Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ραβίνος: Στην Ελλάδα θα σφάζετε τα ζώα όπως θέλουμε εμείς