επομενα χρονια που ερχονται.

 5. Ανώνυμος says:

  H ανάλυση του άρθρου στο μεγαλύτερο μέρος της είναι λανθασμένη γιατί ο συντάκτης βλέπει απλώς αυτά που θέλει να δει και τίποτα περισσότερο . Ο Χριστός μιλάει με δύο ιδιότητες : Και ως Θεός και ως άνθρωπος , γιαυτό απευθύνεται στους άλλους ανθρώπους σε δεύτερο πρόσωπο ενώ ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του υιό του ανθρώπου , υιό του Θεού – Θεό ! Αυτό το τελευταίο μάλιστα στάθηκε αιτία και αφορμή για να συλληφθεί και να σταυρωθεί παρόλο που μπορούσε να ξεφύγει εύκολα και να γλυτώσει γιατί είχε παντού οπαδούς . Μετά την σταύρωση και την ανάσταση του οι Ιουδαίοι και συγκεκριμένα οι φαρισαίοι πλήρωσαν πολλά λεφτά τους Ρωμαίους στρατιώτες απειλώντας τους ταυτόχρονα να μην μιλήσουν γι αυτά που είδαν σε κανέναν . Τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του ( ακατάσχετη αιμορραγία από το φραγγέλωμα και τα τεράστια καρφιά , σταδιακή ασφυξία και τέλος λογχισμός ) συγκεκριμένα από την τέταρτη μέρα και για 38 ακόμη ημέρες εμφανίστηκε συνομίλησε ήπιε και έφαγε με πάνω από 500 ανθρώπους , ενώ την τεσσαρακοστή ημέρα παρουσία του στενού κύκλου των μαθητών του και της μητέρας του ανελήφθη ως Θεός . Όλοι οι μαθητές του προτίμησαν να πεθάνουν παρά να διαψεύσουν αυτά που είδαν και έζησαν μαζί του .
  Και κάτι τελευταίο . Ο Θεός και δημιουργός των πάντων δεν είναι ούτε Έλληνας , ούτε Τούρκος , ούτε Εβραίος , και δεν είναι κτήμα κανενός . Τέτοιου είδους απόψεις χαρακτηρίζουν ανθρώπους ΕΓΩΙΣΤΕΣ , ΑΦΕΛΕΙΣ , ΕΜΠΑΘΕΙΣ , ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ και στείρους στα μυαλά με υπερβολικά πεπερασμένη αντίληψη .

  • Ανώνυμος says:

   Θεωρώ ότι έχεις δίκαιο στην μεγάλη πλειοψηφία των απόψεων σου! Υπάρχει όμως κάτι στο όποιο συμφωνώ με τον αρθρογράφο και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό!
   Ο ΧΡΙΣΤΌΣ έλεγε πάντα ότι είναι υιός του Θεού ως ανθρώπινη υπόσταση, θέλοντας να καταδείξει ότι ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ σν είδος, όντας η κορυφαία κατασκευή του δημιουργού, η καθ' εικόνα και ομοίωση του, δεν μπορει να είναι κάτι άλλο από ΤΕΚΝΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΎ.
   Ο ιδιος, ως ΘΕΌΣ, δεν υπήρχε ανάγκη να είναι και ΥΙΌΣ του εαυτού του! Ο λόγος, θεοσοφικά, της ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗΣ του, ήταν για να απευθυνθεί στους ανθρώπους ως ΙΔΙΟΣ και να τους καθοδηγήσει για το πως πρέπει να λειτουργούν ως προς την ΖΩΉ και τον ΘΕΟ!
   Μιλούσε ως ένας απο αυτούς, δείχνοντας τους τον ΤΡΌΠΟ! Είναι ανάλογο με αυτό που πρέπει να κάνει ένας γονιός όταν θέλει να πει στο μικρό του παιδί κάποια πράγματα, να το συμβουλεψει, να παίξει μαζι του και ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ!
   Επικοινωνία τέτοιου τύπου, ενος 40αρη με ένα 5χρόνο, όταν ο σαρανταρης φέρεται σαν να αντιμετωπίζει ΕΝΉΛΙΚΑ, απλά δεν μπορεί να γίνει!
   Πρέπει ο μεγάλος να προσπαθήσει να προσεγγίσει το παιδί, μιμούμενος κατα κάποιο τρόπο την συμπεριφορά του και χρησιμοποιώντας εκφράσεις απλές, ώστε να είναι κατανοητές απο αυτό.
   Με δεδομένη λοιπόν την ανθρώπινη υπόσταση του έπρεπε να ανήκει σε κάποια φυλή. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ η ΔΙΆΚΡΙΣΗ όμως και όχι ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ!
   Εκείνη την εποχή, το μόνο πνευμα που μπορούσε να σπάσει τις ρίζες του ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΔΌΓΜΑΤΟΣ ήταν το ελληνικό, το όποιο είχε ως υπόβαθρο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ!
   Εαν ο ΧΡΙΣΤΌΣ γεννιόταν ΙΟΥΔΑΙΟΣ, δεν θα προλαβαινε να ενηλικιωθεί ως ελεύθερος πολιτης της περιοχής, ώστε να φτάσει να διδάξει αργοτερα.
   Οι ομοφυλοί του θα τον είχαν σε περιορισμό, Εαν δεν τον είχαν ήδη εκτελέσει νωρίτερα, για προσβολή των θρησκευτικών πιστεύω τους.
   Θα είχαν δε, δικαίωμα να το κάνουν γιατί σύμφωνα με τον νομό της Αυτοκρατορίας θα ήταν απο την ίδια τους την φυλή.
   Η πιθανή, λοιπόν, ιδιότητα του ως Ρωμαιου πολίτη, δεν αλλάζει κάτι και δεν παίζει κανένα ρόλο σε ότι αφορά στη θεϊκή του υπόσταση. Είναι όμως πολύ σημαντική, στο να μπορέσει να εφαρμόσει το θεϊκό σχέδιο, το όποιο προέβλεπε να μπορέσει με ασφάλεια να ενηλικιωθεί, ώστε να το ολοκληρώσει.
   Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό είναι το εξής: δεν υπήρχε κανέναν απολύτως λόγος να θανατωθεί επειδή υποστηριζε ότι ήταν υιός του ΘΕΟΎ και έτσι προσβαλε την ύπαρξη του!
   Σε αυτη την περίπτωση θα τον χαρακτήριζαν ως παραφρονα και απλά θα τον περιθωριοποιουσαν. Δεν θα γινόταν και πιστεύεις απο ΚΑΝΈΝΑΝ. Αυτο ήταν απλώς ένα άλλοθι του τότε ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ των Ισραήλ ώστε να δικαιολογήσουν το γιατί ήθελαν την εξόντωση του (βλασφημος).
   Το ίδιο άλλοθι συνέχισε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί το σύγχρονο ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΊΟ της ΔΗΘΕΝ χριστιανικής εκκλησίας ("ελληνικής" και όχι μόνο).
   Η αλήθεια όμως είναι ότι το εκάστοτε κατεστημένο εξοντώνει μόνο όποιους προσπαθούν να ανατρέψουν την οποιαδήποτε κατεστημενη κατάσταση της κάθε εποχής! Αυτούς που διδάσκουν ΚΑΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, καινούριες απόψεις-καινούριους Θεούς, δηλαδή! Ας θυμηθούμε και τον τεράστιο ΣΩΚΡΆΤΗ!!!
   Απλά διέφερε ο τρόπος εκτέλεσης!
   Γιατί όλο αυτο ενοχλεί; Μα φυσικά για δύο λόγους!
   Ο ένας είναι ότι η οποία καταστημενη κατάσταση έχει ήδη σχηματισμενες ΔΟΜΈΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ. Εαν αυτη καταρρεύσει θίγονται πάντα ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ και πλήθος "ΕΓΩ"!
   Ο άλλος είναι ότι οι ανα τις εποχές ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΈΣ, δεν ήθελαν ποτε να ακουστεί η ΑΛΉΘΕΙΑ!
   Όπου υπάρχει ΓΝΏΣΗ αυτής, ακολουθούν δύο τεράστιου ΠΟΛΕΜΙΣΤΈΣ κατά των ΕΞΟΥΣΙΏΝ!
   Η ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ και κυρίως η… ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Αξίες που μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ προσπαθούσε α εγκαταστήσει στο υποσεινηδητο του ΑΝΘΡΏΠΟΥ και αν τα κατάφερνε τώρα θα ήμασταν στο απωθεί ΕΝΌΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΕΙΡΉΝΗΣ, ΑΡΜΟΝΊΑΣ, ΑΡΕΤΉΣ, ΑΓΆΠΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ!!!
   Σε έναν… ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ δηλαδή!
   Για αυτο παίζει ρόλο ο ΙΗΣΟΎΣ-ΙΆΣΩΝ ήταν Έλληνας στο ΠΝΕΥΜΑ κυρίως και στο γονίδιο δευτερευόντως ώστε να προστατευθεί σε εκείνη τη γεωγραφική περιοχή.
   Ελπίζω να συνέβαλα κατα κάτι σε αυτη την ανταλλαγή ΓΝΏΣΕΩΝ!!!

   Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΕΑ

   • π² says:

    """Εαν ο ΧΡΙΣΤΌΣ γεννιόταν ΙΟΥΔΑΙΟΣ, δεν θα προλαβαινε να ενηλικιωθεί ως ελεύθερος πολιτης της περιοχής, ώστε να φτάσει να διδάξει αργοτερα.
    Οι ομοφυλοί του θα τον είχαν σε περιορισμό,"""

    Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΣΣΑΙΟΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠ΄ ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΩΣ ΟΤΑΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΗΚΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΝΑΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ (ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΙΡΕΣΗ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΕΙΡΗΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.
    Η ΛΙΛΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ, ΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΡΑΝ.
    ΩΣ ΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΜΕΝΟΥΣ, ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ / ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΜΑΖΕΣ, ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
    ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Τ΄ ΑΥΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ, "ΜΑ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ;;;"

   • Ανώνυμος says:

    Εκει που εβλεπα πολλοι συν-χριστιανοι να διαβαζουν με τις ωρες Λιακοπουλο,και να λιωνουν σε ντιβανια,καναπεδες,πολυθρονες,ντουλαπες,πολυφωτα,ταβανια κλπ…
    Μου γκρεμισες τον κοσμο μου ολον.
    Απεδειξες σημερα οτι το κανουν και πολλοι αλλοι ασχετοι με αυτες τις ομαδες ανθρωπων.
    Απλα εσυ εφτασες σε ααααλλο επιπεδο!
    Συγχαρητηρια.Λειτουργεις σε αλλα επιπεδα!:)

 6. Ανώνυμος says:

  Βρε λαμογια, πραγματα που τα εχετε δεχτει, εδω και 200 χρονια, και ολα πηγαινανε, αρμονικα.., Τι σας βαζουν και σκαλιζετε, τωρα, λες και ξερετε την ιστορια( οτι σας ειπαν!) Καλα δεν περναγατε?? Αλλα σας δινουν λευτα για να τρολλαρετε!!! Σκευτειτε οταν δεν θα σας χρειαζονται αλλο ομως, τι ζημια θα εχετε κανει..?? και παλι μονοι θα μεινετε… Στουρνοκεφαλοι…!!!!!! "ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ"

  • Ανώνυμος says:

   το να δειχνεις φανερα το τι πραγματηκα σε φοβιζει [Η ΑΛΗΘΕΙΑ] μου δειχνεις 2 στοιχεια σου. 1. φοβασαι την αντισταση κατα του συστηματος γιατι εσυ εισαι ο βολεμενως. 2. σιγουρα δεν φερεις κανενα ελληνικο πνευμα μεσα σου γιατι δεν πιστευεις στην λεξη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

   και το εξτρα στοιχειο ειναι πως ο μονος λυκος που μπορει να εισαι ειναι αυτος ο προπαγανδιστικος κακος λυκος των παραμυθιων γιατι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΟΣ
   Δ Ε Ν εισαι

 7. Ανώνυμος says:

  ''Τα έγγραφα Γκιόλβα με τα απόρρητα όπλα: Η "σάλπιγγα θανάτου" και το "Μπέβατρον"

  Πηγή: http://pisoapothnkoyrtina.blogspot.com/2014/12/blog-post_64.html#ixzz3M0x6klH5

  Σας παρακαλώ δείτε και διαβάστε τα δυσεύρετα αυτά έγγραφα …..την Λειτουργία του στο 4.) , 5.) ,6) και ειδικότερα στο 7.) ,8.) ,9.), 10.) και μέχρι τέλους .

  Αναστασία

 8. ΚΑΝΕΝΑΣ says:

  Χεστηκαμε κι αν ηταν ελληνας κι αν ηταν εβραιος! (Εαν υπηρξε..)
  Τι εχει κανει για τους ελληνες?
  Τι προσεφερε στην ανθρωποτητα?
  Γιατι δεν λατρευετε τον Λεωνιδα για παραδειγμα που εδωσε μαχη και θυσιαστηκε για την Ελλαδα και ολοκληρο τον ευρωπαικο πολιτισμο και δεν μπορει να αμφισβητηθει και η ελληνικοτητα του?
  εαν ηταν θεανθρωπος τι σοι θυσια ηταν αυτη αφου γνωριζε οτι δεν μπορει να πεθανει?
  Γιατι δεν θυσιαστηκε κι αυτος δινοντας μαχη κατα της χολερας της ανθρωποτητας που λεγονται εβραιοι?
  Αν ηθελε να φανει χρησιμος τι τον εμποδισε να το πραξει?
  Δεν περιμενω απαντησεις, μιας και οποιος το κανει θα αρχισει τις θεολογικες ασυναρτησιες…
  Απλοι προβληματισμοι ειναι…

  • γιαννης says:

   παροτι λες οτι χεστηκες αν ηταν ελληνας , εν τελη σε απασχολει να λατρευεις εναν ελληνα. οσον αφορα τη διδασκαλια του θα πρεπει να μυηθεις εξ αρχης σε πνευματικες εννοιες για να αντιληφθεις το βαθος των νοηματων. π.χ. θαυμα ειναι μια διορθωση του νου. δεν ηταν φακιρης. φυσικα δεν θα μπορεις να αντιληφθεις π.χ. ουτε καν τι σημαινει "παρθενα" αθηνα. θα νομιζεις οτι ειναι κατι σεξουαλικο οπως το εχουν περασει στις θρησκειες. θα σου συνιστουσα να μην κρινεις τοσο βιαστικα. υπαρχουν μεμονωμενες πηγες που μπορουν να γινουν χρησιμοι οδηγοι…

  • Ανώνυμος says:

   ρε ΚΑΝΕΝΑΣ

   τις απαντήσεις μόνος σου θα τις βρείς…αν θέλεις.

   μέχρι τότε όμως…μην γράφεις τόσες μαλακίες μαζεμένες.

   Αα

  • Ανώνυμος says:

   τι να σου απαντησουμε βρε κακομοιρη που εισαι τοσο πνευματικα φτωχος που οτι και να σου πουν δε θα καταλαβεις!!τετοιες κοτσανες δεν εχουμε ξαναδιαβασει!

  • Ανώνυμος says:

   Φίλε ΚΑΝΈΝΑΣ, Έλληνας που πιστεύει στην ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ (αυτή ενδιαφέρει) και δεν λατρεύει τον ΣΩΚΡΆΤΗ και δεν τιμά τον ΛΕΩΝΊΔΑ και δεν έχει στην καρδιά του έναν ΑΛΈΞΑΝΔΡΟ και δεν έχει ψυχή σαν του ΑΧΙΛΛΈΑ, που δεν θέλει να μάθει όσα ο ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ, που δεν οραματίζεται όπως ο ΠΛΆΤΩΝΑΣ, που δεν ερευνά όπως ο ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ και ο ΔΗΜΌΚΡΙΤΟΣ, δεν αγαπάει εξ' ορισμού οτιδήποτε ελληνικό,
   ΑΠΛΆ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΈΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ, είναι γονιδιακά συγγενής σου αλλα πνευματικά απέναντί σου!
   Είναι ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΟΣ ελληνικής καταγωγής ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!

   ΑΠΟΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΤΩΩΩΩΡΑΑΑΑ!

   ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΊΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΉΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ!

   Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΕΑ

 9. Ανώνυμος says:

  Ίσως να κάνω λάθος, αλλά δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές που να καταδεικνύουν τις καταβολές της Μαρίας και του Ιωσήφ. Έχει ωστόσο γραφεί από κάποιους ότι η Μαρία ήταν στην καταγωγή Ελληνίδα, χωρίς ποτέ να παρατίθεται μια πηγή για την πληροφορία αυτή.

  Εκείνο που προσωπικά βρίσκω ενδιαφέρον, και δεν αναφέρεται καν στο παραπάνω άρθρο, είναι ότι και στο κατά Ματθαίον και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι μαθητές του Ιησού σε κάποια φάση προθυμοποιούνται να τον ξεναγήσουν στον ναό του Σολομώντα, τον οποίο ο ίδιος προφανώς δεν είχε επισκεφθεί ποτέ μέχρι τότε. Ας το σκεφτούν αυτό όσοι λένε ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος. Αυτό, μαζί με την αφήγηση, πάλι από τους ίδιους ευαγγελιστές, του γεγονότος ότι ο Ιησούς οργίστηκε για το πώς είχαν μετατρέψει οι αρχιερείς των Εβραίων τον ναό σε κέντρο διακίνησης προϊόντων. Αναφερόταν συχνά στον Πατέρα Του, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει ότι ανήκε στην θρησκευτική κοινότητα των Εβραίων.

 10. Ανώνυμος says:

  Ο Θεάνθρωπος ήρθε στην γη για να μας δείξει τον σωστό δρόμο όπως γνωρίζουμε όλοι μας, δίδαξε μόνο καλά πράγματα και δεν έκανε διακρίσεις (βλέπε: ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ). Ειλικρινά δεν μπορώ να πω με ακρίβεια από που κατάγεται τελικά ο Χριστός άλλα πιστεύω πως δεν έχει σημασία, γιατί ο θεάνθρωπος συγχωρεί και αγαπά τους πάντες. Άλλωστε ο Θεός έφτιαξε έναν κόσμο με ανθρώπους και όχι έναν κόσμο με χώρες…αυτό που θέλω να πω είναι πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίση και σίγουρα ζούμε σε διαφορετικές χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική ιστορία, ήθη και έθιμα, άλλα αυτό δεν μας κάνει καλύτερους από άλλους ανθρώπους άλλα διαφορετικούς σε κουλτούρα. Δύστυχος οι άνθρωποι έδειξαν το χειρότερο τους χαρακτήρα προς τον Χρίστο. Εγκλήματα για τις θρησκείες έχουν γίνει από πολλές πλευρές: Εβραίους, μουσουλμάνους , ναΐτες κλπ. είναι τρελό να σκοτωνόμαστε με τους συνανθρώπους μας στο όνομα του θεού που πιστεύουμε(ναΐτες)..Δεν μας δίδαξε αυτά ο κύριος. Ο Χριστός μας δίδαξε την αγάπη, την αλληλεγγύη γενικά τον δρόμο να γίνουμε ΆΝΘΡΩΠΟΙ και όχι αυτό που είμαστε σήμερα και τότε, επίσης θέλω να σας ενημερώσω πως είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και είμαι Έλληνας το λέω για να προλάβω κάποιους… Οπότε θέλω να καταλήξω στο εξής: αγαπητέ που έγραψες το άρθρο θα ήθελα σε παρακαλώ όταν μπορείς να γράψεις ένα καινούργιο με αυτά που μας δίδαξε ο κύριος και όχι από που κατάγεται…ξέρεις γιατί; Γιατί ο Χριστός είναι όλος ο κόσμος και όχι μόνο η Ελλάδα. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και με το καινούργιο έτος να βαδίσουμε προς τον δρόμο που χάραξε ο κύριος μας και όχι στο εγωιστικό μονοπάτι που χαράζαμε μέχρι τώρα.

  • Ανώνυμος says:

   Πράγματι εχεις δικιο, το χριστιανικό μήνυμα είναι ένα για όλο τον κόσμο! Όπως λες, παντού αφορά ΑΓΆΠΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για όλους και η διδασκαλια του ήταν μια.
   Ερώτηση κρίσεως: Δηλώνεις Έλληνας και αισθάνομαι υπερήφανος, δηλώνεις χριστιανός και αισθάνομαι ανθρωπος! Αφου το μήνυμα είναι ένα και για όλο τον κόσμο ΤΌΤΕ ΓΙΑΤΊ ΤΑ ΟΡΘΌΔΟΞΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΌΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ή ότι άλλο;
   Πες μου δεν θυμίζει λίγο τα… ΚΚΕ, ΚΚΕ ΜΛ, ΚΚΕ λμ, ΜΛ ΚΚΕ, ΚΚΕ εσωτερικού, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΚΕ κτλ κτλ
   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ δια πέντε, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ δια οκτώ τουλάχιστον!
   Μεγάλη ομοιότητα δεν βρίσκεις; Πιθανή εξήγηση;
   ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΑ ΚΙΝΉΜΑΤΑ! Το σύστημα γνωστο, εισβάλουν μέσα, διαφθειρουν τις δομές, διαβρώνουν τον υγιή κοινωνικό ιστό, διαιρουν τα μέλη σε πολλές φατριες, δημιουργούν καστες και εφαρμόζουν μεγαλοπρεπώς το διαίρει και βασίλευε!
   Μακροπρόθεσμα τα κινηματα οδηγούνται προς την φθορά και τον θανατό (διάλυση).
   Απλά… ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ λοιπόν, χωρίς προσδιορισμούς!!!

   • Ανώνυμος says:

    Χριστιανοι αυτοαποκαλουνται και οι Ιεχωβαδες,πρεπει να τους δεχτουμε με αυτα που λενε;
    Ο προσδιορισμος υπαρχει,για να διεχωριζει οτι αποσχινεται απο τον κορμο,την βαση,τα θεμελια,και κατ'επεκτασιν την αληθεια.
    Οι σταυροφοριες γινανε απο τους παπικους,θα πρεπει να αποδεχτω στην πλατη μου τις πραξεις τους;
    Σαφως και θα διεχωριστω,σαφως και θα προσδιοριστω.Το κακο που το βρισκεις δεν ξερω.

    Αλλο το μια ομαδα να δεχτει μια οποιαδηποτε διδασκαλια και ολοι να ειναι ενωμενοι και να κανουν πραξη αυτα.
    Κι αλλο να δεχτει μια διδασκαλια μια ομαδα εξ'αυτων,και οι μισοι να εγκληματουνε εις βαρος των αλλων μισων.
    Δεν νομιζεις;!

    • Ανώνυμος says:

     Όχι δεν νομίζω! Τα εγκλήματα που έγιναν απο την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (δήθεν Βυζάντιο) που οδήγησαν σε σκοταδισμό ήταν παρα πολλα! Ο μεσαίωνας της Ορθοδοξίας.
     Όταν υπάρχει απόσχιση απο τον κορμό σε κάτι φταίει και ο κορμός!
     Ο διαχωρισμός, η περιχαρακωση και η εσωστρέφεια, είναι στοιχεία διαλυτικά!
     Ο Χριστιανισμός έχασε το νόημα του, πρώτον γιατί έγινε ΔΌΓΜΑ, δεύτερον γιατί δημιουργήθηκαν πάνω του δομές εξουσίας και τρίτον γιατί υπήρξε ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ, είτε απο ΑΥΤΌΝ που αποσχιστηκε, είτε απο ΑΥΤΌΝ που περιχαρακωθηκε!

     • Ανώνυμος says:

      Επειδη εσυ δεν νομιζεις,δεν σημαινει οτι δεν ειναι και ετσι.
      Σκοταδισμος υπηρξε περισσοτερο απο Αθεους,παρα απο Ενθεους αν θελεις να πεις αυτο.
      Τα εγκληματα διαπρατωνται απο ανισσοροπους ανθρωπους,που ναι μεν,δηλωνουν μια ιδιοτητα,ΑΛΛΑ αυτα που κανανε δεν ηταν ποτε σε συμφωνια με αυτο που δηλωναν.
      Π.χ,αυριο βγαινω στο δρομο και "καθαριζω" 100 ατομα δηλωνοντας οτι ειμαι Βουδιστης.
      Αυτο σημαινει οτι ο Βουδισμος και οι πιστοι του,ειναι υπευθυνοι για την πραξη μου;αυτο σημαινει οτι η διδασκαλια του Βουδισμου μου εδωσε την εντολη για αυτη την πραξη μου;
      Απο την διδασκαλια,μεχρι και την εφαρμογη αυτης,οι πραξεις των ανθρωπων απεχουν ετη φωτος.

      Ο Χριστιανισμος δεν εχασε το νοημα του,αλλα οι ανθρωποι τον Χριστο!Χριστιανισμος υπαρχει,αρκει να ακολουθηθει,και να εφαρμοστει σωστα.
      Μην μας τα λες οπως σε βολευει.
      Στην τελικη,και στην αδυναμια του ανθρωπου να φανει αναξιος των περιστασεων της εποχης,αλλα και στην αποκτηση πλουτου και εξουσιας,ο καθενας δηλωνε οτι του βολευε,κολωντας και την ρετσινια λανθασμενα σε διδασκαλιες και ανθρωπους που δεν φερανε καμια ευθυνη.
      Οποτε ο διαχωρισμος εγινε,και ειναι σωστος να γινει.

     • Ανώνυμος says:

      Μην μπερδευεσαι, αυτο ακριβώς υποστηρίζω και εγω! Ασε λίγο το πνευμα σου ελεύθερο και μην κάνεις σαν τον δυσκοιλιο που παει να του βγει το πολύ χοντρό για να ανακουφιστεί, κι αυτός επειδή πονάει το κρατάει μέσα του και βογγαει!
      Λες ότι οι ΆΝΘΡΩΠΟΙ έχασαν τον Χριστό, και μιλάς για την αδυναμία του ανθρώπου που φάνηκε αναξιος των περιστάσεων, λες ότι η απόκτηση εξουσίας ΠΑΡΟΔΗΓΗΣΕ τους ανθρώπους και μετα μου τσαμπουνας ότι καλά έγινε ο διαχωρισμός, προφανώς εννοώντας ότι επέμειναν στις θέσεις τους αυτοί που γνώριζαν την αλήθεια!
      Απο ποτε ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ (ο οποιοσδήποτε) γνωρίζει την αλήθεια;
      Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ποια είναι αυτή;
      Οι εξουσίες είναι αυτές που απομάκρυναν τους ανθρώπους απο το νόημα; Σιγουρα ναι!
      Για αυτο δεν έγιναν τόσα μαγαζάκια δόγματα;
      Εαν υπήρχε μια εκκλησια θα υπήρχε μια δομή εξουσίας της.
      Με πέντε εκκλησίες υπάρχουν πέντε δομές!
      Ποιο απο τα μαγαζάκια ήταν πρώτο, η ορθοδοξία ή ο καθολικισμος; Ποιος έκανε απόσχιση και γιατί;
      Σκοταδισμός για τον ελληνισμο υπήρξε στην Χριστιανική Ρώμη και την επικράτεια της ή στη Χριστιανική Κων/Πόλη και την επικράτεια της!
      Μπορείς Εαν θέλεις, να γράψεις τους λόγους απόσχισης των εκκλησιών (και εννοώ ολων)
      και προβλέπω ότι απο τις τόσο σημαντικές διάφορες, όσοι απο τους συμμετέχοντες στη συζήτηση τις μάθουν για πρώτη φορά θα γελάνε μεχρι μετα τα Χριστούγεννα!!!
      Για να μην το κουράζω, η προσωπική μου άποψη είναι να κυκλοφορούν ελεύθερα όλες οι χριστιανικές γραφές, να τις διαβάζουν όλοι και να πιστεύουν σε αυτο που ΑΙΣΘΆΝΟΝΤΑΙ!
      Χωρίς καθοδηγητές, χωρίς "ΠΟΙΜΕΝΕΣ"(τσομπανους), χωρίς απαγορευμένες γραφές και χωρίς διαχωρισμούς!
      Μόνο η διδασκαλια του ΧΡΙΣΤΟΎ!

     • Ανώνυμος says:

      Ασε λίγο το πνευμα σου ελεύθερο και μην κάνεις σαν τον δυσκοιλιο που παει να του βγει το πολύ χοντρό για να ανακουφιστεί, κι αυτός επειδή πονάει το κρατάει μέσα του και βογγαει! —->Αν ειναι να ξεκινησουμε ιατρικα θεματα,να μου το πεις,να χρησιμοποιησω ιδιους ορους για καλυτερη επικοινωνια.Μια χαρα παω στην τουαλετα και βγαινουν και ανετα,Μαλλον εσυ ζοριζεσαι λιγο και μας το κρυβεις.

      Απο ποτε ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ (ο οποιοσδήποτε) γνωρίζει την αλήθεια;Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ποια είναι αυτή; —->Απο τοτε που ο ιδιος ο Θεος ενσαρκωθηκε και πατησε επανω στην γη.Τοσο απλα.

      Ποιο απο τα μαγαζάκια ήταν πρώτο, η ορθοδοξία ή ο καθολικισμος; Ποιος έκανε απόσχιση και γιατί;—->Η εκκλησια του Χριστου ηταν μια απο τα χρονια των αποστολων
      Για τους υπολοιπους ρωτα τον Παπα και αυτους που τους απασχολει.Γνωστα ειναι ολα,και μπορεις να τα διαβασεις παντου.

      Μπορείς Εαν θέλεις, να γράψεις τους λόγους απόσχισης των εκκλησιών (και εννοώ ολων)
      και προβλέπω ότι απο τις τόσο σημαντικές διάφορες, όσοι απο τους συμμετέχοντες στη συζήτηση τις μάθουν για πρώτη φορά θα γελάνε μεχρι μετα τα Χριστούγεννα!!!
      Για να μην το κουράζω, η προσωπική μου άποψη είναι να κυκλοφορούν ελεύθερα όλες οι χριστιανικές γραφές, να τις διαβάζουν όλοι και να πιστεύουν σε αυτο που ΑΙΣΘΆΝΟΝΤΑΙ!
      Χωρίς καθοδηγητές, χωρίς "ΠΟΙΜΕΝΕΣ"(τσομπανους), χωρίς απαγορευμένες γραφές και χωρίς διαχωρισμούς!
      Μόνο η διδασκαλια του ΧΡΙΣΤΟΎ!—->Για να ερχεσαι εδω μεσα και να λες αυτα που λες,οπως σου το τονισα πιο πανω,μπορεις ανετα να δωσεις απαντησεις στον εαυτο σου με το google.
      Δεν νομιζω οτι ειναι απαραιτητο να επαναληφθω μεγαλων ανθρωπων που ηδη τα εχουν αναλυση.
      Απαγορευμενες γραφες δεν υφιστανται.Ειναι απλα στην σφαιρα της φαντασιας.(αν εννοεις τα αποκρυφα και τις γνωστες παραφιλολογιες).
      Οι γραφες που κυκλοφορουνε ειναι αυτες που πρεπει,καθως εχουν διασταυρωθει με τα αρχαια κειμενα και σωστα χρονολογημενα και γραφομενα.Ανοιξε τις,και δωσε την καταλληλη σημασια.Αν ποτε εχεις διαβασει πραγματικα την Αγια Γραφη,και περιμενεις να μορφωθεις απο τον καθε ασχετο.

      Εγω με δυο απλα κλικ βρηκα αυτο.
      http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_1054

      http://www.oodegr.co/oode/dogmat2/dogmatic-1.htm

      http://orthodox-world.pblogs.gr/2008/05/ta-pragmatika-aitia-toy-shismatos-orthodoxia-kai-papismos.html

      Εσυ δεν μπορεις;Κι αν αυτο δεν σου φτανει,διαβασε και τους πατερες της εκκλησιας.

     • Ανώνυμος says:

      Επειδή ο διάλογος αφορά και άλλους φαντάζομαι, που τον παρακολουθούν και επειδή δεν λυπασαι ούτε χρόνο ούτε λόγο και φαινεσαι λαλαστατος, μόνο τους λόγους απόσχισης εκκλησιών και δημιουργίας -πως το λέτε;- ΑΙΡΈΣΕΩΝ!
      Γράψε μας μόνο τις διάφορες μεταξύ Ορθοδόξων, Καθολικων, Προτεσταντών και Διαμαρτυρομενων!
      Ασε τα links, έλα κουβέντα κάνουμε και στα αλλα που εγραφες μπορούσες μόνο να παραπεμπεις! Άντε κανε μου μια χάρη και γράψε, για να διαπιστώσουμε τους σοβαρούς λόγους διάσπασης του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΎ!
      Ότι δεν ήταν για την μαρμιτα των εξιουδαισμενων εξουσιών!
      Γιατί… ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΘΡΗΣΚΕΊΑ- ΚΑΜΊΑ ΕΞΟΥΣΊΑ, ΜΙΑ ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΊΑ- ΜΙΑ ΕΞΟΥΣΊΑ, ΠΟΛΛΟΊ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΜΑΖΙ-ΠΟΛΛΈΣ ΕΞΟΥΣΊΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΆΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΜΩΝΟΧΑΡΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΟΊ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ένας ΠΆΠΑΣ, ένας ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ και τους άλλους δύο δεν γνωρίζω πως τους λένε, ή μάλλον τρεις, είναι και οι ΛΟΥΘΗΡΑΝΟΙ)

     • Ανώνυμος says:

      Oτι ηταν να σου τονισω το εκανα.Σου εδωσα υλικο να διαβαζεις για ολες τις γιορτες.Καντο.Ειναι πολυ απλο.
      Το αν ειμαι λαλιστατος,δεν εχει καμια σχεση με το αν ειστε και'σεις περισσοτερο απο εμενα.
      Αυτα που σου εδωσα,φτανουν και με το παραπανω να λυσεις τις αποριες σου.Εχουν παραπομπες και αρκετες εως αψογες αναλυσεις.
      Τα υπολοιπα που θα πεις και θα πω,θα ειναι λογια του αερα και οπως βολευει τον καθενα.
      Εγω σου εδωσα την κατευθυντηριο πορεια.Αν δεν θελεις να διαβασεις,και περιμενεις μασημενη τροφη,αυτο δειχνει οτι και στο σχολειο δεν ανοιγες βιβλιο.Απλα.
      Αυτο ισχυει γενικα για ολους.

 11. Ανώνυμος says:

  "Aσθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε"…χωρίς copyright & σχετικές αηδίες της σήμερον περιόδου. Και φυσικά, ο Ιησούς ήταν Έλληνας. Εξαίρετος & μεθοδικός ο συγγραφέας του άρθρου, εύγε του!

  Μεταμεσονύκτιος

 12. Ανώνυμος says:

  Τι αναλυετε ρε καθυστερημενοι?Ιστορικα στοιχεια δεν υπαρχουν.Ολα ειναι λογια του αερα απο βιβλια στυλ ρομαντσο γραμμενα 100 και 200 χρονια αργοτερα.

 13. Ανώνυμος says:

  Ονομάζεται ο Ιησούς Ιάσων ;

  Ορισμένοι με μεγάλη φαντασία ισχυρίζονται ότι το όνομα «Ιησούς» είναι Εβραϊκή μορφή του ονόματος «Ιάσων» !!!

  Είναι αγράμματοι αυτοί που γράφουν τέτοια παραμύθια. Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι εξελληνισμένη μορφή του Εβραϊκού ΓΙΕΧΟΣΟΥΑΧ και όχι Εβραϊκή μορφή του Ελληνικού ΙΑΣΩΝ !

  Ιδού η απόδειξη μέσα από την Αγία Γραφή :

  -Η Καινή Διαθήκη που γράφτηκε στα Ελληνικά περιέχει τόσο το όνομα ΙΗΣΟΥΣ όσο και το όνομα ΙΑΣΩΝ.

  Π.χ:

  « Ασπάζονται υμάς Τιμόθεος ο συνεργός μου, και Λούκιος και Ιάσων και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου» Ρωμαίους 16:21

  « Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων υμών· αμήν.» Ρωμαίους 16:24

  Αν το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σήμαινε ΙΑΣΩΝ και το αντίστροφο, γιατί ο Απ. Παύλος (και γενικώς η Γραφή) ονομάζει ΠΑΝΤΑ τον Χριστό ΙΗΣΟΥ και ΠΟΤΕ ΙΑΣΩΝ αν και γνώριζε αυτό το Ελληνικό όνομα;

  Η απάντηση είναι ότι τα ονόματα ΙΗΣΟΥΣ και ΙΑΣΩΝ δεν έχουν καμία σχέση !

  – Η Καινή Διαθήκη ονομάζει ΙΗΣΟΥ όχι μόνο τον Χριστό αλλά και τον Εβραίο διάδοχο του Μωυσέως τον υιό του Ναυή.

  «Η σκηνή τού μαρτυρίου ήν τοίς πατράσιν ημών εν τή ερήμω, καθώς διετάξατο ο λαλών τώ Μωϋσή ποιήσαι αυτήν κατά τον τύπον ον εωράκει. ήν και εισήγαγον διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών μετά ΙΗΣΟΥ εν τή κατασχέσει των εθνών ών έξωσεν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών, έως των ημερών Δαυίδ» Πράξεις 7:44-45.

  Το εδάφιο Πράξεις 7:45 της Καινής Διαθήκης (που γράφτηκε πρωτοτύπως στα Ελληνικά) επιβεβαιώνει την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα που αποδίδουν ως ΙΗΣΟΥΣ το Εβραϊκό όνομα (ΓΙΕΧΟΣΟΥΑΧ) του υιού του Ναυή.

  Η Καινή Διαθήκη λοιπόν που γράφτηκε Ελληνικά και η Ελληνική μετάφραση του Εβραϊκού κειμένου (Μετάφραση των Εβδομήκοντα) αποδίδουν το Εβραϊκό όνομα ως ΙΗΣΟΥΣ. Δεδομένου μάλιστα ότι η Καινή Διαθήκη διακρίνει τα ονόματα ΙΗΣΟΥΣ/ΙΑΣΩΝ (Ρωμαίους 16:21,24) καταρρίπτεται ο ΜΥΘΟΣ περί δήθεν Ιάσωνος Χριστού !!! Η φαντασία πρέπει να έχει όρια !
  ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   μονο σε παρακαλω ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ πες μου ποια ηταν η πρωτη γλωσσα που γραφτηκε αυτο το δυθεν "θεοπνευστο" βιβλιαρακη προπαγανδισμου και δυχοτομησης των ΕΛληνων. μην πεις κατι αλλο απλα πες μου ποιοι το γραψανε ποτε και σε ποια γλωσσα.
   ο ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΜΟΡΦΟΤΟΣ απο το μπουρδελοοβριακο σχολιο που στο 1821 αναφερε μονο με 2 ψευτηκες σελιδες και αυτες διαστρευλομενες. ποιον τσακαλοφ γαμω το μουνι που σας πεταξε ρε βρομιαριδες μιπως το σχολιο σου ή και εσυ μορφομενε μπορειτε να μας εξηγισεται πως γινεται οι "μια χουφτα ξεβρακοτοι" [για εμενα: ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΣΕ ΕΣΧΑΤΟ ΧΡΟΝΟ] 6 χρονια απλα δεν εφαγαν ουτε μια σφαιρα αφου κατακρεουργησαν καθε μορφης εβραιομογγολοαπογαμηδι; μπορεις εσυ να μου το εξηγησεις μορφομενε [ΖΟΩ ΔΥΠΟΔΟ]; και επειδη καμια επιστημη σου και καμια μορφοση σου δεν μπορει να το εξηγηση θα σου το πω εγω ο αμορφοτως 🙂 ΠΙΣΤΗ ΣΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥΣ μικρε και ανοητε.

 14. Ανώνυμος says:

  Η Μητέρα Του Χριστού είναι Εβραϊκής καταγωγής. Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον μας πληροφορεί ότι η Αειπάρθενος είναι συγγενής της Ελισάβετ η οποία είναι απόγονος των θυγατέρων του Ααρών. «Εγένετο εν ταις ημέραις Ηρώδου τού βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και γυνή αυτώ εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ» (Λουκ. 1: 5), «είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον: Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή: Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι. διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού. και ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου και αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, και ούτος μην έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα.» (Λουκ. 1: 34-36).

  Στο Λουκ. 1: 55, η Θεοτόκος συγκαταλέγει τον εαυτό της στους απογόνους του Αβραάμ του γενάρχη των Εβραίων. «αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού, μνησθήναι ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, τώ Αβραάμ και τώ σπέρματι αυτού εις τον αιώνα».

  Οι ονομασίες Γαλιλαίος και Ναζωραίος δεν αναιρούν την Εβραϊκή καταγωγή του Ιησού Χριστού, όπως οι ονομασίες Μακεδών για τον Μέγα Αλέξανδρο και Μιλήσιος για τον Θαλή δεν αναιρούν την Ελληνική καταγωγή των εν λόγω προσώπων.

  ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   Εαν κάποιος στην εποχή του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ήταν Θηβαίος αναιρούσε λες την ελληνική του καταγωγή και γιατί; Εαν σήμερα κατοικεί στη Βόρεια Ροδόπη αναιρειται λες η ελληνικη του γονιδιακη καταγωγή; Εαν ζει στη Μασσαλία θεωρείται Γάλλος γονιδιακά; Αντίστοιχα στην Καταλονια Ισπανός; Οι Βασκοι Ισπανοί; Αν στην Σκωτια ΤΌΤΕ Αγγλος; Τι σχεση έχει το Μόντρεαλ με το Τορόντο στον Καναδά, σε ότι αφορά την γονιδιακη καταγωγή του πληθυσμού τους; Κανε αναγωγή λοιπόν και στην ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ της συζήτησης και ίσως να ΒΡΟΎΜΕ απαντήσεις!

   Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΕΑ

 15. Ανώνυμος says:

  «Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, ου ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι της συνειδήσεώς μου εν Πνεύματι αγίω, ότι λύπη μοι εστι μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνη τη καρδία μου. ηυχόμην γαρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από τού Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, οίτινές εισιν Ισραηλίται, ων η υιοθεσία και η δόξα και αι διαθήκαι και η νομοθεσία και η λατρεία και αι επαγγελίαι, ων οι πατέρες, και εξ ων ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. αμήν» (Ρωμ. 9: 1-5).

  Στο παρόν χωρίο ο Απ. Παύλος λέγει ότι ο Χριστός ως άνθρωπος – κατά σάρκα – κατάγεται από τους Ισραηλίτες. Βλέπε επίσης: «Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός απόστολος, αφωρισμένος εις ευαγγέλιον Θεού. ό προεπηγγείλατο διά των προφητών αυτού εν γραφαίς αγίαις περί τού υιού αυτού, τού γενομένου εκ σπέρματος Δαυίδ κατά σάρκα, τού ορισθέντος υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιωσύνης εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού τού Κυρίου ημών» (Ρωμ. 1: 1-4).

  «Πρόδηλον γάρ ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών, εις ήν φυλήν ουδέν περί ιερωσύνης Μωϋσής ελάλησε» (Εβρ. 7: 14).

  ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   Κι σε ένα επόμενο, όχι χωρίο αλλά χωριό, είπανε ότι αν ΈΧΕΙΣ τόση ΚΆΨΑ να είναι εβραιος ο Ιησούς ή είσαι κάπου απο ΕΚΕΊ κάτω (μεσανατολιτης ντε) και καλά κάνεις, γιατί αν δεν παινεψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακωσει ή ΈΧΕΙΣ στην ζωή σου πολύ "γλυκές", "τρυφερές", "γεμάτες" και "δυνατές" εμπειρίες απο τους λατρεμενους σου ιουδαιους και προσπαθείς να τους γλυψεις για να στις επαναλάβουν!
   Κάτι σαν την… ΜΑΛΕΝΑ της Ελλάδας ένα πράμα.

   ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΗΤΣΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   Αμάν βρε παιδί μου, λες αυτό το εκ σπέρματος ΔΑΥΙΔ και στάζει… μέλι το ΣΤΌΜΑ σου! Θέλει ο Χριστιανός να κρυφτεί και οι μυικοί σπασμοί δεν τον αφήνουν! Να σου δώσω άλλους δύο απανωτους;
   "ΕΒΡΑΙΟΣ"
   "μπρρρρρρρ"
   "ΕΒΡΑΙΟΣ"
   "μπρρρρρρρ"
   "εκ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ Δαυίδ"
   "Αααααχ, τελειωωωνωωω!!!"

   Κορύφωση έτσι;

 16. Ανώνυμος says:

  το άρθρο είναι αντιγραφή από βιβλία που διακινούν μασονικοί εκδοτικοί οίκοι…Δεν υπάρχει κανένα χειροπιαστό αποδεικτικό στοιχείο για το ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Ο κύριος που το έγραψε ερμήνευσε τη Γραφή, όπως το βολεύει και όπως ακριβώς τον έχουν διδάξει τα μασονικά βιβλία που διαβάζει. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας και δεν μας νοιάζει αν είναι Έλληνας ή Εβραίος.
  Ο Θεός είναι Ένας και είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ!!!

  • Ανώνυμος says:

   Ο ΧΡΙΣΤΌΣ που διδάσκει η ΙΟΥΔΑΙΚΉ ΕΚΚΛΗΣΙΑ της Ελλαδος δεν έχει καμία ΣΧΈΣΗ με τον πραγματικό!
   Ψήγματα Αυτού θα βρείτε στα ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ τα οποία είχε εξαφανίσει το ΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟ για να μην ΑΦΥΠΝΗΣΘΕΙ το… "ΠΟΊΜΝΙΟ" και χαθούν οι ΕΞΟΥΣΊΕΣ!
   Παραθέτω ένα και μόνο απόσπασμα απο το ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ του ΦΙΛΊΠΠΟΥ που αφορά τη διδασκαλια του Ιησού:

   "Τον Θεό μην τον αναζητάται μέσα σε ναούς που είναι κατασκευές απο πέτρες και απο ξύλα!
   ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΊΤΕ ΕΚΕΊ!
   Όμως οποία πέτρα και να σπασετε και όποιο ξύλο και να κόψετε, ακόμη και εκεί μέσα ΘΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ"

   Τα ΑΠΟΚΡΥΦΑ γράφτηκαν απο αυτούς που έζησαν την εποχή της παρουσίας του ΧΡΙΣΤΟΎ στη γη! Απο αυτούς που είχαν ζήσει μαζι του και είχαν διδαχθεί από αυτόν.
   Από αυτα που θεωρούνται επισημα (αναγνωρισμένα απο την εκκλησια) το πιο κοντινό χρονικά προς Αυτον, ήταν εξήντα χρόνια μετά, ενώ το τελευταίο τριακόσια πενήντα χρόνια μετά.
   Κοινώς "ΘΆΦΤΗΚΕ" η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ του διδασκαλία και "ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΗΚΕ" κάποια που θα βοηθούσε τις ΕΞΟΥΣΊΕΣ.
   Όπως κάθε "ΚΈΝΤΗΜΑ" η αρχή απο το τελος έχει μια σχετική διάρκεια! Να γίνουν διορθώσεις (μερεμετια), να γίνουν προσθήκες, να γίνουν ΑΦΑΙΡΈΣΕΙΣ, και να φτιαχτεί έτσι ένα ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΚΙ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗ πάντα, στο όνομα του ΧΡΙΣΤΟΎ όμως, βεβαίως-βεβαίως!

   Πάμε να δούμε και λίγα πράγματα για την "αγαπημένη" σου "μασιονια".
   "Ο ΦΊΛΟΣ ΤΟΥ ΦΊΛΟΥ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΌΣ ΜΟΥ ΦΊΛΟΣ"
   Η πνευματική καταγωγή της "μασονιας" έχει ως βάση της τον… "ΜΎΘΟ ΤΟΥ ΧΙΡΑΜ", ενός νεαρού ΙΣΡΑΗΛΙΤΗ που πήγε να εργασθεί στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΝΑΟΎ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ στην… ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!
   Βασικά σύμβολα των μασόνων ειναι το αστέρι, ανάλογο με αυτό της σημαίας του… ΙΣΡΑΗΛ αλλά πολύ περισσότερο ο ΠΑΝΕΠΟΠΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ του… "πανταχού παρόντα" θεού (σας θυμίζει κάτι;)
   Ακόμη παντού στις στοές τους υπάρχει ΣΤΑΥΡΌΣ αλλά και ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ!
   Λες εσυ λοιπόν ότι λέει ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ, ότι ο ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ(που είναι αδερφός του) δεν είναι ΕΒΡΑΙΟΣ αλλα είναι ΕΛΛΗΝΑΣ!
   ΔΗΛΑΔΗ Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΦΙΛΈΛΛΗΝΑΣ!!!!!!!!!
   Σαν να λέμε ότι η μέρα και η νύχτα είναι τις ίδιες ώρες!!!!!!!!
   Σαν να λέμε ότι θηλαστικά και ερπετά είναι το ίδιο!!!!!!!!
   Σαν να λέμε ότι το σπερμα είναι στο θηλυκό και ότι κυοφορεί το αρσενικό!!!!!!!!
   ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΛΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΆΜΟ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΖΟΡΟ!!!

   ΩΡΕ ΤΙ ΛΕΣ; Εύχομαι να μην πίνεις τακτικά, ΧΑΛΆΕΙ ΤΟ ΉΠΑΡ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ!
   Γνωρίζω τη ζημιά που έχει κάνει η ΙΟΥΔΑΙΚΉ "ελληνική" ΕΚΚΛΗΣΙΑ και τα πλήθη των ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΝΕΚΡΏΝ που έχει αφήσει πίσω της αυτη η ΛΑΊΛΑΠΑ κατα την διάρκεια των αιώνων!
   ΠΩΣ ΈΧΕΙ ΚΆΝΕΙ ΤΟ ΆΣΠΡΟ ΜΑΎΡΟ για να μπορέσει να επιβιώσει χρόνια τώρα προσαρμοζοντας το… ΤΟΜΑΡΙ ΤΗΣ με βάση το διαμορφουμενο περιβάλλον κάθε εποχής!
   Απέξω Έλληνας, Οθωμανός, Αμερικάνος, Ρώσος ή…. ΡΩΜΑΙΟΣ αλλά από μέσα πάντα ο…. ΕΒΡΑΙΟΣ!

   ΑΠΟΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΩΩΩΡΑΑΑΑ!!!!!

   Το Δεύτερο Βέλος Το ΟΔΥΣΣΈΑ

  • Ανώνυμος says:

   ρε μεγαλε ειναι σαν να λες πως οι εβραιοι και οι ΕΛΛΗΝΕΣ ειναι ιδιας καταγογης. ενταξη με τις μαλακιες που λες εχεις κανει ολες τις μασωνικες στοες να γελανε απο χαρα .

   ρωτα τους μασωνους αναμεσα σε ποιους ειναι ο προαιωνιος πολεμος και εαν εχουν τον ιδιο θεο.

  • Ανώνυμος says:

   Ο άλλος είπε ότι δακρύζει κιόλας! Δεν μου λες, φαντάζομαι πόσο μεγάλη ποσότητα δακρύων βγαζει; Γνωρίζει κάνεις Εαν πέσει κανένα δάκρυ στη γη εαν θα πνιγουμε;

 17. Ανώνυμος says:

  ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ. ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ … ΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ; ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ…ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!

  • Ανώνυμος says:

   Εναντίον του εξιουδαισμενου ψευδοχριστιανισμου θέλεις να πεις. Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ σε όλο το άρθρο του μιλάει για τον Χριστό και τον πραγματικό ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌ!

 18. Ανώνυμος says:

  ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ Π Ε Ρ Ι Τ Ο Μ Η ??? Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΕΙΝΑΙ 100% ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

  ΚΑΘΕ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ " ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.

  ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ. ΩΡΑΙΑ …..

  Ο ΦΙΛΟΣ 2:05 ΛΕΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΤΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.

  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΜΩΣ, ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΜΗ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Δ Ε Ν ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ.

  ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΒΙΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΑΒΡΑΑΜ, ΟΥΤΕ Ο ΙΣΑΑΚ, ΟΥΤΕ Ο ΙΑΚΩΒ !

  ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ο ΠΛΑΤΩΝ, Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ο ΣΟΛΩΝ, Ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ , ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ ΣΟΦΟΙ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

  ΚΑΙ Η ΝΑΖΑΡΕΤ ΙΔΡΥΘΗΚΕ 400 ΧΡΟΝΙΑ Μ Ε Τ Α ΧΡΙΣΤΟΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, Η ΜΑΡΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΣΕ ?

  ΚΑΙ ΚΑΘΕ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ Χ Α Ν Ο Υ Κ Α ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΔΑΥΤΟΥΣ.

  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΕ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΤΕ, ΚΑΙ ΒΡΙΖΟΥΝ ΧΥΔΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ !!!

  ΕΡΕΥΝΕΙΣΤΕ ΤΟ ΧΑΝΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ….ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΞΕΦΡΕΝΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΜΑΣ !!

  ΟΙ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΕΣ ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ .

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ .

  ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΛΥΣΣΑ !

  ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ……ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ??
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  • Ανώνυμος says:

   τι λες ρε ορνιο??τι σχεση εχει το χανουκα με τα χριστουγεννα???
   δεν εχουμε καμια σχεση με τους εβραιους και οσο και αν προσπαθεις να τα μπερδεψεις δε θα σου περασει!!!

   • Ανώνυμος says:

    Γυρνά κι απ' το άλλο πλευρό να μην πιαστείς. Είδες ότι έπιασε η δουλίτσα τους; Το ποτε και πως τιμας τους ΕΒΡΑΊΟΥΣ ή μάλλον καλύτερα ΈΧΕΙΣ εξιουδαισθει σαν ΕΛΛΗΝ, υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα σε κάνουν να το καταλάβεις!
    Υπάρχει κατ' αρχήν στο ημερολόγιο σου η ιερή ημέρα των ΕΒΡΑΊΩΝ, το… ΣΑΒΒΑΤΟ! Έγινε αργία πιστεύεις απο τους ΑΓΏΝΕΣ των συνδικάτων μπάρμπα Μυτούση;
    Σε βάλανε με το ζόρι (αν και σου άρεσε) να την ΈΧΕΙΣ για αργία!
    "ΤΗ ΔΕ ΗΜΈΡΑ ΤΗΝ ΈΒΔΟΜΗ, ΣΆΒΒΑΤΑ ΚΥΡΊΩΣ ΤΩ ΘΕΩ ΣΟΥ"

    Την μεγαλύτερη γιορτή τους το ΠΕΣΑΧ σε έβαλαν έμμεσα να ΈΧΕΙΣ εσυ την μεγαλύτερη γιορτή σου και μάλιστα με ένα μόνο μικρό αναγραμματισμο… ΠΑΣΧΑ. Ουσιαστικά εκείνες τις ημέρες ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΙΣ γιορτάζεις την έξοδο των ΕΒΡΑΊΩΝ απο την Αιιγυπτο (Πεσάχ-Πάσχα-πέρασμα)
    Όταν θέλεις να πεις ότι βρέχει πολύ, λες "κατακλυσμός του ΝΩΕ)
    Νομίζεις ότι το βιβλίο της ιστοριας των ΕΒΡΑΊΩΝ, η ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ, είναι χριστιανικό, παρόλο που οι διδασκαλίες του είναι ακριβώς αντίθετες με του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΎ!
    Ζεις σαν ολοκαθαρος Εβραιος και η καθημερινότητα, η νοοτροπία, η ψυχοσύνθεση σου, ΟΥΔΕΜΊΑ ΣΧΈΣΗ ΈΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΊΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΘΆΝΑΤΟ!

    Συγχωρήσει μου το πρώτο ενικό πρόσωπο, σαφώς και δεν απευθύνομαι σε εσένα προσωπικά, αλλα σε όλους μας, δηλαδή στον ΈΛΛΗΝΑ!

    ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΪΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ,
    ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ!

    Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΈΑ

    • Ανώνυμος says:

     Να σε ενημερώσω οτι το Πάσχα γιορταζουμε την Ανασταση του Κυρίου.
     Όσο για το Σάββατο..Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, και από τότε οι Χριστιανοί τιμούν αυτή την ημέρα και την αγιάζουν ως ημέρα του Κυρίου, γι’ αυτό εξ’ άλλου και ονόμασαν την πρώτη ημέρα «Ημέρα του Κυρίου», δηλαδή ως Κυριακή.Η Κυριακή αντικατέστησε το ιουδαϊκό Σάββατο της Παλαιάς Διαθήκης.

     • Ανώνυμος says:

      Να σου θυμίσω ότι αναφερεσαι μόνο σε εμάς τους ΈΛΛΗΝΕΣ γιατί οι Ευρωπαίοι την Κυριακή την λένε Μέρα του Ήλιου (SUNday, SONtag κλπ) ενώ το Σάββατο το ονομαζου Μέρα του Κρόνου SATUR(N)day!
      Οι μονοι λαοι που ονομάζουμε ημέρα
      SABBATH (Σάββατο)
      είμαστε εμείς και τα αφεντικά μας!
      Όσο για το τι γιορτάζουμε εμείς στις μεγάλες ΙΟΥΔΑΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΈΣ αναφέρονται παραπάνω, να σου θυμίσω ότι αυτο είναι το σύστημα των ΣΙΩΝ!
      Είναι ανάλογο με τα μισοκατεστραμενα αρχαία μνημεία, όπου πάνω τους πάντα θα βρεις μια εκκλησια!
      Το δικό σου ΙΕΡΌ γκκρεμισμενο και εγκαταλελειμενο, του κατακτητή αφεντικού σου, χτισμένο ΑΠΟ ΠΆΝΩ (καβάλα), ΑΓΈΡΩΧΟ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ, ώστε να
      επιδεικνύει την νίκη του εις τους αιώνες των αιώνων!
      Τρομεροι συμβολισμοί για τους εγκεφαλους των ανθρώπων!
      Πρώτος συμβολισμός:ΝΙΚΗΣΑ, ΈΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΉ!
      Δεύτερος συμβολισμός: ΤΑ ΑΦΉΝΩ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΊΖΩ ΤΗΝ ΝΊΚΗ ΜΟΥ ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΡΩ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ.

      Θυμίζει λίγο ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ! Απο εξω
      η… ΓΙΑΓΙΑ αφου τα ρούχα της είναι ίδια! Αλλα μόνο τα ρούχα!
      Απο μέσα τι; Μα φυσικά ο… ΛΥΚΟΣ, που αν τον εμπιστευθείς θα σε ΚΑΤΑΠΙΕΙ!
      Πριν σου δείξει όμως το ΜΕΓΆΛΟ ΣΤΌΜΑ και τα ΜΕΓΆΛΑ ΔΌΝΤΙΑ ώστε να αρχίσεις να υποψιαζεσαι, οποίος σου πει ότι αυτή δεν είναι η γιαγιά σου, θα τον φας εσυ ζωντανό (κοκκινολυκοπουλιτσα)
      Τέχνασμα κλεμενο απο τον ΕΥΦΥΉ ΕΛΛΗΝ!
      Δουρειος ίππος το ΠΆΣΧΑ και απο μέσα το ΠΕΣΑΧ!
      Δουρειος ίππος η Κυριακή και απο πίσω το SABBATH (να θυμίσω μόνο εμείς και τα αφεντικά μας)
      Μπορώ να κάνω τέτοιες αναγωγές πάμπολλες, αλλα πιστεύω ότι για να ΑΦΥΠΝΗΣΘΕΙ κάνεις πρέπει να κάνει μόνος του προσπάθεια. Αρκεί κάποιος να του δείξει τον ΔΡΌΜΟ και τον ΤΡΌΠΟ.

      ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΪΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ,
      ΑΡΕΤΉ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ

      Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΕΑ

     • Ανώνυμος says:

      Τα'χεις χαμενα,αλλα σε δικαιολογω λογω των χωρων μεσα στους οποιους μορφωνεσαι.
      Τελικα ειναι ακατανικητη…

     • Ανώνυμος says:

      Πολύ σημαντικό το επιχείρημα σου, με έπεισες! Πράγματι φταίνε οι χώροι! ΜΕΤΑΝΟΩ!

 19. Ανώνυμος says:

  ΠΑΝΤΩΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ……….ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΚΑΣΧΗΜΟΣ,ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΕΙΛΟΣ,ΥΠΟΥΛΟΣ,ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ,ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

 20. Ανώνυμος says:

  Όπως το είπες "Κάνει το συγγραφέα" Από τα γραφόμενα σου φαίνεται ότι είσαι αστυνομικός αλλά το δάσκαλος τι το θες και το βάζεις ρε φίλε; Τράβα γράψε καμιά μανντινάδα γιατί τα υπόλοιπα που γράφεις ανταμείβονται με υποχρεψτική εισαγωγή στην Ά Γυμνασίου για να ξεκινήσεις με το ρήμα "ειμί". Μη βρίσκεις ετοιματζίδικα χωρία και τα κολλάς στο… άρθρο σου γιατί δεν ξέρεις και να τα μεταφράσεις.

  Τουλάχιστον ανάτρεξε σε μια μετάφραση της Καινής, υπάρχει δωρεάν στο διαιδίκτυο, μη γίνεσια ρεζίλι. Βγήκες στη σύνταξη και κάθεσαι και σπας το κεφάλι σου και γράφεις άρθρα;
  Πάρε μερικά πρόβατα και τίποτα κατσίκια και είσαι κομπλέ, Θα τα λες αυτά που γράφεις στα ζωντανά και θα σου απαντάνε με ΜΠΕΕΕΕΕ

 21. Ανώνυμος says:

  O ΑΛΗΛΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Ο ΘΕΑΝΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΙΚΟΤΗΤΑ . ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ???

 22. Ανώνυμος says:

  Δεν ξέρω τι ήταν ο Χριστός μας πάντως Εβραίος δεν ήταν,διότι οι Εβραίοι δεν σκοτώνουν ομοεθνείς τους. Τα υπόλοιπα που γράφετε είναι λόγια του αέρα….Η ιστορία συνεχίζεται δεν σταμάτησε…..(αυτό μόνον για όσους διαθέτουν αντίληψη).

 23. Μπαμπης Σιμωνιδης says:

  Δυστυχώς οι χριστιανοί δεν είσαστε για συζήτηση….τι για σχιζοφρενής,τι για μασόνους τι βρισίσδια και χιλια δύο τι,έχει δίκιο κάποιος για ένα σύντομο ανέκδοτο που παρέθεσε εδώ στα κατοχικά για εσάς…το παραθέτω

  {Μιλάω με κάποιον μισή ώρα και προσπαθώ να τον κάνω να πάψει να κοιτάζει τις φιγούρες που χορεύουν στον πολιτικό μπερντέ του καραγκιόζη και να βγει από τη μαστούρα κι εκείνος για εικοσιεννιά λεπτά τα πάει καλά. Μετά εντελώς ξαφνικά μου λέει:
  «Ο Θεός είναι μεγάλος».
  «Ναι, αλλά δεν μας ξέρει».
  «Εγώ πιστεύω στον Θεό. Αυτός θα μας βοηθήσει».
  «Εγώ πιστεύω μόνο στον πούτσο μου. Τον θεό που λες δεν τον έχω δει ποτέ μου».
  «…Ο Θεός είναι παντοδύναμος».
  «Πλάκα μου κάνεις. Ποιος θεός είναι παντοδύναμος; Αυτός που πιστεύεις εσύ ή αυτός που πιστεύουν οι άλλοι; Ή μήπως πρόκειται για τον ίδιο θεό; Κι αν είναι ο ίδιος, γιατί σε γαμάνε οι άλλοι;»
  «…Ο Θεός είναι μεγάλος». (Κόλλησε το σι-ντί. Χαίρετε, γκουντμπάι και αντίο)
  «Άνθρωπέ μου, θα σου δώσω μια δωρεάν συμβουλή: Τον θεό να τον βάζεις από την αρχή μέσα στην συζήτηση για να μη χάνει ο συνομιλητής σου την ώρα του. Άντε και γαμήσου τώρα κι εσύ και ο θεός σου. Καλά κάνει ο Σαμαράς και σε έχει βάλει στα τέσσερα».

  ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ }

  εύχομαι να μην παρεξηγηθεί που το ανάρτησα αλλά έχει πολύ δίκιο το άτομο.

  • Ανώνυμος says:

   γιατι δεν ειμαστε για συζητηση μπαμπη???μηπως γιατι ξερετε οτι εχουμε δικιο?ισα ισα που οσοι δεν πιστευουν εδω μεσα και βλεπουν οτι στριμωχνονται αρχιζουν τις λεκτικες επιθεσεις και τις ειρωνειες!
   αυτο το "ανεκδοτο" ειναι αστοχο γιατι δε δειχνει καν συζητηση,αλλα ασυναρτησιες ενος ατομου χωρις τροπους που θελει να χλευασει χριστιανους!

   • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

    δεν νομίζω ότι έχω ειρωνευτεί κανέναν εγώ,και ούτε έχω στριμωχτή.Κταρχήν εγώ δεν ξέρω για χριστιανικά θέματα παρα μόνο τα της παράδοσης της ορθοδοξ'ιας …από εδώ μαθαίνω!
    θα σε παρακαλέσω να δεις ένα ένα τα σχόλια για να δεις το τι λέω…και όσο για το ανέκδκτο μάλον έχεις δίκιο για την αγωγή…..απλά ήθελα να τονίσω το "πορομένο" του πράγματος όταν αφορά κα΄τι έξω από τα χριστιανικά!

    • Ανώνυμος says:

     Ναι για σενα οντως δεν εχω να πω τιποτα,εισαι ευγενικος.Γενικα μιλουσα για να τονισω οτι οι μη χριστιανοι ειναι αυτοι που παρεκτρεπονται.
     Παντως απο δω μεσα μην περιμενεις να μαθεις για χριστιανικα θεματα.Αν αποφασισεις να ασχοληθεις να το κανεις μελετωντας μονος σου.

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      Εμένα ο χριστιανισμός δεν μου κάνει εξαρχής,ακολουθώ μόνο την "παράδοση" με την οικογένεια και πτ άλλο(βαφτίσια γάμοι γιορτές κλπ κλπ) αλλά θα την υπερασπιστό σαν επίσημη θρησκεία έναντι των ΙΑΧΩΒΑΔΩΝ και ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ αλλα όχι ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΜΑΣ προτιμώ δηλαδή την Ορθοδοξία παρά άλλη μεγάλη θρησκεία…Φίλε μου δεν καταλαβαίνετε κάτι οι περισσότεροι,δεν είναι νορμάλ θρησκεία ο χριστιανισμός…και εξηγούμε χωρίς να θέλω να προσβάλω.Η ίδια η φύση σε όλη την πλάση έχει μορφή διττή,και καλό και κακό σε αρμονία,δεν μπορεί να υπάρξει μόνο το ένα χωρίς το άλλο….είναι στην φύση.Αν από την άλλη μεριά πάμε μόνο στο καλό η μόνο στο κακό αυτά είναι ταυτόσημα "τα εναντια ταυτα" και εξίσου επικίνδυνα….στο ένα θα είναι ένας κόσμος "παράδεισος" ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΒΑΡΕΤΟΣ που μόνο παράδεισος δεν θα είναι…και στον άλλον ένας κόσμος ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ που και στις δυο περιπτώσεις κάποια στιγμή θα ΣΚΑΣΗ και όλα θα ερθούν τούμπαλιν διότι στο ένα θα πεθάνουν από πλήξη και στον άλλο από φωτιά……ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΑΙ………ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ-ΦΥΣΗ….ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.Οι αρχαίοι στους Δελφούς έλεγαν "ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ",δεν είναι τυχαίο ότι αυτό καθώς και το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ ήταν στην μετόπη του ναού από τα 148 παραγγέλματα!
      -Ο Ερμης ο τρισμέγιστος έλεγε "ότι πάνω έτσι και κάτω"—-για αναλογιστείτε γιατί υπάρχουν και Άγγελοι(καλοι) αλλά και Διαβολοί(κακοι) στις θρησκείες…που στην τελική και οι ΔΥΟ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΩΝΤΟΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ για να επικρατήση=άρα είναι όπως στην ίδια την πλάση και στην Φύση ,όπως ο άνθρωπος…αυτός ο πόλεμος είναι αιώνιος και κανείς δεν πρόκειται να νικήσει διότι είναι ΠΑΡΑ-ΦΥΣΗ!

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      Σκέψου και το άλλο,αυτή την στιγμή είμαστε εδώ μέσα και συζητάμε….και ας πούμε ότι εμείς του Δωδεκαθέου είμαστε οι Σατανιστές και αντι-χριστοι….και εσείς είσαστε οι εκπρόσωποι του καλού(υποθετικά),,,θα δεις από τα σχόλια και απο εμάς(κακούς) αλλά και από εσάς(καλούς)….υπάρχουν και τα δυο μέσα μας και στους δυο…και απο τους δυο λέγονται και αληθειες αλλά και προσβολες…..ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ….απλά το θέμα είναι πόσο κυριαρχείς στον εαυτό σου=ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ =ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ…τόσο απλά!Απλά το θέμα με τον χριστιανισμό είναι και εκεί έχετε το λάθος ότι για να επικρατήση έχουν γίνει εγκλήματα και είστε φανατικοί,όχι όλοι φυσικά(αρά μέσα στο "καλό" υπάρχει κακό) στην προσπάθεια σας να στηρίξετε αυτό που νομίζετε καλό….με βία….Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ =ΑΝ ΣΕ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΓΥΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΑΓΟΥΛΟ,πράγμα που κανένας εδώ δεν το έδειξε…γιατί???Γιατί είναι στην Φύση,είναι φυσιολογικό
      -Εμείς από την άλλη μεριά δεν υπερασπιζόμαστε την καλοσύνη ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ που είναι τα άκρα είναι το ίδιο πράγμα!…άρα εμείς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοπούμε και το καλό και το κακό για να πούμε την αλήθεια μας….ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ ΔΙΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟ…….άρα παραφύση!!!!

     • Ανώνυμος says:

      Κάνεις ενα λαθος..Στεκεσαι μονο σ αυτό το ματαιο κοσμο που ζουμε τωρα.Τι γινεται ομως μετά?
      Στο Χριστιανισμό υπάρχει λύτρωση του ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται στο Πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Μοναδικός Λυτρωτής, γιατί ενώνει στον εαυτό Του, το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι συνδέεται και πάλι ο άνθρωπος με το Θεό και σώζεται.
      Εννοείται οτι κάθε μερα μεχρι να αποβιωσουμε θα παλεύουμε με το κακό.
      Το κακό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η στέρηση του αγαθού και η εκτροπή από το κατά φύσιν στο παρά φύσιν, γιατί κανένα κακό δεν είναι φυσιολογικό. Και τούτο, επειδή όσα δημιούργησε ο Θεός, τα έκανε καλά λίαν. Όταν επομένως παραμένουν έτσι, όπως κτίστηκαν, είναι καλά λίαν, ενώ όταν αποσκιρτούν με τη θέλησή τους από το κατά φύση και έρχονται στο παρά φύση, έρχονται στο κακό. Διότι κατά φύση σημαίνει ότι όλα δουλεύουν και υπακούουν στο Δημιουργό. Όταν όμως εκουσίως κάποιο από τα κτίσματα αυθαδιάσει και παρακούσει τον δημιουργό του, συνιστά μέσα του την κακία. Γιατί η κακία ειναι η εκτροπή απο το κατα φύση στο παρα φυση.
      Οσο για το αν γυρναμε το αλλο μαγουλο στις συζητησεις μας εδω μεσα(?) ελπίζω να εννοεις μονο την απουσια ύβρεων και επιθετικού λογου.Προσωπικά με ηρεμία παραθέτω τα πιστεύω μου και απαντώ σε όσα ερωτήματα μου τίθονται.Οπως και πολλοί αλλοι βέβαια.

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      φίλε λύτρωση σε τι και γιατί???/στο ότι γεννήθηκες άνθρωπος με αδυναμίες…είναι σαν να μου λες ότι φτιάχνουμε ένα ρομποτ(ο Θεός τον άνθρωπο) το οποίο το προγραματίζουμε να είναι μάγειρας και του δίνεις εντολή να μην μαγειρεύει αλλά να σκουπίζει….δηλαδή να μη κάνει αυτό που είναι φτιαγμένος να κάνει(με μέτρο)……….αλλά ας το πάρουμε και αλλίως,…….η επιστήμη και πλέον όλοι ξέρουμε ότι πολλά σηναισθήματα καθορίζονται από ορμόνες….άρα ο Θεός σε έπλασε έτσι….σωστά???Τότε οι Γυναίκες φταίνε όταν είναι έγκυες η όταν έχουν έμυνος ρύση να παραλογίζοντε…ο Σχηζοφρενής φταίει που γεννήθηκε έτσι και κάποια στίγμη δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι και ξεκρλιρίζει 2-3 οικογένιες και τα παιδία από αυτες τις οικογένειες μπορεί να γίνουν ναρκωμανής όταν μεγαλώσουν και να σκοτώσουν η να γίνου κλέφτες για την δόση τους και όπως καταλαβαίνεις η ιστορία συνεχίζετε επ άπειρον διαδραστικά με άλλους ανθρώπους,,,,γιατί πολλή απλά είμαστε σε ένα κόσμο που ήρθαμε εδώ όχι για να λυτρωθούμε στον άλλο κοσμο τον ουράνιο…….αλλά ΕΔΩ για να αποκτήσουμε το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και να λυτρωθούμε από μόνοι μας βάζοντας αρμονία στην κακή μας πλεύρα και τις αδυναμίες μας και να συμφιιλιοθούμε με την σκοτινή μας πλεύρα……….. και να προσπαθήσουμε να μην πειράζουμε άλλους…..άρα να ξέρεις τον εαύτον σου και παν μέτρον άριστον….δηλαδή να είσαι κακός όταν πρέπει εκεί που πρέπει …για να μην σ έχουν και για μαλάκα…..δηλαδή όπως είναι η φύση!

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      λες = Το κακό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η στέρηση του αγαθού …μα άμα δεν στερηθείς πως θα μάθεις τι είναι στέρηση???
      -το κακό είναι φυσιολογικότατο οπως και το καλό…..Ο ΙΔΙΟΣ ο Θεός δημιούργήσε και τα δυο…αφού δημιούργησε τον Σατανά και ήξερε εξαρχείς τι είναι ο Σατανάς….δημιούργημα του θεού είναι ο Σατανάς(το ρομπότ που λέγαμε-ένα ρομπότ κατασκευμασμένο που είναι γεμάτο κόμπλεξ και κακία) άρα γιατί το έφτιαξε???……γιατί εσένα σε έφτιαξε έτσι όπως σε έφτιαξε???Ο Θεός-η Φύση -ο ΔΙΑς μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση για να μαθαίνουμε για να τελειωθούμε ..για .να γίνουμε τέλειοι………και να μαθαίνει και εκείνος από εμάς-πιστεύω εγώ!

     • Ανώνυμος says:

      το κακό δεν υπάρχει ως δημιούργημα.Υπάρχει ως διακοπή της σχέσης με το Θεο.Ο σατανάς πριν από την πτώση του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ουράνια πνεύματα και το όνομά του ήταν Εωσφόρος "αυτός που μεταφέρει το φως" κατέχοντας θέση στο ύψιστο σημείο των Ασωμάτων Δυνάμεων και της πνευματικής τελειότητας.Οι αγγελοι ως πλάσματα του Θεού έχουν ελεύθερη βούληση.Έτσι στα πλαίσια της παραχωρημένης από το Πανάγαθο Θεό ελευθερίας ο Εωσφόρος διάλεξε την πτώση του.
      Ετσι και ο άνθρωπος ως «αυτεξούσιος» θέλησε να γίνει θεός χωρίς το Θεό.
      Η ζωή μέσα στην αμαρτία μας εμποδίζει να έχουμε σχέση με τον Θεό την οποία θέλει να έχει Εκείνος με τους ανθρώπους, και όσο κάποιος ζει μέσα στην αμαρτία ως πιστός, δεν θα μπορέσει να χαίρεται στη σχέση με το Θεό την οποία Αυτός σκόπευε να έχει με αυτόν.
      Ο Χριστός πέθανε στο σταυρό για να πληρώσει το μισθό της αμαρτίας και αναστήθηκε.Νικησε το θανατο. Το δικό μας χρέος της αμαρτίας έχει πληρωθεί και μπορουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό.εμεις μπορουμε να έχουμε τη νίκη επί της αμαρτωλής φύσης μας και να βαδίσουμε στην κοινωνία υπακούοντας το Θεό.Να επιστρεψουμε στην αρχικη μας κατασταση.

  • Γιώργος says:

   Μπάμπη για εσένα και για όποιον άλλο ενδιαφέρεται να μάθει την αληθινή ιστορία του Ιησού και του Χριστιανισμού:

   Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν την πραγματική ιστορία του Ιησού και του Χριστιανισμού:

   Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν την πραγματική ιστορία του Ιησού και του Χριστιανισμού:
   http://www.esperos-paranormal.com/index/h_alhthinh_istoria_toy_ihsoy_christoy/0-739

   • Ανώνυμος says:

    Ειπα να σου κανω τη χαρη,και να ριξω μια ματια,οχι απο περιεργεια,απλα για να διαπιστωσω αυτο που περιμενα,οταν καθεσαι και λες την "πραγματικη ιστορια",λες και οι ιστορικοι και αναλυτες απο διαφορες θρησκειες(γενικα ο Χριστος απασχολησε και θα απασχολει ανα τους αιωνες πολλους),ειναι ανοητοι που δεν σε ρωτησαν πιο μπροστα να "μορφωθουνε",και ξεσκιστηκανε μεσα σε αρχαιους κωδικες και βιβλιοθηκες ανα τον κοσμο να μελετανε.
    Παγανιστες και αιρετικοι υπηρχαν και θα υπαρχουν.Τιποτε καινουριο.
    Για το τυπικον της ιστοριας,μονο που διαβασα την λεξη (παπαδαριο),καταλαβα ποση αγαπη και σεβασμο κρυβεις μεσα σου.
    Ο Χριστος και κατεπεκταση οι Χριστιανοι διωχθηκαν ανα τους αιωνες με πολυ μισος.Το να συνεχιζεται και τωρα,ειναι οτι πιο φυσιολογικο.

    Ο διαολος μονο με τον Χριστο ασχοληθηκε,και ασχολειται.
    Ολοι οι αλλοι(παγανιστες,αιρεσεις κλπ),τον εξυπηρετουνε στα εργα του και με το παραπανω.Ο νοων νοειτω…

    Τελος,τα αποκρυφα βιβλια που αναφερεις,(οσο πηρε το ματι μου και γενικα οσο προσπαθησες να δημιουργησεις ενα περιβαλλον "αποκρυφισμου και "συνωμοσιας"διοτι οσο να'ναι πειθει και μασιεται καλυτερα απο τους αγραμματους και τους ασχετους),να σε ενημερωσω οτι ειναι ανυπογραφα,αγνωστου προελευσεως,τα οποια γραφτηκανε πολυ μεταγενεστερα των κωδικων της Αγιας γραφης(γκουγκλαρισε αν δεν ξερεις τι εστι κωδικες),τα οποια πιθανοτατα αν υπηρξαν,γραφτηκανε απο αιρετικους τοτε,οπως και τωρα(χιλιαστες,ιεχωβαδες κλπ…)και καθε καρυδιας καρυδι που προσπαθει να παραποιησει την αληθεια ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ το τονιζω…Γκουγλαρισε λιγο και παλι,και θα δεις τι εννοω.Στο wikipedia να βλεπεις,και οχι στα γνωστα blogspots απο τα οποια "μορφωνεσαι".

    Ειναι σαν να λεμε…να παμε να διαβασουμε τα απομνημονευματα του Μακρυγιαννη για την ελληνικη ιστορια,και και'κει που διαβαζεις,λες…
    Δεν ριχνουμε και καμια σε κατι "αποκρυφα" του Μακρυγιαννη διοτι σαν να μην μας τα λεει καλα,και γενικα μυριζομαι συνωμοσια…

    Αυτος ο Χριστος,τι εχει να τραβηξει ακομη δεν λεγεται…
    Την μια λετε(σε ενα blogspot),οτι δεν υπηρξε…
    Την αλλη ξαφνικα(σε αλλο blogspot) οτι υπηρξε,αλλα ειχε με την Μαγδαληνη καμια 10 κουτσουβελα…
    Και γενικα η μια αρλουμπα να διαδεχεται την αλλη και τελειωμο να μην εχει…

    Αποφασιστε,συνενοειθειτε,και τραβηξτε μια κοινη γραμμη,γιατι "καρφωνεστε" σε γενικες γραμμες με αυτα που λετε…

    Καθε Χριστουγεννα και πασχα να μας λετε και καθε διαφορετικο,εχει καταντησει με το συμπαθιο πολυ γραφικο…

    Καλη φωτιση,και καλα Χριστουγεννα.

    • Γιώργος says:

     Όταν ξεκινάς να διαβάσεις κάτι προκατειλημμένος, απλά και μόνο για να διαπιστώσεις αυτό που περιμένεις, αυτό που θέλεις εσύ…. καλύτερα μην το διαβάζεις!

     Εύχομαι να περάσεις καλά τις γιορτές με υγεία και ευτυχία.

     • Ανώνυμος says:

      Εύχομαι να περάσεις καλά τις γιορτές με υγεία και ευτυχία.—->Επισης.

      Προκατηλειμενος ΔΕΝ ξεκινησα,αλλα με εκανες με λεξεις δηθεν περι "πραγματικης αληθειας",αλλα και ακομψους χαρακτηρισμους.Οσο ζει ο ανθρωπος,διαβαζει,ψαχνει,μελετα κλπ…μαθαινει.
      Η "αληθειες" που προσπαθησες να αναφερεις,μονο αληθειες που δεν ειναι,αλλα στηριζονται σε ανωνυμα,αιρετικα και διαστρεβλωμενα εγγραφα που κανεις μεσα σε μια σοβαρη επιστημονικη κοινοτητα δεν μπορει να δεχθει.(Ιστορικοι,αναλυτες,Θεολογοι κλπ,απο ΟΛΕΣ και ολους τους τομεις).
      Αν εσενα σε εκφραζουν,αυτο ειναι δικο σου δικαιωμα.Δεν μπορω να σου το στερησω.
      Κοινως με εχασες,πριν καν ξεκινησω.

      Προτου ομως ξεκινησεις τις αναλυσεις,το διαβασμα,και μετα απο μερικους μηνες,χρονια βγαλεις τα συμπερασματα σου,ξεκινα απο τις ΕΠΩΝΥΜΕΣ πηγες και κωδικες,και ΟΧΙ απο την παραφιλολογια.Κοινως απο το Α στο Ω,και οχι απο το Ω στο Α.

    • Ανώνυμος says:

     Απο το wikipedia μορφωνεσαι εσύ; Σοβαρότατη πηγή! Σκέψου ότι τις απόψεις της , τις χρησιμοποιούν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ για βιβλιογραφικές παραπομπές!!!
     Ρε που φτάσαμε! Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ μέσω Διαδικτύου σε όλη της την μεγαλοπρέπεια!
     ΑΝΟΙΞΕ ΡΕ ΚΑΜΊΑ ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΙΣ ΜΠΟΎΡΔΕΣ!
     Κάνεις και υποδείξεις εξυπναδας με διαδικτυακά link!
     ΜΠΟΥΦΟΙ και ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ με ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ απο την ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ !!!

  • Ανώνυμος says:

   «Ο Θεός είναι μεγάλος».
   «Ναι, αλλά δεν μας ξέρει».
   «Εγώ πιστεύω στον Θεό. Αυτός θα μας βοηθήσει».
   «Εγώ πιστεύω μόνο στον πούτσο μου. Τον θεό που λες δεν τον έχω δει ποτέ μου».
   «…Ο Θεός είναι παντοδύναμος».
   «Πλάκα μου κάνεις. Ποιος θεός είναι παντοδύναμος; Αυτός που πιστεύεις εσύ ή αυτός που πιστεύουν οι άλλοι; Ή μήπως πρόκειται για τον ίδιο θεό; Κι αν είναι ο ίδιος, γιατί σε γαμάνε οι άλλοι;»
   «…Ο Θεός είναι μεγάλος». (Κόλλησε το σι-ντί. Χαίρετε, γκουντμπάι και αντίο)
   «Άνθρωπέ μου, θα σου δώσω μια δωρεάν συμβουλή: Τον θεό να τον βάζεις από την αρχή μέσα στην συζήτηση για να μη χάνει ο συνομιλητής σου την ώρα του. Άντε και γαμήσου τώρα κι εσύ και ο θεός σου. Καλά κάνει ο Σαμαράς και σε έχει βάλει στα τέσσερα».

   Μετα απο τις απιστευτες ασυναρτησιες της μαυρης φατριας που λες φιλε και θαυμαζεις θα σου δωσω και'γω τις δικες μου απαντησεις σε αυτα που παρεθεσες.Και εξηγω…

   «Ναι, αλλά δεν μας ξέρει».—>Και που το ξερει ο φιλος;εχει επικοινωνια μαζι του;

   «Εγώ πιστεύω μόνο στον πούτσο μου. Τον θεό που λες δεν τον έχω δει ποτέ μου».——->Και ο π@@τσος που αναφερει,κι αυτος σε λιγα χρονια θα τον εγκαταλεψει,μη κανοντας κουκου με ολες τις συνεπειες.Συνεπως βρηκε να πιστεψει ο κακομοιρης σε κατι που βλεπει…εν πασει…

   «Πλάκα μου κάνεις. Ποιος θεός είναι παντοδύναμος; Αυτός που πιστεύεις εσύ ή αυτός που πιστεύουν οι άλλοι;—->Αυτο απαντειται ευκολα,μεσα απο την Παλαια Διαθηκη και συγκεκριμενα απο τον Μωυση,με τις 10 πληγες,αλλα και την στιγμη που το ραβδι (φιδι) του Ααρων κατασπαραξε τα ραβδια (φιδια) των μαγων του Φαραω.Ολα εχουν το νοημα τους,την ερμηνεια τους.

   Ή μήπως πρόκειται για τον ίδιο θεό;——>Σαφεστατα οχι και φαινεται παντου.Ανεφερα πιο πανω ενα παραδειγμα.

   Κι αν είναι ο ίδιος, γιατί σε γαμάνε οι άλλοι;»——>Πως ακριβως με "γαμανε" αλλοι;εδω τιθονται πολλα ερωτηματα,και σηκωνει πολυ συζητηση.

   Άντε και γαμήσου τώρα κι εσύ και ο θεός σου.—->Εδω φαινεται η ωριμοτητα και η σοβαροτητα του ατομου.

   Καλά κάνει ο Σαμαράς και σε έχει βάλει στα τέσσερα».—->Δεν με γαμαει ο Σαμαρας στα 4,αλλα εγω του το επετρεψα με οποιες επιλογες παρανομως και οχι μονο εχω κανει για την χωρα μου.Ο Σαμαρας ειναι η τελευταια τρυπα του ζουρνα.Πιονι και υπηρετης.Οπως και τον Γαπ τον εφαγε η μαρμαγκα ετσι ερχεται και η ωρα του Σαμαρα.Τοσο αδυναμος,τοσο μηδενικος και ασημαντος.

   Τον θεό που λες δεν τον έχω δει ποτέ μου».—–>Κλασικη χαζομαρα.Οτι δεν βλεπω,δεν το πιστευω.Το συμπαν το βλεπεις ολο,'η μερικως;Αρα,πιστευεις σε αυτο μερικως 'η ολικως;

   Τελος να σε ενημερωσω,οτι οταν ενας Χριστιανος επιλεγει την οδο του Χριστου,η οποια ειναι μονο "σταυροι" και δυσκολα μονοπατια προς τον παραδεισο(ασχετα αν καποιοι δεν πιστευουν,και αδυνατουν να κατανοησουν).

   «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». —->Αυτος ειναι ο λογος που καποιος αν θελησει(με ελευθερη επιλογη),να ακολουθησει τον Χριστο,ο δρομος του θα ειναι δυσκολος και γεματος σταυρους.
   Οχι γιατι μας γαμανε με το συμπαθιο καποιοι,οπως προσπαθησε να εννοησει ο Μαυρος Φατριας.
   Το χειροτερο εξ'αυτων που ειπε(ο Μαυρος Φατριας),οτι κι αν ειπε αυτος που καποιοι τοσο "ανοητως" θαυμαζουν,ειναι οτι αυτος και καθε τυπος οπως αυτον(π.χ Απολλονιοι)γινονται η αιτια και η αφορμη,ανθρωπινες ψυχες να χανονται,να παραπλανωνται και να ζημιωνονται εναντι του παραδεισου και της αιωνιοτητας.
   Κλεινω με αυτον τον στιχο,και οταν καποτε θα'χεις ελευθερο χρονο,ορεξη και καλη καρδια να το κατανοησεις(διοτι το καλον της καρδιας δεν προσεγγιζεται με το κακον και την πονηριαν),καντο.Αν οχι,αδικως κοπος θα σου ειναι,και σαφως θα ειναι δικαιωμα σου και δικη σου ελευθερια να το πραξεις.

   Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;(κατα Μαρκον Η' 36-37).

   • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

    κατά πρώτον δεν θαυμάζω την Μαύρη φατρία που μου έβαλες ταμπελάκι,κατα δευτέρων δεν είμαι σίγουρα εγώ ο ανόητος και εξηγούμε
    Φίλε δεν κατάλαβες τίποτα!Και ξέρεις γιατί δεν κατάλαβες τίποτα,διότι δεν έχεις πνεύμα!Μόλις μου τεκμηρίωσες το ανέκδοτο…
    ο διάλογος είναι για αυτούς που πιστεύουν στα ουρανοκατέβατα και μόνο σε αυτά με κλειστά μάτια…για τον εκάστοτε "θρησκολυπτο"(όχι απαραίτητα σε χριστιανό,μπορεί να είναι μουσουλμάνος) και όχι για τον ηθικό άνθρωπο καθεαυτού…εμένα ποιό ηθικός και ντόμπρος είναι αύτος που βρίζει στο ανέκδοτο παρά ο άλλος που ζει στα επουράνια και περιμένει ο χριστός να τον πιάσει από το χέρι να του λύση όλα τα προβλήματα….ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΙΧΑΚΗ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΙΟΣ ΓΑΜΑΕΙ ΠΟΙΟΝ….εσύ όμως με "πονηρό" μυαλό καθώς έχεις στάθηκες στο """βρισίδι""" και όχι στο πνεύμα και το ζουμί του ενέκδοτου ,αλλά στο βρισίδι……και η ιθικολογία στίχο στίχο δεν έχει νόημα ……όλοι ξέρουμε ποιό είναι το σωστό…το θέμα είναι όχι μόνο να το λες αλλά και να το κάνεις…..ΑΛΛΑ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣ!Οπότε τις καλοσύνες άστες για την πάρτη σου,θα σου χρειαστούν…..είμαι σίγουρος ότι θα σου χρειαστούν.

    • Ανώνυμος says:

     εμένα ποιό ηθικός και ντόμπρος είναι αύτος που βρίζει στο ανέκδοτο παρά ο άλλος που ζει στα επουράνια και περιμένει ο χριστός να τον πιάσει από το χέρι να του λύση όλα τα προβλήματα….—–>Σου απαντω συντομα και κοφτα.
     Εργαζομαι,εχω σπιτι,οικογενεια,παλευω οπως καθε πλασμα πανω σε αυτον τον πλανητη,πληρωνω τα παντα οπως καθε ενομο πολιτη αυτης της χωρας,και δεν περιμενω απο τον Χριστο να μου πιασει το χερακι και να μου λυσει ολα τα προβληματα.Αλλωστε ο ιδιος μου ειπε,αν θελω να φαω να εργαζομαι,αν οχι να μην τρωο.Μαλλον τα'χεις μπερδεψει μεσα στο φτωχο μυαλο σου τοσο πολυ,που μας περασες ολους σαν λαθος ατομα που πιθανοτατα ισως γνωρισες στην ζωη σου.
     Παλεψα στην ζωη μου,και κατα πασα πιθανοτητα πολυ περισσοτερο απο εσενα ισως και οχι.Ο καθενας ξερει για τον εαυτο του.Το αν ομως,προσφερω την ψυχη μου στον Χριστο,διοτι αυτος πιστευω ειναι ο Δημιοργος μου,αυτο αφορα εμενα,κι οχι εσενα.Ξεκαθαρα,κι αν διαφωνεις πες το μου.
     Για δε το στιχακι στο οποιο αναφερεσαι,και μας λες και καλα οτι εχει βαθυ νοημα,μαλλον απετυχε,οπως και αποτυχημενος κατα την γνωμη μου ειναι αυτος που το εγραψε.

     ΑΛΛΑ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣ!Οπότε τις καλοσύνες άστες για την πάρτη σου,θα σου χρειαστούν…..είμαι σίγουρος ότι θα σου χρειαστούν.—->Ξεκινα πρωτα εσυ να κατανοησεις αυτα που σου λεω εγω,και μετα αν θελεις και κανουμε και βαθυστοχαστους λογισμους και αναλυσεις.Το αν εγω οτι λεω το κανω πραξη,σιγουρα το ξερω μονο εγω,και οχι εσυ,οπως ισχυει και το αντιθετο.Ανωνυμοι ειμαστε μεσα σε ανωνυμους.

     Τελος καλοσυνες δεν βλεπω πουθενα να εχω χρησιμοποιησει,πεντε πραγματα σου ειπα,κι αυτα σε επιπεδο δημοτικου για να τα καταλαβεις.Αν δεν μπορεσες,δεν ειναι δικο μου προβλημα.
     Το τι θα σου χρειαστει,το τι θα μου χρειαστει,ειναι προβλημα του καθενος,και δεν νομιζω να περιμενεις να σου κρατησω το χερακι για να πας 'η να παμε "τουαλετα".Μεγαλο παιδι φανταζομαι θα εισαι,πραξε…
     Αν εισαι απο τα ατομα που μονο "εξυπναδα" προσπαθουνε να δειξουν,και μολις τους στριμωξει καποιος αρχιζουν να θιγονται ευκολα,σταματα την συζητηση εδω,διοτι οταν δινεις "υποδειξεις" περι καλοσυνων,να μαθεις και να δεχεσαι.
     Ειμαι σιγουρος οτι θα σου χρειαστουνε με την σειρα σου.

     Η Μαυρη φατρια παντως κατα την γνωμη μου,απετυχε ως ποιητης,καθως μονο αυτο που λες δεν βγαζει προς τα εξω,και μαλιστα με τον τροπο που ανελυσες.Φαινεται θα ειναι αρκετα ιδιομορφος…ποιος ξερει…

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      δεν έχω τελειώσει δημοτικό,ακόμα πάω.
      Μου λες αν θίχτηκα,εδω μας είπες ανοήτους,στο ποιό πάνω στο μνμ σου και μετά μας κάνεις και μάθημα καλοσύνης…..και ,τώρα στο καινούργιο μνμ μας λες αγράματους,του δημοτικού,μας μιλάς για τουαλέτες
      …..τον άλλον τον είπες ιδιόμορφο…και τι δουλεία έχει η τουαλέτα στην συζήτηση και το χεράκι,μας το εξηγείς διότι είμαι λίγο αργός και δεν τα πιάνω……εκτός αν οι φιλοσοφικές συζητήσεις εμπεριέχουν και τουαλέτες….εκτός να βλέπεις την μεταθάτο κάθαρση σαν τουαλέτα!
      -Μου λες για εξυπνάδα….αυτό νομίζεις ότι με καίει…να είμαι έξυπνος….όχι φίλε αυτό που με καίει είναι οι άνθρωποι μου Έλληνες να αποκτήσουν κριτική ματιά για όλα…ΝΑ ΜΙΛΆΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΎΤΟ ΤΟΥΣ …να κριτικάρουν και τον Θεό,μόνο έτσι θα καταλάβουν…όταν τον Θεό τον κοιτάς στα ίσια σαν κάποιον που σέβεσε και όχι φοβάσε.
      …..ΒΑΖΕΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ …..
      Πάντος δεν μπορώ να πω….είσαι υπόδειγμα χριστιανού….αμφιβάλλο αν έχεις καν αγγίξει.Όλοι νομίζουν ότι είναι καλοί χρστιανοί…αλλά δεν!!!
      στην Ολυμπία καπου τον 5 αιώνα,στους αγώνες,ένας γέρος έψαχνε για θέση,πήγαινε από τους Αθηναίους,πήγαινε στους Θηβαίους,πήγαινε από εδώ,πηγαινε από εκεί,δεν έβρισκέ,θέση,κάποιά στιμγή περνάει μπροστά από τους Σπαρτιάτες….ΟΛΟΙ ΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΡΘΙΟΙ,ΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ για να κάτσει ο γέροντας…….τότε ο γέρονατς με δυνατή και τρομερή φωνή φώναξε……ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ,ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΤΟ ΕΠΡΑΞΑΝ…….μονό από αυτό για να καταλάβεις πόσοι από όλους μας έχουμε σηκωθεί ….για να κάτσει ένας γέροντας….για να κάνουμε το σωστό…αυτό το τόσο μικρό,………μόλις κάνουμε αυτό το τόσο μικρό,μετά μιλάμε και για Χριστιανοσύνη.
      καληνύχτα από έναν του δημοτικού

     • Ανώνυμος says:

      Καταλαβαινεις τα λεγομενα απο μαυρες φατριες,αλλα απο απλα λογια,δυστυχως…το κενο.
      Προφανως δεν θελεις,να καταλαβεις διοτι δεν θα σε βγαλει εκει που εχεις καταληξει.Ειναι συνειδητη η επιλογη σου,και σαφως δικαιωμα σου.
      Το κατα ποσο χριστιανος ειμαι,μονο ο Χριστος θα το κρινει,και σαφως εσυ.Ειναι πολυ απλο αυτο που λεω,και δεν χρειθαζεται ουτε καν γνωσεις δημοτικου.
      Εδω εσεις μας λετε αχρηστους,αβουλους,οτι ειμαστε τρελοι που πιστευουμε σε Θεο,και ξαφνικα εσυ θιγεσαι οταν σου κανουν παρατηρησεις;
      Λιγο εως αρκετα υποκριτικο δεν ειναι;
      Οταν εχεις ελευθερη βουληση,ειτε να πιστεψεις,ειτε οχι,οταν υπαρχουν αμετρητα χρηματα για να σωσουμε τα παιδια της Αφρικης,αλλα συνειδητα τα δινουμε σε αποστολες στο φεγγαρι(τρισεκατομμυριων για ενα δειγμα μιας πετρας),σε πυρηνικα και οπλα μαζικης καταστροφης,οταν δηλητηριαζουμε μονοι μας το πλανητη μας,στο βαθμο που καποια στιγμη θα μας σβησει απο τον βιασμο που δεχεται,οταν παιρνω ενα οπλο και σκοτωνω ενα παιδι γιατι το κατηγορω οτι ειναι λαθος να μορφωνεται(τωρινα γεγονοτα των ταλιμπαν-ισλαμιστων λογικη),οταν…ξερεις "φιλε" του "δημοτικου" ΜΟΝΟ τον Θεο μου δεν μπορω να κριτικαρω.Βαλε την σκεψη σου αραγε γιατι…

      Το 99,99% των δεινων ο φταιχτης ειναι αυτο που λεγεται ανθρωπος.
      Που δηθεν μεσα απο την αρνηση της δημιουργιας του,αλλα και καθε επαφη με τον Θεο,νομιζει οτι θα γινει ο ιδιος Θεος,οτι θα γινει με την φτωχοτατη λογικη του(αυτην που νομιζεις οτι ελευσε και θα λυσει τα προβληματα της ανθρωποτητας),πιο σοφος.
      Κοινως,στραβα αρμενιζουμε,υπερηφανευομενοι οτι για καθε καλο απο πισω βρισκεται μονο ο ανθρωπος,ενω για καθε κακο,κατηγορουμε τον Θεο.
      Ποσο πιο αλαζονες μπορουμε να γινουμε αραγε;
      Αυτο το μικρο που λες και το σωστο,ναι,συμφωνω να γινει…
      Αλλα νομιζεις οτι η αρνηση αλλα και ο φταιχτης του οτι δεν γινεται νομιζεις οτι ειναι η πιστη στον Θεο;
      Τον Θεο τον αγαπω,και τον σεβομαι.Δεν τον φοβαμαι.
      Δεν τον φοβαμαι για τον απλο λογο.Οτι και αν κανω,οταν βρισκεται στον δρομο του φωτος,οταν αγαπω τον συνανθρωπο μου και δεν επιδιωκω πονηρως το κακο του,οταν δινω και προσφερω μεσα στην κοινωνια σαν να το εδινα στον ιδιο,δεν μπορω να σφαλω απεναντι στο ιδιο το δημιουργημα του.
      Δεν σε κρινω,αλλα σου υποδεικνυω,σου δειχνω κατι αλλο.Δεν σε μισω,και ουτε σε θεωρω κατωτερο επειδη λες κατι διαφορετικο.

      τον άλλον τον είπες ιδιόμορφο—->Οταν παραθετεις τετοιο {τρομερο} κειμενο,ως αναγνωστης δεν μπορω να κρινω τον συγγραφεα και τα λεγομενα του;
      Εσυ γιατι να θιχτεις;

      Πάντος δεν μπορώ να πω….είσαι υπόδειγμα χριστιανού….αμφιβάλλο αν έχεις καν αγγίξει.Όλοι νομίζουν ότι είναι καλοί χρστιανοί…αλλά δεν!!!—–>Χαιρομαι που εσυ εισαι περισσοτερο απο εμενα,και το εννοω.

      και τι δουλεία έχει η τουαλέτα στην συζήτηση και το χεράκι,μας το εξηγείς διότι είμαι λίγο αργός και δεν τα πιάνω……—->Πιανεις νοηματα,που βγαινουν μεσα απο λεξεις π@@τσος,και γ@@@νε,κ.ο.κ,η τουαλετα δε δυσκολεψε;

      Ξερεις,μπορει να λες τους αλλους οτι δεν μοιαζουν για χριστιανοι,οτι δεν ειρωνευεσαι και δεν ασκεις κριτικη(και μας αναφερεις περι μαγουλα και γυρισματα),χωρις καν εσυ να το κανεις πραξη,αλλα στην ουσια και κυριολεκτικα,οταν μεσα σε μια συζητηση λες ανακριβειες,ψεμματα και διαστρεβλωνεις γεγονοτα και στοιχεια για να αποδειξεις και να ισχυροποιησεις τα λεγομενα σου συνειδητψς παντα,ΔΕΝ σε κανουν αυτα καλυτερο απο εμενα,ουτε πιο αξιο,αλλα ουτε και αποδεικνυει οτι σεβεσαι τον συνομιλητη σου,περισσοτερο απο αυτον.Ο νοων νοειτω…
      Απο ιστοριες και παραδειγματα οσα θελεις να σου πω και'γω.
      Στο τελος αυτο που θα επιλεξεις,παλι απο εσενα θα κριθει,και τις επιλογες σου.Εισαι ελευθερος,σε αφηνω ελευθερο.
      Καλησπερα απο εναν ΜΗ χριστιανο(αν αυτο σε ικανοποιει καλυτερα),και ας μιλαει για Χριστο.
      Ισως εγω να ειμαι του νηπιαγωγειου τελικα.

     • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

      ΝΑΙ τον καταλαβαίνω γιατί αυτός είναι ντόμπρος….το λέει στα ίσια και ξεκάθαρα="αντέ γαμήσου εσύ και ο θεός σου"….εσύ όμως είσαι πονηρός και 'οχι ντόμπρος….γιαυτό σου ζήτησα να μου εξηγήσεις "τα διφορούμενα λογια σου"…..ΤΙ ΕΝΟΕΙς ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΠΟΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑ-εχεις πάει αρκετούς στην τουαλέτα,το έχεις συνήθειο(δικά σου λόγια είναι όχι δικά μου).

      -εγώ το ανέκδοτο το παράθεσα διότι ο αρθογράφος έφαγε κράξιμο.Εμένα δεν με ενδιαφέρει και στην τελική και ας είναι και Κινέζος ο Ιησούς,εμένα με ενδιαφέρει να μαθαίνω καινούργια πράγματα…και τσαντίζομαι με ανθρώπους που έχουν κάρβουνο στο εγκέφαλο….δες πρώτα τα σχόλια και τις ημερομηνίες και πως τον λούζουνε και μετά κάνε κριτική για τάχα μου καλοσύνες και για την "προβατοποιοίση" με όλους τους φανατικούς σαν και τους λόγου σου που βάζουν εύκολα ταμπελάκια…….που μασόνους μας ανεβάζουν και άθεους μας κατεβάζουν….ποιό πολύ ασχολήθηκα με εσένα και με την ανταλαγή αντινόησης…….παρά με το άρθρο και να μάθουμε κάποια πράγματα,ισχύουν η δεν υσχύουν,………διοτί αυτό που μετράει στους"αληθινούς Έλληνες" το ταξίδη ,η αναζήτηση και η συζήτηση" και όχι ποιός την έχει μεγάλη ….την εξυπνάδα….η την πονηράδα και την αποκλειστικότητα της καλοσύνης,……η καλοσύνη δεν είναι εμπόρευμα κανενός Θεού.

      μου λες = Οταν παραθετης τετοιο {τρομερο} κειμενο,ως αναγνωστης δεν μπορω να κρινω τον συγγραφεα και τα λεγομενα του;
      Εσυ γιατι να θιχτεις;….

      σου απαντώ,Αυτός έκρινε τους θρυσκόλυτπους σαν ομάδα οποιασδήποτε θρησκείας….ΕΣΎ όμως τον έκρινες επι του προσωπικού διότι ΒΑΖΕΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙς επι του προσωπικού του χαρακτήρα,έναν άθρωπο που δεν τον ξέρεις και του έβγαλες κουσουρι-ιδιόμορφος…..το πονηρό μυαλό σου….δεν λεέι στα ίσια τι γνώμη έχεις για τον αθρογράφο του ανέκδο του…αλλά αφήνει την λέξη "ιδιόμορφος""" και όποιος κατάλαβε κατάλαβε…το αφήνεις στην φαντασία του καθενός να καταλάβει ότι γουστάρη ,από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα……και μετά μου πετάς και το μπαλάκι …και μου λες εσύ γιατί θίχτηκες(μήπως είμαι και αγώ ιδόμορφος")…μου το γυρίζεις επι του προσωπικού,διότι εγώ το ανάρτησα και έχει αντύκτυπο σε εμένα………κόβω τον πούτσο μου ότι εσύ είσαι ο ιδιόρυθμος………μπα μαλακία λέω,διότι ιδιόρυθμοι ήταν ΚΑΙ ο Σωκλατης,ο Χριστός,ο Βούδας,ο Γκάντι,ο Πλάτωνας…….αλλά για κάτσε τώρα που το σκέφτομαι και ο κοντσίτα ιδιόρυθμος είναι!
      —η συζήτηση μαζί σου είναι αντινόηση,…..εγώ δεν σου ξαναπαντώ…….κουράστικα,καλή τύχη με τον Θεό όταν τον βρεις ….μόλις τον δεις κοιτά να του μιλάς διφορούμενα!

     • Ανώνυμος says:

      σου απαντώ,Αυτός έκρινε τους θρυσκόλυτπους σαν ομάδα οποιασδήποτε θρησκείας….ΕΣΎ όμως τον έκρινες επι του προσωπικού διότι ΒΑΖΕΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙς επι του προσωπικού του χαρακτήρα,έναν άθρωπο που δεν τον ξέρεις και του έβγαλες κουσουρι-ιδιόμορφος…..το πονηρό μυαλό σου….δεν λεέι στα ίσια τι γνώμη έχεις για τον αθρογράφο του ανέκδο του…αλλά αφήνει την λέξη "ιδιόμορφος""" και όποιος κατάλαβε κατάλαβε…το αφήνεις στην φαντασία του καθενός να καταλάβει ότι γουστάρη ,από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα……και μετά μου πετάς και το μπαλάκι …και μου λες εσύ γιατί θίχτηκες(μήπως είμαι και αγώ ιδόμορφος")…μου το γυρίζεις επι του προσωπικού,διότι εγώ το ανάρτησα και έχει αντύκτυπο σε εμένα………κόβω τον πούτσο μου ότι εσύ είσαι ο ιδιόρυθμος………μπα μαλακία λέω,διότι ιδιόρυθμοι ήταν ΚΑΙ ο Σωκλατης,ο Χριστός,ο Βούδας,ο Γκάντι,ο Πλάτωνας…….αλλά για κάτσε τώρα που το σκέφτομαι και ο κοντσίτα ιδιόρυθμος είναι!
      —η συζήτηση μαζί σου είναι αντινόηση,…..εγώ δεν σου ξαναπαντώ…….κουράστικα,καλή τύχη με τον Θεό όταν τον βρεις ….μόλις τον δεις κοιτά να του μιλάς διφορούμενα!εσύ όμως είσαι πονηρός και 'οχι ντόμπρος….
      ΤΙ ΕΝΟΕΙς ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΠΟΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑ-εχεις πάει αρκετούς στην τουαλέτα,το έχεις συνήθειο(δικά σου λόγια είναι όχι δικά μου).
      και τσαντίζομαι με ανθρώπους που έχουν κάρβουνο στο εγκέφαλο….δες πρώτα τα σχόλια και τις ημερομηνίες και πως τον λούζουνε και μετά κάνε κριτική για τάχα μου καλοσύνες και για την "προβατοποιοίση" με όλους τους φανατικούς σαν και τους λόγου σου που βάζουν εύκολα ταμπελάκια…….που μασόνους μας ανεβάζουν και άθεους μας κατεβάζουν….ποιό πολύ ασχολήθηκα με εσένα και με την ανταλαγή αντινόησης…….παρά με το άρθρο και να μάθουμε κάποια πράγματα,ισχύουν η δεν υσχύουν,………διοτί αυτό που μετράει στους"αληθινούς Έλληνες" το ταξίδη ,η αναζήτηση και η συζήτηση" και όχι ποιός την έχει μεγάλη ….την εξυπνάδα….η την πονηράδα και την αποκλειστικότητα της καλοσύνης,……η καλοσύνη δεν είναι εμπόρευμα κανενός Θεού.

      ——————————————————————–
      Εν ολιγοις,με κατηγορεις οτι σου βαζω ταμπελες και σε κρινω,ενω εσυ ΔΕΝ καταλαβες απολυτως τιποτα,απλα ενοιωσες οτι θιχτηκες και βγηκες στην αντεπιθεση.
      Κοινα σημεια δεν εχουμε,η συζητηση δεν βγαζει πουθενα.Δεν θελεις να καταλαβεις,και καλα πραττεις.Θαυμαζε τις φατριες και ανελυε τις,και σε αφηνω να το κανεις στον προσωπικο σου χρονο με ηρεμια.Το να παιζουμε την κολοκυθια,σιγουρα δεν μας οδηγει πουθενα.

      —η συζήτηση μαζί σου είναι αντινόηση,…..εγώ δεν σου ξαναπαντώ…….κουράστικα,καλή τύχη με τον Θεό όταν τον βρεις ….
      ——————–
      Το ιδιο σου λεω.Τον Θεο αν οχι εδω(ποτε δεν ξερεις μεχρι το τελος της ζωης σου),αν δεν το βρεις εδω,καπου αλλου και ας μην το πιστευεις θα τον δουμε μαζι.
      Ελπιζω οι φατριες να σε βοηθησουν να του μιλησεις ντομπρα.Διφορουμενα ποιος μιλαει,αστο στην τυχη να αποφασισει ποιος μιλαει…
      Σιγουρα δεν μπορεις να με κρινεις μονομερως μονο εσυ.

     • Ανώνυμος says:

      Ο. ΘΕΌΣ είναι πρόσωπο και μιλάει στους ανθρώπους είτε όταν πεθάνουν είτε σε κάποιους και κατά τη διάρκεια της ΖΩΗΣ τους, ε;
      Και εσένα με τον Μπάμπη μπορει να σας δεχθεί και μαζι, ε;
      Και τον Μπάμπη και τον ΜΑΎΡΗ ΦΑΤΡΙΑ θα τους ζητήσει ο ΘΕΌΣ αυτα που λένε απο πίσω του να τα πουν απο μπροστά του, ε!
      ΕΧΕΙΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΨΥΧΊΑΤΡΟ; ΝΑ ΠΑΣ, ΝΑ ΠΑΣ!!!

    • Ανώνυμος says:

     θρησκολυπτος τελος να ξερεις μπορει να χαρακτηριστει ο καθενας,ασχετως αν δεν δηλωνει πιστη σε συγκεκριμενη θρησκεια.
     Προσωπικα θρησκολυπτοι ειναι και οι Αθεοι.Γιατι θα μπορουσαν να διαχωριστουνε απο τον καθε Ενθεο,οταν οι γνωσεις αυτων ειναι τοσο περιορισμενες στο αντικειμενο τους,οσο ισως και κατα πασα πιθανοτητα των Ενθεων.

     Κατηγορεις κοινως τους ενθεους για ενα ειδους "προβατοποιησης",οπως ειθισται να λεγεται στους κυκλους σας,αλλα και'σεις γινεστε χειροτεροι.
     Σημερα υπερασπιζεστε με σθενος κατι που σας ειπε καποιος,και ερχεστε σε αντιπαραθεση με αλλους συνανθρωπους σας επειδη δηλωνουν κατι διαφορετικο απο εσας,και μολις αποδειχτει οτι εχετε λαθος,αλλαζετε χιλιες θεωριες προς δικαιολογια.
     Και οι Αθεοι,προβατοποιημενα προς ενα αλλο "συστημα" θα μπορουσατε ανετα να χαρακτηριστειτε,αλλα βλεπεις οι σοβαροι και σκεπτομενοι ανθρωποι δεν το κανουν.
     Φαντασου λοιπον,(αυτο για το οτι εβγαλες συμπερασμα οτι δεν καταλαβα τον Φατρια),να γραφανε και να εκφραζοτανε ολος ο κοσμος σαν αυτον εδω,και με τετοιο λεξιλογιο τι θα ηταν,και πως θα κατεντητε.Τι κληρονομια θα αφηνε στους νεους και μεταγενεστερους ανθρωπους.
     Οι λεξεις "π@@τσος","γα@@ω",στα 4 και λοιπα,οσο και μεταφορικα 'η κυριολεκτικα να προσπαθησεις να τις ερμηνευσεις μεσα σε ενα κειμενο με ασχετα νοηματα,ΜΟΝΟ με επιτυχια,και "πνευμα" δεν θα μπορουσαν να εχουν.

     Κοινως ασχετα εγραψε,και τελειως αστοχα,με λεξεις ενος φτωχοτατου λεξιλογιου.
     Επιτρεψε μου να ειμαι λατρης της πραγματικης αρχαιας φιλοσοφιας,αλλα και τις συχρονης λογοτεχνιας,που διευρυνουν και καλλιεργουν πραγματικα το πνευμα,και οχι καποιων "φατριων".

   • Ανώνυμος says:

    Σχολιάζεις την ωριμότητα και την σοβαρότητα του ατόμου, τη στιγμή που εσυ κάθεσαι και αναλύεις σοβαρά αυτο το κείμενο!
    Εκείνο δε, το παράδειγμα σου με τον Μωυσή και τον Ααρων που με τις πράξεις τους δείχνουν τη δύναμη του θεου και το λέει και η ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ είναι τρομερή απόδειξη!
    Φαίνεται το είδες live το σκηνικό εσύ
    Ειδικά αυτοί οι δύο ΉΡΩΕΣ του ΛΑΟΥ μας δυναμώσει την ΠΊΣΤΗ μας στον ΘΕΟ μας τον ΓΙΑΧΒΕ!
    Το λέει και η μυθολογία του λαου μας, η ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ!
    Αλήθεια να σε ρωτήσω γιατί ξέχασα, εμείς απο ποια πόλη είμαστε;
    Απο Τελ Αβιβ, απο Χάϊφα ή απο Τζερούσαλεμ;
    Σαλόμ, σαλόμ!!!

    • Ανώνυμος says:

     Η παλαια Διαθηκη δεν ειναι μυθολογια,οσο και να προσπαθεις να το περασεις υποσυνειδητα στον καθε ασχετο.
     http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7

     Η παλαια Διαθηκη εν ολιγοις ειναι ιστορικο βιβλιο των εβραιων,που στηριζεται σε γεγονοτα και κωδικες.Οπως εχουμε εμεις π.χ τον Ηροδοτο.

     Δεν ειναι σαφως Μυθολογια οπως θελετε "καποιοι" να περασετε με υποσυνειδοτο τροπο,μειωνοντας το περιεχομενο της ως ενα μυθικο βιβλιο.
     Κοινως αστοχη προσπαθεια.

     ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ είναι τρομερή απόδειξη!
     Φαίνεται το είδες live το σκηνικό εσύ—->Εσυ εζησες ποτε τα ιστορικα γεγονοτα της Ελλαδας πριν 7000 χιλιαδες χρονια π.χ και δεχεσαι οτι σου λενε,'η οχι;

     Προφανως συνεχιζεις να λες,και να εισαι της "λογικης"οτι δεν βλεπω και δεν εζησα το απορριπτω οτι υπηρξε και υπαρχει.
     Να φανταστω οτι ουτε οτι υπηρξε παππους και προ-παπους σου δεν πιστευεις ε;
     Φοβερη λογικη,φανταστικα επιχειρηματα!
     Ο Ηροδοτος και ο Θουκυδιδης θα σε ειχαν προτυπο αν τους ελεγες τετοια πραγματα:)
     Αληθεια,διαβασες ποτε κανεναν απο τους δυο,και τις μεθοδους συγγραφης τους των εργων τους,'η σου ειναι μυθολογια κι αυτοι;
     Σε βλεπω σε αρκετη συγχυση με τα ονοματα και τις αναφορες σου,αλλα δεν πειραζει.
     Δικαιολογειτε,αναλογως με ποιους ειχες "δασκαλους".Ξερεις το ρητο…

     • Ανώνυμος says:

      Αναφέρεις… "Η Παλαιά Διαθήκη εν ολίγοις είναι ιστορικό βιβλίο των Εβραίων"
      Με κάλυψες πλήρως. Ευχαριστώ!

     • Ανώνυμος says:

      Ιστορικος ναι.Με την εννοια οτι διαδραματιστηκε εγινε στην πραγματικοτητα,ειναι γεγονος.ΟΧΙ μυθολογια οπως θελεις να το παρουσιασεις,και να ακυρωσεις το περιεχομενο και ολα οσα μπορουνε αποκομιθουνε απο αυτην.

      Αλλα Θεολογικως περιεχει απειρα πραγματα.

      http://www.oodegr.co/oode/grafi/pd/foundas_p_d1.htm

      Διαβασε εδω,και θα καταλαβεις.

     • Ανώνυμος says:

      ΟΚ, όχι μυθολογία λοιπόν αλλά ΕΒΡΑΪΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ (συ είπας). Απο θεολογικής πλευράς λοιπόν, ποιου ΘΕΟΎ τα δεδομένα παρουσιάζει! Γιατί απο ότι γνωρίζω οι ΙΟΥΔΑΙΟΙ λατρεύουν ως ΘΕΟ τον ΓΙΑΧΒΕ. Η ιστορία τους λοιπόν (ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ) για ποιον ΘΕΟ μιλάει! Απο ότι γνωρίζω δεν είχαν πάθει ποτε ομαδική σχιζοφρενεια!
      Εκτός αν εννοείς κι εσυ τον ΓΙΑΧΒΕ, οπότε πάλι συμφωνούμε, απλά καλύτερα να μας το έλεγες απο την αρχή!

     • Ανώνυμος says:

      http://www.oodegr.co/oode/theos/onoma2.htm

      Πατα εδω,και στα λινκς 1,2.
      Εναι κριμα να γεμισουμε το αρθρο με αναλυσεις.Αν διαβασες και αυτα που σου παρεθεσα και καταλαβες εστω και λιγο,αυτο που ρωτας θα σου απαντηθει.
      Πρεπει να καταλαβεις πρωτα, σε "ποιον" ανθρωπο απευθυνοταν ο Θεος στην παλαια διαθηκη,και σε "ποιον' ανθρωπο στην καινη διαθηκη.
      ΟΛΟΙ οι προφητες της παλαιας(αμετρητες φορες",αναφεροταν στο προσωπο του Χριστου και σωτηρα,που οντως και ετσι εγινε.Χιλιαδες χρονια πριν τα λεγανε.
      Ο Χριστος Μεσσιας,ηρθε να ενωσει τον "παλαιο" ανθρωπο με τον "καινουριο" και με τον Θεο.Ο Χριστος ηταν η ενωση του ανθρωπου με τον Θεο(Τριαδικος),μετα την πτωση του.

     • Ανώνυμος says:

      Οι ΕΒΡΑΊΟΙ στο βιβλίο της ιστοριας τους, την ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ, ήθελαν μεσσία αρχικά να τους καταστήσει κυρίαρχο λαο επι της γης και αργοτερα, ως κυνηγημένοι πλέον ήθελαν μεσσία να τους λυτρωσει ή απο τους κατακτητές ή απο τους ΔΙΩΚΤΕΣ τους!
      Μετα τον ερχομό του ΧΡΙΣΤΟΎ, όπου με τα δικα του λόγια "ΔΕΝ ΉΡΘΕ ΝΑ ΕΝΏΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΕΙΡΉΝΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΧΆΣΕΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΈΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ" εννοώντας ότι ήρθε να ΑΝΑΤΡΈΨΕΙ την ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ και τον "ΘΕΟ" της τον ΓΙΑΧΒΕ και να γνωρίσει στους ανθρώπους τον ΜΟΝΑΔΙΚΌ και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Θεό!
      Για αυτο είπε παραβολικά ότι "θα γκρεμισω τον ναο και θα τον ξαναχτισω σε τρεις ημέρες", θέλοντας να πει ότι θα γκρεμισω την παλιά θρησκεία των ΕΒΡΑΊΩΝ (ναός του Σολωμοντα) και θα την αντικαταστησω με την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ!
      Για αυτο και τον κυνήγησαν και τελικά τον θανατωσαν!
      Αργοτερα, αφου διαβρωσαν την διδασκαλια του, εκμεταλλεύτηκαν την επικράτηση του, χρησιμοποίησαν την… καταγωγη του και πέρασαν μέσα απο αυτη την… ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΊΑ!
      Όσο για τις παραπομπές σου (δικές
      σου και πολλών άλλων) σε links,
      blogs και ότι άλλο ιντερνετικο, να
      θυμάστε ότι στο διαδίκτυο θα πάρετε
      ΓΝΏΣΗ ενθεν και ενθεν και οι
      περισσότεροι δεν είναι γνωστές ώστε
      να καταλαβαίνουν την αλήθεια απο
      το ΔΌΛΩΜΑ!
      Συνιστώ προσοχή! Το ίντερνετ δεν
      είναι η ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ!
      Βλέπω ότι οι περισσότεροι για να αποδείξετε κάτι στον συνομιλητή σας, παραπεμπετε σε κάτι λες και βρηκατε στο δευτερο επίπεδο κάτω απο το έδαφος του γυμνού της Αμφιπολης, τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας!
      ΠΡΟΣΟΧΗ, το ίντερνετ το φτιάξαμε για τους νεότερους ώστε να κάνει τη δουλειά της τηλεόρασης προς τις γριες!
      Αυτο με εσάς και τα links, μου θυμίζει την επική δήλωση της γριάς… "ΑΛΉΘΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΤΟ ΕΊΠΕ ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ!!!"

     • Ανώνυμος says:

      Ο δικός μας, των ΕΛΛΉΝΩΝ, ο ΘΕΌΣ δεν απευθύνθηκε ποτέ και σε κανέναν!
      Μόλις πριν απο λίγο μπήκα στο link και διαπίστωσα ότι μας μιλάς για τον ΓΙΑΧΒΕ, τον εκδικητικό ΘΕΟ τιμωρό, των ΕΒΡΑΊΩΝ!!
      Στο έγραψα και πιο πάνω,ες μας απο την αρχη για ποιν μιλάς και ασε τις πολλές φιλοσοφίας!
      Μιλάμε για ΚΑΘΑΡΌ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ, χαρακτηριστικοτατο παράδειγμα αποφυγής του κάθε Έλληνα!
      Ακριβώς το αντίθετο χρειάζεται, ΑΠΟΪΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΨΥΧΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ!

      Εαν με διαβεβαιώσεις ότι είσαι ΕΒΡΑΙΟΣ, με χαρα θα συνεχίσω τη συζήτηση μαζι σου, γιατί προς τιμην σου υποστηρίζεις την ΙΣΤΟΡΊΑ, τις παραδόσεις και τα πιστεύω της ΦΥΛΉΣ σου!
      Εαν παρόλο που πνευματικά είσαι ΙΟΥΔΑΙΟΣ, είσαι γονιδιακά ΕΛΛΗΝ, τοτε θα συνεχίσω μαζι σου μόνο μετα απο την θεραπεία σου, στην οποία εγω δεν δυναμαι να συμβαλω.
      Θα σου ευχηθώ όμως περαστικά και εύχομαι κάποτε να επιστρέψει πίσω στη φυλή σου και στις ΠΑΤΡΩΑΣ παραδόσεις!
      ΈΧΕΙΣ ενδοξους προγόνους οι οποίοι ΕΔΏ και χιλιάδες χρόνια έχουν ζήσει το αίμα τους για εσένα! ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΆΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ!
      Μην ξεχνάς, η ΝΕΜΕΣΙΣ είναι πάντα παρακολούθημα της ΥΒΡΕΩΣ!!!

     • Ανώνυμος says:

      http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/christianism_and_old_testament.htm

      http://www.oodegr.co/oode/grafi/pd/foundas_p_d1.htm

      http://www.egolpion.com/palaia_dia8hkh.el.aspx

      Προς 12:12 και 3:44.Συνεχιζεται τις ιδιες ασυναρτησιες.
      Για να τελειωνουμε,ιδιαιτερα για τον 12:12 το λεω,διαβασες ποτε στην Καινη Διαθηκη αυτο;

      «Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. Αμήν γαρ λέγω υμίν, ος εάν λύση μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία του Θεού»ΜατΘ 5,14-19.

      Τωρα αν και οι δυο κολλησατε κομπλεξικα στον ορο Εβραιος,να το κοιταξετε σε κανα γιατρο.Διοτι και σε μας να φανερωνοταν ο Θεος,τα ιδια ισος να λεγανε οι Εβραιοι,οι κινεζοι,οι Ασιατες,Γαλλοι Αγγλοι Γερμανοι που λεει ο λογος.
      Μην διαβαζετε πολυ Λιακοπουλο ΚΑΙ ΚΟΨΤΕ την Αρχαιολατρεια!
      Σεβασμος στην ιστορια και αγαπη,εως ενα σημειο.
      Ακομη και συμβατικα με την γενετικη ΑΝ το παρετε,διοτι οποτε θελετε εξυμνηνειτε το DNA των προγονων μας,και οποτε θελετε τα βαζετε με τους εβραιους βασει καταγωγης,αλλα Θεολογικα κλεινετε τα ματια σας,καταγομαστε κατα το πλειστον απο Αφρικανικες φυλες.Αυτο σας λεει σας τιποτε;
      Χαλαρωστε λοιπον λιγακι,και κοψτε το πολυ…λιγο.Στα αποσιωπηιτικα βαζετε οτι θελετε για να μην σας κατηγορησω αδικως της αναλογης χρησης.Θεραπεια ποιος χρειαζεται,θα το δειξει ο χρονος,καθως καθε χρονο και καθε μρικα χρονια βγαινουν σημαντικα πραγματα στην τελικη αναλυση.

      Μαθατε δυο τρεις καραμμελες(Αποιουδαισμος,Προβατοποιηση,Γιαχβε κλπ),και αρχισατε τους παραλογισμους διχως ορια.

      Κοψτε λιγακι τα μυρωδικα φυτα,γιατι ο Λιακοπουλισμος ειναι επικινδυνος με ολες τις παρενεργειες του…

     • Ανώνυμος says:

      "γιωργάκη" πάρε τους φίλους σου, τον ΜΩΣΕ, τον ΑΒΡΑΜΗ, τον ΑΡΩΝΑΚΟ, και τον KING DAVID και τράβα σε καμία παραλία της πατρίδας σου (γονιδιακης ή πνευματικής) το ISRAEL, μήπως και βρεις την αλήθεια στην ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ και ασε εμάς να ασχολούμαστε με την διδασκαλία του ΧΡΙΣΤΟΎ και μόνο!
      Βρε κολλημα με τους ΙΣΡΑΉΛ.
      Αλλα ξέχασα, αφου ΕΚΕΊ επέλεξε ο ΘΕΌΣ να εμφανισθεί τι να κάνουμε!
      Πέσε μαχομενος για την ΙΟΥΔΑΙΑ ελληνογεννή ΕΒΡΑΙΟΛΑΓΝΕ!!!

     • Ανώνυμος says:

      8.58 μπας και'συ εισαι κανας "μπαμπης" και μας τα πρηξατε με τα ονοματα το ποιος ειναι ποιος?σοβαρευτειτε λιγο και καντε συζητηση ειτε σου αρεσει ειτε οχι με αυτα που σου λεει ο καθενας μονο τα πενταχρονα κανουν ετσι και στοιχιματιζω ηερουν να μιλανε καλυτερα

     • Ανώνυμος says:

      Ποιά συζήτηση ρε ενήλικα, για συζήτηση το κόβεις αυτό "γιωργο"!
      Στοίχημα και ΆΝΘΡΩΠΟΣ του ΘΕΟΎ δεν συνάδει!
      Αλήθεια, μεταξύ μας, στον ΟΠΑΠ παίζεις;

 24. Ανώνυμος says:

  Αυτό το άρθρο, και άλλα παρόμοια, καλά κάνουν και τα αναρτούν για να βλέπουν όσοι δεν γνωρίζουν τι προπαγάνδα γίνεται κατά της Ορθοδοξίας.Ετσι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους, όπως ο κ.Σαλταουρας Χρήστος να απαντούν με στοιχεία και λεπτομέρειες από την Καινή Διαθήκη που δυστυχώς αγνοούμε και αφηνόμαστε στο έλεος της μπουρδολογίας του καθένα. ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

 25. Ανώνυμος says:

  ''Πάντες 'άνθρωποι τού είδέναι ορέγονται φύσει''.
  Αυτό είναι το πρώτο Φιλοσοφικόν θεώρημα στην Πρώτην Φιλοσοφίαν του ,ενός εκ των μεγαλυτέρων Φιλοσόφων μας.
  Πάντες : γιατί λέει πάντες και όχι όλοι;
  Αυτά , των οποίων τα μόρια δεν δημιουργούν διαφοράν, λέγονται πάντα.
  …..Και για προσέξτε να δείτε ο ίδιος αλλού ,πως εξηγεί τον άνθρωπον .
  Λέει: τελειωθέν, βέλτιστον των ζώων,(δηλαδή ,όταν τελειωθεί ο άνθρωπος ,είναι βέλτιστος των ζώων).
  Χωρισθέν δε Νόμου και Δίκης ,χείριστον,( όταν αποχωρισθεί όμως απο τους Νόμους και την Δικαιοσύνην, είναι χείριστον.Ο άνθρωπος είναι χείριστος των ζώων!).

  Αυτό είναι απόσπασμα απο το βιβλίο
  Αριστοτέλους τα ΄΄Μετά τα Φυσικά''
  Αφήγηση -Διδασκαλία – Επιμέλεια
  Αριστείδης Παπανδρέου

  Οι Έλληνες είναι σε όλο το πλανήτη και είναι οι Πάντες.

  Αναστασία

 26. Ανώνυμος says:

  Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί αν ο ΧΡΙΣΤΟΣ ήταν, είναι Έλληνας απλά Τον ευχαριστώ που γεννήθηκα Έλληνας Βόρειο Ηπείροτης. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

  • eleni says:

   O Χριστός είναι πέτρα σκανδάλου. Για άλλους μεν Πέτρα για να πιαστούν και να σωθούν για άλλους δε πέτρα προσκόμματος. Ο ερχομός του Χριστού είχε προφητευτεί και στους Εβραίους και στους Έλληνες. Η παλαιά διαθήκη το έλεγε στους Εβραίους. Η Σίβυλλες και ο Ερμής ο τρισμέγιστος το είπαν στους Έλληνες. Αλλά και τον αντίχριστο τον περιμένουν και οι δυο λαοί. Περιμένουν έναν έξυπνο και δυνατό άνθρωπο που θα φέρει για τον καθένα στο δικό τους έθνος την απόλυτη κυριαρχία στον κόσμο. Προσοχή λοιπόν τι διαβάζουμε και τι δεχόμαστε μήπως βρεθούμε οπαδοί ενός σπουδαίου άντρα που πιθανόν θα είναι Έλληνας και θα μοιράζει διαρπάγματα. Ο Χριστός είναι Θεός όλων. Σταυρώθηκε για να μας αφήσει την Διαθήκη του. Την κληρονομιά μας δηλαδή. Τι όμως κληρονομούμε;
   Για να το μάθουμε αυτό πρέπει να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, εκεί θα μάθουμε και τι κληρονομούμε και τους όρους της διαθήκης. Ο Λόγος του Θεού είναι μια τεράστια πηγή δυνάμεως και ενέργειας και προορίζεται για όλους μας. Ο Θεός έστειλε τον γιό του για να μας σώσει. Τι είναι σωτηρία; Εσύ έχεις σωθεί; Αν ο Θεός θυσιάστηκε για να πάρεις εσύ μια κληρονομιά και εσύ δεν έχεις διαβάσει την διαθήκη σου πως θα την πάρεις; Ούτε όλοι οι Εβραίοι είναι σκάρτοι ούτε όλοι οι Έλληνες είναι μπουμπούκια. Ψυχραιμία και σοφία, Το άρθρο σου προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και αυτό είναι καλό. Τελικά όλους μας προβληματίζει ο Χρηστός άλλους έτσι κι άλλους αλλιώς. Καλό θα είναι όμως να διαβάζουμε μόνοι μας την διαθήκη του να μάθουμε τι λέει ο Χριστός για μας και όχι διαβάζοντας διάφορα βιβλία να μαθαίνουμε τι λένε οι άλλοι για τον Χριστό http://vrahokipos.blogspot.gr/

   • Ανώνυμος says:

    Ειπες σοφα,και αρκετα σωστα λογια.Στην ουσια καπου εδω θα επρεπε να σταθουμε ολοι.
    Συμφωνω μαζι σου.Ο Θεος θυσιαστηκε για ολους,ειτε καποιος θα μπορουσε να ειναι Ελλην,ειτε Εβραιος,ειτε Αφρικανος,ειτε…
    Ειναι Θεος ολων και για ολους.

 27. Ανώνυμος says:

  ιστορικοι υποστηριζουν για το διαστημα της ηλικιας των 12 μεχρι τα 33 που ειναι ενα σκοτεινο ιστορικα τμημα της ηλικιας του πως διδαχθηκε αρχαιους ελληνες φιλοσοφους και πηρε γενικοτερα ελληνικη εκπαιδευση……..

 28. Ανώνυμος says:

  Το προβλημα ολης της ανθρωποτητας ειναι γενικο.Υπερηφανεια,μισος,ηλιθιοτητα,ζηλια,κακια,αυτοκαταστροφη,τα παντα για τον πλουτισμο,να ψοφησει η κατσικα του γειτονα,αμετανοητη,και ενα σωρο αλλα…
  Αντι να εχουμε αγαπη προς τον συνανθρωπο μας,τοσο δυνατη,ωστε με αυτην να φτασουμε στο σημειο τον ιδιο τον Δημιουργο μας να τον κανουμε να "δακρυσει"…καθεται ο καθενας(και απο τις 2 πλευρες,Αθεοι και Ενθεοι),και λεει με το συμπαθιο το μακρυ και το κοντο του…ο Χριστος μας εδειχνε και μας δειχνει τον παραδεισο,και πολλοι που ακουσανε,'η διαβασανε για αυτον,προσπαθουνε να δουνε το δακτυλο του.
  Τοσο κοντοφθαλμοι ειμαστε,και αξιοι για οτι μας βρει…

  Ολοι φερουμε την ευθυνη μας,απο τον πρωτο μεχρι τον τελευταιο.Ολοι μας θα λαβουμε αυτο που μας αξιζει.Ολα τα αλλα να΄χαμε να λεγαμε…

  Τι σημασια ειχε,'η πως θα ειχε,αν ο Χριστος ηταν μαυρος,πρασινος,κοκκινος,κιτρινος,μπλε,κοντος 'η Ψηλος ,Εβραιος,Ελλην,Κινεζος,Αγγλος κτλ…απο την στιγμη που σε λιγο καιρο θα γιορτασουμε και την αναλογη ημερα(Χριστουγεννα,ενσαρκωση δηλαδη),καπως θα ηταν,καπου θα ενσαρκωνοταν αναμεσα σε συγκεκριμενους ανθρωπουςχωρα και τοπο…λογικο δεν ειναι;

  Μην διαβαζετε πολυ Λιακοπουλο αρκετοι οι μεν,και μην προσπαθειτε να γνωρισετε τον Θεο,μεσα απο τα μαθηματικα και την επιστημη οι δε.Ειστε καταδικασμενοι ολοι να αποτυχετε.Ενθεοι και Αθεοι.Ο Θεος αγγιζεται και φθανετε μονο με την δυναμη της ψυχης και της καρδιας.

  ΥΓ:Ο Χριστος απο τα 12 μεχρι και την στιγμη που ειχε ερθει η στιγμη να εκπληρωσει ενσαρκωμενος.αυτο για το οποιο ηρθε,εξασκουσε το επαγγελμα του ξυλουργου διπλα στον πατερα του.Δουλευε και ζουσε και κανονικα ως ανθρωπος,χωρις να παυει να ηταν και Θεος.Τι αξια θα ειχε να μας ελεγε πως σμιλευε το ξυλο,εκτος κι αν πολλοι θα το ηθελαν ως "manual" στο επαγγελμα τους:)

  Καλα Χριστουγεννα σε ολους.

 29. eleni says:

  O Χριστός είναι πέτρα σκανδάλου. Για άλλους μεν Πέτρα για να πιαστούν και να σωθούν για άλλους δε πέτρα προσκόμματος. Ο ερχομός του Χριστού είχε προφητευτεί και στους Εβραίους και στους Έλληνες. Η παλαιά διαθήκη το έλεγε στους Εβραίους. Η Σίβυλλες και ο Ερμής ο τρισμέγιστος το είπαν στους Έλληνες. Αλλά και τον αντίχριστο των περιμένουν και οι δυο λαοί. Περιμένουν έναν έξυπνο και δυνατό άνθρωπο που θα φέρει για τον καθένα στο δικό τους έθνος την απόλυτη κυριαρχία στον κόσμο. Προσοχή λοιπόν τι διαβάζουμε και τι δεχόμαστε μήπως βρεθούμε οπαδοί ενός σπουδαίου άντρα που πιθανόν θα είναι Έλληνας και θα μοιράζει διαρπάγματα. Ο Χριστός είναι Θεός όλων. Σταυρώθηκε για να μας αφήσει την Διαθήκη του. Την κληρονομιά μας δηλαδή. Τι όμως κληρονομούμε;
  Για να το μάθουμε αυτό πρέπει να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, εκεί θα μάθουμε και τι κληρονομούμε και τους όρους της διαθήκης. Ο Λόγος του Θεού είναι μια τεράστια πηγή δυνάμεως και ενέργειας και προορίζεται για όλους μας. Ο Θεός έστειλε τον γιό του για να μας σώσει. Τι είναι σωτηρία; Εσύ έχεις σωθεί; Αν ο Θεός θυσιάστηκε για να πάρεις εσύ μια κληρονομιά και εσύ δεν έχεις διαβάσει την διαθήκη σου πως θα την πάρεις; Ούτε όλοι οι Εβραίοι είναι σκάρτοι ούτε όλοι οι Έλληνες είναι μπουμπούκια. Ψυχραιμία και σοφία, Το άρθρο σου προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και αυτό είναι καλό. Τελικά όλους μας προβληματίζει ο Χρηστός άλλους έτσι κι άλλους αλλιώς. Καλό θα είναι όμως να διαβάζουμε μόνοι μας την διαθήκη του να μάθουμε τι λέει ο Χριστός για μας και όχι διαβάζοντας διάφορα βιβλία να μαθαίνουμε τι λένε οι άλλοι για τον Χριστό http://vrahokipos.blogspot.gr/

 30. Ανώνυμος says:

  ο χριστος ειναι κατι σαν τον ενφια.πολιτικη αποφαση ηταν να γινει επισημη θρησκεια [κωνσταντινος].πολιτικη αποφαση να γινει αναποσπαστο κομματι της ζωης μας κι ο ενφια[στουναρας].ειδαλλως θα ασχολιομασταν μαζι του οσο και με τον βουδα

 31. Ανώνυμος says:

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ.ΔΕΝ ΑΠΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΕ.ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΝΑΜΕ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΦΤΑ.

 32. Ανώνυμος says:

  Στον 16/12 — 5:03 μ.μ. Σωστά , σου απαντά στο Υ.Γ του , ο 6:36μ.μ.
  Αν θέλεις , μπορώ να βρώ τα σημεία στην Καινή Διαθήκη και να στα δώσω.

  Γενικά θέλω να πώ , ότι δεν φταίμε τόσο όσο διατείνεστε .
  Εγώ δεν θα χρεωθώ την αλητεία τους .
  Είμαστε λαός φιλότιμος , με καλή πρόθεση και δεν μπορέσαμε να συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα ότι θέλουν να μας καταστρέψουν , μας ξάφνιασαν .
  ΄'Αλλωστε με όλα αυτά που ζήσαμε , έχουμε μόλις σταματήσει το 1974 από πολέμους και μέχρι σήμερα 2014 έχουν περάσει μόλις 40 χρόνια και έχουμε επιζήσει και είμαστε αξιοζήλευτοι .
  Ποιός άλλος λαός θα είχε επιζήσει;;
  Η Ορθοδοξία, κύριοι, είναι βιωτή . Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λές πάω να αγοράσω 2 κιλά πίστη .
  Αυτό δεν σου απαγορεύει να έχεις διαβάσει την αρχαία γραμματεία και να θαυμάζεις τους προγόνους σου,ούτε τους βίους των Αγίων μας ,που τόσους πολλούς μόνον η 'Ελληνες έχουν.
  Εδώ μέσα είναι οι αξίες .
  Αλλά για να τις οικειοποιηθείς ,πρέπει να τις διακρίνεις . Μπορείς ;;;;;
  Όλος ο πλανήτης διαβάζει τους φιλοσόφους μας και εσείς μισείτε ότι είναι Ελληνικό .
  Ναι , αποτελώ την γραμμή τους , την συνέχειά τους και θέλω πολύ να φτάσω την Σοφία τους ,γιατί μόνον έτσι θα φτάσω στην Θέωση.
  Κάθε βράδυ που προσεύχομαι ζητώ απο τον Θεό να μου δώσει διάκριση ,είναι μεγάλο χάρισμα και φτάνω έστω και με την σκέψη μου ,
  στην Πρώτη Γυναίκα Στρατηγό που τόσο λατρεύω και θαυμάζω.

  '' Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια
  Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια
  Αναγράφω σοι η πόλις σου Θεοτόκε .
  Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον
  Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον
  Ινα κράζω σοι , Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.''

  (Από κάθε κίνδυνο μας ελευθερώνει μόνον και μόνον αν την καλέσουμε να μας βοηθήσει)

  Πού είστε μάνες 'Ελληνίδες ;
  Πού είστε παλληκάρια ΄Ελληνες;

  Αναστασία

 33. Ανώνυμος says:

  Δεν ξερω τι λενε οι παγανιστες,οι Απολλονιοι,οι δωδεκαθειστες και γενικως ολοι αυτοι που μας τιμανε καθημερινα με την παρουσια τους εδω,απο το εξωτερικο και μη,αλλα εγω ως χριστιανος,και μεσα σε χριστιανικη οικογενεια,δεχθηκα,διαβασα,εξεταστηκα,και ως ενα φασμα γνωσεων(ειτε ειναι αυτο ακομη και η μυθολογια),εγω τα λατρεψα.
  Ο πατερας μου ποτε δεν μου εσκισε βιβλιο της μυθολογιας,ουτε αρχαιων ελληνων φιλοσοφων,και αντιθετως ρωτουσε τους καθηγητες μου αν τα πηγαινω καλα.

  Δεχθηκα την ελληνικη μορφωση και εκπαιδευση στο σχολειο,με τα Ομηρικα Επη,ιστορικους κλπ…
  Η πιστη μου,δεν μου σταθηκε ποτε εμποδιο,αλλα ουτε και πηγη μισους για οτι διαβαζα.
  Στα θρησκευτικα διαβασα ΓΙΑ ΟΛΕΣ τις θρησκειες πρωτη φορα,και μετα σε οποιαδηποτε αλλο.
  Ολα τα αλλα κατα των "παγανιστων ευαγγελιων",με αφηνουν αδιαφορο,αφου μονο μισος προσπαθουνε να προαγουν,προσπαθωντας να αλλαξουν τα παντα προς οφελος τους και μονο.Ειτε πιστευουν στρο δωδεκαθεο,ειτε στον εωσφορο,ειτε στον Διονυσο,καλα θα κανουν να περιοριστουνε σε αυτο.Η αληθεια και η ιστορια δεν αλλαζει,σε οσα blogspots,σε οσα forums και να γραφουν.
  Οι πηγες και οι κωδικες των πραγματικων γεγονοτων της ιστοριας δεν αλλαζουν,οσο και να φωνασκουν,και να διωκουν τους σημερινους χριστιανους,διοτι μονο με αυτους ασχολουνται,και με κανεναν αλλον.Τυχαιο;δεν νομιζω….

  • Ανώνυμος says:

   Προσπάθησε να βρεις (εσύ και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται), ένα βιβλίο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ Α ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ, ξεφυλλιστε το και οπότε θελετε ξεκινάμε μια συζητηση για την ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ της ΜΌΡΦΩΣΗΣ και το τι προωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα!
   Η αίσθηση της καταδιωξης επειδή γίνονται ελεύθεροι διάλογοι μόνο σε εβραικές δυσειδεμονιες μπορεί να χρεωθεί! Αυτοί λόγω των διώξεων που υπέστησαν, δικαιολογημενα για εκατοντάδες χρόνια έβλεπαν παντού… "ΔΙΩΚΤΕΣ"!
   Αυτοί δεν είχαν άδικο, έπρεπε να προστατευθούν! Το πρόβλημα έγκειται στους ΕΞΙΟΥΔΑΙΣΜΕΝΟΥΣ σε νοοτροπία και κύριους στους ΈΛΛΗΝΕΣ εξ' αυτών!
   Μένω κυρίως στους ΈΛΛΗΝΕΣ, γιατί όπως θα κατανοησες απο την αρχαία ελληνική γραμματεία που μελετησες απο μικρός, αυτο που χαρακτήριζε τον συγκεκριμένο λαό ήταν το έντονο αίσθημα της ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ (όχι ελευθεριοτητας) ΔΡΆΣΗΣ, ΛΌΓΟΥ και ΔΙΑΛΌΓΟΥ!
   Για αυτο υπάρχει ανάγκη ΑΠΟΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ του ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ και της ΨΥΧΉΣ του ΈΛΛΗΝΑ!
   Σε σχέση με τις… "πηγές" και τους… "κώδικες" θα δεχτώ ότι αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα της επίσημης ιστοριας. Θα ήθελα όμως να θυμίσω ότι
   "ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΝ ΓΡΆΦΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΈΣ"
   Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς αλλά να αναφέρω τους ΗΤΤΗΜΈΝΟΥΣ!
   Αυτοί ήταν ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ και ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ!

   ΥΓ: Η αίσθηση της μόνιμης καταδιωξης αφορά νόσο, η οποία λέγεται ΜΑΝΊΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ και χτίζει ιατρικής παρακολούθησης.

   • Ανώνυμος says:

    Οτι ειπα πιο πανω ισχυει,και αν δεν θελεις να το καταλαβεις,το σεβομαι.
    Εισαι ελευθερος να αυτοπροσδιοριστεις οπως εσυ θελεις.Κανεις δεν μπορει να σε εμποδισει,χωρις αυτο που λες να σημαινει οτι ειναι και η αληθεια,αλλα και το αντιθετο για εμενα.
    Η ιστορια απο οποιους και να γραφεται(φυσικα διαφωνω μαζι σου σε αυτο),ακομη και να γραφοταν απο τους νικητες,δεν παυει να αναφερει και τους ηττημενους αλλα και τα γεγονοτα αυτων.Γι'αυτο οταν οι ιστορικοι οταν θελουν να αναφερθουνε στο παρελθον,αναζητανε τους γνησιους κωδικες αλλα και τα εγγραφα,τα οποια στοιχειοθετουνε και τεκμηριωνουν αυτα που λενε.Αλλιως ο καθενας θα εγραφε την δικη του ιστορια,συμφωνα με την καταγωγη και τις καταβολες του.

    Η μονιμη καταδιβξη στην οποια αναφερεσαι υποτιμητικα,υπαρχει,και θα υπαρχει,οσο αυτος ο κοσμος δεν ειναι τελειος,αλλα παντα εχοντας ως γνωμονα την φυση του ανθρωπου,ο οποιος σε πολλες διακυμανσεις του προσπαθει να επιβληθει πανω σε καποιους αλλους,στην προσπαθεια αποκτησης πλουτου και εξουσιας.
    Παραδειγματα αμετρητα,τα οποια σημερα φιγουραρουν χωρις αμφισβητηση σε ολα τα επιπεδα της κοινωνιας,και των κρατων.Μια ματια στα παγκοσμια δρωμενα θα σε πεισουν.Ελπιζω τουλαχιστον σε αυτο να συμφωνεις.Το αν καποιος καταδιωκει καποιον φαινεται ακομη τοσα απλα μεσα σε ενα απλο αρθρο,απο αυτα που ειπωνονται.Ποσο μαλλον σε παγκοσμιο επιπεδο θρησκειων,κοινωνιων,πολιτικης οντωτητας,οικονομικης φυσεως κλπ.Ο ελληνας εδω και 2000 χρονια υπερασπιζεται την πατριδα του,δεν θελει να'χει σχεση με Ιουδαιους(σε αντιθεση με την λεξη αποιουδαισμου που ανεφερες),ουτε με εβραιους,ουτε με σιωνιστες,ουτε μα μασονους(υπαρκτη και αποδεδειγμενη οργανωμενης παγκοσμιας μοναδας),ουτε με οτιδηποτε αλλο.Επειδη ο Θεος παρουσιαστηκε στους εβραιους(θα μπορουσε να γινοταν και στους ελληνες,κινεζους,αφρικανους κ.ο.κ),δεν σημαινει οτι οι χριστιανοι υιοθετησαν τον πολιτισμο τους,τα μυαλα τους(αραγε πως;οταν εχουμε παιδεια ελληνικη περαν της πιστεως),και ενα σωρο αλλα.

    Να σου υπενθυμισω ετσι απλα,οτι μεγαλοι φιλοσοφοι της αρχαιοτητας κυνηγηθηκανε απο εκεινους που πρεσβευαν την αρχαια θρησκεια,αλλα και απο τους "καθαρους" ελληνες που σημερα καποιοι θελουν να μας παρουσιαστουνε!

    http://www.apologitis.com/gr/ancient/filosof-dioks.htm

    Διαβασε λιγο,με παραπομπες και πραγματικα στοιχεια,και μετα πες μας για "καθαρισμο" της ψυχης των Ελληνων.
    Να λετε την ιστορια οπως γραφτηκε,και οχι οπως θελετε εσεις να την παρουσιασετε.

    • Ανώνυμος says:

     Να λέμε την ΙΣΤΟΡΊΑ όπως γράφτηκε απο τους ΝΙΚΗΤΈΣ ενώ είμαστε απόγονοι των γενοκτονημενων; Εαν θέλεις να απευυθυνθεις σε κάποιου για αυτο, μπορείς στους Σκανδιναβους, στους Μεξικανους, στους Κορεάτες, όπου θέλεις, όμως πολύ μακριά απο ΕΔΏ!
     ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΈΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΆΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΊ!
     Θα παρακαλούσα αναλυτικά δε, για τους αρχαίους ΈΛΛΗΝΕΣ που κυμηγηθηκαν για τα πιστεύω τους, πέραν του ΣΩΚΡΆΤΗ, όπου ακόμη και αυτός θα μπορούσε να σωθεί απο την ίδια την κοινωνία της εποχής, όταν κάνοντας τα στραβά ματιά η εξουσία θα επέτρεπε την απελευθέρωση του!
     Ο ιδιος επέλεξε την εκτέλεση για να ΤΙΜΉΣΕΙ τα πιστεύω του!
     Ποιοι ήταν οι αλλοι;

     Εαν είσαι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΣ χριστιανός και πιστεύεις στον Χριστό ως ΥΙΟ ΘΕΟΎ και επικεντρωνεσαι στη διδασκαλια του, είναι κουτό να εστιαζεσαι στην καταγωγή του ως άνθρωπο!
     Αν λοιπόν ο Έλληνας, ΌΠΩΣ ΛΕΣ, ΕΔΏ και δύο χιλιάδες χρόνια δεν θέλει να έχει καμία ΣΧΈΣΗ με τους Εβραίους,
     ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ ΝΑ ΓΛΥΦΕΤΕ ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΕΣ ΜΕ ΓΕΎΣΗ, ΑΑΡΩΝ, ΑΒΡΑΆΜ, ΙΣΑΆΚ, ΜΩΥΣΉ, ΔΑΥΙΔ και άλλες τέτοιες, ΞΕΚΟΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΊΩΝ (Παλαιά Διαθηκη).
     Αν δεν σας φτάνει η διδασκαλια η διδασκαλια του ΧΡΙΣΤΟΎ μας και θελετε ΕΒΡΑΙΚΈΣ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ, υπάρχουν και ιστορίες άλλων λαών! ΡΕ ΚΌΛΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΡΑΜΗ!!!
     Όσο δε για το διδακτικόν του ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ και την… απεριόριστη, τιτανοτεραστια σοφία των δέκα εντολών, έχω να σου προτείνω μια εξαιρετική έκδοση με τα 150 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, και ΕΚΕΊ να δεις σοφία που ο ΜΩΣΕ θα κατουριεται στον ύπνο του!
     Και κάτι άλλο που στο έγραψα και πιο πάνω! Πολύ μασατε ρε αδερφέ απο "ΓΝΏΣΗ" μέσω ίντερνετ και πετάτε τα links με στυλ "να δες κι αυτο που λέει αλήθεια" που είναι καρμπόν με τις γριες και την ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ… "ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΊΠΕ Η ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΑΛΉΘΕΙΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ"

     • Ανώνυμος says:

      "Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι." (Ματθ. Κεφ. 5ο, 17)

      Επειδη αναφερεσαι σε καραμελιτσες Ααρων,Αβρααμ,Ισαακ κλπ,πες μου εσυ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ προφητες αναφερεται Ο Ιησους;

      «Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. Αμήν γαρ λέγω υμίν, ος εάν λύση μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία του Θεού»Mατθ Ε,14-19.
      Το ιδιο.
      Δεν ηλθε να καταλυσει,αλλα να συμπληρωσει.
      Και ασε τις τηλεορασεις,και πιασε στα χερια την Αγια Γραφη.Ουτε εναν στιχο δεν εχετε διαβασει,και γινατε ολοι αναλυτες.Εγω τουλαχιστον δεν λεω οτι τα ξερω ολα,αλλα προσπαθω εστω να μαθω.
      Χριστιανος πραγματικος ειμαι ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ.
      Αλλο η καταγωγη,και αλλο η πιστη.Ο Χριστος τον οποιον αναγνωριζω και πιστευω ως Θεο μου(ενα απο τα τρια προσωπα της Αγιας Τριαδας),ηλθε και θυσιαστηκες στον κοσμο για ολους!Αν εσεις παθατε καταγωγηοπλακα,και κριση αυτοπροσδιορισμου,το προβλημα εγκειται σε σας.Οχι σε μενα.
      Ξεκκοληστε απο Ιουδαισμους και εβραισμους επιτελους.Μην ειστε ΤΟΣΟ κοντοφθαλμοι,υπερηφανοι και εγωιστες.

     • Ανώνυμος says:

      Εννοείς σε ποιους Ιουδαιους αναφέρονται οι γραφές τις οποίες έγραψαν ΙΟΥΔΑΙΟΙ εξήντα εώς τριακόσια πενήντα χρόνια μετα τη σταυρωσή Του, ή σε συνέντευξη που παρέθεσε στους δημοσιογράφους και εσυ μάλλον την παρακολούθησε live; Γιατί η σιγουριά με την οποία μιλάς δείχνει ότι είσαι σίγουρος ότι αυτα που προστέθηκαν στον λόγο Του τα είπε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ! Πως γνωρίζεις ότι δεν είναι προσθήκες στην προσπάθεια εξιουδαισμού;
      Ούτε εγω το γνωρίζω αλλα κρατάω και μικρό καλάθι; Εσυ πως είσαι τόσο σίγουρος ρε παιδί μου;
      Αφου πιστεύεις ότι ήρθε και θυσιαστηκε για το καλο του κόσμου, ΤΌΤΕ γιατί δεν μένεις σε αυτο και προασπαθεις να υποστηρίξει την καταγωγη, μετωνοντας για τους ΑΒΡΑΜΟΑΑΡΩΝΗΔΕΣ;
      ΚΌΛΛΗΜΑ και γω αλλα κι εσυ "βγάλει τη σκούφια σου και βαρα με", "είπε ο γάιδαρος τον πετεινο κεφάλα"
      Και άντε εγω έχω ΚΌΛΛΗΜΑ με την πατρίδα μου ΕΛΛΑΣ, εσυ που ΈΧΕΙΣ με το ΙΣΡΑΉΛ ΠΩΣ ΤΟ ΒΛΈΠΕΙΣ; Για υγειές;
      Εμένα μου ζητάς να ξεκολλησω απο τη φυλη μου ενώ εγω να ξαναγυρίσει στη φυλη μας! Έλα σε παρακαλώ που προσπαθείς να μας πείσεις ότι το ΆΣΠΡΟ είναι ΜΑΎΡΟ!
      Στην τελική Εαν δεν θέλεις την αλήθεια μεινε ΙΟΥΔΑΙΟΛΑΤΡΗΣ και ΕΒΡΑΙΟΓΛΥΦΤΗΣ! Μπορει τα αφεντικά σου να στο ανταποδώσουν, Εαν δεν το κάνουν ήδη δηλαδή!
      Ρε φίλε, μήπως είσαι ΙΕΧΩΒΑΣ;

     • Ανώνυμος says:

      Καλα ε…μιλαμε για πολυ Ιουδοφοβικο ατομο.Δεν παιζει να εχω γνωρισει πιο ξεροκεφαλο ατομο απο εσενα.
      Το αρθρο μιλαει για τον Χριστο=Αγια Γραφη=Παλαια Διαθηκη+Καινη Διαθηκη.
      Σε ρωτω απο χωρια της Αγιας Γραφης,πανω στην οποια μονο μπορεις να συζητησεις για τον Χριστο,αφου την Καινη Διαθηκη μας παρεδωσε,και'συ καθεσαι και παρηληρεις ακομα με τους Ιουδαιους,τους Αβρααρωνηδες…μαυρα προβατα ανεφερεις,Ισραηλ αναφερεις,Εβραιογλυφτιδες,πετεινους κεφαλες και δεν συμαζευεται!
      Κατα τα αλλα εχουμε εμεις κολληματα και χρειαζομαστε και θεραπειες και γιατρους…

      ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ,γιατι δεν μπορεις να δεχτεις οτι ο Χριστος επελεξε να φανερωθει σε συγκεκριμενους ανθρωπους ΚΑΙ ΔΕΝ σε ρωτησε.Ειναι φοβερο…
      Ουτε εσυ δεν ξερεις τι θελεις να πεις,και μας κατηγορεις και για Ιεχωβαδες…Αληθεια;
      ΞΕΡΕΙΣ που πιστευουν οι Ιεχωβαδες,'η απλα κατηγορεις τους αλλους ασυστολα χωρις να'χεις την παραμικρη ιδεα Για Χριστο;

      Νομιζεις οτι εισαι πιο Ελληνας απο εμενα;κουνα το κεφαλι σου καημενε,γιατι δεν ξερεις τι σου γινεται.Τοσο απλα.Αν ημουν Ιεχωβας βρε καημενε,θα υπηρετουσα στρατο με οπλο;
      Εσυ τι εισαι;Εχεις ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ στο σπιτι σου;ανοιξε την ρε καημενε,και δες αν αυτα που σου λεω υπαρχουν μεσα.Τοσο δυσκολο ειναι;ξερεις να βρισκεις στιχους,ή απλα σε μαθανε μονο να κατηγορεις;
      Με τους Ιεχωβαδες ρε Ελληνα,μαλωνω και ερχομαι σε αντιπαραθεση.Ιεχωβας θα ημουν;
      Που εχει κολλησει το φτωχο μυαλο σου(ε,μα με εχεις φερει στα ακρα);
      Σου λεω ειμαι Ελληνας Χριστιανος Ορθοδοξος,και καθεσαι και με ρωτας αν ειμαι ιεχωβας.Οι ιεχωβαδες ξερεις σε τι πιστευουν;ξερεις τι δηλωνουν οταν τους ρωτας;φυσικα και οχι!Αφου δεν ξερεις σε τι πιστευεις και'συ.

      Τι θελω και σου απαντω…Ασε,καμενη περιπτωση εισαι…

     • Ανώνυμος says:

      Δικιο εχεις μπερδευτηκα, αφου πήγες στρατό ντε δεν είσαι ΙΕΧΟΒΑΣ!
      Σε γνωρίζω βλέπεις και μου διέφυγε!!
      ΤΙ ΛΕΣ ΡΕΕΕΕ, ΠΑΣ ΚΑΛΆ;
      Λε μόνος σου ότι θες και μόνος σου τα ακούς!
      Και απο την άλλη μου στέλνεις link που λέει ότι ο ΘΕΌΣ είναι ο ΓΙΑΧΒΕ και ο ΧΡΙΣΤΌΣ είναι ο υιός του άρα και αυτός ο ΓΙΑΧΒΕ!
      Η λέξη ΓΙΑΧΒΕ και ΙΑΧΟΒΑ λες να μοιάζουν καθόλου;
      Πανε να σε δει κανενας γιατρός!!!
      Εσένα και όλους τους εαυτούς σου που απαντούν πολλαπλά πάνω στα σχόλια των άλλων εαυτων!
      Πράγματι είστε πολλοί… ΕΑΥΤΟΙ, "γιωργο" μας!!!

     • Ανώνυμος says:

      Πανε να σε δει κανενας γιατρός!!!—->Εσυ βλεπεις παντου "Γιωργηδες"…οποτε μαλλον ο Γιατρος προοριζεται για εσενα!χαχα…

      Αφου ρε φιλε δεν με γνωριζεις,πως με κατηγορεις;να'σαι καλα γελασα!

      Οατν απαντω σε ενα σχολιο,λεω ποιος ειμαι.Αν δεν το λεω,προφανως ειναι αλλος.
      Συνεπως αν δεν πιστευεις αυτον με τον οποιο συνομιλεις,γιατι καθεσαι και σκανιαζεις;ΟΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ,και'συ μπορει να εισαι ενας πολλαπλων εαυτων…
      Σκεψου αυτα που λες…

     • Ανώνυμος says:

      Αν μπορείς ανέλυε και ετυμολογικά τις λέξεις η κανε και ανάλυση γραμματικής και συντακτικού, μας αρέσουν τα…. —–> που βάζεις!
      Σαλόμ Ματθαίο ή Ματαθία!!!
      "ουκ καταλύσαι ουκ, ουκ, μόνο να πληρώσαι, ναι, ουί και ντά, να πληρώσαι! Αμην, αλληλούια και σαλόμ! Ναι, ναι, σαλόμ ισραέλ!

     • Ανώνυμος says:

      Σαλόμ Ματθαίο ή Ματαθία!!!
      "ουκ καταλύσαι ουκ, ουκ, μόνο να πληρώσαι, ναι, ουί και ντά, να πληρώσαι! Αμην, αλληλούια και σαλόμ! Ναι, ναι, σαλόμ ισραέλ!—->

      http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index

      Μπες και δες για ψυχιατρους.Εχει πολλους συμβεβλημενους για να μην χρεωθεις πολλα!

      Δωσε εσυ απαντηση(ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ),και'γω θα σου ακνω και περαιτερω αναλυση.

      Ναι,ναι,Παγαν Παγαν Απολλωνιων μαλακουμ!

     • Ανώνυμος says:

      Κι αλλα βελακια (—–>) ΕΒΡΑΙΟΛΑΓΝΕ! Μην στεναχωριεσαι, καταλαβαίνουν τι θες να πεις, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανεις τα λόγια του προηγούμενου!
      Μεχρι ΕΚΕΊ έφτασε η δηλητηρίαση έτσι;
      Να απαντας με βρισιές στην ΙΣΤΟΡΊΑ των προγόνων σου, όταν κάποιος θίξει τους ΕΒΡΑΊΟΥΣ;
      Σαλόμ ισραέλ! Αλληλούια λαο λα, αμπανιμπί αμοεμπέ κοκοταμπά!
      Μεχρι το μεδουλι σου μπήκε ο Σαούλ, ΑΒΡΑΜΑΚΟ!
      Απολλωνιων μαλακουμ έτσι;
      ΥΒΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΌΝΟΥΣ ΓΙΑΤΊ ΣΟΥ ΘΙΞΑΝΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ ΓΥΦΤΟΥΣ!
      Βριζεις το γονίδιο που ΈΧΕΙΣ μέσα σου και νομίζω ότι και η ΝΕΜΕΣΙΣ
      θα έρθει απο μέσα σου!!!

     • Ανώνυμος says:

      Κι αλλα βελακια (—–>) ΕΒΡΑΙΟΛΑΓΝΕ! Μην στεναχωριεσαι, καταλαβαίνουν τι θες να πεις, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανεις τα λόγια του προηγούμενου!
      Μεχρι ΕΚΕΊ έφτασε η δηλητηρίαση έτσι;
      Να απαντας με βρισιές στην ΙΣΤΟΡΊΑ των προγόνων σου, όταν κάποιος θίξει τους ΕΒΡΑΊΟΥΣ;
      Σαλόμ ισραέλ! Αλληλούια λαο λα, αμπανιμπί αμοεμπέ κοκοταμπά!
      Μεχρι το μεδουλι σου μπήκε ο Σαούλ, ΑΒΡΑΜΑΚΟ!
      Απολλωνιων μαλακουμ έτσι;
      ΥΒΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΌΝΟΥΣ ΓΙΑΤΊ ΣΟΥ ΘΙΞΑΝΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ ΓΥΦΤΟΥΣ!
      Βριζεις το γονίδιο που ΈΧΕΙΣ μέσα σου και νομίζω ότι και η ΝΕΜΕΣΙΣ
      θα έρθει απο μέσα σου!!!——>
      Μιλαμε ριχνω πολυ γελιο!!!!!αχαχαχα…
      Νεμεσ Νεμεσ,παγαν παγαν,Απολλωνιων Απολλωνιων μαλακουμ…

     • Ανώνυμος says:

      Καλά το κατάλαβα ΜΩΡΉ ΣΑΡΑ!
      Δεν είσαι χριστιανός Έλληνας, ερπετοειδης είσαι ΣΑΥΡΑ της στεπας!
      Για αυτό δεν σέβεσαι τους προγόνους μου τους ΈΛΛΗΝΕΣ!
      Για αυτο το βρωμιαρικο κορμί σου λιμπιζεται και λιγουρευεται τους προγόνους αυτών που ο ΜΈΓΑΣ ΜΩΣΕ (ένας απο τους έρωτες σου) να αποπατουν εξω απο τις καλύβες τους, λέγοντας τους για να τους πείσει, ότι κάθε καλύβα είναι οίκος του Θεού και χεζοντας στη μέση ο ΘΕΌΣ φεύγει απο τη βρώμα!
      Αυτές είναι διδασκαλίες ΣΑΡΑ μου!

     • Ανώνυμος says:

      Καλά το κατάλαβα ΜΩΡΉ ΜΑΣΟΝΑ!
      Δεν είσαι Έλληνας, ερπετοειδης είσαι ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΔΟΥΛΑΡΑ της στοας!
      Για αυτό δεν σέβεσαι τους προγόνους μου τους ΈΛΛΗΝΕΣ!
      Για αυτο το βρωμιαρικο κορμί σου λιμπιζεται και λιγουρευεται τους προγόνους αυτών που ο ΜΈΓΑΣ ΠΑΝΑ (ένας απο τους έρωτες σου) να αποπατουν εξω απο τις καλύβες τους, λέγοντας τους για να τους πείσει, ότι κάθε καλύβα είναι οίκος του ΠΑΝΑ και χεζοντας στη μέση ο ΠΑΝΑ φεύγει απο τη βρώμα!
      Αυτές είναι διδασκαλίες ΠΑΓΑΝΑ μου!
      Να γραφεις σωστα!

     • Ανώνυμος says:

      ΤΣΟΥΛΑ εβραιογλύφτρα τα αδερφακια σου τα μασονακια βαδίζουν τη διδασκαλία τους στον ΜΎΘΟ του ΧΙΡΑΜ, ΕΝΌΣ νεαρού ΕΒΡΑΊΟΥ που δούλευε στον ναο του Σολωμοντα, στην πατρίδα σου την ΙΕΡΟΥΣΑΛΉΜ! Το τρως το χορταράκι σου απο τους καβαλαρηδες σου, τους ΠΑΡΑΒΟΛΑΝΟΥΣ! Γριά ΣΟΛΩΜΟΝΗ!!!
      Ουστ στη στεπα πάλι!

   • Ανώνυμος says:

    Ο Χριστος τελικα οπως το βλεπω εγω,παιζει ανετα να ηταν πιο Ελληνας στο πνευμα και απο δηθεν καποιους αλλους που θελανε να λεγοταν ελληνες.Μην ξεχνας οτι οι Εβραιοι ηταν αυτοι που τον σταυρωσαν,και οσο εζησε και ως ανθρωπος μια ζωη τον κυνηγουσαν.
    Αν ηταν αυτο που καποιοι θελουν να περασουν,θα δεχοταν και απο την καινη διαθηκη οι εβραιοι εστω και μια γραμμη!
    Ουτε φυσικα ομως την δεχονται,και σταματησαν αλαζονικως στην παλαια.

 34. Μπαμπης Σιμωνιδης says:

  Για αυτούς που βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και βάζουν ταμπελάκια στους ανθρώπους από ένα σχόλιο ………..που νομίζουν ότι από ένα σχόλιο κ ανέκδοτο νομίζουν ότι είσαι της "μαυρής φατρίας" ….εγώ το σχόλιο το είδα εδώ και δεν ΄ήξερα καν ότι υπάρχει ιστοσελίδα….https://www.katohika.gr/2014/12/giati-apokruptontai-oi-keltikoi-mithoi-apo-to-ypourgeio-paidias.html ….για να δείτε πόσο κολημένοι είστε και το ανέκδοτο έχει δίκιο τελικά!
  το ανέκδοτο έχει δικαιωθεί 100 %

  • Ανώνυμος says:

   Μπάμπη εχεις δικιο! Το συγκεκριμένο σχόλιο αφορούσε στο συγκεκριμένο άρθρο των Κατοχικών και έγινε ΑΝΆΜΕΣΑ σε έναν δικό μου διάλογο με έναν κολλημένο παραπλανημενο φανατικό της ΕΞΙΟΥΔΑΪΣΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΑΣ, όπου ενώ του παρεθετα συνεχώς επιχειρήματα, αυτός μου απαντούσε κολλημενος σε άσχετα εκκλησιαστικά τροπαρια!
   Το σχόλιο του ΜΑΎΡΗ ΦΑΤΡΙΑ δεν ήταν ανέκδοτο, αλλα ήθελε με έναν υπουργικό διάλογο να καταδείξει ττη λογική του διαλόγου… "ΤΙ ΚΆΝΕΙΣ ΓΙΆΝΝΗ – ΚΟΥΚΙΆ ΣΠΕΡΝΩ" ή "ΠΩΣ ΣΕ ΛΈΝΕ; – Η ΠΑΛΑΙΆ ΔΙΑΘΉΚΗ ΈΧΕΙ ΔΙΚΙΟ!"
   Το κολλημα του φανατισμού, όπου ότι και να αντιπαραθεσει κάνεις αντιμετωπίζει χοντροκεφαλισμό, ποιηματάκια και αδιαλλαξία, σαν να μην ακούει ο συνομιλητής σου τίποτε αυτα που λες και θέλει μόνο να πει τα δικά του!
   Απλά σου φάνηκε σαν ανέκδοτο (που δεν ήταν) και για αυτο αντίμετωπισες το ακατανόητο των φανατικών!
   Καλά εκανες και ανεφερες το άρθρο και καλό θα είναι οποίος θέλει να το ψάξει, γιατί έχει ενδιαφέροντες διαλόγους αλλα και τα γνωστά παραληρήματα!

   Το Δεύτερο Βέλος Του ΟΔΥΣΣΕΑ

  • Ανώνυμος says:

   Βρε Μπαμπη ξεκολλα!Δε σε κατηγορησε κανεις οτι εισαι της μαυρης φατριας.Οποιος σχολιασε παραπανω το εκανε για να δειξει την ανοησια του ανεκδοτου.Και να υποδειξει και σε σενα αυτη την ανοησια επειδη το εφερες σαν παραδειγμα και ειπες οτι εχει δικιο.
   Δεν καταλαβαινω γιατι θιχτηκες τοσο πολυ.Νομιζω παρεξηγησες καποια σχολια.

 35. Ανώνυμος says:

  Να σου πω και'γω ενα ανεκδοτο που εχει δικαιωθει 100%;
  "Να ψοφησει η κατσικα του γειτονα!"
  Αυτο να δεις ποσο δικιο εχει,και ειδικα γι'αυτη την χωρα.

 36. Ανώνυμος says:

  5:16 αντιθετως εσυ εισαι αυτος που ειναι κολλημενος με την παλαια διαθηκη και οσο για τα εβραιοκολληματα σου,εχουν απαντησει καταλληλα και σε αυτη την αναρτηση πολλοι σχολιαστες!Φαινεται ποιοι εχουν "χοντροκεφαλισμο" και δεν ακουνε..
  Οσο για τον χαρακτηρισμο "φανατικοι" για ολους τους πιστους,να ξερεις το ιδιο μπορουμε να πουμε και για σενα.Φανατικο και κολλημενο στις δικες σου ιδεες.

  • Ανώνυμος says:

   Οτι και να τους πεις φιλε,η βελονα κολλησε.
   Τσαμπα πληκτρολογεις.Δεν εχουν ιδεα απο Ιησου Χριστο,αλλα ουτε και απο Αγια Γραφη(την επισημη της Ιεραποστολικης Διακονιας).
   Δεν απαντανε σε τιποτε,δεν εχουν ιδεα γενικως σε τιποτε.Πιο αιρετικοι και απο τους αιρετικους.Αστο καλυτερα,γιατι θα σε κατηγορησουν οτι εισαι κανας προτεσταντης,Χιλιαστης,Βουδιστης,και ισως(προς χιουμορ το λεω),ισως μας πουνε οτι ειμαστε και η Μαρια Αντουανετα!χαχα…
   Κολλησαν σε μια καταγωγη,και τους πηρε η κατω βολτα.Αυτοι ειναι πιο ελληνες απο εμας πιστευουν…βαθια νυχτωμενοι…
   Λες και υπηρετησαν αυτη την χωρα μονο αυτοι.Εμεις στρατο δεν πηγαμε,ουτε σε φυλακια ειμασταν φρουρα,ουτε και σε ελληνικο δημοσιο σχολειο πηραμε μορφωση και παιδεια.Αυτο θελουν να μας πουνε.
   Αμα διαβαζουν απο το πρωι μεχρι το βραδυ Λιακοπουλο,τωρα τι περιμενεις;
   Ασε καλυτερα…τον μπελα σου θελεις;

   • Ανώνυμος says:

    Έλα παραδεξου το, είσαι ένας, σχολιάζεις κάτω απο τα σχόλια σου για να κάνεις ότι είστε ΠΟΛΛΟΊ, μάλλον είσαι ο "γιωργος" ο γνωστός εβραιολάγνος, ο οποίος εκτός από τη διαμάχη του με τους αθρησκους, μαχασαι και εναντίον των χριστιανών αρκεί να μην κινούν τους ΕΒΡΑΊΟΥΣ σου!
    Πες την αλήθεια ότι είσαι και Έλληνας πολίτης, ΕΒΡΑΙΚΗΣ όμως ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ! Και είσαι ένας!

    • Ανώνυμος says:

     Οσο εσυ εισαι η Μαρια Αντουανετα,τοσο ειμαι και'γψ αυτα που λες!χαχαχα…
     Χαλαρωσε…πολλα εργα βλεπεις.Καλα η εβραιοφοβια σας εχει καταστρεψει.Ουτε να συζητησετε με στοιχειωδη ειλικρινεια με τους συνελληνες σας δεν σας αφηνει.Παντου Ιουδαιους και Εβραιους βλεπετε.
     Μια ο Απολλονιος,μια ο Λιακοπουλος…και καθε μορφη ψευδοπροφητης,σας εχουν κανει τον εγκεφαλο κιμα.Αντι να μελετα την ΕΣΤΩ την καινη διαθηκη,αν σας πειραζει ΤΟΣΟ η παλαια,σηκωνεστε απο ντιβανια,πολυθρονες,καναπεδες,πατωματα,ταβανια,γραφεια κλπ…και τρεχετε να παραγειλετε την λοξα του καθενος.
     Ειστε "φοβεροι"…my two cents…

     Δηλαδη εσυ εισαι χριστιανος τωρα,και νοιωθεις οτι σε διωκω ε;Χριστε και παναγια μου.Τι αλλο θα διαβασω!

     "Πιστεύω εἰς ἕναν θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

     Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

     τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα·

     σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα·

     καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς·

     καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός·

     καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζώντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

     Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

     Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν.

     Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

     προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν

     καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

     Ἀμήν.

     ΕΔΩ πιστευω,και εδω…

     Πάτερ ημών
     ο εν τοις ουρανοίς,
     αγιασθήτω το όνομα Σου.
     Ελθέτω η βασιλεία Σου.
     Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
     Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
     Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
     ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
     Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
     αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
     Αμήν.

     Αν λοιπον εχεις ιδεα απο Χριστιανισμο,και εχεις ανοιξει ποτε μια σελιδα της Αγιας γραφης,θα ηξερες τι λες.
     Προφανως ΔΕΝ εχεις ιδεα που πιστευεις.Ελπιζω να μην μας πεις οτι πας και στην εκκλησια την κυριακη,διοτι απλα δεν θα μπορουσα να σε πιστεψω.

     • Ανώνυμος says:

      Δεκτή η ομολογία της πίστης αλλά θα συμπληρώσω και θα περίμενα να το κάνεις και εσυ:
      απετάξας τον ΑΒΡΑΆΜ- απεταξάμην,
      απετάξας τον ΜΩΥΣΉ – απεταξάμην,
      απετάξας τον ΔΑΥΙΔ. – απεταξάμην,
      απεταξας τον ΙΣΑΆΚ. – απεταξάμην,
      απεταξας τον ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΗΣ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ- ΑΠΕΤΑΞΆΜΗΝ!

      Κανε αυτές τις δηλώσεις αλλιώς πάσχεις απο
      ΟΞΕΊΑ ΕΒΡΑΙΟΛΑΓΝΙΑ ενώ είσαι ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ!

      ΑΠΟΪΟΙΥΔΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ
      ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΏΝ!
      Ο θεός δεν ονομάζεται ΓΙΑΧΒΕ! Αυτός είναι ο ΘΕΌΣ του ΙΣΡΑΉΛ και δεν αφορά τον ΧΡΙΣΤΌ μας!

      Απαντησε εαν συμφωνείς αλλιώς ΣΑΛΌΜ, ΣΑΛΌΜ!

     • Ανώνυμος says:

      Αφιερωμενο και σε'σενα…

      {Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. 14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.}

      Μεγαλα ΠΑΓΑΝΙΑ κυκλοφορουνε τελικα μεσα στο ιντερνετ και οργανωμενα.Αλλα ευτυχως που ειστε και ασχετα,και δεν ξερετε να απαντησετε.Αχαχα…

      Ποσες φορες μεσα σε αυτο ΑΛΛΑ και πολλες αλλες φορες ο Χριστος αναφερεται στους προφητες;

      Αυτα να τα βλεπουν οι πραγματικοι συννεληνες,το πως προσπαθουνε καποιοι να τους παρασυρουν μεσα στην βρωμα και στο σκοταδι.Εγω τα βλεπω…οπως και αλλοι.
      Με την ειρωνια παλι δεν μπορεις να αποφυγεις την αδυναμια στο να απαντησεις σε αυτο που σε ρωτω.Σε καταλαβαινω…
      ΠΑΓΑΝ ΠΑΓΑΝ…

      Σου ευχομαι καλη φωτιση.

     • Ανώνυμος says:

      Σαλόμ, σαλόμ ΜΩΣΕ ΝΤΑΓΙΑΝ! Αν εχεις εξοχικό στη ΧΑΪΦΑ θα ήθελα να με καλέσεις!
      ΥΓ: ποιοι να βλέπουν βρε κακομοίρη "γιωργο", ΜΌΝΟΙ μας γράφουμε!
      Έχουν ακολουθήσει αλλα πενήντα θέματα βρε ΕΒΡΑΙΟΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΕ!
      Θα συνεχίσω όσο τραβάει η ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΗ ψυχή σου!

     • Ανώνυμος says:

      ΥΓ: ποιοι να βλέπουν βρε κακομοίρη "γιωργο", ΜΌΝΟΙ μας γράφουμε! —->εσυ με τα 50 προσωπα δηλαδη!
      ΠαγανοΔουλη πονηρε μας επεισες.συνεχισε το παραλητημα σου…δεν θα σε ενοχλησει κανεις ΑΦΟΥ φαινεται η αδυνα μια σου να δωσεις απαντησεις σε στοιχειωδη που σε ρωτανε.καλυπτεις με την ειρωνια την αδυναμια σου!Αυτο δεν σε γλιτωνει ομως καθως εκτιθεσαι.

      ΥΓ:ελα ξεκινα τα σαλο σαλομ,και τα μπουρδεμ μπουρδεμ…μονο αυτα ξερεις να λες αλλλωστε και γελανε ολοι μαζι σου πινοντας καφεδακι!
      Ελα παμε ακομη μια φορα…

      αρλουμπ αρλουμπ,παγαν παγαν…

     • Ανώνυμος says:

      Η ενδεκαυη εντολή μόλις βρέθηκε στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ:
      11. Ου ξανακανεις ου
      Μεταφραση στη δημοτική:
      "Δεν θέλω ου, δεν θέλω ου"
      Ουαι, ουαι, ουϊ, ουϊ, ουϊτ, ουϊτ (που λέει και ο Μορφωνιός), Ουά, ουά, ολέ, ολέ γραμματείς και ταμίες λογιστές υποκριταί!!!
      Τι άλλο θέλεις για να πειστείς, ΝΑ ΠΑΡΑΘΈΣΩ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΣΤΊΧΟΥΣ;
      Απαντησέ μου με επιχειρήματα γιατί εγω σου παραθέτω ΓΡΑΦΈΣ των πατέρων, των μητέρων, των θείων, των ξαδερφων.
      Εαν δεν μου απαντήσεις με επιχειρήματα θα ΠΑΡΑΘΈΣΩ και το μεγάλο όπλο… ΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΗΔΩΝ Και ΕΚΕΊ ΕΣΒΗΣΕΣ!!!

    • Ανώνυμος says:

     το 95% των Ελληνων ειναι χριστιανοι ορθοδοξοι,αλλα ναι,ενας σχολιαζει για να αποδειξει οτι ειναι πολλοι!Η λογικη σου μας ξεπερναει..

     • Ανώνυμος says:

      αλλα ναι,ενας σχολιαζει για να αποδειξει οτι ειναι πολλοι!Η λογικη σου μας ξεπερναει..—>?Ξερεις ο σοφος λαος μας,εχει μια παροιμια.
      Οποιοςε εχει την μυγα μυγιαζεται.Κοινως,για να με κατηγορεις για κατι τετοιο,μαλλον εσυ κανεις χειροτερα!Ο πρωτος διδαξας θα εισαι εδω μεσα.
      Οπως εσυ αμφιβαλεις για εμενα και αυτα που λεω,το ιδιο ακριβως μπορω και κανω εγω.
      Οποτε απο επιχειρηματα και συζητηση εισαι απλα ΜΗΔΕΝ.

      Η δικη σου δυστυχως λογικη,δεν πλησιαζει ουτε αυτην που θα επρεπε.Μαθε να συνομιλεις,και την αδυναμια των επιχειρηματων σου,να την καλυπτεις με κατηγοριες Εβραισμου,Ιουδιασμου,Ιεχωβαδισμου και'γω δεν ξερω τι αλλο…

      Η Παλαια και Η Καινη διαθηκη φωστηρα μου,αποτελει την Αγια Γραφη της Επισημης Ορθοδοξου εκκλησιας της ελλαδος!Εαν απορριπτεις ενα απο τα δυο,ΤΟΤΕ δεν εισαι Ορθοδοξος.

      Η παλια διαθηκη εχει Θεολογικη αξια(και οχι Εβραικη ιστορια οπως θελεις να μας πεις),διοτι μεσα σε αυτην αναφερονται ολοι οι προφητες ΣΤΟΥΣ οποιους αναφερεται Ο Χριστος και αυτοι ΣΕ ΑΥΤΟΝ.Σου παραθετω χωρια της καινης διαθηκης και δεν ξερεις να απαντησεις,διοτι νομιζεις οτι πιστευεις καπου,ΑΛΛΑ οπως συνηθιζεται να λεγεται Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ!

      Αυτα τα ολιγα…
      Τελος αν δεν εχεις να απαντησεις σε κανενα ερωτημα μου,αλλα απλα πιπιλιζεις εννοιες που δεν καταλαβαινεις,αλλα σου την ειπε καποιος αλλος και παπαγαλιζεις,η κουβεντα μας τελειωνει εδω.Αυτο δεν ειναι συζητηση αλλα κουτσομπολιο της κυρα-Πιπιτσας…
      Συγνωμη δια τον τονο και το υφος που γραφω,αλλα οταν κατηγορεις καποιον,για κατι το οποιο δεν εχεις ιδεα τι ειναι,μονο ετσι σου αξιζει να σου μιλα καποιος.

      Μου λες οτι ειμαι Ιεχωβας.Ωραια.

      Σε ρωτω…
      Τι ειναι ο Ιεχωβας και σε τι πιστετει;
      ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ.
      Διοτι αν ηξερες,θα καταλαβαινες ποσο βαθος αμετρητον με χωριζει αυτα που λεω,και αυτα που πρεσβευουν αυτοι.

      Ανοιξε την καινη διαθηκη σου ΑΝ εχεις,και πηγαινε σε αυτο το χωριο.

      είπον ούν οι Ιουδαίοι προς αυτόν· Πεντήκοντα έτη ούπω έχεις και Αβραάμ εώρακας; 58 είπεν αυτοίς ο Ιησούς· Αμήν αμήν λέγω υμίν, πριν Αβραάμ γενέσθαι εγώ ειμί." Κατα Ιωαννην Η' 57-58.
      Ειναι ετσι;
      Ξερεις να απαντησεις;Tι ορθοδοξος εισαι,αν μπορεις να καταλαβεις στοιχειωδη πραγματα;

      ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν· και εκείναί εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού· 40 και ου θέλετε ελθείν προς με ίνα ζωήν έχητε. (Ιωαν. 5, 39-40)

      Ερχονται οι Αθεοι,και σας πετανε ενα "πιστευε και μη ερευνα",ΚΑΙ ΔΕΝ ξερετε αν υπαρχει στην Αγια Γραφη και σας χορευουν στο τηγανι.
      Σας κατηγορουνε οτι ειστε προβατακια,και πιστευετε τυφλα σε οτι σας λενε.Με κατηγορεις λοιπον αβασιμα και διχως να με ξερεις,οτι ειμαι εναντιον του Αναστημενου Χριστου;
      Μονο οι ορθοδοξοι πιστευουν σην ανασταση του Χριστου ΑΦΟΥ ηταν,ειναι και θα ειναι για παντα ΚΑΙ ΘΕΟΣ!
      Οι ιεχωβαδες συννεληνα ΔΕΝ πιστευουν στον Χριστο και στην ανασταση του.Τον χρησιμοποιουνε για να πιασουν στα διχτυα τους αφελεις και "αγραμματους" χριστιανους.Δεν πιστευουν στην τριαδικοτητα του Θεου.
      Εν πασει περιπτωση…την συζητηση την κλεινω εγω εδω,διοτι δεν εχει νοημα.

     • Ανώνυμος says:

      Χριστιανοί ναι αλλά χριστιανοσαλόμ ισραέλ; Εσυ τι λες; Μην μπερδευεσαι πολύ πολύ!!!

     • Ανώνυμος says:

      Χριστιανοί ναι αλλά χριστιανοσαλόμ ισραέλ;—->Α,καλα.
      Σοβαροτης μηδεν.Ουτε απαντας,ουτε τιποτε.
      Το κλεινω εδω,και ευχομαι ο Θεος να σας φωτισει,διοτι αν λετε τετοιες…αρλουμπες τωρα…
      Φαντασου τι θα λετε οταν θα'ρχονται τα πραγματικα δυσκολα χρονια.Φτερο στον ανεμο θα ειστε.
      Καλα χριστουγεννα συνελληνα,και λιγο διαβασμα παραπανω δεν βλαπτει.Στερεωνει την πιστη,και σε θωρακιζει.Αφιερωμενο σε'σενα με την ελπιδα οτι θα καταλαβεις τι κανουν ολα τα παγανια στις ψυχες των ανθρωπων,αλλα και τι ακριβως ειναι!

      {Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. 14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. }

      Διαβασε το καλα,και θα δεις ποσα λεει ο Χριστος γι'υτα που δεν δυναστε να καταλάβετε…

     • Ανώνυμος says:

      Νομίζω ότι μόνο τα εχεις διαβάσει! Εγω έχω δει και το βιντεο! ΤΌΤΕ είχε παει ΕΚΕΊ συνεργείο της ΥΕΝΕΔ!
      Σου το λέω ότι δεν το είπε έτσι που νομίζεις, το άκουσαν και οι δημοσιογράφοι! Διάβασε τις πραγματικές γραφές που είναι γραμμένες πλέον σε CD (δίσκο).
      Ονομάζεται ΚΑΙΝΟΥΡΓΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ!

  • Ανώνυμος says:

   Μην απαντας στον εαυτό σου! Του μιλάς συχνά; Γνωρίζεις ότι αυτο είναι πρόβλημα και χτίζει ιατρικής παρακολούθησης;
   Προσπάθησε αρχικά χωρίς φάρμακα!

   • Ανώνυμος says:

    εσυ να φανταστουμε οτι εισαι αυτος που μιλας εδω μεσα απο την αλλη πλευρα για ολους τους αλλους?κοιταξτε κανα γιατρο πρωτα εσεις και μετα δωστε και συμβουλες

    • Ανώνυμος says:

     Ναι, ναι αυτός είμαι! Είναι σοβαρό το πρόβλημα μου; Έμαθα ότι αντιμετωπίζεται με ΣΤΊΧΟΥΣ! Πες μου ΣΤΊΧΟΥΣ, όσο πιο πολλούς μπορείς!
     Η ευλογία των λόγων της στεπας θα με θεραπεύσει!

     • Ανώνυμος says:

      πατα στο google "χασισοτραγουδα".
      Οτι σου βγαλει,καθεσαι διαβαζεις τους στιχους,και ξερεις οτι ολα απευθυνονται σε σενα.
      Αντε καλη ξεκουραση τωρα…και ειπαμε…
      Τοιχο τοιχο!

     • Ανώνυμος says:

      "θα φουμάρω, θα φουμάρω και τη σούφρα σου θα πάρω" ΆΝΤΕ ΜΩΡΉ ΣΑΡΑ!
      Τοίχο τοίχο σε πήγαινε ο οινοΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ σου στο κατηχητικό της… ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ;

     • Ανώνυμος says:

      "θα φουμάρω, θα φουμάρω και τη σούφρα σου θα πάρω" ΆΝΤΕ ΜΩΡΉ ΠΑΓΑΝΑ!
      Τοίχο τοίχο σε πήγαινε ο οινοΜΑΣΟΝΟΣ σου στο κατηχητικό της… ΣΤΟΑΣ;

     • Ανώνυμος says:

      Κτηνοβατρια μεσανατολιτισα, για αυτο κυνηγησες τον πολιτισμο των προγόνων μου των ΕΛΛΉΝΩΝ!
      Αυτοί ήταν δημιουργοί ενώ οι δικοί σου αντιγραφείς και κακοί μάλιστα.
      Για αυτο μας γκρεμισατε τα αγάλματα, γιατί σας τρομαζαν!
      ΕΒΡΑΙΟΣΚΩΛΗΚΑ αντιγραφέα!

 37. Makis says:

  Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού Καινή Διαθήκη Κατά Ματθαίον
  (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1)
  1 Η βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, του γιου του Δαβίδ, γιου του Αβραάμ. 2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του, 3 και ο Ιούδας γέννησε το Φάρες και το Ζάρα από τη Θαμάρ, και ο Φάρες γέννησε τον Εσρώμ, και ο Εσρώμ γέννησε τον Αράμ, 4 και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ, και ο Αμιναδάβ γέννησε το Ναασσών, και ο Ναασσών γέννησε το Σαλμών, 5 και ο Σαλμών γέννησε το Βόες από τη Ραχάβ, και ο Βόες γέννησε τον Ιωβήδ από τη Ρουθ, και ο Ιωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί, 6 και ο Ιεσσαί γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά. Και ο Δαβίδ γέννησε το Σολομώντα από τη γυναίκα του Ουρία, 7 και ο Σολομώντας γέννησε το Ροβοάμ, και ο Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά, και ο Αβιά γέννησε τον Ασάφ, 8 και ο Ασάφ γέννησε τον Ιωσαφάτ, και ο Ιωσαφάτ γέννησε τον Ιωράμ, και ο Ιωράμ γέννησε τον Οζία, 9 και ο Οζίας γέννησε τον Ιωαθάμ, και ο Ιωαθάμ γέννησε τον Αχάζ, και ο Αχάζ γέννησε τον Εζεκία, 10 και ο Εζεκίας γέννησε το Μανασσή, και ο Μανασσής γέννησε τον Αμώς, και ο Αμώς γέννησε τον Ιωσία, 11 και ο Ιωσίας γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του κατά τη μετοικεσία στη Βαβυλώνα. 12 Μετά λοιπόν τη μετοικεσία στη Βαβυλώνα ο Ιεχονίας γέννησε το Σαλαθιήλ, και ο Σαλαθιήλ γέννησε το Ζοροβαβέλ, 13 και ο Ζοροβαβέλ γέννησε τον Αβιούδ, και ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακίμ, και ο Ελιακίμ γέννησε τον Αζώρ, 14 και ο Αζώρ γέννησε το Σαδώκ, και ο Σαδώκ γέννησε τον Αχίμ, και ο Αχίμ γέννησε τον Ελιούδ, 15 και ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ, και ο Ελεάζαρ γέννησε το Ματθάν, και ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ, 16 και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον άντρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. 17 Όλες λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάμ ως το Δαβίδ είναι δεκατέσσερις γενιές, και από το Δαβίδ ως τη μετοικεσία στη Βαβυλώνα είναι δεκατέσσερις γενιές, και από τη μετοικεσία στη Βαβυλώνα ως το Χριστό είναι δεκατέσσερις γενιές.

  ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΝΤΕ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΒΡΑΙΟ-ΖΩΑΔΙΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Share
Tweet
+1