05:07 - 19/10/2021

Τά Κατοχικά Νέα είναι στόχος τών Διεθνών Σατανιστών Κατασκόπων Αντικατασκοπείας, σοβαρομιλώ!…

 

Τά Κατοχικά Νέα είναι στόχος τών Διεθνών Σατανιστών Κατασκόπων Αντικατασκοπείας, σοβαρομιλώ!…

Τό ότι τά Κατοχικά Νέα είναι ιστολόγιον δράσης καί αντίδρασης κατασκόπων, καί κατάλαβε τί σού λέγω, ότι ήταν χώρος Αντικατασκοπείας, τό γνώριζα πάντοτε, άλλωστε όλα τά Ιστολόγια παρακολουθούντε από Κατασκόπους, άλλα δημιουργούντε από Κατασκόπους καί κάθ’ έναν μετράται πόσον καί πώς επηρεάζει… τά κοινά τά διάφορα κοινά μέ τήν έννοια τό κοινόν…

Τό διαδίκτυον αφού είναι καμωμένον από Κατασκόπους, από τί θά ήταν καμωμένον άρα γές; Χαχαχαχαχα! Μά πού ζείτε; Πού ζείτε καί δέν νοείτε πού ζείτε;… Καί ώς μόρφωμα κατασκόπων παρέχει όλες τίς λεπτομέρειες πρός εξέταση καί έρευνα, από τό πόσοι καί ποίοι επισκέπτοντε ποία ιστολόγια πόσον συχνά καί μέ τί διαφορές αυτά που επισκέπτοντε…

Αυτά είναι γνωστά… Καί άλλα ελληνικά Ιστολόγια είναι στό μάτι τού κακού, σάς τό είπε καί ό Γκόνος…

Εκείνον όμως που θέλω νά προσέξετε, είναι ότι έχουν χάσει επί τέλους τήν υπομονή τούς, καί εκφράζοντε σέ σχόλια τρόπων τινών ώστε νά γίνοντε ολοφάνεροι, χαχαχαχα!…

Οί ίδιοι Κατάσκοποι εμφανίζοντε μέ διαφορετικά ονόματα, προσωπικότητες, πίστεις ακόμη καί αντιφατικές, αλλά τά κάλπικα πρόσωπα τούς σέ πολλούς είναι ολοφάνερα, σέ άλλους όμως όχι τόσον εμφανέστατα, ώστε νά σάς κρούσω τόν κώδωνα τού κινδύνου νά σάς παρασύρουν…

Κατάσκοποι που καταστρέφουν εμάς τούς  Χριστιανούς καί Έλληνες, Λαούς καί Ανθρώπους έξ’ ανέκαθεν, ωμιλούν δι’ ό,τι καί άν μιλούν καί έστω εάν μιλούν μέ λόγια αντικρουώμενα δήθεν μέσα από διάφορα ψευδοπρόσωπα σχολιαστών, μέ τά ίδια ΜΟΤΙΒΑ!… Έναν άλλον που κάνουν είναι νά μιλούν μεταξύ τούς ωσάν νά μιλάνε κάπου κρυφά καί απομονωμένα ενώ ουσιαστικά μιλάνε διά νά τούς διαβάζουμε, προσποιούμενοι ότι δέν τό εξεύρουν ότι τούς διαβάζουμε, μέ μία γλώσσα δήθεν ειλικρίνειας διά νά επηρεάσουν τήν καλοσύνη μάς διά τήν δήθεν άδικη συμπεριφορά μάς, υποψία μάς καί προκατάληψη μάς, εναντίον τούς… Όπου καί εάν τούς συναντήσετε μιλάνε ώς νά μιλάνε μηχανές καί τώ όντι μιλάνε μηχανές τού σατανά!…

Τά Κατοχικά Νέα είναι είς τό στόχαστρον, γνωρίζω καί τούς βαθύτερους λόγους αλλά δέν θά τούς αναφέρω, όσοι μπορείτε μαντέψετε τούς μέ μαντεία στοιχείων καί προσαρμογών…

Όταν υπάρχει Κατοχή ό Εχθρός δέν θέλει τούς Κατεχόμενους νά μιλάνε γιά Κατοχή καί Ελευθερία αλλά γιά Ελευθερία που είναι η ίδια η Κατοχή!… χαχαχαχα! Κατάλαβες;….

Εκεί που ήθελαν νά μάς ξετρυπώσουν ενώ ποτέ δέν είμασταν τρυπωμένοι, Καταφέραμε νά τούς ξετρυπώσουμε καί ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, αλλά δέν λέω άλλα./… καί μήν νομίζετε ότι δέν υπάρχουν άλλα…

Φυλάξετε, κλέψετε, εντοπίστε καιρούς καί τρόφιμα, οί καιροί καί τά τρόφιμα είναι όπλα, τά όπλα είναι καιροί καί τρόφιμα…

Συγχύσθηκε ό διάβολος καί δέν εξεύρει εάν θέλει νά φέρει ειρήνη πρίν τόν πόλεμον ή πόλεμον πρίν τήν ειρήνη, αυτόν σάς τό λέγω κυριολεκτικώς, θά φέρει καταιγίδες σύγχυσης, διότι σ’ αυτά τά κάνει σαλάτα μαντάρα…

Διάβασα έναν σχόλιον ότι σ’ όσους δέν πειάνει η εφαρμογή σύναψης τών αρμών/πάζωλ τού μικροψήγματος γίνοντε θρομβώσεις, δηλαδή ό οργανισμός είτε αποδέχεται τήν μετάλλαξη είτε όχι ώστε διά τής πάλης τού καί δηλητηρίασης τού από τούς αρμούς νά θρομβώνει… Σάς είχα ειπεί πρό καιρού ότι στόχος τούς πρώτος δέν είναι νά σκοτώσουν μέ τά εμβόλια αλλά νά βάλουν μικροψήγματα διότι άμα τά βάλουν αυτά όποτε θέλουν σέ σκοτώσουν καί συνάμα εάν αποθάνουν όλοι οί πρωτοεμβολιασμένοι τότε δέν θ’ ακολουθήσουν άλλοι μέ απτά παραδείγματα εναντίον, εξού καί τά πλασέμπω. Σάς είπα ότι θά βάζουν συνεχώς καινούργια εμβόλια ώστε είτε νά μεταλλαχθούν είτε ν’ αποθάνουν…

Κατάλαβες; Ό διάβολος δέν γνωρίζει εάν θέλει ασελγήν ειρήνην ή ασελγήν πόλεμον πρωτίστως καί δευτερίστως χαχαχαχα διά τήν λέξη!…

Πολλοί Φαύλοι Κύκλοι καί Συγκύκλοι θά ενεμφανισθούν συντόμως καί θά γίνουν μαλλιά κουβάρια… Η σιωπή κρύβει ρεύματα, θηρία καί καινούργιες υπουλίες που θά τίς μεσολαβούν πιθανόν προσωρινές εξεγελαστικές ηλιακάδες!…

Βασικά έχουν μεταλλάξει ανθρώπους σ’ εργαστήρια, αλλά δέν καταλάβουν διατί δέν μεταλλάσσοντε όσοι κυκλοφορούν ελεύθεροι έξωθεν τών εργαστηρίων ακόμη καί σέ καραττίνες! Θά τό λύσουν, τό λύνουν, αλλά τούς Αγιασμούς, τήν Θεία Κοινωνία, τήν Προσευχή, τήν Ταπείνωση, τήν Θερμή Διακαή Πίστη δέν τίς λύνουν καί πρέπει νά εύρουν τρόπους νά σέ κάνουν νά εξοφλήσεις καί αποπέμψεις ή καί απεταξάμεις αυτές τίς Ιερές Συχνότητες μέ αναθεματίσεις = ανά+θέμα… ζώ… κακίας, παραπόνων, οργής που νά συνοδεύουν όμως καί μίσος ή απιστία πρός Τόν Θεόν Τής Αγίας Γραφής!…

Έχουν πάθει ό,τι είχαν πάθει οί Τέκτονες τού ναού τού Σολομώντα, μέ τόν Τριειδές Δένδρον/Κορμόν που τό εφάρμοζαν καί πότε ήταν κοντύτερον καί πότε μακρύτερον, ώσπου έμεινε όσον ήταν καί όπως ήταν όταν Ενσταυρώθηκε επ’ Αυτού Ό Ιάσων Χριστός!

Τό Τίμιον Τρίξυλον που πολλοί έχουν είς τά σπίτια τούς φυλακτόν!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. Ωραίο και σωστό.Φυσικά και κατάλαβα σε ποιούς αναφέρεσαι αλλά να ξέρεις από αυτούς δεν πείθονται οι άνθρωποι με αξίες σταθερές, πείθονται μόνον εκείνοι που σήμερα πιστεύουν το άλφα και αύριο τους πείθει κάποιος για το βήτα..Οπότε μην τους δίνεις σημασία, καλά έκανες και το ανέφερες ωστόσο για να ξέρουν ότι ξέρεις.Καλημέρα σε όλους!

 2. ΑΛΑΪΑΔΟΥ ΜΙΧ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/19/2021 @ 11:25 ΠΜ

  Φυλάξετε, κλέψετε, εντοπίστε καιρούς καί τρόφιμα, οί καιροί καί τά τρόφιμα είναι όπλα, τά όπλα είναι καιροί καί τρόφιμα…

  κλέψετε ;;;;;

  κ.ΓΕΡΙΜΟΥ ,ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΟΤΙ ΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΟΓΚΟΛ;;;;;;;
  ΕΙΣΘΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ Η’ ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ;;;;;
  ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΘΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;;;;;
  ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ;;;;
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΚΟΝΟ Η ΌΧΙ;;;;

 3. Πώς κοροϊδέψαμε έτσι όμως την δήθεν ανθρώπινη Ελίτ. Θέλει και το ανθρώπινο σκουλίκι να γίνει Ελίτ. Τους βοηθήσαμε εμείς να γίνουν πλούσιοι, τους δώσαμε την ηλεκτρική τεχνολογία και τους υποσχεθήκαμε παγκόσμια κυριαρχία και έλεγχο με την τεχνολογία μας. Όμως τώρα που εθίστηκαν οι άνθρωποι στην τεχνολογία του ρεύματος, τώρα η ζωή τους παγκόσμια εξαρτάται από το ρεύμα! Τώρα θα τους κόψουμε το ρεύμα με το ηλιακό φλας και μετά θα ψοφήσουν όλοι σαν τις μύγες. Δεν θα έχουν νερό, ζεστασιά και τίποτα! 🙂

 4. ΠάνοςΓέριμου 10/22/2021 @ 6:02 ΠΜ

  Αλαϊδου, δέν πήρες, προσπαθησε νά πάρεις… εκτός άν παίρνεις καί κάνεις πώς δέν παίρνεις, επειδή απλά είσαι άλλη ή αλλού… Όταν θά είσαι εκτός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ακόμη καί νά αναπνέεις θά είναι κλεψιά… Γι’ αυτό σού είπα πάρε… Δέν θά κλέψεις τόν φτωχόν καί τίμιον, θά κλέψεις αυτόν που σού τά έκλεψε όλα, τόν κλέπτην διά “νόμου” καί όποιον θέλει νά σέ καταβάλει…

 5. ΑΛΑΪΑΔΟΥ ΜΙΧ.ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10/22/2021 @ 7:35 ΜΜ

  δέν πήρες, προσπαθησε νά πάρεις… εκτός άν παίρνεις καί κάνεις πώς δέν παίρνεις, επειδή απλά είσαι άλλη ή αλλού…

  ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;;
  ΕΙΜΑΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧ. ΑΛΑΪΑΔΟΥ.
  ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ.
  ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΜΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.
  ΖΗΤΑ ΜΟΥ ΣΥΓΝΩΜΗ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*