Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Ευφυία είναι η ποσότητα της συνειδητότητάς σου