Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!!ΥΠΟΣΤΡΆΤΗΓΟΣ Ε.Α Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗΣ!!!!ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!!