13:25 - 03/08/2021

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Ένας Ομολογητής Μάρτυρας Πιστός, αφού είσαι κοιμισμένος ρέ παπά! Ιδού ό θεός Εμβόλιος… Μέρος 2

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1

Αφού είσαι τζοιμισμένος ρέ παπά, νά στό πώ κυπριακά, είσαι κοιμισμένος…

Άμα δέν γνωρίζεις τόν εχθρό θά τόν κάνεις φίλο σού ρέ! Δέν έχεις άλλη επιλογή, σ’ όλη σού τήν ζωή άμα δέν γνωρίζεις τόν εχθρό τόν κάνεις φίλο σού… Μπορεί νά τόν νυμφευθείς ή νά τόν υπανδρευθείς, μπορεί νά τόν γεννήσεις ή νά τόν αγαπήσεις, μπορεί νά σέ γοητεύσει ή νά είσαι τύφλα στό πνευματικό μεθύσι από λόγου τού ρέ παπά!…

Άμα δέν γνωρίζεις τόν εχθρό πώς θά τόν βρείς ανάμεσα στά άχυρα; Ρέ σύ, ούτε μπροστά σού ουρανοξύστη δέν τόν βλέπεις, χαχαχαχα. Γιά κοίτταξε τήν εικόνα από τούς Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2012 μ.Χ. αναγραμματισμός 2021 μ.Χ… Καί δέν σού λέω ρέ παπά ότι είμαι αναμάρτητος, ούτε στές αμαρτίες μπορείς νά μέ ανταγωνιστείς, ούτε λίθον σού βάλλω κατάκριση αλλά Αίσχους Αγανάκτηση ωρέ βρέ ρέ παπά!… Σέ λυπάμαι που είσαι μούλος ρέ παπά… Παπάς στό προφύτευσε ρέ παπά ότι στούς έσχατους καιρούς θά είναι μούλοι οί ιερείς, όχι όλους, δέν εννοούσε καί δέν εννοώ όλους γιά νά μήν γενικεύεται τό κακό πράμα μέθ’ υπερβολής όπως κάνουν άλλοι, αλλά μέ μέτρον άριστον Λόγου…. ρέ παπά… μέ τά γένια που πρέπει νά τιμάς!… που θά πρέπει….

Βρέ παιδιά ποίος είναι αυτός ό Γέροντας παπάς που στήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ. είδε όραμα μούλο στήν Ωραία Πύλη καί πήγε νά πεθάνει από τό κακό τού καί είπε μετά από πολλές εβδομάδες πώς τό εξηγεί πώς οί παπάδες έν καιρώ Αντιχρίστου θά είναι μούλοι, στείροι πνευματικώς άνευ πνευματικών παιδιών; Νά μέ συγχωρείτε, από τήν πολλή πληροφορία που επεξεργάζομαι δέν θυμάμαι ποίος ήταν, υπάρχει στό γιού ττούπ αλλά δέν τόν βρήκα προσφάτως, άν τόν βρεί κάποιος νά αναρτήσει τά λόγια τού στά σχόλια…

Ρέ παπά λές ότι ό Άγιος Παντελεήμων ό Ιαματικός ήταν ιατρός καί ιάτρευε αφιλοκερδώς καί προσθέτω θαυματουργικώς καί σύ ΜΑΣ λές νά εμπιστευτούμε «ποίους»;… Τούς εχθρούς Τού καί εχθρούς ΜΑΣ; Τούς μάγους ρέ άσχετε αδιάβαστε που έκανες φίλους καί εμπιστευτούς τούς εχθρούς ΜΑΣ συμπεριλαμβανομένου καί εσού! Τούς Μάγους που βάλλουν μέσα στά εμβόλια σωματίδια από έμβρυα καί θυσιάσματα παιδιών καί ζώων στόν σατανά καί που σού τά δείχνουν κατάμματα μέ τόσες πράξεις, δηλώσεις, εικόνες, ηλίου φαεινότερα που λέει κι’ ό λόγος καί σύ δέν βλέπεις καί κάνεις υπακοή στόν αρχιπαπά τού Φαναρίου!… Μά ποίος είναι ό Αρχιερέας γιά εσένα ρέ παπά, ό αρχιπαπάς τού Φαναρίου ή Ό Ιησούς Χριστός Τών Απείρων Συναπείρων Παναπείρων ρέ παπά;… Παρεξηγήσατε τήν λέξη Υπακοή, διότι ουδείς άξιος επί γής νά δέχεται υποταγή από άλλους παρά μόνον Ό Τριαδικός Θεός καί οί Αγίοι Τού!… Που έχουν Ευλογία από Τώ Αγίω Πνεύματι καί ακόμη κι’ αυτούς θά τούς δοκιμάσει Ό Θεός διότι είπε εί δυνατόν πλανήσαι καί τούς εκλεκτούς μού ό διάβολος… Κατάλαβες παπάμουλε καί δέν στό λέω από μίσος αλλά από αγάπη νά αφυπνιστείς…

Από τήν μία εκθειάζεις Τόν Άγιον Παντελεήμων καί συνεχίζεις νά προτρέπεις σέ εμβολιασμόν από εμβόλια σατανιστών, καί μήν μού πείς πώς οί φαρμακευτικές εταιρείες είναι περιουσία ανθρώπων μέ Ορθόδοξων ή έστω περίπου ή έστω 0,000000000000000001% Ορθόδοξων φρονημάτων διότι ήδη γελάει μαζύν σού καί τό παρδαλόν σατανιστικόν κατσίκι ό Μπαχομέθ ό Βαθομέθιος, χαχαχαχα, δηλαδή μήν μού πείς ότι δέν είναι 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% Αντίχριστων φρονημάτων καί αυτός ό αριθμός ολίγος εστίν, ήτοι άπειρον% Αντίχριστοι παπά!…

Τά άδικα ούκ ευλογούντε δι’ όλους ΜΑΣ καί κυρίως δι’ αυτούς που όχι δέν Μετανοήσαν έστω μέσα τούς γι’ αυτά αλλά που ούτε είδηση τά παίρνουν!… Διότι τά Σχίσματα τής Ορθοδοξίας όταν τό 1923 μ.Χ. από 16 Φεβρουαρίου ξημέρωσε 1 Μαρτίου δέν βαραίνουν μόνον τούς Παλαιοημερολογήτες μέ τές όποιες λαχόν εκκεντρικότητες τούς αλλά κ’ εσάς κ’ ΕΜΑΣ!… Νομίζεις τυχαία έγινε η μετάβαση 13 ημερών; Τυχαία η επινόηση αυτή υιοθετήθηκε σταδιακώς καί όχι μονομερώς από κάθε ευρωπαϊκή καί κατ’ επέκτασιν παγκόσμια χώρα παπά;… Καί επειδή όλα θά κριθούν θά κριθούν καί αυτά, που ποτέ προσέγγιση στούς Παλαιοημερολογήτες δέν κάνατε ούτε αυτοί σ’ εσάς αλλά εσείς προσεγγίζετε τόν Πάπα που είναι μακρύτερα απ’ εσάς καί τήν Ορθοδοξία καί που μέσα στόν Ναόν Τού Αποστόλου Πέτρου διατηρούν ολοφάνερα πλησίον τού Ιερού «παρεκκλήσιον» τού σατανά ρέ παπά μέ τά πολλά παπαγαλάκια τών πρωτόκολλων καί τών κανόνων υπακοής σέ κοσμική Εκκλησία αντί σέ Ουράνια Άϋλη έν Χριστώ Εκκλησία! Ρέ παπά που διυλίζετε μέ τά λόγια σάς τόν κώνωπα καί δέν περιμένετε κάν νά χωστείτε ολίγον διά νά φάτε τόν κάμηλον αλλά τόν καταπίνετε συνταυτοχρόνως όταν διυλίζετε τόν κώνωψ…

Ρέ παπά που δέν επετύχατε καί δέν επετύχαμε τήν Μία Καθολική Αποστολική Εκκλησία αλλά μισείτε τούς Παλαιοημερολήγητες αλλά συλλειτουργάτε μέ τούς Παπικοκαθολικούς αιρετικούς ή ημιαιρετικούς καί συνευρέθεστε μέ θρησκείες καί παραρθησκείες τού σατανά στήν ούτω καλούμενη – αίσχος – παγκόσμια εκκλησία καί τήν αποδέχεσθε, που άμα τήν αποδέχεσθε σημαίνει απορρίπτετε Τόν Χριστόν ός είπε εκτός εμού ούκ Άλλος Σωτήρ!…

Βρέ παπά μέ τά παπαγαλίσια κουτοαφελοανοητοανεύθυνα λόγια σάς καί αντιφασκίες σάς…. Που σ’ άλλα εκκλησιαστικά βιβλία διαβάζω καί απ’ άλλους παπάδες ακούω ότι οί Χριστιανοί θεραπεύοντας από τήν πίστη τούς στούς Αγίους παλαιότερα καί από άλλους ακούω καί άλλα διαβάζω κάνετε τό εμβόλιον! Αλλά άμα τόν Πάπα εμπιστεύεστε τό εμβόλιον δέν θά εμπιστεύεστε;… Άμα προσποιείστε μέ μετάνοια καί γονυκλισίες σέ επιδείξεις τών τελετών αλλά στόν αδελφόν σάς τόν Παλαιοημερολογίτη ούτε Καλημέρα δέν λέτε τί νά σάς ειπώ; Σάς τά είπε Ό Χριστός, ουαί καί αλοίμονον Υποκριταί Γραμματείς καί Φαρισσαίοι, ή Νεογραμματείς τής Κοσμικής Εκκλησίας καί Νεοφαρισσαίοι τών Νεοράσων…

Νά μού τό φέρνεις πολιτικά ρέ παπά πώς είμαι ανεύθυνος εάν δέν κάνω εμβόλιον έναντι τού αδελφού μού συνανθρώπου μού; Ανόητε, βλάξ, υποκριτή! Λές καί τό κάνουμε νά μήν κάνουμε τά εμβόλια γιά νά πεθάνουμε ΕΜΕΙΣ γιά νά συναποθάνουν οί συνανθρώποι ΜΑΣ, ΑΊΣΧΟΣ ΑΝΟΗΤΟΙ ΝΕΟΡΑΒΒΙΝΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ!!!!….

Δέν κάνουμε τά εμβόλια ηλίθιε παπά επειδή πιστεύουμε ότι θά ΜΑΣ βλάψουν καί κυριοτέρως θά ΜΑΣ ψυχοβλάψουν, είτε σφάλλουμε είτε δέν σφάλλουμε βρέ μαλάκα αυτή είναι η πεποίθηση ΜΑΣ καί τήν Ελευθερία αυτή ΜΑΣ τήν έδωσε Ό Θεός όχι εσύ ρέ μαλάκα που ΜΑΣ καλείς ανεύθυνους μέ τές υποκριτικούρες τής ψευδοευγένειας σού, διότι εάν ήσουν ευγενής τουλάχιστον θά αναγνώριζες τό Προδικαίωμα ΜΑΣ είς τήν Ελευθέραν Βούλησιν ΜΑΣ, όχι εμμέσως πλήν σαφώς καί μέ μπηχτές υπόνοιες νά ΜΑΣ αποκαλείς ανεύθυνους καί Υποφιλόκακους! Έ πώς νά σέ αποκαλέσω άλλως πώς από τουλάχιστον ΜΑΛΑΚΑ! ΚΑΊ ΣΤΟ ΛΕΩ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ Ε ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑΣ!…

Ακολουθεί τό βίδεο νά ΜΑΣ βιδώσει τήν Αλήθεια καί νά ΜΑΣ ξεβιδώσει τές υποκρισιές. Καί άν ήταν εδώ Ό Χριστός όπως λές ρέ Μαλάκα θά σέ θεράπευε δέν θά σού έλεγε όπως τό υπονοείς κάνε εμβόλιον νά σώσεις τόν συνάνθρωπον σού ή καί πού ήξερες τί θά έλεγε;… Σέ ποίον είπε Ό Χριστός πήγαινε σέ γιατρό; Χαχαχαχα!… Τούς έλεγε νά Πιστεύετε καί θά σωθείτε καί θεραπευτείτε, όπως λέγει ό καλός παπάς στόν Λυκαβηττόν!!!!… Δέν ξέρω εάν έν τέλει έκανε καί αυτός εμβόλιον, χαχαχαχαχα!… Διότι όλα τά αντίφασκα τά βλέπουμε σέ κράματα συναντίφασκα πλέον!… Ό Θεός νά σώσει τήν ψυχή σού παπά… γάλε…. τής νέας τάξης πραγμάτων…

πηγη βιντεο https://www.news.gr/ellada/article/2651126/chamos-se-ekklisia-sti-zakintho-eschos-ntropi-sichama-epithesi-se-papa-meta-tin-protropi-gia-emvoliasmo.html

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:51 ΜΜ

  Δηλαδή εσύ Πάνο γνωρίζεις τον εχθρό; Και ποιος είναι αυτός; Μήπως ο γερο διάολος των εβραϊκών αλκοολικών φαντασιώσεων; Εκείνο το φιδάκι του εβραιοπαραδείσου που ξεγέλασε την χαζοβλαμένη γκόμενα του πρώτου μπετόβλακα (Αδάμ) της Εβραϊκής παπαρολογίας και κληρονόμησες την αμαρτία τους;

  Μπράβο; Εσύ πολλά ξέρεις!

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:51 ΜΜ

  Είναι δυνατόν να λες τους παπάδες μαλάκες;

  Ο Χριστός είπε: «Όποιος πει: Ρακά (Βλάκα) θα είναι ένοχος στο συνέδριο• και όποιος πει: Μωρέ, θα είναι ένοχος στη γέεννα της φωτιάς.» (Ματθαίος 5:21-22)

  Οι ύβρεις είναι ακάθαρτες αμαρτωλές πρακτικές που ο Χριστός απεχθάνεται. Μετανόησε τέκνον μου Βρούτε διότι σε περιμένει η κόλαση.

 3. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:33 ΜΜ

  Παπάδες μαλάκες υπάρχουν που θά μού κάνεις πολιτική ανδρείκελο τού σατανά αλλά εσύ είσαι αηδία… είσαι συγχαμένον δαιμόνιον “τούς” ένας Αντίχριστος ός μισεί Τόν Χριστόν επειδή γεννήθηκε είς τό Ισραήλ μέ μητέρα Ισραηλίτισσα καί θά μού πείς καί Λόγια Τού Χριστού αναθεματισμένε βρυκόλακα τού σατανά πληρωμένε νά μάς τά προίζεις καθημερινώς που τό παίζεις Έλληνας αλλά τί είπαν διά Τόν Χριστόν π.Χ. Έλληνες κάνεις ότι δέν γνωρίζεις ούτε Δίκαιον αναγνωρίζεις… Ό Θεός νά λυπηθεί τήν ψυχήν σού, δύσκολον

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:34 ΜΜ

  Δέν είναι τυχαίον που κάνεις σχόλια εδώ βρυκόλακα ψευδογιατρέ, χεχεχε, είναι επειδή μισείς τήν Αλήθεια!…

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:36 ΜΜ

  Καί μάθε καί τί σημαίνει μαλάκας χαχαχαχα! Πάντως τήν ψυχήν τού νά σωθεί τό ευχήθηκα, εσύ ομώς τί δυστυχία αποπνέεις από μέσα σού, είθε νά σωθεί η ψυχή σού, αλλά μού φαίνεται πώς δέν τό θέλεις καί νά ήταν τό ευκολότερον πράγμα είς τόν κόσμον…

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:38 ΜΜ

  Η δυστυχία σού έρχεται από πειρασμούς αλλά από απέχθεια πρός τίς Εντολές Τού Χριστού καί Τόν Χριστόν επειδή θεωρείς μέ αυτόν τόν υπεροπτικόν υπονοητισμόν Εβραίον. Κρίνεις δηλαδή πού γεννήθηκε καί όχι εάν ήταν Δίκαιος άδικε ψευδοέλληνα που δέν ξέρεις πώς στήν Ελλάδα καί αλλού οί άνθρωποι είχαν πάντοτε διχόνοια ένεκα δικαίου καί άδικου. Σέ διδάσκω καί μέ βλασφημείς. Δέν πειράζει Ό Θεός νά σώσει τήν ψυχή Μισόθεε!…

 7. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:43 ΜΜ

  Σατανογιατρέ βάλε τά εμβόλια σού πληρώθου καί πρόδιδε καί λέγε εαυτόν “έλληνα”… Όποιος μέ λέγει ανεύθυνον έναντι Τού Θεού σέ περιπτώση οπού είμαι υπεύθυνος έναντι Τού καί έναντι τής επιβίωσης τών ανθρώπων θά τού λέγω ότι σού ομοιάζει!…

 8. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 3:46 ΜΜ

  Σατανογιατρέ, χρησιμοποιείς τά Λόγια Τού Χριστού πρός μάτην καί πειράξιμον καί πονηριά όπως οί τότε ραββίνοι καί απ’ αυτούς κατάγεσαι βαβυλώνιε ψευδοέλληνα, ξέρουμε τήν καταγωγή σού, φαίνεται από τούς χάκκερς, χαχαχαχαχα!….

 9. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 4:53 ΜΜ

  Λέμε κι ανέκδοτα τώρα; Με διδάσκεις; Εσύ; Εσύ δεν γνωρίζεις ούτε τι λέει το βιβλίο της πίστης σου! Πειράχτηκες και έγινες πύραυλος διότι τα λόγια του Χριστού αποδοκιμάζουν τον λόγο σου.

  Οι αρχαίοι Έλληνες ουδέποτε μίλησαν για κάποιον ξυλουργό-μεσσία που θα σώσει την ανθρωπότητα, ούτε για ιουδαίους μεσσίες.

  Θα μας πεις εσύ ο αγράμματος τι σημαίνει η λέξη μαλάκας; Αν πιστεύεις ότι δεν είναι προσβλητική, τότε επέτρεψε μου να πω ότι είσαι μαλάκας.

 10. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 4:54 ΜΜ

  Ποιος σου είπε ότι μισώ τον Χριστό; Όταν λέω ότι ήταν ένας αποτυχημένος προφήτης τον μισώ; Αυτή είναι η αλήθεια μικρέ και την απέδειξα σε προηγούμενο άρθρο σου μέσα από το βιβλίο της πίστης σου. Μούγκα ο δικός σου! Ντροπή σου! Ξέρω πολύ καλά τι ρόλο παίζεις! Με τους απατεώνες κι εσύ!

 11. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 4:54 ΜΜ

  Κάνω σχόλια εδώ επειδή μισώ την αλήθεια; Σοβαρά; Όποιος αντιδρά στα όσα φαιδρά λες μισεί την αλήθεια; Σε προηγούμενο άρθρο σου η αλήθεια της Αγίας Γραφής που χρησιμοποίησα σε τσάκισε. Κατάπιες την γλώσσα σου κι εξαφανίστηκες! Μην τον είδατε τον Παναή! Το μόνο που διαθέτεις είναι μεγάλο στόμα (για βρίσιμο) και τυφλή πίστη στις εβραιο-αλκοολικές φαντασιώσεις.

 12. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 4:55 ΜΜ

  Κρίνω τον Χριστό επειδή ήταν Εβραίος και όχι επειδή ήταν δίκαιος; Είσαι σοβαρός; Τι να κρίνω; Αφού ήταν Εβραίος! Όχι μόνο αυτό αλλά ήταν ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης!

  Ας πάρουμε μια γεύση.

  Έξοδος 32:27-28 Ο ορισμός της διαστροφής!
  Ποιος Πατέρας τιμωρεί τα τέκνα του με τέτοιο τρόπο; Μόνο ένας παΤέρας πραγματικό Τέρας θα μπορούσε να συλλάβει με το μυαλό του μια τέτοια τιμωρία.

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 4:55 ΜΜ

  Εσύ μπορείς να λες ότι είμαι Βαβυλώνιος χωρίς να έχεις αποδείξεις, εγώ όμως έχω αποδείξεις για την καταγωγή σου. Την Αγία Γραφή! Ναι, σύμφωνα με αυτή είσαι εβραιόσπερμα! Είσαι έργο των χειρών του Θεού των Εβραίων Γιαχβέ και κληρονόμησες την αμαρτία των Εβραίων προγόνων σου.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh