01:00 - 04/08/2021

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Πάρε Ανάσα Διάβασε τές Σημειώσεις συμπλήρωσε τές Αποκαλύψεις… Μέρος 3

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Πάρε Ανάσα Διάβασε τές Σημειώσεις συμπλήρωσε τές Αποκαλύψεις… Μέρος 3

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Ένας Ομολογητής Μάρτυρας Πιστός, αφού είσαι κοιμισμένος ρέ παπά! Ιδού ό θεός Εμβόλιος… Μέρος 2

Occult Ritual or Harmless Pre-Sports Fun?

I initially posted this information Saturday night on Facebook, and had hundreds of shares and hundreds of comments. And guess what I woke up Sunday morning and POOFthey were all gone!! That’s right… the ENTIRE thread was “erased” by Facebook. Can anyone spell “Censorship”? So, I thought that I needed to write an article and share this interesting information. As the Olympics begin in London, billions across the globe are caught with the dazzling lights and fanfare. If you were like many folks, as you watched the opening ceremony, you may have been scratching your head and thinking to yourself, “what on God’s green earth does this stuff have to do with sports?” But if you are like me (and understand the power of symbols), then you might still be in a state of bafflement as to the sheer “in your face” bluntness of the Olympics opening ceremony, which had all the markings of an occult ritual.

The occult symbolism was layered on thick as molasses in the winter! When the logo for the London Olympics was unveiled in June 2007 (at the cost of £400,000) there was significant public uproar due to both the cost and how terrible it looked. It appeared that even a child could have scribbled it with a crayon. Despite public pressure, the International Olympic Committee (IOC) held firm on keeping the logo, with no flexibility. In other words, this particular logo was very important to the IOC.

But why? Was there more to the logo than initially meets the eye? There are many interpretations spread about the internet, all of which tend to dissolve the true symbolic meaning behind the logo. On first glance you can easily make out the numbers 2012, but why the random “dot”?
Here’s why…

Are the 2012 Olympics going to facilitate the implementation of Zion? For those of you who do not know what Zion means, it is the political agenda to establish the state of Israel in Palestine and a “New Jerusalem” or a “New World Order.” The goal of the esoteric cabal (oftentimes referred to as the “Illuminati”) that coordinates this agenda is the creation of a One World Government. Interestingly, the first time I heard an American President mention the “New World Order” was George H.W. Bush (on September 11, 1991, by the way).

(Σημείωση, Νέα Ιερουσαλήμ δι’ “αυτούς” δέν είναι η Ιερουσαλήμ έξ’ Ουρανών διά Τούς Αγίους Τού Τριαδικού Θεού, αλλά μία Ιεροσαλήμ χωρίς Ιερόν, έναν σάλευμα τών Ιερών, μία “Ιερουσαλήμ” ή Ψευδοϊερουσαλήμ χωρίς Ναόν Αναστάσεως Τού Σωτήρος χωρίς Χριστόν, όλα τ’ αλλάζουν καί όλα τά βλέπουν καί τά θέλουν ανάποδα, Αντίχριστα, Αντίθεα, αντίσωστα χωρίς σωστά… Προσέξετε αυτόν
11/09/1991 θυμάμαι ό σατανιστής Μπούς ό πρεσβύτερος ανακοίνωσε τήν νέαν τάξην πραγμάτων “τούς”. 11 = “συμβολισμός μεταξύ άλλων καί τού 66” έτη αργότερα ήτοι μέ τήν παρεμβολή χρόνου από 11 έτη συμπεριλαμβανομένου καί τού 1991 μ.Χ. = 11/09/2001 έγινε η πρόσκουρη τηλεχειριαζόμενων αεροπλάνων είς τούς δίδυμους πύργους = ώς σύμβολον ΙΙ ή 11 = 66 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά. Καί 11/09/1991 επειδή τά 9 τά λογαριάζουν καί ανάποδα 6 ήτοι 66/06/6666 = 666+6666 = συμμαχία Αντίχριστου καί Κορανίου όπως αναφέρεται είς τό I pet goat III = 6 pet go at 666 = 6666 = οί στίχοι τού Κορανίου+Ι pet goat II = 666 = ημέρα ανακοίνωσης τής νέας σατανικής αταξίας απραγμάτων από τόν Ψευδογεώργιον Μπουσάταν = 11/09/1991, επίσης εδώ βλέπουμε τρία 9 καί 1 καί έναν ακόμη 1 ήτοι 9+1Χ3 = 666 + 1 = 6 = 6666. Μπορούμε νά προβλέπουμε τήν επόμενη ημερομηνία. 1991+11=2002+11=2013+11=2024… αλλά εάν συμπεριλαμβάνουμε καί τό τρέχον έτος τότε 2001, 2012, 2022 μ.Χ. ΟΝ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ “ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ καί ώς τό 2024 συμπλήρωση. Εντούτοις, 2022 ύστερα 2032 μ.Χ. Ενώ από 2019 μ.Χ. ακόμη 11 = 2030 ή 2029 μ.Χ. αναλόγως εάν μετράμε τό τρέχον έτος. Εάν τό ψάξουμε υπάρχουν καί άλλες ημερομηνίες ενδιάμεσα τές οποίες έχουν ήδη προστιγματίσει μωροσατανιστικώς. 2012 μ.Χ. Σατανομασσωνικοί Ολυμπιακοί Αγώνες + 11 = 22 μέ τό τρέχον έτος ή χωρίς τό έτος 2023 μ.Χ. έτος όπου οί χάκκερς ή ηλεκτρονικοπειρατές επισημαίνουν ώς έτος πολυεπίθεσης κατά τής Ελλάδος καί Ελληνισμού καί τό οποίον προβλέπει η ταινεία Songbird = τό τραγούδι τού Ψευδοφοίνικα “τούς”, τής ψευδογλαύκας “τούς”, καί ημών ότι θά κλαίμε)….

Here are several more “interesting” facts about the opening ceremony. Were they subliminal messages which were part of an insidious “Illuminati” occult ritual, or were they mere coincidences in a harmless ceremony? You decide for yourself. ** The Olympic ceremony opened with an orchestra playing a piece called “Nimrod.” King Nimrod was the world’s first dictator and builder of the Tower of Babel. The original “World Order” can be traced back to Babylon and King Nimrod.

(Σημείωση, Εδώ προσδιορίζεται μία άλλη επεξήγηση τού Πύργου τής Βαβέ = Babe/Baby l = Bab El = ψευδοφωτεινόν μωρόν τό οποίον παρουσίασαν είς τήν τελετή ήτοι ό Αντίχριστος, Παμπέλ = Πάν+Πυλώνα = Παμπυλωνία = Πάν+Πύλη καί Πάν+Πήλη/Πηλός!… Ό Νιμρώδ ήταν δικτάτωρ καί τέκτονας/κτίστης/μασσώνος από τό μάσσω ή μάττω, τό εξηγήσαμε προσφάτως… Ό τέκτονας αυτός ήθελε νά κτίσει μία πύλη πρός τόν ουρανόν μέ πηλούς = υλικά στοιχεία, όπως πέτρες, χώματα, καί συγχρόνως πλαστικά, μεταλλάξεις, νέα υλικά, μέταλλα. Συνεπώς, η Παμπηλώνα ήθελε νά φτάσει Τόν Θεόν καί νά γίνει θεός μέ κτίσματα, νά φτάσει Τόν Άκτιστον Τρισμέγιστον μέ κτίσματα τά οποία έκτισε Ό Άκτιστος Τρισμέγιστος Θεός!… Ώ τής ύβρεως, τού Πρωτοϋβριδισμού, τής μωρίας καί Αρχιπρωτοδαιμονομωρίανσης “τούς”!… Ώ τής υπερέπαρσης… Ό τεκτονισμός/μασσωνισμός αρχίζει από τούς τέκτονες τού Πύργου τής Παμπηλώνας Παμπυλώνας Βαβέλ τού μωρού έλ εωσφοράκου σκοτοφοράκου ψεύστη Αντίχριστου υιού τού σατανά, όπως παρουσιάζεται μέ τόν σατανά σέ ένεση εμβολίου είς τούς Ολυμπιακούς Αγώνες Προανακοίνωσης τής Δικτατορίας τών εμβολίων μέ ψευδοδικαιολογία τήν απάτη τού κορωνοϊού. Όταν λέγει η Παράδοση “τούς” άλλαξε τές γλώσσες καί δέν μπορούσαν νά συνεννοηθούν, εννοεί ότι τούς άλλαξε τά νοήματα, τόν νούν, τούς μετάλλαξε Ό Θεός ώστε νά μήν επιχειρήσουν περαιτέρω τό ούτως ή άλλως μάταιον, κενόν καί ψευδαισθησιακόν ανουσιούργημα “τούς”. Μετά τούς άφησε νά κτίσουν τήν Νέα Παμπυλώνα, Παμπηλώνα Βαβέλ είς τόν ναόν τού Σολωμόντος αλλά όχι φανερά, αφού είς τό επίγειον όροφον ήταν αφιερωμένος έις Τόν Τριαδικόν Θεόν ή Θεόν Πατέρα, καί υποκάτω είς τά άδυτα είς τόν Μωλόχ σατανά! Καί η τρίτη φάση Ό Θεός αφήνει τήν δοκιμασία νά πληρωθεί αφήνωντας “τούς” νά κτίσουν σύντομα τόν Νέον Ναόν τού Σολωμόνατα αλλά κατ’ ουσίαν τής Βαβέλ Παμπηλώνος Παμπυλώνος μέ ψευδοϊεροφάντη μέσα καί αυτοαποκαλούμενον κατόπιν θεόν Αντίχριστον, ώς θά χαλάσει τήν Παμπυλώνα τήν μεγάλη διά νά λατρεύεται μόνον ό ίδιος ώς Μονοπαμπυλώνιος Μονοπαμπηλώνιος Μονοβαβελώνιος μεγάλος, ήτοι ό,τι δέν κατάφερε είς τούς ουρανός “αυτός” ό αρχικακοψυχοπαθής τό επιχειρεί καί τό επετυγχαίνει προσωρινώς επί γής υπό τήν επίτρεψη Τού Θεού διά νά φανεί ποίοι όμοιοι τού καί ποίοι Αγίοι καί ανόμοιοι τού καί Όμοιοι Θεού κατά χάριν Θεού!)…

** After the Olympic bell was rung, a song named “Jerusalem” was sung by a young boy before he was joined by a children’s choir.

** A major symbol of the “Illuminati” is the pyramid with the “all-seeing eye.” This represents the wisdom and knowledge that only the initiated or the “illuminated” can access. The most famous use of this symbol is found on the great seal of the USA. Did you notice that the London Olympic Stadium floodlights are delineations of the all-seeing eye? Did you notice the Olympic mascots? Hmmmm.**

(Σημείωση, οί καραγκιόζηδες τών μασσώνων είναι Μονόμματοι Κύκλωπες Πολύφημοι που τούς ξέφυγαν ό Οδυσσεύς καί οί συντρόφοι τού κάτω από τήν κοιλιά βαστάζωντες τών προβάτων. Αλλά επάνω από τά κεφάλια τούς έχουν έκαστος από έναν άλλον ομματόν = “υπερομματόν πανόπτη” σέ πυραμιδούλα. Ήτοι δύο ομματούς αλλά κάθετα αντί οριζοντίως. Ό Οδυσσέας μέθυσε τόν Πολύφημον καί τόν τύφλωσε τόν Μονόμματον, όπως τυφλώνει είς τό I pet goat III ό Αντίχριστος Κορανιστής Ισλαμιστής τόν πανόπτη οφθαλμόν τής μασσωναρίας! Είς τήν αρχή τών κινούμενων σχεδίων αυτών ό μονόμματος γυρίζει από οπή σέ οπή, φαίνονται δύο αλλά εννοείται ότι έχει τρείς οπές όπως η πυραμίδα ή καί τέσσερεις. Τώρα συνδέσετε τό I pet goat III & ΙΙ μέ τά άλλα κινούμενα σχέδια όταν θά διασαλευτεί η ψυχική καί σωματική υγεία τών εμβολιασμένων καί όταν θά ΜΑΣ στριμώξουν σέ κουτιά σπίτια γραφεία κ.α. ήτοι τό In Shadow A Secret Odyssey!!!! Βλάπουμε μία ενδελέχεια συμβολισμών μέ τόν Οδυσσέα, τήν Οδύσσεια καί τήν Κακοδύσσεια τών Ψευδοεβραίων σατανιστών Παμπυλώνιων/Παμπηλώνιων Χαζζάρων τής Συναγωγής τού σατανά σέ Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2012 μ.Χ., τό ίδιον έτος είς τό I pet goat II, In Shadow A Secret Odyssey καί I pet goat III, γιά φαντάσου!… Μιμούντε καί παραδειγματίζοντε από τόν Οδυσσέα καί άλλα ελληνικά καί όχι μόνον βιβλία όταν εμείς διαβάζουμε, βλέπουμε, λατρεύουμε καί διδασκόμαστε αρλούμπες που ΜΑΣ παραπροσφέρουν “αυτοί” διά νά έχουν Πλεονεκτήματα Όπλων είς τόν Παμπόλεμον εναντίον ΜΑΣ!!!! Αφού βλέπουμε τήν ενδελέχεια εντοπίζουμε ότι οί ίδιοι τά σχεδιάζουν καί ότι φθονούν καί Τήν Πίστη ΜΑΣ καί τήν έξ’ ανέκαθεν Παράδοση ΜΑΣ… Είς τό ερώτημα εάν οί φαρμακευτικές εταιρείες σχεδίασαν τά σύμβολα μέ ενέσεις εμβόλια τών Ολυμπιακών Αγώνων τού 2012 μ.Χ. όποια απάντηση δώσετε είναι παγίδα υπέρ τών όσων πιστεύουμε. Διότι εάν τά σχεδίασαν αυτές σημαίνει ότι αυτές ελέγχουν τήν Πολιτική καί τήν Βασιλεία τής Αγγλίας, εάν όχι τότε “αυτοί” οπού τά σχεδίασαν ελέγχουν τές φαρμακευτικές εταιρείες εμβολίων καί τά παραπολιτικοποίησαν σέ μόνιμη νομίζουν πολιτική σκηνή “τούς”. Ό Πολύφημος Μονόμματος ός τρυπάται έν οφθαλμώ τόσον είς τήν Οδύσσεια όσον καί είς τήν “Έν Σκιά Μία Μυστική Οδύσσεια τής Συναγωγής τού σατανά = In Shadow A Secret Odyssey είναι καί συνταυτοχρόνως συμβολίζει τήν Βαβυλώνα = Παμπυλώνα καί Παμπηλώνα (θά εξηγήσουμε αυτή τή νέα λέξη είς τό κατάλληλον μέρος τού έν λόγω αγγλικού κειμένου πάρακατω) η μεγάλη ήτις θά πέσει μέ τό σπαθί τού “Οδυσσέα” Αντίχριστου Νεομωάμεθ Κορανιστή τού I pet goat III. Εννοείται ότι αυτοί οπού συνειδητοποιούν τά όσα γράφω εδώ είναι όσοι έχουν υπόψιν τούς όλες τές ανωτέρω κινουμενοσχεδιακές καί άλλες πληροφορίες, εάν δέν τές γνωρίζετε, Ανατρέξετε… Πολύφημη η Ειδωλολατρεία, Πολύθεη, Πολυδαιμονική, Πολύτροπη… Όλα συνάδουν μέ τήν Αποκάλυψη τών Αποκαλύψεων διά τό τί μέλλει γενέσθαι είς τόν κόσμον μάς τούτον. Προσέξετε καί τές πυραμίδες είς τά κρώματα τού Ολυμπιακού Σταδίου μέ Προβολείς τά οποία σχυματίζουν τά Α, τήν Πεντάλφα καί τά Α συμβολίζουν τήν άνωθεν πυραμίδα ήτις θά αποκοπεί από τήν υπόλοιπη όπου θά σφάξει ό Κορανιστής Αντίχριστος Νεομωάμεθ όπως είς τό I pet goat III καί είς τό Μέρος 1 τού έν λόγω άρθρου)…

Another symbol that stands out was the lone tree on top of a hill. I suppose the argument could be made that the hill represents the hills of the United Kingdom, but it’s important to remember that Illuminati symbols often have two meanings (one for the “illuminated” few and one for the masses). In this instance, the hill is fashioned after a ziggurat and the tree is the “tree of knowledge” from the Garden of Eden. Keep in mind that the entire basis of the Illuminati’s occult “mystery religion” is the supposed “secret knowledge” given to Adam and Eve.

(Σημείωση, δήθεν γνωρίζουν τό δένδρον τής ζωής τό οποίον είναι Ό Χριστός καί ό Αυτοματισμός Κρίσεως καί Διακρίσεως απειρολεπτομερέστατου Δικαίου, Αδικίας, Ουδέτερου καί Ανάμεικτου σέ κάθε πράξη, λόγον, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος… Ναί ό Αδάμαντος καί η Εύα, έμαθαν νά κρίνουν τό δίκαιον καί ηύραν καί ένοιωσαν εαυτούς άδικους αξιόποινούς…Διότι μοναδική Αειθαλής Άκτιστη Γνώση άνευ τέλους καί αρχής καί θανάτου είναι η Γνώση νά ευδιακρίνεις τό δίκαιον από τό άδικον σέ κάθε περίπτωση, αυτόν είναι τό δένδρον έν Τριαδικώ Θεώ. Adam = Mada = Made = έγινε δέν προέκυψε καί Εύε = Eve = Ευ Ε ή Ε Εύ)….

** But what really gave me “the creeps” was the tribute to the NHS (National Health System), which is the UK’s socialist healthcare system. During this section of the opening ceremonies, we had hundreds of doctors and nurses wheeling children in on hospital beds, a Mary Poppins invasion, a 50 foot demonic-looking hooded entity (Voldermort), and the creation of what one commentator called a “giant Franken-baby.”

(Σημείωση, όπως λέμε Φράνκεστέϊν… λέξη οπού μέ βήτα = Βρακένστέϊν ώς νά λέμε Βρυκόλαξ. Κανένα όνομα τυχαίον ούτε αυτόν… Οί Φράνκοι Γερμανοί λεηλάτησαν ούκ ολίγες φορές τόν Ελληνισμόν καί απ’ αυτούς ανάγεται ό νεοδαιμονοπαγανισμός ακόμη καί ό έν τρεχόμενος έν Ελλάδι καί έν Κύπρω… καί απανταχού Ελλήνων…)…

This certainly appeared to be a mock child sacrifice to a giant hooded entity. I know that many folks will claim that these are merely harmless fictional villains, but again, remember that there are always dual meanings for the occult. [This clearly had echoes of the cremation of care ritual at Bohemian Grove, in which an effigy of a child is sacrificed to Molech – a giant 40 foot stone owl]. The other children in the hospital beds were then pursued by small dark demons as Michael Oldfield played his “Tubular Bells” theme from the movie “The Exorcist” where the demon possessed girl vomits and spins her head 360 degrees.

(Σημείωση, Έναν πόδι = 30,48 εκατοστόμετρα, μεταξύ άλλων = 78, 51, αμφότερα = 6, 3Χ48=144… 30Χ48=1440… 40Χ30,48 = 1.219,2 ή 1.219 καί 1/5… Ψάξε περίπου χεχέ πότε ήρθεν ό κορωνοϊός ήτοι 12ον μήνα τού 2019 μ.Χ. ασπούμε καί μήπως πέμπτη ώρα;… Λέω, θά τό ψάξουμε, περιμένω έρευνες… 1.219,2Χ360 = 438.912/144=3.048 ήτοι ξανά οί αριθμοί τού ποδιού = 30,48… Κάνετε πράξεις μέ τόν 438.912 μέ τούς άλλους σπουδαίους αριθμούς ήτοι 24, 36, 48, 72, 96, 108 κ.α… Διατί όμως η 40 ποδιών γλαύκα/κουκουβάγια ήτις ανάγει είς τόν 144; Πρώτον μιμούντε θέλωντας καί μή σφετεριστικώς τά Τού Θεού είς τήν Αποκάλυψη καί δεύτερον…. = αριθμούν τούς 144,000 Μάρτυρες π.Χ. προφύτες Τού Τριαδικού Θεού τής Αποκάλυψης οπού θά συμπληρωθούν μέ τούς Ενώχ, Ηλία καί ενδεδομένως Ιωάννη Θεολόγον σέ πλατεία τών Ιεροσολύμων, ώς θυσίες διότι ήσαν ενάντιοι τού σατανά. Γνωρίζει βεβαίως βεβαίως ό σατανάς “τούς” είς τές εμφανίσεις τού πόσους Μαρτύρησε από υπερμίσος!!!! Ό Χριστός καί “αυτός”… γνωρίζουν, όχι εμείς ακόμη καί τά ονόματα Τούς. Θά εμφανιστούν είς Τό Όρος Σιών = Κύριος είς τήν λακωνική διάλεκτον. Συών = Σύ Ό Ών = Συών αριθμολογικώς 144, νά ακόμη μία απόδειξη! Ζιών = Ζή Ό Ών = Ζηών = λογαριάσετε αριθμολογικώς. Αντιστρόφως Νώις, Νώυς, Ζώις, Ζώυς, Ζώης = Ζώης… Όλα τά Μυστικά είς τά Ελληνικά Προσπαίζοντε. Πάρακατω διά τόν Μωλέχ… Συμβολίζουν τό πτηνόν τής σοφίας τών Ελλήνων ήτοι γλαύκα μέ τήν βλακεία τής σοφιστείας τού σατανά, όλα τά σφετερίζοντε καί προσαλλάζουν σέ νοήματα πρός τό βρυκολακιαστικόν ψευδοψυχοσυμφέρον “τούς”)….

(Σημείωση διά Μολέχ ή Μωλέχ!Τί είπαμε διά τό ρήμα μολώνω σέ πρόσφατον άρθρον; Ήτοι Μολών Λαβέ! Μολώνω αρχαιοελληνιστί σημαίνει θαύω, καταχώνω, σκεπάζω μέ χώματα καί πέτρες, ενταφιάζω κ.α. Είς τήν Κύπρον λέμε μωλώνω τήν θάλασσα καί κάνω βραχίωνες καί αποβάθρες, μώλωσε τόν λάκκον. Μολωστής = αυτός οπού θέλει νά σέ μωλώσει, θάψει μαζικώς ή ατομικώς καί Λεωνίδας τού είπε Μολών! Λαβέ! Ήτοι Μολωστή – εάν τολμάς, εννοείται = λαβέ = κάνε κίνηση, κάνε λάκτισμα = περιπάτα πρός εμέ μέ τά πόδια, όπερ καί έγινε από τούς Πέρσες στρατιώτες μετά τήν πρόκληση αρχιδοπρόσκληση ανδρείας από τόν Λεωνίδα τής Σπάρτης, τής διαλέκτου Σιών…)….


Two words: creepy and disturbing.

After the ceremony, I had a headache did you? There were literally hundreds of flashing images to overwhelm the conscious mind, there was mass confusion, the commentators were talking, and the loud music was blaring. To me, the entire opening ceremony was a cacophony of sounds, voices, and eerie “music” which facilitated the injection of subliminal anti-family, demonic messages, and all sorts of illuminati symbolism. This opening ceremony certainly appeared to be an occult ritual thinly disguised as a major sporting event.

(Σημείωση, πάσσωστη η παρατήρηση τού συγγραφέως ανωτέρω. Η λέξη ceremony = κερεμονία = από τό κέρας = υψώνω τό κέρας μού = αυτοδιαφημίζω τόν οίκον καί τές πεποιθήσεις μού, θρησκευτικές, παραθρησκευτικές, ιδέες, αντιλήψεις κ.α.. Όπως οί παροιμίες: “εάν δέν φημίσεις τό σπίτι σού θά πέσει νά σέ τσιλλήσει/καταπλακώσει” καί “ό παπάς ευλογεί πρώτα τά γένια τού”. Τό κέρας = κέρατον συμβολίζει έξ’ αμνημονεύτων ετών τό ύψος ισχύος, φήμης, διάδοσης, δύναμης, επήρρειας, εύνοιας, εξού καί έν Εκκλησία: “καί ύψωσε κέρας Χριστιανών”. Από τόν Δανιήλ περιγράφεται ό Μέγας Αλέξανδρος ώς τράγος μέ υψηλότερον μονοκέρας από τά κέρατα τού κριού Δαρείου τής Περσίας μέ καταπληκτική Προφωτογραφική Προφυτεία κ.α… Καί η κερεμονία = κέραμος = κεραμίδι = κέρας ήτοι όμοιον υλικόν αλλά ό κέραμος ώς σύμβολον στέγης καί στοάς ήτοι οικίας = σταθερότητος καί εστίας είναι τελετή, έναρξης, λήξης, λατρείας κ.α. σέ κάθε περίπτωση καί αναλόγως)….

Or was it? Oh yes, I almost forgot to mention that London’s Olympic Stadium is built on what was formerly a disposal site for radioactive waste. The Olympic Delivery Authority (ODA) reported in 2008 that up to 50 tons of radioactive waste – which showed levels of radiation three times higher than the accepted safe level – were found on the site when building work commenced. I guess if you enjoy events that blatantly focus on terrifying children, destroying families, destroying national sovereignty, and promoting the globalist’s collectivist agenda, right on top of a toxic radioactive waste dump, then you probably LOVED the opening ceremony for the Olympics. 🙂

(Σημείωση, ODA = ADO = ΆΔΩ = ΆΔΗΣ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗ = ΑΔΟΝΗ = ΑΔΗ ΝΟΙΑ/ΝΟΥΣ… Εδώ ό συγγραφέας μέ καταπληκτική ακρίβεια έν αγνοία τού, ν’ αγιάσει τό στόμα τού, προφυτεύει τό 5G καί τήν δημιουργία ιώσεων, ασθενειών, συγχύσεων όπως είς τό In Shadow A Secret Odyssey, σατανισμούς, δαιμονισμούς, ψυχικές αναταραχές καί χάσεις κ.α. μέσω Ηλεκτρομαγνητοβαρυτοραδιουργών κυμάτων σημάτων στοχευμένων συχνοτήτων καί συν+συχοτήτων… Όσα έλεγα τά ευρίσκω σ’ αυτόν τό άρθρον τυχαία ή “τυχαία” μετά από έναν μήνυμα τό οποίον μού αποστάλει είς τό κινητόν τηλέφωνον. Η αποδόμηση τής κοινωνίας, ιεράς οικογένειας, ιεράς πατρίδος, Ιεράς Θρησκείας σέ όλον τής τό σατανικόν βρυκολάκιασμα παρατηρείται από τόν συγγραφέα… Olympics = pics = φωτογραφίες, ψηφίδες, στιγμυότυπα, σωματίδια, κυματίδια χεχεχε, Olympeaks = όλες οί κορυφές τών θηρίων χεχεχε, καί “αυτοί” βεβαίως είναι οί Olympigs = όλα τά γουρούνια τά οποία άν καί κοιλιούντε είς τούς λασποπηλούς τής Παμπηλώνος αποκαλούν ΕΜΑΣ γουρούνια, ήτοι παροιμία: “τά δικά μάς τού γειτόνου μάς καί είπε ό γαείδαρος τόν πετεινόν/κόκκορα κεφάλα”…pics of peaks of pigs…)….

This article is intended as “food for thought.” I’m not trying to convince anyone just asking questions. The TRUTH is here for all of you to SEE if you open your eyes. I leave you with a quote from Robert Heinlein, “Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and annoys the pig.”

Μπορείτε νά δέιτε τό αγγλικόν άρθρον εδώ καί νά γράψετε τές παρατηρήσεις σάς, πόσον αληθινόν αποδείχθηκε:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh