Προσπαθούν με συρματόσχοινο να αναστείλουν την εκπλήρωση της προφητείας του Πατροκοσμά!

rsz_21Γράφει ο Γεώργιος Λατσὸς , Μηχανολόγος Μηχανικὸς Ε . Μ . Π .

(Πρόεδρος των Φίλων του Αγίου Όρους Λαμίας)

Ο Πατροκοσμάς , όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, δεν προέβλεψε μόνον τα εξωτερικά (εθνικά) γεγονότα, αλλά και αυτά που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου.

Οι καταπληκτικές προφητείες του αναφέρονται στην απελευθέρωση του Γένους, στο μέλλον προσώπων, πόλεων και της ανθρωπότητος

1) Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στο μέρος αυτό μίλησε στους κατοίκους το 1765 και φύτρωσε ανάμεσα στο βράχο ένα δέντρο, η «γκαβτζιά»Θεραπεία της σεξουαλικής ανικανότητας

Το φυτικο σκεύασμα που θεραπεύει τα προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας χωρις καμία παρενέργεια

Το μοναδικό 100% φυτικό σκεύασμα που θεραπεύει το πρόβλημα και δεν το συντηρεί οπως αλλα χημικά γνωστά προιόντα με παρενέργειες

ΤΙΜΗ 29,00

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Powered by WebCash


2) Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος του Ελληνισμού, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς

Αξιοπρόσεκτο στο γραφικό Μεταξοχώρι ή Ρέτσιανη , που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αγιά Λάρισας (περίπου 1,5 χλμ.) ,είναι ένα ψηλό δέντρο η «γκαβτζιά» τ’ οποίο φύτρωσε στο βράχο και αναφέρεται ότι σ’ αυτό ανέβηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός το 1765 για να μιλήσει στους ντόπιους…

rsz_3

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ παρὸν ἄρθρο ἤταν ἡ τελευταῖα ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὄρος

( Νοέμβριος 2015 ) σὲ κελὶ σεβαστοῦ ἱερομονάχου στὶς Καρυὲς .

Ἐκεῖ μεταξὺ τῶν ἄλλων σὲ ἕνα ἀρχονταρίκι ῥώτησα γιὰ μία περιέργη

ἀσπρόμαυρη φωτογραφία ( προπολεμικὴ σὲ ἡμερομηνία ) ποὺ ἀπεικόνιζε ἕνα

δένδρο ποὺ εἶχε φυτρώση ἀνάμεσα σὲ δύο βράχια .

Ὁ ἱερομόναχος μοῦ ἐξήγησε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν τὸπο τὸν ὁποῖον εἶχε

ἐπισκεφθεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς τὸ ἔτος 1765 καὶ εἶχε μιλήσει , ὅπως πάντα

ἔκανε στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς . Ὑπάρχει καὶ μικρὸ εἰκονοστάσι ὅπως

φαίνεται στὴν φωτογραφία , γιὰ νὰ θυμίζει τὴν θέση αὐτὴ . Συνήθως ἔστηνε γιὰ

ἀνὰμνηση καὶ ἔναν σταυρὸ .

Ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ γέροντας ἤταν ἀνήσυχος καὶ μοῦ πρότεινε νὰ πάω καὶ νὰ

διαπιστώσω ‘‘ ἰδίοις ὄμμασι ’’ τὴν πληροφορία ὅτι οἱ κάτοικοι ( καὶ καλὰ ἔκαναν

γιὰ λόγους ἀσφαλείας ) εἶχαν προσδὲσει τοὺς δύο ( ἀποκολλημένους πλέον )

βράχους μὲ συρματόσχοινο .

Πράγματι στις 3 Δεκεμβρίου 2015 , βρέθηκα στὸ σημεῖο αὐτὸ στὸ ( Μεταξοχώρι )

Ἁγιᾶς Λαρίσης ( περίπου 3 χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁγιᾶ ) καὶ ἔγινε ἡ φωτογράφηση

ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς .

rsz_2

Πριν από 250 χρόνια

Διαπίστωσα ὅτι πράγματι ὁ ἔνας βράχος ἔχει τελείως ἀποκολληθεῖ καὶ οἱ

κάτοικοι τὸν ἔχουν πρόσδεσει μὲ χονδρὸ συρματόσχοινο (διαμέτρου 20 χιλιοστὰ )

για τὸν κίνδυνο τῆς κατολίσθησὴς του πρὸς τὸ χωριό .

Ἡ ἱστορία ἀναφέρει λοιπὸν , ὅτι ὅταν πέρασε ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ

Αἰτωλὸς τὸ ἔτος 1765 ( σήμερα 2015 δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ 250 χρόνια ἀκριβῶς )

συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ( καλοπροαίρετοι καὶ μὴ ὅπως

πάντα συνέβαινε ) καὶ τοὺς μίλησε μὲ πόνο ψυχῆς γιὰ τὴν μετάνοια , γιὰ τὴν Ἐθνικὴ

ἀφύπνιση , γιὰ νὰ μιλᾶνε ἑλληνικὰ στὰ σπίτια τους ,για νὰ μαθαίνουν ἑλληνικὰ

γράμματα στὰ παιδιὰ τους καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὸν ἐκτουρκισμὸ , γιὰ τὴν τήρηση

τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα τὰ ὁποῖα διασώθηκαν σὲ μᾶς ἀπὸ τὴν

παράδοση .

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔχει γράψει

πολὺ καλὸ καὶ μικρὸ σχετικὸ βιβλίο γιὰ τὸν βίο , τὶς προφητεῖες καί τὶς διδαχὲς τοῦ

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλού ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλα τὰ χριστιανικὰ βιβλιοπωλεία .

Τοὺς μίλησε ὅπως πάντα καὶ γιὰ τὸ Ποθούμενο ( κωδικὴ λέξη τῆς

ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τοὺς Τούρκους ) καὶ τοὺς ἔδινε κουράγιο γιὰ τὸ ὅτι γρήγορα θὰ

ἐρχόταν αὐτὸ , ὅπως καὶ πραγματικὰ ἔγινε σὲ 56 χρόνια περίπου ἀπὸ τότε ( 1765 –

1821 ) . Ὅμως τὸν ῥωτοῦσαν καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσαν καὶ ὁ

φωτισμένος καὶ χαριτωμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἱερομόναχος τοὺς μιλοῦσε καὶ γιὰ

τὰ ἔσχατα , για τὴν διάλυση τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ Ξανθὸ Γένος , γιὰ τὴν

Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ‘‘ Ἁγιὰ Σοφιὰ ’’ ( πάλι μὲ χρόνους μὲ καιροὺς πάλι δικὰ

μας θἆ ’ ναι ).

Τα «σιδερένια πουλιά» και οι «άμαξες χωρίς άλογα»

Μιλοῦσε γιὰ πολέμους μὲ παράξενα & πολὺ καταστροφικὰ ὄπλα , τὴν μεγάλη

πεῖνα ποὺ θὰ ἔρθει , γιὰ παράξενες ἐφευρέσεις μέ ‘‘ σιδερένια πουλιὰ ’’ ποὺ θὰ

πετᾶνε στὸν οὐρανὸ , γιὰ ἅμαξες ποὺ θὰ τρέχουν στὸν κάμπο χωρὶς ἄλογα πιὸ

γρήγορα ἀπὸ τὸν ‘‘ λαγό ’’ , γιὰ τὸ ὅτι θὰ δέσουν τὴ γῆ μέ ‘‘ κλωστὲς ’’, γιὰ τὸ ὅτι θὰ

γυρίζει ὁ διάβολος μὲ τὸ κολοκύθι του γύρω ἀπὸ τὴ γῆ ( δορυφόροι ) , γιὰ τὸν

διάβολο ποὺ θὰ μπεῖ μέσα στὰ σπίτια μας ( τηλεόραση ) καὶ τὰ κέρατὰ του θὰ εἶναι

στὰ κεραμίδια ( κεραῖες ) καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ ἀναφέρονται ἐκτενῶς στὶς

προφητεῖες του .

Βεβαίως γινόταν ( ὅπως πάντα ) ὁ σχετικὸς περίγελος ὅταν ἔλεγε αὐτὰ τὰ

θαυμαστὰ ποὺ θὰ συμβοῦν καὶ θὰ τὰ δοῦνε οἱ ἐπόμενες γενεὲς .

Ὅπως πάντα , ὅλοι τὸν ῥωτοῦσαν , ἄλλοι μὲ περιέργια , ἄλλοι μὲ θαυμασμὸ καὶ

ἄλλοι μὲ δυσπιστία ‘‘ καὶ πότε θὰ γίνουν αὐτὰ Πατροκοσμᾶ ; πότε θὰ εἶναι τὰ

ἔσχατα ; ’’

Στὴν περίπτωσὴ μας συγκεκριμένα , ἀναφέρει ἡ ἱστορία , ( στὸ Μεταξοχώρι ) ,

ὁ Ἅγιος κοίταξε γύρω του καὶ εἶδε ἔνα συμπαγῆ βράχο .

Μὲ πόνο ψυχῆς τοὺς ἐξήγησε ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ ἐκπληρωθοῦν καὶ θὰ ἔρθουν τὰ

ἔσχατα ὅταν ‘‘φυτρώσει ἕνα δενδράκι καὶ θὰ σχίσει αὐτὸν τὸν συμπαγῆ βράχο

στὴ μέση ’’.

Βεβαίως ὁ περίγελος ἀποκορυφώθηκε γιατὶ κανένα δενδράκι δὲν ὑπῆρχε , παρὰ

μόνο γρασσίδι καὶ ὁ βράχος φαινόταν συμπαγὴς καὶ ἀκλόνητος .

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔφυγε καὶ πῆγε ἀλλοῦ νὰ ὁμιλήσει καὶ νὰ ἐμψυχώσει τοὺς

ὑπόδουλους Ἕλληνες .

Ἀλλὰ ἄλλοι δέχτηκαν τὶς διδαχὲς του καὶ ἵδρυσαν σχολεῖα , ἔκτισαν ἐκκλησίες

λειτούργησαν κατηχητικὰ , διόρισαν δασκάλους κ.τ.λ. σύμφωνα μὲ τις ὑποδείξεις

τοῦ Ἁγίου.

Τα «χιλιάρμενα» κατεβαίνουν από την Μαύρη Θάλασσα

Ἄλλοι ὅμως τὸν περιγέλασαν καὶ τοῦ ἀπαγόρευσαν νὰ προσεγγίσει στὸν τόπο

τους ( ὅπως συνέβη στὴν Λευκάδα ) , ἀλλοῦ δὲν τοῦ ἔδωσαν νερὸ ( Λάρισα) ἀλλοῦ

τὸν προπηλάκισαν καὶ τοῦ ἔσχισαν τὸ ὑποκάμισο ( ὑπάρχει σήμερα ματωμένο σὲ

μουσεῖο ) καὶ τελικὰ τὸν κρεμάσαν γιατὶ ἔλεγε να σταματήσουν τὰ παζάρια τῆς

Κυριακῆς καὶ να γίνονται τὸ Σάββατο ( πρᾶγμα ποὺ ἔθιγε ὅσους ἤθελαν ἀργία τὸ

Σάββατο καὶ ἐργασία τὴν Κυριακὴ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου ! ! ! )

Μία φορὰ ἀναφέρεται τὸν διέσωσε ἀπὸ ἔναν διωγμὸ ἡ Χάμκω , ἡ μάνα τοῦ

Ἀλῆ Πασᾶ , ὁ ὁποῖος τὸν εἶχε σὲ μεγάλη ἐκτίμηση , μάλιστα τοῦ εἶχε πεῖ προφητικὰ

ὅτι θὰ πάει στὴν Κωνσταντινούπολη ( ἤταν φιλοδοξία τοῦ Ἀλῆ νὰ γίνει

σουλτάνος) , ὅπως καὶ πῆγε ( μὲ κόκκινα γένεια , τὸ κεφάλι του σὲ δοχεῖο μὲ μὲλι ,

συντηρητικὸ τῆς ἐποχῆς ) .

Ἐξετάζοντας προσεκτικὰ τὴν φωτογραφία φοβᾶμαι ὅτι βρισκόμαστε μᾶλλον

στὸ ‘‘ καὶ πέντε ’’ .

Τὰ ‘‘ χιλιάρμενα ’’ κατεβαίνουν ἀπὸ τὴν Μαύρη Θάλασσα στὸ Αἰγαῖο & στὴ

Μεσόγειο Θάλασσα , ( ὁ φονιᾶς τῶν ἀεροπλανοφόρων , οἱ S – 400 ἔχουν στηθεῖ

μέσα στην Συρία γύρω ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ δὲν πρόκειται νὰ φύγουν , νέα

καταστροφικὰ ὅπλα κάνουν τὴν ἐμφάνησὴ τους ( Καυτὸς Ἥλιος , Τελικὴ Κρίση ,

ὠραῖα ὀνόματα γιὰ πυραύλους ) .

Οἱ Ἀρμένιοι , οἱ Κούρδοι , οἱ Ἰρανοὶ , οἱ Σύριοι ἔχουν ζητήσει τὴν βοήθεια τοῦ

Ξανθοῦ Γένους , δηλαδὴ ἀκόμη καὶ μουσουλμανικὰ κράτη ζητᾶνε τὴ βοήθεια τοῦ

Ὀρθοδόξου Ξανθοῦ Γένους καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲν τὴν ζητᾶμε , γιατὶ

‘‘ ἀνήκουμε στὴν ( λατινόφρονα & προτεσταντικὴ ) Δύσῃ ’’ ! ! !

Ἕλληνες Πατριῶτες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ , θαρσεῖτε μὴν πτοεῖστε , ἔχουμε ὁ

καθὲνας μας τὸ ἰσχυρότερο ὄπλο στὰ χέρια μας , τὸ ὁποῖο τρέμει ἡ Νέα Τάξῃ

Πραγμάτων.

Ἂς ζητήσουμε μὲ τὸ κομβοσχοίνι μας τὸ Ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ θὰ μᾶς δοθεῖ

ἄπλετα καὶ ἀπεριόριστα .

Ὁ Χριστὸς μὲ ἕνα φύσιγμα θὰ διαλύσει τὸ σκοτεινὸ νέφος τῆς Διρθνοῦς τῶν

τῶν Ἀσεβῶν .

‘‘ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησὸν μας καὶ σῶσε μας ἀπὸ τὴν σατανικὴ

Νέα Τάξῃ Πραγμάτων καὶ ὁδηγησὲ μας στὴν ὁδὸ τῆς Σωτηρίας Σου ’’

Ἀμὴν .

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΛΕΙΟ

6 thoughts on “Προσπαθούν με συρματόσχοινο να αναστείλουν την εκπλήρωση της προφητείας του Πατροκοσμά!

 1. anonymouse says:

  Το νερό μπορεί να σκάσει στα δυο ολοκλήρους βράχους βουνά τσάμπα κόπος θα το σπάσει σε λίγο καιρό να το θυμηθείτε τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το νερό καλύτερα να έβαζαν κάτη για να σταματήσει ο βράχος και να μην πέσει σε κανένα σπίτι όχι να δέσουν τους βράχους γύρο γύρο από το δένδρο είναι θέμα χρόνου να κοπεί το συρματόσχοινο

 2. Ανώνυμος says:

  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΜΙΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ…

  30 ΜΕΡΕΣ ΕΠΙ 60 ΕΥΡΩ …ΜΠΟΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ 1.800 ΕΥΡΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕΣΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 300 ΠΛΗΝ…
  ΤΟ PIN MOY EINAI 1221 ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΣΤΟ ΑΤΜ ΛΑΘΟΣ…
  ΑΝ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ Η EUROBANK ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΥΡΩ…
  ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥ ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ….

  ΥΓ. Η ΝΑΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 21/12/2015 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ – ΝΥΧΤΑ – …

  ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

 3. archangel says:

  Το ότι τα συρματοσχοινα τα εβαλαν γαι να μην χτυπησει κανενας εαν πεσει σας εχει περασει απο
  το μυαλό ή ………. μπααααααα

 4. αγραμματος αλα οχι βλακας says:

  ΕΣΕΙΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΠΑΤΡΟΚΩΣΜΑ ΚΤΛΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΩΦΗΤΙΕΣ ΑΛΑ ΕΙΣΤΕ ΓΡΑΦΙΚΟΙ
  ΖΗΤΕ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ .
  ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ , ΛΕΝΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΒΑΙΒΑΙΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΟΥς ΨΙΦΙΣΑΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑ
  ΚΑΝΟΥΝ .
  ΟΛΟΙ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΑ ΠΟΥ ΕΒΡΙΖΕ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΓΙΝΕ ΣΕΙΣΜΟΣ , ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΓΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ.

  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΞΕΙ ΕΛΕΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   Φιλε καλα τα λες, ο σεισμος ομως εγινε εξαιτιας του βενζινά. Δεν βρέθηκε κανεις Ελληνας να τον ξυλοκοπήσει. Εβριζε τη μανα μας και μεις γελαμε μαζι του. Αυτοι ειμαστε, καλα τα παθαινουμε, οι σεισμοι και τα φυσικα φαινόμενα δεν ειναι τυχαια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *