ΣΤΗΝ ΑΣΕΛΗΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 29/12/2016……

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΑΡΕΙ!!!ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ…ΣΤΗΝ ΑΣΕΛΗΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 29/12/2016……

ΣΟΚΑΡΕΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ…
Πέμπτη 29/12/2016 είναι η ασέληνη νύκτα και πολλά μποφόρ
ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
Ἔχω ἐδῶ καί λίγο καιρό, τήν πληροφορία ἀπό προσευχόμενο πρόσωπο, πού πῆρε τήν ἀποκάλυψη, ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἐπιλέξει νύχτα μέ εἰδικές καιρικές συνθῆκες γιά νά ἐκτελέσουν τήν κατάληψη ὅσο πιό ἀθόρυβα καί ἀπαρατήρητα. Ἔχουν ἐπιλέξει: «Ἀσέληνο[1] νύχτα μέ πάρα πολύ δυνατό ἀέρα».

Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Μετά τήν ἀναχώρηση (16-11-2016) ἀπό τήν πατρίδα μας τοῦ παγκόσμιου Δυνάστη καί φίλου τῶν Σιωνιστῶν, Τούρκων καί Κούρδων, ὄχι ὅμως καί τῶν Ἑλλήνων, ἑτοιμάστῆτε ἀδελφοί μου συνέλληνες νά ἀντιμετωπίσουμε τήν μεγάλη θλίψη πού θά μᾶς δημιουργήσουν:

α) Ἡ μεγαλύτερη ἐθνική προδοσία ἀπό τῆς δημιουργίας τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τόν Τριδικό Θεό ἡμῶν, διά τῆς παραχωρήσεως Ἁγίας ἑλληνικῆς γῆς στούς προαιώνιους ἐχθρούς μας, Τούρκους Ἀγαρηνούς.
β) Ἡ μεγάλη πείνα πού θά μᾶς βρεῖ παράλληλα μέ τόν πειρασμό τῶν Τούρκων. Κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, θά εἶναι μερικῶν μηνῶν ἀλλά καί πολύ μεγαλύτερη τῆς πείνας τοῦ 2ου παγκοσμίου πολέμου (σύμφωνα μέ ἄλλους πατέρες).
γ) Ὁ μεγάλος σεισμός. Σέ ὅσους ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἀπό τόν πανάγαθο Θεό μας τό εἴδος τοῦ σεισμοῦ ἔχουν τρομάξει.
Ἀντίβαρο καί παρηγορία στίς παραπάνω θλίψεις εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ μας, νά μή λάβουμε μέρος στόν πόλεμο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στόν ὁποῖο ὅποιος λάβει μέρος θά καταστραφεῖ.
Ἄλλη μιά ἀκόμη μεγαλύτερη παρηγορία εἶναι αὐτή πού μᾶς προτείνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Χρειάζεται ὅμως νά κάνουμε ἐπιτέλους τώρα, ἕνα λεπτό πρίν τά γεγονότα, ἁγία χρήση τοῦ αὐτεξουσίου μας. Τί μᾶς λέει ὁ Ἅγιος; «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος σᾶς λέω μή φοβηθεῖτε. Ἀπό τό χέρι τοῦ Χριστοῦ πιαστεῖτε νά σωθεῖτε!».


Θεραπεία της σεξουαλικής ανικανότητας

Το φυτικο σκεύασμα που θεραπεύει τα προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας χωρις καμία παρενέργεια

Το μοναδικό 100% φυτικό σκεύασμα που θεραπεύει το πρόβλημα και δεν το συντηρεί οπως αλλα χημικά γνωστά προιόντα με παρενέργειεςΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΦΥΓΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

Ὅλα ἔτσι ἔδειξαν. Αὐτό σημαίνει, ὅτι οἱ προδότες κυβερνῆτες μας, συγκαταβαίνοντας, ἔσκυψαν τόσο-ὅσο νά εὐχαριστήσουν τόν ὑψηλό τους ἐπισκέπτη. Εἶναι μιά κίνηση πού ἔχουν ἐπαναλάβει γιά μικρότερες ἐθνικές προδοσίες, ὅλες οἱ προηγούμενες γενιές τῶν πολιτικῶν μας, ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’50 καί μετά, γι’ αὐτό καί χάσαμε Ἕλληνες καί Ἑλλάδα τό 1955 στήν Κωνσταντινούπολη καί τό 1974 στήν Κύπρο. Ἡ νέα προδοσία ὅμως δέν ἔχει ξαναγίνει. Ὅλα τά κόμματα τῆς Βουλῆς γνωρίζουν περί τῆς προδοσίας, κανένα ὅμως δέν ἀντιδρᾶ, ἡ Ἱερά Σύνοδος, τό Πατριαρχεῖο, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, οἱ ὀργανώσεις τῆς Ἐκκλησίας «Ζωή» καί «Σωτήρ», ὅλοι γνωρίζουν περί τῆς προδοσίας καί ὅλοι παριστάνουν τούς μουγκούς. Ἄρα ἔχουν εὐθύνη στήν προδοσία.

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Ἔχω ἐδῶ καί λίγο καιρό, τήν πληροφορία ἀπό προσευχόμενο πρόσωπο, πού πῆρε τήν ἀποκάλυψη, ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἐπιλέξει νύχτα μέ εἰδικές καιρικές συνθῆκες γιά νά ἐκτελέσουν τήν κατάληψη ὅσο πιό ἀθόρυβα καί ἀπαρατήρητα. Ἔχουν ἐπιλέξει: «Ἀσέληνο[1] νύχτα μέ πάρα πολύ δυνατό ἀέρα».

Ἐπειδή δέν ἔπαυσα νά προσεύχομαι, πρίν ἀλλά κάι μετά τήν εἴδηση, γιά νά δοῦμε ἡ προσευχή τί ἀπέδωσε.

Ἄν κάποιος πού εἶχε τήν δυνατότητα νά κάνει τά ραντάρ[2] τῶν ἑλληνικῶν νήσων νά βγοῦν ἐκτός λειτουργίας στή διάρκεια τῆς ἐπιχειρήσεως τῶν Τούρκων στά νησιά μας, τούς διαβεβαίωνε ὅτι θά τούς κάνει τό δῶρο αὐτό, (με λένε Obama), οἱ Τοῦρκοι τί ἄλλο περισσότερο στρατηγικό θά εἶχαν νά ἐπιλέξουν γιά νά μποῦν ἀθόρυβα μέσα στό λιμάνι τῆς Χίου π.χ. ἀπό μιά ἀσέληνο καί μέ πολλά μποφόρ νύχτα; Μέ αὐτές τίς καιρικές συνθῆκες περιορίζουν τήν ἐπιτυχή παρατήρηση τῶν Βιγλατόρων (παρατηρητές, φύλακες) διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ἐξορμήσεως τοῦ τουρκικοῦ στόλου πρός τά ἐπιλεγμένα νησιά μας, μπαίνουν ἀθόρυβα στόν κόλπο τοῦ λιμανιοῦ καί τό καταλαμβάνουν. Βλέποντας ὁ Κύριος τούς Ἀγαρηνούς νά ἀναζητοῦν ἀσέληνο νύχτα μέ πολλά μποφόρ μπορεῖ νά ὁδηγήσει τό στόλο τους αὔτανδρο στό βυθό. Ἀμήν. Γένοιτο.

Πάλι ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς ἄφησε καί αὐτή τήν παρακαταθήκη: «Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ξεκινήσουν γιά νά μᾶς πάρουν τά νησιά μας, στά ἕξι μίλια θά καταποντισθοῦν». Δέν μᾶς ἀπεκάλυψε ποτέ τήν αἰτία, πού ὁ συνδυασμός τῶν πληροφοριῶν, ανθρωπίνως τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στά πολλά μποφόρ.
Η Πνευματική Αιτία όμως είναι άλλη: ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ!! Θα πω περισσότερα μετά τον ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ του Τουρκικού Στόλου!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ

Σηκωθεῖτε καί ὀργανωθεῖτε, ὅπως σᾶς συμβουλεύω στό πρῶτο καί ἀποκαλυπτικό κείμενό μου, μέ τίτλο «Πῶς ἀπ’ ἐδῶ παγκόσμιε δυνάστη;». (Link: http://geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.de/2016/11/blog-post.html)

Ἡ πατρίδα μας χρειάζεται ἕνα καθαρό κίνημα πατριωτῶν χριστιανῶν ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος, γιά νά μή βρεθεῖ πάλι ἀκέφαλη ὅπως τώρα, πού πῆραν τήν ἡγεσία οἱ προδότες καί ὁδήγησαν τήν φίλτατη πατρίδα μας στήν ἐξαφάνιση.

[1]Ἀσέληνες νύχτες ἕως τέλους τοῦ ἔτους ἔχουμε:
1) Τρίτη, 29/11/2016 Διονυσίου Κορινθίου ἱερομάρτυρος

2) Πέμπτη, 29/12/2016 Τῶν Ἁγίων 14. 000 Νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀνεραιθέντων.

[2] τά ραντάρ τῶν ἑλληνικῶν νήσων εἶναι Ἀμερικανικῆς κατασκευῆς καί πολύ εὔκολα οἱ Ἀμερικάνοι μέ ἕνα κουμπί ἀπό τό πλοῖο τους στό Αἰγαῖο τά βγάζουν ἐκτός λειτουργίας.

https://geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.gr/search?updated-max=2016-11-26T22:00:00%2B02:00&max-results=7&start=4&by-date=false

http://profitiesorthodoxias1.blogspot.gr/2016/12/2912.html

http://www.volcanotimes.com/2016/12/29122016.html

Loading...

56 thoughts on “ΣΤΗΝ ΑΣΕΛΗΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 29/12/2016……

  • Γιώργος Γλυφάδα says:

   BABIS από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δεν είναι ο μόνος ανόητος θρησκόληπτος! Ήδη έχεις 11 dislike και περιμένω και εγώ στο σχόλιό μου κάμποσα. Εκείνο όμως που σπάει όλα τα ρεκόρ ανοησίας είναι οι Βιγλάτορες που λόγω αέρα δεν θα μπορούν να δουν τους Τούρκους που έρχονται για απόβαση στην Χίο!!! Ε, ρε γλέντια χαχαχαχαχαχαχα Περιμένω τα dislike με αγονία για να μετρηθούμε!

     • Γιώργος Γλυφάδα says:

      Μην κοιτάζεις αν θα το κοιτάξω, κοίτα να κάνεις καμία ευχή να κοιτάνε οι Βιγλάτορες σήμερα το βράδυ που θα κάνουν απόβαση στην Χίο οι Τούρκοι, γιατί αν δεν κοιτάξουν καλά και δεν δουν τους Τούρκους, αύριο η Χίος θα είναι Τουρκική!!!! Ε, ρε γλέντια!

    • Ανώνυμος says:

     τιποτε δεν θα γινει… ακομα ! Οι θερμοκαμερες, βλεπουνε τα παντα, και πολυ καλα !
     εκεινο το πρωινο που θα Χρεωκοπησουνε Επισημα, τοτε να ερχισεις να φοβασαι ! Μεχρι τοτε… φραπε στις Εσπεριδες, πλατεια Γλυφαδας !!! (υπαρχουνε ακομα αραγε…)

     • Γιώργος Γλυφάδα says:

      Ζουν και βασιλεύουν φίλε μου. Και οι Θερμοκάμερες, τα ραντάε και οι δορυφόροι δεν πιάνουν μία μπροστά στους βιγλάτορες! Ξέρεις τί μάτι αετίσιο έχουν;;;; Τρώνε πολύ ψάρι φρέσκο χαχαχαχαχα

  • ΜΟΛΟΣΣΟΣ says:

   ΕΣΥ ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΚΡΑΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 ΜΠΑΜΠΗ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ. ΚΟΥΡΑΔΟΜΗΧΑΝΗ.

  • Heron says:

   Η μπαμπεσιά είναι συνώνυμο των Τούρκων , και μιά απόπειρα εισβόλής τους προετοιμασμένη κατάληλα απο”υψηλούς φίλους”ειναι κοινό χαρακτηριστικό τους . Ουδέποτε έδωσαν μάχη επιίσοις όροις ,και πάντοτε είχαν βοήθεια απο άλλους , παρόλο το υποτιθέμενο ή μη πλήθος και την δύναμή τους (βλέπε Κύπρο ) που ουσιαστικά τους χαρίστηκε με την συνδρομή των Αγγλοαμερικανών , και την προδοσία κάποιων “Ελλήνων”. Τα κάστρα παίρνονται απο μέσα . Και όσο για τα Ραντάρ ο”θρησκόληπτος” ακόμη κι εδώ , έχει απόλυτο δίκιο σε ότι αφορά τον έλεγχο τους απο τους Αμερικάνους . Θα μπορούσαν να τα αδρανοποιήσουν ακόμη και με δική τους μόνο πρωτοβουλία . Εξάλλου μην ξεχνάτε τα εμπόδια που έφεραν να μπεί στην παραγωγή το Ελληνικής κατασκευής και τεχνολογίας ραντάρ που σαρώνει χωρίς να ανιχνεύεται ! Και όχι μόνο αυτό . Καλό είναι να λές την γνώμη σου και το τί πιστεύεις. Είναι όμως ανάρμοστο να προσβάλεις τον άλλο χωρίς λόγο . Στο κάτω κάτω δεν σου έδωσε το δικαίωμα . Πές αυτό που πιστεύεις με κόσμιο τρόπο και τέλος ,τον αποκαλείς “άρρωστο και θρησκόληπτο”ο ίδιος όμως ζείς μέσα στο ψέμα. Σαν πολύ σίγουρος να είσαι .Εδώ δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο ,ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα και σύ το παίζεις αραχτός και λάϊτ.

   • Ανώνυμος says:

    Ενω εσυ λες την γνωμη σου με κοσμιο τροπο ε?? [Heron 13 Νοεμβρίου 2016 @ 22:41 Τι έγινε μάγκα ; Επειδή είσαι φρέσκος και νεοφώτιστος στον παγανισμό – ειδωλολατρεία και έχεις την ονείρωξη ότι «ανακάλυψες την Αμερική» και θέλεις να «δείξεις» στους ομοίους σου ότι είσαι «κάτι» θα χάσουμε εμείς την ησυχία μας ; ΚΑΒΑΛΗΜΈΝΕ ! Νευρόσπαστο ψυχάκια ! Άμα τρώγεσαι με τα ρούχα σου , άντε να δαγκώσεις κανέναν του σιναφιού σου , που είστε που είστε , όλοι σας ψυχικά άρρωστοι τρελαμένοι και τόσο υστερικοί που καίτε ασφάλειες από τον φθόνο και την κακία σας. Α , και χαιρετισμούς στον Σούπερμαν.] εχεις πολυ γελιο.

    • Heron says:

     Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους ! Φυσικά και δεν αρνούμαι αυτά που λές . Τί νόμιζες πως θα πώ όχι ; Ή θα αρχίσω να κλαίω και να το παίζω θύμα όπως εσείς ; Η αντιπάθεια και η περιφρόνηση μου προς εσάς δεν έχει σχέση με το τί πιστεύετε , αλλά με την εμπάθεια , το φθόνο , την χυδαιότητα , την κουτοπονηριά , το θράσος και την ψυχοτική τρέλα που σας χαρακτηρίζει! Ναι!
     Όντως τα έχω πει όλα αυτά και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να πώ περισσότερα . Πλην όμως δεν το ξεκίνησα εγώ . Και φυσικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου κορόϊδο , και βεβαίως αν κάνω λάθος σε κάτι θα το παραδεχτώ , επίσης δέχομαι οτι είμαι ένας ατελής άνθρωπος όπως ΟΛΟΙ και δεν χρησιμοποιω 2 μέτρα και σταθμά όπως κάνετε εσείς , και ο ανυπόληπτος αγράμματος ψευτόμαγκας και ομόφρονάς σας “Γιώργος Γλυφάδα” που όταν τα βρεί σκούρα σε διάλογο ,πετάει μια ασυναρτησία και “την κάνει Λούης” κάνοντας οτι τάχα δεν καταλαβαίνει . Περισσότερη σχέση με τον Ελληνισμό έχει ένας Κινέζος παρά εσείς . Ο,τι λέω δεν το λέω απρόκλητα !

     • Ανώνυμος says:

      Στην προηγουμενη συζητηση που ειχαμε αποδειχτηκε οτι αυτα τα χαρακτηριστικα [ την εμπάθεια , το φθόνο , την χυδαιότητα , την κουτοπονηριά , το θράσος και την ψυχοτική τρέλα] ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ.Παραθετω απο δικο σου μηνυμα[Heron 13 Νοεμβρίου 2016 @ 23:08 Γιαυτό ζουν υπάρχουν και αναπνέουν . Και αν παρατηρήσετε με προσοχή το πως μιλάνε και το πως φέρονται θα διαπιστώσετε πως δεν είναι φυσιολογικά άτομα . Τους χαρακτηρίζουν , η νευρικότητα , η σχιζοφρένεια , η κακοήθεια το ψέμα και ο φθόνος] ..[Heron 13 Νοεμβρίου 2016 @ 22:41 Τι έγινε μάγκα ; Επειδή είσαι φρέσκος και νεοφώτιστος στον παγανισμό – ειδωλολατρεία και έχεις την ονείρωξη ότι «ανακάλυψες την Αμερική» και θέλεις να «δείξεις» στους ομοίους σου ότι είσαι «κάτι» θα χάσουμε εμείς την ησυχία μας ; ΚΑΒΑΛΗΜΈΝΕ ! Νευρόσπαστο ψυχάκια ! Άμα τρώγεσαι με τα ρούχα σου , άντε να δαγκώσεις κανέναν του σιναφιού σου , που είστε που είστε , όλοι σας ψυχικά άρρωστοι τρελαμένοι και τόσο υστερικοί που καίτε ασφάλειες από τον φθόνο και την κακία σας. Α , και χαιρετισμούς στον Σούπερμαν.]ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΟΥ.

    • Heron says:

     Γιατί επαναλαμβάνεσαι ; Δεν αρνούμαι τίποτα απο όσα παραθέτεις , και νομίζω πως ήμουν αρκετά σαφής ! Και αφού όπως διατείνεσαι είσαι σωστός , σόφρον και λογικός , ενώ εγώ φαύλος και ανόητος γιατί δεν γράφεις και την αιτία για την οποία σας θεωρώ εγώ ανήθικους και εμπαθείς λίαν επιεικώς ; Αλλά τι λέω ; Παραδέχομαι πως είμαι ηλίθιος απο το γεγονός και μόνο οτι καταδέχομαι να σου απαντήσω . Κάτι πρέπει να πεις και σύ , για να αυτοϊκανοποιηθείς . Μεγάλα “κεσάτια” φαίνεται πως έχετε .

     • Ανώνυμος says:

      ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΟΥ.Ακου heron ο σκοταδισμος δεν αποδιδει πλεον,και εσυ οπαδε του σκοτους δεν εχεις μελλον.Και οταν λεω δεν εχεις μελλον δεν εννοω οτι θα τα κακαρωσεις,αλλα θα αποκλειστεις απο τους γυρω σου,ωστε να επιβεβαιωθει το ρηθεν της Αγιας γραφης [της παραμυθας σου] οτι στενος ειναι ο δρομος που οδηγει στην σωτηρια, οπως στενα ειναι και τα ορια της αντιληψης σου.Προς το παρων ευχομαι χρονια πολλα με υγεια σε σενα και στην οικογενια σου,και θα τα ξαναπουμε.

    • Heron says:

     Χρόνια πολλά και σε εσένα ! Αλλά να το ξέρεις , γιατί εγώ το γνωρίζω απο τώρα : Αυτός που θα δικαιωθεί και δεν θα διαψευστούν οι ελπίδες του,και ούτε θα ντροπιαστεί είμαι εγώ ! Ελπίζω μόνο να είμαι σε θέση να σου το υπενθυμίσω αυτό γιατί τότε θα γνωριζώμαστε . Ο Θεός μου είναι Άναρχος = υπάρχει απο πάντα – δεν δημιουργήθικε απο κανέναν , είναι Άπειρος ,ζωντανός , δικαιος , δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος εξ ού και η ονομασία του ΩΝ = Ο ΥΠΑΡΧΩΝ και δεν έχει εθνικότητα .

 1. ΕΛΑΝΙΟΣ says:

  ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.Ή ΣΑΝ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ Ή ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΣΤ’ΑΜΠΕΛΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΥΡΕΙ Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΠΕΛΟ!ΘΑ ΕΧΩ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΟ ΣΜΠΙΤΙΜ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΩΘΩ ΤΑ ΤΖΙΧΑΝΤ…ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΘΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ…ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ GPS ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΗΛΙΑΚΟ ΦΛΑΣ.ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΠΗΘΟΥΝΕ…ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΠΟΛΙΚΕΣ ΚΟΣΕΡΒΕΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ,ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΡΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡΒΟΥΤΟ!ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ!ΗΔΗ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΝΑ ΧΩ ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΝΤΟΥΖΙΚΕΣ ΚΑΠΟΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ARAB BUSTY ASSES!!!ΑΦΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΘΑ ΞΕΣΑΛΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΓΚΟΜΕΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΕΚΜΕΚ ΚΑΝΤΑΙΦΙ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ!ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ,ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

 2. XRC says:

  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ . ΣΕ ΑΣΕΛΗΝΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΑΕΡΑ . ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΦΙΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ? ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΣΕΛΗΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 17-18 Η ΤΟ 19 . ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ? ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΜΗ ΣΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΣΟΥΜΕ. ΤΟ ΟΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΞΕΦΤΥΛΙΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ. ΑΝΤΕ .ΚΑΙ ΓΩ ΕΜΑΘΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΠΩΣ ΕΙΠΑΝΕ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΜΠΕΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΠΑΤΖΙΛΙΚΙΑ ΠΟΛΛΑ.

  • Ανώνυμος says:

   Αυτο το οτι “ΕΙΠΑΝΕ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΜΠΕΙ Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” τι αραγε να σημαινει ? Σημαινει οτι θα βγει ο Μητσοτακης, και θα μπει η ταφοπλακα ? Η σημαινει οτι ΕΑΝ, λεμε ΕΑΝ, βγει ο Μητσοτακης θα μπει η ταφοπλακα ? Εγω εκτιμω οτι εννοουν το δευτερο ! Πιστευει κανεις αραγε, οτι στις επομενες εκλογες, θα βγει ο Μητσοτακης ??? Εγω λεω οτι μολις πεσουν οι τωρινοι Συριζανελ, παμε για εκλογες που δεν βγαινει κανεις, ΑΡΑ… ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…. ΟΠΟΤΕ… ΤΣΑΦ ! ΜΑΣ ΑΡΠΑΕΙ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΙΑ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ 120 ΔΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΧΑΜΟΣ ΕΔΩ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΑΞΟΥΝΕ…. ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΛΕΠΩ…

 3. ΠΕΤΡΟΣ says:

  Αυτά που γράφει το άρθρο ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ! Τώρα πότε; Μόνο ο Θεός ξέρει! Προσευχή και μετανοια αδέρφια μου συνελληνες!

 4. croif101 says:

  ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΙΜΟΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ,ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΟΙ ΓΥΡΩ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΩΡΑ ΕΦΘΑΣΕ!!!
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΟΙΑ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ.
  ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ,ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.
  ΑΛΛΑ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ,ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.

  • Ανώνυμος says:

   Γιατί ντε και καλά πρέπει να γίνει μεγάλος σεισμός στη χώρα μας? Μεγάλο γεγονός δεν είναι και η χρεωκοπία? Τόσο πολύ μας μισεί ο θεός που εκτός των ότι έχουμε πάθει έως τώρα θα στείλει και αυτό για να μας ξαποστειλει μια και καλή και να βοηθήσει και άλλο στην καταστροφή μας????

  • Ανώνυμος says:

   Αυτο το “Χρειστου” μας ξερανες…Ολα τα αλλα σωστα, το Χριστος δεν ηξερες πως γραφεται?? Πολλοι “στοχευμενοι” παραμυθαδες εδω μεσα!

   • Ανώνυμος says:

    Εκτος απο παραμυθας ειναι και ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΗΣ.Αποκαλει τον Χριστο ΧρΕιστο γιατι ειναι μελος ενος νεοπαγανιστικου κινηματος που απορριπτει ολοκληρη την παλαια διαθηκη και διαδιδει οτι ο Χριστος ειναι ελληνας και η Παναγια ελληνιδα.Το Ε τοποθετειται στον τιτλο Χριστος αποδεσμευοντας τον απο το χρισμα.Η θεση αυτου του κινηματος ειναι συγκαταβατικη ως προς την αρχαια ελληνικη «θρησκεια» και τα κειμενα των χριστιανικων ελληνικων γραφων. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο δικο του μηνυμα [croif101 7 Οκτωβρίου 2016 @ 21:39 ΕΙΠΑΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ,[οι ολυμπιοι] ΑΛΛΑ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!!! Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ,ΚΑΙ ΡΗΤΗ,ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ] …[croif101 11 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:52 ΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!! ]…[ http://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!]…[croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 17:59 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣ].. Στην ερωτηση μου αν ειναι χριστιανος ορθοδοξος ο κροιφ απαντησε [croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.]..

    • ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΡΡΑΣ: ΕΙΜΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ! says:

     Κι εγώ απορρήπτω την παλαιά διαθήκη… Είμαι δηλαδή νεοπαγανιστής;
     Ρε σεις, μην γίνεστε δογματικοί, μην κολλάτε σε δόγματα, μην…αχ… δείτε άνευ δογμάτων, άνευ όσων λένε όποιοι τα λένε. Αφού έχετε χαρακτήρα και προσωπικότητα σαν άνθρωποι, μελετήστε τα λεγόμενα/ γραφόμενα όλων και ως προσωπικότητες, σχηματίστε/ αναπτύξτε, την όποια ΔΙΚΙΑ ΣΑΣ, άποψη/ θεώρηση/ κοσμοθεωρία/ φιλοσοφία, με βάση τα δικά σας δεδομένα, συμπεράσματα της ζωής, σχετικά με το πως έχουν τα πράγματα. Για τον καθένα, τα πράγματα έχουν αλλιώς, αν ο δογματισμός βγει απ την μέση, τότε θα έχουμε κάτι σαν μια φιλοσοφική συζήτηση φιλοσοφημένων και τότε, θα γίνουμε όντως εξυπνότεροι καταλήγοντας με κάθε συζήτηση, σε κάτι καινούριο, που δεν σκεφτήκαμε στην προηγούμενη κλπ. κλπ. Αποκτήστε δικιά σας, κοσμοθεωρία, βούληση!

     • Ανώνυμος says:

      ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο κειμενο του ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ορθοδοξη αληθεια ..[Αυτοί, θέλοντας να χρησιμοποιήσουν τη χριστιανική παράδοσή μας για τους σκοπούς τους, προσπαθούν να επιβάλουν την αντίληψη ότι η Παναγία ήταν Ελληνίδα, ώστε έμμεσα ο Χριστός να παρουσιάζεται και αυτός ως Ελληνας! ..Ως προς την καταγωγή της Παναγίας: Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από Εβραία -στην πίστη- και Ισραηλίτισσα -στην καταγωγή-, έστω και αν γεννήθηκε στη «Γαλιλαία των Εθνών». Και τούτο διότι:—παρακατω οι αποδειξεις http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/4600-stin-orthodojia-den-xoraei-o-fuletismos%5D ΟΜΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για τους αιρετικους..[Ένα σύμπτωμα του νοσηρού εθνικισμού (υπάρχει και ο υγιής εθνισμός, η φιλοπατρία) είναι η προσπάθεια κάποιων κύκλων του νεοπαγανισμού να αποδειχθεί η (δήθεν) ελληνική καταγωγή του Χριστού, ώστε και η σωτηρία του κόσμου, όπως και αν την κατανοούν οι εκπρόσωποί τους, να αποδοθεί στον Ελληνισμό.Σ’ αντίθεση, λοιπόν, προς εκείνους τους νεοειδωλολάτρες, που με μανία αποκρούουν και απορρίπτουν κάθε τι το Χριστιανικό ψέγοντάς το με αποτροπιασμό ως «εβραϊκό», αυτοί τηρούν αυτή τη συγκαταβατική και διαλλακτική στάση, όχι φυσικά από ενδιαφέροντα σωτηριολογικά και θεολογικά, αλλά καθαρά εθνοφυλετικά, και κυρίως για την πολιτική εκμετάλλευση του Ελλαδικού Χριστιανισμού, ως Ορθοδοξίας, και την εξαπάτηση των αφελών…..http://oodegr.co/neopaganismos/ellinikotita/ethnik_xrist_panag_1.htm

    • croif101 says:

     ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ,ΕΓΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣ,ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ.
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΚΙ ΑΜΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ΤΟ.Το βιβλικό όνομα Μαρία είναι παράγωγο του αρχαίου μυθολογικού και Ομηρικού ονόματος ΜΑΙΡΑ ή ΜΑΡΙΑ ( Ιλιάδα Σ48, Οδύσσεια λ326, Παυσανίας κ.λ.π ). Το όνομα Μαίρα ή Μαρία έχει ως ρίζα το αρχαίο ελληνικό ρήμα μαρμαίρω που σημαίνει την λάμπουσα ή ακτινοβολούσα· (Oμηρικόν λεξικό Ε.Κοφινιώτου) Μαρ – μαίρω = λάμπω, ακτινοβολώ. Μαρία η λάμπουσα η ακτινοβολούσα, μάρμαρο, mare = θάλασσα».
     ***

     Γιὰ τὴν περίπτωση τῆς Ἰουδαίας καὶ τῆς Παλαιστίνης, ὅπως καὶ γιὰ τὴν Παναγία Μαρία καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστό:

     Μία ἁπλῆ ματιά στὸν χάρτη τῆς περιοχῆς καθιστᾷ προφανές τὸ γεγονός ὅτι οἱ πλεῖστες τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν πόλεων κατοικοῦντο ἀπὸ Ἕλληνες, εἶχαν Ἑλληνικὰ ὀνόματα καὶ συνεπῶς οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων, ἀκόμη καὶ ὅσοι δὲν ἦσαν Ἕλληνες, ὡμίλουν τὴν Ἑλληνική. Ἐπαρχίες: Φοινίκη, Τραχωνίτης, Γαλιλαία, Δεκάπολις, Σαμάρεια, Ἰουδαία, Περαία, Ἰδουμαία. Πόλεις: Σιδών, Τῦρος, Καισάρεια, Φίλιπποι, Πτολεμαΐς, Τιβεριάς, Σκυθόπολις, Ἀντίπατρις, Ἀριμάθεια, Ἄζωτος, Γάζα, Ἰεριχώ, Ἡρώδειον, Μάχαιρος, Φιλαδέλφεια.

     «Τὸ Οὖδας» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική «τὸ ἔδαφος», καὶ Οὐδαῖος–α–ον εἶναι ὁ ἐπὶ τῆς γῆς ἤ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν. Μὲ τὴν τοπικὴ προφορά, ἡ λέξις «Ἰουδαῖος» στὴν ἀρχή ἐσήμαινε τὸν ἰθαγενῆ, τὸν αὐτόχθονα (ἤ καὶ τὸν ὑποχθόνιο, ὁ νοῶν νοείτω), στὴν συνέχεια ἀπέκτησε διάσταση ἐθνικῆς ταυτότητας. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τότε πολεμοῦσαν μὲ τοὺς ἄλλους λαούς ἐκεῖ, καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροί τους ἦσαν οἱ Φιλισταῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται πάνω ἀπὸ 250 φορές στὴν Παλαιὰ Διαθήκη νὰ πολεμοῦν ἐναντίον τους.

     Στὴν περιοχή τῆς Γαλιλαίας (Γᾶ+λιλαία, Γῆ–ἐπιθυμητή, «λιλαίομαι»=ἐπιθυμῶ) κατοικοῦσαν Φιλισταῖοι ἤ Φιλιστῖνοι, λαός ἐξ ὁρισμοῦ ναυτικὸς (< Φίλοι τῶν Ἱστίων), Ἕλληνες καταγόμενοι κυρίως ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρόγονοι τῶν σημερινῶν Παλαιστινίων. Ἡ Ναζαρέτ ἤ Ναζωραία (στὴν τοπικὴ διάλεκτο Νᾶς, ἡ Ναῦς, τὸ πλοῖο, καὶ τὸ «Σ» μεταξὺ δύο φωνηέντων –κυρίως πρὸ δασείας- ἐτρέπετο εἰς «Ζ») ἦταν μὶα πόλη Φιλισταίων τῆς Γαλιλαίας. Οἱ περισσότεροι Φιλισταῖοι ἡττήθηκαν στοὺς πολέμους μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ προσηλυτίστηκαν ἀπὸ αὐτούς, δηλαδὴ ὑποχρεώθηκαν νὰ ἁσπασθοῦν τὴν θρησκεία τους, φέροντες ὅμως τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία, νοοτροπία καὶ εὐσέβεια.
     Ἡ λέξη «Μύρα» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική (ἁλ–μύρα, πλημ–μύρα< πλέον μύρα) «Θάλασσα». Τὸ Ὕψιλον πολλὲς φορές ἄλλαζε στὴν Δωρικὴ/Αἰολικὴ διάλεκτο σὲ Ἄλφα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν οἱ Λατῖνοι (Αἰολεῖς) τὸ ἔλεγαν Μάρα (καὶ τελικά Μάρε). Τὸ ἐπίθετο «μυρία» ἤ «μαρία» τὸ ὁποῖο σήμαινε τὴν θαλασσινή, ἔγινε στὴν περιοχή ἐκείνη κύριο ὄνομα: Μαρία.
     Ἡ ἰατρική καὶ ἡ ἴασις, εἶχαν παραγάγει τὸ κύριο ὄνομα «Ἰάσων» καὶ «Ἰασώ». Συνήθης εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἄλφα σὲ Ἦτα (καὶ ἀντιστρόφως) ἀπὸ διάλεκτο σὲ διάλεκτο, εὐνόητη δὲ ὅταν διαβάζουμε στὸν Ἱπποκράτη περὶ Ἰητρικῆς καὶ πληροφορούμαστε γιὰ τὴν Ἰήσιον Ἀρχήν (ἀρχή τῆς θεραπείας). Τὸ κύριον ὄνομα «Ἰάσων» ἐμφανίζεται στὴν διάλεκτο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὡς «Ἰησοῦς», καὶ σημαίνει «Θεραπευτής»:

     Τυφλοί ἀναβλέπουσι καὶ χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται καὶ κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται καὶ πτωχοί εὐαγγελίζονται· καὶ μακάριὸς ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. (Ματθ.11:5,6)
     Ἡ Ἑλληνικότης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Ναζωραίας, τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς καὶ, βεβαίως, τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κρατεῖται κρυμμένη ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες («Ἄβατον») ἀπὸ τὶς Στοές ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν Πλοῦτο τῶν «ἀρχόντων», διότι ἐὰν ἀποκαλύπτοταν θὰ ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο στὰ σχέδιὰ τους γιὰ ἀποδυνάμωση καὶ ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ, συνεπῶς, βλάβη τοῦ Χριστιανισμοῦ.

     Ὁ Χριστιανισμός, ἐκφράζων τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς, τὴν ἐπανάσταση τοῦ Ἀνθρώπου κατὰ τῆς Κακίας τοῦ Πλούτου, τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό καὶ ὄχι στὸ χρῆμα, τὴν ἐνδυνάμωση τῶν Πτωχῶν καὶ τὴν ἐξάλειψη τῆς Πενίας, τὴν ἀπὸ τὴν ἐξάλειψη τῆς Πενίας συνεπαγόμενη ἐξάλειψη τῆς Πλουτοκρατίας (μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια, τῆς Κρατούσας ὁμάδας τῶν Ἀπατεώνων καὶ Ἐγκληματιῶν), ὄχι μὲ ὅπλο τὴν Βία –διότι ἡ Βία εἶναι τὸ ἀγαπημένο τους παιχνίδι καὶ ξέρουν πάντοτε νὰ κερδίζουν– ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπεροχή τοῦ ὅπλου τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία τοὺς εἶναι ξένη, ἄγνωστη, ἀκατανόητη («ἐπιστημονικῶς ἀτεκμηρίωτη») καὶ τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν χειρισθοῦν κατὰ τὰ συμφέροντὰ τους, ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ὁ πραγματικὸς ἀντίπαλος τῶν Ἀπατεώνων Ἐγκληματιῶν ποὺ «ἄρχουν» (=λυμαίνονται) τὸν Κόσμο.

     Χιλιάδες Νεκροὶ Χριστιανοί στὰ Κρεματόρια τῶν Στοῶν τοῦ Μαμωνᾶ, ἀντὶ νὰ μειώνουν τὴν δύναμη τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεοῦ, ἐνδυνάμωναν καὶ αὔξαναν τοὺς ὑπολοίπους. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸ παιχνίδι, οἱ Ῥωμαϊκὲς Στοές ἔπαψαν τοὺς διωγμούς τῶν Χριστιανῶν, οἱ δὲ Ἑβραϊκὲς Στοές, κυρίως οἱ ἐξ Ἰσπανίας, οἱ ὁποῖες ἐν συνεχείᾳ ἐκυριάρχησαν μὲσα στὴν διοίκηση τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους, διέβρωσαν μὲ δικοὺς τους τὴν στελέχωση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας (ὥριζαν διὰ τοῦ ὄχλου ἐπισκόπους ἀβάπτιστους!), μὲ δικές τους μεθόδους καὶ μὲ δικὰ τους πλαστογραφημένα κείμενα τὴν Χριστιανικὴ διδασκαλία, καὶ ἄρχισαν τὴν συκοφαντικὴ προπαγάνδα καὶ τοὺς διωγμούς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, καθὼς καὶ τὴν καταστροφή τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μνημείων μὲ δικοὺς τους προβοκάτορες (παράβαλε τώρα τοὺς καλούμενους «μπαχαλάκηδες», ὀργανωμένη δύναμη τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ντυμένοι «ἀναρχικοί»).

     Γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Στοές ποὺ κυβερνοῦν τὸν Κόσμο νὰ ἐπιβάλλουν τὴν πολιτικὴ τους καὶ νὰ πραγματοποιοῦν τοὺς στόχους τους, πρωταρχικὴ τους ἐπιδίωξη ἦταν ἀνέκαθεν, καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι, ἡ Διάσπαση, ὁ Διχασμός, ἡ Διαίρεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θεμέλιος λίθος στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματὸς τους αὐτοῦ εἶναι ἡ Ἀπόκρυψη (καὶ Νόθευση καὶ Συκοφάντηση) ἀφ’ ἑνὸς τῆς Ταυτίσεως (Φυσικῆς Κληρονομικῆς Συνεχίσεως) τῆς Δελφικῆς Διδασκαλίας μὲ τὴν Χριστιανική, ἀφ’ ἑτέρου τῆς Ἑλληνικῆς Ταυτότητας τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 5. ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΜΑΡΩ ΒΑΡΑΓΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ says:

  29/12/2016,ΕΤΣΗ ΕΙΝΕ ΣΥΝΕΛΙΝΑΙΣ ΘΑ ΠΙΑΣΤΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΙ ΘΑ ΧΑΛΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΑΚΙΑ ΣΤΗ ΜΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΤΗ ΔΩΣΕΙ Ο ΑΡΧΑΓΚΕΛΟΣ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΙΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΚΗ ΤΩΡΑ ΙΝΕ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΗ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΕ ΚΑΙ ΑΦΤΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ.ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΕ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΛΙΝΑΙΣ ΠΡΟΣΕΦΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΗ ΤΟΝ ΑΓΑΡΙΝΟ ΣΤΟΛΟ.

 6. ΕΝΑΣ says:

  Αυτή την ασέληνη νύχτα με το δυνατό αέρα οι βιγλάτορες δεν θα μπορούν να δουν, αλλά οι Τούρκοι θα φτάσουν στο λιμάνι της Χίου; Οι Τούρκοι, οι θαλασσόλυκοι, οι γητευτές του νερού; Ε, ρε πάλι θα ξερνάει πτώματα το Αιγαίο!

  • να σου το εξηγησω εγω το ονειρο... says:

   Οταν διαβαζεις : “καλα εκπαιδευμενοι τουρκοι κομαντος” εσυ να ακους : “πρακτορες μοσσαντ”, και ολες οι αποριες θα σου εξηγηγηθουν παραυτα…

 7. Μπουρκίνα Φασο says:

  Ωστόσο οι Τούρκοι θαλασσόλυκοι λόγω θαλασσοταραχής είναι κλεισμένοι στους ναυσταθμους…χαχαχα…Προφητείες …Χαχαχα

 8. Λίτσα Πατέρα says:

  θα ηθελα να καταγγειλω για άλλη μια φορα την άθλια πρακτική που ασκούν ορισμένοι επίδοξοι μελλοντολόγοι-μέντιουμζ στο σάιτ σας …..
  Είναι άσχετοι ατάλαντοι και χωρις πτυχία. Έχω δει το μέλλον τους οπου θα πέσουν μηνύσεις απ το σύλλογο αστρολόγων-μελλοντολόγων και θα τρέχουν.
  Ο πόλεμος είναι ακόμα μακριά. Το 2019 θα ξεκινήσουν όλα. Μέχρι τότε φατε πιείτε κι ότι αρπάξει ο κώλος σας.

   • ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ says:

    το 2025 φιλε μου … οποτε και η ρωσσια θα διαλυσει την τουρκια …. ομως μη κανετε ονειρα πως η κων/πολη θα γινει ελληνικη… ανεξαρτητο κρατος θα γινει υπο διεθνη ελεγχο …

   • Λίτσα Πατέρα says:

    Να σου πω παιδί μου……«Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ου μαντίδα δάφνην, ου παγάν λαλεούσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ».
    ….but….
    «Έστ’ ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».

 9. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ says:

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ.
  ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ.
  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ…http://geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.de/2016/11/blog-post.html

  ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΕΙΧΕ ΔΩΘΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ 29/12 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΛΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΟ ΚΑΙΡΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ…ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ,ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ,ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ,ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 2-3 ΝΗΣΑΚΙΑ..ΕΤΣΙ ΤΑ ΕΛΕΓΕ,ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΒΓΗΚΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ,ΔΙΟΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΡΑΛΛΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΧΕ ΔΕΙ ΣΕ ΟΡΑΜΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΝΑ ΤΙΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ,ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΤΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ…ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΗΣΑΚΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΒΓΗΚΕ ΗΤΑΝ Η ΡΟΔΟΣ,ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.ΑΠΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ Η ΚΩ,ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΜΕΡΚΕΛ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΟΥΜΕ..Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Ή ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ….ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ,ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ 2-3 ΝΗΣΙΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ..

  • Ανώνυμος says:

   που τα βρηκες αυτα, καλε μου ανθρωπε : “ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ” ??? ποιος ειπε για “ΠΡΩΤΗ Ή ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ” απο που και εως που ? Αγιος Κοσμας, Παισιος, Βατοπεδινος, Πορφυριος, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΓΙΑ 2 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ, ΜΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ “ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙΑ” εχει πει ο Αγιος Παισιος !!! Επαναλαμβανω : Ποιος και ποτε μιλησε για 2 επιθεσεις ??? Απαντησε, και μην αποπληροφορεις τον κοσμο !

   • ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ says:

    Μπορεί ναχάσουμε στην αρχή 1-2 νησάκια , όμως η τελική έκβαση θα είναι υπέρ ημών . Βέβαια δεν προσδιόριζε χρονικά το πότε ακριβώς , αλλά χρησιμοποιούσε την έκφραση «είναι πολύ κοντά ο καιρός » .πηγη

    http://attikanea.blogspot.gr/2015/07/blog-post_479.html

 10. profitis says:

  ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ…ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ….ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ. ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ.

 11. Ανώνυμος says:

  Βλέπω και το άρθρο.. βλέπω και τα σχόλια επί του άρθρου! Το 2016 έχει φύγει… τέτοιου είδους προπαγανδιστικά άρθρα θα γεμίσουν το διαδίκτυο για όλο το 2017… βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν σχέση με φωτισμένους γέροντες… άγιους πατέρες… η έστω με τον Ιησού Χριστό, η κάποιον άλλο κ.λ.π. μιας και όλα αυτά τα δημοσιεύματα αποτελούν ένα τμήμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου των ιουδαιοχαζάρων για την ευρύτερη περιοχή… όσο υπάρχουν δυνάμεις που αναβάλλουν τα σχέδια των ιουδαιοχαζάρων για την περιοχή μας, τόσο θα αναβάλλονται και η δήθεν προφητείες, προφήτες και αυτόκλητοι ερμηνευτές αυτών, ειδικά των τελευταίων 20 ετών. Έχω επισημάνει ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηθεί μια καλοκουρδισμένη προφητειολογική μηχανή, που στοχεύει στο συλλογικό ασυνείδητο της μάζας, και που δεν έχει ουδεμία σχέση με την συλλογική πραγματικότητα την οποία ζούμε, είτε με αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνεται κάθε στιγμή. Το αποτέλεσμα αυτή της καταστάσεως είναι η οικτρά πλάνη των θετικών στην προπαγάνδα μαζών… μιας και η μάζα μέσα από το προσφερόμενο συλλογικό ασυνείδητο έχει φτιάξει μια δική της πραγματικότητα που δεν έχει σχέσει με την συλλογική πραγματικότητα την οποία ζούμε!!! Το κάτωθεν βίντεο (28/12/2016) δεν είναι τυχαίο όσο αφορά την ψυχική και κατά επέκταση πνευματική (είναι θέμα συχνοτήτων) κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κάτοικος της χώρας των Ελλήνων… ειδικά αν κάποιος χρησιμοποιεί έντεχνα μέσω της προπαγάνδας το πολιτικό, είτε το θρησκευτικό του συναίσθημα! https://www.youtube.com/watch?v=XjG_vELzvz4 Θα ήθελα μόνο να επισημάνω για άλλη μια φορά το γεγονός… ότι τα τελευταία 76 χρόνια, χωρίς πολεμική αεροπορία δεν πας για θερμό επεισόδιο, και ειδικότερα για γενικευμένο πόλεμο, γιατί 100% θα χάσεις. Εδώ και μερικές ημέρες όλοι αναρωτιούνται γιατί ο τούρκικος στρατός δεν έχει επιτυχίες στην Συρία; Μα αφού πλέον μετά τις φυλακίσεις του 70% των πιλότων της, η Τουρκία ΔΕΝ έχει αξιόλογη πολεμική αεροπορία… πως θα έχει επιτυχίες;!! Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι η Τουρκία ως μέλος του Ν.Α.Τ.Ο. να ζητά από την Ρωσία να επιχειρεί (26/12/2016) από κοινού ο τούρκικος στρατός μαζί με την ρωσική πολεμική αεροπορία στην Συρία!!! http://www.pronews.gr/portal/20161228/defencenet/enoples-sygkroyseis/61/al-mpamp-giati-oi-toyrkikes-dynameis-den-mporoyn-na Όλα αυτά γίνονται τώρα!… μέσα σε αυτή την εβδομάδα… και ενώ γίνονται όλα αυτά, αυτή ακριβώς την στιγμή… οι ονειροπαρμένοι, όλοι αυτοί που έχουν πέσει θύματα της προπαγάνδας των τελευταίων 20 ετών… επιμένουν έχοντας και σοβαρή γνώμη για αυτό! Ότι σύντομα… πολύ σύντομα θα γίνει τουλάχιστον θερμό επεισόδιο με την Τουρκία! Βεβαίως δεν μας εξηγούν (γιατί δεν μπορούν), το πως μπορεί να γίνει αυτό, στην συλλογική πραγματικότητα την οποία ζούμε! Αυτά. ΥΓ. Αγόρια και κορίτσια… αυτή την στιγμή, και ίσως για όλο το 2017… εμείς μπορούμε στρατιωτικά να εισβάλουμε στην Τουρκία… (αλλά η Τουρκία δεν μπορεί να εισβάλει σε εμάς) άλλο που ο πολιτικός και στρατιωτικός κόσμος της Ελλάδος εξυπηρετεί και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί σχέδια άλλων, και αυτοί οι άλλοι δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Μέτα το 2018 μπορείτε να περιμένετε τους Τούρκους, και ειδικά αυτούς του εσωτερικού, μιας και τους έχει καλέσει το πολιτικό προσωπικό μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *