in

Παρατηρήσεις Πολέμου Αρμενίας που αφορούν τόν μελλοντικό πόλεμο τής Ελλάδος. Τά τουρκικά ανεπάνδρωτα αεροπλάνα συντριπτική απειλή. Διάβασε μέχρι τέλους νά μήν χάσεις τό λοκούμι. Μέρος 1

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Παρατηρήσεις Πολέμου Αρμενίας που αφορούν τόν μελλοντικό πόλεμο τής Ελλάδος. Τά τουρκικά ανεπάνδρωτα αεροπλάνα συντριπτική απειλή. Διάβασε μέχρι τέλους νά μήν χάσεις τό λοκούμι. Μέρος 1

Αυτόν τό άρθρον ήθελα νά τό γράψω πρίν αρκετές ημέρες αλλά λόγω έλλειψης χρόνου τό αργοπόρησα….

Λοιπόν, πρίν από αρκετά έτη σκεπτώμουν είς τό γενικώς ότι παρά νά έχεις υπερσύγχρονα πανάκριβα αεροπλάνα ή μόνον απ’ αυτά τά οποία εξαρτούνται από τά ανταλλακτικά τής χώρας παρασκευής τούς κάθε εβδομάδα, καλύτερα νά έχεις πολλά αεροπλάνα Β΄Παγκοσμίου Πολέμου… Όλα αυτά τά συλλογιζόμουν πρίν τόν πάταγον τών μή επαδρωμένων αεροσκάφων, οπού δυστυχώς πρώτοι κατασκευάσαμε, δώσαμε τήν ιδέα είς τούς ξένους καί οί ξένοι μάς απαγόρευσαν εμάς τούς πρωτοεφευρέτες νά τά παρασκευάζουμε. Ηθικόν δίδαγμα, μήν διαδίδεις κάτι τό οποίον δέν μπορείς νά υλοποιήσεις, θά τό σφετεριστούν χρησιμοποιόντας τό εναντίον σού…

Η σκέψη μού φάνηκε ότι ήταν σωστή, αντί επαδρωμένων μικρών αεροπλάνων κατασκευάζοντε μή επανδρωμένα μικρά αεροπλάνα. Μία επέλαση 1,000 τέτοιων αεροπλάνων προλαβαίνουν νά ισοπεδώσουν όλους τούς στρατηγικούς χώρους, καταστρέφοντας τίς υποδομές καί τά ίδια τά σκάφη αέρος καί άλλα συναφή στρατηγικά  καί επιβιωτικά όπλα όπως δρόμους, ταμιευτήρες νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποθήκες τροφίμων καί πολεμοφοδίων…

Έχω υπόψιν μού κάποια οπωσδήποτε αντίδοτα αλλά δημοσιεύοντας τά μάλλον θά τά εφαρμόσουν οί εχθροί παρά οί ημέτεροι… Θά αναφέρω όμως αντίδοτα οπού έν γένει είναι αρκετά γνωστά. Αυτά είναι η επαναφορά τών ισχυρών αντιεροπορικών μέ σφαίρες μέ πολλές κάννες εκτόξευσης ώστε νά καλύπτεται ό ουρανός…

Τά μή επανδρωμένα αεροσκάφη τής Τουρκίας κατάφεραν νά πλήξουν καίρια S-300. Αυτόν εξέπληξε κάθε σκεπτόμενον άνθρωπον καί δή Έλλην…. Πώς τά κατάφεραν; Πρώτον, ίσως ήταν απενεργοποιημένα καί οί χειριστές τούς ολιγώρησαν έξ’ οίας υπαιτιότητος. Δεύτερον, όπως μού ανάφερε ένας φίλος μάλλον εξεγέλασαν τά ραντάρ επειδή αυτά είναι συναρμολογημένα νά σαρώνουν από κάποιον ύψος καί μετά πρός τά άνω, άρα τέ αφήνεται ακάλυπτος χώρος απ’ εκεί καί κάτω. Σ’ αυτόν θά προσθέσω ότι εάν έναν μή επαδρωμένον απογειωθεί σέ κοντινή απόσταση μέ τά ρωσσικά αντιεροπορικά S- καί άλλης προέλευσης τά οποία είναι μακρυνής εμβέλειας δέν μπορούν νά εξουδετερώσουν τούς στόχους. Είναι ώς νά θέλεις νά κάνεις μέ σνάϊπερ εκκαθάριση εντός κατοικημένης περιοχής! Καθ’ όν ό πύραυλος ανυψώνεται διά νά πάρει τό ύψος ελέγχου εμβέλειας τού τότε έναν μή επανδρωμένο αεροσκάφος τό οποίον πετάει σέ παρόμοιον ύψος δύναται νά πλήξει τόν πύραυλο. Αυτόν μπορεί νά τό εφαρμόσει η Τουρκία εναντίον μάς καί εμείς εναντίον τών S-400 εάν διαθέτουμε μή επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους χαμηλής πτήσης. Οί Ρώσσοι μάς είχαν προτείνει τό αντίδοτον τών S-400, φθηνόν καί μέ ταχύτητα πολλών μάχ ώστε νά είναι αήττητον καί αόρατον από όλα τά αντίπαλα δέη, αυτόν τό όπλον πλήττει στόχους σέ αέρα, θάλασσα, ξηρά… Μάς πρότειναν 16 συνστοιχείες είς τήν ενδοχώρα ώστε νά καλύπτει όλην τήν Ελλάδα. Δέν θυμάμαι τ’ όνομα αλλά οί ειδικοί θά πρέπει νά τό γνωρίζουν….

Εδώ τολμούμε νά κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις χωρίς νά σημαίνει ότι είναι ολόσωστες αλλά μέ τή σωστή χρήση καί συνδοιασμόν μπορούν νά απόδώσουν τά μέγιστα, καί διά νά τεθούν υπόψιν σέ ιθύνοντες….

Έναν άλλον πλήγμα πρός τήν Ρωσσία είναι ότι πρίν δύο ημέρες αγγλικόν αντιπυραυλικόν σύνστημα σέ αεροπλάνα τής Αμερικής κατάφερε νά συγχύσει τούς S-400. Ό τρόπος οπού τό κατάφεραν ήταν η διασπορά σημάτων ώστε τό αντιπυραυλικόν σύνστημα νά μήν γνωρίζει πού είναι ό «παπάς» ήτοι ό στόχος οπού είναι αληθινός καί πρέπει νά πλήξει. Θυμάστε τόν πράκτωρ 007 μέ τούς καθρέπτες;…

Σάς είχα γράψει ότι είς τόν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον οί Γερμανοί ανέπτυξαν ισχυρά ραντάρ καί οί Άγγλοι δέν μπορούσαν ν’ ανταποδώσουν. Η λύση ήρθε από τήν ομάδα τού Μάρκ Τουέϊν, καί ήταν πρωτόγονη. Τά αγγλικά αεροσκάφη έριχναν είς τόν ουρανόν ψήγματα αλουμινόχαρτου ώστε νά συγχύσουν τά γερμανικά αεροπλάνα καί τά κατάφεραν, ώστε νά συγχύζονται καί νά μήν γνωρίζουν πότε έρχονται αγγλικά καταδιωκτικά νά τά καταρρίψουν…. Σάς είχα ειπεί ότι αυτόν μπορούσε νά επαναληφθεί καί έμαθα εψές από άλλον φίλον ότι τό εφάρμοσαν κάποιοι αεροπόροι μάς σέ ασκήσεις τού ΝΑΤΟ, έριψαν αλουμινόχαρτα καί οί Αμερικανοί πολεμούσαν μέ «φαντάσματα» ενώ τά ελληνικά αεροσκάφη είχαν υποχωρήσει…. καί θά μπορούσαν έν ώρα πολέμου νά κτυπήσουν από άλλη κατεύθυνση ή σ’ άλλον στόχον…

Τό πλεονέκτημα τού ΝΑΤΟ έναντι τής Ρωσσίας είναι ότι διαθέτει σκέψεις από διάφορες εθνικότητες καί μείγματα ενώ η Ρωσσία μόνον από τό γένος τής. Κάθε εθνικότητα όμως έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα σκέψης. Οί Άγγλοι δέν δυστάζουν νά πρωτοεφαρμόσουν πρωτόγονες τακτικές έναντι εξελιγμένων, κάτι οπού εάν τό προτείνεις σέ Έλληνες μάλλον θά σέ χλευάσουν καί θεωρήσουν άσχετον καί τρελλόν…

Η ελληνική αεροπορία πρέπει νά κτυπήσει πρωτίστως ή μετά τό κτύπημα τών εμποδίων τά εργοστάσια καί τά αεροδρόμια ή επίγειους σταθμούς τών μή επαδρωμένων αεροπλάων τής Τουρκίας…

Εδώ θά πρέπει νά ειπώ ότι η επιτυχία τού αγγλικού συνστήματος έναντι τών S-400 ίσως ήταν εσκεμμένη αποτυχία από μέρους τής      Ρωσσίας, ώστε νά νομίζουν οί εχθροί τής ότι ανακάλυψαν τήν αχίλλειον πτέρνα τού ραντάρ τούς… Ή μάλλον η αλήθεια είναι κάπου είς τό ενδιάμεσον…. Σκοπός τού ΝΑΤΟ είναι ό αστραπιαίος βομβαρδισμός τών ρωσσικών πόλεων μέ πυρηνικές, χυμικές καί βιολογικές βόμβες ταυτοχρόνως από τά F-35 καί F-22 RAPTOR, ένας βομβαρδισμός καί τέλος…. Ανάλογον σχέδιον έχει η Ρωσσία….

Τόν πόλεμον θά νικήσουν ώς επί τώ πλείστον τά ανεκδήλωτα πρός τό παρόν ηλεκτρονικά καί ηλεκτρομαγνητικά όπλα, ώστε νά κρούσουν κάθε ηλεκτρονική παροχή καί συνσκευή… Τότε κάποια χώρα εάν έχει αυτά υπόψιν πρέπει νά έχει είς τό οπλοστάσιον τής πρωτόγονα ή απαρχαιωμένα όπλα τά οποία δέν λειτουργούν μέ ηλεκτρονικές κεφαλές καί δέν είναι εξαρτημένα από τόν ηλεκτρονισμόν αλλά εξαρτημένα καί λειτουργούμενα από τήν πρώιμη μηχανική!…. Τό νά διαθέτεις αμφότερης γενεάς όπλα είναι τόσον σημαντικόν όσον νά διαθέτει ό ελεύθερος σκοπευτής καλασνίκωφ καί περίστροφον, αλλά καί ό τακτικός στρατός εισβολής σέ κατοικημένη περιοχή όπλα μακράς εμβέλειας μέ τηλεφακούς, τό καθένα σύν+πλήν+ρώνει τό άλλον!…

Τό πυροβολικόν κτυπάει μόνον μακρυά τό ίδιον καί τά αντιεροπορικά πυραυλικά συνστήματα S-….

συνέχεια τό συγκλονιστικόν Μέρος 2…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply
 1. Αυτόν το άρθρον/Αυτόν εξέπληξε/ότι εάν έναν μη επανδρωμένον/τους έναν μη επανδρωμένον αεροσκάφος/Αυτόν μπορεί/Έναν άλλο πλήγμα/Αυτόν μπορούσε/Αναλογον σχέδιον/
  ΒΛΑΜΜΈΝΕ ΚΑΝΕ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΤΟ ΆΡΘΡΟ ΗΛΊΘΙΕ!

  • Τραγούδησε έναν New York New York … evil cow….

   Σκόπιμα τά ορθογραφικα΄σωστά λάθη γιά νά βλάψω τήν βλακεία σού αλλά αντέδρασε διαφορετικά καί ενίσχυσε τήν βλακεία σού….
   σέ πείραξαν τά νί θά έχεις αιμορρόϊδες./..

   • Το ν και το ς ανεβάζουν την αξία του γραπτού και προφορικού λόγου όταν τοποθετούνται στο τέλος μιας λέξεις κυρίως όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν. Δυστυχώς για σένα δεν έχω αιμορροΐδες.
    Τα λάθη αυτά τα επαναλαμβάνεις σε κάθε άρθρο ,όταν σας ενημερώνουν για αυτά ακόμα και σκόπιμα να είναι υπάρχει σίγουρα ένας άλλος τρόπος να εκφράσεις τη σκέψη σου αποφεύγοντας την κατακρεουργηση της γλώσσας.
    Αυτά από έναν ομογενή Έλληνα και όχι ελλαδιτη που δεν είχε την ευκαιρία να γευτη την μητρική γλώσσα των προγόνων του σε σχέση με εσένα.
    Κατάλαβες τώρα η θα τραγουδήσεις εσύ το :δεν περνάς κυρά Μαρία δεν περνάς κυρά Μαριώ ?

 2. ΜΠΑΚ ΤΟΥ ΜΠΕΙΖΙΚΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ.

  Η ΦΑΣΑΡΙΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙΝ ΔΙΑΝ ΝΑ ΕΡΤΙΝ ΕΙΣΙΝ ΤΙΝ ΕΚΖΟΥΣΙΑΝΝΝ Ο ΕΝΑΣΣ. ΟΤΙΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΦΕΣ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟΝΝΝ ΔΕΝ ΝΙΚΑΕΙΝ ΠΟΤΕΝ ΚΑΝΕΙΣΣΣ. ΟΛΟΙΝ ΧΑΝΟΥΝ. Ο ΠΕΣΜΕΝΟΣΣΣ ΘΕΛΕΙΝ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙΝ. ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΤΙ ΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΑΧ ΚΑΙ ΒΑΧ.

  ΠΟΣΟΝ ΣΑΠΙΛΑΝ ΠΟΣΟΝ ΣΗΨΗΝ ΠΟΣΟΝ ΤΟΣΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΤΟΣΟΝ. ΟΥΤΕΝΕΣ Ο ΓΙΟΒΑΝΗΣΣΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΣΕΣ ΚΕΡΑΤΙΑΤΙΚΕΣ ΣΕΠΤΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΣ.

  Ο ΣΙΝΤΑΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣΣΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΙΞΗΝ, ΟΠΟΥ ΕΝΟΜΙΖΕΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣΣΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣΣΣ ΟΡΝΙΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΟΙ. ΝΙΣΑΦΙΝ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΔΗΛΑΔΗΝ ΤΩΡΑΝ ΕΣΥΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙΣΣΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΕ ΕΝΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ. ΕΙΤΕ ΕΠΙΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΔΙΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΝ ΑΥΤΗΣΣΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΥΣΣΣ ΣΣΣΥΝΕΔΕΣΜΟΥΣΣΣ.

  ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΝ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΟΣΣΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΑΣΣΣ ΠΑΡΕΙΝ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΥΠΑΡΧΕΙΝ Ο ΑΝΔΡΑΣΣΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΑΣΤΗΣΣΣ!!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοροναϊός : Στα πόσα ημερήσια κρούσματα θα σημάνει συναγερμός στην κυβέρνηση – Η κρίσιμη περίδοος για καραντίνα

Τίγρη αγκαλιάζει δέντρο- Χρειάστηκε 11 μήνες για αυτή τη φωτογραφία, αλλά του χάρισε το μεγάλο βραβείo