12:27 - 18/06/2011

ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗ

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ !!! ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗ !!! ΚΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΜΟΝΑΧΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ» ΕΙΧΕ Τ’ ΑΝΤΕΡΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2010 – ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ… ΕΝΟΧΛΕΙ… ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΠΕΙΛΕΣ… ΘΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΟΛΟΡΘΟΙ ΕΠΑΝΩ ΚΑΤΑΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΜΑΣ !!! ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ…

9/6/11

ΤΕΛΙΚΑ …ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ;;;

Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Πολυεθνικής Ευρωπαϊκής Ειρηνευτικής Δύναμης (SΕΕΒRΙG) θα εγκατασταθεί μεταξύ 2011-2015 στην Ελλάδα, με σκοπό τη συνέχιση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια.Η Τουρκία θα διοικήσει την Ταξιαρχία αυτή στα ελληνικά εδάφη. Η εν λόγω Ταξιαρχία θα εγκατασταθεί στη Λάρισα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε αντιταχθεί παλαιότερα στο διορισμό Τούρκου Διοικητή στην Αεροπορική Βάση του ΝΑΤΟ στη Λάρισα. Επίσης, η κυβέρνηση της Αθήνας μετά τις συζητήσεις που έγιναν δέχθηκε να κλείσει η βάση του ΝΑΤΟ στη Λάρισα. Τώρα Τούρκος Διοικητής θα αναλάβει τη θέση αυτή στα εδάφη της Ελλάδας, εκτός της ομπρέλας του ΝΑΤΟ.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 09/06/2011

Στην Ελλάδα για 4 χρόνια η πολυεθνική ταξιαρχία.
Στην Ελλάδα μεταφέρεται η έδρα της πολυεθνικής ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από τα μέσα του επόμενου μήνα, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα παραμείνει για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Η δύναμη ιδρύθηκε το 1999 και συμμετέχουν σε αυτήν όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για μια δύναμη που ουσιαστικά είναι στα χαρτιά, καθώς παίρνει σάρκα και οστά μόνο εάν χρειαστεί και η έδρα της μεταφέρεται κάθε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τις 14 Ιουλίου η έδρα της ταξιαρχίας θα μεταφερθεί από την Τουρκία στην Ελλάδα, στον Τύρναβο, με διοικητή αξιωματικό από τα Σκόπια. Στα μέσα του 2013 θα αλλάξει ο διοικητής και θα αναλάβει Τούρκος αξιωματικός.
http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=282617

Πηγή: http://isxys.blogspot.com/2011/06/blog-post_8033.html

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ – ΜΟΝΟΝ Η « ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ » ΕΧΕΙ «Τ’ ΑΝΤΕΡΑ» ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΘΕΜΑ ΩΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ; Ταξιαρχία Τουρκαλβανών και Βουλγαροσκοπιανών κομιτατζήδων σε 10 μήνες στον Τύρναβο !!! Προετοιμαστείτε ψυχολογικώς και για… «Ρουμανοκουτσοβλαχικό» (από την Ιταλία και τη Ρουμανία) στην Ηπειροθεσσαλία !!!..ΤΗΝ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΙ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ !!! ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ‘ΧΟΥΝ…


Αυτά είναι τα κτίρια που θα στεγάσουν τους κατακτητές μας στο στρατόπεδο «Σχοινά», στον Τύρναβο, τον Ιούνιο τού 2011!!!ΟΙ ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ, ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΕΔΩ:


SEEBRIG HQ is due to be relocated from its current location in Istanbul,   to Larissa,  in June 2011. In this respect, a SEEBRIG team consisting of six officers and two NCOs conducted the first site RECCE to Nation 3 from July 19 to July 23, 2010.

The team met the respective representatives of Nation 3  and worked together on all the SEEBRIG related relocation issues. Moreover, the team visited the next SEEBRIG HQ buildings and facilities as well as the SEEΒRIG HQ accommodation area. In addition, the program included a cultural day during which SEEBRIG HQ members and Nation 3  officers had the chance to visit the archeological site of Dion and the Saint Paraskevi church in Tembi valley.

The overall activity was fruitful for both parties and paved the way for closer future cooperation between SEEBRIG HQ and Nation 3 authorities. The next site RECCE is scheduled for February 2011.

Πηγή: http://www.seebrig.org/page_ek.asp?IDEk=395

Ο ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011)!!!


Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ!!! 


Ο ΔΕ ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ!!! 


ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ !!!..


ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ; ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:


http://www.seebrig.org/page.asp?showmaster=menu&ID=14


ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΟΛΑ; ΜΑ, Ο ΠΡΩΗΝ Α/ΓΕΣ ΑΝΤ/ΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ !!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και στην Περιοχή Ευθύνης του Β΄ΣΣ


Ο κ. Α/ΓΕΣ Α­ντιστράτη­γος Δη­μή­τριος Βούλγα­ρης, στο πλαίσιο της πα­ρα­κολούθη­σης δρα­στη­ριοτή­των και των τα­κτικών επα­φών του με το προσω­πικό, επισκέφθηκε, από 16 έ­ως 18 Σεπτεμβρίου 2008 το Στρα­τη­γείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ, τις εγκατα­στάσεις όπου προγραμμα­τίζεται να εγκα­τα­στα­θεί η South East European Brigade (SEEBRIG) και Σχη­μα­τισμούς – Μονάδες στην Περιοχή Ευ­θύνης του Β΄ΣΣ.


Συ­γκεκριμέ­να ο κ. Α/ΓΕΣ, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008 επισκεφθηκε τις εγκα­ταστάσεις του Στρα­τοπέ­δου «ΣΧΟΙΝΑ» στον Τύρνα­βο, στις οποίες θα φιλοξενηθεί και θα λειτουργή­σει η SEEBRIG. Η μετεγκα­τάστα­ση της Τα­ξιαρχίας, η οποία α­πό το έ­τος 2007 εδρεύει στην Κωνστα­ντινούπολη, προγραμμα­τίστη­κε να πραγμα­τοποιηθεί τον Ιούλιο του 2011.


Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε αρχικά το Στρα­τη­γείο της 1ης ΣΤΡΑ­ΤΙΑΣ για ενη­μέ­ρω­ση και πα­ροχή κα­τευ­θύνσεων στο προσω­πικό. Στη συ­νέ­χεια επισκέ­φθηκε την 33η και 34η Μη­χα­νοκίνη­τες Τα­ξιαρχίες, στο Πολύκα­στρο και Γιαννιτσά α­ντίστοιχα.


Τέ­λος, την Πέ­μπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκεφθηκε την 1η Τα­ξιαρχία Κα­τα­δρομών – Α­λεξιπτω­τιστών στη Ρεντίνα και την 71η Α­ερομετα­φερόμενη Τα­ξιαρχία κα­θώς και το Ειδικό Κέ­ντρο Εκπαιδεύσεως Αγώ­να Κα­τοικη­μέ­νων Τόπων και Ειρη­νευτικών Αποστολών (ΕΚΕΑ­ΚΤΕΑ) στο Κιλκίς, για πα­ρα­κολούθη­ση δρα­στη­ριοτή­των και πα­ροχή κα­τευ­θύνσεων στο προσω­πικό.


Πηγή: http://www.army.gr/files/File/STRATOS_KAI_ENHMEROSH/OKT_DEK_08_PDF.pdf


ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ…

Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (SEEBRIG) ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΕΠΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Η ΕΛΛΑΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ – ΜΟΝΗ – ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΙ (6) ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΗΛΑΔΗ…ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΑΛΑΚΙΑ «ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ» ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ – ΟΠΕΡΕΤΑ ΠΛΕΟΝ, ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ;;; Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ, ΑΜΕΣΩΣ, ΘΑ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ «ΡΟΥΜΑΝΟΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΟ» ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ !!! ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ;;; ΤΙ;;; ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ !!! ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ, «ΝΙΑΝΙΑ» ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ. «ΠΕΝΗΝΤΑΡΑΚΙΑ»…


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ… «ΡΟΥΜΑΝΟΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΟ», ΕΔΩ: 


http://lithoksou.net/antiloghosprotos.html


ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΩΣ ΧΩΡΑ! ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ! ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΞΙ – ΕΠΤΑ «ΚΑΝΤΟΝΙΑ» / ΚΡΑΤΙΔΙΑ. ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «ΤΗΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ»… ΟΙ ΔΕ ΞΕΝΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΘΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝ ΩΣΤΕ Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «ΟΠΩΣ – ΔΗ ΚΑΙ ΔΗΠΟΤΕ» !!! ΘΑ ΔΕΙΤΕ… ΔΙΑΜΕΛΙΖΕΤΑΙ Η ΔΟΛΙΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ…


ΠΕΡΙ ΒΛΑΧΩΝ, ΕΔΩ

«ΕΣΧΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ»

http://esxatianasxesi.blogspot.com/2010/08/10_08.html
Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...
Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*