in

Παρατηρήσεις Πολέμου Αρμενίας που αφορούν τόν μελλοντικό πόλεμο τής Ελλάδος. Τά τουρκικά ανεπάνδρωτα αεροπλάνα συντριπτική απειλή. Διάβασε μέχρι τέλους νά μήν χάσεις τό λοκούμι. Μέρος 2

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Παρατηρήσεις Πολέμου Αρμενίας που αφορούν τόν μελλοντικό πόλεμο τής Ελλάδος. Τά τουρκικά ανεπάνδρωτα αεροπλάνα συντριπτική απειλή. Διάβασε μέχρι τέλους νά μήν χάσεις τό λοκούμι. Μέρος 1

Η Αρμενία εκτόξευσε έναν πύραυλον μακράς εμβέλειας εδάφους εδάφους παλαιάς τεχνολογίας αλλά αυτός αναχαιτίστηκε από τούς Αζέρους. Παρατήρησα ότι οί μακράς εμβέλειας πυραύλοι εδάφους εδάφους είναι χάσιμον χρόνου καί χρήματος εάν δέν μεταφέρουν γόμωση μαζικής εξόντωσης, ήτοι πυρηνικά, χυμικά, βιολογικά καί θερμοπυρηνικά εκρηκτικά. Σέ άλλη περίπτωση είναι ματαιότητα διότι δέν πλήττει σοβαρά τόν στόχον καί η γόμωση δέν είναι μεγάλη όσον θά έπρεπε διότι τά πλείστα μέρη τού πυραύλου χρειάζονται διά τήν ώθηση τού…. Η μόνη περίπτωση οπού συμφέρει είναι διά τήν πλήξη στρατηγικών στόχων καί διά πλήξη τού ηθικού μίας πόλης ή χώρας…. Ενώ τά μή επανδρωμένα αεροπλάνα πλήττουν μέ πολλούς πυραύλους από κοντά καί κάποιοι ισραηλινοί πυραύλοι είναι μή επανδρωμένα αεροπλάνα καμικάζι, τά οποία έπληξαν καίρια αρμενικούς S-300….

Εάν δέν έχεις πολλούς πυραύλους, εάν η αναχαίτιση θά είναι συχνή, εάν η γόμωση θά είναι όχι ικανοποιητική, τότε ό μακράς εμβέλειας πύραυλος αξίζει μόνον εάν θά προξενήσει μαζική καταστροφή καί τό πρώτον πλεονέκτημα οπού πρέπει νά έχει απαιτείται νά είναι η μάχ ταχύτητα τού ώστε νά μήν αναχαιτίζεται ευκόλως….

Όταν ό εχθρός κτυπάει μέ βέλη εσύ πρέπει νά τόν αγκαλιάσεις κάτω από τίς μασχάλες! Αυτόν σέ σύγχρονη ορολογία πολέμου σημαίνει επιδρομή πεζικού μέ μεγάλη απώλεια αλλά καί καίρια νίκη!….

Κανένας πύραυλος δέν αναχαιτίζει τά βλήμματα τού πυροβολικού, ενός αρχαίου όπλου. Δέν είναι τυχαίον οπού οί Αμερικανοί κατασκεύασαν τεράστιας εμβέλειας κανόνια ώστε νά μήν αναχαιτίζοντε οί οβίδες….

Έναν όπλον είναι άριστον όταν δέν αναχαιτίζεται τό βλήμμα τού καί όταν μπορεί νά αναχαιτίσει τά βλήμματα εναντίον τού. Αυτόν απαιτεί μία ομαδική οπλική συνεργασία… Ό συνδοιασμός καί η ευελιξία αυτών τών όπλων καθορίζει τήν πλήρην νίκη…. Όταν κτυπήσεις τόν εχθρόν πρέπει νά τόν αποτελειώσεις, ειδικά είς τίς ημέρες μάς δέν έχουμε τήν πολυτέλεια νά αφήσουμε τήν Τουρκία νά επιβιώσει όταν αυτή μάς απειλεί συνεχώς, εάν ανακάμψει κάποτε θά νικήσει, δεδομένου τού πληθυσμού τής καί τής υπογεννητικότητας μάς….

Φάνηκε ότι η Αρμενία είναι καλύτερη σέ μάχες πεζικού καί καταδρομικής ανδρείας καί τό Αζερμπαϊστάν σέ μεθοδική στρατηγική μέ τά όπλα μή επανδρωμένης οδηγήσεως τών Ισραηλινών καί τών Τούρκων….

Η αποκάλυψη τής παρατήρησης μού που έκρυβα δεκαετίες….

Όταν μία χώρα δέν μπορεί νά νικήσει πρέπει νά καταφέρει νά μένει αήττητη… Η Ελλάδα δέν μπορεί νά νικήσει επειδή η Τουρκία έχει φίλους καί Ελλάδα μόνον εχθρούς καί αμφίφιλους… Σέ περίπτωση νίκης τής Ελλάδος κατά τής Τουρκίας αυτή θά μεταβληθεί σέ πανωλεθρία υπό τήν συναρωγή τών φίλιων χώρων τής Τουρκίας. Αυτόν έγινε τό 1922 μ.Χ. ένεκα επιτυχημμένης στρατηγικής καί τό 1974 ένεκα σχετικής επιτυχημμένης στρατηγικής καί πολιτικής Μακαρίου/Γρίβα μέ τήν Ε.Ο.Κ.Α. ώστε νά επέλθει η Ένωση μέ τήν Ελλάδα, η οποία αντικόπηκε μέ αντίδωρον τής Ανεξαρτησία καί αυτή αντικόπηκε κατόπιν μέ τό μοίρασμα τής Κύπρου….

Μόνον ένας τρελλός νικάει προσωρινά γνωρίζοντας ότι αυτόν θά επιφέρει αργότερα τήν συμφορά τής συντριβής… Όταν ένας λύκος εκεί έξω είς τά όρη δέν τρώγει αμνά δέν καταδιώκεται, όταν φάγει μερικά αμνά οί βοσκοί συνσπειρώνονται καί τόν εξολοθρεύουν. Αυτόν ισχύει επειδή ό λύκος είναι ένας ή επειδή οί πολλοί λύκοι έχουν αντίπαλους τούς ανθρώπους οπού έχουν πλεονέκτημα τά αρχικατασκευαστικά όργανα/εργαλεία ήτοι τά χέρια!!!!…. Όταν τό πλεονέκτημα τού εχθρού είναι αήττητον σέ μαζική διαντίληψη τότε υποχωρείς. Οί λύκοι π.χ. είς τό Γέλλοουν Στόουν δέν επιτίθεντε σέ ανθρώπους περιηγητές όταν περνούν από δίπλα τούς έστω καί άν είναι πεινασμένοι, επειδή γνωρίζουν ότι θά έχουν ασύμμετρες συνέπειες ένεκα τού πλεονεκτήματος μέ τό όνομα χέρι απ’ αρχής ανθρώπου…. Οί προγόνοι τών λύκων ήταν ατίθασοι καί πείραζαν τούς κτηνοτρόφους ώστε νά τούς εξολοθρεύσουν σέ πολλές περιοχές τής Αμερικής καί τής Ευρώπης, τώρα τούς επαναφέρουν ώς αναγκαία αλυσίδα τής φύσης, αλλά μόνον επειδή μέ τήν σύγχρονη τεχνολογία μπορούν νά τούς ελέγχουν πλήρως, καί επειδή δέν θέλουν νά εξαφανιστούν….

Η Ελλάδα έχει μία επιτυχημμένη πολιτική θεληματικώς ή άθελα τής, κατάφερε ν’ αντέξει χωρίς φίλους. Πλεονέκτημα τής η αντοχή!… Οί Γερμανοί έχασαν τήν ψυχραιμία τούς αλλά οί Έλληνες έν μέσω πιέσεως, αγωνίας καί βεβαίως κινδύνου εξολοθρεύσεως ανά πάσα στιγμή δέν τό έχουν καταλάβει. Όταν κοπιάζεις δέν αντιλαμβάνεσαι τήν επιτυχία σού! Η χαλάρωση καί ό εφησυχασμός θά είναι καταστροφικά στοιχεία, καθότι οί εχθροί περιμένουν νά χάσουμε τήν αντοχή έναντι τής πολυπιέσεως οπού ασκούν….

Η Τουρκία φοβάται τήν Ελλάδα καί γαυγίζει μέχρις ότου γίνει υπέρτερη στρατιωτική δύναμη από τήν Ελλάδα πέραν πάσης αμφιβολίας. Ποτέ δέν κάνει πόλεμον όταν η δύναμη τού εχθρού τής είναι ισορροπημένη καί ίση μέσων όρων μέ τήν ίδια. Η Τουρκία γνωρίζει καί βλέπει τήν Ελλάδα νά φθίνει υπό τήν επήρρεια τών εχθρών τής εντός καί εκτός Ελλάδος κάτω από τόν μανδύα τών ψευδοφίλων τής. Τήν περιμένει νά γίνει ράκος, τήν κάνουν ράκος οί εχθρόφιλοι μάς διά νά δώσουν τό ερυθρόν χαλίν είς τήν Τουρκία νά «διαπρέψει»….

Η Ελλάδα τό γνωρίζει αυτόν, αλλά επειδή γνωρίζει ότι οία νίκη τής άνευ τής ξάστερης υποστήριξης μεγάλης δυνάμεως στρατιωτικώς θά μεταβληθεί σέ συντριβή, συνεχίζει νά αντέχει, τό μοναδικόν όπλον οπού διαθέτει έναντι τών εχθρόφιλων τής….

Οί εχθρόφιλοι καί η Τουρκία έχουν χάσει τήν ψυχραιμία τούς επειδή λογάριαζαν ότι η Ελλάδα έως τώρα θά έπρεπε νά ήταν έτοιμη νά γίνει πτώμα από μόνη τής…

Η Ελλάδα από τήν άλλη προσδοκεί σέ αφάνταση αιφνιδιαστική εύνοια τής τύχης, ώστε νά μπορεί νά ελιχθεί καί νά εξέλθει από τό καβούκι τής….

Ελλάδα καί Τουρκία περιμένουν τήν μεγάλη στιγμή τούς… Δέν αποκλείεται αυτόν νά συμψηφιστεί, ήτοι νά έρθει η ευκαιρία διά τήν Τουρκία έναντι περαιτέρω κατάρρευσης τής Ελλάδος καί συνάμα η ευκαιρία τής Ελλάδος μέ τήν επέμβαση άλλων στρατών υπέρ τής Ελλάδος έστω καί άθελα τούς διά χάριν τών συμφερόντων τούς…

Αυτόν τό φοβούνται τόσον οί εχθρόφιλοι όσον καί η Τουρκία, η οποία ζητάει συνεχώς εγγυήσεις από τήν Ευρώπη, τό ΝΑΤΟ καί τήν σιώνα ότι δέν θά πάει κάτι στραβά όταν αυτή θά σφάζει τήν Ελλάδα/Κύπρο…!

Ό χρόνος είναι άγνωστος καί ώς έκ τούτου υπέρ εναντίον έκαστης ήτοι Ελλάδος καί Τουρκίας…. Αυτόν τό γνωρίζουν αμφότερες καί αγωνιούν κάτω από τό προίσμα τών ιδικών τούς προσωπικών διαφορετικών ανασφαλειών καί αβεβαιότητων….

Τό πλεονέκτημα τής Ελλάδος είναι ότι δέν γνωρίζουν ό τουρκικός λαός παρά η τουρκική πολιτική τήν αντοχή τής Ελλάδος καί τό πλεονέκτημα τής Τουρκίας είναι η άγνοια τού ελληνικού λαού περί τής ατελεύτητης υπομονής καί ημιετοιμότητος τών Τούρκων διά τήν κατάλληλη στιγμή εύνοιας τούς….

Επειδή συνειδητώς ή ασυνειδήτως γνωρίζουν ότι ό χρόνος γυρίζει, ανησυχούν διά τήν αντοχή τής Ελλάδος, διότι όποιος αντέχει κάποτε θά τού δοθεί η ευκαιρία….

Κάθε φορά οπού υποχωρούμε διά νά μήν εισέλθουμε σέ πόλεμο επιτυγχαίνουμε μέγα στρατηγική νίκη, αλλά αυτή είναι προσωρινή καθότι εμείς πήραμε τήν κατιούσα τής φθίνουσας εποχής τού Φθινοπώρου ενώ οί Τούρκοι τήν άνοδον από τήν Άνοιξη είς τό Θέρος…

Εμείς αντέχουμε όπως αντέχει ό ναυαγός στιγμή μετά τήν στιγμή ώσπου νά περάσει κάποιον θαλάσσιον σκάφος μικρό ή μεγάλο νά μάς περιμαζέψει… Οί Τούρκοι από τήν άλλη περιμένουν πρωτίστως νά πνιγούμε είς τά προβλήματα καί ύστερα νά μάς επιτεθούν, περιμένουν τόν ναυαγόν νά πνιγεί καί μετά χωρίς διακινδύνευση νά μάς επιτεθούν ώς γύπες….

Εμείς προσπαθούμε νά μήν πεθάνουμε καί αυτοί αδημονούν νά μάς επιτεθούν μετά θάνατον… μάς!… Νά διατί φέρνουν τίς ΜΚΟ καί τούς πράκτορες μέσω κομμάτων καί άλλων οργανώσεων, διά νά επισπεύσουν τόν θάνατο τής αντοχής μάς, τόν θάνατο όχι τής νίκης μάς αλλά τής αηττησίας μάς…

Συγγνώμη εάν δέν έπρεπε νά τά πώ αλλά ευέπρεπε νά τά πώ διά νά παραχωρηθεί καί αυτοπαραχωρήσει ό καθένας κουράγιον καθότι η ώρα τής μετωπικής σύγκρουσης πλησιάζει αφόρητα καί φορτικά…

Η αντοχή νίκησε τήν θάλασσα ώστε ό ναυαγός νά μήν γίνει ελεύθερος πτώσης από τόν ουρανό τής απώλειας τής αντοχής… Ολίγον πρίν τήν νίκη η ατμόσφαιρα γίνεται φορτική σέ βαθμόν συνεχούς έξαψης…

Η σύμπτωση εύνοιας επίθεσης τής Τουρκίας καί απελευθέρωσης από τά δεσμά τών φιλεχθρών μάς όπως έγραψα ανωτέρω, εκτός από διαπίστωση μού ξέχωρη είναι καί προφυτεία…

Δι’ όποιον θέλει αποδείξεις, τραντακτές από τό μέτωπο Αρμενίας/Αζερμπαϊστάν. Σάς τό είπα πρίν, οί Αρμένιοι διάπρεψαν είς τό πεζικό καί τήν καταδρομή εδάφους καί Αζέροι είς τό φοβερόν όπλον τών αεροκαταδρομών ήτοι τών μή επανδρωμένων αεροπλάνων…. Αλλά πώς; Οί Αρμένιοι από μόνοι τούς, οί δέ Αζέροι μέ τήν πλήρην στήριξιν καί αρωγήν τών Ισραηλινών καί Αμερικανών αφού αυτοί είναι αλληλένδετοι καί τών Τούρκων.

Η Αρμενία ευρίσκεται είς τήν ίδια θέση μέ τήν Ελλάδα, δέν μπορεί νά νικήσει αλλά δέν έχει άλλη επιλογή από τό νά μείνει αήττητη επειδή θέλει νά επιβιώσει… Αυτόν ενόχλησε αφάνταστα καί εκνεύρισε ανασφαλιακά τούς εχθρούς τής… Κάποτε ό Πλάτων ήθελε νά μάθει τί είναι Θέληση, γιά νά μήν τά πολυλογώ, πήρε τούς μαθητές τού ό Σωκράτης κατάνυχτα μετά τά μεσάνυχτα από τήν Ακρόπολη στόν Πειραιά. Καθοδόν δέν τούς απαντούσε σέ καμμία ερώτηση ώστε νά τούς εκνευρίσει. Αιφνιδίως άρπαξε μέ όλη τού τήν δύναμη τόν Πλάτων καί τόν βούττηξε σέ έναν ποταμό νά τόν πνίξει, τόν πάτησε στόν λαιμό. Τότε ό Πλάτων κατάφερε νά τόν γυρίσει καί μέ αγάπη αφοσίωσης τού λέγει δάσκαλε τί κάνεις; Καί ό Σωκράτης τού απάντησε μέ σθένος καί ημιαγριάδα αυτόν είναι Θέληση, είθελες νά ζήσεις καί έζησες!…. Σάς θυμίζει κάτι αυτόν; τούς ΜΥΚ/ΟΥΚ όταν τούς ημιπνίγουν οί εκπαιδευτές καί μετά τούς ξεπνίγουν καί ξελυποθυμούν!… Αλλά αυτοί τό γνωρίζουν, ό Σωκράτης απ’ ό,τι φάνηκε μάλλον δέν είχε τήν διάθεση νά χαμνίσει τόν Πλάτων μέχρι τελευταίας τού ανάσας….

Λοιπόν, έχετε Θέληση ή θά πνιγείτε στά σκατοπροβλήματα που μάς προξένησαν οί εχθροί;…

Διότι άμα γυρίσουν τά πράγματα καί έστω ότι είναι πολλές χώρες οί εχθροί, δέν έμαθαν νά επιβιώνουν μέ τόν πολύπλοκο τρόπο που μάθαμε ανεπαίσθητα εμείς…. Οί εποχές θ’ αλλαξουν αλλά μόνον δι’ όσους αντέξουν τόν Χειμώνα π’ έρχεται…. Φορήστε τά κατάλλη ρούχα….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

 

Report

What do you think?

18 points
Upvote Downvote

5 Comments

Leave a Reply
  1. οι τουρκοι οπωσ στελνουν τζιχαντιστεσ και βαζουν αλλουσ μπροστα ετσι τωρα θα στειλουν τα drone τα οποια θα χτυπησουν καιρια σημεια . καποιοι λενε οτι στο μετωπο ναγκορνο καραμπαχ η τουρκια εκανε προβα σε αυτα τα συστηματα σε πραγματικεσ μαχεσ

  2. Το καλύτερο όπλο μας είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό και η αγάπη προς την Πατρίδα. Οι Αρμένιοι αν αντέχουν το οφείλουν στη πίστη τους στο Θεό και στην αγάπη τους στη Πατρίδα. Δεν πρέπει να εκφυλιστούμε μέσα στις σύγχρονες ιδές ενός ξένου πολιτισμού, που δεν είναι δικός μας και το μόνο που επιδιώκει είναι ο αφανισμός μας. Όσο πιο γρήγορα απομακρυνθούμε από όλο αυτό το σατανικό πολιτιστικό πλέγμα της αθεΐας και της έλλειψης πατρίδας, τόσο το καλύτερο για εμάς. Για αυτό έφεραν τους μετανάστες για να μας πείσουν ότι δεν έχουμε πατρίδα και εφόσον δεν έχουμε πατρίδα δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε. Αλλά χωρίς Θεό, χωρίς Πατρίδα, χωρίς ρίζες, χωρίς ιδανικά, χωρίς ιστορία ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε. Καταρρέει αυτός που δεν έχει ρίζες και ξηραίνεται και εις πυρ βάλλεται. Αυτός όμως που έχει ρίζες αντέχει, αντέχει και πολεμάει. Παίρνει δύναμη από την Πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στη Πατρίδα. Ο σταυρός του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο όπλο μας

  3. Αυτό που θέλουν νά μάς πείσουν ότι η πατρίδα αυτή δέν είναι δική μάς λόγω λαθραγαρηνών αλλά συμπληρώνω λόγω λαμογιών στίς θέσεις εξουσίας δέν θέλει κανένας νά πεθάνει γιά τήν πατρίδα, καί νά κερδίσουν τίς θέσεις καί τό χρήμα καγχανίζοντας πάλαι τά λαμόγια….

    Αυτό εφαμρόζουν υποσυνείδητα γιά νά ανακόψουν καί αντικόψουν τόν αυτεπάγγελτον πατριωτισμόν μάς….

  4. Καλησπέρα σε όλους.
    Η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο με την Ελλάδα. Ξέρει ότι θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα. Προσπαθεί λοιπόν με εκβιασμούς να τα πάρει όλα χωρίς να πέσει ούτε μία πιστολιά. Την ευθύνη γιαυτό την φέρουν αποκλειστικά οι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ Πολιτικοί και όχι οι Ε.Δ της χώρας. Τον πόλεμο κανείς δεν τον θέλει… Αλλά με την υποχωρητικότητα του πολιτικού μας συστήματος ο Ερντογάν γίνεται θρασύτερος και ο Πόλεμος έρχεται πιο γρήγορα. Παρά τα όποια προβλήματα των Ε.Δ απο τα 10 χρόνια μνημόνια οι Ε.Δ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απο τις Τουρκικές. Τους τελευταίους μήνες ο Ερντογάν βάζει στη φυλακή Αξιωματικούς στις φυλακές. Αρκετοί απο αυτούς είναι πιλότοι. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να φέρουν γκριζομάλληδες πιλότους από το Πακιστάν… Αν γίνει ένας πόλεμος Ελλάδας – Τουρκίας εάν αφήσουν οι πολιτικοί μας τις Ε.Δ να επιλέξουν αυτές το χρόνο και τον τρόπο αντίδρασης μας τότε θα νικήσουμε σίγουρα την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο την παρουσιάζουν τα βοθροκάναλα του συστήματος. Αυτό που κάνουν το κάνουν για να ρίξουν το ηθικό του Ελληνικού λαού και των Ε.Δ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Έλεγα ότι όταν θά ξεκινήσουν τά μεγάλα προβλήματα μέ τούς Τούρκους δέν θά γίνουν οί Ολυμπιακοί Αγώνες, οί λόγοι είναι οί εξής… Αφροδίτειοι Αγώνες, Παγκόσμιοι Αγώνες Καλών Τεχνών…

Ξεκινησαν ηδη οι ερωτησεις στα κοινωνικα δικτυα !