Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Νέα hot spots και bonus 1.000 ευρώ στους μετανάστες για να φύγουν