Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
14:06 - 14/09/2021

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 2

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 2

Αφού αναγνώσετε τό Προοίμιον τού Μέρος 1 προχωρούμε…

Από τό Μέρος 1 διαβάζουμε τά εξής: «Υπάρχουν εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ζωές τούς. Εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τά ταξείδια τούς, τές απολαύσεις καί τά υπάρχοντα τούς.. Εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ζωές τούς καί εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ψυχές τούς… Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση Τετραπιθανότητος….». (Εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τίς ψυχές τούς)…

Εάν προσθέσουμε αυτοί που εμβολιάστηκαν ή δέν εμβολιάστηκαν έκ διαφόρων λόγων τότε προκείπτει τό ανάμεικτον καί εάν τό διαχωρίσουμε σέ δύο μέρη ήτοι εμβολιασμένοι έκ διαφόρων λόγων καί ανεμβολίαστοι έκ διαφόρων λόγων τότε προκείπτουν δύο ανάμεικτα ήτοι Εξαπιθανότητα καί δύο Ουδέτερα ήτοι ανεμβολίαστοι δι’ ουδέτερους λόγους καί εμβολιασμένοι δι’ ουδέτερους λόγους, ασπούμε επειδή τό είπε ό νόμος ή ψευδονόμος ή ό αρχών τής οικογένειας, παρέας, φιλίας, προκύπτει Οκταπιθανότητα…

Απλά παραθέτω κάθε λακωνική λεπτομερή προέκταση προαίρεσης… τών ανθρώπων…

Λοιπόν, βλέπουμε κυρίως ανθρώπους που εμβολιάστηκαν από φόβον πρός τόν κορωνοϊόν, τόν περιορισμόν ελευθεριών, τήν σωτηρία τής εργασίας τούς καί τού κράτους, ήτοι Τετραπιθανότητα… Σέ προέκταση ολίγον απ’ όλα ή όλα ή μέρος αυτών… Καί έν μέρει από ουδέτερους ζωώδεις λόγους σέ όσους ισχύουν, ήτοι Εξαπιθανότητα…

Βλέπουμε ανθρώπους νά μήν εμβολιάστηκαν από φόβον τού εμβολίου, από μίσος δικαιολογημένον πρός τό κράτος καί τίς ύπουλες σκοπιμότητες τού κράτους ή τού υπερκράτους που τό ελέγχει, από πεποίθηση νά σώσουν τήν ελευθερία τού καί τά δικαιώματα τούς καί από πεποίθηση νά μήν απωλαίσουν τίς ψυχές τούς… Από ανάμεικτους έν λόγω λόγους καί έν μέρει από ουδέτερους ζωώδεις λόγους νοητικής αφασίας σέ όσους ισχύουν, ήτοι Εξαπιθανότητα…

Δύο Εξαπιθανότητες ισούντε μέ μία Δωδεκαπιθανότητα… Είς αμφότερα τά Μέρη τού άρθρου σάς κάνω μία Μαθηματική Ανάπτυξη Πιθανοτήτων σκέψης, παρόρμησης, απόφασης, προαίρεσης, ανησυχίας…

Σέ κάθε περίπτωση εμβολιασμένοι καί ανεμβολίαστοι φοβούντε, διαφορετικά πράγματα, ανθρώπους, προοπτικές, σκοπιμότητες, συνωμοσίες, έστω καί άν η συνωμοσία προέρχεται από τήν φύση ή κλίκας σέ εργαστήρια ή αμφότερα…

Μέρος οπαδών έκαστης παράταξης θεωρούν εαυτούς ή αντιπαραταγμένους δειλούς ή αμφότερους δειλούς ή μέρος έξ’ αμφοτέρων παρατάξεων δειλούς, ήτοι μία Τετραπιθανότητα…

Κάποιοι φοβούντε τόν διάβολον καί άλλοι τόν θάνατον, ενώ άλλοι έν έκ τών δύο, άλλοι αμφότερους καί τινοί κανέναν έκ τών δύο… Ήτοι, μία Τετραπιθανότητα…

Όλ’ αυτά μέ Ψυχρά Μαθηματικά, μέ Θερμά/Ζεστά Μαθηματικά τά πράγματα αλλάζουν, οί ενέργειες μεταμορφώνοντε, αναλόγως βαθμών καί άλλων Υπομαθηματικών Περιοχόμενων… καί Περιχυνόμενων…!

Φοβάσαι τυφλά τόν κορωνοϊόν καί εμπιστεύεσαι τυφλά τό εμβόλιον; Μαύρη τυφλίδα π’ πέσε εδώ στήν μαύρη τύφλα!… Λαμβάνεις διαταγές καί εκτελείς έκ διαφόρων λόγω καί από συμφέρον βεβαίως…

Φοβάσαι τυφλά τό εμβόλιον καί εμπιστεύεσαι τυφλά τόν κορωνοϊόν; Δέν υπάρχει τέτοια περίπτωση ψυχολογίας, εάν τήν εντοπίσετε πρέπει νά τήν αναλύσουμε, αλλά δέν συμπεριλαμβάνεται είς τήν περίπτωση τής πεποίθησης ότι ό κορωνοϊός είναι θέλημα Θεού διά νά εξαφανίσει τήν παναμαρτία καί δή τήν Παμπυλώνα τήν μεγάλη όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που είς τέτοια περίπτωση δέν φοβάσαι τόν κορωνοϊόν ούτε τόν λατρεύεις, αλλά προχωρείς είς απόρριψη τού εμβολιασμού καί δέν φοβάσαι τόν κορωνοϊόν αλλά τήν αμαρτία από τό ημιχάραγμα ή εσωχάραγμα ή αρραβώνα μέ τό χάραγμα όπως είπε ένας Ελληνοκύπριος ιερέας που είναι τό παμπόνηρον εμβόλιον!…

Αυτοί που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τίς ζωές τούς καί αυτοί που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τίς ζωές τούς από τά εμβόλια αλλά δέν έχουν προέκταση μή εμβολιασμού τής σωτηρίας τής ψυχής έν μέρει ή πλήρως καί δή πρωταρχικώς, ευρίσκοντε είς τόν ίδιον λέβητα κρίσης, αλλά οί πρώτοι περισσότερον…

Αυτοί που είναι θρήσκοι καί εμβολιάστηκαν παρότι άκουσαν ή καί ίσως έπρεπε νά είχαν ακούσει ότι τό εμβόλιον ενδεχομένως νά είναι τό χάραγμα ή έναν ημιχάραγμα, είναι θαρρώ σέ χειρότερη κατάσταση λέβητα κρίσης!… Διότι είτε υποκρίνοντε έναντι τής θρησκείας ή δειλίασαν ή απίστησαν αιφνίς μέ τήν πρώτη πανίσχυρη δοκιμασία! Είς τήν Αποκάλυψη γράφεται ότι δέν έχουν θέση είς τά ανάκτορα Τού Θεού μεταξύ άλλων καί οί δειλοί!…

Αυτοί που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν ζωές καί ψυχές τούς είναι σέ καλόν δρόμον. Ενώ αυτοί που δέν εμβολιάστηκαν καθαρά καί μόνον απ’ Αγάπη πρός Τόν Θεόν καί τίς ψυχές τούς καί αδιαφορούν περί σωτηρίας ή μή τού σαρκίου είναι σέ καλύτερον δρόμον!…

Ώδε προκύπτει μία άλλη Τετραπιθανότητα πειό φιλοσοφική καί βαθειά, πειό Ευπεριεκτική!… μέ περισσότερα λόγια καί ολιγότερη λακωνικότητα Μαθηματικής Ανάρτησης Τού Λόγου!…

Είτε εμβολιάζεσαι είτε δέν εμβολιάζεσαι διά νά σώσεις σαρκίον, σαρκίον θά λάβεις!… Εάν δέν εμβολιάζεσαι διά νά σώσεις ψυχήν, ψυχήν σεσωσμένη θά λάβεις, επειδή θυσιάζεις τήν ζωήν σού διά τήν ψυχήν σού, χάνεις είς αυτόν τόν κόσμον τήν ψυχήν σού διά νά τήν εύρεις σώαν καί αβλαβήν από Τόν Χριστόν είς τήν μετά θάνατον ζωήν!…

Εσύ που είσαι παπάς καί έβγαζες λόγον περί Πίστης καί τώρα χέστηκες από τόν κορωνοϊόν καί ενώ είναι αυτός ή έστω τά φάρμακα θεραπείας, καί τό γνωρίζεις, παραγωγή τών σατανοσιωνιστών ζάμπλουτων, δέν μάς τά λές καλά! Ωμιλούσες διά Πίστη αλλά μέ τήν πρώτη σφαλιάρα δοκιμασίας έκ Θεού τά έχασες καί είπες ναί είς τόν εμβολιασμόν!… Εσύ πάλαι που ήσουν ή είσαι λαϊκός Πιστός καί λάτρευες τόν έκαστου τίτλου παπά αλλά δέν εμβάθυνες σέ Ιερά Λόγια τών Ευαγγελίων όλης τής Αγίας Γραφής καί κάνεις ό,τι σού ειπούν οί παπάδες που έχεις συναισθηματική ωραιοεξάρτηση μέ κάποιον τρόπον καί ενώ άλλοι παπάδες εναντιώνοντε είς τά εμβόλια καί δέν διερωτάσαι διατί, προχωρώντας σέ ότι σού λέγει ό παπάς τής Εκκλησίας που πηγαίνεις ή εμπιστεύεσαι, θά λάβεις ό,τι θά λάβει καί ό έν λόγω παπάς…

Άς ιδούμε τήν Λογική από Οπτική Πίστης Χριστού… Αφού βρέ μπουμπούνα υπάρχει μία περίπτωση έστω είς τό εκατομμύριον τό εμβόλιον νά είναι χάραγμα ή ημιχάραγμα ή εσωημιχάραγμα ή αρραβώνας μέ τό χάραγμα, απλά δέν τό παίρνεις εάν η έγνοια σού είναι η ψυχή σού, χαχαχαχα!… Εάν έναν ποτόν ή φαγητόν είχες υπόνοια έστω μία περίπτωση είς τό τρισεκατομμύριον ότι φέρει δηλητήριον που σκοτώνει τήν ζωήν σού καί όχι δά τήν ψυχήν σού δέν θά τό λάμβανες! Διά χάριν τού σαρκίου σού βεβαίως καί συνάμα επειδή είναι πολύ εύκολον, τρώς έναν άλλον φαγητόν καί πίνεις έναν άλλον ποτόν, χαχαχα, καμμία δοκιμασία, απλή έξυπνη πονηριά αυτοσυντήρησης…

Τώρα όμως δέχθηκες τό εμβόλιον παρότι υπάρχει μία περίπτωση έστω είς τό τρισεκατομμύριον νά εμπεριέχει εκτός από βλαπτικά στοιχεία πρός τό σαρκίον που μάς είναι αδιάφορον εάν είμαστε Ψυχιστές, σωματίδια από θυσιασμένα παιδιά, ανθρώπους καί ζώα που θά μολύνουν μέ τήν σατανική τελετή τούς ψυχή τέ καί σώματι καί δέν τό πήρες είδηση ή τό παράκουσες προσποιούμενος ότι δέν άκουσες, δέν ήξευρες, ή φρόντισες επιμελώς νά μήν ακούεις καί νά μήν γνωρίζεις, ήτοι απέφυγες τήν Αλήθεια ώστε νά μήν έχεις τάχατες κρίση διά κάτι που εντεχνεώς δέν άκουσες, παράκουσες, δέν γνώριζες… Καί όλ’ αυτά γνωρίζωντας ίσως τό θαύμα τού Αγίου Θεοδώρου τού Τήρων όταν οραμάτησε τόν Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινούπολης νά στείλει Χριστιανούς νά ειδοποιήσουν όλους τούς Χριστιανούς νά μήν αγοράσουν ζαρζαβαντικά, χόρτα, βολβούς, καρπούς από τίς αγορές τής Κωνσταντινούπολης Παραμονή Χριστουγέννων, που θά προμήθευε μέ διάταγμα αυτήν τήν φοράν ό Ιουλιανός ό Παραβάτης, διότι τά έχει ραντίσει μέ ύδωρ αναμεμειγμένον μέ θυσιάσματα από ειδωλολατρικές τελετές, ώστε νά μήν Ενεργοποιηθεί καί νά μήν έρθει η Χάρις Τού Αγίου Πνεύματος μέσα από τήν Θεία Κοινωνία τήν επομένη ημέρα τών Χριστουγέννων…

Τώρα όμως ενώ γνωρίζεις τόσα σατανικά που γίνοντε καί από ποίους, εσύ αδιαφορείς, σφυρίζεις ανέμελλα καί προχωρείς…

Βεβαίως κάποιοι πιστεύουν ότι τά εμβόλια δέν έχουν σχέση μέ τήν ψυχήν όντες θρήσκοι βαθειά ίσως, ομοιάζουν μέ εκείνους που από τήν απέναντι ώς άθεοι δέν κάνουν τά εμβόλια διά νά σώσουν τά σαρκία τούς ή κάνουν τά εμβόλια διά νά σώσουν τά σαρκία τούς…

Ό διάβολος είναι πολυμήχανος πρίν τόν πολυμήχανον Οδυσσέα… ουδέν άλλον περί τούτου σχόλιον!… Μέ πήρα βαθειά… διότι είναι υπερχιλιετηριδόβιος, ίσως καί υπερεκατομμυριόβιος!…

Τί σού μένει; Σού μένει νά Μετανοήσεις εάν τήν έπαθες καί νά προσευχηθείς νά μήν τήν πάθεις εάν δέν τήν έπαθες ακόμη, αλλά η πολυβία τής βιωτής σέ σύγκραμα μέ τούς πειρασμούς τού διαβόλου καί τίς δοκιμασίες Πίστης Τού Θεού βεβαίως σέ ταλανίζουν όπως έκαστον μάς…

Πειάνουν τίς μορφές τών προσώπων τών κουνουπιών καί τές κάνουν «εξωγήϊνους»… Συνάμα τροποποιούν τά κουνούπια διά μαζική επίθεση, ήδη εξαπόλυσαν χιλιάδες είς τό Μαϊάμι υπό Βήλ Παμπύλα καί αλλαχού είς τίς Η.Π.Α…. Μέ τί θά σέ τσιμπούν καί τί θά σού διεισδύουν μπορείς νά τό αναγάγεις είς τήν Λογική τής Φαντασίας καί τήν Φαντασία τής Λογικής…

Κουνούπι = κώνωψ = κωνική όψη… συμβολισμός καί αυτός… Μήν γίνεσαι ό κώνωψ «τούς»….

Αναρωτιέμαι διά τούς μισθούς που θά μιλήσουμε είς τό Μέρος 3….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (4)

  1. ΓΡΑΦΕΝΙΟ – ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

    https://rumble.com/vmhu2f-37783671.html?mref=6zof&mrefc=17

  2. ΠάνοςΓέριμου 09/16/2021 @ 4:19 ΠΜ

    Φίλε Μαύρε Γάτε ανέβασα τήν έρευνα σού, Ό Θεός νά σ’ ευλογεί είτε πιστεύεις είτε δέν Πιστεύεις. Εάν έχεις καί άλλα παρόμοια, βάζε νά τά ανεβάζουμε διά τό καλόν όλων, η ισχύς έν τή ενώσει…! εύγε!…

  3. ΠάνοςΓέριμου 09/16/2021 @ 4:21 ΠΜ

    Φίλε Κώστα, Ό Θεός μαζύν σού, ανεβάζω τήν έρευνα σού αμέσως!… Ό Θεός νά έχει καλά τήν μάγγισα τσαχπίνα Χριστιανή τού βίδεο…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*