14:36 - 29/08/2021

Σέ ικετεύω νά μέ ακούσεις στά σημαντικότερα…. Πάταξον μέ/μέν άκουσον δέ…. Πώς τό 5G μεταμορφώνεται σέ γραφένιον εντός σώματος Μέρος 3

Σέ ικετεύω νά μέ ακούσεις στά σημαντικότερα…. Πάταξον μέ/μέν άκουσον δέ…. Πώς τό 5G μεταμορφώνεται σέ γραφένιον εντός σώματος Μέρος 3

Τό εάν σού κάνουν Φωτοσύνθεση είναι κάτι που πρέπει νά διερευνήσεις από μόνος σού, διότι είσαι ερευνητής καί ενδιαφέρεσαι…

Έναν φυτόν πάντοτε υπάρχει επειδή υπάρχει η Φωτοσύνθεση. Τό ότι θέλουν νά σέ μετατρέψουν σέ φυτόν «τούς» είναι δεδομένον καί δέν νοείσαι ερευνητής καί συνειδητοποιημένος γιά όσες μαύρες καί άλλες μανούβρες σού κάνουν μέ τούς κόρωνους εάν δέν τό γνωρίζεις σημαίνει ότι είσαι σέ Πολυαφασία αποβλάκωσης…. Δέν πιστεύω ότι συνεχίζεις ακόμη έτσι…

Είς τά Μέρη 1 καί 2 σού εξηγώ ότι ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός είναι τό Φώς, τό κάθε φώς καί τά τοιαύτα, καί ότι μέ τίς επιστημονικές ηλεκτρικές τακτικές «τούς» τύπου παραπλάνησης μονοσυχνοτικού 5G μπορούν νά σού αλλάζουν τά Φώτα, ήτοι Ακτίνες Φωτός καί Ηχοφωτός αφού τά πάντα φώς εστίν επηρεασμού τών όλων σού, από τήν Γονιοδομή ώς τήν Ψυχολογία καί τήν Γνώμη σού έως τήν Αντίσταση καί τήν Αντοχή σού… Παράλληλα μέ διάφορες συχνότητες καί απροσμέτρητες μικρές καί μεγάλες κρίσεις σέ έκαναν νά αποστασιοποιηθείς καί νά απεχθάνεσαι τήν Θρησκεία, ακόμη καί όταν παλεύεις μέσα σού νά τήν κρατήσεις καί μάχεσαι νά μήν κάνεις τό μοιραίον σφάλμα νά μήν τήν Πιστεύεις….

Φωτοσύνθεση είναι τά πάντα, φωτοσύνθεση είσαι καί φωτοσύνθεση γίνεται σ’ εσένα… Τό Σύμπαν είναι τό σύμπαν τών υφιστάμενων ανά εποχή τού. Κάθε όν κάθε πράμα ακόμη καί τό πράμα είναι σύνθεση τού φωτός, είσαι τυχερός ότι έχεις μητρική γλώσσα τήν Ελληνική ώστε νά καταλαβαίνεις τό απύθμενον βάθος νοημάτων τής συνθετικής γλώσσας Φωτοσύνθεσις!… Φωτό σύν θέσεις!…

«Αυτοί» τώρα θέλουν νά εφαρμόσουν σ’ εσένα μία ή πολλές φωτοσυνθέσεις που θά σ’ αλλάξουν ριζικώς καί τελεσίδικως αυτό που καλούμε μετάλλαξη…. Μέ τήν λέξη μετάλλαξη όμως δέν διαβλέπεται από τόν νούν τό εύρος τής έννοιας Φωτοσύνθεσις καί ταυτόχρονη ή αταυτόχρονη Πολυφωτοσύνθεσις καί Πολυπαραφωτοσύνθεσις, βλέπεις λοιπόν ότι η Λογοσύνθεσις Φωτοσύνθεσις τής Ελληνικής Γλώσσας «τούς» προδίδει διότι Προδιαγράφει έκ τών προτέρων ό,τι «αυτοί» ή άλλοι μπορούν νά κάμουν τώρα, εχθές ή σέ όποιον δή ποτέ μέλλον, αληθώς έν αρχή ήν Ό Λόγος… Ό Οποίος είναι Τό Άκτιστον Φώς!…

Επειδή τό κατανόησες αυτό είμαι βέβαιος, τώρα μπορείς νά μετακατανοήσεις ότι δι’ έκαστη Φωτόσύνθεση καί τροποποίηση μέσω Φωτοσύνθεσις τό Αρχιεργαλείον είναι η Ακτινοβολία ήτοι αί Ακτίνες πάσας μικρής ή μεγάλης, φυσικής ή τεχνηεντούσης Ηλιακής Ακτινοβολίας ήτοι Ηλεκτρομαγνητοπροπεδισμού (Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού)… Όταν άλλοι Αρχαίοι έλεγαν φαινομενικώς ή όντως ασάφειες ή γενικότητες ό Εύδοξος καθόρισε τήν Προπέδη που αργότερα ονομάσθηκε Βαρύτητα, αλλά κανένας άλλος δέν σού ανακάλυψε ότι η Προπέδη από τήν εξήγηση τής καί από τό όνομα τής είναι η Βαρύτητα, εκτός α[‘ εμένα καί δέν θέλω διθύραμβους αλλά δι’ άλλους λόγους σού τό επισημαίνω, ελπίζω νά τό κατανοήσεις καί ότι πρίν α[‘ εμένα τό ανακάλυψε ή τό σφετερίσθηκε αυτός που καλείται Νεύτωνας, αλλά τσιμουδιά διά κάποιον αρχαίον όνομα Εύδοξος… Απλά σού ερεύνησα καί σού έδειξα από ποία σπηλειά νού ό Νεύτων υφάρπαξε τήν Προπέδη….

Δίχως Προπέδη σέ φυσικά φαινόμενα δέν μπορεί νά υφίσταται φώς, αφού καί αυτόν στηρίζεται σ’ αυτήν… Απ’ εκεί καί πέρα πρέπει νά καταλάβεις ότι είναι τά προικίσματα τής Προπέδης που παραδίδουν είς τήν ύπαρξη τό φώς καί τίς φωτοσυνθέσεις…

Η ίδια η ύπαρξη = υπό αρχών περιγράφει τήν βασιλεία τής Προπέδης σέ όλα τά Προφάσματα Πολυπροσυχνοτήτων… Ό,τι υπάρχει υφίσταται, υπάρχει καί προϋπάρχει υπό Προπέδης/Βαρύτητος… Η σύνθεση τής ίδιας τής Προπέδης είναι έναν απροσδιόριστον Μυστήριον αλλά ουσιαστικώς είναι οί ιδιοτροπίες τού φωτός, δηλαδή τής Κίνησις, που δημιουργεί μέσα από τόν αυθαίρετον έν τάξει Μαθηματικών Κύκλον τής τήν Ενέργεια καί τήν Μάζα μέ τό όνομα Ύλη!… Άρα τέ, η Προπέδη ή καί τό αξεδιάλυστον Τρισύνθετον Φώς τού Ηλεκτρομαγνητοπροπεδισμού εκπορευεται καί υ[‘ άρχει τών Μαθηματικών…

Αυτόν οπού λακωνικώς καλείται 5G καί ό,τι άλλον συμπεριλαμβάνει καί εξελίσσεται αποτελεί μερικά από τά ισχυρά μυστικά τής Φωτοσύνθεσις έξ’ Ακτινοβολίας, μήπως γνωρίζετε φωτοσύνθεση άνευ ακτινοβολίας; Ακόμη καί η στεγνή ακίνητη μάζα δίπλα από μία άλλη στεγνή ακίνητη μάζα ανταλλάζει ακτινοβολία έστω αργή, διότι τίποτε αειακίνητον, τά πάντα ρεί… Ό,τι δέν ρεί δέν υπήρξε ποτέ ή δέν Ζή καί ό,τι παύει νά υπάρχει καί συνάμα δέν ζή μέ Τόν Θεόν ή έν Θεώ απλά δέν κινείται σέ κανέναν μέτρον καί μέγεθος ή συνθετικόν πολυμέγεθος Μαθηματικών Προδιαγεγραμμένων Προεκτάσεων έξ’ ανέκαθεν πρό πάντων τών αιώνων…

Μέ διάφορες τεχνικές που περιλαμβάνουν τό γραφένιον, ήχους, κρίσεις, εικόνες, προπαγάνδες καί άλλα, προσπαθούν νά σέ φέρουν σέ πλήρη αυτοπαράδοση σέ κάθε επιθυμία «τούς» περί μεταφωτοσύνθεσις αυτού που τώρα είσαι ή λέγεις ή νομίζεις ότι είσαι!… Η μεταμόρφωση είναι Μεταφωτοσύνθεση διά καλό ή κακό ή διά ουδέτερο ή ανάμεικτο….

Φόρτωσαν τήν ζωή σού μέ οικονομικά προβλήματα διά νά μήν έχεις όρεξη καί χρόνο διά συλλογικό αγώνα. Νομίζεις ότι έτσι θά επιβιώσεις αλλά αυτό που επιτυγχαίνεις είναι νά καθυστερείς μέ αδράνεια μέχρι νά είναι έτοιμοι νά σού χαρίσουν τά χρέη μέ αντάλλαγμα νά σέ καταχρεώσουν μέ χρέη ηλεκτρονικών δεσμών καί μεταφωτοσύνθεσις που συμπεριλαμβάνει τήν μετάλλαξη καί τήν απώλεια τής ψυχής σού… Δι’ αυτού μέ τά πολλά σέ κάνουν νά λησμονείς καί νά αποστασιοποιείσαι από κάθε έννοια Μεταφυσικής Θρησκείας καί Μεταφυσικής Μεταθανατικής Ψυχοσωτηρίας…

Εσύ μπορεί νά σκέπτεσαι τούς φόρους καί τές φυσικές ελλείψεις αλλά η ψυχή σού οδεύει πρός τήν σακούλα «τούς» επειδή σού Παραπροεπίβαλαν μέ τί άχρηστα πράγματα έξ’ ανάγκης νά ασχολείσαι καί νά μεριμνείς μέ φροντίδα ανάξια έναντι τής ανάξιας ψευδαξίας τών ζητημάτων που διαφρονίζεις μέ τόση παρευλάβεια…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Σέ ικετεύω νά γράφεις ελληνικά να καταλαβαίνουμε, και μην μας κουράζεις.. …. Πάταξον μέ/μέν άκουσον δέ…. Επιτέλους.. Εχεις κατακρεουργησει την ελληνική, μαζί και το μυαλό μας.. Να διαβάζουμε τα αλαμπουρνεζικα

  2. ΠάνοςΓέριμου 08/31/2021 @ 10:56 ΠΜ

    είναι ευφυίας, πάταξον μέν καί συνάμα πάταξον μέ, μέ τέτοια μυαλά θά πάμε στά αρχαία…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*