Σαράντος Καργάκος: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο»

Ο Ιστορικός Σαράντος Ι. Καργάκος για το Σκοπιανό: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο»

Ἐάν τό Σκοπιανό ζήτημα εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τή διεθνῆ κοινωνία μέ τούς κανόνες τῆς ὀρθῆς λογικῆς, ἡ λύση τοῦ ὀνόματος θά εἶχε βρεθεῖ ἀμέσως μετά τήν κατάρρευση τῶν τιτοϊκῶν κατασκευῶν. Στό μάθημα τῆς Λογικῆς, πού διδαχθήκαμε οἱ παλαιότεροι, μάθαμε ὅτι ὑπάρχουν ἔννοιες ΟΛΟΥ καί ΜΕΡΟΥΣ. Ἡ Ἑλλάς, ὡς κράτος, εἶναι ἔννοια ὅλου πού ἐμπεριέχει καί τήν Μακεδονία ἀλλά ὡς ἔννοια μέρους.

Ἐπί Γιουγκοσλαβίας, τό νῦν κράτος τῶν Σκοπίων ἦταν ἔννοια μέρους πού δέν τό νιώθαμε –καί πολύ κακῶς– σάν κάτι ἔντονα ἐνοχλητικό. Μετά τή διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἡ σκοπιανή κατασκευή, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, ἔκανε τό ὄνομα Μακεδονία ἔννοια ὅλου ἀλλά γιά τόν ἑαυτό της.

Ἔτσι, μονοπώλησε τό ὄνομα Μακεδονία, κάτι πού κάνει τή δική μας Μακεδονία στά μάτια τῆς διεθνοῦς γνώμης νά φαίνεται σάν μιά ἑλληνική κατάκτηση καί ὄχι ὡς ἑλληνικό ἔδαφος. Διότι, ἐφόσον τά Σκόπια θά ἔχουν τό μονοπώλιο τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ἠθικά θά φαίνονται σάν κληρονόμοι ὅλης τῆς Μακεδονίας, δηλαδή ὅλης σχεδόν τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Τό ὄνομα ἀπό μόνο του ἐγκρύπτει τόν ἀλυτρωτισμό.

Συνεπῶς, ἄς ἀφήσουμε τίς ἀερολογίες, ὅτι θά δεσμευθοῦν πώς δέν θά ἔχουν ἀλυτρωτικές τάσεις. Ἀλλά ἄς ποῦμε ὅτι ἔχουν. Αὐτό μᾶς φοβίζει; Εἶναι ἐντροπή γιά τή χώρα μας νά μᾶς τρομάζει μιά τέτοια ἀπειλή ἀπό ἕνα ἑτοιμόρροπο μόρφωμα 2,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων. Ἄν οἱ Σκοπιανοί ἐκδηλώσουν ἀλυτρωτικές τάσεις, τότε μπορεῖ νά ἐκδηλώσουμε κι ἐμεῖς. Τό Μοναστήρι ἦταν μέχρι τό 1912 τό ἑλληνικό Παρίσι τῆς Βαλκανικῆς. Κάποιοι δικοί μας μέ βολική συνείδηση διατυπώνουν τή θεωρία περί «καινούργιου ἔθνους».

Καί ἀπορῶ: γιατί αὐτή ἡ θεωρία δέν προεκτείνεται μέχρι τή δημιουργία ἑνός καινούργιου ὀνόματος; Γιατί αὐτοί οἱ τάχα νεοφανεῖς γείτονες θέλουν νά μονοπωλοῦν τό πανάρχαιο ὄνομα τῆς Μακεδονίας, πού πάντα θά τούς φέρνει σέ ἀντιπαράθεση –πιθανῶς καί σέ σύγκρουση– μέ τούς Ἕλληνες καί αὔριο μέ τούς Βουλγάρους; Μέ τούς Ἀλβανούς βρίσκονται ἤδη σέ ρήξη. Καί μιά ἀκόμη ἀπορία: ἀφοῦ ἡ ἀλβανική γλῶσσα ἀναγνωρίστηκε πρόσφατα σάν ἰσότιμη τῆς σλαβικῆς, πού βαφτίστηκε ἀπό αὐτούς σάν μακεδονική, μήπως καί οἱ Ἀλβανοί τοῦ κρατιδίου θά συγκαταλεχθοῦν στούς Μακεδόνες; Καί μιά ἐπιπρόσθετη ἀπορία: ὅταν οἱ Σκοπιανοί μιλοῦν μέ τούς Σέρβους καί τούς λοιπούς Σλάβους, μιλοῦν μακεδονικά; Ἄν ναί, τότε ὅλοι οἱ Σλάβοι –ἄρα καί ὁ Πούτιν– εἶναι… Μακεδόνες;

Ὅλα αὐτά τά παράλογα, τά παρά τήν ἱστορία, τήν πληθυσμιακή σύνθεση καί τή νεώτερη γεωγραφική δομή, χάρη στήν εὐφυῆ ὄντως σκοπιανή προπαγάνδα καί τήν ὑπναλέα δική μας πολιτική, θεωρήθηκαν ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα λογικά. Καί ἔτσι, οἱ Σκοπιανοί ἰδιοποιήθηκαν de facto καί de jure τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, μέ ἐκείνη τήν ἐνδιάμεση συμφωνία μέ τήν δῆθεν προσωρινή ὀνομασία. Δέν μπορῶ νά εἶμαι ἱκανοποιημένος ἀπό τή δική μας διπλωματία. Θυμᾶμαι τό «κάζο» μιᾶς ἐρίτιμης κυρίας πού ἦταν πρόξενος ἤ πρέσβυς στά Σκόπια, πού, γιά νά γίνει πιό φιλική, ἔγινε σκοπιανικώτερη τῶν Σκοπιανῶν. Δέν λείπουν ἀκόμη κάποιες ἄτσαλες ἐνέργειες. Ἄν ὄντως ὁ κ. ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν ἐκφράστηκε μέ ἕνα τόσο βαρύ τρόπο κατά τοῦ ἀρχιεπισκόπου, μποροῦμε νά καταλάβουμε τό γιατί τά κάναμε μούσκεμα στόν διπλωματικό μας τομέα. Ἄν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας ἐκφράζεται ὅπως ἐκφράστηκε κατά τοῦ Ἱερωνύμου, τότε «κλαύσατε πικρῶς, διότι ἔρχεται ὁ νεκρός», ὅπως ἔλεγε καί ὁ Μπόστ.

Καί ἔρχομαι στόν εὐφυέστατο κυβερνητικό ἐκπρόσωπο πού, ἔχοντας σπουδάσει τήν τεχνική τῆς ταμπέλλας, ἔσπευσε νά δώσει στό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἀκροδεξιά ἀπόχρωση. Ὥστε, λοιπόν, εἶναι ἀκροδεξιοί οἱ χιλιάδες πολῖτες πού, ὑπό δυσμενεῖς συνθῆκες (κακοκαιρία καί προβοκάτσιες), συμμετεῖχαν στό ἐκπληκτικό σέ ὄγκο συλλαλητήριο; Καί εἶναι δημοκρατικοί οἱ οὐδέποτε συλλαμβανόμενοι λιθοβολιστές, βομβιστές καί σημαιοκάφτες; Ἄν ὑπῆρχε ἐθνικό φιλότιμο, ἔπρεπε ὅλοι σύσσσωμοι νά ἀπαιτήσουμε τήν ἐκδίωξη τοῦ ἀνεκδιήγητου σκοπιανόφρονα Νίμιτς πού, πέρα ἀπό τά τωρινά ἀτοπήματά του, εἶχε πρό ἐτῶν ὀνομάσει τόν Ἀλέξανδρο σφαγέα τῶν λαῶν, λές καί ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν συμπατριώτης του!

Αὐτή ἡ δική μας παθητικότητα φέρνει στή μνήμη μου τό ἐπιφώνημα ἀπογοητεύσεως τοῦ μεγάλου τοῦ Γένους δασκάλου Βενιαμίν τοῦ Λεσβίου: «Ὤ, πόσο νήπιοι καί ψοφοδεεῖς εἴμεθα.» Καί κάτι τελευταῖο γιά τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο: τόν ἀκροδεξιό δέν τόν γεννᾶ ἡ μάνα του, τόν γεννᾶ ἡ ἀναπηρία ἤ ὁ σαλτιμπαγκισμός τῶν δῆθεν δημοκρατικῶν κυβερνήσεων. Ἄν δέν τοῦ ἀρέσει ὁ λαός, τότε ἄς ἀλλάξει τόν λαό, κατά τήν εἰρωνική σύσταση τοῦ Μπρέχτ.

Ὅσο γιά τόν ἀρχιεπίσκοπο, πού τόσο συχνά χαμηλώνει τά φτερά γιά νά μή δυσαρεστήσει τόν πρωθυπουργό, ἄς θυμηθεῖ πόσες φορές μέ εἶχε καλέσει ὡς μητροπολίτης νά μιλήσω γιά τό Σκοπιανό στή Θήβα καί στή Λειβαδιά ἀλλά καί τίς πιέσεις πού δέχθηκε καί στίς ὁποῖες ὑπέκυψε γιά νά μήν εἶμαι ὁμιλητής σέ μιά ἀνοιχτή συγκέντρωση στή Λειβαδιά. Βέβαια, ὅπως ἔλεγε ὁ στρατηγός Ντέ Γκώλ, τά γηρατειά εἶναι ναυάγιο. Γιά μένα, πάντως, ὄχι. Ταῦτα ἔλεγα καί πρίν, ταῦτα λαλῶ καί νῦν.

Τό ὅτι χρειάζεται προσοχή στίς λαοσυνάξεις, εἶναι ἀναμφισβήτητο. Μπορεῖ ἀπό αὐτές νά προκύψει ἕνας δημεγέρτης πού νά ὁδηγήσει τή χώρα στήν καταστροφή. Ἀλλά ὁ κ. Τσίπρας ἀπό ποῦ βγῆκε; Δέν εἶναι γέννημα λαοσυνάξεων; Καί ἐκεῖνο τό «φωνή λαοῦ» θά πεταχτεῖ στά σκουπίδια;

Πρό ἐτῶν στήν «Ἑστία» εἶχα γράψει τήν ἀρχαία φράση: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο». Εἶχα ὑποσχεθεῖ νά τήν ἐξηγήσω. Κατά μία παράδοση, οἱ κάτοικοι τῶν Ἀμυκλῶν εἶχαν λάβει ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά τήν προάσπιση τῆς πόλης τους, ὅταν οἱ Δωριεῖς κατέλαβαν τήν Σπάρτη καί τήν Λακωνία. Νύκτα καί ἡμέρα ἦσαν ὑπό τά ὅπλα. Οἱ Δωριεῖς τῆς Σπάρτης τούς ἄφησαν ἐπί πολύ ἀνενόχλητους. Ἔτσι, οἱ Ἀμυκλαῖοι χαλάρωσαν σταδιακά καί, ἀκολούθως, ὁλικά τήν ἀμυντική τους ἐπαγρύπνηση. Καί κάποιο βράδυ, οἱ Δωριεῖς τῆς γειτονικῆς Σπάρτης μπῆκαν στήν πόλη τους ἀμαχητί καί τούς κατέσφαξαν. Τό πάθημα τῶν Ἀμυκλαίων ἔγινε παροιμιακό. Μήπως κάποιοι τέτοιο πάθημα μᾶς ἑτοιμάζουν καί στόν παρόντα καιρό;

(τοῦ Σαράντου Ι. Καργάκου), Ἑστία, 26/1/18) Πηγή: facebook &infognomonpolitics

aktines

Loading...

5 thoughts on “Σαράντος Καργάκος: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο»

 1. ΜΗ ΜΟΘΑΚΟΣ says:

  O Kαργακος εχει δικαιο λεγοντας και αναλυοντας ιστορικα δεδομενα και εχει αποδειξει απλοικα και ξαστερα οτι οι ΜΟΘΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΙ και ειδικα το ποσοστο τους τεραστιο στην πελοπονησο εν συγκρισει με την υπολοιπη ελλαδα…

 2. ΗΛΕΚΤΡΑ says:

  Το δόσιμο του ονοματος της Μακεδονίας μας, πιςτευω πως ειναι η μεγαλύτερη προδοςια στην χιλιόχρονη ιστορία της Ελλαδος. Αν δεν τιμωρηθούν οι προδοτες, δεν θα φταίνε αυτοι, αλλα εμεις.

 3. ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΨΥΧΗ. says:

  ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΓΑΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΤΕ, ΕΥΓΕ.
  ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΦΤΑΝΕΙ Η ΠΟΝΗΡΙΑ.
  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΑΡΙΣΤΟΥΣ , ΟΥΤΕ ΑΝΔΡΕΙΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,
  ΑΛΛΑ ΚΙΝΑΙΔΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΥΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ.

 4. Βρυκόλακας says:

  Με ολο το σεβασμο.. θα σταθω σε 3 σημεια.
  1) «Ἐάν τό Σκοπιανό ζήτημα εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τή διεθνῆ κοινωνία μέ τούς κανόνες τῆς ὀρθῆς λογικῆς, ἡ λύση τοῦ ὀνόματος θά εἶχε βρεθεῖ ἀμέσως μετά τήν κατάρρευση τῶν τιτοϊκῶν κατασκευῶν.»
  Απαντηση: Και σημερα λυνεται αμεσως με διπλωματια (δεν δινεις 3 εκ. ευρω σε ενα κρατιδιο που θελει να σου κλεψει την ιστορια , 2ον θετεις βετο και διακοπτεις καθε συνεργασια και 3ον οποιος δεν βαζει μυαλο παει στα διεθνη δικαστηρια) και φυσικα υπαρχουν και αλλοι τροποι που ισως να προταθουν αναγκαστικα στο μελλον.
  2) «Συνεπῶς, ἄς ἀφήσουμε τίς ἀερολογίες, ὅτι θά δεσμευθοῦν πώς δέν θά ἔχουν ἀλυτρωτικές τάσεις. Ἀλλά ἄς ποῦμε ὅτι ἔχουν. Αὐτό μᾶς φοβίζει; Εἶναι ἐντροπή γιά τή χώρα μας νά μᾶς τρομάζει μιά τέτοια ἀπειλή ἀπό ἕνα ἑτοιμόρροπο μόρφωμα 2,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων. Ἄν οἱ Σκοπιανοί ἐκδηλώσουν ἀλυτρωτικές τάσεις, τότε μπορεῖ νά ἐκδηλώσουμε κι ἐμεῖς.»
  Απαντηση: Μας προτεινετε λοιπον να δωσουμε το ονομα και να συναινεσει ο Ελληνικος λαος σε αυτη την προδοσια επειδη δεν φοβομαστε τους Σκοπιανους(ειναι αυτονοητο οτι ο Ελληνας δεν φοβαται κανεναν) σε περιπτωση αλλυτρωτικων συμπεριφορων (ας γελασω) απο μεριας τους ?
  Εαν οπως λετε γινει αυτο, θα εχει αναγνωρισθει επισημα και ανεπιστρεπτι και θα επικυρωθει με την εισοδο τους στο ΝΑΤΟ, για πειτε μου μετα οταν το ΝΑΤΟ θελησει να επεκταθει περα απο τα Ελληνικα συνορα, δημιουργωντας καταστασεις πολεμικης συρραξης και παιζοντας το ρολο του «ειρηνοποιου» και ρυθμιστη, ποιος θα τους σταματησει, εσεις κυριε, τα γεγονοτα με το Κοσοβο τα ξεχασατε, για αυτο μας λετε οτι μπορει να εκδηλωσουμε και μεις ?
  Εμεις εχουμε καθε δικαιωμα να εκδηλωσουμε αλυτρωτισμο στο κατω κατω, γιατι τα χωματα που ζουν και αναπνεουν οι ζητιανοι ηταν Ελληνικα, οχι ομως μετα κυριε.. που δινεται τις σκοτεινες και υπουλες συμβουλες σας, μετα θα ειναι αργα, μετα οι Σκοπιανοι που θα τους εχουμε αναγνωρισει με χερια και με ποδια ως ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ αυτοι θα ειναι το θυμα σε περιπτωση επεισοδιου και μεις θα ειμαστε οι θυτες στα ματια της διεθνους κοινοτητας, θα βρουν την αιτια κυριε, για αυτο και εκαναν λογο περι γενοκτονιας των απο τους Ελληνες στο κοντινο παρελθον (αλλος ενα λογος για να τους παμε δικαστικα), αυτο θα φωναξουν.
  3) «Τό ὅτι χρειάζεται προσοχή στίς λαοσυνάξεις, εἶναι ἀναμφισβήτητο. Μπορεῖ ἀπό αὐτές νά προκύψει ἕνας δημεγέρτης πού νά ὁδηγήσει τή χώρα στήν καταστροφή. Ἀλλά ὁ κ. Τσίπρας ἀπό ποῦ βγῆκε; Δέν εἶναι γέννημα λαοσυνάξεων; Καί ἐκεῖνο τό «φωνή λαοῦ» θά πεταχτεῖ στά σκουπίδια;»
  Απαντηση: Οχι κυριε ο Τσιπρας δεν βγηκε απο λαοσυναξεις, ο Τσιπρας προεκυψε απο ενα υπουλο προσχεδιασμο με ψυχολογικους εκβιασμους και ανηθικα ψεματα που εχουν καταλυσει καθε συνταγματικο νομο, δεν ειχαν καν αυτοδυναμια (παροτι τσιμπησαν οι χλιαροι, ελληνες αραγε?) και δεν επρεπε καν να κυβερνησει ακομα και με το δεκανικι του, το αληθινο ποσοστο του ηταν 17 κατι%+3κατι% του γουρουνιου, λογω 50+ αποχης, η αποχη ηταν στο 52% κοντα, ασχετα αν το θαψανε σχεδον ολοι(η αληθεια βγαινει παντα στο φως).
  Αλοιμονο αν εβγαινε απο λαοσυναξεις, δεν ειναι η φωνη λαου ο Τσιπρας οπως θελετε να μας πεισετε κυριε..Η φωνη του λαου μιλησε μια φορα στο δημοψηφισμα, του κατα τα λεγομενα σας δημοκρατικου Συριζα και σιωπησε για παντα, για μενα ηταν αναμενομενο, ηξερα τι θα γινει για αυτο και δεν μπηκα στον κοπο να ψηφισω.
  Μη μας πειτε οτι φοβοσαστε οτι θα βγει ενας δημεργετης, ειναι ολοι ελεγχομενοι και το ξερεις πολυ καλα στις στοες που μαλλον συναντιοσαστε, ο δημεργετης ειναι ο Τσιπρας και τον εμφανισαν την καταλληλη στιγμη κατω απο τις καταλληλες συνθηκες, τωρα μενει να δουμε αν θα συνεχισουν με την ιδια παλαια συνταγη του κοινοβουλευτισμου η εχουν κατι αλλο στο νου..αν καταλαβαινετε τι θελω να πω κυριε..Νομιζω πως ναι.
  Και οπως λεει και ο/η αρχαια ψυχη ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΝΔΡΕΙΑ ΦΤΑΝΕΙ Η ΠΟΝΗΡΙΑ, κατι λεει αυτο ετσι, μηπως κυριε, λεω μηπως.. βγηκες απ την στοα σου για να προιδεασεις, που ησουνα κρυμμενος τοσο καιρο, εσυ που ελεγες οτι ο Ελληνας φοβαται τη δουλεια? Αυτο πεταχτηκες να πραξεις και ασε τον προλογο περι κιναιδων κτλ., αυτα τα ξερουμε και τα χουν πει και αλλοι με πολυ πιο ευθυ λογο και βαρεις χαρακτηρισμους δεν περιμεναμε εσενα, αυτο σου δωσανε την αδεια να το πεις πιθανων για γινεις πιστευτος, αλλου λοιπον αυτα, δε μου λες θα βγουνε και αλλοι καθηγηταραδες τωρα να προπαγανδισουν μετα απο σενα, ποιος σε πληρωνει για πες μας, μηπως με την αμισθι διδασκαλια οπως λες, ο Θεος σου, σου στελνει απ τον ουρανο χρηματα , τα παιδια σου και τα 2 γιατι τα εστειλες Λονδινο να σπουδασουν, τα Ελληνικα πανεπιστημια τα περιφρονουμε, ειναι καλα μονο για κομματικη προπαγανδα ως συνηθως ετσι ?
  Τελος πειτε μας η ΕΣΤΙΑ ανηκει στον κ. Μπεξη αποκλειστικα.. που ανεδειξε μεσα απο τις εκπομπες του τον Σωρρα ? Και τελος εσεις κ. Καργακο ως συντακτικο μελος ενστερνιζεσται τις αποψεις ολων αυτων των δωδεκαθειστων, που μαχονται την Ορθοδοξια με περισσιο αντιχριστιανικο λογο και που απλα τελευταιως εχουν πατησει παυση(τροπον τινα) σε αυτη την τακτικη, δια να προσελκυσουν και να προσυλητισουν ενδεχομενως μελη σε μια εποχη κρισης ηθων, αξιων και της κλυδωνιζομενης λογικης των Ελληνων?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *