17:34 - 09/10/2017

Η Αρχή του Παρέτο (Pareto), ο κανόνας του 80 – 20 και η εφαρμογή στους preppers

Η Αρχή του Παρέτο (Pareto), ο κανόνας του 80 – 20 και η εφαρμογή στους preppers. Σχεδιασμός – Οργάνωση σε θέματα Επιβίωσης, Αυτάρκειας, Εναλλακτικής Διαβίωσης, Προετοιμασίας για δύσκολους καιρούς, Ετοιμότητας σε περιόδους κρίσης.

Η αρχή αυτή βασίζεται στη θεωρία του Vilfredo Pareto, Ιταλού οικονομολόγου, κοινωνιολόγου και φιλόσοφου, ο οποίος το 1897 παρατήρησε ότι 80% του πλούτου στην Ιταλία (και σε κάθε χώρα που μελέτησε στη συνέχεια) κατεχόταν από 20% του πληθυσμού. Η θεωρία του Pareto για την προβλέψιμη ανισομερή κατανομή έχει έκτοτε συσχετιστεί με σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής.

Μετά την αρχική παρατήρηση του Pareto, πολλοί άλλοι επεσήμαναν παρόμοια φαινόμενα στο δικό τους τομέα μελέτης. Το 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωτοπόρος της Διαχείρισης Ποιότητας Δρ. Joseph M. Juran ήταν ο πρώτος που διατύπωσε μια καθολική αρχή την οποία απεκάλεσε κανόνα «των σημαντικών ολίγων και των ασήμαντων πολλών» (Law of the vital few and the trivial many). Ωστόσο, η ονομασία Αρχή του Pareto επεκράτησε. Στην περίπτωση του Pareto, αυτό σήμαινε ότι 20% των ανθρώπων κατείχαν 80% του πλούτου. Αντίστοιχα, στην αρχική του εργασία, ο Juran επεσήμανε ότι 20% των δυσλειτουργιών προκαλούσε 80% των προβλημάτων. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργων γνωρίζουν ότι 20% της εργασίας (το πρώτο 10% και το τελευταίο 10%) αναλώνουν 80% του χρόνου και των πόρων.

Η Αρχή του Pareto, στο ευρύτερο πλαίσιό της, υποστηρίζει ότι 80% των αποτελεσμάτων προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων. Με άλλα λόγια, ο Κανόνας 80-20 σημαίνει ότι, σε κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες (20%) είναι ζωτικοί και πολλοί (80%) είναι επουσιώδεις. Αν και ο κανόνας αυτός δεν έχει τυπική επιστημονική βάση (βασικά είναι πρακτικός), μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε, από το management, μέχρι το φυσικό κόσμο και σίγουρα στο preppering. Ο κανόνας αυτός, όπως μας δίνει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τις αναλογίες μεταξύ πωλήσεων, πελατών και κερδών σε μια επιχείρηση, έτσι μπορεί να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα και για το survivalist.

Ίσως φαίνεται παράξενο αλλά, παρά τα όσα λέγονται για ισορροπία στη ζωή, μπορούμε να ωφεληθούμε σημαντικά εισάγοντας λίγη ανισορροπία στην προετοιμασία μας για καταστάσεις δύσκολες. Αναφερόμαστε στον Κανόνα 80-20 της διαχείρισης του χρόνου, των πόρων και των μέσων, ο οποίος εδράζεται στην παραπάνω αποκαλούμενη Αρχή του Pareto. Επίσης κάποιος μπορεί να εφαρμόσει αυτόν τον κανόνα και στις ουσιώδεις καταστάσεις που μπορούν να αποβούν μοιραίες για μεμονωμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες, αυτές δηλαδή που μπορεί να είναι ή να εξελιχθούν σε πραγματικά επικίνδυνες.

Το βασικό μήνυμα που μας δίνει ο κανόνας αυτός είναι πως το 80% των αποτελεσμάτων από κάτι το οποίο κάνουμε, θα έρθει από το 20% των προσπαθειών μας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν έχεις μια λίστα με 10 πράγματα που θέλεις να κάνεις, να προμηθευτής ή να αξιοποιήσεις, για την επιβίωσή σου, 2 μόνον θα αξίζουν πραγματικά να ασχοληθείς μαζί τους, να αφιερώσεις την ενέργειά σου και τον χρόνο σου και όχι με τα υπόλοιπα 8. Ενώ το ενδιαφέρον είναι πως για όλα θα σπαταλήσεις ισάξιο χρόνο! Με άλλα λόγια, η Αρχή του Παρέτο μας θυμίζει να μη δουλεύουμε απλώς κοπιαστικά αλλά έξυπνα και αποτελεσματικά, κάνοντας τα σωστά πράγματα.

Η αξία της Αρχής του Pareto για ένα prepper ή survivalist είναι ότι υπενθυμίζει πως πρέπει να εστιαζόμαστε στο σημαντικό 20%. Κάποιοι παράγοντες για την επιβίωσή μας είναι περισσότερο σημαντικοί από κάποιους άλλους ενώ ορισμένοι «κοστίζουν» πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους.

Από τα πράγματα που αγοράζετε ή που κάνετε σε θέματα επιβίωσης, μόνον 20% έχουν πραγματικά σημασία. Αυτό το 20% αποφέρει το 80% των αποτελεσμάτων σας σε θέματα προετοιμασίας αυτάρκειας κ.λ.π.

Προσδιορίστε αυτά τα πράγματα και εστιαστείτε σε αυτά. Όταν τα προβλήματα αρχίζουν να απομυζούν το χρόνο σας και νιώθετε χαμένοι, θυμίστε στον εαυτό σας το 20% στο οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε. Αν κάτι στο πρόγραμμά σας πρέπει να μετατεθεί ή να ματαιωθεί, βεβαιωθείτε ότι δεν αποτελεί μέρος αυτού του 20%.

Παραδείγματα – εφαρμογές για preppersTo 20% των αποθεμάτων καταλαμβάνει το 80% του αποθηκευτικού σας χώρου. Έτσι για παράδειγμα τα αποθέματα σε νερό (20% των συνολικών αποθηκευμένων τροφίμων, εργαλείων, καυσίμων, κ.λ.π.)καταλαμβάνουν το 80% του αποθηκευτικού χώρου ενός prepper (μεγάλος όγκος).

Παράλληλα αυτό το 20% (νερό) των προμηθειών είναι (κατά 80%) και ο πλέον ζωτικός παράγοντας για την επιβίωσή του ανθρώπου.

Το 80% των αποθεμάτων, τροφίμων, κ.λ.π. ενός prepper αποτελούνται από το 20% μόνο των ουσιαστικών – αναγκαίων ειδών που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να επιβιώσει. Παράλληλα τo 80% των αποθεμάτων σαςπροέρχεται από 20% των προμηθευτών σας (όχι απαραίτητα το ίδιο με το προαναφερόμενο 80%).

Το 20% των προσώπων που αποτελούν την «Ομάδα Επιβίωσης» θα προξενήσει το 80% των προβλημάτων πριν και κατά την διάρκεια του «συμβάντος».

Το 20% των προσώπων που αποτελούν την «Ομάδα Επιβίωσης» θα παράσχει το 80% της εργασίας -προετοιμασίας και θα είναι το ουσιώδες τμήμα της ομάδας που θα πρέπει να στηριχθεί κάποιος πριν και κατά την διάρκεια του «συμβάντος».

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος το 20% των προσώπων που προσφέρουν τα περισσότερα στην ομάδα. Μπορείτε (αφιερώνοντας το 80% του χρόνου σας), να τους μελετήσετε και να τους «προσέξετε» περισσότερο από κάποιους άλλους, να ερευνήσετε τους λόγους που τους κάνουν περισσότερο σημαντικούς και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές και σε άλλα μέλη ώστε να μετατρέψετε και αυτούς σε περισσότερο ουσιώδη μέλη. Προσοχή όμως το να βοηθάς τους μέτριους ή απλά καλούς να γίνουν καλύτεροι είναι αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου από το να βοηθάς τους έξοχους να γίνουν καταπληκτικοί.

Εφαρμόστε την Αρχή του Pareto σε ό,τι κάνετε, αλλά χρησιμοποιήστε την με σύνεση.

Κατά την διάρκεια του «συμβάντος» και των 72 ωρών που θα χρειαστεί να είμαστε «εκτός καθημερινότητας», το 20% των προβλημάτων που θα προκύψουν, θα σου αναλώσουν το 80% του χρόνου σου.

Ο κανόνας 80/20 μας λέει πως το 80% των κερδών μιας οικογένειας από την αυτάρκειά της, προέρχεται από το 20% των επενδύσεών της σε αυτή.

Το 80% των αγορών ειδών επιβίωσης που θα πραγματοποιήσετε θα προέλθει από το 20% των καταστημάτων από τα οποία προμηθεύεστε ανάλογα είδη (σημαντικό για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος).

Το 20% των γνώσεων που έχετε αποκτήσει είναι οι ουσιαστικές και αντιστοιχούν στο 80% της επιβίωσής σας σε ακραίες συνθήκες.

Το 80% των γνώσεων επιβίωσης προέρχονται από την συναναστροφή σου με το 20% των ανθρώπων (φυσική, διαδικτυακή, κ.λ.π.) που ασχολούνται με το αντικείμενο.

Το 20% των πραγματικών συμβάντων και πρακτικών ή θεωρητικών ασκήσεων που έχεις συμμετάσχει αντιστοιχεί στο 80% των ουσιαστικών γνώσεων που πρέπει να έχει κάποιος prepper.

Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τον κανόνα 80/20 στην προετοιμασία στον προγραμματισμό σας και σε ανάλογους-σχετικούς τομείς, και να δείτε ποιες νέες γνώσεις μπορείτε ή πρέπει να αποκτήσετε. Ο κανόνας αυτός μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε σε ποια σημεία στην όλη σας προετοιμασία για κατάσταση επιβίωσης, θα πρέπει να δώσετε το μεγαλύτερο βάρος σας. Θα πρέπει να εντοπίσετε ποιο είναι αυτό το 20% των αντικειμένων, προμηθειών, γνώσεων, κ.λ.π. με το οποίο αξίζει να ασχοληθείτε και το οποίο μπορεί να σας προσφέρει υψηλές προσδοκίες επιβίωσης κατά την κρίσιμη περίοδο.

Ασφαλώς, η αναλογία 80 προς 20 ισχύει συνήθως κατά προσέγγιση. Ωστόσο, πάντα καθιστά εμφανή την εξαιρετικά ανισομερή κατανομή αιτίων και αποτελεσμάτων ή μέσων και παραγώγων. Τις πιο πολλές φορές, μάλιστα, η δυσαναλογία αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μπορείτε να δοκιμάσετε τα προηγούμενα παραδείγματα ή να εφαρμόσετε δικά σας στην προετοιμασία που κάνετε και να δείτε κατά πόσο ισχύουν ή τι διαφορές βλέπετε. Καλή εφαρμογή.
ortho.prepper@gmail.com

Γράφει ο ORTHOPREPPER

greekpreppersguide

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε …αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (4)

 1. 3
  0
  αμα παρεις μια σαχλαμαρενια αρχη και την εφαρμωσεις σε εναν σωστο σκοπο, στο τελος θα βγει μια σαχλαμαρα… γεμισε ο τοπος με μαλακες ΜΒΑδες…
  • 1
   0
   τι ειναι ΜΒΑδες?
   • Master Business Administration 10 Οκτωβρίου 2017 @ 20:12
    2
    0
    οι κατωτατης νοητικης υποσταθμης μανατζερς(που ειναι ηδη κατιμας) με πιστοποιητικο. να σου δωσω ενα παραδειγμα απο εδω μεσα, ο αερας-δυνατος θα μπορουσε να ειναι ενας απο δαυτους. ειτε το σπουδασε ειτε του βγαινει απο την αδεια την κεφαλα του και την ανατροφη του.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί