Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 3… Αποκάλυψη Κεφ. 15… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες…

Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 3… Αποκάλυψη Κεφ. 15… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες… Συνέχεια τού άρθρου διά τόν κεφ. 14 Αποκάλυψης… καί 13 πρίν… Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 2… Αποκάλυψη Κεφ. 14… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σέ θέλω ψύχραιμον Μέρος 3… Αποκάλυψη Κεφ. 15… Εδώ που φτάσαμε πρέπει νά μιλήσουμε έξω απ’ τά δόντια μέ παρρησία.. απ’ όλες τίς ψυχοπτικές πιθανότητες….